โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห

โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห โรงเรียนวัดปากบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 292 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เปิดเหมือนปกติ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ...
17/12/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้

การจัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อม   รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกล...
17/12/2021

การจัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 )

การจัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 )

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project...
17/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project ถูกใจแม่นาค มัดใจพี่มากขา ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ดำเนินการอบรมในวันที่
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. รุ่นที่ 2 นักเรียนห้องม. 1/3 และ 1/4
เวลา 12.30 น. รุ่นที่ 3 นักเรียนม.1/5 ม.2 ม.3 และนักเรียนการศึกษาพิเศษที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และทีมงานโครงการหุ่นดีดีรอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project ถูกใจแม่นาค มัดใจพี่มากขา ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ดำเนินการอบรมในวันที่
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. รุ่นที่ 2 นักเรียนห้องม. 1/3 และ 1/4
เวลา 12.30 น. รุ่นที่ 3 นักเรียนม.1/5 ม.2 ม.3 และนักเรียนการศึกษาพิเศษที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และทีมงานโครงการหุ่นดีดีรอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมการเขียนเรียงความหัวข้อ "พ่อขอ...
17/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมการเขียนเรียงความหัวข้อ "พ่อของฉัน" และ "บทบาทของพ่อที่สำคัญต่อชาติ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยกองงานประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเข้าตรวจโ...
16/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเข้าตรวจโรงอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร คุณภาพอาหารและน้ำบริโภค

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเข้าตรวจโรงอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร คุณภาพอาหารและน้ำบริโภค

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) เอกสารกระกอบการเรียน On Hand ให้กับนักเรี...
16/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) เอกสารกระกอบการเรียน On Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตามกำหนด

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) เอกสารกระกอบการเรียน On Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตามกำหนด

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigan Test Kit (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากร และ นัก...
16/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigan Test Kit (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากร และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigan Test Kit (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากร และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project...
16/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project ถูกใจแม่นาค มัดใจพี่มากขา ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 รุ่น จำนวน 2 วัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นมโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 รับที่ประตู 3...
13/12/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นมโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 รับที่ประตู 3 (ประตูฝั่งประถมศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นมโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 รับที่ประตู 3 (ประตูฝั่งประถมศึกษา)

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออก...
13/12/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อรณรงค์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อรณรงค์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

11/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเล่านิทานอนุรักษ์น้ำ ภายใต้โครงการ มิซุอิกุ สอนน้องรักษ์น้ำ
คลิปที่มียอดถูกใจสูงสุด5 อันดับ จะได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ
ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
https://fb.watch/9Ph8gK6qKK/

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการให้ตรวจคัดกรองคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ด้ว...
09/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการให้ตรวจคัดกรองคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง และมีการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Natur...
09/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Natural Disinfectant ในบริเวณพื้นสนามโรงเรียน โรงอาหารพุทธและอิสลาม พื้นผิวสัมผัสร่วมตามลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ สวิตช์พัดลม ห้องน้ำ ห้องส้วม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "คนพึ่งน้ำ น้ำพึ่งคน" และร่วมกันเก็บขยะ เทน้...
09/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "คนพึ่งน้ำ น้ำพึ่งคน" และร่วมกันเก็บขยะ เทน้ำหมักชีวภาพ ลงในคลอง เพื่อช่วยให้แม่น้ำลำคลองสะอาดขึ้น พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ แม่น้ำลำคลอง เห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

8 ธันวาคม2564 โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูสายงานการ...
09/12/2021

8 ธันวาคม2564 โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูสายงานการสอนโดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประจำโรงเรียนในเขตสวนหลวงและ นางอภิรดี แสงสุข หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมเป็นกรรมการ มีคุณครูเข้าร่วมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คือ
ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวพิไลวรรณ วงศ์พิมล

นางอภิรดี แสงสุข หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง และนางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่...
08/12/2021

นางอภิรดี แสงสุข หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง และนางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของโครงการสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีในโรงเรียนวัดปากบ่อ ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

นางอภิรดี แสงสุข หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง และนางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของโครงการสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีในโรงเรียนวัดปากบ่อ ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระ...
07/12/2021

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางวรกมล มะขามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ได้มอบเงินส...
07/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางวรกมล มะขามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ได้มอบเงินสนับสนุนประจำปีจากธนาคารออมสิน ให้กับธนาคารโรงเรียนวัดปากบ่อ

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางวรกมล มะขามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ได้มอบเงินสนับสนุนประจำปีจากธนาคารออมสิน ให้กับธนาคารโรงเรียนวัดปากบ่อ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรม “ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโ...
07/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรม “ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ อ่านหนังสือ และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งมีนักเรียนยุวทูตการอ่านเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/5 ดูแลรับผิดชอบ นำตะกร้าความรู้เคลื่อนที่วางตามจุดให้บริการ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรม “ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ อ่านหนังสือ และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งมีนักเรียนยุวทูตการอ่านเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/5 ดูแลรับผิดชอบ นำตะกร้าความรู้เคลื่อนที่วางตามจุดให้บริการ

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน Pfizer (เ...
04/12/2021

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน Pfizer (เพิ่มเติม) โดยมีนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และคณะพร้อมด้วยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในเขตสวนหลวง และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูตามจุดบริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับความสะดวกปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน Pfizer (เพิ่มเติม) โดยมีนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และคณะพร้อมด้วยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในเขตสวนหลวง และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูตามจุดบริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับความสะดวกปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
03/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ ท่าน จัดประชุมคณะครู...
03/12/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ ท่าน จัดประชุมคณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุมพุดพิชญา เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทราบ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ ท่าน จัดประชุมคณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุมพุดพิชญา เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทราบ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ประสานงานโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” คณะกรรมการประเมินโครงการ “คนพึ...
03/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ประสานงานโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” คณะกรรมการประเมินโครงการ “คนพึ่งน้ำ น้ำพึ่งคน” ครั้งที่ 1 ให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดปากบ่อ และรอรับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อชิงรางวัล โรงเรียนชนะเลิศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ประสานงานโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” คณะกรรมการประเมินโครงการ “คนพึ่งน้ำ น้ำพึ่งคน” ครั้งที่ 1 ให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดปากบ่อ และรอรับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อชิงรางวัล โรงเรียนชนะเลิศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียน โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเรื่องของ  การ...
03/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียน โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเรื่องของ การประหยัด การออมเงิน ความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย มีเงินใช้จ่ายในอนาคต และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเอง

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียน โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเรื่องของ การประหยัด การออมเงิน ความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย มีเงินใช้จ่ายในอนาคต และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเอง

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
03/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 และถือเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 และถือเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดปากบ่อ เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง แสกน QR Code เพื่อรับชมสื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ เนื่องในวันเอ...
01/12/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง แสกน QR Code เพื่อรับชมสื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2564

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างความตระหนัก เรื่องเอดส...
01/12/2021

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างความตระหนัก เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 22 เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และวิธีป้องกันการติดเชื้อเอดส์ รวมถึงการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดปากบ่อ

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างความตระหนัก เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 22 เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และวิธีป้องกันการติดเชื้อเอดส์ รวมถึงการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดปากบ่อ

01/12/2021
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน โดยการทาสีทางเดินเท้า  หน้าอาคารแสงจันทร์ อาคารเร...
29/11/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน โดยการทาสีทางเดินเท้า หน้าอาคารแสงจันทร์ อาคารเรียนฝั่งประถม เพื่อความสะอาด สวยงาม และเตรียมพร้อมเปิดเรียน On Site

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน โดยการทาสีทางเดินเท้า หน้าอาคารแสงจันทร์ อาคารเรียนฝั่งประถม เพื่อความสะอาด สวยงาม และเตรียมพร้อมเปิดเรียน On Site

โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการเปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเ...
29/11/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการเปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใหม่ และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานด้านหน้าอาคารเรียน ประดับครุฑพ่าห์เบื้องล่างพระบรมฉายาลักษณ์ เหนืออักษรข้อความ “ทรงพระเจริญ” พร้อมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะ

โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการเปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใหม่ และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานด้านหน้าอาคารเรียน ประดับครุฑพ่าห์เบื้องล่างพระบรมฉายาลักษณ์ เหนืออักษรข้อความ “ทรงพระเจริญ” พร้อมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบร...
27/11/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณโรงอาหาร และพื้นผิวสัมผัสร่วม โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนแบบ On Site สัปดาห์ที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณโรงอาหาร และพื้นผิวสัมผัสร่วม โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนแบบ On Site สัปดาห์ที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บ...
26/11/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ร่วมกันทาสีทางเดินเท้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าห้องประชุมพุดพิชญา เพื่อความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ร่วมกันทาสีทางเดินเท้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าห้องประชุมพุดพิชญา เพื่อความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

การดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Natural Disinfectant ในบริเวณพื้นผิวส...
26/11/2021

การดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Natural Disinfectant ในบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ สวิตช์พัดลม จุดน้ำดื่ม และห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19) ในสถานศึกษา

การดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก โดยล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Natural Disinfectant ในบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ สวิตช์พัดลม จุดน้ำดื่ม และห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19) ในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับ นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ...
25/11/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับ นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เข้าดูพัสดุ ครุภัณฑ์ บ้านหนังสือชุมชน ที่มอบให้โรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

โรงเรียนวัดปากบ่อ ให้การต้อนรับ นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เข้าดูพัสดุ ครุภัณฑ์ บ้านหนังสือชุมชน ที่มอบให้โรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรอง Antigan Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนระดับช...
25/11/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรอง Antigan Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 63 คน ผลการตรวจทุกคน ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรอง Antigan Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 63 คน ผลการตรวจทุกคน ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่อยู่

อ่อนนุช 35
Phra Khanong
10250

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดปากบ่อตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2476 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนประชาบาล แรกเริ่มการเรียนการสอนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดปากบ่อเป็นสถานที่ทำการ จนกระทั่งปี พ.ศ.2494 จึงได้สร้างอาคารเรียนเป็นหลังแรก และใช้เรียนตั้งแต่บัดนั้น ปัจจุบันอาคารเรียนหลังดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้สร้างอาคารขึ้นแทนอีกหลายหลัง รัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลให้ไปสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2508 ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ จึงไปอยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ และจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ อักษรย่อ ท.ป.บ. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดปากบ่อ หลังจากที่เทศบาลกรุงเทพ ได้ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ปัจจุบันโรงเรียนวัดปากบ่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 17:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023212684

เว็บไซต์

http://203.155.220.242/watpakbor/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้
การจัดประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 )
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project ถูกใจแม่นาค มัดใจพี่มากขา ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ดำเนินการอบรมในวันที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. รุ่นที่ 2 นักเรียนห้องม. 1/3 และ 1/4 เวลา 12.30 น. รุ่นที่ 3 นักเรียนม.1/5 ม.2 ม.3 และนักเรียนการศึกษาพิเศษที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และทีมงานโครงการหุ่นดีดีรอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมการเขียนเรียงความหัวข้อ "พ่อของฉัน" และ "บทบาทของพ่อที่สำคัญต่อชาติ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยกองงานประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเข้าตรวจโรงอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร คุณภาพอาหารและน้ำบริโภค
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) เอกสารกระกอบการเรียน On Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตามกำหนด
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigan Test Kit (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากร และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในธีมหุ่นดีดี รอพี่ที่ท่าน้ำ @ คลองพระโขนง Project ถูกใจแม่นาค มัดใจพี่มากขา ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 รุ่น จำนวน 2 วัน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นมโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 รับที่ประตู 3 (ประตูฝั่งประถมศึกษา)
นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อรณรงค์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
โรงเรียนวัดปากบ่อ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเล่านิทานอนุรักษ์น้ำ ภายใต้โครงการ มิซุอิกุ สอนน้องรักษ์น้ำ คลิปที่มียอดถูกใจสูงสุด5 อันดับ จะได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ https://fb.watch/9Ph8gK6qKK/
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการให้ตรวจคัดกรองคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง และมีการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)