โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห

โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห โรงเรียนวัดปากบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 292 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ “ชิงชนะเลิศ” การประกวดมารยาทไทย โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี” โดยมูลนิธ...
07/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ “ชิงชนะเลิศ” การประกวดมารยาทไทย โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี” โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพฯ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 26 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 9 ทีม โดยโรงเรียนวัดปากบ่อ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นลำดับที่ 4 ด้วยคะแนน 221.50 คะแนน เป็นกำลังให้กับคนเก่งของโรงเรียนวัดปากบ่อในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ “ชิงชนะเลิศ” การประกวดมารยาทไทย โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี” โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพฯ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 26 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 9 ทีม โดยโรงเรียนวัดปากบ่อ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นลำดับที่ 4 ด้วยคะแนน 221.50 คะแนน เป็นกำลังให้กับคนเก่งของโรงเรียนวัดปากบ่อในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตา...
05/10/2021

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตาม...
04/10/2021

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand, On line, On school line โดยในสัปดาห์นี้เป็นการติดตามงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมประเมิ...
02/10/2021

การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand, On line, On school line โดยในสัปดาห์นี้เป็นการติดตามงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมประเมินพัฒนาการในระดับชั้นอนุบาล และการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand, On line, On school line โดยในสัปดาห์นี้เป็นการติดตามงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมประเมินพัฒนาการในระดับชั้นอนุบาล และการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด บุหรี่...
01/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด บุหรี่ และแอลกอฮอล์ ชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ และแอลกอฮอล์ในโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด บุหรี่ และแอลกอฮอล์ ชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ และแอลกอฮอล์ในโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ...
01/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “Thailand English Online Contest by EOL” เป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “Thailand English Online Contest by EOL” เป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

ด่วนที่สุด!!! ประกาศเลื่อนกำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการวัดและประเมินผล เป็นวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2...
30/09/2021

ด่วนที่สุด!!! ประกาศเลื่อนกำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการวัดและประเมินผล เป็นวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด!!! ประกาศเลื่อนกำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการวัดและประเมินผล เป็นวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “Thailand E...
28/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “Thailand English Online Contest by EOL” ช่วยเป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “Thailand English Online Contest by EOL” ช่วยเป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ

เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวห...
27/09/2021

เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยศึก...
27/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุภาพร  แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
22/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติ เรื่องการติดตามนักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ การส่งผลงาน ชิ้นงานต่างๆในแต่ละวิชา การวัดผลและประเมินผลและการจัดทำเอกสารชั้นเรียน

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติ เรื่องการติดตามนักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ การส่งผลงาน ชิ้นงานต่างๆในแต่ละวิชา การวัดผลและประเมินผลและการจัดทำเอกสารชั้นเรียน

การจัดงานมุทิตาจิต ผ่านช่องทางออนไลน์ program zoom ร่วมแสดงความยินดีในการเกษียณอายุราชการ นายมนตรี เทพวงค์ ตำแหน่ง ครู...
22/09/2021

การจัดงานมุทิตาจิต ผ่านช่องทางออนไลน์ program zoom ร่วมแสดงความยินดีในการเกษียณอายุราชการ นายมนตรี เทพวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ และนางสมใจ กรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ณ ห้องประชุมเหลืองคีรีบูน โรงเรียนวัดปากบ่อ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

การจัดงานมุทิตาจิต ผ่านช่องทางออนไลน์ program zoom ร่วมแสดงความยินดีในการเกษียณอายุราชการ นายมนตรี เทพวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ และนางสมใจ กรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ณ ห้องประชุมเหลืองคีรีบูน โรงเรียนวัดปากบ่อ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เ...
18/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ"เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี"

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ"เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี"

การประชุมเครือข่ายครูแกนนำ (แนะแนว) ผ่านระบบ application line meeting เพื่อจัดเตรียมหาแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการจั...
18/09/2021

การประชุมเครือข่ายครูแกนนำ (แนะแนว) ผ่านระบบ application line meeting เพื่อจัดเตรียมหาแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ

การประชุมเครือข่ายครูแกนนำ (แนะแนว) ผ่านระบบ application line meeting เพื่อจัดเตรียมหาแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ แขมคำ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 พร้อม...
17/09/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ แขมคำ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 พร้อมคณะ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการปลูกผักสวนครัวในภาชนะแบบตั้ง (ชุดผักต้มยำ) ประจำปี 2564 ประเภทประชาชนทั่วไป โครงการ คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ แขมคำ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 พร้อมคณะ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการปลูกผักสวนครัวในภาชนะแบบตั้ง (ชุดผักต้มยำ) ประจำปี 2564 ประเภทประชาชนทั่วไป โครงการ คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหล...
16/09/2021

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสมาน​มิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง ทั้ง ๘ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเหลืองคีรีบูน โรงเรียนวัดปากบ่อ

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสมาน​มิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง ทั้ง ๘ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเหลืองคีรีบูน โรงเรียนวัดปากบ่อ

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) วิชาภาษาจีน เด็กๆตั้งใจเรียน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
15/09/2021

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) วิชาภาษาจีน เด็กๆตั้งใจเรียน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) วิชาภาษาจีน เด็กๆตั้งใจเรียน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

การประชุมผู้ปกครองและพบปะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทำความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินพัฒนาการ...
13/09/2021

การประชุมผู้ปกครองและพบปะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทำความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินพัฒนาการ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตามบริบทของนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองและพบปะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทำความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินพัฒนาการ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตามบริบทของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก กาขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ในปีการศึกษา 256...
13/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก กาขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ในปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก กาขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ในปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ชาวร่มไทรวัดปากบ่อ และบุคคลทั่วไป ร่วมอวยพร และแสดงความยินดีแด่ครู และบุ...
13/09/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ชาวร่มไทรวัดปากบ่อ และบุคคลทั่วไป ร่วมอวยพร และแสดงความยินดีแด่ครู และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการโดยส่งข้อความด้านล่างโพสต์นี้ หรือร่วมมุทิตาจิตทางช่องทาง LINE Official Account

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ชาวร่มไทรวัดปากบ่อ และบุคคลทั่วไป ร่วมอวยพร และแสดงความยินดีแด่ครู และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการโดยส่งข้อความด้านล่างโพสต์นี้ หรือร่วมมุทิตาจิตทางช่องทาง LINE Official Account

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ปีการศึกษา 2564  👨‍👩‍👧‍👦 ขอบคุณทุกๆ การมีส่วนร่วม และทุกๆ เสียง...
12/09/2021

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ปีการศึกษา 2564
👨‍👩‍👧‍👦 ขอบคุณทุกๆ การมีส่วนร่วม และทุกๆ เสียง ที่ลงคะแนนเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย 🇹🇭

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ปีการศึกษา 2564
👨‍👩‍👧‍👦 ขอบคุณทุกๆ การมีส่วนร่วม และทุกๆ เสียง ที่ลงคะแนนเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย 🇹🇭

📣 นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ 🖐"อย่านอนหลับทับสิทธิ์"มาลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ตัวแทนของทุกคน เข้ามาเป็นผู้นำใน...
12/09/2021

📣 นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ
🖐"อย่านอนหลับทับสิทธิ์"
มาลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ตัวแทนของทุกคน เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน
หนึ่งเดียวเท่านั้นในดวงใจ ❤
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
🖋 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

📣 นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ
🖐"อย่านอนหลับทับสิทธิ์"
มาลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ตัวแทนของทุกคน เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน
หนึ่งเดียวเท่านั้นในดวงใจ ❤
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
🖋 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

09/09/2021

นับถอยหลังอีกสองวัน จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (อาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 64)
มาทำความรู้จักผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสามหมายเลข พร้อมทั้งรับฟังนโยบายแต่ละพรรคกันเลย

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ ที่ได้รับรางวัล "ปิยช...
09/09/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ ที่ได้รับรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

09/09/2021
นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและพนักงานสถานที่ จัดทำ “ตู้ปันสุข” จัดตั้...
07/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและพนักงานสถานที่ จัดทำ “ตู้ปันสุข” จัดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อแบ่งปันความสุข ให้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียน ประชาชนทั่วไป ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและพนักงานสถานที่ จัดทำ “ตู้ปันสุข” จัดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อแบ่งปันความสุข ให้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียน ประชาชนทั่วไป ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชม ติดตาม การดำเนินงานห้องสมุด ที่มีการปรับปรุงภูมิทั...
07/09/2021

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชม ติดตาม การดำเนินงานห้องสมุด ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชม ติดตาม การดำเนินงานห้องสมุด ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

ในช่วงเช้าโรงเรียนวัดปากบ่อ มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน เป็นป...
07/09/2021

ในช่วงเช้าโรงเรียนวัดปากบ่อ มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน เป็นประธาน และในช่วงบ่าย มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในช่วงเช้าโรงเรียนวัดปากบ่อ มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน เป็นประธาน และในช่วงบ่าย มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ประจำปีการศึกษา 2564มีผู้ลงสมัคร เลือกตั้ง 3 หมายเลข ได้แก่...
07/09/2021

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ ประจำ
ปีการศึกษา 2564
มีผู้ลงสมัคร เลือกตั้ง 3 หมายเลข ได้แก่

หมายเลข 1 เด็กหญิงดารินทรา จรกา

หมายเลข 2 เด็กหญิงเมธาวี บุญสละ

หมายเลข 3 เด็กหญิงหทัยชนก กาขาว

❤รักใคร ชอบใคร ลงคะแนนให้หมายเลขนั้น

หนึ่งเสียงของทุกคนจะช่วยนำพาความก้าวหน้าสู่โรงเรียนวัดปากบ่อของเรา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
❌ มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและเป็นกำลังใจให้พี่ๆของพวกเรากันเยอะๆ นะคะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่12-18ปี (ที่มีโรคเรื้อรัง) และอาศัยอยู่ในกรุงเท...
05/09/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่12-18ปี (ที่มีโรคเรื้อรัง) และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยลงทะเบียนผ่านQR Code วันที่ 6 -8 กันยายน 2564

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน โดยใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่าง...
02/09/2021

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน โดยใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ช่วงเช้าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน โดยใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ช่วงเช้าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่องโครงการอบรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา...
02/09/2021

การอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่องโครงการอบรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

การอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่องโครงการอบรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดี กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบา...
01/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดี กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (กพด.) โดยโรงเรียนวัดปากบ่อมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้

1. เด็กชายพงศภัค เชื้อคำฮด รางวัลพระราชทาน ระดับดี กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงดรุณี แก้วก่ำ รางวัลพระราชทาน ระดับดี กิจกรรมวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดี กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (กพด.) โดยโรงเรียนวัดปากบ่อมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้

1. เด็กชายพงศภัค เชื้อคำฮด รางวัลพระราชทาน ระดับดี กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงดรุณี แก้วก่ำ รางวัลพระราชทาน ระดับดี กิจกรรมวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ หนูหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการ...
01/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ หนูหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการประชุม การใช้สื่อ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ หนูหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการประชุม การใช้สื่อ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 3 ท่าน เข้ารับมอบดินและต้นกล้าผักสวนคร...
01/09/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 3 ท่าน เข้ารับมอบดินและต้นกล้าผักสวนครัว จาก นายพลางกูร โสภณนรางกูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักการเกษตรพื้นที่ 2 ในโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรเมืองใหม่

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 3 ท่าน เข้ารับมอบดินและต้นกล้าผักสวนครัว จาก นายพลางกูร โสภณนรางกูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักการเกษตรพื้นที่ 2 ในโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรเมืองใหม่

ที่อยู่

อ่อนนุช 35
Phra Khanong
10250

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดปากบ่อตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2476 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนประชาบาล แรกเริ่มการเรียนการสอนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดปากบ่อเป็นสถานที่ทำการ จนกระทั่งปี พ.ศ.2494 จึงได้สร้างอาคารเรียนเป็นหลังแรก และใช้เรียนตั้งแต่บัดนั้น ปัจจุบันอาคารเรียนหลังดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้สร้างอาคารขึ้นแทนอีกหลายหลัง รัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลให้ไปสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2508 ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ จึงไปอยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ และจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ อักษรย่อ ท.ป.บ. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดปากบ่อ หลังจากที่เทศบาลกรุงเทพ ได้ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ปัจจุบันโรงเรียนวัดปากบ่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 17:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023212684

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ