หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok ห้องสมุดประชาชน [Publish Library]

เปิดเหมือนปกติ

ถึงงานวันเด็กจะเลื่อนไปแล้วสำหรับแต่ท่านที่แวะมาที่หอสมุดเมือง สามารถเยี่ยมชม Mini exhibition จากเทศบาลสู่กรุงเทพฯ ที่ชั...
08/01/2022

ถึงงานวันเด็กจะเลื่อนไปแล้วสำหรับแต่ท่านที่แวะมาที่หอสมุดเมือง สามารถเยี่ยมชม Mini exhibition จากเทศบาลสู่กรุงเทพฯ ที่ชั้น 3 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิทรรศการเล็กๆที่จะมาบอกเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมลุ้นรับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3r1AI7h

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#จากเทศบาลสู่กรุงเทพฯ
#BangkokCityLibrary

ถึงงานวันเด็กจะเลื่อนไปแล้วสำหรับแต่ท่านที่แวะมาที่หอสมุดเมือง สามารถเยี่ยมชม Mini exhibition จากเทศบาลสู่กรุงเทพฯ ที่ชั้น 3 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิทรรศการเล็กๆที่จะมาบอกเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมลุ้นรับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3r1AI7h

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#จากเทศบาลสู่กรุงเทพฯ
#BangkokCityLibrary

📢  -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 - รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https:/...
08/01/2022

📢 -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢 -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่ แม้อยู่ภายใน...
08/01/2022

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่
แม้อยู่ภายในอาคารค่ะ 😷

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่
แม้อยู่ภายในอาคารค่ะ 😷

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...
08/01/2022

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)
มีความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันเวลาจัดกิจกรรมในทราบอีกครั้ง

*หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการเข้าบริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา
#งานวันเด็กแห่งชาติ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)
มีความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันเวลาจัดกิจกรรมในทราบอีกครั้ง

*หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการเข้าบริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา
#งานวันเด็กแห่งชาติ

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโ...
08/01/2022

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และ บุคลากร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และ บุคลากร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...
07/01/2022

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)
มีความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันเวลาจัดกิจกรรมในทราบอีกครั้ง

*หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการเข้าบริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา
#งานวันเด็กแห่งชาติปี2565

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอแจ้ง"เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565"
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)
มีความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันเวลาจัดกิจกรรมในทราบอีกครั้ง

*หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการเข้าบริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7

#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา
#งานวันเด็กแห่งชาติปี2565

📢 - ปิด - ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 - รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https:/...
07/01/2022

📢 - ปิด - ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢 - ปิด - ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

- เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65 -หากมีกำหนดจัดวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขออภัยในความไม่สะดวก #หอสมุดเมืองกรุงเทพม...
06/01/2022

- เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65 -
หากมีกำหนดจัดวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#BangkokCityLibrary #วันเด็กแห่งชาติ2565
#Covid19

- เลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65 -
หากมีกำหนดจัดวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
#BangkokCityLibrary #วันเด็กแห่งชาติ2565
#Covid19

📢  -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 - รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://b...
06/01/2022

📢 -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢 -ปิด-ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับ เข้าใช้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่ แม้อยู่ภายใ...
04/01/2022

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่ แม้อยู่ภายในอาคารค่ะ 😷

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่ แม้อยู่ภายในอาคารค่ะ 😷

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564  - ...
28/12/2021

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565.
Bangkok City Library will be closed on
Friday 31 December 2021 and
Monday 3 January 2022 due to New Year Holiday,
and the normal operation
will be resumed on Tuesday 4 January 2022.

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565.
Bangkok City Library will be closed on
Friday 31 December 2021 and
Monday 3 January 2022 due to New Year Holiday,
and the normal operation
will be resumed on Tuesday 4 January 2022.

25/12/2021

⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙ DIY Mini Christmas🎅 tree 🎄 ⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙

Merry Christmas ✨ สวัสดีวันคริสต์มาส 🦌ค่ะ
สำหรับวันนี้ใครยังไม่มีต้นคริสต์มาส🎄 ไว้ตกแต่งโต๊ะทำงาน หรือมุมในบ้าน
ลองมาดูวิธีการทำต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆกันค่ะ

*̣̥☆·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥˟͙☃˟͙‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥❄‧·͙̥̣☆*̣̥

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ D.I.Y Mini Christmas tree 🎄
- กระดาษสี
- ดินสอ
- กรรไกร
- แก้วกระดาษ
- ไม้เสียบลูกชิ้น
- ลูกปัด/ของตกแต่งอื่นๆ
- ดินน้ำมัน
- ปืนกาว
- สก็อตเทป
・・ᗰદ૨૨ʏ ᘓમ૨ıડτന੨ડ・・༶

🎄🎅Merry Christmas 🎅🎄·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งข...
24/12/2021

🎄🎅Merry Christmas 🎅🎄
·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙

25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของผู้นับถือศาสนาคริสต์
เนื่องจากเป็นวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุด ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้ 🎅

゚・:*:・。♪☆彡^・∋/[☆;:* Merry X’mas*:;☆ ]\∈・^ミ☆♪。・:*:・゚

🎄🎅Merry Christmas 🎅🎄
·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙

25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของผู้นับถือศาสนาคริสต์
เนื่องจากเป็นวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุด ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้ 🎅

゚・:*:・。♪☆彡^・∋/[☆;:* Merry X’mas*:;☆ ]\∈・^ミ☆♪。・:*:・゚

การเดินทางของซานต้าครอสเริ่มขึ้นแล้ว!! 🎅🦌สำหรับในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม เว็บไซต์ https://www.flightradar24.com ซึ่งเป็นเ...
24/12/2021

การเดินทางของซานต้าครอสเริ่มขึ้นแล้ว!! 🎅🦌
สำหรับในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม เว็บไซต์ https://www.flightradar24.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบไฟล์เครื่องบิน
จะมีการแจ้งไฟล์การเดินทางของซานต้าครอส ในเที่ยวบิน R3DN053
โดยเดินทางไปกลับ ขั้วโลกเหนือ ซึ่งใครสนใจที่จะติดตามการเดินทางของซานต้าครอสในเที่ยวบินพิเศษกวางเรนเดียร์ในปีนี้สามารถติดตามกันได้เลย
。o○★ヾ(´゚∀゚`*)Merry☆ Xmas(*´゚∀゚`)★。o○

การเดินทางของซานต้าครอสเริ่มขึ้นแล้ว!! 🎅🦌
สำหรับในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม เว็บไซต์ https://www.flightradar24.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบไฟล์เครื่องบิน
จะมีการแจ้งไฟล์การเดินทางของซานต้าครอส ในเที่ยวบิน R3DN053
โดยเดินทางไปกลับ ขั้วโลกเหนือ ซึ่งใครสนใจที่จะติดตามการเดินทางของซานต้าครอสในเที่ยวบินพิเศษกวางเรนเดียร์ในปีนี้สามารถติดตามกันได้เลย
。o○★ヾ(´゚∀゚`*)Merry☆ Xmas(*´゚∀゚`)★。o○

📢 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการปิดรอบลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 🎅- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื...
24/12/2021

📢 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ปิดรอบลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 🎅
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ปิดรอบลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 🎅
- รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564  - ...
23/12/2021

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565.
Bangkok City Library will be closed on
Friday 31 December 2021 and
Monday 3 January 2022 due to New Year Holiday,
and the normal operation
will be resumed on Tuesday 4 January 2022.

แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ
ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565.
Bangkok City Library will be closed on
Friday 31 December 2021 and
Monday 3 January 2022 due to New Year Holiday,
and the normal operation
will be resumed on Tuesday 4 January 2022.

4 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งานตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 1. กดปุ่มคืนหนังสือที่จอ หรือสอดบัตรประชาชนที่ช่องเสียบบัตร2. หากใช้บัตร...
05/12/2021

4 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งานตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
1. กดปุ่มคืนหนังสือที่จอ หรือสอดบัตรประชาชนที่ช่องเสียบบัตร
2. หากใช้บัตรสมาชิก สมารถสแกนบัตรตรงจุดอ่าน RFID
3. ใส่หนังสือครั้งละ 1 เล่ม ที่ช่องรับคืนหนังสือ
4. กดพิมพ์ใบรายการคืนหนังสือ

ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้นนับเป็น ' วันสำคัญของชาติ'เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖...
05/12/2021

ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้นนับเป็น ' วันสำคัญของชาติ'
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คณะรัฐมนตรี รับทราบการลงนาม
รับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้กำหนด วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ
ดังนี้

๑. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. วันชาติ
๓. วันพ่อแห่งชาติ
….

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้นนับเป็น ' วันสำคัญของชาติ'
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คณะรัฐมนตรี รับทราบการลงนาม
รับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้กำหนด วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ
ดังนี้

๑. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. วันชาติ
๓. วันพ่อแห่งชาติ
….

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแจ้งปิดให้บริการ - วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูม...
04/12/2021

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแจ้งปิดให้บริการ
- วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ (วันพ่อแห่งชาติ) วันหยุดชดเชย
- วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Announcement
Bangkok City Library will be closed on 5-7 and 10
December 2021 due to Thailand official holidays.
* Closed on Mondays and Thailand official holidays

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแจ้งปิดให้บริการ
- วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ (วันพ่อแห่งชาติ) วันหยุดชดเชย
- วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Announcement
Bangkok City Library will be closed on 5-7 and 10
December 2021 due to Thailand official holidays.
* Closed on Mondays and Thailand official holidays

แนวทางการใช้บริการเดือน ธันวาคม 2564 โปรดอ่าน รายละเอียด >> https://bit.ly/3pg6QDb* เนื่องจากยังมีข้อกำหนดจำกัดจำนวนผู้เ...
02/12/2021

แนวทางการใช้บริการเดือน ธันวาคม 2564
โปรดอ่าน รายละเอียด >> https://bit.ly/3pg6QDb
* เนื่องจากยังมีข้อกำหนดจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ดังนั้นโปรดอ่านรายละเอียดจาก Link ที่แนบด้านบน
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามผ่าน กล่องข้อความ (inbox)
หรือกด >> m.me/bangkokcitylibrary

แนวทางการใช้บริการเดือน ธันวาคม 2564
โปรดอ่าน รายละเอียด >> https://bit.ly/3pg6QDb
* เนื่องจากยังมีข้อกำหนดจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ดังนั้นโปรดอ่านรายละเอียดจาก Link ที่แนบด้านบน
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามผ่าน กล่องข้อความ (inbox)
หรือกด >> m.me/bangkokcitylibrary

📣 แจ้งปิดให้บริการ- วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...
01/12/2021

📣 แจ้งปิดให้บริการ
- วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ (วันพ่อแห่งชาติ) วันหยุดชดเชย
- วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Announcement
Bangkok City Library will be closed on 5-7 and 10
December 2021 due to Thailand official holidays.
* Closed on Mondays and Thailand official holidays

📣 แจ้งปิดให้บริการ
- วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ (วันพ่อแห่งชาติ) วันหยุดชดเชย
- วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Announcement
Bangkok City Library will be closed on 5-7 and 10
December 2021 due to Thailand official holidays.
* Closed on Mondays and Thailand official holidays

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่ง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดขึ้น เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระ...
01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันเอดส์โลก (World AIDS Day)
ซึ่ง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดขึ้น เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ที่ได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันเอดส์โลก (World AIDS Day)
ซึ่ง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดขึ้น เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ที่ได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก

4 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งานตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 1. กดปุ่มคืนหนังสือที่จอ หรือสอดบัตรประชาชนที่ช่องเสียบบัตร2. หากใช้บัตร...
27/11/2021

4 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งานตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
1. กดปุ่มคืนหนังสือที่จอ หรือสอดบัตรประชาชนที่ช่องเสียบบัตร
2. หากใช้บัตรสมาชิก สมารถสแกนบัตรตรงจุดอ่าน RFID
3. ใส่หนังสือครั้งละ 1 เล่ม ที่ช่องรับคืนหนังสือ
4. กดพิมพ์ใบรายการคืนหนังสือ

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการใน*วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564- ปิดลงทะเบียนรอบวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 -ร...
23/11/2021

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ใน*วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- ปิดลงทะเบียนรอบวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 -
รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ใน*วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- ปิดลงทะเบียนรอบวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 -
รายละเอียดการเข้าใช้บริการอื่นๆ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564- ปิดลงทะเบียนรอบวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 25...
21/11/2021

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
- ปิดลงทะเบียนรอบวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 -
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

📢สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าใช้บริการ
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
- ปิดลงทะเบียนรอบวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 -
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ >> https://bit.ly/3BRB2c7
** ข้อความยืนยันจะส่งผ่านอีเมล์ ก่อนเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

"วันเพ็ญเดือนสิบสอง🌕 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง " สำหรับปีนี้ วันลอยกระทง ที่จัดใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยขอ...
19/11/2021

"วันเพ็ญเดือนสิบสอง🌕 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง "
สำหรับปีนี้ วันลอยกระทง ที่จัดใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีความเชื่อในการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะทำให้ร่วมกิจกรรมกันได้ลำบาก ซึ่งทุกคนสามารถที่จะร่วมสนุกลอยกระทงออนไลน์💻 ลดขยะกันในเว็บไซต์หลายๆแห่ง แต่ถ้าใครคิดถึงบรรยากาศการลอยแบบออฟไลน์ ในบรรยากาศนอกบ้าน กรุงเทพมหานครก็มีจัดกิจกรรม
ลอยกระทง ปลอดโรค-ปลอดภัย บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี และ คลองโอ่งอ่าง 🎇
🌝⭐
https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4021985021234422/
รวมไปถึง เปิด 30 สวนสาธารณะลอยกระทงในกรุงเทพ
🌝⭐https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4028699780562946/

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือกันบ่อยๆนะคะ

"วันเพ็ญเดือนสิบสอง🌕 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง "
สำหรับปีนี้ วันลอยกระทง ที่จัดใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีความเชื่อในการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะทำให้ร่วมกิจกรรมกันได้ลำบาก ซึ่งทุกคนสามารถที่จะร่วมสนุกลอยกระทงออนไลน์💻 ลดขยะกันในเว็บไซต์หลายๆแห่ง แต่ถ้าใครคิดถึงบรรยากาศการลอยแบบออฟไลน์ ในบรรยากาศนอกบ้าน กรุงเทพมหานครก็มีจัดกิจกรรม
ลอยกระทง ปลอดโรค-ปลอดภัย บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี และ คลองโอ่งอ่าง 🎇
🌝⭐
https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4021985021234422/
รวมไปถึง เปิด 30 สวนสาธารณะลอยกระทงในกรุงเทพ
🌝⭐https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4028699780562946/

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือกันบ่อยๆนะคะ

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้างได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylibหรือถ้...
12/11/2021

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้าง
ได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylib
หรือถ้าต้องการสืบค้นหนังสือออนไลน์ ก็สามารถสืบค้นได้
เพียง คลิก >> http://119.63.76.11/liberty/libraryHome.do

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้าง
ได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylib
หรือถ้าต้องการสืบค้นหนังสือออนไลน์ ก็สามารถสืบค้นได้
เพียง คลิก >> http://119.63.76.11/liberty/libraryHome.do

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้างได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylibหรือถ้...
07/11/2021

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้าง
ได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylib
หรือถ้าต้องการสืบค้นหนังสือออนไลน์ ก็สามารถสืบค้นได้
เพียง คลิก >> http://119.63.76.11/liberty/libraryHome.do

สามารถติดตามว่ามีหนังสืออะไรขึ้นชั้นหนังสือบ้าง
ได้ทุกสัปดาห์📕📗📘 ผ่าน >> http://bangkoklibrary.go.th/bangkokcitylib
หรือถ้าต้องการสืบค้นหนังสือออนไลน์ ก็สามารถสืบค้นได้
เพียง คลิก >> http://119.63.76.11/liberty/libraryHome.do

ที่อยู่

39 ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร
Phra Nakhon
10200

เบอร์โทรศัพท์

+6622820680

เว็บไซต์

http://www.bangkokcitylibrary.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkokผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phra Nakhon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมาชิกใหม่มั้ยคะ
ควรปรับปรุงเรื่องมารยาทพนักงานที่รับลงทะเบียนบัตรประชาชน​ให้มีมารยาทมากกว่านี้คะ
獲聯合國教科文組織評選為「#世界圖書之都」的 #曼谷🏙,不僅是設計與創意之都👨‍🎨,更是學習與閱讀之都,坐落於舊城區的曼谷市立圖書館 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library,在經過一番改造後,不僅展現時尚典雅兼具的美學,更處處充滿濃厚的東方書卷氣息,成為曼谷最美的「閱讀」📬風景。 📬閱讀全文:https://bit.ly/2UXvqNW #書香遠傳156期 #AI浪潮下圖書館員的進擊 #館員看世界 #國立公共資訊圖書館 #圖書館員 #AI
ห้องสมุดกทม.ดีมากมีหนังสือให้อ่านมากมาย เจ้าหน้าที่บริการดี หนังสือเป็นเพื่อนที่ดี ในช่วงหยุดยาว เช่น สถานการณ์โควิคตอนนี้ ถ้าเพิ่มจำนวนหนังสือที่ให้ยืมเป็นคนละ5เล่มในห้วงหยุดยาวจะดีมาก เพราะมีหนังสือเป็นเพื่อนอยู่บ้าน
คิดแบบนี้สิ...รอด COVID-19 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง รมว.ต่างประเทศ ท่านมีความรู้รอบในหลายศาสตร์ ได้ถ่ายทอดแนวความคิดหลายอย่างที่ก่อประโยชน์ หากนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปประยุกต์เพื่อปรับตัว เชื่อว่า จะก่อประโยชน์ตามมามากมาย เพราะวิกฤติครั้งนี้พิเศษ แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอ และฉลาดอย่างเดียวก็ไม่พอ ต้องรู้จักปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีด้วย ถึงจะรอด (คลิกติดตาม สำหรับสมาชิกเพจห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้) https://close-upthailand.com/p/magazine/...
ย้อนดูชีวิต 121 ปีของ 'ถนนราชดำเนิน' ผ่านเรื่องเล่าครบรสของภัณฑารักษ์รุ่นเก๋า ในนิทรรศการ #ล่องรอยราชดำเนิน 💛 ถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีบทบาททั้งทางด้านการจราจร ไปจนถึงด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง 'ราชดำเนิน' เป็นสถานที่ที่รวมทุกอย่างนี้เอาไว้ภายในเวลา 121 ปี ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2442 จากมุมมองของคนที่บ้านอยู่ไกลอย่างเราและได้แว้บไปแถว ๆ นั้นแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เราเห็นราชดำเนินไม่ต่างจากถนนเส้นอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถพาเราไปยังจุดหมายและเป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน แต่หลังจากที่มิ้นต์ได้มีโอกาสแวะไปชมนิทรรศการพิเศษที่ชื่อว่า "ล่องรอยราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย" เราก็ได้รับข้อมูลเซตใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ระดับที่ว่าถ้าผ่านราชดำเนินไปครั้งหน้า ก็คงได้ลองสังเกตอะไรที่ลึกมากกว่าเดิม นิทรรศการจัดโดยทีม Museum Siam แต่ย้ายมาแสดงอยู่ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เล่าเรื่องเกี่ยวกับราชดำเนินในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ในเชิงของการเป็นเวทีให้ประชันความคิด ประชันมุมมองทางการเมือง ราชดำเนินในฐานะศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ของคนยุค Baby Boomer หรือแม้แต่เรื่องเล่าของชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ขอบถนน และวิถีคนไร้บ้านที่อาศัยราชดำเนินเป็นที่ซุกตัวนอน ที่น่าสนใจคือตัวนิทรรศการในครั้งนี้ได้เชิญ 'ภัณฑารักษ์วัยเก๋า' ทั้งหมด 16 ท่านที่มีผูกพันกับราชดำเนินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาแชร์ความทรงจำกัน และนำเนื้อหาตรงนี้มาถ่ายทอดภายในงาน สังเกตได้ว่า font ของตัวหนังสือที่แปะอยู่บนบอร์ดจะใหญ่เป็นพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณป้าคุณลุงที่อยากมาเดินดูงานแต่ไม่อยากหยีตาอ่านบอร์ดข้อมูล แต่ได้เอนจอยกับการหวนรำลึกถึงช่วงเวลาเก่า ๆ ในยุคของเขาด้วย สำหรับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ งานนี้ก็มีสื่อที่ผสมผสานเทคโนโลยีเอาไว้ให้ได้ทดลองเล่นกัน ที่เราชอบมาก ๆ ก็คือตัว QR Code ตรงช่วงต้นของตัวนิทรรศการ เมื่อสแกนเข้าไปจะพาเราไปสู่ Online Audio Guide ในนี้จะมีไฟล์เสียงเรื่องเล่าของคน 8 คน แทนด้วยสี 8 สีที่หยิบจับเอาประเด็นต่าง ๆ ในราชดำเนินมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การพบรัก ราชดำเนินกับ feminism หรือแม้แต่เรื่องราวของเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นต้น เมื่อฟังแล้ว เราสามารถเลือกเดินตามเส้นเรื่องของบุคคลนั้น ๆ ไปยังโซนต่าง ๆ ของนิทรรศการเพื่ออ่านข้อมูลต่อได้ด้วย อันนี้เราว่าเจ๋ง ส่วนสุดท้ายของตัวนิทรรศการขมวดการเล่าเรื่องด้วยหีบแห่งความทรงจำของทั้ง 16 ภัณฑารักษ์วัยเก๋าที่นำเรื่องราวของราชดำเนินในชีวิตของพวกเขามานำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะบ้าง สื่อผสมผสานบ้าง และปิดท้ายด้วยตัวนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับราชดำเนินที่ตั้งโชว์อยู่บนชั้น 1 ของหอสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งที่สนุกและได้ความรู้แบบเพลิน ๆ ดีเหมือนกันนะ นิทรรศการ ล่องรอย ราชดำเนิน จัดแสดงที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2020 (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชมแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการล่วงหน้านะ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเช็กรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/traces-of-ratchadamnoen/home เลยยย –Mint Travelerspulse 🌞 #MuseumSiam #ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย #ราชดำเนิน #ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด #หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ปล่อยให้หนังสือหายไปจากระบบนานได้ยังไงคะ คุณไม่รู้คุณค่าของหนังสือกันเลย หนังสือที่คนยืมไปน่าจะมีระบบติดตามทวงคืน น่าผิดหวังมากกับการปล่อยให้คนยืมหนังสือไป 6- 7 เดือน เเล้วไม่มาคืน มีระบบลงทะเบียนโดยใฃ้บัตรปชช.ทำไม ไม่ใช้ประโยชน์ แล้วจะใช้บัตรปชช.ทำไมคะ
สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อ สมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม สำหรับเครื่อง JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro ราคา จำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://n2n.co.th/?p=10615 . #n2nsp #overhead #bookscanner #easytouse #JoyUsing #JoyBookScan #V160Pro #เครื่องสแกนหนังสือ #เอ็นทูเอ็นโซลูชั่นโพรไวเดอร์ #เชี่ยวชาญ #โซลูชั่นเพื่องานสแกน . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
วิธีแก้ปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย คือ นํ้าท่วม กทม.คร่าวก่อนรู้ไหมมวลนํ้านั้นมาจากไหน? คือนํ้านั้นมาจากภาคหนือ ที่เป็นพื้นที่ป่าเขา คือฝนจะตกมากบนเทือกเขา คือนํ้านั้นมาจากแม่นํ้าปิง วัง ยม น่าน ดั่งนั้น เมื่อฤดูฝนมาเยือน เราต้องผันนํ้าจากภาคหนือไปยังภาคอีสาน สาเหตุที่ต้องผันนํ้าไปเก็บใว้ในภาคอีสานคือ อีสานดินแดนแห้งแหล้งที่สุด โดยต่อท่อนํ้าเพื่อส่งนํ้าไปยังภาคอีสาน โดยขุดสระเก็บนํ้าขนาดใหญ่ สัก10สระในภาคอีสานเพื่อเก็บนํ้า เมื่ออีสานมีนํ้าจืดจำนวนมาก อีสานจะกลายเป็นอีสานเขียว มีป่าไม้ มีนํ้าก็ต้องมีป่า คนอีสานจะมีปลาตัวโตๆกิน มีนํ้าปลูกผัก ปลูกหญ้า สามารถเลี้ยงวัวได้ ทำนาได้ตลอดปี จะทำให้คนอีสานมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆ มีปลาตัวโตๆกิน มีเนื้อวัวกิน อีสานจะรุ่งเรือง ครับ และทำให้ กทม.ปลอดภัยจากนํ้าท่วมเวลาฤดูฝนมาเยือน เพราะนํ้าฝนจากภูเขาจากภาคหนือ80%จะถูกผันนํ้าไปเก็บไว้ในสระที่ขุดใว้ในภาคอีสาน และนํ้าอีก20%ก็ให้ใหลลงมาแม่นํ้าเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวท เมื่อเป็นแบบนี่แล้ว เมื่อกรุงจะปลอดภัย อีสานจะเขียวขจี มันจะทำให้คนประเทศเรามีความมั่งคง มั่งคั่ง และรุ่งเรือนในที่สุดครับ ทำให้นักลงทุนกล้าลงทุนเปิดโรงงานต่างๆในเขต กทม. โดยไม่ต้องกลัวนํ้าท่วมอีกต่อไป ทำให้เกิดการจ้างงานมากมายครับ เศษกิจเมืองหลวงก็จะดี คนในประเทศทุกคนก็จะสบายมีเงินใช้ เพราะกรุงเทพเป็นศูนย์กลางด้านภูมิศาตร์ของเอเชีย เพราะการขนส่งทางเรือสะดวก และคนไทยเป็นคนเป็นมิตรกับทุกคน ทำให้คนทั่วโลกอยากมาลงทุน @กรุงเทพมหานคร ครับท่าน 55555555 ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับท่าน สนใจบ่ครับ 5555555555
รบกวนสอบถาม กรณีบัตรสมาชิกหอสมุดเมืองหมดอายุ 15 มีนาคม 63 เท่าที่ทราบจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการต่ออายุสมาชิก แต่ปีนี้ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงหอสมุดเมืองปิดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แจ้งปิดให้บริการ **โดยจะยกเว้นค่าปรับให้ผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ปิดบริการเป็นต้นไป** . ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป . ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library
3.อ่านหนังสือเงียบๆ ที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library . เหมาะกับคนโสด ที่รักความสงบ และมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า(หนังสือ) . ปิดเสียงโทรศัพท์ ใส่ในกระเป๋า แล้วเรามาอ่านหนังสือกันนะครับ