สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี *สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ข่าวสาร กิจกรรม พระพุทธศาสนา หน่วยงานราชการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลวัดในจังหวัดสระบุรี
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมให้คำแนะนำ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท...
18/11/2020

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมให้คำแนะนำ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะกรมการจังหวัดสระบุรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยง...
18/11/2020

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะกรมการจังหวัดสระบุรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมผาไทร็อค สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในกิจกรรมนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสร...
17/11/2020

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมืองด้วย

16/11/2020
631107_รวมพลคนโคกหนองนา เกี่ยวข้าวในนาพ่อ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี 4K

https://youtu.be/hEVSYDBGpxs

คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง พ.ต.ท.อังครนาวิน บุญประสิทธิ์ (อังค์ อิสรภาพ) ขับร้องประสานเสียง ปริพนธ์ วัฒนขำ (ไฝ สันติภ....

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู...
14/11/2020

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพลวรรธ์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ วัดมะขามเรียงและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู...
14/11/2020

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ วัดพระพุทธแสงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

https://vannewstime.blogspot.com/2020/11/5-2563.html?m=1
14/11/2020
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นำประชาชนชาวสระบุรีทุกหมู่เหล่าประกอบพิธี

https://vannewstime.blogspot.com/2020/11/5-2563.html?m=1

สระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงค....

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ พร้อม...
13/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ซึ่งได้เดินทางมาดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ด้วย

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และนายอุดมศั...
13/11/2020

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และนายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์คีรีสามัคคีธรรม ตำบลลำพญากลาง ที่พักสงฆ์หนองปลิง ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก ที่พักสงฆ์เขาพะเนียง ตำบลชะอม และที่พักสงฆ์พุทธคีรีวัน ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามลำดับ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
13/11/2020

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งท...
11/11/2020

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ หัองประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย...
11/11/2020

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (เดิมนายอำเภอมวกเหล็ก) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนั...
09/11/2020

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. วัดพระพุทธฉาย จัดงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
08/11/2020

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. วัดพระพุทธฉาย จัดงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดพระพุทธฉาย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ครบ ๔๗ ปี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณแปลงนาสาธิต วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยมีนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมงานและให้การต้อนรับ
ในการนี้ มีการแสดงวิถีชีวิตและขั้นตอนในการทำนาของชาวนาในจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ และประชาชนเข้าชมและร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ : เพจสระบุรีดีต่อใจ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201107195848162
08/11/2020
จังหวัดสระบุรี และวัดพระพุทธฉาย จัดงานรำลึกฯ ณ วัดพระพุทธฉาย 3 พฤศจิกายน 2516 ...

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201107195848162

จังหวัดสระบุรี และวัดพระพุทธฉาย จัดงานรำลึกฯ ณ วัดพระพุทธฉาย 3 พฤศจิกายน 2516 ครบ 47 ปี จัดมหกรรมเกี่ยวข้าวในนาพ...

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่...
08/11/2020

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหารและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่...
08/11/2020

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายนฤนาท เมืองแสน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ วัดพระพุทธแสงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

https://vannewstime.blogspot.com/2020/11/3-2516-47.html?m=1
07/11/2020
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเน

https://vannewstime.blogspot.com/2020/11/3-2516-47.html?m=1

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต...

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201107124401034
07/11/2020
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ...

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201107124401034

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบร....

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีร...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด ร่วมประชุม พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าคณะอำเภอต...
03/11/2020

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวด้วย

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ ...
02/11/2020

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด และนักธรรมชั้นเอก คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ๑๓ อำเภอ ณ สนามสอบวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
- เวลา ๑๔.๐๐น. เจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยม การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท สนามสอบวัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะสงฆ์ที่เข้าสอบประกอบด้วย จำนวน ๙ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข...
02/11/2020

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมมุทิตาสักการะพระครูอาคมสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ณ วัดสันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. อำเภอเมืองสระบุรีจัดงานประเพณีลอยประทงยี่เป็งไท-ยวน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายแมนรั...
01/11/2020

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. อำเภอเมืองสระบุรีจัดงานประเพณีลอยประทงยี่เป็งไท-ยวน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง (บึงป่าสัก) ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมลอยกระทงด้วย

29/10/2020
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์...
29/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมรับเสด็จด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี / ก้อนดิน หินแห่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายแมนรัต...
29/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการบริหารราชการของส่วนงานต่างๆ ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

พร้อมนี้หลังจากเลิกการประชุม หัวหน้าส่วนราชการได้แสดงความยินดีกับท่านพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราช...
29/10/2020

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...
29/10/2020

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้นวัดพระพุทธฉาย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครบ ๔๗ ปี โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย ชั้น ๒ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
29/10/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

เวลา 18.00 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์. รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
โดยในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า พาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกกฐินกรรม ที่ชุมนุมสงฆ์ พร้อมใจเปล่งสาธุการให้พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระสงฆ์ผู้ครองกฐิน ประจำปี 2563 จากนั้น เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระ ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้ารับของที่ระลึก จำนวน 100 ราย จากนั้นเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถ รับของทูลเกล้าถวายจากประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังรถยนต์ที่นั่ง ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้ง อยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ " รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลาย สมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จ นมัสการรอยพระพุทธบาท

ลักษณะของพระมณฑป เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝาผนัง ด้านนอกปิดทอง ประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้าวบิณฑ์บานประตูพระมณฑปเป็นงานศิลปกรรม ประดับมุกชั้นเยี่ยม ของ เมืองไทย พื้นภายในปูด้วยเสื่อเงินสาน ทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนาคสามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันได ทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจากสวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสำริด เป็นนาค 5 เศียร บริเวณรอบ พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงราย เพื่อให้ผู้ที่มานมัสการได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลาย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบ ล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท ( วิหารหลวง ) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวม ศิลปวัตถุ อันมีค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธ โบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าพัดยศของพระสมัยต่างๆ และท่อ ประปาสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิหารหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท ซึ่งปกติ จัดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 1 ค่ำ และขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ และงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
Phra Phutthabat
18120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636340756

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ฝากตรวจสอบ หน่อยครับ การให้พรแบบนี้ ทำให้โยมเข้าใจผิด ได้ว่าจะได้อานิสงส์ หลายประการตามที่ พระสวดออกมา เพราะอานิสงส์แห่งการให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ แค่นั้น ส่วน ความสุข การหายจากโรค ขึ้นอยู่ที่กับ การกระทำ ทางกาย วาจา ใจ และกรรม ของบุคคลนั้น #ตลาดสุขุมาล สระบุรี ช่วงเวลา 7.00-7.40น.
อยากทราบว่ามีจัดบวชถวายในหลวงงานถวายพระเพลีงพระบรมศพทึวัดใหนบัาง