เทพธรณี ปุ๋ยดีขั้นเทพ อาหารเ

เทพธรณี ปุ๋ยดีขั้นเทพ อาหารเ อาหารเสริมสำหรับพืช สารปรับสภาพดิน ตรา เทพธรณี
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ตราเทพธรณี Public & Government Service
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกร ต้องใช้ #ตราเทพธรณี
04/09/2021

สินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกร ต้องใช้ #ตราเทพธรณี

สินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกร ต้องใช้ #ตราเทพธรณี

20/08/2021

เกษตกรปลูกผักสลัด ใช้เทพธรณีสูตรอินทรีย์ ใช้แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น ผักโตไว ใบใหญ่ น้ำหนักดี ดินร่วนซุย แตกรากดี เป็นที่น่าพอใจ อยากได้ผลผลิตดีแบบนี้ต้องใช้ #เทพธรณีสูตรอินทรีย์

#อาหารเสริมสำหรับพืช #เทพธรณีอินทรีย์  พร้อมใช้ ขนาด 800 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน #IFOAM       -แร่โดโลมิติคมา...
17/08/2021

#อาหารเสริมสำหรับพืช #เทพธรณีอินทรีย์ พร้อมใช้ ขนาด 800 กรัม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน #IFOAM
-แร่โดโลมิติคมาร์ล 85 % ช่วยแก้ปัญหาพืชขาดธาตุอาหาร กระตุ้นให้ พืช กินปุ๋ยให้มากขึ้น
-ดินก้นถ้ำ 10 % ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
-ลีโอนาร์ไดท์ 5 % ช่วยขนส่งธาตุอาหารเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น
และมีธาตุอาหารที่สำคัญกับพืชมากว่า 10 ชนิด
พิเศษคูปองส่วนลด 20 บาทสามารถสั่งซื้อกดลิงค์ได้เลยคะ
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-800-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-i.461154357.9781084353?position=1

#อาหารเสริมสำหรับพืช #เทพธรณีอินทรีย์ พร้อมใช้ ขนาด 800 กรัม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน #IFOAM
-แร่โดโลมิติคมาร์ล 85 % ช่วยแก้ปัญหาพืชขาดธาตุอาหาร กระตุ้นให้ พืช กินปุ๋ยให้มากขึ้น
-ดินก้นถ้ำ 10 % ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
-ลีโอนาร์ไดท์ 5 % ช่วยขนส่งธาตุอาหารเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น
และมีธาตุอาหารที่สำคัญกับพืชมากว่า 10 ชนิด
พิเศษคูปองส่วนลด 20 บาทสามารถสั่งซื้อกดลิงค์ได้เลยคะ
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-800-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-i.461154357.9781084353?position=1

"อาหารเสริมสำหรับพืช" #เทพธรณีอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ #IFOAM
13/08/2021

"อาหารเสริมสำหรับพืช" #เทพธรณีอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ #IFOAM

"อาหารเสริมสำหรับพืช" #เทพธรณีอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ #IFOAM

คุณป้าบัวลม ปินตาสา ชาวนา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ปลูกข้าวญี่ปุ่น 8.2 ไร่ปีนี้ เลือกใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี ร่วมกับ ...
05/08/2021

คุณป้าบัวลม ปินตาสา ชาวนา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ปลูกข้าวญี่ปุ่น 8.2 ไร่

ปีนี้ เลือกใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1 หว่านบำรุงต้นข้าวตามระยะการเจริญเติบโต 40-50 กก./ไร่

ข้าวงาม โตเร็ว
-สังเกตว่าต้นแข็งใบตั้งดี
-ข้าวรับรวงดี ให้รวงใหญ่ ยาวขึ้นกว่าเดิม
-เมล็ดเต่ง เต็มรวง น้ำหนักดีมาก

***ใช้เทพธรณีปีนี้ ประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ไปเยอะ 40-50%
***ผลผลิตดีขึ้น ได้ข้าวเยอะขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

26/07/2021

#เทพธรณีปุ๋ยดีขั้นเทพ สูตร 2+1 ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ+สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

#รู้จักธาตุอาหารหลัก (NPK) ที่พืชต้องการตัวเลข “สูตรปุ๋ย” ข้างกระสอบ ที่เกษตรกรต้องรู้-ว่ามีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร-เลือกใ...
05/07/2021

#รู้จักธาตุอาหารหลัก (NPK) ที่พืชต้องการ

ตัวเลข “สูตรปุ๋ย” ข้างกระสอบ ที่เกษตรกรต้องรู้

-ว่ามีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
-เลือกใช้ให้เหมาะกับระยะการเติบโตของพืช

เท่านี้ พืชก็จะได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน เติบโตและให้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี#รู้จักธาตุอาหารหลัก (NPK) ที่พืชต้องการ

ตัวเลข “สูตรปุ๋ย” ข้างกระสอบ ที่เกษตรกรต้องรู้

-ว่ามีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
-เลือกใช้ให้เหมาะกับระยะการเติบโตของพืช

เท่านี้ พืชก็จะได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน เติบโตและให้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

#รู้จักธาตุอาหารหลัก (NPK) ที่พืชต้องการ

ตัวเลข “สูตรปุ๋ย” ข้างกระสอบ ที่เกษตรกรต้องรู้

-ว่ามีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
-เลือกใช้ให้เหมาะกับระยะการเติบโตของพืช

เท่านี้ พืชก็จะได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน เติบโตและให้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี#รู้จักธาตุอาหารหลัก (NPK) ที่พืชต้องการ

ตัวเลข “สูตรปุ๋ย” ข้างกระสอบ ที่เกษตรกรต้องรู้

-ว่ามีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
-เลือกใช้ให้เหมาะกับระยะการเติบโตของพืช

เท่านี้ พืชก็จะได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน เติบโตและให้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ส่งรวงยาว เมล็ดเต่ง น้ำหนักดีขอแนะนำ สูตร 1+1สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบปุ๋ยเคมี 1 กระสอบหว่านรองพื้น หรือ แต่งหน้า อ...
28/06/2021

ส่งรวงยาว เมล็ดเต่ง น้ำหนักดี

ขอแนะนำ สูตร 1+1

สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ
ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ

หว่านรองพื้น หรือ แต่งหน้า อัตรา 40-50 กก./ไร่

-ข้าวเติบโตดี ต้นแข็ง,ไม่ล้ม แตกกอเยอะ ได้ข้าวเยอะขึ้น
-ข้าวรวงใหญ่ ส่งรวงยาว
-เมล็ดเต่ง เต็ม น้ำหนักดี
-ดินร่วนซุยดีมาก รากเยอะ

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

21/06/2021

คุณสมพงษ์ ไข่มุก เกษตรกรปลูกสมหวัง #ใช้เทพธรณี ใช้แล้ว สมหวังหัวใหญ่ เนื้อแน่น แป้งดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ตัน / ไร่ เป็น 4 ตัน/ไร่

ข้าวงามแบบนี้ “กำไร” เป็นกอบเป็นกำชูชาติ วรรณ์มณี ชาวนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ปลูกข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตองปีนี้ เล...
16/06/2021

ข้าวงามแบบนี้ “กำไร” เป็นกอบเป็นกำ

ชูชาติ วรรณ์มณี ชาวนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ปลูกข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตอง

ปีนี้ เลือกใช้ #เทพธรณี ที่มีส่วนผสมของแร่โดโลไมท์ ขี้ค้างคาว ไคโตซาน

ช่วยปรับสภาพดินเปรี้ยวเป็นกรด เพิ่มธาตุอาหารรอง,ธาตุเสริม และลดต้นทุนการผลิต

ผมใช้ สูตร 1:1
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสม ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ
-ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้เยอะ 40-50%

#ข้าวงามกว่าเดิมเยอะ
-ต้นแข็ง ใบตั้ง โรคแมลงไม่กวน
-รวงยาวขึ้น
-ข้าวเต่ง เต็มรวง มีน้ำหนักดี

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

07/06/2021

คุณสิทธิพร ภูแช่มศรี เกษตรกร อ.พบพระ จ.ตาก ใช้ #สารปรับสภาพดินเทพธรณี+ปุ๋ยเคมี ใช้แล้ว ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เยอะ เพิ่มผลผลิต ต้นพืชโตไว สมบูรณ์แข็งแรง ติดดอกดี เป็นที่น่าพอใจมาก
#เทพธรณีปุ๋ยดีขั้นเทพ #ลดค้นทุนเพิ่มผลผลิต

#ข้าวญี่ปุ่น“ปลูกข้าวให้งาม ต้นแข็งแรง ได้ผลผลิตสูง”สมาน แก้วมูล ชาวนา ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย บอกว่า...ต้องเตรียมดิ...
01/06/2021

#ข้าวญี่ปุ่น

“ปลูกข้าวให้งาม ต้นแข็งแรง ได้ผลผลิตสูง”

สมาน แก้วมูล ชาวนา ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย บอกว่า...

ต้องเตรียมดินให้ดี ถ้าดินดีปลูกอะไรก็ดี ยิ่งถ้าใช้เคมีมาตลอด ยิ่งต้องปรับปรุงดิน

ผมเลือก สารปรับสภาพดินตราเทพธรณี ที่มีส่วนผสมของโดโลไมท์ ขี้ค้างคาว ไคโตซาน
-ช่วยปรับสภาพดินเปรี้ยวเป็นกรด
-เติมธาตุอาหารรอง/ธาตุเสริม

ปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น
-ข้าวงาม แตกกอเยอะขึ้น
-ให้รวงใหญ่ ยาว
-เมล็ดเต่ง เม็ดเต็ม น้ำหนักดี

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ข้าวงาม แตกกอเยอะ รับรวงดีเพียงหันมาปรับสภาพดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยวเป็นกรด จากการใช้สารเคมีมานาน เปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพด...
27/05/2021

ข้าวงาม แตกกอเยอะ รับรวงดี

เพียงหันมาปรับสภาพดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยวเป็นกรด จากการใช้สารเคมีมานาน

เปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี ร่วมกับปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1 หรือ 2:1
-ดินจะร่วนซุย เหมาะต่อการเพาะปลูก
-เพิ่มธาตุรองและธาตุเสริม ที่พืชต้องการ
-พืชแข็งแรง ให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี และเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

#ข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2คุณประเสริฐ ยมนา ชาวนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย บอกว่า...ผมทำนาใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมาตลอด ดินแข็ง ดิน...
20/05/2021

#ข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2

คุณประเสริฐ ยมนา ชาวนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย บอกว่า...

ผมทำนาใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมาตลอด ดินแข็ง ดินเสีย

ปลูกข้าวปีนี้ ผมเปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดิน “เทพธรณี” เป็นปีแรก
#รอบแรก ใช้เทพธรณีหว่านรองพื้นก่อนปลูก
#รอบสอง ใช้เทพธรณี ผสม ปุ๋ยเคมี แต่งหน้า

สังเกตชัด
-ดินร่วนซุยดี รากเดินดี หาอาหารเก่ง
-ข้าวแตกกอดีมาก ต้นอวบอ้วน
-รวงใหญ่ ยาว เมล็ดเต่ง เต็มรวง

ข้าวมีน้ำหนัก เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเยอะขึ้น เฉลี่ย 1 ตัน/ไร่

#ข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2

คุณประเสริฐ ยมนา ชาวนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย บอกว่า...

ผมทำนาใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมาตลอด ดินแข็ง ดินเสีย

ปลูกข้าวปีนี้ ผมเปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดิน “เทพธรณี” เป็นปีแรก
#รอบแรก ใช้เทพธรณีหว่านรองพื้นก่อนปลูก
#รอบสอง ใช้เทพธรณี ผสม ปุ๋ยเคมี แต่งหน้า

สังเกตชัด
-ดินร่วนซุยดี รากเดินดี หาอาหารเก่ง
-ข้าวแตกกอดีมาก ต้นอวบอ้วน
-รวงใหญ่ ยาว เมล็ดเต่ง เต็มรวง

ข้าวมีน้ำหนัก เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเยอะขึ้น เฉลี่ย 1 ตัน/ไร่

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1...
12/05/2021

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นพร้อมกับตัดรากแต่งกอ อัตรา 40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 60 วัน อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเพิ่มการแตกกอ เร่งการเจริญเติบโต ลำปล้องใหญ่ และได้ค่าความหวานเพิ่มสูงขึ้นด้วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นพร้อมกับตัดรากแต่งกอ อัตรา 40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 60 วัน อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเพิ่มการแตกกอ เร่งการเจริญเติบโต ลำปล้องใหญ่ และได้ค่าความหวานเพิ่มสูงขึ้นด้วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

04/05/2021

มันสำปะหลังหัวใหญ่ % แป้งสูง
สำรวย ประมูล ชาว อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์แขกดำ
ใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี
-รอบแรก ใช้รองพื้นปลูกแล้วไถกลบ
-รอบสอง ใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีบำรุงตามระยะ
มันสำปะหลังเจริญเติบโตดีมาก
-ใบเขียวเป็นมัน
-ดินร่วนซุย
-มันหัวใหญ่น้ำหนักดี ได้ %แป้งสูง
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า ต้นทุนลดลง 50%
#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ครบทุกธาตุอาหารรอง และธาตุเสริม กว่า 10 ชนิด ในกระสอบเดียว#แคลเซียม #แมกนีเซียม #โบรอนสารปรับสภาพดินเทพธรณี ประโยชน์ 1 ช...
28/04/2021

ครบทุกธาตุอาหารรอง และธาตุเสริม กว่า 10 ชนิด ในกระสอบเดียว

#แคลเซียม #แมกนีเซียม #โบรอน

สารปรับสภาพดินเทพธรณี
ประโยชน์ 1 ช่วยปรับสภาพดินกรด
ประโยชน์ 2 เติมแร่ธาตุอาหารลงดิน

พืชกินปุ๋ยดีขึ้น ได้ข้าวเมล็ดเต่ง เต็มรวง
#ผลผลิตงอกเงย #กำไรงอกงาม

ครบทุกธาตุอาหารรอง และธาตุเสริม กว่า 10 ชนิด ในกระสอบเดียว

#แคลเซียม #แมกนีเซียม #โบรอน

สารปรับสภาพดินเทพธรณี
ประโยชน์ 1 ช่วยปรับสภาพดินกรด
ประโยชน์ 2 เติมแร่ธาตุอาหารลงดิน

พืชกินปุ๋ยดีขึ้น ได้ข้าวเมล็ดเต่ง เต็มรวง
#ผลผลิตงอกเงย #กำไรงอกงาม

22/04/2021

คุณโยธิน กุลสง เกษตรกร อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยาสูบ ใช้เทพธรณีแล้ว ใบเขียวนาน ใบใหญ่กว้างขึ้นกว่าเดิม ลดทุนต้นการปลูกได้เยอะ
#เทพธรณีปุ๋ยดีขั้นเทพ

ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตเปลี่ยนมาใช้ “สารปรับสภาพดินเทพธรณี” ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1สูตรแนะนำ “นาข้าว” ใช้เทพธรณี + ปุ๋ยเ...
17/04/2021

ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

เปลี่ยนมาใช้ “สารปรับสภาพดินเทพธรณี” ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1

สูตรแนะนำ “นาข้าว” ใช้เทพธรณี + ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1 หว่านรองพื้น หรือ แต่งหน้า
#ครั้งที่ 1 เร่งการเจริญเติบโต 40-50 กก./ไร่
#ครั้งที่ 2 เพิ่มการแตกกอ 30-40 กก./ไร่
#ครั้งที่ 3 กระทุ้งรวงยาว เมล็ดเต่ง เพิ่มน้ำหนัก 30-40 กก.ไร่

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

เปลี่ยนมาใช้ “สารปรับสภาพดินเทพธรณี” ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1

สูตรแนะนำ “นาข้าว” ใช้เทพธรณี + ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1 หว่านรองพื้น หรือ แต่งหน้า
#ครั้งที่ 1 เร่งการเจริญเติบโต 40-50 กก./ไร่
#ครั้งที่ 2 เพิ่มการแตกกอ 30-40 กก./ไร่
#ครั้งที่ 3 กระทุ้งรวงยาว เมล็ดเต่ง เพิ่มน้ำหนัก 30-40 กก.ไร่

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1...
09/04/2021

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นพร้อมกับตัดรากแต่งกอ อัตรา 40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 60 วัน อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเพิ่มการแตกกอ เร่งการเจริญเติบโต ลำปล้องใหญ่ และได้ค่าความหวานเพิ่มสูงขึ้นด้วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ ปุ๋ยอ้อย(อ้อยตอ)

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นพร้อมกับตัดรากแต่งกอ อัตรา 40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 60 วัน อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเพิ่มการแตกกอ เร่งการเจริญเติบโต ลำปล้องใหญ่ และได้ค่าความหวานเพิ่มสูงขึ้นด้วย

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าว....ระยะตั้งท้องขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตรที่...
06/04/2021

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าว....ระยะตั้งท้อง

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตรที่ท่านใช้ประจำ
-หว่านด้วยมือ/เครื่องหว่านพ่น อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่
-ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เมื่อนำไปใช้กับข้าวอายุ 60-75 วัน จะช่วยสร้างรวง เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ได้ข้าวเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าว....ระยะตั้งท้อง

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตรที่ท่านใช้ประจำ
-หว่านด้วยมือ/เครื่องหว่านพ่น อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่
-ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เมื่อนำไปใช้กับข้าวอายุ 60-75 วัน จะช่วยสร้างรวง เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ได้ข้าวเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

01/04/2021
มันสำปะหลังอายุ 3 เดือน แตกหัวใหญ่มาก

คุณยุพา ซานอก เกษตรกร อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ใช้เทพธรณีสูตร 2+1 (สารปรับสภาพดินเทพธรณี 2 กระสอบ+ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ) ใช้กับมันสำปะหลังอายุ 3 เดือน ใช้แล้วเกษตรกรบอกเห็นการเปลี่ยนแปลง หัวใหญ่แตกรากดี ต้นใหญ่ แข็งแรง ใบเขียว เป็นที่พอใจมาก #ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ต้องใช้ #เทพธรณี

#สารปรับสภาพดินอินทรีย์ เทพธรณี
26/03/2021

#สารปรับสภาพดินอินทรีย์ เทพธรณี

#สารปรับสภาพดินอินทรีย์ เทพธรณี

ข้าวรวงใหญ่ โน้มลงดี น้ำหนักดีป้าลูกพรหม ชาวบ้านกร่าง ชาวนา ต.บางงาม อ.บ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรีตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เทพธรณี ...
26/03/2021

ข้าวรวงใหญ่ โน้มลงดี น้ำหนักดี

ป้าลูกพรหม ชาวบ้านกร่าง ชาวนา ต.บางงาม อ.บ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี

ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เทพธรณี ข้าวงามขึ้นเยอะ

ป้าใช้ สูตร 1:1 คือ สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ + ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ หว่าน 40-50 กก./ไร่

-ข้าวเขียวนาน รากเดินดีมาก รากเยอะ ต้นจึงแข็งแรงไม่ล้ม
-สังเกต รวงข้าวโน้มลงดี แสดงว่ามีน้ำหนักดี
-ลดต้นทุนได้จริง 50%

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ทำนา...กำลังมองหาเทคนิค #ลดปุ๋ยเคมีเปลี่ยนมาใช้ สารปรับสภาพดิน “เทพธรณี” ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพียงผสมกัน อัตรา 1:1 ก็เหมือนได...
22/03/2021

ทำนา...กำลังมองหาเทคนิค #ลดปุ๋ยเคมี

เปลี่ยนมาใช้ สารปรับสภาพดิน “เทพธรณี” ร่วมกับปุ๋ยเคมี

เพียงผสมกัน อัตรา 1:1 ก็เหมือนได้ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้จริง 40-50%

#ดินดีผลผลิตงาม
-ข้าวงามแตกกอดี จึงได้ต้นเยอะ 30-35 ต้น/กอ
-ต้นแข็งแรง แมลงไม่กวน จึงใช้ยาเคมีน้อย
-ข้าวเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าเดิม แน่นอน

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ทำนา...กำลังมองหาเทคนิค #ลดปุ๋ยเคมี

เปลี่ยนมาใช้ สารปรับสภาพดิน “เทพธรณี” ร่วมกับปุ๋ยเคมี

เพียงผสมกัน อัตรา 1:1 ก็เหมือนได้ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้จริง 40-50%

#ดินดีผลผลิตงาม
-ข้าวงามแตกกอดี จึงได้ต้นเยอะ 30-35 ต้น/กอ
-ต้นแข็งแรง แมลงไม่กวน จึงใช้ยาเคมีน้อย
-ข้าวเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าเดิม แน่นอน

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังถูกวิธี ครบปีได้ผลผลิตสูง มีแต่กำไรมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ขณะที่ดินมีความชื้น (หลังฝนตก 1-3 วัน)#ขอ...
16/03/2021

ใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังถูกวิธี ครบปีได้ผลผลิตสูง มีแต่กำไร

มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ขณะที่ดินมีความชื้น (หลังฝนตก 1-3 วัน)

#ขอแนะนำสูตรลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต
-ปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 ผสม สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 : 1

ดินร่วน/ดินทราย ใส่อัตรา 100 กก./ไร่
ดินเหนียว ใส่อัตรา 50 กก./ไร่

จะช่วยระเบิดดิน ระเบิดราก ได้มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังถูกวิธี ครบปีได้ผลผลิตสูง มีแต่กำไร

มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ขณะที่ดินมีความชื้น (หลังฝนตก 1-3 วัน)

#ขอแนะนำสูตรลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต
-ปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 ผสม สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 : 1

ดินร่วน/ดินทราย ใส่อัตรา 100 กก./ไร่
ดินเหนียว ใส่อัตรา 50 กก./ไร่

จะช่วยระเบิดดิน ระเบิดราก ได้มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคปลูก #ข้าวนาหว่าน ให้ผลผลิตดี-ต้นทุนต่ำระยะเร่งต้น/ใบ เพิ่มการแตกกอแนะนำ-สูตร 30-0-0-สูตร 16-20-0-สูตร 16-8-8-สูตร...
09/03/2021

เทคนิคปลูก #ข้าวนาหว่าน ให้ผลผลิตดี-ต้นทุนต่ำ

ระยะเร่งต้น/ใบ เพิ่มการแตกกอ
แนะนำ
-สูตร 30-0-0
-สูตร 16-20-0
-สูตร 16-8-8
-สูตร 20-3-3

ระยะสร้างรวง-เพิ่มผลผลิต
-สูตร 3-3-30
-สูตร 20-8-20
-สูตร 14-4-24
-สูตร 16-16-16

ใช้ร่วมกับสารปรับสภาพดินเทพธรณี 1:1 หว่านแต่งหน้า อัตรา 40-50 กก./ไร่

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคปลูก #ข้าวนาหว่าน ให้ผลผลิตดี-ต้นทุนต่ำ

ระยะเร่งต้น/ใบ เพิ่มการแตกกอ
แนะนำ
-สูตร 30-0-0
-สูตร 16-20-0
-สูตร 16-8-8
-สูตร 20-3-3

ระยะสร้างรวง-เพิ่มผลผลิต
-สูตร 3-3-30
-สูตร 20-8-20
-สูตร 14-4-24
-สูตร 16-16-16

ใช้ร่วมกับสารปรับสภาพดินเทพธรณี 1:1 หว่านแต่งหน้า อัตรา 40-50 กก./ไร่

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าวขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตร 16-20-0 หรือ สูตรท...
03/03/2021

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าว

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตร 16-20-0 หรือ สูตรที่ท่านใช้ประจำ
-หว่านด้วยมือ/เครื่องหว่านพ่น อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่

เพราะนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักจากปุ๋ยเคมีแล้ว ยังได้ธาตุรอง และธาตุเสริม จากสารปรับสภาพดินเทพธรณี มากกว่า 10 ชนิด

เมื่อนำไปใช้กับข้าว ระยะ 20-30 วัน จะเพิ่มการแตกกอของต้นข้าวให้มีมากขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ยนาข้าว

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีเทพธรณี สูตร 16-20-0 หรือ สูตรที่ท่านใช้ประจำ
-หว่านด้วยมือ/เครื่องหว่านพ่น อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่

เพราะนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักจากปุ๋ยเคมีแล้ว ยังได้ธาตุรอง และธาตุเสริม จากสารปรับสภาพดินเทพธรณี มากกว่า 10 ชนิด

เมื่อนำไปใช้กับข้าว ระยะ 20-30 วัน จะเพิ่มการแตกกอของต้นข้าวให้มีมากขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

แนะนำเทคนิคการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์“ไถดะให้ลึก ไถแปรให้ดินแตกละเอียด”และใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี หว่านรองพื้น ...
24/02/2021

แนะนำเทคนิคการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

“ไถดะให้ลึก ไถแปรให้ดินแตกละเอียด”

และใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี หว่านรองพื้น 50 กก./ไร่ หรือประมาณไร่ละ 1 กระสอบ
-เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเติมธาตุอาหาร
-ช่วยให้ดินร่วนซุย(ระเบิดดิน)

ข้าวโพดจะงอกดี เติบโตเร็ว งามเสมอกันทั่วทั้งไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

แนะนำเทคนิคการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

“ไถดะให้ลึก ไถแปรให้ดินแตกละเอียด”

และใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี หว่านรองพื้น 50 กก./ไร่ หรือประมาณไร่ละ 1 กระสอบ
-เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเติมธาตุอาหาร
-ช่วยให้ดินร่วนซุย(ระเบิดดิน)

ข้าวโพดจะงอกดี เติบโตเร็ว งามเสมอกันทั่วทั้งไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

“ผมใช้ เทพธรณี+ปุ๋ยเคมี 1:1 ดินดี ข้าวงาม เขียวนานกว่าเดิม”สราวุธ ทากูล ชาวนา ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ปลูกข้าวเหนีย...
19/02/2021

“ผมใช้ เทพธรณี+ปุ๋ยเคมี 1:1 ดินดี ข้าวงาม เขียวนานกว่าเดิม”

สราวุธ ทากูล ชาวนา ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6

มีปัญหา ดินเสีย เป็นกรด เพราะใช้สารเคมีมานาน

เปลี่ยนมาใช้ เทคนิคปรับปรุงดิน+เพิ่มผลผลิต
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ
+
-ปุ๋ยเคมี สูตร 18-8-8 1 กระสอบ

หว่านโดยเครื่องพ่น 40-50 กก./ไร่
-ใช้ง่าย ได้ผลดี
-ข้าวโตเร็ว เขียวนาน
-ต้นแข็งแรง โรคแมลงไม่กวนแก้ไขคำบรรยาย

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีไปได้เยอะ

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

16/02/2021
หน่อไม้ฝรั่งเกรด เอ

คุณสันโดษ โพธิ์นอก เกษตรกร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ใช้ #สารปรับสภาพดินเทพธรณี ใช้แล้ว หน่อไม้ฝรั่ง หน่อใหญ่ ต้นยาว ดอกตูม เพิ่มผลผลิต ปลูก 2 ไร่ มีรายได้วันละ 2,000 บาท #ดินสมบูรณ์ #เพิ่มผลผลิตสมใจ ต้องใช้ #เทพธรณี

ปลูกข้าวให้ใบหนา เขียวนานแบบนี้บุญเรือง โกฐสืบ ชาวนา ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ปลูกข้าวพันธุ์ กข.10 แนะนำ...เตรียมดิน...
12/02/2021

ปลูกข้าวให้ใบหนา เขียวนานแบบนี้

บุญเรือง โกฐสืบ ชาวนา ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ปลูกข้าวพันธุ์ กข.10 แนะนำ...

เตรียมดินให้เหมาะ
-เลือกใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี บำรุงดินก่อนปลูก

หรือ

ใช้สารปรับสภาพดินเทพธรณี ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี อัตรา 1:1 หว่านบำรุง 40-50 กก./ไร่ ได้ทุกระยะ

ข้าวจะเติบโตเร็ว,แตกกอดี,เขียวทน,เขียวนาน

***ประหยัดปุ๋ยเคมีไปเยอะ กว่า 40-50%

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ย มันสำปะหลังขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 ...
08/02/2021

เทคนิคการใส่ปุ๋ย มันสำปะหลัง

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นก่อนวางท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง อัตรา 50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืช อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ระเบิดหัว เพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน และได้เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

เทคนิคการใส่ปุ๋ย มันสำปะหลัง

ขอแนะนำ สูตร 1:1 คือ
-สารปรับสภาพดินเทพธรณี 1 กระสอบ ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้ประจำอีก 1 กระสอบ

ครั้งที่ 1
-ใส่รองพื้นก่อนวางท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง อัตรา 50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2
-ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืช อัตรา 40-50 กก./ไร่

จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ระเบิดหัว เพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน และได้เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น

#ดินสมบูรณ์ #ผลผลิตสมใจ #ใช้เทพธรณี

ที่อยู่

128/105-107 ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
Phu Khae
18240

เบอร์โทรศัพท์

0929937999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทพธรณี ปุ๋ยดีขั้นเทพ อาหารเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทพธรณี ปุ๋ยดีขั้นเทพ อาหารเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phu Khae บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปุ๋ยขั้นเทพขายอย่างไรครับ
ประกาศวันหยุดวันสงกรานต์!!! วันที่ 13-16 เมษายน 2561 บริษัท ปุ๋ยรากหญ้า จำกัด และ บริษัทในเครือ
มาแล้วๆ เทคนิคการใช้ปุ๋ยตราเทพธรณีกับมันสำปะหลัง #ปุ๋ยดีขั้นเทพตราเทพธรณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 063-225 4785/092-256 5358 LINE : http://line.me/ti/p/%40ljg9198i
อ้อยจ๋าาาอ้อย เทคนิคดีๆสำหรับการใช้ปุ๋ยเทพธรณีกับอ้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จิ้มเลย^^ http://line.me/ti/p/%40ljg9198i
ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จ.บุรีรัมย์ #เทพธรณีปุ๋ยดีขั้นเทพ
ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จ.สระแก้ว
เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนค่าา^^