สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ
10 ม.9ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
(11)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำ...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้มอบของสนับสนุนถุงยังชีพพร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนโครงการคืนคนดีสู่สังคม มอบให้นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid - 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้มอบของสนับสนุนถุงยังชีพพร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนโครงการคืนคนดีสู่สังคม มอบให้นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid - 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพิน...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ “กรมพินิจฯ ร้อยดวงใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายองค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางจิตอาสา 904

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ “กรมพินิจฯ ร้อยดวงใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายองค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางจิตอาสา 904

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าห...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน ...
02/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน 35 กล่อง จากนายเกรียงไกร มากิ่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน 35 กล่อง จากนายเกรียงไกร มากิ่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู...
30/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู่ได้เราอยู่ได้” โดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบสิ่งของและเงินสมทบให้แก่กาชาดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 )

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู่ได้เราอยู่ได้” โดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบสิ่งของและเงินสมทบให้แก่กาชาดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 )

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจ...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ รับมอบไข่ไก่จำนวน 270 ฟอง จากนางสาวมนพัทธ์ เผ่าภูธร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ รับมอบไข่ไก่จำนวน 270 ฟอง จากนางสาวมนพัทธ์ เผ่าภูธร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

24/06/2021

#ขั้นตอนญาติเยี่ยมผ่านโปรแกรม Line
เพิ่มเพื่อนจาก เบอร์โทร 095-4433610
-รับจองเยี่ยมวันจันทร์
-ให้เยี่ยมวันอังคารและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.30 น. - 15.30 น. ครั้งละ 10 นาที ค่ะ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน...
21/06/2021

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด  Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเ...
18/06/2021

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคร...
18/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 40 โหล จากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือ ทีพีไอ กรุ๊ป เพื่อนำไปใช้กิจกรรมรณรงค์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 2019) โดยพนักงานมวลชนสัมพันธ์บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่ม

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 40 โหล จากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือ ทีพีไอ กรุ๊ป เพื่อนำไปใช้กิจกรรมรณรงค์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 2019) โดยพนักงานมวลชนสัมพันธ์บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่ม

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าท...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เข้าพบ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือมาตรการและแนวทางป้องกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ควบคุม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เข้าพบ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือมาตรการและแนวทางป้องกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ควบคุม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2564 เพื่อให้เด็กและเย...
17/06/2021

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความเคารพนบนอบ รำลึกถึงบุญคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความเคารพนบนอบ รำลึกถึงบุญคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมทดสอบกล่...
17/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมทดสอบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid - 2019 ) ซึ่งอาจจะติดปะปนมากับสิ่งของที่จะเข้ามาภายในสถานพินิจฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จัดทำโดยนายณธกร วรัตถ์รณกร พนักงานพินิจของสถานพินิจฯ จ.สระบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมทดสอบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid - 2019 ) ซึ่งอาจจะติดปะปนมากับสิ่งของที่จะเข้ามาภายในสถานพินิจฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จัดทำโดยนายณธกร วรัตถ์รณกร พนักงานพินิจของสถานพินิจฯ จ.สระบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 9 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 9 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯ ไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 9 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯ ไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถ...
08/06/2021

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เข้าพบ นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือมาตรการและแนวทางป้องกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ควบคุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เข้าพบ นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือมาตรการและแนวทางป้องกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ควบคุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบค...
08/06/2021

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และพยาบาลวิชาชีพจากเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง Swab ให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 35 ราย เจ้าหน้าที่จำนวน 46 ราย และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการจำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และพยาบาลวิชาชีพจากเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง Swab ให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 35 ราย เจ้าหน้าที่จำนวน 46 ราย และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการจำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ส...
08/06/2021

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ร่วมกับบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และพยาบาลวิชาชีพจากเรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้วางแผนเตรียมสถานที่ในการดำเนินการจัดทำโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เมื่อกรณีมีเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ร่วมกับบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และพยาบาลวิชาชีพจากเรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้วางแผนเตรียมสถานที่ในการดำเนินการจัดทำโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เมื่อกรณีมีเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และส่วนคดีได้เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ...
01/06/2021

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และส่วนคดีได้เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานคดี และศาลเยาวชนฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid - 19 ให้แก่สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และส่วนคดีได้เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานคดี และศาลเยาวชนฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid - 19 ให้แก่สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วม...
25/05/2021

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”
25/05/2021

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโ...
24/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนาา (Covid-19) เข็มที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนาา (Covid-19) เข็มที่ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบบริเวณภายในและบริเวณโดยรอ...
24/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี(หน่วยหญิง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี(หน่วยหญิง)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์
24/05/2021

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโ...
18/05/2021

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสถานพินิจฯ จ.สระบุรี

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสถานพินิจฯ จ.สระบุรี

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด จากผู้ใหญ่บ้านและอสม. หมู่ท...
17/05/2021

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด จากผู้ใหญ่บ้านและอสม. หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด จากผู้ใหญ่บ้านและอสม. หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ...
17/05/2021

เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม

เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม

ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 19-30...
30/04/2021

ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ที่สอดคล้องกับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 (ศบค.) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จากเดิมจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในยันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดเอกาารใบสมัครด้วยตนเอง ตามลิ้งค์ https://qrgo.page.link/XiWyK หรือ QR Code ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ที่สอดคล้องกับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 (ศบค.) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จากเดิมจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในยันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดเอกาารใบสมัครด้วยตนเอง ตามลิ้งค์ https://qrgo.page.link/XiWyK หรือ QR Code ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสถานพินิจฯสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
21/04/2021

ประกาศสถานพินิจฯสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในงานกำ...
21/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในงานกำกับการปกครอง (การเบิกเงินผู้เยาว์) และงานบริการญาติเยี่ยมเด็กและเยาวชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในงานกำกับการปกครอง (การเบิกเงินผู้เยาว์) และงานบริการญาติเยี่ยมเด็กและเยาวชน

05/04/2021
05/04/2021
04/04/2021

เรียน ผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 13.00 น. บริเวณทางเข้า สถานพินิจฯ จ.สระบุรี จะมีช่างขุดท่อส่งน้ำมันโดยจะทำการขุดถนนบริเวณทางเข้าสถานพินิจ ฯ ทำให้ไม่สามารถสัญจรเข้า - ออกได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานไปเป็นด้วยความเรียบร้อย หากท่านใดมีเหตุต้องติดติดราชการ สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

036-200303 - 4

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

ที่อยู่

10 หมู่ 9
Phu Khae
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036200303

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phu Khae

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดิฉันชื่อ นางสาวสมบูรณ์ ปานทะเล ชอบวิ่ง มีเสื้อ SIZE M ประมาณ 30 ตัว เหรียญรางวัลจากการวิ่งอีก ประมาณ 90 เหรียญ ถ้วยรางวัล อีก 4 ถ้วย อยากจะส่งต่อให้ กับหน่วยงาน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ หากมีการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬา) โปรดช่วยแนะนำ ช่องทางในการจัดส่งให้ด้วยค่ะ ใจจริงอยากไปมอบให้ถึงที่ แต่หน่วยงาน เปิด จ-ศ ตัวดิฉันเองก็ทำงาน จ-ศ เบอร์โทร. นะคะ 086-3836138 ขอบคุณค่ะ
คิดถึงนะเพือนๆทุกคน #แบงค์ลาย
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/