สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ
10 ม.9ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
(11)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 5 กันยายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำ Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่...
05/09/2021

วันที่ 5 กันยายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำ Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 กันยายน 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำ Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.05 น. นางสาวอภิสสรา สัจจพงษ์ ได้บริจาค มาม่าต้มยำกุ้งขนาด 55 กรัม จำนวน 180 ซอง ขนมขบเคี้...
05/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.05 น. นางสาวอภิสสรา สัจจพงษ์ ได้บริจาค มาม่าต้มยำกุ้งขนาด 55 กรัม จำนวน 180 ซอง ขนมขบเคี้ยว จำนวน 80 ซอง ขนมเบงเบง จำนวน 96 ชิ้น และหน้ากากอนามัย KF 94 จำนวน 15 ห่อ ให้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.05 น. นางสาวอภิสสรา สัจจพงษ์ ได้บริจาค มาม่าต้มยำกุ้งขนาด 55 กรัม จำนวน 180 ซอง ขนมขบเคี้ยว จำนวน 80 ซอง ขนมเบงเบง จำนวน 96 ชิ้น และหน้ากากอนามัย KF 94 จำนวน 15 ห่อ ให้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

"ขอเชิญประชาชนที่เข้ารับบริการงานกำกับการปกครองกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ร่วมตอบแบบสำรวจความพึง...
31/08/2021

"ขอเชิญประชาชนที่เข้ารับบริการงานกำกับการปกครองกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน"

"ขอเชิญประชาชนที่เข้ารับบริการงานกำกับการปกครองกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน"

ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงกา...
24/08/2021

ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการฝึกจิต คิดบวก ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำธรรมะเข้ามาพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตใจ รู้จักมองปัญหาในทางบวกและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติและลดความวิตก พัฒนาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 ราย

ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการฝึกจิต คิดบวก ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำธรรมะเข้ามาพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตใจ รู้จักมองปัญหาในทางบวกและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติและลดความวิตก พัฒนาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 ราย

วันที่  17  สิงหาคม  2564  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการส...
18/08/2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

17/08/2021

โอกาสเป็นของคุณ คุณเลือกได้ เลือกงานที่ใช่ เลือกคนที่ชอบ

“Choose” คือเว็บไซต์จัดหางาน ที่มุ่งเน้นเป้าหมายหลักไปที่ผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางให้พวกเขาได้มีงานทำเมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการที่พร้อมจะให้โอกาส แต่ไม่มีช่องทางในการติดต่อ สามารถเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้เข้าไปทำงานด้วยได้ผ่านทางเว็บไซต์ Choose

Choose ถูกก่อตั้งและนำทีมโดย นาย ชลชาติ นาย อัครพล
และ นาย พิชิตชัย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.choose.in.th/

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ที่กล่องข้อความของเพจ

ร่วมกันสนับสนุนโดยการไลก์และแชร์เพจของเรา

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคขนมดังก...
15/08/2021

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคขนมดังกิ้นโดนัทจำนวน 30 ชิ้น ขนมโดนัทน้ำตาลจำนวน 34 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 78 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 9 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 6 แกลลอน ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคขนมดังกิ้นโดนัทจำนวน 30 ชิ้น ขนมโดนัทน้ำตาลจำนวน 34 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 78 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 9 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 6 แกลลอน ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. นายพลวิวัฒน์ บุญมายศพงศ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคต้นฟ...
15/08/2021

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. นายพลวิวัฒน์ บุญมายศพงศ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 40 ต้น ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น. นายพลวิวัฒน์ บุญมายศพงศ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาคต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 40 ต้น ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจา...
15/08/2021

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาค ขนมปังฟาร์มเฮาส์จำนวน 24 แถว ขนมครีมโอจำนวน 100 ชิ้น ขนมกินเล่นจำนวน 160 ชิ้น ช็อคโกแลตทาขนมปังจำนวน 4 กระปุก ของเล่นรูบิคจำนวน 15 ชิ้น และแชมพูสระผมจำนวน 1 แกลลอน ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้บริจาค ขนมปังฟาร์มเฮาส์จำนวน 24 แถว ขนมครีมโอจำนวน 100 ชิ้น ขนมกินเล่นจำนวน 160 ชิ้น ช็อคโกแลตทาขนมปังจำนวน 4 กระปุก ของเล่นรูบิคจำนวน 15 ชิ้น และแชมพูสระผมจำนวน 1 แกลลอน ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการสร้างภูมิธรรมนำใจ ให้เติ...
15/08/2021

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการสร้างภูมิธรรมนำใจ ให้เติบใหญ่เป็นคนดี ผ่าน VDO Conference เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งที่สำคัญคือการบ่มเพาะความดีงามเข้าสู่หัวใจด้วยธรรมะ ที่เป็นปัญญาที่แท้จริง และยั่งยืน มุ่งให้เน้นให้เด็กและเยาวชนมีสติ สมาธิ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มีหิริโอตัปปะกตัญญูต่อบิดามารดา ให้ธรรมะเป็นเกราะคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนเก่งดีและมีความสุข ด้วยการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีจิตใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เสียสละต่อสังคม ในการสร้างอนาคตของชาติด้วยการมอบธรรมะให้เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตเป็นรากฐานทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการสร้างภูมิธรรมนำใจ ให้เติบใหญ่เป็นคนดี ผ่าน VDO Conference เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งที่สำคัญคือการบ่มเพาะความดีงามเข้าสู่หัวใจด้วยธรรมะ ที่เป็นปัญญาที่แท้จริง และยั่งยืน มุ่งให้เน้นให้เด็กและเยาวชนมีสติ สมาธิ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มีหิริโอตัปปะกตัญญูต่อบิดามารดา ให้ธรรมะเป็นเกราะคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนเก่งดีและมีความสุข ด้วยการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีจิตใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เสียสละต่อสังคม ในการสร้างอนาคตของชาติด้วยการมอบธรรมะให้เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตเป็นรากฐานทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการธรรมะนำชีวิต สู้โควิด - 19 ...
15/08/2021

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการธรรมะนำชีวิต สู้โควิด - 19 ผ่าน VDO Conference เวลา 10.30 น. พูดคุยซักถามเด็กและเยาวชน และ 14.00-16.00 น.ให้เยาวชนดูคลิปบรรยายธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำธรรมะเข้ามาพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตใจ รู้จักมองปัญหาในทางบวกและ หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติและลดความวิตก พัฒนาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ขออนุญาตจัดโครงการธรรมะนำชีวิต สู้โควิด - 19 ผ่าน VDO Conference เวลา 10.30 น. พูดคุยซักถามเด็กและเยาวชน และ 14.00-16.00 น.ให้เยาวชนดูคลิปบรรยายธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำธรรมะเข้ามาพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตใจ รู้จักมองปัญหาในทางบวกและ หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติและลดความวิตก พัฒนาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

06/08/2021

กรมควบคุมโรค แนะนำเคร่งครัด
ใส่แมสก์ 2 ชั้น เข้าแหล่งชุมชน
กรมควบคุมโรค เผย ปัจจุบันการติดเชื้อโควิด-19 มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 69.1 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา ร้อยละ 28.2 ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว การใส่หน้ากากอนามัย 100% จะช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยยึดหลัก 3 ถูก ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกชนิด
ในบ้านเป็นพื้นที่ปิด สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 1 ชั้นก็เพียงพอ แต่หากต้องไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ขอให้ใส่ 2 ชั้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน และสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันที่  29  กรกฎาคม  2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถ...
29/07/2021

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  ได้จัด Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสา...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ได้ร่วมกันรับชมการแสดงธรรมเทศนาผ่านทางสื่อออนไลน์ กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ และประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ได้ร่วมกันรับชมการแสดงธรรมเทศนาผ่านทางสื่อออนไลน์ กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ และประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบโดนัท จำนวน 99 ชิ้น ให้แก่เด...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบโดนัท จำนวน 99 ชิ้น ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบโดนัท จำนวน 99 ชิ้น ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 22 กรฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ฟ้าทะลายโจ...
22/07/2021

วันที่ 22 กรฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้ ข่า กระเพรา ตามแนวทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 22 กรฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้ ข่า กระเพรา ตามแนวทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขอเชิญชวนนะคะ
20/07/2021

ขอเชิญชวนนะคะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำ...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้มอบของสนับสนุนถุงยังชีพพร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนโครงการคืนคนดีสู่สังคม มอบให้นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid - 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้มอบของสนับสนุนถุงยังชีพพร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนโครงการคืนคนดีสู่สังคม มอบให้นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid - 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพิน...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ “กรมพินิจฯ ร้อยดวงใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายองค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางจิตอาสา 904

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ “กรมพินิจฯ ร้อยดวงใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายองค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางจิตอาสา 904

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าห...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม (หน่วยหญิง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน ...
02/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน 35 กล่อง จากนายเกรียงไกร มากิ่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบสเต็กจำนวน 35 กล่อง จากนายเกรียงไกร มากิ่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ครบจำนวน 2 เข็ม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ฯไปยังเด็กและเยาวชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู...
30/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู่ได้เราอยู่ได้” โดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบสิ่งของและเงินสมทบให้แก่กาชาดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 )

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ชุมชนอยู่ได้เราอยู่ได้” โดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบสิ่งของและเงินสมทบให้แก่กาชาดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 )

ที่อยู่

10 หมู่ 9
Phu Khae
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036200303

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phu Khae

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดิฉันชื่อ นางสาวสมบูรณ์ ปานทะเล ชอบวิ่ง มีเสื้อ SIZE M ประมาณ 30 ตัว เหรียญรางวัลจากการวิ่งอีก ประมาณ 90 เหรียญ ถ้วยรางวัล อีก 4 ถ้วย อยากจะส่งต่อให้ กับหน่วยงาน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ หากมีการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬา) โปรดช่วยแนะนำ ช่องทางในการจัดส่งให้ด้วยค่ะ ใจจริงอยากไปมอบให้ถึงที่ แต่หน่วยงาน เปิด จ-ศ ตัวดิฉันเองก็ทำงาน จ-ศ เบอร์โทร. นะคะ 086-3836138 ขอบคุณค่ะ
คิดถึงนะเพือนๆทุกคน #แบงค์ลาย
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/