สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ 10 ม.9ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
(2)

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2020
21/10/2020
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา .09.00-12.00 น. สถานพินิจฯ สระบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี เยาวช...
01/10/2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา .09.00-12.00 น. สถานพินิจฯ สระบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี เยาวชนประกันตัวชั่วคราวและผู้ปกครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ได้เกิดกระบวนการปรับตัว และเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินคดี การดูแลบุตรวัยรุ่น ทักษะการสื่อสารในครอบครัว ตลอดจนแหล่งสนับสนุนทางสังคม โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการ สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีเยาวชนประกันตัวชั่วคราวและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย สำหรับเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ...
11/09/2020

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย สำหรับเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยมีสถานพินิจฯจ.สระบุรี ซึ่งเป็นสถานพินิจต้นทาง ดำเนินการประสานผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรมเพื่อวางแผนการปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังจะปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรม ได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีและ กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นวิทยากร มีผู้ปกครองและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 9 ครอบครัว

ขอบคุณน้องๆศูนย์ฝึกเขต3 เขต 11
ทีมงาน เจ้าหน้าที่ สพ.สระบุรีทุกคน
ที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

14/08/2020
♥️♥️ตู้ปันน้ำใจสถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี เชิญทุกท่านมาหยิบฟรีคะ
23/07/2020

♥️♥️ตู้ปันน้ำใจสถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี เชิญทุกท่านมาหยิบฟรีคะ

23/07/2020
08/07/2020
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ...
30/06/2020

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจฯ จ.กรุงเทพมหานคร ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์ ให้แก่สถานพินิจฯ จ.สระบุรี โดยมอบหมายให้ท่าน พลตรี ม.ร.ว. วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการสงเคราะห์ และนายทินกร ศรีเทา กรรมการสงเคราะห์เป็นตัวแทนส่งมอบ

วันที่  26 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้จัด “โครงการเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ใช้เ...
29/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
ได้จัด “โครงการเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์”
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 35 คน
โดยมีกิจกรรม คือ 1.การประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกเหลือใช้ และ 2.มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันไหว์ครูประจำปี 2563
12/06/2020

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันไหว์ครูประจำปี 2563

#ขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนซื้อผ้าปิดจมูก และสถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี มอบ face chill ให้ผู้ปกครองค่ะ
01/05/2020

#ขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนซื้อผ้าปิดจมูก
และสถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี มอบ face chill
ให้ผู้ปกครองค่ะ

ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่  สั่งซื้อผลิตภัณท์ฝีมือเด็กและเยาวชน  หน้ากากผ้า ชิ้นละ  10 บาทค่าจัดส่งเอกชนเหมาจ่าย 35...
29/04/2020

ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ สั่งซื้อผลิตภัณท์ฝีมือเด็กและเยาวชน หน้ากากผ้า ชิ้นละ 10 บาท
ค่าจัดส่งเอกชนเหมาจ่าย 35 บาทค่ะ

จำหน่ายผลิตภัณท์ฝีมือเด็กและเยาวชน  ที่สถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี  ชิ้นละ  10 บาท
29/04/2020

จำหน่ายผลิตภัณท์ฝีมือเด็กและเยาวชน
ที่สถาพินิจฯจังหวัดสระบุรี ชิ้นละ 10 บาท

#จำหน่ายหน้ากากผ้า ฝีมือเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ชิ้นละ  10 บาทเท่านั้นให้โอกาสเด็กๆ ได้พัฒนาฝีมือการตัดเย็...
27/04/2020

#จำหน่ายหน้ากากผ้า ฝีมือเด็กและเยาวชน
สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ชิ้นละ 10 บาทเท่านั้น
ให้โอกาสเด็กๆ ได้พัฒนาฝีมือการตัดเย็บค่ะ

วันนี้ บริษัทแอมเพอริชสโตน จำกัด นำไข่ไก่มาบริจาคให้แก่เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ #เยาวชนปล่อยตัวได้ไข่ไก่กลับไปทานที่บ้านด้วย
20/04/2020

วันนี้ บริษัทแอมเพอริชสโตน จำกัด นำไข่ไก่มาบริจาคให้แก่เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ #เยาวชนปล่อยตัวได้ไข่ไก่กลับไปทานที่บ้านด้วย

สนใจสั่งซื้อได้ที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
14/04/2020

สนใจสั่งซื้อได้ที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันนี้ อสม.ตำบลห้วยบงนำหน้ากากผ้ามามอบให้สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี จำนวน​ 30​ ชิ้น
04/04/2020

วันนี้ อสม.ตำบลห้วยบงนำหน้ากากผ้ามามอบให้สถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี จำนวน​ 30​ ชิ้น

#ขั้นตอนญาติเยี่ยมผ่านโปรแกรม Line เพิ่มเพื่อนจาก เบอร์โทร 095-4433610
01/04/2020

#ขั้นตอนญาติเยี่ยมผ่านโปรแกรม Line เพิ่มเพื่อนจาก เบอร์โทร 095-4433610

แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อชวยกันรักษาสิ่งเวดล้อมกันนะคะ
30/03/2020

แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อชวยกันรักษาสิ่งเวดล้อมกันนะคะ

19/03/2020
18/03/2020
18/03/2020

เยาวชนที่ถูกดำเนินคดีที่ #สถาพินิจฯจังหวัดลพบุรี
#สถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี
ให้ผู้ปกครองติดต่อขอเยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจฯใก้ลเคียงและสะดวก ในวันจันทร์-ศุกร์ รอบเช้าเวลา 09.30 - 11.30 น.
และรอบบ่ายเวลา 13.30 - 15.30 น.

บุคคลที่สามารถเยี่ยมเด็กและเยาวชนได้  จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเท่านั้น
17/03/2020

บุคคลที่สามารถเยี่ยมเด็กและเยาวชนได้ จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเท่านั้น

17/03/2020
12/03/2020
งดการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดไว้ชั่วคราว
11/03/2020

งดการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดไว้ชั่วคราว

10/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
Photos from สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี's post
27/02/2020

Photos from สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี's post

27/02/2020
26/02/2020
24/02/2020

ที่อยู่

10 หมู่ 9
Phu Khae
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036200303

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phu Khae

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดิฉันชื่อ นางสาวสมบูรณ์ ปานทะเล ชอบวิ่ง มีเสื้อ SIZE M ประมาณ 30 ตัว เหรียญรางวัลจากการวิ่งอีก ประมาณ 90 เหรียญ ถ้วยรางวัล อีก 4 ถ้วย อยากจะส่งต่อให้ กับหน่วยงาน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ หากมีการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬา) โปรดช่วยแนะนำ ช่องทางในการจัดส่งให้ด้วยค่ะ ใจจริงอยากไปมอบให้ถึงที่ แต่หน่วยงาน เปิด จ-ศ ตัวดิฉันเองก็ทำงาน จ-ศ เบอร์โทร. นะคะ 086-3836138 ขอบคุณค่ะ
คิดถึงนะเพือนๆทุกคน #แบงค์ลาย
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/