กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)

กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU) กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU) Official Twitter :@RCATU Youtube : RCATU Instagram @RCATU กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( The Recreational Creative Association of Thammasat University ; RCATU) Twitter :@RCATU Youtube : RCATU Instagram @RCATU
(20)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
18/10/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมงานและคณะผู้จัดงาน Sci-Tech TU Run 2020 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 34 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่...
18/10/2020

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมงานและคณะผู้จัดงาน Sci-Tech TU Run 2020 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 34 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ให้กองสันทนาการร่วมสร้างความสนุกและสร้างสีสันภายในงานนะคะ💖

กองสันทนาการขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ทำร้ายประชาชนซึ่งมีเพียงอุดมการณ์และมือเปล่า#หยุดคุกคามประชาชน#whatshappeni...
16/10/2020

กองสันทนาการขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ทำร้ายประชาชนซึ่งมีเพียงอุดมการณ์และมือเปล่า

#หยุดคุกคามประชาชน
#whatshappeninginthailand

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์...
15/10/2020

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#TUFreshyGames2020
#8GODSOFOLYMPUS

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์...
15/10/2020

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#TUFreshyGames2020
#8GODSOFOLYMPUS

ขอขอบคุณ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะเฟรชชี่ที่มาร่วมสนุกกันในงาน Freshy Games 2020 วัน...
15/10/2020

ขอขอบคุณ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะเฟรชชี่ที่มาร่วมสนุกกันในงาน Freshy Games 2020 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กองสันทนาการรู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ🌻⚡️

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์...
15/10/2020

ภาพความประทับใจของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#TUFreshyGames2020
#8GODSOFOLYMPUS

ภาพความสนุกสนานของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์...
15/10/2020

ภาพความสนุกสนานของกองสันฯ ในงาน TU Freshy Games 2020 เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2563 ณ เมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#TUFreshyGames2020
#8GODSOFOLYMPUS

เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญนี้ เพื...
08/10/2020

เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญนี้ เพื่อแสดงความกตัญญู แด่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ กองสันทนาการฯได้รับเกียรติร่วมถ่ายรูปกับ พี่หมอแอน Orapan Poachanukoon ศ. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
อาจารย์กมล Kamon Budsaba รศ. ดร. กมล บุษบา อาจารย์เป็นที่ปรึกษาชุมนุมสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นบุคคลที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเรามาตลอด
อาจารย์เต๋า @Thapakorn Kamnerdsiri อาจารย์ภาควิชาเกาหลีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กองสันทนาการรุ่นที่ 1 พญาราชสีห์ บุคคลที่เป็นทั้งอาจารย์และต้นแบบที่ดีแก่ครอบครัวกองสันทนาการฯของเรา
พี่จ้อน Puttiwat Visessing คุณพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ อาจารย์ที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเรากองสันทนาการฯอย่างใกล้ชิดเสมอ

ทางกองสันทนาการฯรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณครูและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือ การอบรมสั่งสอนและการชี้แนะ กองสันทนาการฯจะนำคำสอนของอาจารย์ทุกท่านไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อกองสันทนาการฯ ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคมต่อไป 🌻✨

ขอบคุณ TU Band ที่ให้เกียรติเชิญกองสันทนาการร่วมงาน Final Audition 2020 พวกเราขอชื่นชมทางผู้จัดงานและน้อง ๆ ที่กำลังจะก้...
20/09/2020

ขอบคุณ TU Band ที่ให้เกียรติเชิญกองสันทนาการร่วมงาน Final Audition 2020 พวกเราขอชื่นชมทางผู้จัดงานและน้อง ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ TU Band ในรุ่นถัดไป ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีมากค่ะ

ขอขอบคุณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้กองสันทนาการได้มาร่วมงานและสร้างสีสัน ความสนุกสนานภายในง...
19/09/2020

ขอขอบคุณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้กองสันทนาการได้มาร่วมงานและสร้างสีสัน ความสนุกสนานภายในงาน S.O.S CAMP SONG OF SOC CAMP 2020 ค่ะ ❤️🌻

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
15/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s cover photo
14/09/2020

กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s cover photo

กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)
14/09/2020

กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)

ขอขอบคุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU ที่ให้กองสันทนาการได้มาสร้างสีสันและ...
13/09/2020

ขอขอบคุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU ที่ให้กองสันทนาการได้มาสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน รักแรก แลกรัก
คณะสหเวชศาสตร์ด้วยค่ะ✨💓

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
12/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากทาง PR CITU ด้วยค่ะ🌻
06/09/2020

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากทาง PR CITU ด้วยค่ะ🌻

ขอขอบคุณ College of Innovation, Thammasat University (CITU) ที่ให้กองสันทนาการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างสีสันให้แก...
06/09/2020

ขอขอบคุณ College of Innovation, Thammasat University (CITU) ที่ให้กองสันทนาการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างสีสันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน CITU BOND 2020 ด้วยนะคะ🌻

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
03/09/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
29/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
29/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
29/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
29/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง OKOKU SHABU ที่มอบบัตรส่วนลดค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันทนาการ ประจำปีการศึกษา ...
27/08/2020

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง OKOKU SHABU ที่มอบบัตรส่วนลดค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดี ลองเดินเข้ามาที่ร้านโอโคคุ ชาบู ดูสิ เพราะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ และน้ำซุปที่มีให้เลือกอยู่มากมาย เป็นอีกหนึ่งร้านที่จะต้องไปลองสักครั้งให้ได้เลยเช่นกันจ้าา❤️

#RCATU
#งานแรกพบกองสันฯ63

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง ย่างเนย ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ที่ได้มอบบัตรส่วนลด ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันฯ ประจำปีการศ...
27/08/2020

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง ย่างเนย ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ที่ได้มอบบัตรส่วนลด ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ร้านย่างเนยเป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่ขึ้นชื่ออีกร้านนึงของธรรมศาสตร์เลย ไม่ว่าจะทั้งผัก เนื้อสัตว์ต่างๆที่มีให้เลือกมากมาย ของหวานก็มีพร้อมเช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า!!! รีบไปกินกันเลยดีกว่า😘

#RCATU
#งานแรกพบกองสันฯ63

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง POOM POOM GOOD STEAK ที่มอบบัตรส่วนลด ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันทนาการ ประจำปีการศึกษา...
27/08/2020

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง POOM POOM GOOD STEAK ที่มอบบัตรส่วนลด ให้กับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ใครยังไม่ได้ลอง ตอนนี้ต้องรีบแล้วน้า เป็นอีกหนึ่งร้านสเต๊กที่เน้นคุณภาพแบบจัดเต็ม อร่อยจนต้องกลับมากินอีกทุกทีเลย😁

#RCATU
#แรกพบกองสันฯ63

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
27/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post
27/08/2020

Photos from กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)'s post

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Tomorrow Expires(ก่อนเปลือกตาจะปิด) ที่มอบบัตรส่วนลด ซึ่งเกินคุ้มมากๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงานแ...
27/08/2020

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Tomorrow Expires(ก่อนเปลือกตาจะปิด) ที่มอบบัตรส่วนลด ซึ่งเกินคุ้มมากๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงานแรกพบกองสันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ใจดีขนาดนี้ต้องไปลองหน่อยแล้ว😍

#RCATU
#แรกพบกองสันฯ63

ที่อยู่

99 Paholyothin Rd. Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Rangsit
12121

เบอร์โทรศัพท์

+66957349926

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมต้องการติดต่อหัวหน้ากองสันฯ นักศึกษาปัจจุบัน (รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว รบกวนท่านไม่ต้องช่วยรุ่นน้องนะครับ) กระผม นายภิรัช สุธีรศานต์ เดิมชื่อ ธีระ สุธีรศานต์ (จะติดต่อรุ่นพี่หลังจากคุยกับรุ่นน้องแล้วนะครับ) ผมต้องการคุยกับหัวหน้ากองสัน เรื่องดังนี้ ตามลำดับ โปรดเตรียมคำตอบ แล้วโทรมาบอกด้วยนะครับ 1.ปัจจุบันมีสมาชิกกี่คน แยกตามรุ่น ปี คณะ ที่ยังมีสภาพนักศึกษา 2.กิจกรรมที่ทำมา ตลอดตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 3.กิจกรรม ตารางงาน ที่กำลังจะเกิดขึ้น แผนงานที่จะจัดทั้งหมดตลอดปีการศึกษานี้ 4.กิจกรรม ที่ปฏิเสธ หรือยกเลิก ไม่ได้ทำ พร้อมวันเวลาติดต่อ ชื่อคนติดต่อ องค์กร บริษัท หรือคณะต้นสังกัดที่ติดต่อ วันเวลาที่ยกเลิก เหตุผลที่ยกเลิก หรือปฏิเสธรับงาน ข้อมูลทั้งหมด พร้อมเหตุผล และชื่อหัวหน้าสูงสุดที่เป็นผู้รับผิดชอบ ต่องานนั้น 5.พี่ป๊อ กับรุ่นพี่ทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้าง สบายดีไหม ลำบากไหม เล่าให้ละเอียด เพราะผมไม่ได้ติดต่อรุ่นพี่นานมาก ด้วยยังรักและห่วงใยทุกคนเสมอ โดยสมาชิกกองสันที่ต้องติดต่อผมมาครั้งนี้ มีเพียงหัวหน้ากองสันที่เป็นนักศึกษาเท่านั้น หากเห็นข้อความแล้ว ส่งอีเมล์มารายงานตัว ชื่อสกุล คณะ ชั้นปี ชื่อตำแหน่งในกองสันฯ หน้าที่รับผิดชอบ และบอกเราด้วยว่าจะใช้เวลากี่วันในการส่งคำตอบ ที่ครบถ้วน ด้วยการช่วยกันทำข้อมูลนี้ ส่งให้เราทาง [email protected] รุ่นน้องโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการสะกดคำ การใช้ความหมาย ที่มีความสุภาพ รอบคอบ อย่าให้เหมือนกับในข่าว ที่มีแต่คำหยาบคายและรุนแรงจนรับไม่ได้ ลงลายมือชื่อหัวหน้ากองด้วยนะครับ พร้อมเบอร์โทรกลับ ผมจะโทรกลับเมื่อตรวจงานเสร็จนะครับ สามัคคีกันทุกคณะนั้น มีความสามารถมากพอที่จะทำ ตามรายการที่ขอไว้ เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของรุ่นพี่ที่ก่อตั้ง และยังต้องมีความสนุกสนานมากขึ้น ไม่เครืยด ไม่เจ็บกันเอง กองสันฯ เรานั้นให้ความสุขผู้อื่น และสร้างความสามัคคี นั่นคือเจตนารมณ์ของพี่ป๊อ กับเพื่อนผู้ก่อตั้ง เรานั้นต้องมีความสุขให้ตัวเองให้เต็มที่ พร้อมด้วยเพื่อนๆ ทุกข์ สุขด้วยกัน แล้วเราจึงจะทำหน้าที่กองสันฯ ให้สังคมมีความสุข สามัคคีได้ โดยมีความรับผิดชอบสูงขึ้น และไม่ยอมให้ผู้อื่นนั้น โยนความผิดให้เราง่ายๆ เช่นที่ผ่านมา เราจะช่วยไม่ให้รุ่นพี่เหนื่อยใจ เหนื่อยกาย ด้วยรุ่นน้องรุ่นใหม่ รุ่นนี้นะครับ ใครอยากเข้ากองสันฯธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมงานกับเพื่อนๆ สมัครเข้าได้ตลอด ทุกคนนั้นน่ารัก และเป็นมิตรเสมอ ด้วยรัก ธีกับโมจิ คิดถึงรุ่นพี่ และเพื่อนๆ รุ่นน้องที่รุ้จัก เสมอครับ
เกรดไม่ดี? GMAT ไม่ได้? SAT ไม่เยอะ? แต่อยากไปเรียนต่อ Harvard และ Top U ในต่างประเทศ? เพื่อนน้องทำได้ น้องก็ต้องทำได้! MBAThinkTank เคยส่งผู้สมัคร GPA 2.7 ได้ตอบรับที่ Columbia, GMAT 6XX ได้ตอบรับที่ Harvard และขอเชิญมาร่วมหาคำตอบได้ในสัมมนา How to Differentiate Your Application During COVID-19? บน Facebook Live (ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 19:30 - 21:30น. (ปริญญาโทและปริญญาตรี) น้องๆจะได้: เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนา Application Essay ในการยื่น Top U เช่น Harvard, Stanford, MIT, Wharton, Kellogg, Oxford, Cambridge ทราบถึง Application Strategies กลยุทธ์ในการเข้า Top U - นักเรียนของ MBAThinkTank ได้ตอบรับ Harvard ด้วย GMAT 6XX ได้อย่างไร (Columbia MBA ตอบรับผู้สมัครจากไทย 9 คนในรอบแรก โดยเป็นผู้สมัครจาก MBAThinkTank 7 ใน 9 คน) การพัฒนา profile ในช่วง COVID-19 ตามหาเพื่อนๆของเราที่ไป Top U ได้ที่ www.mbathinktank.com/publications วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้ากลุ่ม Facebook (Exclusive Group เป็นกลุ่มปิด): 1. กดทัก Facebook และส่งข้อความ FB Page: MBAThinkTank พิมพ์เลข "124" ใน inbox เพื่อขอเข้ากลุ่ม Facebook Group (Exclusive) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3336533019724508&id=107453445965831 2. ช่วย comment และ tag ชื่อเพื่อนที่อยากให้ไป Top U ด้วยกัน (โดยเฉพาะคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย P, M, N มีโอกาสไป Top U มาก) และฝากช่วยกด share โพสต์นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร: 0813020992 Line: http://bit.ly/2AIFEoq www.mbathinktank.com #เรียนต่อ #MBA #เรียนต่อต่างประเทศ #คอร์สGMAT #GMAT #ติวGMAT #เรียนGMAT #MBAThinkTank #ManhattanTest
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ QR หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์เพจ CU iHOUSE ครับ www.facebook.com/CUiHouseBangkok CU iHOUSE เป็นอาคารที่พักสูง 26 ชั้นในการกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ซอย 9 เปิดให้บริการห้องพักรายเดือนและห้องพักรายวัน สำหรับนิสิตไทย นิสิตต่างชาติ หลักสูตรปกติและหลักสูตรอินเตอร์ฯ อาจารย์ บุคลากรไทยและต่างชาติ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ห้องสตูดิโอขนาด 25 ตรม. (มีให้เลือกระหว่างเตียงเดี่ยวขนาด 5 ฟุต และ เตียงคู่ขนาด 3.5 ฟุต) - ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น ขนาด 50 ตรม. บริการพร้อมด้วยสรรพสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ รถ Free Shuttle Bus เข้าสู่มหาวิทยาลัย, Free Wi-Fi, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องกิจกรรม, ห้องเอนกประสงค์ และห้องซัก/อบผ้า สวนหย่อมกลางแจ้ง ระบบ Access Card เข้า/ออกอาคารและลิฟต์ ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง (7-11) ร้านกาแฟ ร้านซัก-อบ-รีด ร้านตัดผม ร้านถ่ายเอกสาร ฯลฯ สนใจจองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-217-3188 อีเมล์ [email protected]
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295 หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Nid Econfinance,อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ ขอบคุณ
ด่วนๆๆ เปิดรับสมัครแล้วคร้า Work and Travel in USA 2020 🌟 สมัครภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 รับส่วนลดสูงสุด 4,000 บาทไปเลย 🌟 "ไปหาประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากในมหาวิทยาลัย กันเถอะ" 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 สมัครด่วน....จำนวนจำกัด ************* สอบถามรายละเอียดและค่าโครงการได้ที่ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 https://www.facebook.com/GSSthailand www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2020 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2020
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา ด่วนๆๆ เปิดรับสมัครแล้วคร้า Work and Travel in USA 2019 "ไปกับพี่ ไม่มีเท" ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
*ขออนุญาติ ฝากข่าว "ประชาสัมพันธ์" ครับ ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/photos/a.114011078724013.7040.113929135398874/881944931930620/?type=3&theater
ไปค่ายกันเถอะ
coming soon