คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย องค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำแนวหน้า มุ่งพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพ และคุณภาพชีวิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา โดยมีกลุ่มวิชาเอกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 กลุ่มวิชาเอก คือ 1. กลุ่มวิชาเอก สาธารณสุขชุมชน 2. กลุ่มวิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เบอร์โทรศัพท์ : 02 - 577 - 1028 - 31 ต่อ 386 และ 393 โทรสาร : 02 - 577 - 1023

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ย อีกต่อไป
11/08/2020

เมื่อปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ย อีกต่อไป

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง "เมื่อปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ย...อีกต่อไป!"
📌 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.00น
👉 ให้ความรู้โดย นางสาววิศัลย์ศยา มหาขันธ์ และ
นางสาววาสนา แก้วยศ
นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย
📱💻 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet

หัวข้อสัมมนาเรื่อง”ภัยเงียบจากขยะเดลิเวอรี่”
11/08/2020

หัวข้อสัมมนาเรื่อง”ภัยเงียบจากขยะเดลิเวอรี่”

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ภัยเงียบจากขยะเดลิเวอรี่ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
อบรมฟรี สุ่มแจกกระเป๋าผ้าสไตล์มินิมอล ***กรณีทำตามเงื่อนไขที่กำหนด***
เข้าร่วมสัมมนา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ↙ ↙

MS Steps Further
19/08/2019

MS Steps Further

ขั้นตอนการส่งอีเมลหาอาจารย์ที่หลายคนมักมองข้ามไป แต่ถ้าเราสามารถส่งอีเมลได้ถูกต้องล่ะ ? จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์ผู้รับเป็นอย่างมาก #MSStepsFurther #IDKU #CrossCulture #อัตลักษณ์นิสิตเกษตร #MSKUSRC #EEC #มกศรีราชา #มหาวิทยาลัย #KU

เชิญชวนจร้า
07/07/2019

เชิญชวนจร้า

ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
28/06/2019

ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ

ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ มสธ. ร่วมกับ​ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย​ โดยได้รับการสนับสนุนทีมงานและวิทยากรจาก​ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วฯ​ ได้จัดการอบรมในหลักสูตร​ Managing​ Mobile​ crane​ hazards

การอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน วิศวกร ที่ต้องควบคุมการทำงาน หรือตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ที่ต้องปฏิบัติงานกับ Mobile Crane ซึงได้ถูกจัดเป็นครั้งที่ 2

โดยอบรมระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2562 ภาคทฤษฎี ณ ห้องเรียนภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา และอบรมภาคปฏฺบัติ ณ S.P.K Crane (ชลบุรี)

ลงทะเบียน อบรม Managing Mobile Crane Hazards II (ท่านละ 1,000 บาท ไม่มีใบเสร็จ!!)

Day 1
1.Introduction law and regulation
2.Crane selection
3.Site review & Set up
4.Lifting plan
5.Hazards of working around cranes

Day 2
6.Mobile crane inspection
7.Lifting equipment inspection
8. Work shop

หมายเหตุสำคัญมาก!!!: ทางชมรมฯ ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด ต้องขออภัยท่านที่ต้องการอบรมในนามบริษัท
ทางชมรมฯ จะแจ้งหมายเลขบัญชีโอนเงินผ่านทาง E-mail หรือ Line ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXHIkhwz27WKDbNXMkRQjE2hJlOjFIRH7op3QpVowbAotu_Q/viewform?usp=sf_link

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
26/06/2019

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ความล้มเหลวและความผิดพลาดของ DuPont La Porte

ข่าวการรั่วไหลของสารพิษร้ายแรงมาก คือ methyl mercaptan ที่ DuPont La Porte สหรัฐอเมริกา เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก

CSB องค์กรที่ดูแลเรื่องการสอบสวนกรณีเกิดเหตุจากสารเคมี ได้เข้าสำรวจ และจัดทำรายงานขึ้นมา

ที่น่าสนใจคือ ในรายงานสรุปสาเหตุว่ามาจาก

1. การออกแบบด้านวิศวกรรมที่บกพร่อง (the flawed engineering design) และการขาดการป้องกันที่เพียงพอ (the lack of adequate safeguards)

2. ประเด็นการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ ขาดตกบกพร่อง ในหลาย ๆ เรื่อง ที่ส่งผลรวมให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นมา (numerous safety management system deficiencies, including deficiencies in formal process safety culture assessments, auditing and corrective actions, troubleshooting operations, management of change, safe work practices, shift communications, building ventilation design, toxic gas detection, and emergency response.)

3. จุดอ่อนที่แห่งนี้ คือไม่มีการสนับสนุนการดำเนินการด้าน Process Safety อย่างจริงจัง (Weaknesses in the DuPont La Porte safety management systems resulted from a culture at the facility that did not effectively support strong process safety performance.)

4. ความผิดพลาดจากหลายเหตุนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (จป.วิชาชีพจำทฤษฎี Multicausation Theory ได้ไหม นี้คือการอธิบายว่าอุบัติเหตุหนึ่ง ๆ จะมีสาเหตุหลายเหตุด้วยกัน) (The highly toxic methyl mercaptan release resulted from a long chain of process safety management system implementation failures stemming from ineffective implementation of the process safety management system at the DuPont La Porte facility.)

สิ่งที่เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือ
1. Emergency Response ที่ไม่ได้เรื่อง (Disorganized) และสร้างความเสี่ยงให้กับพนักงาน ทีม ER และสาธารณชนมาก

2. DuPont’s Process Safety Management System.เป็นระบบบูรณาการที่มีข้อกำหนดของตนเองผนวกกับของอีกหลายองค์กรรวมทั้ง EPA แต่ในรอบ 5 ปี เกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้ว 3 ครั้ง

3. DuPont La Porte’s Process Safety Management Deficiencies.ระบบจึงมี “สื่งที่ขาดไป” คือไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

4. DuPont La Porte’s Employee Incentive Program.ที่นี้มีปัญหาเรื่อง Safety culture ไม่มีการสร้างแรงจูงใจพนักงานในเรื่องการรายงาน Injuries / Incident / และ Near-miss

อ่านแล้วไม่น่าเชื่อว่านี้คือสิ่งที่เกิดกับบริษัท DuPont ก็ต้องยอมรับว่ามือการสอบสวนของทีม CSB นี้มืออาชีพมาก ๆ

ไว้มีเวลา สอป.จะถอดบทเรียนมาให้ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการทำงานของพวกเราต่อไป

ที่มา : CSB’s DuPont Investigation Report

#วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือบริการของเรา_สอป

25/06/2019
ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub

ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub

เปิดสอน แล้ว จองด่วน หลักสูตร
เลขานุการความปลอดภัย
#ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรีฟรี เร็วๆนี้ ก้าวสู่ปีที่ 7 กับ เดือน 7 วันเสาร์ที่ 20 กค 62 ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีฟรี ลงชื่อไม่มาเสียตังค์ 500 ลงชื่อแล้วมา ไม่เสียตังค์จ้าาาาาา สนใจลงชื่อเลยที่ line :@pcmclub รับ 37 ท่านเท่านั้น จีดที่PCM TRAINING CENTER อ้อมน้อย ครับ

ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub
07/06/2019

ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub

🔥หลังจากที่ PCM ได้เสนอ #5วิธีการปฏิบัติงานในสภานประกอบให้ปลอดภัยที่เพจ PCM TRAINING CENTER ไปแล้ว 🔥

วันนี้ PCM จึงขอมาเพิ่มอีก 5 ข้อให้ครบ 10 ข้อไปเลย😘
🔉แอดมินก็หวังว่าทุกคนจะนำไปปฏิบัติกับสถานประกอบการของตนเอง จะช่วยลดการอุบัติเหตุได้ไม่มากก็น้อยครับ

🔉แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยัง สามารถส่งพนักงานของสถานประกอบการท่านให้มาอบรมกับทาง PCM ได้ครับ โดยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายในเดือนนี้ 🔥🔥

สามารถ #inbox เข้ามาได้เลยครับ ทางเรายินดีให้บริการ ❤️😍
ติดต่อ☎️: 02-4452935-37 |📱:0632068461
💻: https://www.pcmtrainingcenter.com/
[email protected] : pcmclub

5 วิธีการปฏิบัติงานในสภานประกอบให้ปลอดภัย
EP1:https://www.facebook.com/partnership.pcm/photos/a.874894215902427/2331233550268479/?type=3&theater

#อบรมทั้งทีต้องที่pcm #อบรมความปลอดภัย #SAFETY
# #จองด่วน

Dr. Ken, Sanya
02/06/2019

Dr. Ken, Sanya

#เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ : #หนึ่งบทความวิชาการคือหนึ่งบทเรียนในตำราหรือหนังสือ

สมรรถนะตั้งต้นของความสามารถในการเขียนตำราหรือหนังสือทางวิชาการ

บทความวิชาการ เป็นข้อเขียนทางวิชาการที่อยู่ระหว่าง 8-15 หน้ากระดาษ เพื่อนำเสนอแง่คิด มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานทางวิชาการที่บุคลากรสายวิชาการจำเป็นต้องกระทำให้มีขึ้น ด้วยเหตุผลของบทบาทความเป็นนักวิชาการและโอกาศความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ สำหรับเทคนิคการเขียน สำหรับ #แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ ดังนี้

1. #นิยามบทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เรื่องเดียว) ที่อ้างอิงบนฐานความรู้ (แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย) โดยทั่วไปความยาวระหว่าง 8-15 หน้า

2. #หลักการของการเขียนบทความวิชาการ
a. บทความวิชาการหนึ่งบทความควรนำเสนอแค่หนึ่งประเด็น
b. แก่นสารัตถะของบทความอาจใช้แนวทางการเขียนลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือมากกว่า
c. การเรียบเรียงต้องทำตามแบบงานเขียนทางวิชาการ (มีอ้างอิงข้อมูลอย่างครบถ้วน)
d. ต้องเรียบเรียงการเขียนตามรูปแบบของวารสารที่จะตีพิมพ์
e. เขียนอย่างกระชับโดยความยาวระหว่าง 8-15 หน้า
f. การเขียนต้องไม่ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (คัดลอกผลงานคนอื่นโดยไม่อ้างอิง การตีพิมพ์ซ้ำซ้อน)
g. ฯลฯ

3. #เทคนิควิธีการเรียบเรียงบทความวิชาการ

3.1. #การตั้งชื่อเรื่อง : ถ้อยคำที่สื่อถึงแก่นสารัตถะของบทความ
a. ร้อยเรียงคำสำคัญมาตั้ง (Main Idea+เจ้าของ+พิกัด)
b. เอาชื่อวัตถุประสงค์ในบทความการวิจัยมาตั้ง
c. ตั้งให้ชื่อให้งดงาม (ดึงดูดคนอ่าน)
d. ฯลฯ

3.2. #การเขียนบทคัดย่อ/สาระสังเขป : แก่นสารัตถะแบบกระชับของบทความ นำเสนอสองส่วนอาจะเป็นพารากราฟเดียวหรือสองพารากราฟก็ได้
a. ส่วนแรก เรียบเรียงแบบกระชับไม่เกิน 5 บรรทัด (ความเป็นมา_ความสำคัญ_ประเด็นวาทะกรรม_หลักการและเหตุผล)
b. ส่วนท้าย เรียบเรียงแก่นสารัตถะแบบกระชับของเนื้อหาบทความ ประเมิน 5-10 บรรทัด

3.3. #การเลือกคำสำคัญ : ถ้อยคำที่สื่อถึงกรอบแนวคิดและจำนวนองค์ประกอบกรอบแนวคิดของบทความ

3.4. #การเขียนบทนำ : การเรียบเรียงหลักการและเหตุผลของการนำเสนอบทความ
a. ส่วนแรก ระบุความเป็นมาของเรื่อง (Main Idea)
b. ส่วนสอง ระบุความสำคัญของเรื่อง (Main Idea)
c. ส่วนสาม นำเสนอประเด็นโต้แย้งทางวิชาการ (Argument) หรือ ประเด็น Anti-Thesis หรือ ชายขอบแห่งความรู้ของประเด็นศึกษา (Main Idea) หรือ ประเด็นวาทะกรรมที่น่าสนใจ ฯลฯ
d. ส่วนที่สี่ สรุปเป็นหลักการและเหตุผล (ด้วยปรากฏการณ์ที่นำเสนอมาจึงต้องมีการวิจัยเรื่องนี้)

3.5. #การเขียนเนื้อหาสาระ [ (1) บอกองค์ประกอบ (Composition) (2) อธิบายกระบวนการ (Process) (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Relationships between variables) (4) อธิบายระบบและกลไก (System) (5) เล่าเรื่องหรือพรรณนาความ (Narrative) (6) การตีความ (Interpretation) (7) การวิเคราะห์แยกแยะ (Identify analysis) (8) การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย (Advantage and Disadvantage Analysis) (9) การวิพากษ์วิจารณ์ (Critical review) (10) การสังเคราะห์ (Synthesis) (11) การให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา (Suggestion or Development guidelines) และ (12) การเขียนแบบผสมผสาน (Mixed)]

3.6. #การเขียนเอกสารอ้างอิง : เป็นการระบุรายงานเอกสารและหลักฐานการอ้างอิงที่มีการอ้างอิงข้อมูลในเนื้อหาของบทความ : รูปแบบการเขียนก็มีหลากหลายตามแต่รูปแบบของวารสาร เช่น APA style, Chicago style, Footnote เป็นต้น

By : Dr. Ken, Sanya
ป.ล.#อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจด้วยนะครับ

ดาวโหลดบทความที่เกี่ยวข้อง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/download/91439/71811/

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย - สอสท
30/05/2019

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย - สอสท

ข่าวประชาสัมพันธ์

Puey Ungphakorn Library
11/04/2019

Puey Ungphakorn Library

วันนี้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มของ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้จาก https://library.tu.ac.th/ >> เลือก One Search

1. หลังจากสืบค้นข้อมูลแล้ว ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้เลือกที่ Content Providers

2. เลือกรายการ providers ของสถาบันต่างๆ ที่เปิดให้เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ดังนี้ค่ะ

2.1 Thammasat digital collection = คลังข้อมูลดิจิทัล มธ.
2.2 CUIR = คลังปัญญาจุฬาฯ
2.3 SUT IR = คลังสถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2.4 Open dissertation = คลังสถาบัน ม.มหิดล
2.5 SWU IR = คลังสถาบัน มศว.
2.6 NIDA Resource = คลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

....................................................................
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดให้บริการ 09.00-21.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-564 4444 ต่อ 1305 หรือ
LINE ได้ที่ : https://line.me/R/ti/p/%40pueylibrary

JorporClub.S - จป.คลับs
28/03/2019

JorporClub.S - จป.คลับs

ตารางรายการอุปกรณ์เซฟตี้ตามลักษณะงาน
เพื่อประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่

กำลังใจ กดแชร์ ด้วยนะ^^
Sticker Line จป. สำหรับชาวSafety
✅โหลดเลย! แชร์ต่อด้วยนะ^^ Safety Line
ชุด2 http://line.me/S/sticker/1344475
ชุด1 http://line.me/S/sticker/1304670

💮รับเป็นเพื่อน @จป. กันนะ
👷🏻‍♂️ https://line.me/R/ti/p/%40ayx5862j

👩‍🍳https://line.me/R/ti/p/%40rqe3911v
💮เพจดูดวงชะตา
https://line.me/R/ti/p/%40oci7196w
🚧 ☘️กลุ่มไลน์ จป.คลับS :http://line.me/ti/g/22qlJK4l3o
☘️เข้าไม่ได้ 🚧Inbox สอบถามได้ครับ

จป.มือโปร
03/03/2019

จป.มือโปร

#เกือบ1000หลักสูตรที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

#นักลงทุนอันดับ1ของโลกอย่างวอร์เรน_บัพเฟตต์_ยังเคยบอกเลยว่า

#การลงทุนที่ดีและคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเอง

วันนี้จะพาชาว​ จป.มือโปร4.0มารู้จักแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สด้านsafetyให้เลือดเรียนรู้เกือบ​1000คอร์ส​ เลยทีเดียว

#ที่สำคัญคือเรียนฟรี(แต่ถ้าอยากได้cerอันนี้ต้องจ่ายตังค์)

#OSHAcademy : https://www.oshatrain.org/index.html

#เพียงท่านหมั่นลงทุนกับตัวเองอย่างสมำ่เสมอ
ก็จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพได้ในที่สุด

ปล.อย่าลืมโหลดแอป​#SafetyUpdateมาลองใช้กันนะครับ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.safetyupdate

เพจ​#จป_มือโปร​ พัฒนาวิธีคิดและวิธีทำเพื่อช่วยให้ท่านก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

EASTERN ASIA UNIVERSITY
30/01/2019

EASTERN ASIA UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หยุดทำการและงดการเรียนการสอนชั่วคราว ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรมควบคุมมลพิษ
15/01/2019

กรมควบคุมมลพิษ

พนักงานเอ็นวาย
15/01/2019

พนักงานเอ็นวาย

Jobthai. Jobtopgun jobbkk

อบรม จป. กับ อ.โจจี้ ภคนนท์ พรหมสุวรรณ
27/11/2018

อบรม จป. กับ อ.โจจี้ ภคนนท์ พรหมสุวรรณ

เป็นอีกเรื่องที่ผมโดนถามบ่อยมากครับ ที่สำคัญ หลายบริษัทฯ มาก ที่ไม่รู้เรื่องนี้ "หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" หรือ "แผนก จป."

#หน่วยงานความปลอดภัย #อบรมจป

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย - สอสท
18/10/2018

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย - สอสท

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาการสาธารณสุขชุมชน CCPH
04/10/2018

สภาการสาธารณสุขชุมชน CCPH

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

#ข่าวดีล่าสุดประจำวันนี้

ทีมโฆษกสภา
02.10.61

School of Health Science, Stou
02/09/2018

School of Health Science, Stou

Heinrich Safety Triangle : 80 ยังแจ๋ว และสิ่งที่จป.จะนำไปประยุกต์

ด้วยเหตุที่ว่า Heinrich (เจ้าของทฤษฎีโดมิโนที่อธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ) เสนออัตราส่วนการอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง แล้วร้ายแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนำเสนอในรูปสามเหลี่ยม จึงเรียกเป็น Heinrich Safety Triangle มาเมื่อ 80 กว่าปีแล้ว จึงมีคำถามว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันนี้ (Is it still valid?)

คงไม่มีจป.วิชาชีพคนไหนที่ไม่เคยเห็นรูปสามเหลี่ยมที่ว่านี้นะครับ แต่หากไปค้นคว้าเรื่องนี้ อาจพบอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์เปลี่ยน สถานการณ์การทำงานเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจคนทำงานก็เปลี่ยน

การใช้งานสามเหลี่ยมนี้ เขาใช้ทำอะไร?

ในทศวรรษที่ 1930s Heinrich เสนอว่าการเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับ near miss และ minor accident (เรียกรวม ๆ ว่าการเกิดอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง) ในจำนวนครั้งที่เห็นในภาพ (คือ near miss 300 ครั้ง หรือ minor accident 29 ครั้ง จะคาดการณ์ (Predict) ได้เลยว่าต้องเกิดเหตุรุนแรง 1 ครั้งขึ้นมา

Patrick Yorio นักสถิติของ NIOSH ก็เลยอยากตอบคำถามว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมนี้ยังใช้ได้ไหม โดยตั้งคำถามว่า

1. ถ้าทำการป้องกันและควบคุมการเกิด near miss และ minor accident จะมีผลให้ป้องกัน major accident ไหม

2. ถ้า major accident ลด สถิติเกี่ยวกับ near miss และ minor accident จะลดลงด้วยไหม

ว่าแล้วเขาและทีมวิจัยก็ไปศึกษาสถิติการประสบอันตรายในเหมืองโดยใช้ฐานข้อมูลของ MSHA (หน่วยงานนี้ดูแล้ว H&S ของเหมืองโดยเฉพาะ ถ้าเป็นกิจการอื่น ก็เป็น OSHA ที่ดูแล) แล้วมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของการศึกษานี้ รวมเป็นการศึกษาจาก 27,446 แห่ง ในช่วงระหว่างปี 2000 - 2012 (รวม 13 ปี) พบว่า “yes” ใช่เลย นั่นคือ

“ในเหมืองประเภทใดก็ตาม ใช้ข้อมูลการเกิด near miss และ minor accident ของเหมืองแห่งนั้น มาคาดการณ์สำหรับอนาคตได้เลยว่าจะเกิด major accident หรือไม่”

อย่างนี้จะไม่เรียกว่า 80 ยังแจ๋วได้ไงครับ

สิ่งที่จป.วิชาชีพเรียนรู้จากการพิสูจน์เรื่อง Heinrich Safety Triangle นี้ก็คือ (ต่อไปนี้เป็นข้อสรุปของผมนะครับ)

1) ต้องสนใจเหตุการณ์ near miss และ minor accident ที่เกิดขึ้น

2) ต้องป้องกันการเกิด near miss และ minor accident (ที่เคยเกิด
ขึ้นในข้อ 1))

3) ถ้าเผื่อเกิด near miss และ minor accident บ่อยครั้ง ก็ต้อง
ทำการปฏิสังขรณ์ (อยากเรียกว่าถึงขั้นปฏิวัติเลยแหละ) งานบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานเราได้แล้ว เพราะการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น เป็นอาการแสดง “Symptom” ว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้วในระบบการดำเนินงานด้านนี้ของโรงงานเรา

เสียดายว่ารายละเอียดงานวิจัยนี้ที่ตีพิมพ์ online ในวารสาร Risk Analysis เมื่อวันที่ 2 Aug 2017 (หัวข้อ Examining Factors that Influence the Existence of Heinrich ‘ s Safety Triangle Using Site- Specific H&S Data from More than 25,000 Establishments) มันต้องเสียเงินครับจึงจะได้อ่าน ก็เอาเป็นข้อสรุปข้างต้นก็แล้วกันนะครับ

#วสมสธแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

กรมควบคุมมลพิษ
30/08/2018

กรมควบคุมมลพิษ

ปัจจัยและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียง

กรมควบคุมมลพิษ
29/08/2018

กรมควบคุมมลพิษ

ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม

School of Health Science, Stou
22/08/2018

School of Health Science, Stou

Noise contour map : ความคุ้มค่าในการทำ

เมื่อเห็นภาพ contour ก็ดูดี มีสีสรร แต่เวลาทำก็ต้องว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำให้ (ยกเว้นกล้าใช้ free software ที่ค้นหาในอินเตอร์เน็ต)

Noise contour map เป็นการแสดงพื้นที่ด้วยสีต่าง ๆ ที่บอกเราว่าแต่ละพื้นที่มีระดับเสียงเท่าใด และแตกต่างกัน

การทำ contour map ในงานสิ่งแวดล้อม ต้องวัดเสียง แต่ปัญหาคือระดับเสียงมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลา เดี๋ยวรถติด รถไม่ติด รถใหญ่ รถเล็ก กดบีบแตรมากน้อย ช่วงเช้า กลางวัน กลางคืน ก็มีระดับเสียงแตกต่างกัน จะเข้าไปวัดเสียงบ้างพื้นที่ ก็ทำไม่ได้อีก

สรุปว่าวัดจริง ๆ ให้ถูกต้องกับสถานการณ์มันทำได้ยาก จึงต้องทำแบบการคำนวณด้วยโปรแกรมหรือ Model

เมื่อใช้ Model ก็สะดวกและสามารถบอกได้ว่าหากมีแหล่งกำเนิดเสียง จะ fix กับที่ หรือ mobile เคลื่อนที่ได้เช่นยานพาหนะ ก็ไม่มีปัญหา พอใส่ข้อมูลเข้าไป ก็บอกได้ว่าหากมีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาที่นี้ จะทำให้ประชาชนละแวกไหน ชุมชนไหนที่ต้องสัมผัสเสียงในระดับใดบ้าง ยิ่งถ้าทำตอนไม่มีหมู่บ้านยิ่งดี จะได้กำหนดโซนได้ว่าบริเวณพื้นที่ใด ไม่ควรสร้างหมู่บ้าน เพราะระดับเสียงจะก่อปัญหาเหตุรบกวน หรืออาจส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

อ่านมาถึงตรงนี้ คงเห็นชัดว่าการทำ contour map เป็นประโยชน์กับงานสิ่งแวดล้อมมาก แต่กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยละ มีประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน รวมทั้งจำเป็นต้องทำหรือไม่

ถึงตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่างานอาชีวอนามัยฯ เราไม่สนใจว่าตรงไหนดังเท่าไร แต่สนใจว่า “ที่ลูกจ้างทำงานนั้น เขา/เธอสัมผัสเสียงเท่าใด” (พูดเชิงเปรียบเทียบนะครับ) เกินมาตรฐานหรือไม่ (ย้ำอีกครั้ง มาตรฐาน Occupational Exposure Noise เป็นมาตรฐานการสัมผัสของคน ไม่ใช่ของสิ่งแวดล้อม)

ดังนั้น การทำ contour map จึงบอกภาพรวมในโรงงานเรา ว่าบริเวณไหนมีระดับเสียงดังเท่าใด เพื่อกำหนด Hearing Zone Protection หรือพื้นที่ที่ต้องสวมใส่ที่อุดหู ที่ครอบหู (ดูภาพใน comment) แต่ไม่ได้ทำให้โรงงานสามารถยกเว้นการตรวจวัดเสียงที่ลูกจ้างสัมผัสได้

เมื่อเราวัดเสียงที่ลูกจ้างสัมผัส เราก็สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาจัดทำ Hearing Zone Protection ได้

ดังนั้นจึงน่าสนใจว่า “รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)” (ดูภาพใน comment) ที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนั้น เราไม่ต้องทำเป็นสี ๆ ได้หรือไม่ เราเพียงเอาแผนผังโรงงานเป็นตัวตั้ง (Background) แล้วนำผลการวัดเสียงใส่ลงไปตามจุดที่ตรวจวัด ก็จะออกมาคล้ายกับภาพที่แสดงในประกาศดังกล่าวหรือไม่ พอรับได้หรือไม่

ถ้ารับได้ จะเป็นทางออกให้กับสถานประกอบกิจการจำนวนหลายหมื่นแห่ง และไม่ได้ทำให้การคุ้มครองลูกจ้างลดน้อยลงแต่อย่างใด

เป็นอีกเรื่องที่น่าอภิปรายกัน จป.วิชาชีพว่าไงครับ

#วสมสธแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่อยู่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาคารมานี ชวนิชย์ ชั้น 3
Rangsit
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-577-1028-31

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "เงามืดในทะเล" ในวัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.00 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน “ขออภัยหากข้อความนี้รบกวน”🙏😁