โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดสอน
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

...ทรงพระเจริญ...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย...
08/01/2022

...ทรงพระเจริญ...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
เชิญร่วมลงนามถวายพระพร

...ทรงพระเจริญ...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
เชิญร่วมลงนามถวายพระพร

มาสังเกตอาการที่เกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" และวิธีการดูแลมือให้สะอาดโดยการล้างมือที่ถูกวิธี  เพื...
04/01/2022

มาสังเกตอาการที่เกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" และวิธีการดูแลมือให้สะอาดโดยการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อการลดการติดและแพร่กระจายของเชื้อโรคกัน และอย่าลืมแสกน QR-Code เพื่อร่วมทำแบบประเมินด้วย

ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมชาชูปถัมภ์

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทย...
07/12/2021

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

มาตรการป้องกัน และ แนวการปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา
07/11/2021

มาตรการป้องกัน และ แนวการปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา

มาตรการป้องกัน และ แนวการปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา

01/11/2021
Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
26/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

ฉีด PZ เข็ม 1 และ เข็ม 2 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยมีนักเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารและนักเรียนสายปัญญารั...
25/10/2021

ฉีด PZ เข็ม 1 และ เข็ม 2 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยมีนักเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารและนักเรียนสายปัญญารังสิต

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นะครับปิด ภาคเรียนที่ 1 : 16 ตุลาคม 64เปิด ภาคเรียนท...
15/10/2021

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นะครับ

ปิด ภาคเรียนที่ 1 : 16 ตุลาคม 64
เปิด ภาคเรียนที่ 2 : 1 พฤศจิกายน 64
(รูปแบบการเปิดเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป)

มีข้อสงสัยสอบถามกลุ่ม line ประจำชั้น หรือ ครูประจำชั้น หรือ ติดต่อสอบถามทางโรงเรียน 0876709434 (ID_Line อันเดียวกัน)

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นะครับ

ปิด ภาคเรียนที่ 1 : 16 ตุลาคม 64
เปิด ภาคเรียนที่ 2 : 1 พฤศจิกายน 64
(รูปแบบการเปิดเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป)

มีข้อสงสัยสอบถามกลุ่ม line ประจำชั้น หรือ ครูประจำชั้น หรือ ติดต่อสอบถามทางโรงเรียน 0876709434 (ID_Line อันเดียวกัน)

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/10/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง แ...
13/10/2021

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...
09/10/2021

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

09/10/2021

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร...
08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
"พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
"พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

เชิญคณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตากตัญญู แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนชุมชนปร...
30/09/2021

เชิญคณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตากตัญญู แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
งดจัดงานเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
#ครูประภา พันธุ์บัวหลวง, #ครูทองคำ หาญชัยทวีกิจ

เชิญคณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตากตัญญู แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
งดจัดงานเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
#ครูประภา พันธุ์บัวหลวง, #ครูทองคำ หาญชัยทวีกิจ

มรภ.วไลยอลงกรณ์  แนะนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า2019  https://www.youtube.com/watch?v=oiRtEOZIc20&ab_channel...
27/09/2021

มรภ.วไลยอลงกรณ์ แนะนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า2019 https://www.youtube.com/watch?v=oiRtEOZIc20&ab_channel=JiminLovely อย่าลืมสแกน QR-CODE ประเมินด้วยนะครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นเลยนะครับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอย่าลืมเตรียมเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง มาให้เรีย...
03/09/2021

ติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นเลยนะครับ
เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

อย่าลืมเตรียมเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

สวมหน้ากาก2ชั้น พกแอลกอฮอล้างมือ ระวังและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นเลยนะครับ
เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

อย่าลืมเตรียมเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

สวมหน้ากาก2ชั้น พกแอลกอฮอล้างมือ ระวังและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔...https://...
12/08/2021
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔...
https://forms.gle/LfjwuzjR7xN4gmif7

กรอกข้อมูลและเลือกข้อความถวายพระพรชัยมงคลที่เตรียมไว้ หรือพิมพ์ข้อความถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร...
29/07/2021
แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน google form หากผ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

https://forms.gle/UKfARuQ4kbf2dx898

แบบทดสอบออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕.....

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชา...
28/07/2021

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  ให้ความร่วมมือกับ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  ในการตั้งเป็นจุดบริการฉีดวัคฉีนโควิด-19เรื่...
27/07/2021

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ให้ความร่วมมือกับ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในการตั้งเป็นจุดบริการฉีดวัคฉีนโควิด-19

เรื่องการลงทะเบียน การวางคิว หรือ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร...
24/07/2021

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน google form https://forms.gle/UKfARuQ4kbf2dx898 หากผ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนชุ...
04/07/2021

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" on line26 มิถุนายน 2564
01/07/2021

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" on line
26 มิถุนายน 2564

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" on line
26 มิถุนายน 2564

ที่อยู่

47 Soi Phaholyothin 127 , Pathumthani Thanyaburi Prachatipat
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 96 856 1008

เว็บไซต์

http://www.cptw.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌📌 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ 📌📌 📣📣หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอก 1️⃣ เทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2️⃣ นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ 📌📌คุณสมบัติ 📌📌 ✅ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ✅GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25 📌📌กำหนดการ📌📌 📍 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2564 📍 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 📍 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 📍 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 📍 15 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 🎉🎉สิทธิพิเศษ 🎉🎉 ✅ สอบสัมภาษณ์ครั้งเดียว (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องมีเกียรติบัตร) ✅ ไม่ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ✅ เกรด 2.25 ขึ้นไปมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ✅ ไม่เสียค่าสมัครจนกว่าจะได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ 📌📌วิธีสมัคร📌📌 1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาได้ที่ http://bit.do/rmutt 2. กรอกรายละเอียดใบสมัครฯ และถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชน และใบแสดงผลการเรียนส่งมาที่ไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/yQNdwJNxPF 📌📌หมายเหตุ 📌📌 เมื่อส่งใบสมัครแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ทางสาขาวิชาฯ กำหนด
สวัสดีค่ะ ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี รายละเอียดหลักสูตร https://joo.gl/4NfQ3 สมัครเรียน ได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ https://joo.gl/ueCEpv หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตอนนี้ ทาง โรงเรียนรับสมัครครู สอนภาษาจีนไหมคะ
คิดถึง โรงเรียนและอาจารย์ทุกๆท่านจังเลยครับ ม.ป.ช.ป 02
อยากเจอเพื่อนๆๆรุ่นปี2539หน่อยคับ
เพื่อนๆๆคนไหนที่เรียนอยูกับ อาจารย์พเยาว์ คงสมุทร ชั้นป.6/5 ปี2539บ้างคับ รายงานตัวหน่อย
โบว์ราคา 6 บาท ไม่แพงหรอกค่ะ แต่ ... ทำไมต้องซื้อด้วย เพราะ ที่มีอยู่ก็ใช้ได้ แค่เพิ่มตราโรงเรียนเข้าไป ให้เริ่มใช้ตอนเทอม 2 แล้วเด็ก ป.6 แล้ว เทอม 2 แค่กี่เดือนเองค่ะ จริงๆ โบว์ขาวปกติก็น่าจะใช้ได้นะ อยากให้พิจารณาใหม่นะ เราแค่เห็นต่าง มันสิ้นเปลืองเกินไป เพราะ ถ้าคุณจะให้เด็กผูกโบว์ที่มีตราโรงเรียน คุณต้องคิดทำตั้งแต่เปิดเทอม นี่อะไรจะปิดเทอมแล้ว แล้วเด็กก็จะจบอีกไม่กี่เดือน แล้วโบว์ก็ต้องทิ้งไว้ไม่มีใครใช้ต่อ เพราะ เด็กบางคนก็ไปเรียนต่อที่อื่น ที่ๆใช้โบว์ทั่วไป แต่แค่มองว่ามันสิ้นเปลือง อาจจะแค่ 6 บาท 100 คนเท่าไหร่ ในโรงเรียนมีกี่พันคน ไม่อยากเรื่องเยอะ แต่แค่มองต่าง ลองพิจารณาดูค่ะ เรื่องแมสด้วยค่ะ ตอนเย็นไปรับลูก เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครองบางท่าน ไม่สวมใส่แมสเลย
อยากสอบถามว่า เมื่อไหร่ผลการเรียนจะออกค่ะ นานมากแล้ว ตั้งแต่โควิดยังไม่มา จนตอนนี้ยังไม่ได้ผลการเรียนเลย อยากให้ทางโรงเรียนรับสายที่จะโทรไปสอบถามคะ
สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครคุณครูปฐมวัยหรือคุณครูพี่เลี้ยงไหมค่ะ.....ติดต่อทางเบอร์ไม่ได้ค่ะ 🙂🙂
ไ่ม่ต้องรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นคน ทยก็พอ
ต้องเรียนออนไลน์ และมีแบบเรียนอย่างไรบ้างคะ คุณครูประจำชื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ รบกวนแจ้งผู้ปกครองหน่อยคะ
เทอมใหม่ขื้นั้น ป4 คะ