โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดสอน นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
(49)

เปิดเหมือนปกติ

จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษที่เลื่อนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (https://moe360.blog/...
08/01/2021

จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษที่เลื่อนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/) ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำประกาศและมาตรการในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 ให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดระบาดและการแพร่เชื้อ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง การ์ดอย่าตก ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป

ในนามคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวอาจเวทย์ต่อการจาก...
03/01/2021

ในนามคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวอาจเวทย์
ต่อการจากไปของท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร อาจเวทย์ มา ณ ที่นี้
ด้วยความอาลัยยิ่ง จาก ชาวม่วง-ขาว

ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ซึ่ง...
03/01/2021
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมแบบบันทึกต่างๆ การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก - ครูอาช

ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งค่ะ

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมแบบบันทึกต่างๆ การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก - ดาวน์โหลด - kruachieve.com ครูอาชี.....

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง นักเรียน ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 ครับเนื่องจากฉบับที่ 1 หยุดถึงวันที่ 3 มกรา...
29/12/2020

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง นักเรียน ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 ครับเนื่องจากฉบับที่ 1 หยุดถึงวันที่ 3 มกราคม 64 แต่ทางประกาศจังหวัดปทุมธานี ให้หยุดถึงวันที่ 8 ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ปิดสถานศึกษาต่อถึงวันที่ 8 มกราคม 64 โดยจะมีการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 11 มากราคม 64 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป (ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ดูแลสุขภาพ ไปพื้นที่เสี่ยงอย่างลืมกักตัวนะครับ)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระฯ ร่วมประชุมวางแผนปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ...
22/12/2020

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระฯ ร่วมประชุมวางแผนปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
20/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี
18/12/2020

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี
18/12/2020

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี
18/12/2020

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี
18/12/2020

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี
18/12/2020

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธานี

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
16/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
15/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

ร่วมกันวางแผนพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนให้มีศักยภาพในการดำเนินการ
08/12/2020

ร่วมกันวางแผนพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนให้มีศักยภาพในการดำเนินการ

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
08/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
08/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
08/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
08/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
08/12/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มีความยินดี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒...
04/12/2020

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มีความยินดี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
16/11/2020

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
16/11/2020

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
16/11/2020

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ณ ศรีดารีสอร์ท จังหวัดนครนานก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ นางสาวจันทิมา ชารีธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์
13/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ นางสาวจันทิมา ชารีธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์

ยินดีต้องรับนางสุมนา น้อยวรรณะนางสาวจันทิมา อดทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
13/11/2020

ยินดีต้องรับ
นางสุมนา น้อยวรรณะ
นางสาวจันทิมา อดทน
ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ยินดีต้องรับนางสุมนา น้อยวรรณะนางสาวจันทิมา อดทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
13/11/2020

ยินดีต้องรับ
นางสุมนา น้อยวรรณะ
นางสาวจันทิมา อดทน
ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

๒๓ ตุลาคม "วันปิยะมหาราช"ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม "วันปิยะมหาราช"
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์(พนักงานราชการครู)แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่งแต่เมื่อครั้งยังเด็...
12/10/2020

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์
(พนักงานราชการครู)

แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่ง
แต่เมื่อครั้งยังเด็กเล็กหนักหนา
ท่านสั่งสอนการงานวิทยา
จนเติบใหญ่โตขึ้นมาอย่างทุกวัน
จวบวันนี้ครูจากไปกฎไตรลักษณ์
สุดจะหักความเศร้าเรายึดมั่น
ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนั้น
ต้องจากกันจากไกลไปนิรันดร์
ขออวยพรจากใจให้สู่สุข
บุญกุศลที่เฝ้าปลูกมอบให้ท่าน
สู่ดินแดนกว้างไกลในสรวงสวรรค์
รับคุณครูอีกหนึ่งท่านปันดวงใจ

กลอน : หิ่งห้อยน้อย

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์(พนักงานราชการครู)แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่งแต่เมื่อครั้งยังเด็...
12/10/2020

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์
(พนักงานราชการครู)

แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่ง
แต่เมื่อครั้งยังเด็กเล็กหนักหนา
ท่านสั่งสอนการงานวิทยา
จนเติบใหญ่โตขึ้นมาอย่างทุกวัน
จวบวันนี้ครูจากไปกฎไตรลักษณ์
สุดจะหักความเศร้าเรายึดมั่น
ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนั้น
ต้องจากกันจากไกลไปนิรันดร์
ขออวยพรจากใจให้สู่สุข
บุญกุศลที่เฝ้าปลูกมอบให้ท่าน
สู่ดินแดนกว้างไกลในสรวงสวรรค์
รับคุณครูอีกหนึ่งท่านปันดวงใจ

กลอน : หิ่งห้อยน้อย

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์(พนักงานราชการครู)แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่ง แต่เมื่อครั้งยังเด...
12/10/2020

ด้วยความเคารพและอาลัย แด่ผู้จากไป นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์
(พนักงานราชการครู)

แสนอาลัยคุณครูผู้สอนสั่ง
แต่เมื่อครั้งยังเด็กเล็กหนักหนา
ท่านสั่งสอนการงานวิทยา
จนเติบใหญ่โตขึ้นมาอย่างทุกวัน
จวบวันนี้ครูจากไปกฎไตรลักษณ์
สุดจะหักความเศร้าเรายึดมั่น
ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนั้น
ต้องจากกันจากไกลไปนิรันดร์
ขออวยพรจากใจให้สู่สุข
บุญกุศลที่เฝ้าปลูกมอบให้ท่าน
สู่ดินแดนกว้างไกลในสรวงสวรรค์
รับคุณครูอีกหนึ่งท่านปันดวงใจ

กลอน : หิ่งห้อยน้อย

ชี้แจงถึงประเด็นที่มีการสอบถามมาใน facebook ของโรงเรียน ถึงประเด็นโบว์และหน้ากากอนามัยครับ
12/10/2020

ชี้แจงถึงประเด็นที่มีการสอบถามมาใน facebook ของโรงเรียน ถึงประเด็นโบว์และหน้ากากอนามัยครับ

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
02/10/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
02/10/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post
02/10/2020

Photos from โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School's post

ที่อยู่

47 Soi Phaholyothin 127 , Pathumthani Thanyaburi Prachatipat
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 96 856 1008

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตอนนี้ ทาง โรงเรียนรับสมัครครู สอนภาษาจีนไหมคะ
คิดถึง โรงเรียนและอาจารย์ทุกๆท่านจังเลยครับ ม.ป.ช.ป 02
อยากเจอเพื่อนๆๆรุ่นปี2539หน่อยคับ
เพื่อนๆๆคนไหนที่เรียนอยูกับ อาจารย์พเยาว์ คงสมุทร ชั้นป.6/5 ปี2539บ้างคับ รายงานตัวหน่อย
โบว์ราคา 6 บาท ไม่แพงหรอกค่ะ แต่ ... ทำไมต้องซื้อด้วย เพราะ ที่มีอยู่ก็ใช้ได้ แค่เพิ่มตราโรงเรียนเข้าไป ให้เริ่มใช้ตอนเทอม 2 แล้วเด็ก ป.6 แล้ว เทอม 2 แค่กี่เดือนเองค่ะ จริงๆ โบว์ขาวปกติก็น่าจะใช้ได้นะ อยากให้พิจารณาใหม่นะ เราแค่เห็นต่าง มันสิ้นเปลืองเกินไป เพราะ ถ้าคุณจะให้เด็กผูกโบว์ที่มีตราโรงเรียน คุณต้องคิดทำตั้งแต่เปิดเทอม นี่อะไรจะปิดเทอมแล้ว แล้วเด็กก็จะจบอีกไม่กี่เดือน แล้วโบว์ก็ต้องทิ้งไว้ไม่มีใครใช้ต่อ เพราะ เด็กบางคนก็ไปเรียนต่อที่อื่น ที่ๆใช้โบว์ทั่วไป แต่แค่มองว่ามันสิ้นเปลือง อาจจะแค่ 6 บาท 100 คนเท่าไหร่ ในโรงเรียนมีกี่พันคน ไม่อยากเรื่องเยอะ แต่แค่มองต่าง ลองพิจารณาดูค่ะ เรื่องแมสด้วยค่ะ ตอนเย็นไปรับลูก เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครองบางท่าน ไม่สวมใส่แมสเลย
อยากสอบถามว่า เมื่อไหร่ผลการเรียนจะออกค่ะ นานมากแล้ว ตั้งแต่โควิดยังไม่มา จนตอนนี้ยังไม่ได้ผลการเรียนเลย อยากให้ทางโรงเรียนรับสายที่จะโทรไปสอบถามคะ
สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครคุณครูปฐมวัยหรือคุณครูพี่เลี้ยงไหมค่ะ.....ติดต่อทางเบอร์ไม่ได้ค่ะ 🙂🙂
ไ่ม่ต้องรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นคน ทยก็พอ
ต้องเรียนออนไลน์ และมีแบบเรียนอย่างไรบ้างคะ คุณครูประจำชื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ รบกวนแจ้งผู้ปกครองหน่อยคะ
เทอมใหม่ขื้นั้น ป4 คะ
ขอข้อมูล นร ป4 eip ด้วยคะ
สมัครป.1ทันมั้ยคะ