คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่สร้างคุณค่าสู่สังคม และประเทศ” Mission : พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

21/11/2021
ฟาร์มสร้างสุข I EP. 8 I ปลูกไม้ผลกินเองได้สไตล์ New Normal

📢📢ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.8 ตอน : ปลูกไม้ผลกินเองได้สไตล์ NEW NORMAL 🍉🍊🍌🍈🍎
โดย อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฟาร์มสร้างสุข I รู้จักคุณสมบัติของดินดี🌱🌱สนับสนุนเคล็ดลับความสุข โดยรายการฟาร์มสร้างสุข และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบ...
20/11/2021
ฟาร์มสร้างสุข I รู้จัก คุณสมบัติของดินดี

ฟาร์มสร้างสุข I รู้จักคุณสมบัติของดินดี🌱🌱
สนับสนุนเคล็ดลับความสุข โดยรายการฟาร์มสร้างสุข
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี💚🤍💛
_________________________
🎥ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻YOUTUBE : https://youtu.be/bCVDaFRYup4
____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฟาร์มสร้างสุข I รู้จัก คุณสมบัติของดินดี คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่า ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืช ควรมีองค์ปร.....

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿Ep.8 ตอน : ปลูกไม้ผลกินเองได้สไตล์ NEW NORMAL 🍒🍈🍌🍊โดย อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้วสาขา...
20/11/2021

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.8 ตอน : ปลูกไม้ผลกินเองได้สไตล์ NEW NORMAL 🍒🍈🍌🍊
โดย อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.8 ตอน : ปลูกไม้ผลกินเองได้สไตล์ NEW NORMAL 🍒🍈🍌🍊
โดย อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี's post
19/11/2021

Photos from ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี's post

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post
19/11/2021

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCASTCAS 1 Portfolioม.6รับสมัค...
19/11/2021

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS
TCAS 1 Portfolio
ม.6
รับสมัคร วันที่ 1พ.ย. - 17 ธ.ค.64
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS
TCAS 1 Portfolio
ม.6
รับสมัคร วันที่ 1พ.ย. - 17 ธ.ค.64
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/

📢📢ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 👉🏻ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา👈🏻🏠ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอ...
18/11/2021
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา

📢📢ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
👉🏻ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา👈🏻

🏠ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
⭕️ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 พฤศจิยายน 2564
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2592-1955 ต่อ 2077 หรือ 085-4484724 หรือ http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=84404

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่ว...

17/11/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT) ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
: https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/05/05/e-mail/

🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี
🌐Website : www.arit.rmutt.ac.th/
..........................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: @988lcdsb
.……………………………………………….
#ARIT #สวส. #training #SocialDistancing #ARITRMUTT #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary
#ห้องสมุดศูนย์บริการความรู้CKC #ศูนย์บริการความรู้CKCรังสิต #CKCรังสิต

📢📢การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติ...
16/11/2021

📢📢การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)💸

📢📢ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563📝https://forms.gle/Nr...
16/11/2021

📢📢ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563📝
https://forms.gle/NrBMECqkL7uGxuCD9

📢📢ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563📝
https://forms.gle/NrBMECqkL7uGxuCD9

16/11/2021

🎉สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเข้าใช้บริการศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) มทร.ธัญบุรี
📌เปิดทำการ ✅วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

📌 ปิดทำการ ✅ วันเสาร์-วันอาทิตย์

📌การเข้าใช้บริการ
✅ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
✅แสดงผลตรวจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ

“ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
..........................................
🌐Facebook: Ckc Greenlib
...........................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: @988lcdsb
....................................................................................
#ARIT #สวส. #training #SocialDistancing #ARITRMUTT #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary
#ห้องสมุดศูนย์บริการความรู้CKC(รังสิต) #ศูนย์บริการความรู้CKCรังสิต #CKCรังสิต
📌

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบสายพันธุ์แมวไทยและแมวต่างประเทศ (WCF Novice Class) โดยมีกรรมการชาวเย...
16/11/2021

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบสายพันธุ์แมวไทยและแมวต่างประเทศ (WCF Novice Class) โดยมีกรรมการชาวเยอรมันจากสมาพันธ์แมวโลก(WCF) ร่วมกับสมาคมแมวไทยจดทะเบียน(ATC) และมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์บริการความรู้ CKC มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบสายพันธุ์แมวไทยและแมวต่างประเทศ (WCF Novice Class) โดยมีกรรมการชาวเยอรมันจากสมาพันธ์แมวโลก(WCF) ร่วมกับสมาคมแมวไทยจดทะเบียน(ATC) และมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์บริการความรู้ CKC มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

แบบสอบถามศิษย์เก่า
16/11/2021
แบบสอบถามศิษย์เก่า

แบบสอบถามศิษย์เก่า

แบบสอบถามฉบับนี้สำหรับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ.....

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะแกะ) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเ...
16/11/2021

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะแกะ) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะแกะ) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 สำนักงานคณบดี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะแกะ) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะแกะ) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 สำนักงานคณบดี

15/11/2021
Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post
15/11/2021

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post
15/11/2021

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post

14/11/2021
ฟาร์มสร้างสุข I EP. 7 I เพาะเห็ดกินเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด

📢📢ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.7 ตอน : เพาะเห็ดกินเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด🍄🍄
โดย ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฟาร์มสร้างสุข I ดูเเลสวนขวดให้สวยนานๆ🍀☘️สนับสนุนเคล็ดลับความสุข โดยรายการฟาร์มสร้างสุข และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุ...
13/11/2021
ฟาร์มสร้างสุข I ดูแลสวนขวดให้สวยนานๆ

ฟาร์มสร้างสุข I ดูเเลสวนขวดให้สวยนานๆ🍀☘️
สนับสนุนเคล็ดลับความสุข โดยรายการฟาร์มสร้างสุข
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี💚🤍💛
_________________________
🎥ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻YOUTUBE : https://youtu.be/mi8YqNotHCY
____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฟาร์มสร้างสุข I ดูแลสวนขวดให้สวยนานๆ คุณผู้ฟังคะ การจัดสวนขวดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ส....

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿Ep.7 ตอน : เพาะเห็ดกินเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด🍄🍄โดย ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์ สาขาวิชาเ...
13/11/2021

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.7 ตอน : เพาะเห็ดกินเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด🍄🍄
โดย ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢พบกับรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌿
Ep.7 ตอน : เพาะเห็ดกินเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด🍄🍄
โดย ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛

________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://youtube.com/c/RMUTTRadio895

____________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของพืชผักในโร...
12/11/2021

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของพืชผักในโรงเรือน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของพืชผักในโรงเรือน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ การใช้หาความช่วยเหลือขับเคลื่อนด้านว...
12/11/2021

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ การใช้หาความช่วยเหลือขับเคลื่อนด้านวิชาการและสวัสดิการ ของบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ การใช้หาความช่วยเหลือขับเคลื่อนด้านวิชาการและสวัสดิการ ของบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

12/11/2021
12/11/2021

ผำ หรือ ไข่ผำ ถูกจัดเป็น Super food พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ภาครัฐกำลังจะผลักดันให้เป็นซุปเปอร์ฟู๊ดของโลก ซึ่งจัดว่าเป็นพืชที่มีโปรตีน-เบต้าแคโรทีน และคลอโรฟิลล์สูง รวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) มากกว่าในสาหร่ายทั่วไปหลายเท่า #wolffia #ไข่ผำ #สนใจต้อพันธุ์หรือข้อมูลการเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมติดต่อได้ทางเพจ #อาหารเสริม #fisheriesfarmrmutt

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post
12/11/2021

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post

ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการดำเนินงานภาย...
11/11/2021

ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการดำเนินงานภายในคณะ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการดำเนินงานภายในคณะ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 9 พฤศ...
11/11/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ประกาศขอรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564💚🤍💛ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน แ...
11/11/2021

📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ประกาศขอรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564💚🤍💛

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และศิษย์เก่าท่านใดมีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี📚✏

⭕เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
⭕ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 2592 1955 ต่อ 2038

📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ประกาศขอรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564💚🤍💛

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และศิษย์เก่าท่านใดมีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี📚✏

⭕เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
⭕ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 2592 1955 ต่อ 2038

11/11/2021

เปิดจำหน่ายปลาเเฟนซีคาร์ฟ
🐠สนใจมาเลือกชม หรือสอบถามได้ครับ
#fisheriesfarmrmutt #ปลาคาร์ฟ

11/11/2021

เปิดจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาทับทิม
🐟สนใจสั่ง หรือสอบถามได้ครับ
#fisheriesfarmrmutt #ปลาทับทิม

Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post
09/11/2021

Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post

Photos from ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี's post
09/11/2021

Photos from ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี's post

Photos from สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี's post
08/11/2021

Photos from สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี's post

07/11/2021
ฟาร์มสร้างสุข I EP. 6 I ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตไวช่วง WFH

📢📢ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "ฟาร์มสร้างสุข"🌱🌱
Ep.6 ตอน : ผักสวนครัวปลูกง่ายโตไวช่วง WFH 🥬🥒🌶🍅
โดย อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว และอ.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร💚🤍💛
_________________________________
🎥ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.05 - 08.30 น.
📻ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
📱เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
💻Youtube Channal : https://m.youtube.com/c/RMUTTRadio895
_________________________________________________
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #AGRRMUTT #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มทรธัญบุรี #RMUTT #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

07/11/2021

ติดตามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเด็กๆ

ที่อยู่

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์
Rangsit
12130

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy) “ นวัตกรรมเกษตรสร้างชาติ ” ปณิธาน (Determination) “ มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-25921955

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Mission : พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 เป็นกิจกรรมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ได้จัดโครงการประกวดที่เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวมทีมกันเข้ามาส่งผลงานประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กับโครงการ Young Ocean for Life Innovation Challenge เงินรางวัลมูลค่ากว่า 540,000 บาท สมัครฟรีโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนัดดาวัลย์ ระวีคำ โทร. 099-124-1615 / 061-551-9910 E-mail: [email protected] Facebook Fanpage: PTTEP Teenergy https://www.facebook.com/805433516168438/posts/4552769764768109/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาระดับ #ปริญญาเอก หรือ #ปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ภาควิชาสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 📌 สมัครได้ที่ www.ait.ac.th/admissions/application-form/ 📌 สมัครตอนนี้ฟรีค่าสอบภาษาอังกฤษในครั้งแรก (AIT EET) เพียงกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/LZ7aZ6oemZJWEPDR8 *ผู้สมัครต้องสำรองค่าสอบก่อน 📌 ทุน RTG Fellowships 2021 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยแบบไร้ข้อผูกมัด รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุน 100% CGPA ≥3.5 หรือ ≥ 3.0* สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทุน 87.5% CGPA ≥ 3.25 ทุน 75% CGPA ≥ 3.00 หรือ ≥ 2.75* สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทุน 50% CGPA ≥ 2.75* สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ หมดเขตรับสมัคร 1 มิถุนายน 2564 📌ทุน Loom Nam Khong Pijai (GMS) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มจำนวน มูลค่าทุนการศึกษา 848,000 บาทพร้อมค่าครองชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร CGPA ≥3.5 หรือ ≥ 3.0* สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ AIT EET ≥ 6.0 หรือ IELTS ≥ 6.0 ถือสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย จีนใต้ (หยุนหนานและกว่างซี) หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564 📌ทุน Asian Development Bank – Japan ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 848, 000 บาทพร้อมค่าครองชีพและทุนการวิจัย คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี ถือสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมAsian Development Bank (ADB) เช่นอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ AIT EET ≥ 6.0 หรือ IELTS ≥ 6.0 ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในสาขาอื่น หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2564 📌 ทุน His Majesty the King’s 📌ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มจำนวนมูลค่า 848, 000 บาทพร้อมค่าครองชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร CGPA ≥3.5 หรือ ≥ 3.0* สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ AIT EET ≥ 6.0 หรือ IELTS ≥ 6.0 ถือสัญชาติในประเทศอาเซียน หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564 📌 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเต็มจำนวนมูลค่า 1,484,000 บาทพร้อมค่าครองชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร โดยพิจารณาตามลำดับ 1.ถือสัญชาติภูฏานและติมอร์เลสเต 2. ถือสัญชาติประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 3. ถือสัญชาติประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ปริญญาตีและโท CGPA ≥3.5 แบบเสนองานวิจัย ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ AIT EET ≥ 6.0 หรือ IELTS ≥ 6.0 หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564 *สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา, ม. มหิดล, ม. ธรรมศาสตร์, ม. เชียงใหม่, ม. เกษตรศาสตร์, ม. พระจอมเกล้าธนบุรี, ม. ขอนแก่น, ม. สงขลานครินทร์, ม. พระจอมเกล้าลาดกระบัง, ม. สุรนารี, ม. นเรศวร, ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม. ศิลปากร, ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
#ขอแสดงความยินดี กับนายขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี ที่ได้ #รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2562-2563 (ครั้งที่ 43 )ในวันที่ 23-24 มกราคม พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนายขุนศรี ทองย้อย ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร(CEO)กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ค่ะ
มทร.ธัญบุรี ผนึกเครือข่าย 4 สถาบัน เชื่อมโอกาสการศึกษา “เกษตรนวัต”
โครงการโน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการนี้ขึ้นมาในราคาพิเศษ ซึ่งโครงการนี้สำหรับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ซึ่ง "ในการผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิต 0%" ระยะเวลา 10 เดือน โดยโครงการนี้ มี 15 รุ่นให้เลือก ตามลิงค์
รับสมัครงานด่วน จบสาขาประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเลี้ยงปลาทับทิม เป็นฟาร์มปลาขนาดใหญ่ เลี้ยงปลาทับทิมส่ง บริษัท CP. ค่ะ ค่ณสมบัติมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิม 2-3 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ต่อรองได้ วุฒิไม่ได้จำกัด ปวส. ตรี ได้ค่ะ ฟาร์มทับทิมสยาม อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี ติดต่อได้ที่ คุณวันเพ็ญ ( กบ ) โทร.0899198684 ค่ะ
ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 ลำลูกกา ปทุมธานี รายวัน 250 - 400 บาท/คืน รายเดือนเริ่มต้นที่ 1800บาท/เดือน เท่านั้น มีชุดเครื่องนอนพร้อม ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 รังสิต-ลำลูกกา จะจ่ายค่าห้องพัก แพงทำไม สถานที่ใกล้เคียง 1ตลาดเอซี 2ตลาดกลางลาดสวาย 3โรงเรียนแย้มสะอาด 4.วัดกลางคลอง4 #มาทำงาน #มาเยี่ยมญาติ #มาหาคนรัก #รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น #มางานแต่งงานบวช #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญ ห้องพักราคาถูกที่นี่ คุณธนัชชา 0814488471 ติดต่อได้ตั้งแต่ 13:00-23:00 น. ทุกวัน คุณจันจิรา 062-6327096 คุณปุ๊ก 064-0310311 หรือ [https://line.me/ti/p/bZRKs20Q-J]แอดไลน์มาได้เลย ยินดีบริการทันที ยินดีตอนรับค่ะ [https://www.google.co.th/]…/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9038c…