สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อ อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคณะและมหาวิทยาลัย
(5)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from HRworkpoint's post
11/06/2021

Photos from HRworkpoint's post

11/06/2021

HOT JOB !
งานเด่นประจำสัปดาห์

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดรับสมัครงาน...

Software Engineer
(Java, Javascript)

📝สนใจสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/TKBCP

#NEVERSTOPEVOLVING
#CAREER #งาน #สมัครงาน #หางาน #HOT #HOTJOB #CPALL #JOBCPALL #SoftwareEngineer #javascript #java

Photos from Job CP ALL's post
11/06/2021

Photos from Job CP ALL's post

03/06/2021
03/06/2021

ไม่ว่าคุณจะเป็น 𝘃𝗹𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿 หน้าใหม่ หรือมืออาชีพ มาร่วมสร้างสรรค์ 𝘃𝗹𝗼𝗴 จุดเทรนด์ท่องเที่ยวแบบ 𝗟𝗼𝘄 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 ด้วยกัน
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวน 𝘃𝗹𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿 ร่วมการประกวดสุดท้าทายใน
[ Low Carbon Contest : Vlog – The Journey season 2 ]
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง 𝘃𝗹𝗼𝗴* ท่องเที่ยว ที่คุณมั่นใจว่า 𝗟𝗼𝘄 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 ที่สุด พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
.
ปีนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง
- แบ่ง 1 #ทีมบุคคลทั่วไป 2 #ทีมนักศึกษา เพิ่มรางวัลให้แบบจุกๆ
- ร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์พร้อมกันต้นเดือนมิถุนายน
.
อ่านรายละเอียดกติกาการแข่งขันได้ที่
https://www.facebook.com/177859795590470/posts/4007145175995227/

*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน
**ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียงประกอบของผู้อื่น
.
ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
https://forms.gle/oFWjuoztkYYCvRzp7

░ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2564
░ ปิดรับผลงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
.
ร า ง วั ล
ประเภทบุคคลทั่วไป 3 รางวัล
░ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
░ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
░รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
.
ประเภทนักศึกษา 3 รางวัล
░ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
░ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
░ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
.
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

░░░░░░░░░░░░░░░░
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox : m.me/LowCarbonContest

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
Low Carbon Contest

โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 120 (วิว) หรือ 09-0982-1130 (ชม)

#LowCarbonContest #VlogTheJourney
#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวั...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

#ComSci
#Science_and_Tech_RMUTT
#ศิลปวัฒนธรรม

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

#ComSci
#Science_and_Tech_RMUTT
#ศิลปวัฒนธรรม

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
26/05/2021

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

25/05/2021

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความว่า

ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก” ดังนี้ อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า “โพชฌงค์ ๗” ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง ๗ ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ “สติ” กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว �องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
19/05/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

18/05/2021

การเข้าใช้งาน USER ACCOUNT INTERNET RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่ม.....>>>>
https://www.ict.rmutt.ac.th/?p=3004

18/05/2021
18/05/2021
Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
18/05/2021

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

18/05/2021
Photos from U2T RMUTT สามโคก's post
14/05/2021

Photos from U2T RMUTT สามโคก's post

13/05/2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยให้ใช้การสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ตามสถานการณ์ในพื้นที่

https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3619-Openclass.html

12/05/2021

หอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านหลักสูตร English Central ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที หลังการเรียนจะมีระบบตรวจจับการออกเสียงของผู้เรียนด้วยโปรแกรม Speech Regconition เพื่อตรวจจับการออกเสียง จังหวะการเว้นวรรค พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการจดจำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้และพบเจอในคลิปวิดีโอ

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/nKwDZxZyo6tFpYLfA
หรือ สแกน qr code ตามภาพด้านล่าง

#คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี
#เรียนได้ทุกที่ผ่านหอสมุดแห่งชาติ

12/05/2021
Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
12/05/2021

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

07/05/2021

📣📣เช็กก่อน‼️กรมควบคุมโรค ใช้เกณฑ์อะไร ?? เป็นตัวกำหนดว่าใคร?? ควรตรวจโควิด-19 เเบ่งกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
🔴เสี่ยงสูง >>คนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยโดยไม่ใส่แมสก์ ต้องชิดระดับไหน??
✅คุยกันใกล้ๆ เกิน 5 นาที
✅สถานที่อากาศไม่ถ่ายเท ระยะ 1 เมตร เกิน 15 นาที
#ข้อแนะนำ >ควรตรวจหาเชื้อ + กักตัว 14 วัน
🟢เสี่ยงต่ำ >>คนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยแต่ใส่แมสก์ป้องกัน หรือคนที่อยู่ห่างผู้ป่วยมากกว่า 1 เมตร
#ข้อแนะนำ ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องกักตัว แต่สังเกตอาการ 14 วัน
🔵ไม่เสี่ยง >>คนที่อยู่ไกลมากๆ เช่น คนละชั้น คนละห้อง
#ข้อแนะนำ ดูแลตัวเอง ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อยๆ
🦠🦠#ความเสี่ยงจะเพิ่มจาก >>ไม่ใส่แมสก์ อยู่ใกล้ชิดกัน อยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท ดังนั้น อย่าพาตัวเองไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่เสี่ยง
🙏😷ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะ

07/05/2021

ผลจะเป็นอย่างไร? เมื่อนักวิจัยชาวฮ่องกงและอเมริกันร่วมกันพิสูจน์ว่า หากมือเราไปสัมผัสบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่มีละอองฝอยของไวรัสเกาะอยู่ นิ้วมือที่สัมผัสจะมีไวรัสติดอยู่มากน้อยแค่ไหน
.
แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะจับวัสดุแบบไหน อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโควิด-19 กันนะคะ 😷🤓
.
#NSTDA #COVID19 #staysafe

05/05/2021
คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ เปิดรับนักศึกษา​ใหม่​ #TCAS3 รอบ Admission1 เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 64สมัครผ่านทาง We...
05/05/2021

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ เปิดรับนักศึกษา​ใหม่​
#TCAS3 รอบ Admission1
เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 64
สมัครผ่านทาง Website student.mytcas.com
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/.../1YC.../view

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ เปิดรับนักศึกษา​ใหม่​
#TCAS3 รอบ Admission1
เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 64
สมัครผ่านทาง Website student.mytcas.com
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/.../1YC.../view

😱😱รู้หรือยัง สาขาเรามีแชนแนล YouTube เเล้วค๊าา ฝากชาวคอมไซน์เเละลูกเพจที่น่ารักของเเอดกดติดตามแชลเเนลไว้ด้วยน๊าาาา👇👇📍📍ht...
04/05/2021

😱😱รู้หรือยัง สาขาเรามีแชนแนล YouTube เเล้วค๊าา ฝากชาวคอมไซน์เเละลูกเพจที่น่ารักของเเอดกดติดตามแชลเเนลไว้ด้วยน๊าาาา👇👇
📍📍https://www.youtube.com/channel/UC-t7nJPIr_9-e1Et1ndlxgw

😱😱รู้หรือยัง สาขาเรามีแชนแนล YouTube เเล้วค๊าา ฝากชาวคอมไซน์เเละลูกเพจที่น่ารักของเเอดกดติดตามแชลเเนลไว้ด้วยน๊าาาา👇👇
📍📍https://www.youtube.com/channel/UC-t7nJPIr_9-e1Et1ndlxgw

26/04/2021
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ ห
26/04/2021
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ ห

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ ห

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ หลายตำแหน่ง หลายอัต...

26/04/2021
23/04/2021

📌We are Hiring!!
.
บริษัท จีไอเอส ตามหา UX UI Designer ให้กับ Pinpoint ทีม Start up รุ่นใหม่ไฟแรง!!!
.
ร่วมสร้างประสบการณ์ที่สวยงามให้กับผู้ใช้ของเรา ออกแบบการใช้งานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ เรามุ่งมั่นในการเดินทางสู่การเป็น Geotech Startup อันดับ 1 ในประเทศไทย
.
หน้าที่หลัก (Responsibilities)
● รับผิดชอบ design process ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การทำความเข้าใจลูกค้า สร้าง wireframes, สร้าง flow การใช้งาน, สร้าง prototype, ออกแบบหน้าตาแพลตฟอร์ม และทดสอบกับผู้ใช้งาน(testing)
● ตั้งคำถาม และตีความโจทย์ (requirements) ร่วมกับทีม product เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด
● ใช้หลักการออกแบบต่างๆ เพื่อการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX
● บริหารจัดการงาน และประเมินเวลาในการทำงานได้ดี
● ประเมินผลการออกแบบเพื่อพัฒนาการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น
.
ทักษะที่จำเป็น (Experience)
● หลงใหลการออกแบบเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้
● ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม platform เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น
● ใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือได้หลากหลาย เช่น figma
● มีความรู้ในหลักการออกแบบต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบศิลป์ (Composition), การออกแบบ UI สำหรับเว็บไซต์ และมือถือ
● ประสานงานกับทีมอื่น ๆ ได้ดี
● เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวอยู่เสมอ
● สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
● ชอบ culture การทำงานแบบ start up
● มีประสบการณ์ออกแบบ อย่างน้อย 1-2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงาน ส่ง CV/Resume ได้ที่ [email protected] Tel 0991154664

https://www.jobth.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/0000920145QWTRW.html
20/04/2021
รับสมัครงาน Database Adminstrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล) ด่วน!!!!! : จำนวน 27 อัตรา

https://www.jobth.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/0000920145QWTRW.html

บริษัท บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิ

20/04/2021
Timeline Photos
20/04/2021

Timeline Photos

🚝 บีทีเอสเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมงานกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทย เป็นจำนวนมาก

📍สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
📍สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)

🤩สามารถดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสะดวก ง่าย ได้ที่ คลิก 👉🏻 https://www.bts.co.th/career/career-position.html

🤩ส่งใบสมัครงานออนไลน์ 👉🏻 https://job.bts.co.th/th/application_form.aspx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
📞โทร 0 2617 7300 ต่อ 1925, 1927,1931, 1939-1944

🥰มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ

#MRTPinkLineMonorail
#MRTYellowLineMonorail

Timeline Photos
10/04/2021

Timeline Photos

สังเกตตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะ

27/03/2021

📣📣 แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเพื่อปฏิบัติ...

26/03/2021

#SPSS เรียนรู้การใช้โปรแกรม วิเคราะห์สถิติ ทำสถิติ จัดการข้อมูลทางสถิติสำหรับผู้ทำวิจัย และนักศึกษา จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/12-update-more/198-spss-statistics
.
#โปรแกรมสถิติ
#วิเคราะห์สถิติ
#ทำสถิติ
#จัดการข้อมูลสถิติ

---------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
Line: @tzj6745w

ที่อยู่

Rangsit
12110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ แป้ม Digital Marketing Executive จาก Aware Corporation ค่ะ จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 2 งาน งานแรกเป็น Open House: เปิดบ้านรับสมัครงาน และอีกงานเป็น Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ตอนนี้ Aware Corporation สาขากรุงเทพฯ กำลังมี Open House เปิดบ้านรับสมัครงาน ที่นี่เปิดรับเด็กๆสายคอมพิวเตอร์/ IT ที่เพิ่งเรียนจบและเพื่อนๆที่ทำงานสาย IT มาทำ IT Outsource หลากหลายตำแหน่งและความเชี่ยวชาญ ได้แก่: Automate Tester Software Tester Java Programmer C# .Net Programmer PL/SQL Programmer C Programmer Mobile Developer (IOS, Android) System Engineer Technical Support/Application Support Systems Analyst ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ที่ Aware Corporation ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 24 ในวันงานจะได้สัมภาษณ์กับบริษัทผู้ว่าจ้างและทีมที่คุณจะได้ร่วมงานโดยตรง ใช้เวลากระชับและรู้ผลเร็ว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ https://www.aware.co.th/superhero-openhouse/ นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ใครก็ได้แนะนำคนทำงานให้เรา รับเงินสดทันที 8,000 บาท รายละเอียดตามนี้ค่ะ https://www.aware.co.th/referral-program/ พร้อมกันนี้แป้มแนบโปสเตอร์ขนาด A4 มาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected] แป้ม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
เชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาในเช้าวัน พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้นะครับ
นศ.ท่านใด สนใจขอทุนให้เปล่า ติดต่อ อ.มาทาง inbox ได้นะคะ ด่วน!
มานะครับผม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีอินทรีย์ เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"