สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อ อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคณะและมหาวิทยาลัย
(5)

เปิดเหมือนปกติ

24/07/2021
Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post
23/07/2021

Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post

22/07/2021
20/07/2021

... บางวัน
มันจะหนัก..จะเบา
อยู่ที่ “ ใจเรา ”
จะแบก, หรือ..วางเลย

เรื่อง, บางเรื่อง...
..ก็ไม่เกี่ยว, กับเรา
อย่า “ เอาใจ..เข้าไปผูก ”
บางคน, เขาก็ไม่ได้ “ แคร์ ” เรา
อย่า “ เอาใจ..เข้าไปยึด ” ... บาง, ปัญหา
มันอาจจะ..ยังไม่ถึงเวลาคลี่คลาย
อย่ากังวล, เติมต่อเรื่อง..ไปจนเกินเหตุ
... บาง, อุปสรรค
มันไม่ใช่..“ จุดสิ้นสุด ”

แค่..ตอนนี้, เราหยุดพัก
“ พรุ่งนี้ ” ค่อย..หาทางใหม่

วางบ้างน๊ะ.. แก
อย่ามัว..แต่, กังวล
คนที่..แก, ควรแคร์
ก็คือ..“ ตัวของแกเอง ”..น๊ะ

20/07/2021

ด่วน ! สปสช.เปิดช่องทางประชาชนลงทะเบียนด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ สปสช. สู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จับคู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลติดตามโดยเร็ว แจงสายด่วน 1330 กด 14

#ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านใดที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน
#กรอกข้อมูล/ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://crmsup.nhso.go.th/
ท่านจะได้รับ
1. ประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง
2. อาหาร 3 มื้อ
3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้
4. ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ
5. ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่#

18/07/2021

ทรู ภาคตะวันตก รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

เปิดรับตำแหน่งงาน
1.เจ้าหน้าที่ประจำทรูช็อป เซ็นทรัล มหาชัย
2.ช่างเทคนิค จ. นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์
3.ผู้บริหารทีมขาย จ.นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี
4.ทีมนำเสนอสินค้าและบริการ ทั้ง 8 จังหวัด

สนใจติดต่อ 064-469-4909, 086-416-2963

18/07/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
1.ระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสาร
เดิม กำหนดการปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ถึง วันที่ 15 ก.ค. พ.ศ.2564 ขยายเวลาใหม่ถึงวันที่ 31 ก.ค. พ.ศ.2564
2.กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานมามหาวิทยาลัยฯ
เดิม กำหนดส่งระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. พ.ศ.2564
ขยายเวลาใหม่ ถึงวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ.2564

สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2544
(ไม่เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 )
และนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2539 - 2543
(นักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 1164) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กับทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ และต้องไปจับใบดำใบแดงนะคะ (หากจับได้ใบแดงนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ขอลาศึกษาต่อได้ และจะต้องเข้ารายงานตัวตามกระบวนการทางทหารต่อไป)

10/07/2021

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่นี่👇👇
#สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงผ่านAppหมอพร้อมหรือกับหน่วยงานใด
#สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR CODE หรือ ที่ลิงค์ https://vaccine.rmutt.ac.th/
#เข้าระบบด้วยรหัสเดียวกันกับการเข้า wifi มหาวิทยาลัย
#เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รายชื่อจะถูกส่งไปจองวัคซีน และเมื่อมีการกำหนดวันรับวัคซีน จะมี SMS แจ้งไปนะคะ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลักรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือแนวทางการจัด...
07/07/2021

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลักรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรมซูม ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

07/07/2021
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเก...
07/07/2021

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

กิจกรรมได้แก่
* หัวหน้าสาขาวิชา แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงแนะนำคณาจารย์ของสาขาวิชา และช่องทางติดต่ออาจารย์ทีป่รึกษาและสาขาวิชา
* ประธานหลักสูตร แนะนำหลักสูตรและการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนสำหรับนักศึกษา
* รุ่นพี่ศิษย์เก่า (รหัส 45,46,48,49 และ 58) ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการในการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ในอนาคต

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
01/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนน้องๆ ปี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมเตร...
30/06/2021

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนน้องๆ ปี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมอาทิ
* เสวนา หัวข้อ "เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยากจริงหรือ?"
* เสวนา หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรกับการเรียนมหาวิทยาลัยในยุค COVID "
* เสวนากับรุ่นพี่ศิษย์เก่า หัวข้อ "จบแล้วมีงานทำจริงหรือ? หรือว่าข่าวลือ?"

พร้อมชิงรางวัลสำหรับการทำกิจกรรม
เชิญชวนทุกคนเข้าร่วม (นับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

แล้วเจอกัน!!!!!!

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนน้องๆ ปี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมอาทิ
* เสวนา หัวข้อ "เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยากจริงหรือ?"
* เสวนา หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรกับการเรียนมหาวิทยาลัยในยุค COVID "
* เสวนากับรุ่นพี่ศิษย์เก่า หัวข้อ "จบแล้วมีงานทำจริงหรือ? หรือว่าข่าวลือ?"

พร้อมชิงรางวัลสำหรับการทำกิจกรรม
เชิญชวนทุกคนเข้าร่วม (นับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

แล้วเจอกัน!!!!!!

28/06/2021

แจ้งผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=13557#more-13557

26/06/2021
vaccine.rmutt.ac.th

ประกาศสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีความประสงค์ที่จะขอรับวัคซีนผ่านทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR CODE หรือ ที่ลิงค์ https://vaccine.rmutt.ac.th/ เข้าระบบด้วยรหัสเดียวกันกับการเข้า wifi มหาวิทยาลัย

22/06/2021

💢ประกาศ💢 การคัดกรอง covid-19 เชิงรุก วันที่ 25 มิถุนายน นี้
👉เฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีเท่านั้น
💢กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2564
20/06/2021
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2564

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2564

ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ใน.....

18/06/2021
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย - มหาวิทยาล
18/06/2021
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย - มหาวิทยาล

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย - มหาวิทยาล

Shares FacebookTwitterGoogle+ กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินใ …

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
18/06/2021
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม

Shares FacebookTwitterGoogle+ ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่าง …

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่ http://www.sci.rmutt.ac.th/...
18/06/2021

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่ http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=25885
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
หรือผ่านทาง
Mobile Application : RMUTT Student Smart Service

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่ http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=25885
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
หรือผ่านทาง
Mobile Application : RMUTT Student Smart Service

Photos from BorntoDev's post
16/06/2021

Photos from BorntoDev's post

16/06/2021

🔥 สวัสดีจ้า วันนี้แอดมินจะมาเพื่อน ๆ มารู้จักกับการทดสอบซอฟต์แวร์ในวิธีต่าง ๆ ซึ่งมันมีอะไรบ้างนั้น ไปดูเลยยย !!
.
👉 การทดสอบซอฟต์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาบั๊คหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมของเราทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดนั่นเองจ้า !!
.
แล้วมันมีกี่แบบกันนะ มาดูกันเลยจ้า
.
🔸 1) Unit Testing
อยู่ในช่วงแรกของการพัฒนาโปรแกรม เป็นการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในแต่ละหน่วย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการทำงานของฟังก์ชัน หรือการประมวลผลของโปรแกรม โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกทดสอบโดยโปรแกรมเมอร์ หรือนักพัฒนาโปรแกรม การทดสอบประเภทนี้จะช่วยให้ลดความผิดพลาดของโปรแกรม และสร้างความมั่นใจได้ว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
.
🔸 2) Integration Testing
เป็นการทดสอบว่าโปรแกรมในแต่ละส่วนของเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง เช่น การรับ-ส่งข้อมูลจาก Database มายังหน้าเว็บ และการทำงานร่วมกันของ Front-end และ Back-end นั่นเอง โดยการทดสอบส่วนนี้ QA หรือ Tester จะเป็นคนทำ
.
🔸 3) System Testing
การทดสอบส่วนนี้จะทำก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอน Integration Testing มาแล้ว เพื่อดูว่าการทำงานของโปรแกรมถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ มีประสิทธิภาพยังไง รวมไปถึงการทดสอบความปลอดภัยของโปรแกรมด้วย
.
🔸 4) Regression Testing
เป็นการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการแก้ไข กับส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้แก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ตามเดิม โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทดสอบของนักพัฒนาก่อนปล่อยหรืออัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของโปรแกรมนั่นเอง
.
🔸 5) Smoke Testing
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างปกติ และพร้อมสำหรับการทดสอบในขั้นถัดไป ซึ่งการทดสอบนี้ทำเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมในระยะเริ่มต้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนั่นเอง โดยการทดสอบส่วนนี้ QA หรือ Tester จะเป็นคนทำ
.
🔸 6) Alpha Testing
เป็นการทดสอบในส่วน User Acceptance Testing (UAT) ซึ่งจะเป็นการหาปัญหาหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนจะส่งมอบให้ผู้ใช้ ด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ขึ้นมา ข้อดีคือเราจะเจอข้อผิดพลาดหรือบั๊คในโปรแกรม และทำการแก้ไขก่อนถึงมือผู้ใช้นั่นเองจ้า ซึ่งการทดสอบส่วนนี้ QA หรือ Tester จะเป็นคนทำ
.
🔸 7) Beta Testing
เป็นการทดสอบโปรแกรมจากผู้ใช้งานจริง ๆ ซึ่งมันอยู่ในส่วนของ User Acceptance Testing (UAT) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลองใช้งานโปรแกรมเวอร์ชัน Beta ของเราจริง ๆ เพื่อนำข้อปรับปรุงหรือข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้ใช้ เพื่อมาแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ก่อนปล่อยเวอร์ชันจริงออกไปนั่นเอง
.
🔸8) Stress Testing
เป็นการทดสอบความเสถียรและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ เพื่อวัดความทนทานและความสามารถในการจัดการความผิดพลาดภายในสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น ในภาวะที่เว็บไซต์มี load เยอะ ๆ มันสามารถทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ เว็บจะล่มหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วควรมีข้อความเตือนให้กับผู้ใช้ทราบอย่างไร หรือระบบสามารถกู้คืนเว็บไซต์ในสภาวะนี้ได้หรือไม่นั่นเอง
.
🔸 9) Performance Testing
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และระบบ ว่าสามารถรองรับการทำงานได้มากหรือน้อยอย่างไร เช่น ถ้าคนเข้าใช้ระบบเยอะ มันจะช้าหรือจะล่มหรือไม่ ซึ่งมันจะทำให้สามารถบอกได้ว่าระบบของเรารองรับผู้ใช้ได้เท่าไหร่ และเอาข้อมูลนี้ไปกำหนดสเปคของฮาร์ดแวร์ได้เลย ซึ่งการทดสอบนี้สำคัญมาก ๆ เพราะมันจะเตรียมความพร้อมให้กับซอฟต์แวร์ของเราก่อนการใช้งานจริงนั่นเอง
.
หรือใครมีวิธีการเทสนอกเหนือจากนี้อยากจะแชร์ สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยน้า ❤️
.
💥 Source : https://www.geeksforgeeks.org/types-software-testing/, https://performancelabus.com/software-engineering-testing-types/
.
borntoDev - 🦖 สร้างการเรียนรู้ที่ดีสำหรับสายไอทีในทุกวัน

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของป...
16/06/2021

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว
#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข
#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

✅ ขอให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ ช่องทางขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานอื่นใด

✅ ลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 โดยสแกนQR Code เข้ากรอกข้อมูลตามนี้👇👇👇

✅ วัน เวลา สถานที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
#โควิดนี้เราต้องรอด✌️✌️

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว
#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข
#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

✅ ขอให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ ช่องทางขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานอื่นใด

✅ ลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 โดยสแกนQR Code เข้ากรอกข้อมูลตามนี้👇👇👇

✅ วัน เวลา สถานที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
#โควิดนี้เราต้องรอด✌️✌️

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2564สำหรับพนักงานหรือแนะนำเพื่อนที่สนใจสามารถอ่าน...
16/06/2021

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2564
สำหรับพนักงานหรือแนะนำเพื่อนที่สนใจ

สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ FB Page: CareerBangkokglass

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2564
สำหรับพนักงานหรือแนะนำเพื่อนที่สนใจ

สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ FB Page: CareerBangkokglass

Photos from HRworkpoint's post
11/06/2021

Photos from HRworkpoint's post

11/06/2021

HOT JOB !
งานเด่นประจำสัปดาห์

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดรับสมัครงาน...

Software Engineer
(Java, Javascript)

📝สนใจสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/TKBCP

#NEVERSTOPEVOLVING
#CAREER #งาน #สมัครงาน #หางาน #HOT #HOTJOB #CPALL #JOBCPALL #SoftwareEngineer #javascript #java

Photos from Job CP ALL's post
11/06/2021

Photos from Job CP ALL's post

03/06/2021
03/06/2021

#3วันสุดท้าย #ลงทะเบียนก่อนค่อยส่งVlog
ปิดรับ Vlog วันที่ 7 สิงหาคม 2564

🏕 ไม่ว่าคุณจะเป็น 𝘃𝗹𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿 หน้าใหม่ หรือมืออาชีพ มาร่วมสร้างสรรค์ 𝘃𝗹𝗼𝗴 จุดเทรนด์ท่องเที่ยวแบบ 𝗟𝗼𝘄 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 ด้วยกัน
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวน 𝘃𝗹𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿 ร่วมการประกวดสุดท้าทายใน
[ Low Carbon Contest : Vlog – The Journey season 2 ]
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง 𝘃𝗹𝗼𝗴* ท่องเที่ยว ที่คุณมั่นใจว่า 𝗟𝗼𝘄 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 ที่สุด พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
.
ปีนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง
🚌 แบ่ง 1 #ทีมบุคคลทั่วไป 2 #ทีมนักศึกษา เพิ่มรางวัลให้แบบจุกๆ
🚌 ร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์พร้อมกันต้นเดือนมิถุนายน
.
อ่านรายละเอียดกติกาการแข่งขันได้ที่
https://www.facebook.com/177859795590470/posts/4007145175995227/
*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน
**ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียงประกอบของผู้อื่น
.
ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
https://forms.gle/oFWjuoztkYYCvRzp7
👉 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2564
👉 ปิดรับผลงานวันที่ 7 สิงหาคม 2564
.
ร า ง วั ล
ประเภทบุคคลทั่วไป 3 รางวัล
🌠 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
🌠 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
🌠 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
.
ประเภทนักศึกษา 3 รางวัล
🌠 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
🌠 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
🌠 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
.
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท
░░░░░░░░░░░░░░░░
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox : m.me/LowCarbonContest
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน

โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 120 (วิว) หรือ 09-0982-1130 (ชม)
#LowCarbonContest #VlogTheJourney
#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวั...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

#ComSci
#Science_and_Tech_RMUTT
#ศิลปวัฒนธรรม

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak)
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

#ComSci
#Science_and_Tech_RMUTT
#ศิลปวัฒนธรรม

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
26/05/2021

Photos from สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

25/05/2021

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความว่า

ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก” ดังนี้ อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า “โพชฌงค์ ๗” ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง ๗ ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ “สติ” กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว �องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.

ที่อยู่

Rangsit
12110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ แป้ม Digital Marketing Executive จาก Aware Corporation ค่ะ จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 2 งาน งานแรกเป็น Open House: เปิดบ้านรับสมัครงาน และอีกงานเป็น Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ตอนนี้ Aware Corporation สาขากรุงเทพฯ กำลังมี Open House เปิดบ้านรับสมัครงาน ที่นี่เปิดรับเด็กๆสายคอมพิวเตอร์/ IT ที่เพิ่งเรียนจบและเพื่อนๆที่ทำงานสาย IT มาทำ IT Outsource หลากหลายตำแหน่งและความเชี่ยวชาญ ได้แก่: Automate Tester Software Tester Java Programmer C# .Net Programmer PL/SQL Programmer C Programmer Mobile Developer (IOS, Android) System Engineer Technical Support/Application Support Systems Analyst ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ที่ Aware Corporation ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 24 ในวันงานจะได้สัมภาษณ์กับบริษัทผู้ว่าจ้างและทีมที่คุณจะได้ร่วมงานโดยตรง ใช้เวลากระชับและรู้ผลเร็ว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ https://www.aware.co.th/superhero-openhouse/ นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ใครก็ได้แนะนำคนทำงานให้เรา รับเงินสดทันที 8,000 บาท รายละเอียดตามนี้ค่ะ https://www.aware.co.th/referral-program/ พร้อมกันนี้แป้มแนบโปสเตอร์ขนาด A4 มาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected] แป้ม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
เชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาในเช้าวัน พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้นะครับ
นศ.ท่านใด สนใจขอทุนให้เปล่า ติดต่อ อ.มาทาง inbox ได้นะคะ ด่วน!
มานะครับผม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีอินทรีย์ เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"