สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงาน เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตบางบอน เลขที่ 2 อาคารเหล่าธงสิงห์ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 33 แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร 024289629-33

เปิดเหมือนปกติ

08/09/2021
07/09/2021

กสร. ได้คะแนน 95.59 ระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

06/09/2021

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 5

ลูกจ้างขับโฟล์คลิฟต์ไปเฉี่ยวชนพนักงานอื่นในโรงงานได้รับบาดเจ็บสาหัส นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับพนักงานที่บาดเจ็บหรือไม่ ?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7993/2560
ลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟต์ ได้ขับรถเฉี่ยวชนลูกจ้างอีกคนหนึ่งขณะยกถังน้ำได้รับอันตรายสาหัส ถือว่าได้กระทำไปในทางการที่จ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้างด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

02/09/2021
01/09/2021

กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
https://www.labour.go.th/index.php/60021-1-2593
------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect

29/08/2021

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 4

นายจ้างมีข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริง ขัดกฎหมายหรือไม่?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2905/2561 ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาทำงานตามปกติ โดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตกเป็นโมฆะ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาวันละ 2 ชั่วโมง (ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง)

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5978/2550 ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริง ย่อมเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยนายจ้างไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป ตกเป็นโมฆะ ดังนั้นอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท จึงถือเป็นเพียงอัตราค่าจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติจำนวน 8 ชั่วโมงเท่านั้น ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาอีกส่วนหนึ่ง

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

27/08/2021
26/08/2021
23/08/2021

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 3

นายจ้างจะหักค่าจ้างของลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารในการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างแต่ละคนได้หรือไม่?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14541 – 14551/2557 นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างให้ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 55 การหักค่าจ้างชำระค่าธรรมเนียมการโอนค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างจึงไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการอันเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 (3) ดังนั้นนายจ้างไม่มีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารจึงต้องคืนค่าจ้างที่หักไว้แก่ลูกจ้าง

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

19/08/2021
เรื่องจริงผ่านคดี EP.13 ตอน ไม่ไปทำงานตามที่นายจ้างจัดให้ เข้าข่ายสมัครใจลาออก
17/08/2021
เรื่องจริงผ่านคดี EP.13 ตอน ไม่ไปทำงานตามที่นายจ้างจัดให้ เข้าข่ายสมัครใจลาออก

เรื่องจริงผ่านคดี EP.13 ตอน ไม่ไปทำงานตามที่นายจ้างจัดให้ เข้าข่ายสมัครใจลาออก

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

12/08/2021
11/08/2021

📣 ช่องทางติดต่อหน่วยงานด้านแรงงานสัมพันธ์

เรื่องจริงผ่านคดี EP.18 อย่างนี้ไม่ใช่..การบังคับให้ลาออก
10/08/2021
เรื่องจริงผ่านคดี EP.18 อย่างนี้ไม่ใช่..การบังคับให้ลาออก

เรื่องจริงผ่านคดี EP.18 อย่างนี้ไม่ใช่..การบังคับให้ลาออก

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

09/08/2021
🏢สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2🏢📣ขอประชาสัมพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ📣🧵สิทธิหน้าที่ผู้จ้างงาน...
08/08/2021
สิทธิหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สรพ.2)

🏢สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2🏢

📣ขอประชาสัมพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ📣

🧵สิทธิหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน🧵

👩‍🏫เรานำความรู้มาฝากจ้า👩‍🏫
https://youtu.be/i9e2ruu3Des

➡️ ฝากกด Like 👍
➡️ กด share 📢
➡️ กดSubscribe 🔔 แจ้งเตือน

และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นี้
คลิ๊กลิงค์นี้นะค่ะ ➡️ https://forms.gle/YQtCQag8YAByKiQA8

🙏🏻ขอบคุณค่ะ🙏🏻

สื่อประชาสัมพันธุ์สิทธิหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท.....

05/08/2021
04/08/2021
สัมภาษณ์นางโสภาเกียรตินิรชาข้อสงสัยนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดมา
02/08/2021
สัมภาษณ์นางโสภาเกียรตินิรชาข้อสงสัยนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดมา

สัมภาษณ์นางโสภาเกียรตินิรชาข้อสงสัยนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดมา

30/07/2021
กสร.จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
21/07/2021
กสร.จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

กสร.จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

20/07/2021
Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
20/07/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

เรื่องจริงผ่านคดี EP.9 ตอน เสนอให้ลาออก ถือเป็นการเลิกจ้าง
18/07/2021
เรื่องจริงผ่านคดี EP.9 ตอน เสนอให้ลาออก ถือเป็นการเลิกจ้าง

เรื่องจริงผ่านคดี EP.9 ตอน เสนอให้ลาออก ถือเป็นการเลิกจ้าง

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://bit.ly/2zNkaceFacebook :https://www.facebook.co...

16/07/2021

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th

09/07/2021
รองโฆษก กสร. ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได
08/07/2021
รองโฆษก กสร. ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได

รองโฆษก กสร. ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได

คลิปเสียงสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ ลูกทุ่ง รักไทย คลื่น F.M. 90 Mhz วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.

เรื่องจริงผ่านคดี EP.57 จำเป็นต้องปิดกิจการ
05/07/2021
เรื่องจริงผ่านคดี EP.57 จำเป็นต้องปิดกิจการ

เรื่องจริงผ่านคดี EP.57 จำเป็นต้องปิดกิจการ

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/channel/UC6usdBFrcc6c3noa9Ykac7...

02/07/2021
02/07/2021
01/07/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep55 รวมหัวบีบบังคับให้ลาออก
29/06/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep55 รวมหัวบีบบังคับให้ลาออก

เรื่องจริงผ่านคดี ep55 รวมหัวบีบบังคับให้ลาออก

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/channel/UC6usdBFrcc6c3noa9Ykac7...

27/06/2021

ที่อยู่

2 อาคารเหล่าธงสิงห์ ถนนสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Rat Burana
10140

ข้อมูลทั่วไป

http://www.labour.go.th/th/index.php/2011-04-07-10-50-26/2011-06-03-07-15-48

เบอร์โทรศัพท์

024289629-33

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rat Burana

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมเป็นเจ้าของตึกห้องเช่าครับ
ต้องการคใามช่วยเหลือครับ
สาวๆขับรถอ่านดูค่ะ
อ่านดูนะค่ะ