สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

การทดสอบระบบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 แบบเสมือนจริง โดยดำเนินงานคู่ขน
15/12/2020
การทดสอบระบบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 แบบเสมือนจริง โดยดำเนินงานคู่ขน

การทดสอบระบบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 แบบเสมือนจริง โดยดำเนินงานคู่ขน

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ พร้อมด้วย นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักเ...

07/12/2020
05/12/2020
Lands GIS
29/11/2020

Lands GIS

นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองเทคโนโลยีทำแผนที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา จำนวน 45 ราย

ยินดีต้อนรับท่านประพล ชมเงิน ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 กรมที่ดิน
13/11/2020
ยินดีต้อนรับท่านประพล ชมเงิน ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 กรมที่ดิน

ยินดีต้อนรับท่านประพล ชมเงิน ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 กรมที่ดิน

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี นำโดยนายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และเจ้าพนักงานที่.....

LandsMaps หนึ่งในบริการดี ๆ บน SMARTLANDS
12/11/2020
LandsMaps หนึ่งในบริการดี ๆ บน SMARTLANDS

LandsMaps หนึ่งในบริการดี ๆ บน SMARTLANDS

การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพ....

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12/11/2020
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศกำหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นทำการสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และประกาศกำหนดท้องที่และวันเรื่...
06/11/2020

ประกาศกำหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นทำการสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และประกาศกำหนดท้องที่และวันเรื่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ในท้องที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน
05/11/2020
SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน ผมขอเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กรมที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ....

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน
29/10/2020

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน

26/10/2020

กรมที่ดิน ยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้แนวทางความปกติรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal” เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่แพร่ระบาดของ “โควิด-19” โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่

1. กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทาง QR Code บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ลดการสัมผัสเงินสด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล และนำสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

2. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps โดยนำข้อมูลโฉนดที่ดินทั่วประเทศกว่า 34 ล้านแปลง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ทัศนียภาพรอบแปลงที่ดิน (Street View) หรือเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

3. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น E-QLands เพื่อให้ประชาชนได้นัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดิน สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นี่คืองานดี ๆ ที่กรมที่ดินจัดทำให้กับพี่น้องประชาชน เป็นงานที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ครับ

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พ...
23/10/2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพเจ้าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา

นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และมอบนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดค...
05/10/2020

นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และมอบนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับข้าราชการย้ายเข้าสังกัดโดยมี

นายสมบัติ จินดาราม นายช่างรังวัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
นางสาวสุภาพ สุดสวาท นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
นายสุมาศ สังข์บรรจง นายช่างรังวัดอาวุโส นายช่างรังวัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายช่างรังวัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายรังวัด สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
นายสุทธิโรจน์ คุ้มถิ่นแก้วกาญจน์ นายช่างรังวัดอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายช่างรังวัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายรังวัด สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓    นายอนันต์ ฉวีกุลมหันต์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบ...
29/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายอนันต์ ฉวีกุลมหันต์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

เวลา ๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๖๙ รูป

เวลา ๘.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี

เวลา ๙.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานที่ดินเข้าร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เปิดซุ้มกิจกรรมบริการประชาชน ทั้งให้ความรู้ และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของที่ดิน

เวลา ๑๙.๑๙ น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาข้าพระพุทธเจ้า ขอ...
27/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีที่ ...
17/07/2020

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปีที่ ๒๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

“สมเด็จย่ารับสั่งกับแพทย์พยาบาลว่า ‘ฉันไปในพื้นที่ต่างๆ เห็นคนตาบอดจากการเป็นตาต้อกระจก ฉันรู้ว่าไม่มีหมอตา เครื่องมือไม่พอ ชาวบ้านจึงมืดบอดไปตลอด ควรเสียสละเวลาว่างของท่านที่มีอยู่มาช่วยงาน” คำบอกเล่าจากคุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ พยาบาลการชำนาญพิเศษที่ร่วมโครงการรักษาตาต้อกระจกมาตั้งแต่ต้น

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา มีการผ่าตาต้อกระจกแล้วกว่า ๒๒,๐๐๐ ราย หน่วยงานต่างๆ ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าอย่างแข็งขันจนถึงทุกวันนี้ อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และราชวิทยาลัยจักษุเเพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริ...
13/07/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา

๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓   นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพว...
11/07/2020

๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในวโรกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในพิธีมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๑๙๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งการทหาร, การต่างประเทศ, และวรรณกรรม สร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๒๓๑ พระชนมายุ ๕๖ พรรษา

วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อวิชาระบบจดทะเบียนสิทธิ...
09/07/2020

วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อวิชาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบ Online โดยมี นางศุปกิจ สกลเสาภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายชาญชัย พิมพา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล : Web Conference ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรม กรมที่ดินชั้น ๓

วันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกหลังจากตรัสรู้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทาย...
05/07/2020

วันอาสาฬหบูชา
คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร
ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกหลังจากตรัสรู้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี ตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ
.
ธรรมจักกัปปวัตนสูตร แปลว่า “พระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรม”
พระธรรมที่ทรงประกาศครั้งแรก คือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา หรือ
อริยสัจ ๔ เหตุการณ์สำคัญในวันนั้นมีดังนี้
.
ทรงแสดงธรรมโดยทรงเริ่มจาก...
๑.การปฏิเสธทางสองสายที่ไม่ควรดำเนิน เพราะไม่นำไปสู่การดับทุกข์ ได้แก่
(๑) อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน (๒) กามสุขัลลิกานุโยค การปรนเปรอตน
ด้วยกามารมณ์อันน่าปรารถนา
๒.ทรงนำเสนอมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ว่าเป็นหนทางที่ถูกต้อง นำไปสู่
การดับทุกข์ได้จริง
๓.ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นระบบจริยธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างเป็นระบบ
แบบแผน มีความเป็นสากล ปฏิบัติได้ ให้ผลได้แน่นอน อย่างไม่จำกัดกาล
๔.ผลจากการแสดงธรรม ทำให้โกณฑัญญพราหมณ์ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งตาม
ธรรมที่ทรงแสดง ทำให้เกิดมีปฐมสาวกเป็นครั้งแรก
๕.พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์ในวันนี้
.
พุทธศาสนิกชนควรนำหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา พิจารณา
สิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่ประมาทในทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด และ
ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว

(พระเมธีวชิโรดม/ว.วชิรเมธี)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ...
04/07/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓    นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาต ตามมาตรา...
29/06/2020

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบล เบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เนื้อที่ประมาณ ๒๙ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"ขอประทานถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙...
25/06/2020

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"

ขอประทานถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๓ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓นางปภาวดี ธรรมสนอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๓ และคณะ เข้าดำเนินการตรวจราช...
18/06/2020

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
นางปภาวดี ธรรมสนอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๓ และคณะ เข้าดำเนินการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี รอบที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด รับมอบนโยบายและคำแนะนำ

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การจดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด...
17/06/2020

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การจดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งสภาพปัญหาการจัดสรรที่ดิน โดยมีนายรุ่งโรจน์ วรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยนายณัฐพล ทิพยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายสุริยะ โพธิ์ทองศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด และนางสาวอนงค์นาถ กาญจนเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการจดทะเบียนอาคารชุด ให้เกียรติบรรยาย ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ WEB CONFERENCE ผ่านApplication Zoom ณ ห้อง Digital Training School กองฝึกอบรม ชั้น 3

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
12/06/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม

กิจกรรม 5ส.
นายสุทิน สุวรรณประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการ 5ส. ของสำนักงานที่ดินฯ สาขาโพธาราม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ พระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษา ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี's cover photo
02/06/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี's cover photo

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง
02/06/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง นำข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินฯ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี's cover photo
01/06/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี's cover photo

28/05/2020
กรมที่ดิน ปรับโฉมแอพพลิเคชัน LandsMaps เชื่อมโยงผังเมือง

กรมที่ดิน ปรับโฉมแอพพลิเคชัน LandsMaps เชื่อมโยงผังเมือง

ช่องทางการติดตาม facebook กรมที่ดิน : https://www.facebook.com/PRdol/ Twitter กรมที่ดิน : https://twitter.com/PR_Teedin กรมที่ดิน Channel : https://www.youtu...

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเ...
26/05/2020

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจประเมินห้องน้ำสำหรับประชาชน ตามโครงการการป...
26/05/2020

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจประเมินห้องน้ำสำหรับประชาชน ตามโครงการการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสาขาจอมบึง สาขาบ้านโป่ง สาขาโพธาราม และสาขาสวนผึ้ง โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นผู้นำตรวจฯ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการบ้านพักเจ้าพนักงานที่ด...
26/05/2020

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว ๖ ห้อง โดยมี นางสาวพรภิรมย์ เจนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง เป็นผู้นำตรวจ

เราจะผ่านไปด้วยกันนะ...    ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดสละเวลาสักนิดนะครับ ช่วยกัน check in และ check out ทุกครั้งที่เข้...
18/05/2020

เราจะผ่านไปด้วยกันนะ...
ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดสละเวลาสักนิดนะครับ ช่วยกัน check in และ check out ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา
#ไทยชนะ

ที่อยู่

30 ถ.อำเภอ อ.เมือง
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 16:30
จันทร์ 08:30 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
พุธ 13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6632337009

การบริการทั้งหมด

 • Walkins

ร้านอาหารแนะนำ

 • Breakfast
 • Coffee
 • Drinks
 • Lunch

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ratchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด