สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เว็บไซท์ สสจ.ราชบุรี http://www.rbpho.moph.go.th
(10)

เปิดเหมือนปกติ

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
13/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
12/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

✔️ไม่ปิดข้อมูล ✔️ไม่ไปที่เสี่ยง ✔️ไม่ปัดการรักษา ✔️ไม่ทำร้ายตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น ❤️
11/01/2021

✔️ไม่ปิดข้อมูล ✔️ไม่ไปที่เสี่ยง
✔️ไม่ปัดการรักษา ✔️ไม่ทำร้ายตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น ❤️

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.***มีผู้ป่วย รักษาหาย กลับบ้านไ...
11/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
***มีผู้ป่วย รักษาหาย กลับบ้านได้ อีก 6 ราย (รายที่ 11-16)

ข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 16 ) ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
10/01/2021

ข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 16 ) ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.***มีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได...
10/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
***มีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได้ อีก 1 ราย (รายที่ 10 )

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
09/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

❌❌❌ Mask ใต้คาง
08/01/2021

❌❌❌ Mask ใต้คาง

ประกาศ จังหวัดราชบุรีมียอดผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย Timeline รายที่ 22 วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.***หมายเหตุ จะเพิ่มยอด...
08/01/2021

ประกาศ จังหวัดราชบุรีมียอดผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย
Timeline รายที่ 22
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.
***หมายเหตุ จะเพิ่มยอดผู้ป่วยในรายงานสถานการณ์วันพรุ่งนี้

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
08/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่ 21วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.
07/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่ 21
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

Timeline/การเดินทางในพื้นที่เสี่ยงและข้ามจังหวัด Covid19
07/01/2021

Timeline/การเดินทางในพื้นที่เสี่ยงและข้ามจังหวัด Covid19

ยึดหลัก DMHTT เพื่อรับมือ Covid-19 ระลอกใหม่ 😷
06/01/2021

ยึดหลัก DMHTT เพื่อรับมือ Covid-19 ระลอกใหม่ 😷

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่ 17-20แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธา...
06/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่ 17-20
แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

ส้วมสาธารณะ กับ Covid-19
05/01/2021

ส้วมสาธารณะ กับ Covid-19

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.
05/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.

ชาวราชบุรี อดทน เข้มงวดกันอีกสักนิด เพื่อพิชิตวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน
05/01/2021

ชาวราชบุรี อดทน เข้มงวดกันอีกสักนิด เพื่อพิชิตวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่อง  มาตรการป้องกันในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
04/01/2021

ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ประชาชนที่เดินทางกลับด้วยรถโดยสารสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด
04/01/2021

ประชาชนที่เดินทางกลับด้วยรถโดยสารสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น.
04/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น.

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่  1/ 2564 เรื่อง   มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ...
04/01/2021

คำสั่งจังหวัดราชบุรี
ที่ 1/ 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 19

ขอความร่วมมือชาวจังหวัดราชบุรี
04/01/2021

ขอความร่วมมือชาวจังหวัดราชบุรี

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.
03/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.

สวมหน้ากาก 100%
03/01/2021

สวมหน้ากาก 100%

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่12-16แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธาร...
02/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่12-16
แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.

หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติหายใจเหนื่อย ไปพบแพทย์ทันที 🙁
02/01/2021

หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ
หายใจเหนื่อย ไปพบแพทย์ทันที 🙁

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่11แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุ...
01/01/2021

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่11
แถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.

ขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
31/12/2020

ขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สคส. ปีใหม่ 2564  🐄พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
31/12/2020

สคส. ปีใหม่ 2564 🐄
พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post
31/12/2020

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.
31/12/2020

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น.
31/12/2020

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น.

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่10วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 น.
30/12/2020

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Timeline รายที่10
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 น.

สวัสดีปีใหม่"ขับขี่รถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 🚗🚐🛵
30/12/2020

สวัสดีปีใหม่
"ขับขี่รถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 🚗🚐🛵

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.
30/12/2020

รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.

ที่อยู่

421 ถนนศรีสุรยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 32 328 101

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กล้วยหน้าธัญพืช กล้วยที่มีเฉพาะที่ราชบุรี!!🎉 🍘 กล้วยหน้าธัญพืช อร่อยเด็ดสมชื่อ ต้องลอง! ติดต่อสั่งซื้อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 ราคาเพียง 35.- พิเศษ 3 ถุง 100.- จ้าา 🚗บริการส่ง Kerry express 70.- (หมายเหตุ: 1 กล่องสามารถใส่ได้ 12 ถุง) 💪คุณประโยชน์ ---------------------------------- กล้วยหักมุก เนื้อเหลือง ชิ้นบางกรอบ ฉาบชิ้นด้วยน้ำปรุงสมุนไพรรสหวานเค็มเผ็ดกำลังดี โรยหน้าด้วยธัญพืชนานาชนิด งาดำ-งาขาวและถั่วเขียวซีก นำไปอบจนกรอบ เคี้ยวเพลิน ที่สำคัญมีรสชาติที่ดี หอมมัน แปลกใหม่ อร่อยลงตัว สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือน -------------------------------------------------- คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ข้าวตังราชบุรี #ของฝากราชบุรี #ของดีบ้านโป่ง#คนละครึ่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
ขอ​ถามหน่อยคับจะเดินทาง​ไป​ราชบุรี​จะโดนกักตัวไหมคับ
🥳จากกระแสการตอบรับอย่างล้นหลาม... ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน...🎶 ที่ให้การตอบรับกระเช้าปีใหม่...ขนาดนี้!!! ✅ กระเช้าปีใหม่ เพียง 180.- เท่านั้น สั่งซื้อได้ที่ คุณเอ๋ 📱086-381-1736 👉🏻 ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่ มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสีฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ สวัสดีครับ มีข้อสงสัย ครับ มีทาง อบต. ลาดบัวขาว มีเก็บภาษี เกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในกรณี ขายของชำ แล้ว มีขายนำ้มัน รถมอเตอรไซ กรอกขวด ขาย เข้าข่าย เป็นการทำกิจการที่เป็นอันตรายต่อ บุคคลอื่น หรือมีผลกระทบ ตามประกาศหรือป่าวครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ รายการ "มองไทยจากขอบฟ้า" ตอนจังหวัดราชบุรี ออกอากาศวันที่ 8 มิถุนายน 21.00 น. ทางช่อง New 18 อย่าลืมชมให้ได้ครับ
เลิกรณรงค์ แล้วหรือ
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมใจลดภาระแพทย์พยาบาล ด้วยการลดอุบัติเหตุ คุณคิดว่าผู้บาดเสียชีิวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปีนี้มีเท่าไร คุณจะช่วยได้หรือไม่ เชิญชมคลิป "ภาค 7 ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดภายนะบนท้องถนน " และช่วยแชร์ นะครับ http://www.police7.go.th/police7_newSite/index.php
ขอขอบคุณ 'กรมการพัฒนาชุมชน' และ 'กระทรวงการต่างประเทศ' นำคณะผู้ศึกษาดูงาน จากประเทศศรีลังกา ให้เกียรติเยิ่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดราชบุรี “การศึกษาสร้างขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศศรีลังกา” #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #เศรษฐกิจพอเพียง สนใจขนมป้าติ๋ม ติดต่อ: มือถือ: 086-381-1736, 086-512-1718 Line ID: Aey-1311, @Patimbanpong (มี@ด้วยนะ) https://www.facebook.com/PatimBanpong
MTI Training สัญจรถึงจังหวัด ราชบุรี สอนแต่งหน้าตัวเอง แก้ไขเป็นอย่างมืออาชีพ เรียนรู้การแก้ไขจุดบกพร่อง พร้อมปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องสำอาง MTI ฟรี ค่าลงทะเบียน 490 บาท พร้อมอาหารกลางวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 👉 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.-17.30 น. 👉 ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ล จ.ราชบุรี 👉 จบหลักสูตรรับวุฒิบัตร By MTI Training ✔ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียน ได้ที่ ✔MTI Training โทร. 084-387-0503 หรือ Inbox ข้อความ : m.me/mtitraining