โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บู

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ( Buranawitthaya Army Sponsor School ) สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - ขาว สีฟ้า หมายถึง สีแห่งสติปัญญา ความคิด การตัดสินใจและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา สีขาว หมายถึง สีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์ พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุด อักษรย่อโรงเรียน : บ.ว. ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพญาสัตบรรณ เพลงประจำโรงเรียน : เพลงประจำโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนของเราน่าอยู่💟คุณครูน่ารักทุกคน💞💞💞💞Big Cleaning💟💟โรงเรียนประกาศหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 #คุณครูร่วมใ...
25/12/2020

โรงเรียนของเราน่าอยู่💟คุณครูน่ารักทุกคน💞💞💞💞
Big Cleaning
💟💟โรงเรียนประกาศหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 #คุณครูร่วมใจกันทำความสะอาดล้างพื้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อปลอดภัยและรอต้อนรับนักเรียน❣

❣ระดมความคิด💟นำเสนอผลงาน ทางวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน 💞💞💞
25/12/2020

❣ระดมความคิด💟
นำเสนอผลงาน ทางวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน 💞💞💞

การแสดงชุด ต้นไม้ของพ่อ โดย นักเรียนชั้นป.2/1 ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิริวรรณ แจ้งมุข 💟
05/12/2020

การแสดงชุด ต้นไม้ของพ่อ โดย นักเรียนชั้นป.2/1 ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิริวรรณ แจ้งมุข 💟

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องใน 'วันพ่อแห่งชาติ' 5 ธันวาคม น้อมรำลึกในหลวง...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องใน 'วันพ่อแห่งชาติ' 5 ธันวาคม น้อมรำลึกในหลวง ร.9 โดย พันเอก ดร.รณพงษ์ เรืองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร นักเรียนแลผู้ปกครอง ร่วมกันใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แบบ Active Learnin...
30/11/2020

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่นวัตกรรมด้วยกระบวนการข้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ ห้องประชุม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น เสริมสร้างสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps และตระหนักถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน สามารถนำหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการวางแผนไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน จนเป็นนิสัยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ในครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา เข้าร่วมอบรม

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม.🙏🙏🙏#สืบทอดพระศาสนาคือปณิธานของเรา
12/11/2020

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม.🙏🙏🙏
#สืบทอดพระศาสนาคือปณิธานของเรา

ม.3 กับเนื้อหา #อาหารสี่ภาค😋👍Teacher ยกนิ้วให้👍 #ผ้ากันเปื้อนที่ใช้เด็กๆก็ตัดเย็บเองจ้า💖😁😁
12/11/2020

ม.3 กับเนื้อหา #อาหารสี่ภาค😋
👍Teacher ยกนิ้วให้👍 #ผ้ากันเปื้อนที่ใช้เด็กๆก็ตัดเย็บเองจ้า💖😁😁

เพื่อป้องกันสกัดกั้น เชื้อไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ ก่อนสอบ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน
12/11/2020

เพื่อป้องกันสกัดกั้น เชื้อไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ ก่อนสอบ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน วางพวงมาลา ...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน วางพวงมาลา และ คณะครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ร่วมพิธี ณ ศาลาแปดเหลี่ยม หน้ากรมทหารช่างที่ 11

#นักเรียนทุกระดับชั้นทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.5 และ ร.9 😊😊😊ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา...
21/10/2020

#นักเรียนทุกระดับชั้น
ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.5 และ ร.9 😊😊😊ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 🙏ปณิธานความดี🙏 ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา♥️

06/10/2020

น้องๆอนุบาล1
EIS. Program
สามารถฟังและโต้ตอบกับTeacher.ได้อย่างเข้าใจ💞

ในทุกๆวันจะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนมาให้ความรู้กับนักเรียนของเราในทุกๆเช้า
29/09/2020

ในทุกๆวันจะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนมาให้ความรู้กับนักเรียนของเราในทุกๆเช้า

#จากวงจรง่ายๆสู่#การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน#ไฟฟ้า ป.6
27/09/2020

#จากวงจรง่ายๆ
สู่
#การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
#ไฟฟ้า ป.6

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับ ป.6
27/09/2020

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับ ป.6

การสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมควาพร้อมในการสอบ O-Net #ครูสอน#เทคโนโลยีเสริม
27/09/2020

การสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมควาพร้อมในการสอบ O-Net
#ครูสอน
#เทคโนโลยีเสริม

การศึกษาเพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้❣#โครงงานวิทยาศาสตร์ เส้นแป้งข้าวโพด สบู่ข้าวโพด ครีมพอกหน้ามะละกอซอสมะละกอ สครับขัดผิ...
19/09/2020

การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดความรู้
❣#โครงงานวิทยาศาสตร์ เส้นแป้งข้าวโพด สบู่ข้าวโพด ครีมพอกหน้ามะละกอ
ซอสมะละกอ สครับขัดผิวมะม่วง แยมมะม่วง ฯลฯ

18/09/2020

โรงเรียนพร้อมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน

เรียนวิทย์ #คิดเป็น✌✌✌
11/09/2020

เรียนวิทย์ #คิดเป็น✌✌✌

11/09/2020

การใช้ Google Class Room #ในระดับมัธยมศึกษา ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

การใช้ Google Class Room #ในระดับประถมศึกษา เรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูท...
11/09/2020

การใช้ Google Class Room #ในระดับประถมศึกษา เรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาอย่างดี

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post
12/08/2020

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post

11/08/2020

รำถวายพระพรเรื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อเ...
06/08/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน โดยมี พันเอกสิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาท

เด็กๆได้เรียนกับเจ้าของภาษา#ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว😆😆😆
03/08/2020

เด็กๆได้เรียนกับเจ้าของภาษา
#ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว😆😆😆

การใช้ Google Classroom และโปรแกรม IXL. ในการเรียนเราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้านแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดขอ...
03/08/2020

การใช้ Google Classroom และโปรแกรม IXL. ในการเรียน
เราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้านแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 #เราก็ไม่หยุดพัฒนานักเรียนของเรา

#ทุกวันศุกร์เราสุขใจนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูร่วมกันใส่บาตรในทุกๆวันศุกร์สร้างสุขทางใจ🙏🙏🙏
03/08/2020

#ทุกวันศุกร์เราสุขใจ
นักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูร่วมกันใส่บาตรในทุกๆวันศุกร์สร้างสุขทางใจ🙏🙏🙏

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post
24/07/2020

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post

#การ์ดไม่ตก👍👍👍ร.ร.ของเรามีมาตราการการป้องทำอย่างจริงใจ💘
20/07/2020

#การ์ดไม่ตก👍👍👍
ร.ร.ของเรามีมาตราการการป้องทำอย่างจริงใจ💘

ม.1 ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
20/07/2020

ม.1 ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post
03/07/2020

Photos from โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา's post

#ผ่านไปด้วยดี👍👍👍กับการเปิดเทอมวันแรก 🙏🏽🙏🏽🙏🏽ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจให้ความร่วมมืออย่างดี #นักเรียนพร้อม10...
01/07/2020

#ผ่านไปด้วยดี👍👍👍
กับการเปิดเทอมวันแรก 🙏🏽🙏🏽🙏🏽ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจให้ความร่วมมืออย่างดี #นักเรียนพร้อม100% กับการป้องกันโรค💟💟💟

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมตามมาตราการป้องกันcovid19 ขอให้ ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใ...
22/06/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมตามมาตราการป้องกันcovid19 ขอให้ ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจในความตั้งใจของโรงเรียนที่มีต่อ นักเรียนทุกคน

นักเรียนและผู้ปกครองที่น่ารักคะ🥰การเรียน online ที่จะเริ่ม 18 พค.นี้ เป็นการเริ่มทดลองเรียน  หากใครเรียนได้ก็จะเป็นประโ...
17/05/2020

นักเรียนและผู้ปกครองที่น่ารักคะ🥰การเรียน online ที่จะเริ่ม 18 พค.นี้ เป็นการเริ่มทดลองเรียน หากใครเรียนได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
❤แต่ไม่ต้องวิตกว่าถ้าไม่มีจะเรียนไม่ทันนะคะ โรงเรียน และครู พร้อมให้ความรู้กับนักเรียนเสมอค่ะ☺️
❤❤❤❤❤❤
โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง
ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
>> https://www.kruupdate.com/25749/
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>> https://www.kruupdate.com/25531/
วิธีดาวน์โหลดสื่อการสอน สำหรับครู-นักเรียน จาก DLTV
>> https://www.kruupdate.com/25027/

โรงเรียนหยุดเพราะโควิด 😂แต่ครูบูรณวิทยา #ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่อนักเรียนของเรา🎉วันที่ 14 พค ตั้งแต่เวลา 9.45 - 13.45 มีกา...
14/05/2020

โรงเรียนหยุดเพราะโควิด 😂แต่ครูบูรณวิทยา #ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่อนักเรียนของเรา
🎉วันที่ 14 พค ตั้งแต่เวลา 9.45 - 13.45 มีการสัมมนาออนไลน์ จากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย และโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนบูรณากาภาษาอังกฤษ (EIS) ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ #คณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้เข้าร่วมฟังเพื่อพัฒนาการสอนเพื่อนักเรียนของเรา #ติดตามชทย้อนหลังได้โดยเข้า link : https://youtu.be/eQUnRVGI0o4

📢ประกาศ📣 นักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่าน..❤..จากคำถาม..ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีน้อ!💗 🏫ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ#...
13/05/2020

📢ประกาศ📣
นักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่าน..❤..จากคำถาม..ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีน้อ!💗 🏫ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
#เราจะเปิดเทอม🎉วันที่ 1 กรกฏาคม พร้อมกันทั่วประเทศนะคะ⏳

ที่อยู่

70 หมู่ 7 ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:30 - 17:00
อังคาร 06:30 - 17:00
พุธ 06:30 - 17:00
พฤหัสบดี 06:30 - 17:00
ศุกร์ 06:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

032391453

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ratchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด