สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างและมิใช่ช่างตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการแข่งขันฝีมือแรงงานพร้อมทั้งประสานงานกับธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(9)

วันนี้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี จัดงาน"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝ...
01/12/2014

วันนี้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี จัดงาน"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีพระชนมพรรษาครบ ๘๗ ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้

วันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝ...
21/11/2014

วันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ให้แก่บุคคลทั่วไป ในสาขาช่าง ดังนี้ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ และสาขาพนักงานนวดไทย

วันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคยามาฮ่า อันเป็นศูนย์ต้นแบบที่มีสื่อกา...
21/11/2014

วันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคยามาฮ่า อันเป็นศูนย์ต้นแบบที่มีสื่อการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แนะนำเทคนิคใหม่ๆในการปฎิบัติงาน โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการของยามาฮ่า ทั้งนี้นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้รับมอบศูนย์ฝึกฯจากผู้บริหารระดับสูงของยามาฮ่า รวมมูลค่า ๑.๒ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ใ...
18/11/2014

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ให้แก่เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) ในสาขาช่างต่างๆ อาทิ ซ่อมรถยนต์-ซ่อมรถจักยานยนต์ ช่างไฟฟ้า-ช่างเครื่องปรับอากาศ และอีกหลายสาขาช่าง โดยมีนายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาส พร้อมนำสักการะองค์พระวิษณุ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

วันนี้ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติ มีความสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
04/11/2014

วันนี้ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติ มีความสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี ทั้งนี้นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๔ ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติ มีความสุข" ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วม...
24/10/2014

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี's cover photo
13/10/2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี's cover photo

Untitled Album
03/10/2014

Untitled Album

Untitled Album
03/10/2014

Untitled Album

วันนี้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี น...
01/10/2014

วันนี้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ให้แก่ทหารกองประจำการ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ค่ายบุ...
24/09/2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ให้แก่ทหารกองประจำการ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ค่ายบุรฉัตร ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายมนัตร์ ญาณชวกุล วิทยากรให้ความรู้

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้นำภารกิจงานของสถาบันฯออกประชา...
24/09/2014

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้นำภารกิจงานของสถาบันฯออกประชาสัมพันธ์พร้อมนำบริการการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์(ฟรี)ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน (คสช.) คืนความสุขให้แก่คนจังหวัดราชบุรี โดยมีการแสดงดนตรีของเวทีไทย พร้อมหน่วยราชการภายในจังหวัดราชบุรีนำบริการและภารกิจงานให้บริการแก่ผู้มร่วมงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ -๒๒.๐๐ น.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จระดับภาค" ระหว่างวันที...
15/09/2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จระดับภาค" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย ณ โรงแรมระยองบีช อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยมีจำน...
26/08/2014

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศตลอดทั้งยังเป็นผลดีต่อการส่งเสริมด้านการส่งสินค้าออก โดยเฉพาะด้านอาหารไทยให้เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านรสชาด อาหารไทยยังแสดงออกถึงความประณีตบรรจงตลอดจนคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี จึงดำเนินการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นางชญาดา สกุลวงศ์ ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานเปิดฝึกฯ ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๕ คน จากผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหารในเขตพื้นที่ฯ โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ธีรมา คอทเทจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแ...
19/08/2014

วันนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)ราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันฯภาค ๔ ราชบุรี ทั้งนี้นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีดังนี้ -นโยบายกระทรวงแรงงานตามแนวทางการดำเนินงานของ คสช. -ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ –โครงการตามแผนงานยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (country strategy) พ.ศ.๒๕๕๗ การสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) -นโยบายและแนวทางการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ...
16/08/2014

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงงานโครงการศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ณ บ้านโป่งกระทิงบน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๔ ราชบุรี ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมชาย แสงดิษฐ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเ...
12/08/2014

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมชาย แสงดิษฐ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเวลา ๑๙.๐๐ น. นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ถวายพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน ...
12/08/2014

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๒ พรรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๗๔๐,๐๐๐ ตัว พร้อมพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม ณ เขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
และในเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ อาคารยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
08/08/2014

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และนำกิจกรรมต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ หน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ บริการตรวจมะเร็งเต้านม - ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ประธานโครงการ และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๔ ราชบุรี นำกิจกรรมนวดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจากร้านน้องภู ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วม โครงการฯ ฟรี

ตามที่ คสช. กำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ทั้งน...
06/08/2014

ตามที่ คสช. กำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีจึงกำหนดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดราชบุรี (ONE STOP SERVICE) ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๒ ศรีเมืองพลาซ่า จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนให้แรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานให้บริการ ประกอบไปด้วย จังหวัดราชบุรี กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ภาค ๔ ราชบุรี เข้าร่วมการให้บริการดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าอุ...
02/08/2014

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ ๔ เอกเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑๑ คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมออกเยี่ยมครอบครัวทหารที่ป...
02/08/2014

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมออกเยี่ยมครอบครัวทหารที่ประสบเหตุชายแดนใต้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งผู้เสียชีวิตคือ จสอ.จเรวัตร ขำเนย (ปูนยศ พันเอก จเรวัตร ขำเนย ) และ จสอ. อุเทน แก้ววิเชียร (ปูนยศ พันตรี อุเทน แก้ววิเชียร) ประสบเหตุโดนระเบิดขาซ้ายขาด เมื่อปี ๒๕๕๑ ณ บ้านพักทหาร พล. ร.๙ (ค่ายสุรสีห์) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินการออกเยี่ยมครั้งนี้ อาทิ หน่วยงาน สอ.บต. กอ.รมน. สนง.พม. และ ศพจ. กาญจนบุรี โดยในส่วนของสถาบันฯ และศพจ.กาญจนบุรี พร้อมให้การฝึกอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ประสบเหตุ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติก...
02/08/2014

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ โดยมี นายสมชาย แสงดิษฐ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและศักยภาพแรงงาน กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในเครือข่าย (๖ แห่ง) จำนวน ๔๕ คน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อ.วุฒิกร จริยตันติเวทย์ จาก ม.ธุรกิจบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๓๐,๓๑ กรกฏาคม และ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบ...
02/08/2014

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ร่วมออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุชายแดนใต้ ซึ่งผู้เสียชีวิตคือบุตรชายของนางยู้ อภิวัตนปัญญา ณ บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๔ ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินการออกเยี่ยมครั้งนี้ อาทิ หน่วยงาน สอ.บต. กอ.รมน. สนง.พม. และ ศพจ. กาญจนบุรี โดยในส่วนของสถาบันฯ และศพจ.กาญจนบุรี พร้อมให้การฝึกอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ประสบเหตุ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรีได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑สาข...
02/08/2014

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรีได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ จำนวน ๒๕ คน โดยทำการทดสอบฯ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันนี้ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยสู่ครัวโลก ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำ...
28/07/2014

วันนี้ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยสู่ครัวโลก ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารและพนักงานผู้ทำหน้าที่ปรุงอาหาร จากร้านอาหารหรือรีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน ๒๕ คน ณ บ้านสวนหงส์เหิร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีนายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี กล่าวรายงาน โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

“วันที่ ๒๘ กรกฏคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน พวกชาวไร่ชาวนาเค้าเห็นฝนต่างชื่นชม...
24/07/2014

“วันที่ ๒๘ กรกฏคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน พวกชาวไร่ชาวนาเค้าเห็นฝนต่างชื่นชมยินดี เพราะตั้งแต่เข้าพรรษามาไม่ค่อยจะมีฝน แห้งแล้งไปทั่วเกือบทุกตำบลในประเทศในเวลา ๙ นาฬิกาเศษ ได้ยินเสียงลือกันว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีจะประสูติ เพราะประชวรพระครรภ์ตามที่คณะแพทย์ได้กำหนดไว้ ในบริเวณสนามเสือป่า กองทัพบกเตรียมปืนใหญ่จำนวน ๔ กระบอกพร้อมที่จะยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ รถวิทยุของกองทัพเรือพร้อมที่จะส่งข่าวออกไปยังเรือรบหลวงสุโขทัย ให้ยิงสลุตได้พร้อมกัน แตรวงของกองทัพบกตั้งวงเตรียมพร้อมที่จะบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี พิณพาทย์เครื่องสูงของ
สำนักพระราชวังซึ่งตั้งวงอยู่ ณ ศาลาอรสาภิรมย์ หน้าตำหนักที่ประสูติ สถานีวิทยุเคลื่อนที่ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมพร เตรียมแจ้งข่าวการประสูติ”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมบนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพระสถาน ในพระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ตรงกับวันจันทรคติกาลนิยม ณวันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง จัตวาศก อธิกาวาร จุลศักราช ๑๓๑๔ เวลาบ่าย ๕ โมง กับ ๔๕ นาที
ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี โดยนายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ภาค ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และประดับธงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแร...
23/07/2014

วันนี้ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน (แรงงานนอกระบบ) ในสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่สนใจ เรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ พัฒนายกระดับขีดความสามารถสมรรถนะของตนเอง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้มีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ และ๒๓กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ โรงฝึกช่างเครื่องกล สถาบันฯภาค ๔ ราชบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมดัว...
23/07/2014

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมดัวยจังหวัดทหารบกราชบุรี ร่วมจัดงานโครงการกิจกรรมตามนโยบายแห่งรัฐ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี มอบหมายให้นายสมชาย แสงดิษฐ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ภาค ๔ ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว พร้อมทั้งนำภารกิจงานสถาบันฯ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมโครงการกิจกรรมฯ ร่วมทั้งรับสมัครฝึกอาชีพเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นหรือนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตสืบไป

วันนี้ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค๔ ราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต...
09/07/2014

วันนี้ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค๔ ราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ /ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้แก่พนักงาน(เมียนมาร์)บริษัทไทยเหม่ย จำกัด จำนวน๒๕ คน หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ จำนวน ๑๒ชั่วโมง ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายช่างเครื่องกล) กล่าวรายงาน โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ณอาคารห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ราชบุรี
วันนี้ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค๔ ราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ /ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้แก่พนักงาน(เมียนมาร์)บริษัทไทยเหม่ย จำกัด จำนวน๒๕ คน หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ จำนวน ๑๒ชั่วโมง ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายช่างเครื่องกล) กล่าวรายงาน โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ณอาคารห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ราชบุรี

เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ สา...
09/07/2014

เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ จำนวน ๔๐ คน โดยทำการทอสอบฯ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การสปาฯ จำนวน ๑๘ ชั่ว...
21/06/2014

วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การสปาฯ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๕ คน ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ประธานเปิดฝึกฯ โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ร้านน้องภู อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมภายใต้โครงการการสร้างทักษะแ...
21/06/2014

วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมภายใต้โครงการการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ /ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของพนักงาน(เมียนมาร์)บริษัทริกิ การ์เม้นท์ จำกัด จำนวน ๒๕ คน หลักสูตรการปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จำนวน๑๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรีนำเยี่ยมชมการฝึกฯ ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมจะสิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งทำการฝึกฯ ณ อาคารห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

ในวันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมื...
21/06/2014

ในวันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน (แรงงานนอกระบบ) ในสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่สนใจ เรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ พัฒนายกระดับขีดความสามารถสมรรถนะของตนเอง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้มีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงฝึกช่างเครื่องกล สถาบันฯภาค ๔ ราชบุรี

ที่อยู่

ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี, จ.ราชบุรี 70000
Ratchaburi
70000

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทยเริ่มดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517-2520 และเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นสถาบันภูมิภาคแห่งแรก ในปี พ.ศ.2535 ครม.มีมติยุบ กรมแรงงานพร้อมกับจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี2536ได้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมโดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปสังกัด กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมในเดือนตุลาคม 2545 มีการปฏิรูประบบราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังคงอยู่กระทรวงเดิมภายใต้ชื่อที่เปลี่ยนจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเป็นกระทรวงแรงงาน

เบอร์โทรศัพท์

032 337 607

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ได้มีการฝึกอบรมสาขา การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 14/2563) ให้แก่ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 22 คน เพื่อให้แรงงานฝีมือมีความรู้และทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ และปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรไปสู่การพัฒนางานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบอัตโนมัติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Training Excellence Centre) เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบ Cluster สำหรับพัฒนาทักษะแรงงานสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในภูมิภาคต่าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครช่างกลึง ช่างมิลลิ่ง ช่างเชื่อมอาร์กอน ทำงานที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 0857010599 สนใจลองโทรมาคุยกันครับ ค่าแรงตามตกลง
สอนงานดินไทย ติดต่อได้ครับ
ขอด่วนนะคะงานราชการไม่ใช้เรื่องส่วนตัว
เบอร์โทรศัพท์ให้มาทำไม่ โทรประสานงานราชการแต่โทรไม่ได้เลย ตอบหน่อยจะให้ทำอย่างไรกราบขอบคุณ
ฝากรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
มีสอนขับรถบรรทุกใหมครับ