สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี วิสัยทัศน์ องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ พันธกิจ 1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 2. จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่านิยมร่วม OAE O = Openness : การเปิดกว้างทางความคิด A = Awakening : การตื่นตัว ตื่นรู้ E = Effectivenness : การทำงานที่มีประสิทธิผล เป้าประสงค์ 1. เพื่อนำนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 3. เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของภาคเกษตรที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
(8)

ตลาดวิถีธรรมชาติ ราชบุรี
20/10/2018
ตลาดวิถีธรรมชาติ ราชบุรี

ตลาดวิถีธรรมชาติ ราชบุรี

ไม่ฉีดยา ดีที่สุดครับ

ขอเชิญอุดหนุนสินค้าปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตราย
พบกันทุกเช้าวันศุกร์ ที่ตลาดวิถีธรรมชาติ
ซอยข้างสนามกีฬากลาง ราชบุรี

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
17/10/2018
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 17 ตุลาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

แนวโน้มทิศทางราคามีปัจจัยบวกในช่วงเข้าสู่เทศกาลออกพรรษา และเทศกาลทอดผ้ากฐินทั่วไทย ถือเป็นงานบุญงานใหญ่ประจำปี ส่งเสริมการบริโภคทั่วไทย

ภาคตะวันตก 63
ภาคตะวันออก 65-66
ภาคอีสาน 63
ภาคเหนือ 66
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 60
https://goo.gl/Ngj5ma

ที่อยู่

8 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง
Ratchaburi
70000

เบอร์โทรศัพท์

032-337951,4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด