สสว.ศูนย์ OSS ระยอง

สสว.ศูนย์ OSS ระยอง ให้บริการขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว. และ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจเบื้องต้น

เปิดเหมือนปกติ

⚙️ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)📣ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกา...
02/11/2021
กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

⚙️ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

📣ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
☑️ วินิจฉัยสถานประกอบการและแผนพัฒนาสถานประกอบการรายกิจการ
☑️ ให้คำแนะนำตามแผนพัฒนาสถานประกอบการรายกิจการ

🔹สาขาอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม S Curve
- เกษตรแปรรูป
- อาหารแปรรูป
- เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
- เซรามิคและแก้ว
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
🛠ให้คำแนะนำด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องมือ Low Cost Automation อย่างง่าย เช่น TPS Kaizen Karakuri PLC Visaul Camera IOT

📍พื้นที่ดำเนินการจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

💌 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 5 กิจการ ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

✏️สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเรณู แซ่เตียว โทร 094-481-3444

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/2cEvb7xKbbKEbVp7A

ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท.....

⚙️ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอา...
29/10/2021

⚙️ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📄 รายละเอียดกิจกรรม
🔸วินิจฉัยสถานประกอบการ และความพร้อมของสถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
🔸การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
🔸ให้คำแนะนำด้านการตลาดดิจิทัล
📍พื้นที่ดำเนินการจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

💌 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 15 กิจการ ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

✏️สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางฐิติมา ทองเจริญ โทร 089-251-2516

สมัครออนไลน์ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgeK3LKt9XBFaCj2cvgqYGJOBQ79SQWyJoTe_waktEjpKvdw/viewform

⚙️ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📄 รายละเอียดกิจกรรม
🔸วินิจฉัยสถานประกอบการ และความพร้อมของสถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
🔸การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
🔸ให้คำแนะนำด้านการตลาดดิจิทัล
📍พื้นที่ดำเนินการจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

💌 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 15 กิจการ ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

✏️สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางฐิติมา ทองเจริญ โทร 089-251-2516

สมัครออนไลน์ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgeK3LKt9XBFaCj2cvgqYGJOBQ79SQWyJoTe_waktEjpKvdw/viewform

🎯ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร เข้...
29/10/2021

🎯ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✨สำหรับ
เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ หุ้นส่วนธุรกิจ อุตสาหกรรมสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร และอตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
🔸เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
🔸สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานเครือข่าย ร่วมซื้อ ร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจ

📌เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวอินทิรา วิเชียรเทียบ โทร 0 8157 01710
📩 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/i6jcpzKgsmHGhupA8

🎯ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✨สำหรับ
เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ หุ้นส่วนธุรกิจ อุตสาหกรรมสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร และอตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
🔸เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
🔸สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานเครือข่าย ร่วมซื้อ ร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจ

📌เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวอินทิรา วิเชียรเทียบ โทร 0 8157 01710
📩 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/i6jcpzKgsmHGhupA8

Photos from SME Startup's post
28/10/2021

Photos from SME Startup's post

28/10/2021

📢 ห้ามพลาด!!! กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

💥 หัวข้อ “อว. เพื่อ SME&OTOP อาหารก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติ...รู้แล้วรอด” 💥

👉 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ SME , OTOP และบุคคลทั่วไป

- เข้าร่วมฟรี! ผ่านระบบ Zoom Meeting
- จัดเต็ม 3 วัน 8 หัวข้อ อัดแน่นทั้งภาคบรรยาย, เยี่ยมชม Pilot Plant และ Case study!!
- พร้อมของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม
- ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการได้ที่ t.ly/WqiSY

🚩เปิดรับสมัคร 2 รอบกิจกรรม
รอบที่ 1 (วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564)
รอบที่ 2 (วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564)

🚩ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/cu6PmqsZfMY5NpZQ6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
☎️ 02 422 8688 ต่อ 3106 หรือ 3111
📩 [email protected]
LINE: @658vbron

ศูนย์ OSS  ระยอง ยินดีให้บริการครับ
14/10/2021

ศูนย์ OSS ระยอง ยินดีให้บริการครับ

ศูนย์ OSS ระยอง ยินดีให้บริการครับ

ค้นหาหมายเลขสมาชิก หรือ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ สสว. ได้ที่นี่นะครับ
14/10/2021
members.sme.go.th

ค้นหาหมายเลขสมาชิก หรือ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ สสว. ได้ที่นี่นะครับ

โปรดกรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ที่ตรวจสอบได้ภายใน 1 วัน

ค้นหาหมายเลขสมาชิก หรือ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ สสว. ได้ที่นี่นะครับhttps://members.sme.go....
14/10/2021
members.sme.go.th

ค้นหาหมายเลขสมาชิก หรือ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ สสว. ได้ที่นี่นะครับ
https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx

โปรดกรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ที่ตรวจสอบได้ภายใน 1 วัน

#ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
12/10/2021

#ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

#ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ฟรี!กับงานสัมมนา“Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เทคนิคการครี...
07/10/2021
OSMEP x Tiktok : Creative 101

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ฟรี!

กับงานสัมมนา

“Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เทคนิคการครีเอทีฟง่ายๆ โดยใช้ Plug & Play”

โดย TikTok จับมือกับ สสว. ร่วมพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล

Section 2 > วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม นี้ | เวลา 14:00 น.

Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เทคนิคการครีเอทีฟง่ายๆ โดยใช้ Plug & Play

TikTok และประโยชน์ของการใช้วีดีโอ
เทคนิคการทำ ครีเอทีฟง่ายๆ บน TikTok สำหรับธุรกิจ SME ด้วยเครื่องมือต่างๆ
ลงทะเบียนฟรี! ร่วมสร้างความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัลไปด้วยกันกับเรา

คลิก! ลิ้งค์ลงทะเบียน: https://osmepxtiktokcreative101.splashthat.com/

TikTok For Business Vertical Series

เริ่มแล้ววันนี้ "โครงการคนละครึ่ง"เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภา...
16/10/2020

เริ่มแล้ววันนี้ "โครงการคนละครึ่ง"
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ทั้งนี้ "โครงการคนละครึ่ง" มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

- 16 ต.ค. 63 ประชาชน เริ่มลงทะเบียน
- 1 ต.ค. 63 ร้านค้า เริ่มลงทะเบียน
- สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน
- รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
- ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
- ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
- ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
- ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
- จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

*** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน***

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/
ลงทะเบียนที่นี่
https://register.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/

⚙️ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบการผลิตแบ...
02/09/2020

⚙️ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และ โตโยต้าคาราคุริไคเซ็น ” 🚗🚌🚙

🏬 ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
🗓 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

📩 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduvwFOwvKCGg3HJqmEGcn9zKdIl-1lLJAZx-IPFJxpoEnsew/viewform?fbzx=2441861655504367449

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนุพงศ์ 081-3047013
คุณเกษรานุช 089-8683833

🌟🌟ด่วนๆๆ.....กลับมาอีกครั้งสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ การจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนในการดำเนินธุรกิจและ วาวแผนในการยื่นขอสินเช...
19/08/2020

🌟🌟ด่วนๆๆ.....กลับมาอีกครั้งสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ การจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนในการดำเนินธุรกิจและ วาวแผนในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ⬇️⬇️
🚩สสว.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ SMEs ห้างร้าน /บริษัท
ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี
สมัครร่วมโครงการของ สสว ที่จะส่งเสริม Sme ให้รู้จักระบบภาษี บัญชี และเข้าถึงเงินทุน
โดยรับการอบรมสัมมนาด้านระบบบัญชีและภาษี
ซี่งจะมีประโยขน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
---------------------------
✨พิเศษ✨ หากผ่านการสัมมนา จะมีสิทธิ์รับโควต้ากู้เงินลงทุนจากธนาคารออมสิน
---------------------------
📆วันที่ 3-4 กันยายน 2563
🏢โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
---------------------------
💢หมายเหตุ💢 กรณีถ้ามีความประสงค์กู้เงินจากสถาบันการเงิน จะต้องเข้าร่วม Work Shop ในรอบ 2 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง***
---------------------------
🆓 สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ🆓
---------------------------
โทร. 062-517-9191 ติดต่อคุณณัฐพร
สอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ
👍SCAN QR CODE แอดไลน์สอบถามเบื้องต้นได้ค่ะ...

🚩สสว.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญ SMEs ห้างร้าน /บริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี  สมัครร่วมโครงการของ ...
18/08/2020

🚩สสว.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ SMEs ห้างร้าน /บริษัท
ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี
สมัครร่วมโครงการของ สสว ที่จะส่งเสริม Sme ให้รู้จักระบบภาษี บัญชี และเข้าถึงเงินทุน
โดยรับการอบรมสัมมนาด้านระบบบัญชีและภาษี
ซี่งจะมีประโยขน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
---------------------------
✨พิเศษ✨ หากผ่านการสัมมนา จะมีสิทธิ์รับโควต้ากู้เงินลงทุนจากธนาคารออมสิน
---------------------------
📆วันที่ 3-4 กันยายน 2563
🏢โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
---------------------------
💢หมายเหตุ💢 กรณีถ้ามีความประสงค์กู้เงินจากสถาบันการเงิน จะต้องเข้าร่วม Work Shop ในรอบ 2 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง***
---------------------------
🆓 สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ🆓
---------------------------
โทร. 062-517-9191 ติดต่อคุณณัฐพร
สอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ
👍SCAN QR CODE แอดไลน์สอบถามเบื้องต้นได้ค่ะ...

[Pre-Register] 🚢✈โครงการ EXIM Mobile Clinic พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก สัญจร ปี 63 (thumbtack)การอบรมสัมมนา...
04/08/2020

[Pre-Register] 🚢✈
โครงการ EXIM Mobile Clinic พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก สัญจร ปี 63 (thumbtack)
การอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทางด้านการเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกล

ครั้งที่ 1 ศุกร์ 28 ส.ค. 63 จ.ระยอง
ครั้งที่ 2 ศุกร์ 11 ก.ย. 63 จ.นครราชสีมา (โคราช)
ครั้งที่ 3 ศุกร์ 9 ต.ค. 63 จ.สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 4 ศกร์ 13 พ.ย. 63 จ.ตาก (แม่สอด)
สามารถสมัครเข้าร่วมใกล้จังหวัดของท่าน (!!)

อบรมสัมนาฟรี!! (free)
สามารถสมัครกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ >> https://bit.ly/3gnWTO5

📣🔻เปิดรับสมัครด่วน!! 🔻📣🔅 เพียง 120 กิจการ 🔅🔹โอกาสการแสดงสินค้าในงาน "SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลกที่ผ...
03/08/2020

📣🔻เปิดรับสมัครด่วน!! 🔻📣
🔅 เพียง 120 กิจการ 🔅

🔹โอกาสการแสดงสินค้าในงาน "SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก
ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้เจอลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปหาเอง ‼️

🔹 ฟรี...!! รับสมัครผู้ประกอบการ SME ร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน "SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก
🗓 ระหว่างวันที่ 20-25 ส.ค. 63
ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
และ สถาบันอาหาร

🚩 หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
☑เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ สสว. หรือเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ และเป็นสมาชิก สสว.
☑เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร (Food Service) และ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร
☑สินค้าของผู้ประกอบการต้องได้รับเครื่องหมาย อย.ประเทศไทย ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริม
☑สินค้าของผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
☑สถานประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี

🔴 ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

➡️สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/3000004

👉🏻 หากสนใจ สามารถสอบทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ
📲 มือถือ 086-9949253
☎️ โทร. 0-2422-8688 ต่อ 9204
📧 E-mail : [email protected]

(yelling) ประกาศ!!! สิทธิประโยชน์ (F)(R)(E)(E) สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเ...
25/07/2020
จองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่ง

(yelling) ประกาศ!!! สิทธิประโยชน์ (F)(R)(E)(E) สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด บุรีรัมย์ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย พะเยา แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์)

เปิดรับสมัครเข้าร่วม “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก” โดยท่านจะได้รับคำปรึกษาแนะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการจัดการพลังงาน ฟรี!!!

✨รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ราย ✨
วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

📲 จองสิทธิ์ออนไลน์ก่อนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSzqvnSMZv_b-8mUBY8fC45QSv7mBw1d2NRPEZWkqSz1OSyg/formResponse

📥 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1IiV05xSHLDKJBuqwx1SvkjSDckMu0Si1/view?usp=sharing
และส่งมายัง บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนัทริสา อยู่อ่อน หรือ คุณปนัดดา นิลอาญา
โทรศัพท์ : 02-7632828 ต่อ 3000 หรือ 3003

ThaiTrade.com
21/07/2020

ThaiTrade.com

📢📢📢 วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00 น.
จัดเต็มแบบปัง ปัง ปัง 🎉🎉🎉 เพราะสัปดาห์นี้เราจัดให้ถึงสาม‼️
ในรายการ “จับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์”

ในสัปดาห์ของ “Thai Fruits Golden Months” 🍈🍊🍌🍍🥥 โครงการไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด❗️
ที่จะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มสัญชาติไทยชื่อดังแบบจัดเต็มทั้งสามแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไทย ได้ส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลกกับ CloudCommerce Jatujakmall และ The Hub Thailand แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากประเทศไทย 🇹🇭 ที่จะมาแชร์โมเดลธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ 🛒🌏

📌 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยและส่งออกผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก
และช่วยขยายช่องทางการค้าของคุณให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

🎥 รับชมที่ page: ThaiTrade.com

นอกจากนี้ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ได้ที่ 📍 https://www.pynx.net/ditp
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ โทร 085 502 5391 และ 065 053 9545

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ โดยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ RISMEP ระยองพบกับ ดร.คำใจ คำวิเศษนางสาวศศิรัศมี สุปะทังหัวข้อ-หา...
21/07/2020

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ โดยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ RISMEP ระยอง
พบกับ
ดร.คำใจ คำวิเศษ
นางสาวศศิรัศมี สุปะทัง
หัวข้อ
-หาทุนหมุนเวียนอย่างไรให้sme ไม่สะดุด
-สร้างตัวตนให้คนรู้จักในโลกออนไลน์
-บริหารจัดการองค์กร (การบัญชี BOI ภาษีเงินได้)
-การส่งเสริมการลงทุน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การตลาด/บุคคล/การผลิต/นวัตกรรมใหม่
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ที่ห้องศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระยอง (สสว.)
ที่ตั้งศูนย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชั้น1
10.00-15.30 น.

ลงทะเบียนเพื่อรับบริการล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 0638788458
หรือQR code

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ โดยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ RISMEP ระยอง (แก้ไข)(5 stars) พบกับ (5 stars)ดร.วิภาวรรณ แสงสง่า...
15/07/2020

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ โดยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ RISMEP ระยอง (แก้ไข)
(5 stars) พบกับ (5 stars)

ดร.วิภาวรรณ แสงสง่า
นางสาวสุมาลี สรรค์ศิริกุล
คุณสุทธิวรรณ ธรรมสกนธ

(-) แผนธุรกิจ (BMC) พิชิตโควิด-19 “รู้เขา รู้เรา”
(-)พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
(-)พบกับ แนวทางการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เริ่มได้ทันที


(free)(free) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (free)(free)
(calendar) วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 (calendar)
ที่โรงแรมโกลเดนท์ ซิตี้ (half past three)10.00-15.30 น.(half past three)

(calendar) วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 (calendar)
ณ ที่ห้องศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระยอง (สสว.)
ที่ตั้งศูนย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชั้น1
(half past three)10.00-15.30 น.(half past three)

ลงทะเบียนเพื่อรับบริการล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 0638788458
หรือQR code

ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13/07/2020

ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

✴️✴️สสว. ร่วมกับ ISMED
ขอเชิญผู้ประกอบการ SME
🎯 กลุ่มเครื่องสำอางและความงาม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!!

1️⃣กิจกรรมสัมมนา
>>>>💢 💢 #1ท่าน #สมัครได้1หัวข้อ #เท่านั้น!! 💢💢

ที่อยู่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

063-8788458

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสว.ศูนย์ OSS ระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สสว.ศูนย์ OSS ระยอง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด