เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกล

เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกล, หน่วยงานราชการ, บ้านค่่าย, Rayong.

เปิดเหมือนปกติ

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุด เรื่อง ชะลอการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำ งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองจึงขอชะลอการเยี่ยมญาติปก...
29/12/2021

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุด เรื่อง ชะลอการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำ งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองจึงขอชะลอการเยี่ยมญาติปกติ ณ เรือนจำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ุโอมิครอน และจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่ญาติยังคงสามารถเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุด เรื่อง ชะลอการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำ งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองจึงขอชะลอการเยี่ยมญาติปกติ ณ เรือนจำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ุโอมิครอน และจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่ญาติยังคงสามารถเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้

งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองเปิดเยี่ยมญาติวันหยุดราชการ(ปีใหม่)​วันที่31 ธ.ค.2564 และวันที่1 ม.ค 2565 โดยเปิดเยี่ยมปกติ...
25/12/2021

งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองเปิดเยี่ยมญาติวันหยุดราชการ(ปีใหม่)​วันที่31 ธ.ค.2564 และวันที่1 ม.ค 2565 โดยเปิดเยี่ยมปกติและแอพพลิเคชั่นไลน์ทุกแดนตามชั้นของผู้ต้องขัง แต่ต้องจองเยี่ยมล่วงหน้าตามมาตรการความปลอดภัยโควิด2019

งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยองเปิดเยี่ยมญาติวันหยุดราชการ(ปีใหม่)​วันที่31 ธ.ค.2564 และวันที่1 ม.ค 2565 โดยเปิดเยี่ยมปกติและแอพพลิเคชั่นไลน์ทุกแดนตามชั้นของผู้ต้องขัง แต่ต้องจองเยี่ยมล่วงหน้าตามมาตรการความปลอดภัยโควิด2019

ประชาสัมพันธ์
22/11/2021

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ   เรือนจำกลางระยอง             แจ้งปิดเยี่ยมเพิ่มเติม ในวันที่17 ธันวาคม 2563 เนื่องจากทางเรือนจำกลางระยอง ได้ติด...
11/12/2020

ประกาศ เรือนจำกลางระยอง
แจ้งปิดเยี่ยมเพิ่มเติม ในวันที่17 ธันวาคม 2563 เนื่องจากทางเรือนจำกลางระยอง ได้ติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเปิดให้เยี่ยมได้ทั้งแบบที่จองผ่านเว็ปฯและทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ในวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ เรือนจำกลางระยอง
แจ้งปิดเยี่ยมเพิ่มเติม ในวันที่17 ธันวาคม 2563 เนื่องจากทางเรือนจำกลางระยอง ได้ติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเปิดให้เยี่ยมได้ทั้งแบบที่จองผ่านเว็ปฯและทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ในวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการมุ่งเน้นให้กรมราชทัณฑ์มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังญาต...
04/09/2020

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการมุ่งเน้นให้กรมราชทัณฑ์มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังญาติผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากได้โดยพร้อมเพรียงกัน กรมราชทัณฑ์จึงได้ดำเนินการจัดทำ Line Official Account ของกรมราชทัณฑ์ ขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังญาติผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้เพิ่มเพื่อนกับ Line Official Account ของกรมราชทัณฑ์ ตามรายละเอียดในอินโฟกราฟฟิกด้านล่างนี้

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการมุ่งเน้นให้กรมราชทัณฑ์มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังญาติผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากได้โดยพร้อมเพรียงกัน กรมราชทัณฑ์จึงได้ดำเนินการจัดทำ Line Official Account ของกรมราชทัณฑ์ ขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังญาติผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้เพิ่มเพื่อนกับ Line Official Account ของกรมราชทัณฑ์ ตามรายละเอียดในอินโฟกราฟฟิกด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/299935020611256/posts/654414081830013/
29/07/2020

https://www.facebook.com/299935020611256/posts/654414081830013/

#ประกาศเรือนจำกลางระยอง "เปิดให้เยี่ยมญาติปกติ"
[ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563]
โดยเปิดให้เยี่ยม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
1. เรือนจำกลางระยอง
2. เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
3. เรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม้แก้ว

ทั้งนี้ญาติต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของเรือนจำกลางระยอง อย่างเคร่งครัด

https://www.facebook.com/299935020611256/posts/654414081830013/
29/07/2020

https://www.facebook.com/299935020611256/posts/654414081830013/

#ประกาศเรือนจำกลางระยอง "เปิดให้เยี่ยมญาติปกติ"
[ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563]
โดยเปิดให้เยี่ยม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
1. เรือนจำกลางระยอง
2. เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
3. เรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม้แก้ว

ทั้งนี้ญาติต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของเรือนจำกลางระยอง อย่างเคร่งครัด

04/07/2020

ประชาสัมพันธ์ญาติ ขณะนี้เครื่องคอมฯหลักที่ใช้ในการจองเยี่ยมผ่านระบบไลน์มีปัญหาไม่สามารถเข้าไปตอบรับการจองได้ อยู่ในช่วงกู้ข้อมูลในระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ งานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

25/06/2020

ประชาสัมพันธ์วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่6,7,27,28

งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยอง​ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการจองเยี่ยมญาติ​โดยยกเลิกการจองเยี่ยมทางไลน์และให้ญาติจองเยี่ยมผ่...
21/06/2020

งานเยี่ยมญาติเรือนจำกลางระยอง​ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการจองเยี่ยมญาติ​โดยยกเลิกการจองเยี่ยมทางไลน์และให้ญาติจองเยี่ยม
ผ่านทางเวปไซต์ www.ry-central-prison.com เท่านั้น​ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการขอให้ญาติจองเยี่ยมผ่านเวปไซต์ก่อนล่วงหน้า​1วันครับ

04/06/2020

ประกาศวันหยุด เนื่องในวันที่8 มิถุนายน 2563 ทางเรือนจำปิดทำการ1วัน เนื่องจากมีภารกิจภายใน

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ทางเราได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ต้องให...
30/04/2020

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ทางเราได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินหารปิดการเยี่ยมจากเดิม 18มีนาคม -30 เมษายน 2563 ขยายไปอีก1เดือน คือ18 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

08/04/2020
ระเบียบการเยี่ยมไลน์ครับ
08/04/2020

ระเบียบการเยี่ยมไลน์ครับ

เรือนจำกลางระยอง
07/04/2020

เรือนจำกลางระยอง

#ขั้นตอนการใช้งานระบบซื้อสินค้าออนไลน์เรือนจำกลางระยอง ⬇️ เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ วันที่ 8 เมษายน 2563

1. เข้าเว็ปไซต์ของเรือนจำกลางระยอง www.app-rayong.com

2. เลือก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

3. เลือก สินค้าที่ต้องการ

4. ระบุจำนวนการสั่งซื้อ

5. ตรวจสอบดูรายการจำนวน สินค้า และราคารวม

6. โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ขึ้นในระบบ

7. แนบสลิป การโอนเงิน เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อ

8. บันทึกการสั่งซื้อสินค้า

9. ระบบ ตอบกลับสถานะการสั่งซื้อสินค้า

#ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

https://bit.ly/3bVhjLT

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ งานเงินฝากผู้ต้องขัง 038-6377-60 ต่อ 701

ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ได้ให้...
30/03/2020

ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เข้าสู่ภายในเรือนจำกลางระยองได้

และมีความเป็นห่วง ด้านความสะดวกสบายสำหรับญาติผู้ต้องขังที่ต้องการ เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง, ต้องการซื้อสินค้า/อาหารปรุงให้ผู้ต้องขัง ,ต้องการฝากเงินให้กับผู้ต้องขัง หรือเขียนจดหมายหาผู้ต้องขัง

จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือญาติและผู้ต้องขังให้มีความสะดวกสบาย มากขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพทั้ง 2 ฝ่าย ท่านผู้บัญชาการจึงได้กำหนดช่องทางในการอำนวยความสะดวก ดังนี้

#การเยี่ยมญาติมีช่องทางการเยี่ยม ดังนี้
- การเยี่ยมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
- ผู้ต้องขังสามารถเขียนโปสการ์ด/จดหมาย (โดยไม่จำกัดชั้นของผู้ต้องขัง) ส่งถึงญาติได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์
- การเขียนจดหมายหรือไปษณียบัตรหากญาติไม่สะดวกส่งทางไปรษณีย์ เรือนจำกลางระยองเปิดตู้รับจดหมายไว้ให้ญาติส่งให้ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางระยอง

#การสั่งซื้อสินค้า/อาหารปรุง มีช่องทาง ดังนี้
- การสั่งซื้อสินค้า/อาหารปรุงทางแอพพลิิเคชั่นไลน์
- หากญาติท่านใดยังไม่สามารถซื้อสินค้า อาหารปรุง ให้ผู้ต้องขังผ่านไลน์ได้ ทางเรือนจำอนุญาตให้ญาติซื้อฝากผู้ต้องขังได้ที่ช่องซื้อสินค้าอาหารปรุง ณ เรือนจำกลางระยอง

#การฝากเงินให้กับผู้ต้องขัง สามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังนี้
- ฝ่ากผ่านธนาคาร กรุงไทย
- ส่งธนาณัติ (ตู้ ปณ. นิคมพัฒนา,หรือ ตู้ ปณ.บ้านค่าย)
- หากญาติท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนฝากเงินผ่านธนาคารกับทางเรือนจำ ท่านสามารถฝากเงินสดได้ กับช่องรับเงินฝากผู้ต้องขัง เรือนจำกลางระยอง

👨‍👩‍👧‍👧ทางเรือนจำกลางระยอง จะดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ระหว่างผู้ต้องขัง ระหว่างแดน ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน เมษายน 2563 โดยรอดูสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อีกครั้ง

"เพราะลูกหลานของท่าน คือครอบครัวของเรา"

#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เราจะสู้สถานการณ์โควิด19ไปด้วยกัน

27/03/2020

ตามประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางรัฐบาล ทางงานเยี่ยมญาติขอแจ้งขยายการปิดเยี่ยมจาก18-31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา14 วัน เป็น18มีนาคม 2563 - 30เมษายน 2563 รวมเป็น44 วัน
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีการเปลี่ยนจะแจ้งมาใหม่นะคะ

เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางระยอง's cover photo
10/03/2020

เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางระยอง's cover photo

13/02/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมใกล้ชิด ครั้งที่2 ประจำปี2563 ระหว่างวันที่17 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2563(ชั้นต้องปรับปรุง,ชั้นต้องปรับปรุงมาก,ผู้ช่วยงาน)
แดน3วันที่17 กุมภาพันธ์(เช้า-บ่าย)
แดน8วันที่18กุมภาพันธ์(เช้า)
แดน9วันที่18 กุมภาพันธ์(บ่าย)
แดน5วันที่19-21กุมภาพันธ์(เช้า-บ่าย)
แดน7วันที่24-25กุมภาพันธ์(เช้า-บ่าย)และ26(เช้า)
แดน10วันที่26กุมภาพันธ์(บ่าย)
ญาติสามารถโทรสอบถามรายชื่อได้ตั้งแต่เวลา15.00น.-16.20น.ในวันเวลาราชการเท่านั้น

11/11/2019

แจ้งญาติที่จะโทรสอบถามการเยี่ยมใกล้ชิด ทางงานเยี่ยมญาติขอให้ญาติโทรมาสอบถามหลัง14.30และสามารถโทรสอบถามได้ถึงเวลา16.30ตามเวลาราชการครับ โดยญาติสามารถโทรสอบถามได้ในวันที่12 พฤศจิกายน 2562เป็นต้นไปครับ

04/11/2019

ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562ตั้งแต่วันที่ 18-29 พ.ย62 โดยกำหนดการเยี่ยม ชั้นดี,ชั้นกลาง และผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 20-22และ28 เยี่ยมแดน 5
วันที่ 18,19(หญิง)เช้า
วันที่ 19(แดน10) (บ่าย)
วันที่ 29 แดน 8(เช้า)และแดน9(บ่าย)
วันที่ 25-27 แดน7
โดยญาติสามารถโทรสอบถามได้ในวันที่12 พฤศจิกายน ที่เบอร์038-637760ต่อ333ตั้งแต่เวลา14.30-16.30น.

04/10/2019

ประชาสัมพันธ์จากงานเงินฝากผู้ต้องขัง
-ระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิคของธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดให้บริการ 25 กันยายน 2562
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
1.บัตรประชาชน(ตัวจริง)ฃของญาติ
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี(ของญาติ)
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์038-637760ต่อ701

13/08/2019

ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำเดือน สิงหาคม 2562ตั้งแต่วันที่ 19-29 ส.ค.62 โดยกำหนดการเยี่ยม ชั้นเยี่ยม ,ดีมาก และผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 19-22 เยี่ยมแดน 5
วันที่ 23 แดน 3(หญิง)
วันที่ 26 แดน 9(เช้า)และแดน10 (บ่าย)
วันที่ 27 แดน 8(เช้า)และแดน7(บ่าย)
วันที่ 28 แดน7
และวันที่29 แดน8
โดยญาติสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์038-637760ต่อ333ตั้งแต่เวลา14.30-16.30น.

22/05/2019

ประชาสัมพันธ์ ทางเรือนจำกลางระยองมีโครงการพบญาติใกล้ชิด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่1)ระหว่างวันที่ 10-18 มิ.ย.62(ชั้นเลว เลวมาก ผู้ช่วยงานในแดน)
แดน7 วันที่ 10-11(เช้า-บ่าย)
แดน 5 วันที่ 12,13,14 (เช้า-บ่าย)
แดน8 วันที่11 และ18
แดน9 (เช้า)10(บ่าย) วันที่14 มิ.ย.62
แดน3(หญิง) 17 มิ.ย.62
รายชื่อสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่29 พ.ค.62 เป็นต้นไปที่บริเวณอาคารเยี่ยมญาติครับหรือโทรสอบถามที่เบอร์038-637760ต่อ102หรือ333หลัง15.00น.เป็นต้นไปครับ

04/02/2019

แจ้งวันหยุดราชการ
วันที่19 ก.พ.62
วันที่ 8,12,15และ16 เม.ย.62
วันที่ 6,9และ20 พ.ค.62
วันที่3 มิ.ย.62(เพิ่มเติม)
วันที่ 16และ29 ก.ค.62
วันที่ 12 ส.ค.62
วันที่ 14และ23 ต.ค.62
วันที่ 5,10และ31 ธ.ค.62

29/10/2018

ประกาศจากงานเยี่ยมญาติ
ด้วยทางเรือนจำฯได้จัดทำโครงการญาติผู้ต้องขังเข้าใหม่ระหว่างคดี เยี่ยมชมการควบคุมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำฯ ทางงานเยี่ยมญาติเปิดรับลงทะเบียนญาติที่จะเข้าเยี่ยมชมเรือนจำตั้งวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำฯในวันที่ ๓ - ๑๔ธ.ค. ๖๑ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยการเยี่ยมชมภายในเรือนจำฯในแต่ละวันจำนวนไม่เกิน๕๐คนโดยกำหนดให้ญาติ๑คนต่อผู้ต้องขัง๑คน เวลาเข้าเยี่ยม ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.(โดยญาติที่ลงทะเบียนไว้จะต้องมารายงานตัวในเวลา๐๖.๓๐น.ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ)หากท่านมาหลังเวลาที่กำหนดจะเสียสิทธิ์และจะไม่มีการลงเป็นครั้งที่๒

เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางระยอง
07/08/2018

เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางระยอง

02/08/2018

ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำเดือน สิงหาคม 2561ตั้งแต่วันที่ 6-16 ส.ค.61 โดยกำหนดการเยี่ยม ชั้น ดี ,ดีมาก และผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 6,7 เยี่ยมแดน 7 วันที่ 8-10 แดน 5 วันที่ 14 แดน 3(หญิง) วันที่ 15 แดน 8 และวันที่ 16 แดน9,10 ครับ

30/05/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมชมการปฏิบัติตนของผู้ตนของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
ญาติท่านใดมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำให้มาติดต่อลงทะเบียนได้ที่เจ้าหน้าที่งานเยี่ยมญาติ และจะเริ่มเข้าเยี่ยมชมเรือนจำเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยเยี่ยมในวันอังคาร,พฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ๔๐คน และเป็นญาติผู้ต้องขังที่ได้ขึ้นทะเบียนเยี่ยมไว้เรียบร้อย โดยเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐น. ซึ่งมีสถานที่ ที่เข้าชมดังนี้
๑.ดูการรับประทานอาหารของผู้ต้องขัง และการเข้าแถวแสดงความเคารพธงชาติที่แดน๕
๒.ดูสถานที่ล็อกเกอร์,บล็อกสุขา และบล็อกอาบน้ำของผู้ต้องขังแดน๗
๓.ดูแฟนซีดิว แดน๘
๔.ดูการฝึกวินัยของผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ ที่สนามกีฬาควบคุมกลาง
**ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำ**
๑. ในการเข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำ "ญาติห้ามพูดคุยกับผู้ต้องขังโดยเด็ดขาด"
๒.ไม่อนุญาตให้พาเด็กที่ยังไม่ลงทะเบียนเยี่ยมเข้าภายในเรือนจำ
๓.ไม่อนุญาตบันทึกภาพภายในเรือนจำ

ข้อบังคับเรือนจำกลางระยองว่าด้วยการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง พ.ศ.2561
26/05/2018

ข้อบังคับเรือนจำกลางระยองว่าด้วยการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง พ.ศ.2561

Untitled Album
25/05/2018

Untitled Album

04/04/2018

ประกาศ แจ้งวันหยุดราชการของเดือน เมษายน 2561
1. 6เม.ย.61 (วันจักรี)
2.12-16 เม.ย.61(วันสงกรานต์)

09/03/2018

แจ้งญาติทำความเข้าใจนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีหน้างานหลักอาจตอบคำถามไม่ได้ทุกท่าน ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสะดวกรบกวนโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์038-637760ต่อ333 หรือทิ้งข้อความไว้ถ้าสะดวกแล้วจะมาตอบให้นะครับถ้าไม่เร่งด่วน ขอบคุณครับ

09/03/2018

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เด็กที่ผู้ต้องขังมิได้ระบุรายชื่อเยี่ยมในใบเยี่ยมใกล้ชิด ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้นะครับ

แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติใกล้ชิดชั้นเลว,เลวมาก ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. -15 มี.ค.61  ดังตารางนี้เพิ่มเติม แดน 7 วันที่ 14 มี....
06/03/2018

แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติใกล้ชิดชั้นเลว,เลวมาก ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. -15 มี.ค.61 ดังตารางนี้
เพิ่มเติม แดน 7 วันที่ 14 มี.ค. รอบบ่าย

ที่อยู่

บ้านค่่าย
Rayong
21120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 14:30
อังคาร 08:00 - 14:30
พุธ 08:00 - 14:30
พฤหัสบดี 08:00 - 14:30
ศุกร์ 08:00 - 14:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เพจ ห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำกล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คึดถึงแม่จังเลย
เปิด​ให้​ญาติ​เยี่ยม​ได้​เดือน​ไหน​ครับ​อยาก​ทราบ​รายละเอียด
ลินดาเกตุจันทร(ื
อยากทราบข้อมูลการเยี่ยมญาติทางออไลคต้องทำแบบไหนค่ะ
ต้องการส่ง จ.ม.อีเมลนะครับต้องทำยังไง
เราชื่อของให้ญาติทางเว็บไซต์จะรู้ได้ไงว่าได้รับของหรือยังค่ะ
อยากทราบว่าเปิดเ​ยี่​ยมเมื่อไหร่คะอีกนานมั้ยคะ
ต้องการนัดวันเยี่ยมญาติคาะ
ขอตัวอย่างเยี่ยมผ่านไลน์เรือนจำระยองเอาแบบละเอียดได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
รอคำเชิญตามขอค่ะ.หลักฐานส่งเมื่อ 04/91/2010
ชื้อของห้องญาติผ่านไลน์ได้มั้ยค่ะ
ทางเรือนจำไม่มีอะไรรองรับเลยสำหรับญาติที่จองผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจองในไลน์ใหม่ก็บอกว่าต้องจองล่วงหน้าเปนอาทิตย์งดเยี่ยมกระทันหันแบบนี้โดนตัดสิทธิ์เฉยๆงงค่ะทำงานเปนระบบแต่หาความเป็นระเบียบไม่เจอ