ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้มีการจัดพิธีการขอขมาต่อเจ้าหน้าที่โดยมีสาเห...
03/05/2021

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้มีการจัดพิธีการขอขมาต่อเจ้าหน้าที่โดยมีสาเหตุมาจากการที่เยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดระยองได้หลบหนีออกจากสถานควบคุมและให้ข่าวว่าถูกทางเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายรวมถึงการได้รับประทานอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ ต่อมาเยาวชนรับสารภาพว่าโกหกและรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจึงอยากขอโทษต่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต 1 จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีด้วยระบบ VDO Conference

วันที่ 29 เมษายน 2564 สโมสรกีฬา BBG โดยมีรองประธานสโมสรพร้อมคณะมารับตัวเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและจะเข้ารับราชกา...
30/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564 สโมสรกีฬา BBG โดยมีรองประธานสโมสรพร้อมคณะมารับตัวเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและจะเข้ารับราชการทหารไปอยู่ในความดูแล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าให้การต้อนรับและให้กำลังใจเยาวชนในการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาและการรับราชการทหารซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่นต่อไป

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
19/04/2021

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post
16/04/2021

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post

09/04/2021

ขออนุญาตแจ้งผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ มีการแพร่กระจายไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ และเชื้อสายพันธ์ใหม่มีระยะฟักตัวน้อย ทำให้มีการติดต่อกันได้ง่ายขึ้น พบผู้ติดเชื้อแล้วในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ควบคุม ศูนย์ฝึกฯ จึงของดเยี่ยมเยาวชนแบบใกล้ชิดในระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ ได้เพิ่มช่องทางการเยี่ยมญาติ 2 ช่องทาง คือ การเยี่ยมผ่านระบบญาติเยี่ยมทางไกล และการเยี่ยมผ่านระบบ Line แทนการเยี่ยมแบบใกล้ชิด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ศูนย์ฝึกฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดระยอง พร้...
19/03/2021

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดระยอง พร้อมทั้งรับมอบ Android TV และ Router WiFi ที่คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ให้การอนุเคราะห์เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ของเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับ ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ ประธานคณะกรรมก...
18/03/2021

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับ ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดตราด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีแจ้งผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจฯ ภายในเขต 1 ภายใต้โครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”
สำหรับผลการประกวด จากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 37 ทีม คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 ทีม กลุ่ม “มารบูรพา” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เอาชนะใจคณะกรรมการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “โซฟาวงล้อ” โซฟาที่ผลิตจากล้อมอเตอร์ไซค์และเหล็กที่เป็นวัสดุเหลือใช้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ มีความคงทน แข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง  โดยส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่ายได้จัดป...
18/03/2021

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง โดยส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย
ได้จัดประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
แนวทางติดตามภายหลังปล่อย และทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน
ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขต 1
เพื่อให้สถานพินิจฯต้นทาง หรือสถานพินิจฯที่เด็กและเยาวชน
จะกลับไปอาศัยอยู่ภายหลังปล่อย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ร่วมบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู
ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมสร้างสัมพันธภาพ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ตลอดจนร่วมจัดทำแผนการติดตามภายหลังปล่อย
ร่วมกับศูนย์ฝึกฯ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและครอบครัว

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเขต 1 จังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมอบรมฝึกวิชาชีพการชงเครื่องดื่มอิตาเลี่ยนซดา  โดยว...
11/03/2021

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเขต 1 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมอบรมฝึกวิชาชีพการชงเครื่องดื่มอิตาเลี่ยนซดา โดยวืทยากรตัวคูณ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรโครงการกำลังใจ เรือนจำกลางระยอง และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากเยาวชนต้นแบบที่ได้รับการปล่อยตัว ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่คาเฟ่ อเมซอน โดยมีเจ้าของสถานประกอบการร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการแก้...
09/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่องการจัดหาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
โดยจัดหาอาชีพสุจริตให้เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง นางสุภัทรา ฟ้าประทาน...
27/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง นางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง บูรณาการความร่วมมือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อยให้เยาวชนเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสวนสุภัทราแลนด์
โดยมีนายธิติบดี รัมเนตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายพิเชษฐ์ มาลินี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ครูที่ปรึกษา) เป็นผู้ประสานงาน ร่วมจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและแนวทางติดตามภายหลังปล่อย ร่วมกับครอบครัวและสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ครูที่ปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ ได้ช่วยเหลือสนับสนุนของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้เยาวชนในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตภายหลังปล่อย

26/02/2021
26/02/2021
Photos from ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม's post
23/02/2021

Photos from ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม's post

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post
09/02/2021

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post
27/01/2021

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post

22/12/2020
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเรื่องการระงับการเยี่ยมเด็กและเยาวชนแบบใกล้ชิด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2 โดยศูนย์ฝึกฯ ขอระงับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 แต่ยังเปิดให้บริการการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Skype) ของทุกวันทำการพร้อมเปิดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งกรณีการเยี่ยมผ่าน Application Line “Rayong1 visit” ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนเยี่ยมใน Application Line “Rayong1 visit” เวลา 12.00 น. และเริ่มเยี่ยมในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ กำหนดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line จำนวน 12 ราย ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางกลุ่ม Line “บริการญาติเยี่ยมเขต 1” ขอบคุณครับ

22/12/2020

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเรื่องการระงับการเยี่ยมเด็กและเยาวชนแบบใกล้ชิด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2 โดยศูนย์ฝึกฯ ขอระงับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 แต่ยังเปิดให้บริการการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Skype) ของทุกวันทำการพร้อมเปิดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งกรณีการเยี่ยมผ่าน Application Line “Rayong1 visit” ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนเยี่ยมใน Application Line “Rayong1 visit” เวลา 12.00 น. และเริ่มเยี่ยมในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ กำหนดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line จำนวน 12 ราย ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางกลุ่ม Line “บริการญาติเยี่ยมเขต 1” ขอบคุณครับ

21/12/2020
21/12/2020
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ส่วนบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปั...
08/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ส่วนบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลระยองพร้อมด้วยมูลนิธิซิสเตอร์จังหวัดระยองเข้ามาอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องอีกทั้งมีการตรวจคัดกรองเชื้อ HIV/AIDS แบบสมัครใจให้แก่เด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ...
08/12/2020

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เส...
08/12/2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” ณ อาคารกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ในการนี้ทรงทอดพระเนตรการแสดงบาสโลบของเด็กและเยาวชนหญิง และทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา ให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนชายและหญิง

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมก...
22/11/2020

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรม “วันหยุดสุดหรรษา” เนื่องในวันหยุดราชการต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกับเพื่อนเยาวชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายภายนอก ร่วมแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้เยาวชน และร่วมสนับสนุนของรางวัลในการทำกิจกรรมของเยาวชน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๖ รักษาราชการแทน ศูนย์และอบรมฯ เข...
07/11/2020

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๖ รักษาราชการแทน ศูนย์และอบรมฯ เขต ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายโยธิน จารุจุฑารัตน์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานแรกรับ สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมและอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ทั้งภายหน่วยชายและหน่วยหญิงอีกทั้งให้กำลังใจและชื่นชมเด็กและเยาวชนในการฝึกอบรมที่ทางศูนย์ฝึกฯเขต๑ จัดให้มีการสอนทักษะอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการนวดแผนไทยและโครงการธุรกิจรุ่นเยาว์ร้านกาแฟต้นกล้า ทำให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกและมีแผนภายหลังปล่อยตัวในการประกอบอาชีพต่อไป

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
02/11/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔴 ผมให้ความสำคัญกับ "การดูแลความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน" เพราะการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เขารู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ลดภาวะความเครียด และปัญหาความรุนแรงในสถานควบคุมได้ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูของเราแก่เด็กและเยาวชนด้วย

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
20 ตุลาคม 2563

🔶 "ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"https://www.facebook.com/4886520311...
01/11/2020

🔶 "ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

https://www.facebook.com/488652031186943/posts/3757001761018604/

🔸"ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
01/11/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔸"ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีขอ...
01/11/2020

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีของไทยและเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของน้ำในการใช้อุปโภคบริโภครวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัยพากรอย่างรู้คุณค่าและไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต ๘ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์ในการมาร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางและนายนพมาศ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน เช่นการร้องเพลง การเล่นดนตรี และร่วมลอยกระทงกับเด็กและเยาวชนร่วมกัน

28/10/2020
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง  กลุ่มศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเข...
25/10/2020

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง กลุ่มศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จัดดำเนินการสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้กับเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
16/10/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔸 ผมขอเป็น "ฟันเฟือง" ️หนึ่งที่จะทำให้กลไกในการทำงานของกรมพินิจฯ "ขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้น"

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
15 ตุลาคม 2563

ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์  จันทร์เอี่ยม  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ให้การต้อน...
05/09/2020

ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับนางสาวภิรญา ฐิตินนทชัย และนางสาวศิริลักษณ์ ประภาศรี ผู้ประสานงานโครงการขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๒.๒ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก และเยาวชนหญิง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน เข้ารับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยนริทร์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้เป็นประธาน...
31/08/2020

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยนริทร์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และช่วยเหลือตามโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการบำบัดได้รับความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีอาจารย์ลักขณา กลางคาร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โดยในครั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออก มาร่วมสังเกตุการณ์และร่วมประชุมถึงแนวทางการบำบัดเพื่อส่งต่อการดูแลอย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งมีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมในการอบรม เพื่อเกิดการบูรณาการด้านการบำบัดแก้ไขและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง นำโดยนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้...
21/08/2020

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง นำโดยนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ที่เข้ามาจัดโครงการ
“กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมทักษะ และให้องค์ความรู้ด้านการประกอบกิจกรรมนันทนาการ และมีการมอบของรางวัล ขนม ของว่าง ให้กับเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ
โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจากนายพัชระ ตั้งพานิช
ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
นำโดยนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ
“กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”
ซึ่งจัดโดยสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ในการนี้ ได้มีพิธีมอบ
เกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการ พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ

ที่อยู่

114/1 หมู่ที่ 2, ถนนสุขุมวิท
Rayong
21000

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ที่ 144/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

038612224

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙏ขอขอบคุณครูหน่วยหญิงและลูกๆเยาวชนหญิงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 ที่ฝึกทักษะวิชาชีพทำผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์สวยงามสำหรับใช้ในห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี🥰💞 #ขอขอบคุณครูเนาว์หัวหน้าหน่วยหญิงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน🙏🥰 #ทีม สพ ปราจีนบุรี #พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ🇹🇭 👇👇
ผมก้ขอขอบคุนทางศูนย์ด้วยน่ะคับที่ช่วยอบรบผมที่ช่วยสั่งสอนผมตอนมีผมก้ร้านส้มไก่ย่างเป้นของตัวเองแล้วแถมผมยังทำงานเซ่เว้นอีกคับผมก้ขอขอบคุนครูทุกท่านน่ะคับขอบคุนคับ
ฝากคุณครูดูแลแฟนผมด้วย โสรยา ศรีเมือง