Clicky

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง คณะอัยการคดีเยาวช...
31/03/2022

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง คณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และคณะครูเจ้าหน้าที่ได้นำเยาวชนมาศึกษาดูงานและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านกีฬามวยไทยร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี และโรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถทางด้านกีฬา มวยไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ได้รับการศึกษาฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสู่อาชีพที่มั่นคงได้ โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วม ในการฝึกซ้อมจำนวน ๑๒ คน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้ส่งเยาวชนเพื่อรับการฝึกฝนเป็นนักมวยอาชีพที่โรงเร...
21/03/2022

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้ส่งเยาวชนเพื่อรับการฝึกฝนเป็นนักมวยอาชีพที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสและค่ายมวยราชายิม กรุงเทพมหานครฯ ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิราชและโค้ชผู้ฝึกซ้อม

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง  ได้นำเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ จำนวน 37 ราย ออกไปศึกษาด...
12/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
ได้นำเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ จำนวน 37 ราย ออกไปศึกษาดูงานภายนอกตามโครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค
ที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)
จากการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันฯ
เยาวชนทุกรายให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
สามารถสรุปและนำแนวคิดจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post
11/03/2022

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post
10/03/2022

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้มีการจัดพิธีการขอขมาต่อเจ้าหน้าที่โดยมีสาเห...
03/05/2021

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้มีการจัดพิธีการขอขมาต่อเจ้าหน้าที่โดยมีสาเหตุมาจากการที่เยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดระยองได้หลบหนีออกจากสถานควบคุมและให้ข่าวว่าถูกทางเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายรวมถึงการได้รับประทานอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ ต่อมาเยาวชนรับสารภาพว่าโกหกและรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจึงอยากขอโทษต่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต 1 จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีด้วยระบบ VDO Conference

วันที่ 29 เมษายน 2564 สโมสรกีฬา BBG โดยมีรองประธานสโมสรพร้อมคณะมารับตัวเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและจะเข้ารับราชกา...
30/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564 สโมสรกีฬา BBG โดยมีรองประธานสโมสรพร้อมคณะมารับตัวเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและจะเข้ารับราชการทหารไปอยู่ในความดูแล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าให้การต้อนรับและให้กำลังใจเยาวชนในการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาและการรับราชการทหารซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่นต่อไป

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
19/04/2021

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post
16/04/2021

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post

09/04/2021

ขออนุญาตแจ้งผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ มีการแพร่กระจายไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ และเชื้อสายพันธ์ใหม่มีระยะฟักตัวน้อย ทำให้มีการติดต่อกันได้ง่ายขึ้น พบผู้ติดเชื้อแล้วในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ควบคุม ศูนย์ฝึกฯ จึงของดเยี่ยมเยาวชนแบบใกล้ชิดในระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ ได้เพิ่มช่องทางการเยี่ยมญาติ 2 ช่องทาง คือ การเยี่ยมผ่านระบบญาติเยี่ยมทางไกล และการเยี่ยมผ่านระบบ Line แทนการเยี่ยมแบบใกล้ชิด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ศูนย์ฝึกฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดระยอง พร้...
19/03/2021

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดระยอง พร้อมทั้งรับมอบ Android TV และ Router WiFi ที่คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ให้การอนุเคราะห์เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ของเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับ ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ ประธานคณะกรรมก...
18/03/2021

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับ ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดตราด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีแจ้งผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจฯ ภายในเขต 1 ภายใต้โครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”
สำหรับผลการประกวด จากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 37 ทีม คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 ทีม กลุ่ม “มารบูรพา” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เอาชนะใจคณะกรรมการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “โซฟาวงล้อ” โซฟาที่ผลิตจากล้อมอเตอร์ไซค์และเหล็กที่เป็นวัสดุเหลือใช้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ มีความคงทน แข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง  โดยส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่ายได้จัดป...
18/03/2021

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง โดยส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย
ได้จัดประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
แนวทางติดตามภายหลังปล่อย และทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน
ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขต 1
เพื่อให้สถานพินิจฯต้นทาง หรือสถานพินิจฯที่เด็กและเยาวชน
จะกลับไปอาศัยอยู่ภายหลังปล่อย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ร่วมบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู
ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมสร้างสัมพันธภาพ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ตลอดจนร่วมจัดทำแผนการติดตามภายหลังปล่อย
ร่วมกับศูนย์ฝึกฯ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและครอบครัว

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเขต 1 จังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมอบรมฝึกวิชาชีพการชงเครื่องดื่มอิตาเลี่ยนซดา  โดยว...
11/03/2021

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเขต 1 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมอบรมฝึกวิชาชีพการชงเครื่องดื่มอิตาเลี่ยนซดา โดยวืทยากรตัวคูณ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรโครงการกำลังใจ เรือนจำกลางระยอง และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากเยาวชนต้นแบบที่ได้รับการปล่อยตัว ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่คาเฟ่ อเมซอน โดยมีเจ้าของสถานประกอบการร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการแก้...
09/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่องการจัดหาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
โดยจัดหาอาชีพสุจริตให้เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง นางสุภัทรา ฟ้าประทาน...
27/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง นางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง บูรณาการความร่วมมือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อยให้เยาวชนเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสวนสุภัทราแลนด์
โดยมีนายธิติบดี รัมเนตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายพิเชษฐ์ มาลินี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ครูที่ปรึกษา) เป็นผู้ประสานงาน ร่วมจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและแนวทางติดตามภายหลังปล่อย ร่วมกับครอบครัวและสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ครูที่ปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ ได้ช่วยเหลือสนับสนุนของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้เยาวชนในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตภายหลังปล่อย

26/02/2021
26/02/2021
Photos from ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม's post
23/02/2021

Photos from ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม's post

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post
09/02/2021

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post
27/01/2021

Photos from โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน's post

22/12/2020
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเรื่องการระงับการเยี่ยมเด็กและเยาวชนแบบใกล้ชิด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2 โดยศูนย์ฝึกฯ ขอระงับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 แต่ยังเปิดให้บริการการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Skype) ของทุกวันทำการพร้อมเปิดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งกรณีการเยี่ยมผ่าน Application Line “Rayong1 visit” ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนเยี่ยมใน Application Line “Rayong1 visit” เวลา 12.00 น. และเริ่มเยี่ยมในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ กำหนดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line จำนวน 12 ราย ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางกลุ่ม Line “บริการญาติเยี่ยมเขต 1” ขอบคุณครับ

22/12/2020

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเรื่องการระงับการเยี่ยมเด็กและเยาวชนแบบใกล้ชิด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2 โดยศูนย์ฝึกฯ ขอระงับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 แต่ยังเปิดให้บริการการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Skype) ของทุกวันทำการพร้อมเปิดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งกรณีการเยี่ยมผ่าน Application Line “Rayong1 visit” ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนเยี่ยมใน Application Line “Rayong1 visit” เวลา 12.00 น. และเริ่มเยี่ยมในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ศูนย์ฝึกฯ กำหนดให้เยี่ยมญาติผ่านระบบ Application Line จำนวน 12 ราย ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางกลุ่ม Line “บริการญาติเยี่ยมเขต 1” ขอบคุณครับ

21/12/2020
21/12/2020
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ส่วนบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปั...
08/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ส่วนบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลระยองพร้อมด้วยมูลนิธิซิสเตอร์จังหวัดระยองเข้ามาอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องอีกทั้งมีการตรวจคัดกรองเชื้อ HIV/AIDS แบบสมัครใจให้แก่เด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ...
08/12/2020

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เส...
08/12/2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” ณ อาคารกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ในการนี้ทรงทอดพระเนตรการแสดงบาสโลบของเด็กและเยาวชนหญิง และทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา ให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนชายและหญิง

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมก...
22/11/2020

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรม “วันหยุดสุดหรรษา” เนื่องในวันหยุดราชการต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกับเพื่อนเยาวชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายภายนอก ร่วมแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้เยาวชน และร่วมสนับสนุนของรางวัลในการทำกิจกรรมของเยาวชน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๖ รักษาราชการแทน ศูนย์และอบรมฯ เข...
07/11/2020

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๖ รักษาราชการแทน ศูนย์และอบรมฯ เขต ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายโยธิน จารุจุฑารัตน์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานแรกรับ สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมและอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ทั้งภายหน่วยชายและหน่วยหญิงอีกทั้งให้กำลังใจและชื่นชมเด็กและเยาวชนในการฝึกอบรมที่ทางศูนย์ฝึกฯเขต๑ จัดให้มีการสอนทักษะอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการนวดแผนไทยและโครงการธุรกิจรุ่นเยาว์ร้านกาแฟต้นกล้า ทำให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกและมีแผนภายหลังปล่อยตัวในการประกอบอาชีพต่อไป

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
02/11/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔴 ผมให้ความสำคัญกับ "การดูแลความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน" เพราะการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เขารู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ลดภาวะความเครียด และปัญหาความรุนแรงในสถานควบคุมได้ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูของเราแก่เด็กและเยาวชนด้วย

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
20 ตุลาคม 2563

🔶 "ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"https://www.facebook.com/4886520311...
01/11/2020

🔶 "ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

https://www.facebook.com/488652031186943/posts/3757001761018604/

🔸"ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
01/11/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔸"ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563"

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีขอ...
01/11/2020

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีของไทยและเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของน้ำในการใช้อุปโภคบริโภครวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัยพากรอย่างรู้คุณค่าและไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต ๘ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเขต๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสงเคราะห์ในการมาร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางและนายนพมาศ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน เช่นการร้องเพลง การเล่นดนตรี และร่วมลอยกระทงกับเด็กและเยาวชนร่วมกัน

ที่อยู่

114/1 หมู่ที่ 2, ถนนสุขุมวิท
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6638612224

เว็บไซต์

http://www.djop.go.th/home

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

19 พฤษภาคม 2546 Workshop...Face Shield Chic Chic - 9.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา - 13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง กิจกรรมการประดิษฐ์ Face Shield วันนี้ สอนให้เยาวชนได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ระลอกที่ 3 โดยในกระบวนการลงมือ จะสอดแทรกการตกแต่งเพิ่มเติมให้ตัวชิ้นงานดูน่าสนใจมากขึ้น และมีการสอนคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองภายหลังได้รับการปล่อยตัว ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจาก 😊🙏 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง ค่ะ
[ Learning & Development ] : ช่วง จัด workshop ให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง ตอน #ประมวลภาพกิจกรรม และ #สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ 🤗🚩 กิจกรรม #เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผ่านทางออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ เยาวชน ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ✨ . เริ่มต้นจูนกลุ่ม เพื่อเปิดใจ เปิดพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการแนะนำตัวเอง พร้อมที่มาของชื่อ และ 3 คำบอกความเป็นตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกัน และเกมส์จับคู่กันอย่างเกมส์ #Jackpot 🤡🎉 . นอกจากจะได้ความสนุก เรียกเสียงหัวเราะ ความตื่นตัวแล้ว ยังได้ฝึกการตื่นรู้ จากคำถามในเกมส์ ที่ชวนให้ผลัดกันตอบคำถาม ได้แก่ • สิ่งของที่อยู่ในห้องนี้ ✏️ • อวัยวะในร่างกาย 👀 • ความรู้สึกภายใน 💗 . เมื่อสัญญาณระฆัง ลั่นหมดเวลา 🔔 คนไหนกำลังตอบค้างอยู่คนนั้นจะถูก Jackpot อาจเป็นการถูกทำโทษด้วยการนวดเพื่อน หรือได้รับการนวด การดูแลจากเพื่อน 🎊 . จากตรงนี้ ให้ข้อคิดว่าคนที่แพ้ในกติกา ไม่จำเป็นว่าต้องได้รับการถูกทำโทษเสมอไป ไม่มีแพ้ ชนะ เรียนรู้เกื้อกูลกันดีกว่าการทำโทษ และไม่ใช่ฝ่ายเดียวเป็นคนให้หรือรับเสมอ แต่สลับบทบาทกันไปมาได้ 😃 . ต่อมาคือ กิจกรรม #ภาพตราตรึงใจ 🖼 เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา #ภูเขาน้ำแข็งพลวัต และสำรวจภูเขาน้ำแข็งพลวัตในช่วงปัจจุบัน 💕 . อธิบายถึงโลกภายในและภายนอก ของทุกคน เปรียบดั่ง “ภูเขาน้ำแข็ง” 🏔 ส่วนที่โผล่พ้นน้ำให้เห็น คือ #พฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ อาการทางกาย คำพูด หรือพฤติกรรมทางกาย 🗣 . ส่วนที่อยู่ใต้น้ำอีกกว่า 90% นั้นคือ #โลกภายใน จิตใจ จิตวิญญาน #ขุมพลัง ของเรา ✨ โดยแบ่งอีกหลายชั้น เช่น อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก การรับรู้/ธาตุประกอบสร้าง คุณค่าที่ให้/ความต้องการเบื้องลึก เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม การแสดงออกภายนอก . “ทุก ๆ สิ่งที่แสดงออกมา ล้วนมาจากคุณค่าภายในที่เราแสดงออกมา” 🌾 โดยคนเราอาจจะให้คุณค่าภายในเรื่องเดียวกันได้ แต่ด้านบนภูเขาน้ำแข็ง อาจเลือกวิธีการแสดงออกต่างกัน ขึ้นกับเราจะเลือกวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คือเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น . และจับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึก #การฟังด้วยหัวใจ 💓 เพื่อฝึกสมาธิ อยู่กับคนตรงหน้า ฟังสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาทั้งสีหน้า คำพูด อารมณ์ ท่าทาง วางความคิด ความรู้สึกตนเองไว้ ฟังจนจบ แล้วค่อยให้กำลังใจหรือความคิดเห็นของเราออกไป 👩🏻‍🤝‍👩🏼 . #การแสดงบทบาทสมมุติ 🎭 ตามธาตุทั้ง 4 นำมาถอดบทเรียนเป็นคุณสมบัติของแต่ละธาตุที่มีอยู่ในมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ สู่การรับรู้ #ธาตุปัจจุบัน ของตนเอง 📊 ว่ามีธาตุใดมากน้อย . ต่อมาคือกิจกรรม #อริยสัจ4ความสุขสมดุล ทบทวนแล้วเขียน ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย (ต้องการปรับธาตุใด) และวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการเติมเต็มธาตุที่เป็น #รูปธรรม 🍀 โดยเลือกวิธีที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น . 🤸🏼‍♀️ ยกตัวอย่างวิธีการ #เติมเต็มพลัง ⏩ 💧 #ธาตุน้ำ เช่น ผ่านการดื่มน้ำ กินผักผลไม้ฉ่ำน้ำมากยิ่งขึ้น เพิ่มการสื่อสาร 🪵 #ธาตุดิน เช่น ผ่านการจดบันทึก จัดตารางชีวิตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 🔥 #ธาตุไฟ เช่น ผ่านการหาแรงบันดาลใจ เช่น การพูดคุย หรือฟังคนที่สร้างแรงบันดาลใจ 🌫 #ธาตุลม เช่น ผ่านการร้องเพลง วาดรูป หรือทำอะไรที่สร้างสรรค์ ผจญภัย . พร้อมทั้ง #เขียนจดหมายถึงตัวเอง ในอนาคต ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้และตั้งใจจะทำเพื่อไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขและสมดุลมากยิ่งขึ้น 💌 และทำการ์ด Keyword เพื่อเติมเต็มความสมดุลให้กับตนเองอยู่เสมอเมื่อนึกถึง ☁️ . ทั้งนี้ขอชื่นชมและขอบคุณทีมโครงการ F i n d Me F i n d Job และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง ที่ช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้กับเยาวชน คนใกล้ตัว ตลอดจนสังคมส่วนรวมค่ะ 🥰 . เป็นการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ 🌱 ในการกลับมา #รู้สึกตัว เพื่อเท่าทัน ยอมรับ ปรับสมดุล ทั้งกาย ใจ ความคิด จิตวิญญาณ รวมถึงชีวิตองค์รวม เป็นทักษะติดตัวน้อง ๆ แต่ละคน ให้นำไปใช้ในชีวิตและเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะ 🌳 . เชิญชวนทุกท่าน ลองเชื่อมโยงกับชีวิตตนเอง 🍃 ว่าต้องการร่วมเรียนรู้ ดูแลรักษา ฝึกฝนพัฒนา สุขภาวะและสมดุลชีวิตองค์รวม ในเรื่องหรือมิติใดบ้าง พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะคะ 🤗 ___________________________________ ชมรวมภาพกิจกรรมบางส่วน ได้ทางลิงก์นี้เลยนะคะ 😀⏬ https://bit.ly/3v7U8Zh อ่านโพสต์บันทึกการเรียนรู้ขึ้นกระดาน 📝💫 ได้ทางลิงก์นี้นะคะ ⏬ https://bit.ly/2Of8wyj ___________________________________ #คุณค่าและขุมพลังภายใน #สมดุลธาตุ_สมดุลชีวิต #พลังธาตุทั้ง6 #ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน #Nasomdul_Workshop #รักใครให้แชร์ #withLOVE #Every_happiness_is_possible #รับรู้_เท่าทัน_ยอมรับ_ปรับสมดุล #HereAndNow #สุขสมดุลชีวิตองค์รวม #คิดถึงสมดุล_คิดถึง_ณ_สมดุลย์ #Na_somdul #ณ_สมดุลย์ฯ . 😊😃🤗😘💞💐🌻🌾🌳 🏵️ สนใจงานบริการด้านต่าง ๆ หรือสอบถามเพิ่มเติม เชิญติดต่อเราทาง inbox เพจ "ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม" ทางลิงก์นี้ได้เลยนะคะ 😄👉👉 http://m.me/Nasomdul หรือติดต่อ 📲 : 061-965-5659 📧 : [email protected] Youtube : bit.ly/2tfYXnX Website : bit.ly/36f0Wrh Line : bit.ly/36hFVfI Instagram : bit.ly/2QdFLQH Twitter : bit.ly/37rxcaG 🌀 กลุ่ม " Co-caring Community (ณ สมดุลย์ฯ membership) " Facebook Group : https://bit.ly/3dQdutu Line Group : bit.ly/2F8FOqz . 🌾 เชิญชวนกด Like Page และกด Share เพื่อติดตามและส่งต่อสาระน่ารู้ สู่สาธารณะประโยชน์กันต่อนะคะ
[ Learning & Development ] : ช่วง จัด workshop ให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง ตอน บันทึกการเรียนรู้ขึ้นกระดาน 📝💫 กิจกรรม #เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผ่านทางออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ เยาวชน ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ✨ . 👩🏻‍⚕ ทีมหมอลงภาพบันทึกการเรียนรู้ขึ้นกระดานให้สำหรับผู้เข้าร่วมในวันงาน และผู้ที่สนใจร่วมเรียนรู้กันต่อนะคะ 😊 . บรรยากาศเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน น้อง ๆ ให้ความสนใจ ตั้งใจทำกิจกรรมกันเป็นอย่างดี ช่วยให้น้อง ๆ รับรู้ และเติมเต็มคุณค่าภายในตนเอง #รู้จักและเข้าใจตนเอง ผ่านการเรียนรู้ #ภูเขาน้ำแข็งพลวัต 🏔 นำไปสู่การ #เข้าใจผู้อื่น มากขึ้น 🙋🏻‍♀️ . รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่อง #ธาตุทั้ง6 (ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ) 💠 เพื่อเท่าทันการใช้พลังธาตุ และเลือกใช้แต่ละธาตุได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ . ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดูแลสุขภาวะ ปรับสมดุล และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง คนใกล้ตัว และเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในสังคม 🌈 . การเรียนรู้สำคัญ คือ #ภูเขาน้ำแข็งพลวัต 🏔 สังเกต ทบทวนความรู้สึก ความคิด ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา และสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือความหมายในเหตุการณ์นั้น ๆ ผ่านกิจกรรม “#ภาพตราตรึงใจ” เพื่อฝึกฝนการสังเกต รับรู้ เท่าทัน โลกภายในตนเอง . ต่อเนื่องด้วยให้สำรวจภูเขาน้ำแข็งพลวัตในช่วงปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงถึง #ใต้ภูเขาน้ำแข็ง 🌊 ซึ่งเป็นคุณค่าหรือขุมพลังภายใน อันเป็นพลังบวก ต้นทางที่จะเกิดเป็นความรู้สึก ความคิด และการกระทำ . และให้แต่ละคนมองว่าจากคุณค่านี้เป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งให้เราเท่าทันและยอมรับว่าด้านลบ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา และให้ตั้งใจที่จะดึงคุณค่าหรือ #ขุมพลัง ไปในทางด้านบวก 💫 ในเรื่องของการรับรู้ ความรู้สึก ความคิดและการกระทำ . เป็นการชวนให้เห็นว่าทุกคน ล้วนมีคุณค่าหรือขุมพลังที่ดีงาม #ขึ้นกับว่าจะเลือกดึงพลัง ขึ้นมาใช้ในด้านลบ ➖ แล้วจะกระทบผู้อื่น หรือเลือกดึงพลังขึ้นมาใช้ในด้านบวก ➕ เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น 🍀 . #การแสดงบทบาทสมมุติ 🎭 จากพี่ ๆ ทีมหมอ สวมบทบาทแตกต่างกันไปตามธาตุทั้ง 4 แล้วให้น้อง ๆ สังเกตทั้งสิ่งที่ปรากฏมาภายนอก และอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของแต่ละคน นำมาถอดบทเรียนเป็นคุณสมบัติของแต่ละธาตุที่มีอยู่ในมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ สู่การรับรู้ธาตุในตนเอง ผู้อื่น และชีวิตองค์รวมมิติต่าง ๆ . จากนั้นให้น้อง ๆ เชื่อมโยงกับ #สมดุลธาตุปัจจุบัน ในตนเอง 📊 ว่ามีธาตุใดมากน้อย ออกมาเป็นแผนภูมิหรืองานศิลปะที่มีสัดส่วนของธาตุต่างกันไปในแต่ละคน แล้วจับกลุ่มสนทนากันตามโจทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นที่มีธาตุนั้นเด่น และนำมาแชร์สู่วงใหญ่ . ต่อมาคือกิจกรรม #อริยสัจ4ความสุขสมดุล ทบทวนแล้วเขียน ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย (ต้องการปรับธาตุใด) และวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการเติมเต็มธาตุที่เป็น #รูปธรรม 🍀 โดยเลือกวิธีที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น . 🤸🏼‍♀️ ยกตัวอย่างวิธีการ #เติมเต็มพลัง ⏩ 💧 #ธาตุน้ำ เช่น ผ่านการดื่มน้ำ กินผักผลไม้ฉ่ำน้ำมากยิ่งขึ้น เพิ่มการสื่อสาร 🪵 #ธาตุดิน เช่น ผ่านการจดบันทึก จัดตารางชีวิตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 🔥 #ธาตุไฟ เช่น ผ่านการหาแรงบันดาลใจ เช่น การพูดคุย หรือฟังคนที่สร้างแรงบันดาลใจ 🌫 #ธาตุลม เช่น ผ่านการร้องเพลง วาดรูป หรือทำอะไรที่สร้างสรรค์ ผจญภัย . จากนั้น #เขียนจดหมายถึงตนเอง ในอนาคต ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้และตั้งใจจะทำเพื่อไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขและสมดุลมากยิ่งขึ้น 💌 . เนื้อหาการถอดบทเรียนที่ได้ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามอ่านใน #ภาพกระดานบันทึกการเรียนรู้ ได้เลยนะคะ 😊 . ทั้งนี้ขอชื่นชมและขอบคุณทีมโครงการ F i n d Me F i n d Job และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง ที่ช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้กับเยาวชน คนใกล้ตัว ตลอดจนสังคมส่วนรวมค่ะ 🥰 . เป็นการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ 🌱 ในการกลับมา #รู้สึกตัว เพื่อเท่าทัน ยอมรับ ปรับสมดุล ทั้งกาย ใจ ความคิด จิตวิญญาณ รวมถึงชีวิตองค์รวม เป็นทักษะติดตัวน้อง ๆ แต่ละคน ให้นำไปใช้ในชีวิตและเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะ . เชิญชวนทุกท่าน ลองเชื่อมโยงกับชีวิตตนเอง 🍃 ว่าต้องการร่วมเรียนรู้ ดูแลรักษา ฝึกฝนพัฒนา สุขภาวะและสมดุลชีวิตองค์รวม ในเรื่องหรือมิติใดบ้าง พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะคะ 🤗 ___________________________________ สามารถชมภาพกิจกรรมบางส่วน ได้ทางลิงก์นี้เลยนะคะ 😀⏬ https://bit.ly/3r8wJV2 ___________________________________ #คุณค่าและขุมพลังภายใน #สมดุลธาตุ_สมดุลชีวิต #พลังธาตุทั้ง6 #ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน #Nasomdul_Workshop #รักใครให้แชร์ #withLOVE #Every_happiness_is_possible #รับรู้_เท่าทัน_ยอมรับ_ปรับสมดุล #HereAndNow #สุขสมดุลชีวิตองค์รวม #คิดถึงสมดุล_คิดถึง_ณ_สมดุลย์ #Na_somdul #ณ_สมดุลย์ฯ . 😊😃🤗😘💞💐🌻🌾🌳 🏵️ สนใจงานบริการด้านต่าง ๆ หรือสอบถามเพิ่มเติม เชิญติดต่อเราทาง inbox เพจ "ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม" ทางลิงก์นี้ได้เลยนะคะ 😄👉👉 http://m.me/Nasomdul หรือติดต่อ 📲 : 061-965-5659 📧 : [email protected] Youtube : bit.ly/2tfYXnX Website : bit.ly/36f0Wrh Line : bit.ly/36hFVfI Instagram : bit.ly/2QdFLQH Twitter : bit.ly/37rxcaG 🌀 กลุ่ม " Co-caring Community (ณ สมดุลย์ฯ membership) " Facebook Group : https://bit.ly/3dQdutu Line Group : bit.ly/2F8FOqz . 🌾 เชิญชวนกด Like Page และกด Share เพื่อติดตามและส่งต่อสาระน่ารู้ สู่สาธารณะประโยชน์กันต่อนะคะ
[ Learning & Development ] : ช่วง จัด workshop ให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง ตอน รวมภาพกิจกรรมบางส่วน ✨ . สวัสดีค่ะ 😍☁️ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ทางทีมหมอ ณ สมดุลย์ฯ ได้จัดงานอบรมออนไลน์ #เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กับกลุ่มน้อง ๆ เยาวชนชาย . บรรยากาศเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน น้อง ๆ ให้ความสนใจ ตั้งใจทำกิจกรรมกันเป็นอย่างดี ช่วยให้น้อง ๆ รับรู้ และเติมเต็มคุณค่าภายในตนเอง #รู้จักและเข้าใจตนเอง ผ่านการเรียนรู้ #ภูเขาน้ำแข็งพลวัต 🏔 นำไปสู่การ #เข้าใจผู้อื่น มากขึ้น 🙋🏻‍♀️ . รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่อง #ธาตุทั้ง6 (ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ) 💠 เพื่อเท่าทันการใช้พลังธาตุ และเลือกใช้แต่ละธาตุได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ . ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดูแลสุขภาวะ #ปรับสมดุล และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง คนใกล้ตัว และเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในสังคม 🌈 . ทีมหมอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดอบรมให้กับน้อง ๆ เยาวชนในครั้งนี้ค่ะ ติดตาม #ภาพบรรยากาศ และบันทึกการเรียนรู้ได้ในโพสต์ต่าง ๆ ต่อไปทางเพจ ณ สมดุลย์ฯ นะคะ 😊 . ทั้งนี้ขอชื่นชมและขอบคุณทีมโครงการ F i n d Me F i n d Job และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1 จ.ระยอง ที่ช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้กับเยาวชน คนใกล้ตัว ตลอดจนสังคมส่วนรวมค่ะ 🥰 . เป็นการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ 🌱 ในการกลับมา #รู้สึกตัว เพื่อเท่าทัน ยอมรับ ปรับสมดุล ทั้งกาย ใจ ความคิด จิตวิญญาณ รวมถึงชีวิตองค์รวม เป็นทักษะติดตัวน้อง ๆ แต่ละคน ให้นำไปใช้ในชีวิตและเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะ . หมายเหตุ : ขออนุญาตเบลอภาพหน้าน้อง ๆ เพื่อปกป้องตัวตน เยาวชนเมื่อพ้นผิดออกมานะคะ ___________________________________ #คุณค่าและขุมพลังภายใน #สมดุลชีวิตองค์รวม #ธาตุทั้ง_6 #ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน #Nasomdul_Workshop #รักใครให้แชร์ #withLOVE #Every_happiness_is_possible #รับรู้_เท่าทัน_ยอมรับ_ปรับสมดุล #HereAndNow #สุขสมดุลชีวิตองค์รวม #คิดถึงสมดุล_คิดถึง_ณ_สมดุลย์ #Na_somdul #ณ_สมดุลย์ฯ . 😊😃🤗😘💞💐🌻🌾🌳 🏵️ สนใจงานบริการด้านต่าง ๆ หรือสอบถามเพิ่มเติม เชิญติดต่อเราทาง inbox เพจ "ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม" ทางลิงก์นี้ได้เลยนะคะ 😄👉👉 http://m.me/Nasomdul หรือติดต่อ 📲 : 061-965-5659 📧 : [email protected] Youtube : bit.ly/2tfYXnX Website : bit.ly/36f0Wrh Line : bit.ly/36hFVfI Instagram : bit.ly/2QdFLQH Twitter : bit.ly/37rxcaG 🌀 กลุ่ม " Co-caring Community (ณ สมดุลย์ฯ membership) " Facebook Group : https://bit.ly/3dQdutu Line Group : bit.ly/2F8FOqz . 🌾 เชิญชวนกด Like Page และกด Share เพื่อติดตามและส่งต่อสาระน่ารู้ สู่สาธารณะประโยชน์กันต่อนะคะ