Clicky

กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารรา

กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารรา เป็น นย.สักครั้งไซร้ จักฝังหฤทัยไปจ? เป็นหน่วยกองพันทหารราบนาวิกโยธิน ที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อ 230800 ต.ค.65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้า...
23/10/2022

เมื่อ 230800 ต.ค.65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในนามหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในพื้นที่ จว.ระยอง ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จว.ระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธี
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อ 221300 ต.ค.65 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำอำเภอแหลมง...
23/10/2022

เมื่อ 221300 ต.ค.65 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำอำเภอแหลมงอบ, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.), เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม เก็บ คัดแยก ขยะตามชายหาด และขยะในทะเล เพื่อช่วยป้องกันขยะเหล่านั้นไม่ให้ถูกพัดกลับไปและจมลงสู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในบริเวณปากคลองบางกระดาน ภายใต้โครงการ "รักษ์ทะเลไทย" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส "วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในหลายด้านและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ. บริเวณปากคลองบางกระดาน ม.5 บ.ปากคลอง ต.บางปิด อ.แหลงอบ จว.ตราด เป็นระยะทางประมาณ 1 กม.
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรง...
23/10/2022

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

#วันปิยมหาราช

“พี่สอนน้อง ครูสอนศิษย์”20 ตุลาคม 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึก อบร...
21/10/2022

“พี่สอนน้อง ครูสอนศิษย์”

20 ตุลาคม 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึก อบรม ในหัวข้อการรบด้วยวิธีรุก(การเข้าตีในเวลากลางคืน) ให้กับน้องๆ พลทหารใหม่ที่บรรจุภายในหน่วย เรียนรู้ เทคนิค แทคติก และขั้นตอนการปฏิบัติ (Techniques Tactics Procedures) ในการเข้าตีในเวลากลางคืน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่จะได้รับในหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน  โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารราบ ให้กั...
20/10/2022

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารราบ ให้กับพลทหารใหม่ ที่บรรจุภายในหน่วย

เมื่อ 19 ตุลาคม 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ทำการฝึก อบรม ให้ความรู้กับพลทหารใหม่ ที่มาบรรจุภายในหน่วย ในหัวข้อการรบด้วยวิธีรุก (การเข้าตีในเวลากลางวัน) เพื่อให้พลทหารใหม่ ได้รับความรู้ ในหน้าที่ของตน เมื่อต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในกองพันทหารราบของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ...
18/10/2022

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางกระดาน

เมื่อ 18 ตุลาคม 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางกระดาน หมู่ที่ 4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ น. น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. พร้อมด้วยกำลังพลภายในหน่วย ร่วมพิธีวางพวงลา กิจก...
13/10/2022

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ น. น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. พร้อมด้วยกำลังพลภายในหน่วย ร่วมพิธีวางพวงลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๕ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ บริเวณสนามสวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อ ๑๓๐๗๐๐ ต.ค.๖๕ น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. มอบหมายให้ ร.อ.ศตพล อนันตศีล ผบ.ร้อย.ปล.ที่ ๑ฯ เป็นผู้แทน...
13/10/2022

เมื่อ ๑๓๐๗๐๐ ต.ค.๖๕ น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. มอบหมายให้ ร.อ.ศตพล อนันตศีล ผบ.ร้อย.ปล.ที่ ๑ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๕ โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธี บริเวณสนามสวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
#กองพันข้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”น้อมรำลึกในพระมหา...
13/10/2022

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำหริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ถว...
12/10/2022

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำหริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในการพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดทับมา อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ ม.6 บ.ธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมง...
10/10/2022

พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ ม.6 บ.ธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในห้วงวันออกพรรษา
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทรงเยี่ย...
08/10/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียชีวิต ด้วยพระองค์เอง

#ทรงพระเจริญ

#กายพร้อมใจพร้อมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 เวลา 1530  ร.ต.กองทัพ  จันทรงกูล ผบ.หมวดปืนเล็ก นำกำลังพล วิ่งออกกำลังกาย รอบพื้...
05/10/2022

#กายพร้อมใจพร้อม
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 เวลา 1530 ร.ต.กองทัพ จันทรงกูล ผบ.หมวดปืนเล็ก นำกำลังพล วิ่งออกกำลังกาย รอบพื้นที่ค่ายมหาสุรสิงหนาท จว.ระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองพันช้างศึก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. มอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่สอบเลื่อนฐานะได้ในอัต...
05/10/2022

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. มอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่สอบเลื่อนฐานะได้ในอัตราพันจ่า ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้ง เป็นผู้แทน ผบ.พล.นย. มอบรางวัลให้กับกำลังพลของหน่วยในการประกวดทำคลิปวีดีโอเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ร.6ฯ ค่ายมหาสุรสิงหนาท จว.ระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

คำเตือน พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยากรมอุทกศาสตร์ได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูงบริเวณแม่น้ำเจ้า...
03/10/2022

คำเตือน พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมอุทกศาสตร์ได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างวันที่ 5 - 13 ต.ค.65

เนื่องด้วยในวันที่ 5 - 13 ต.ค.65 เวลาประมาณ 06.00 - 19.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีความสูง ประมาณ
1.70 - 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

พื้นที่กระทบ
- กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
และพื้นที่ใกล้เคียง
- ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สทุทรปราการ
และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล่วงหน้าได้ที่
เว็ปไซต์ กรมอุทกศาสตร์ "สภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา"
www.hydro.navy.mi.th/chaophraya/rtnhq.htm

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือรวมพลังสู้ภัยน้ำท่วม
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

"กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฝั่งธนบุรีจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น""พร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้อง...
03/10/2022

"กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฝั่งธนบุรีจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น"

"พร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชม"

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือรวมพลังสู้ภัยน้ำท่วม
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย 1.  หลีกเลี่ยงการเดิน/พายเรือลุยน้ำท่วมใกล้เสาไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด2.  ไม่อยู่ใกล้ท...
29/09/2022

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
1. หลีกเลี่ยงการเดิน/พายเรือลุยน้ำท่วมใกล้เสาไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด
2. ไม่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลหรือร่องน้ำ เพราะอาจเกิดดินถล่ม
3. ย้ายปลั๊กไฟและสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง
4. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด
5. หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ/จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน
6. บ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
7. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง เข้ามาอยู่ใต้ตู้ รองเท้า เสื่อ ผ้าเช็ดเท้า
8. จัดของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ ป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่
9. ย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูง
10. เพิ่มความระมัดระวังโรคติดต่อมากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ตาแดง และไข้เลือดออก เป็นต้น
11. ควรบริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุก
12. ใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและของมีคม
13. กรณีดินลุยน้ำกลางคืน พกไฟฉายติดตัว
14. ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
15. ตั้งสติอย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
16. สังเกตุระดับน้ำ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันที

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

ข้อมูล : กรมบรรเทาสาธารณภัย

💦28 กันยายน 2460💦รัชกาลที่ 6 ทรงให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย”รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศให้...
28/09/2022

💦28 กันยายน 2460💦
รัชกาลที่ 6 ทรงให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย”

รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย” มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน้ำเงินขาบ ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ด้านนอก ด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

📣 แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ⚓️ ☎️สามารถติดต่อสายด่วน ศบภ.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 1696 หรือเบอร์โทรศัพท์ ...
27/09/2022

📣 แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ⚓️
☎️สามารถติดต่อสายด่วน ศบภ.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 1696 หรือเบอร์โทรศัพท์ ศบภ.หน่วยต่างๆ
ศบภ.ฐท.กท.- 02 411 3665 พื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ศบภ.ทรภ.1 - 038 438 008 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี และระยอง
ศบภ.ทรภ.2 - 074 325 804 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา
ศบภ.ทรภ.3 - 076 391 598 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
ศบภ.ฉก.นย.ภต. - 073 565 053 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส
ศบภ.นรข. - 042 511 894 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ศบภ.กปช.จต. - 039 312 117 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดจันทบุรีและตราด

#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
#กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน
#หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
#กองพลนาวิกโยธิน
#กองพันช้างศึก

#สืบสานต่อเนื่องยั่งยืนเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/กองพันทห...
27/09/2022

#สืบสานต่อเนื่องยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดย ชุดกิจการพลเรือน กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ กำลังพลชุดกิจการพลเรือน ส่วนล่วงหน้ากองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๔ นาย ทำการศึกษาดูงาน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

#ยศที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 65 เวลา 1030 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล...
26/09/2022

#ยศที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 65 เวลา 1030 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บก.พัน.ร.6ฯ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 เวลา 1100 น. พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. โดย น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการ...
23/09/2022

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 เวลา 1100 น. พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. โดย น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการของหน่วย จำนวน 111,500 บาท ณ ห้องประชุม บก.พัน.ร.6ฯ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด โดยในการนี้มี บริษัทอูเบะ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 เวลา 0845 น. พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. โดย น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่...
23/09/2022

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 เวลา 0845 น. พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. โดย น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต ณ บก.พัน.ร.6ฯ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ หลังประสบ...
22/09/2022

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม Big cleaning day เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม บริเวณถนนสายหลักหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

#กองพันช้างศึก
#กองพันช้างศึก
#กองทัพเรือ

เมื่อ 19 กันยายน 65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย./เสธ.ฉก.นย.ตราด/ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร...
19/09/2022

เมื่อ 19 กันยายน 65 น.ท.ปัญญา จาปรุง ผบ.พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย./เสธ.ฉก.นย.ตราด/ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. และ นายกสมาคมภริยา ทร. พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ตราด พร้อมทั้งประกอบพิธีบวชป่า สืบดวงชะตาป่า ตามความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนเกิดความรักษ์ หวงแหนป่า ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งมอบห้องส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่ ร.ร.อนุบาลเกาะกูด
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา กับน้องๆพลทหารภายในหน่วย เ...
19/09/2022

กองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา กับน้องๆพลทหารภายในหน่วย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 65 จัดกำลังพลในส่วนของพลทหารที่สมัครเรียนในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เข้าทำการสอบปลายภาคเรียนประจำปี 2565 จำนวน 103 นาย โดยแบ่งเป็นระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 51 นาย และระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 52 นาย ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 6 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาโท ปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ร่...
16/09/2022

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาโท ปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ร่วมคณะ พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลตำบลทับมา (ส่วนหน้าบ้านหนองมะหาด) โดยในการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ กองพันทหารราบที่ ๖ฯ จัดกำลังพล ยานพาหนะ พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เข้าให้การช่วยเหลือ ในการอพยพประชาชน เคลื่อนย้ายสิ่งของ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ และแจกจ่ายอาหารกล่อง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับ...
14/09/2022

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อ 14 กันยายน 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยได้ทำการช่วยเหลือ อพยพสิ่งของ ของประชาชน รวมทั้งมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

“นาวิกโยธิน” คือ กำลังรบทางบก ของกองทัพเรือ และเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกที่จะถูกส่งไปยังดินแดนข้าศึก และแม้ว่าจะถูกต้านทานจา...
13/09/2022

“นาวิกโยธิน” คือ กำลังรบทางบก ของกองทัพเรือ และเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกที่จะถูกส่งไปยังดินแดนข้าศึก และแม้ว่าจะถูกต้านทานจากข้าศึกอย่างหนัก ก็ไม่อาจทำให้ทหารนาวิกโยธินเสียขวัญ จนเปลี่ยนความตั้งใจ จนกว่าภารกิจของเราจะสำเร็จ

เมื่อ 13 กันยายน 65 เวลา 2130 น. กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ยังคงจัดกำลังให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง และตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งคาดการณ์ว่าคืนนี้ จะะมีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้ามาในพื้นที่ โดยกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 6 ได้บรรจุกระสอบทราย เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน เป็นการเร่งด่วน

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

💦13 กันยายน 2497💦ร.9 และ สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนเหตุไฟไหม้ตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรีรัชกาลที...
13/09/2022

💦13 กันยายน 2497💦
ร.9 และ สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนเหตุไฟไหม้ตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ ที่ตลาดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมพระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม และทรงไต่ถามทุกข์สุขของผู้ประสบอัคคีภัย นับว่าเป็นครั้งแรกของการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้า หลังจากการเสด็จขึ้นครองราชย์

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ประ...
12/09/2022

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยได้ทำการขนย้ายกระสอบทรายเพื่อสร้างทำนบกั้นน้ำ รวมทั้งร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับใช้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

10/09/2022

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ภายในพื้นที่ จังหวัดระยอง เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เราขอเป็นอีกหนึ่งพลังแรงใจ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายถ...
10/09/2022

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 65 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายถุงยังชีพ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม รวมทั้งขนกระสอบทรายสร้างทำนบกั้นน้ำ ป้องกันมวลน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
#กองพันข้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

08/09/2022

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยอง
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดระยอ...
08/09/2022

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดระยอง ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา

เมื่อ 8 กันยายน 65 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนชาว จว.ระยอง ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จว.ระยอง

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองสืบเนื่องจากจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดระยอ...
07/09/2022

กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง

สืบเนื่องจากจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อ ๐๗๑๐๐๐ ก.ย.๖๕ กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือ โดยการก่อกระสอบทรายเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ประชาชน บริเวณหมู่บ้านสวนแก้ว ชุมชนหนองระมาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อ ๐๕๑๐๓๐ กันยายน ๖๔ นาวาโท ปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับกองพันท...
06/09/2022

เมื่อ ๐๕๑๐๓๐ กันยายน ๖๔ นาวาโท ปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับกองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด/ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย นายทหารและฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธินในโอกาส เดินทางมาสำรวจภูมิประเทศและศึกษาดูงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการผลัดเปลี่ยนกำลังในหน่วยเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลออกให้บริการตัดผมให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่ว...
04/09/2022

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลออกให้บริการตัดผมให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ออกบริการตัดผมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพ ความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบ

#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิก...
03/09/2022

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันสัตว์มีพิษ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
#กองพันช้างศึก
#นาวิกโยธิน
#กองทัพเรือ

31 สิงหาคม 2561กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมเด็จพระเจ้าอย...
31/08/2022

31 สิงหาคม 2561
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ โปรดเกล้าฯ ให้ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

#รักษ์ราชย์
#ผ้าไหมไทย

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

ที่อยู่

พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. ๑๘๓ ม.๔ ต.ตะ
Rayong
21000

เบอร์โทรศัพท์

038915419

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารรา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันครู.16.ม.ค.64/รล.421.นเรศวร.กรุงศรี.ว.4.
วันครู.16.ม.ค.64/รล.111.พระร่วงอาภากร.ว.4.
วันครู.16.ม.ค.64/รล.422.ตากสิน.กรุงธน.ว.4.
วันกองทัพไทย.18.ม.ค.64.ตะวันรุ่ง.08.00.ว.4.
ทหารคนนี้นี้ นิสัยไม่ดีเลย ฝึกผ่านมาได้ไง วินัยทหารแย่ๆ ยุๆก้อทักมาด่าเฉย ขนาดเราพูดดีๆพอบอกว่าประจานลบข้อความเฉย #ไปฝึกใหม่ไป
นอกใจกุ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong (แสดงผลทั้งหมด)

ตำรวจช่าง สภ.เมืองระยอง จ.ระย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สสว.ศูนย์ OSS ระยอง สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประ สวท.ระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด Phe Police Station-Rayong RTP Cyber Village สภ.เพ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย เทศบาลตำบลชากบก อบต.หนองละลอก : Nonglalok SAO สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอ สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง