สำนักงานพัฒนาสังคมและความม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม “สวัสดิการสังคมที่ทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และมั่นคง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

เปิดเหมือนปกติ

04/08/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.......... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน ...........

อ่านรายละเอียด https://m-society.thaijobjob.com/

กำหนดสอบสัมภาษณ์ฯ วันที่ 10-17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom (ออนไลน์)

..........ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้าไปดูเลขประจำตัวฯ และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบด้วยตนเอง ส่วนกลางจะเป็นผู้สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom และไม่มีการสอบข้อเขียน.............

ประกาศจากจังหวัดระยอง** เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขีย...
08/06/2021

ประกาศจากจังหวัดระยอง
** เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะครั้งที่1 ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ **
.....ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://qrgo.page.link/GNPXe.....หรือสแกน QR Code....

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
04/06/2021

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุนีรัตน์ สิงหาเสมานนท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการซ่อม - สร้าง...
24/05/2021

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุนีรัตน์ สิงหาเสมานนท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการซ่อม - สร้างช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2564 ของ สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จำนวน 79,375 บาท
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ฯ จากเครือข่ายในชุมชนตำบลหนองตะพานเป็นอย่างดีอีกด้วย สมาคมทหารกองหนุน จ.ระยอง

ข่าวดี...สำหรับ- หน่วยงานภาครัฐ- องค์กรสวัสดิการชุมชน- องค์กรสาธารณประโยชน์ในจังหวัดระยอง หากมีความสนใจในการขอรับงบประมา...
24/02/2021

ข่าวดี...สำหรับ
- หน่วยงานภาครัฐ
- องค์กรสวัสดิการชุมชน
- องค์กรสาธารณประโยชน์
ในจังหวัดระยอง หากมีความสนใจในการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการให้แก่ สมาชิกองค์กร และประชาชนในพื้นที่ สามารถเขียนโครงการเสนอมายังสำนักงานฯ ได้ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้!!!

ประชาสัมพันธ์ !!! สำหรับ.🔊🔊🔊..
🔹หน่วยงานของภาครัฐ 🏘
🔹 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
🔹 องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน (ที่ได้การรับรองแล้ว) ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

👉👉👉หากมีความสนใจในการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้อย่างอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

📥📑สามารถเขียนโครงการเสนอมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 📝🔍💵💰

รายละเอียดและเเนวทางตามเอกสารประชาสัมพันธ์
-------------------------------
🔸กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
🔸กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
🖱http://www.socialfund.dsdw.go.th/
🔸สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ....✨📣📣📣
24/02/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ....✨📣📣📣

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ....✨📣📣📣

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง"""ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา...
01/02/2021

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
"""ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"""

เช็กสิทธิ์ !!! กลุ่มใดที่จะได้รับเงินเยียวยาตาม "โครงการเราชนะ"จำนวน 3,500 บาท /2 เดือน
15/01/2021

เช็กสิทธิ์ !!! กลุ่มใดที่จะได้รับเงินเยียวยาตาม "โครงการเราชนะ"
จำนวน 3,500 บาท /2 เดือน

ฮือฮาท่ามกลางลมหนาว เห็นจะเป็นข่าว ‘โครงการเราชนะ’ ที่นายกฯ และครม. เคาะกันออกมาแล้วว่า จะจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกสอง คนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน
.
งานนี้เหมือนได้ตัวช่วยเป็นไออุ่นท่ามกลางลมหนาว แถมจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์หนนี้ ยังครอบคลุมประชาชนไปทั้งประเทศ ทุกระดับ กว่า 40 ล้านคน โดยรัฐจะใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนจาก ‘โครงการเราไม่ทิ้งกัน’ มาเป็นข้อมูลพิจารณา
.
ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ จะมีแค่เฉพาะกลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรไปรอบที่แล้วประมาณ 7 ล้านคน ที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ในระบบที่เชื่อมกับโครงการนี้
.
ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการแย่งสิทธิ หรือที่เรียกว่า มาก่อนได้ก่อน เพราะโครงการนี้จุดประสงค์คือ เยียวยาทุกคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ถ้าเคยอยู่ในระบบไหน ที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว ขอแค่รอให้ระบบคัดกรองว่า ‘เข้าเกณฑ์’ ก็พร้อมโอนได้ทันที คาดว่าจะมีผลปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
.
เอาเป็นว่า ตอนนี้รอรายละเอียดความชัดเจนหลังจาก ครม.อนุมัติในวันที่ 19 มกราคมอย่างเป็นทางการเสียก่อน แต่เบื้องต้นมาเช็กดูเงื่อนไขไปพลางๆ ว่าเราเป็นผู้ที่เข้าข่าย หรือไม่เข้าข่าย การรับเงิน 3,500 บาท กันเสียก่อน เช็กกันซะให้ชัวร์ๆ ว่าเงินเยียวยาหนนี้ เรามีสิทธิ์หรือไม่?! ไปดู!
.
#ThaeStatesTimes
#LITE
#CoolLife
#Lecture

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลสายด่วนโควิค - 19 จังหวัดระยองข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง           ศูนย์โควิค-19 จังหวัด...
15/01/2021

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลสายด่วนโควิค - 19 จังหวัดระยอง

ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ศูนย์โควิค-19 จังหวัดระยอง

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลสายด่วนโควิค - 19 จังหวัดระยอง

ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ศูนย์โควิค-19 จังหวัดระยอง

ขอเชิญชวน ชาวระยอง โหลดแอป "หมอชนะ" เพื่อเก็บข้อมูล Time line และประเมินความเสียงในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆของท่าน เพ...
08/01/2021

ขอเชิญชวน ชาวระยอง โหลดแอป "หมอชนะ" เพื่อเก็บข้อมูล Time line และประเมินความเสียงในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆของท่าน เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ !!! สำหรับ.🔊🔊🔊..🔹หน่วยงานของภาครัฐ 🏘🔹 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)🔹 องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรส...
20/10/2020

ประชาสัมพันธ์ !!! สำหรับ.🔊🔊🔊..
🔹หน่วยงานของภาครัฐ 🏘
🔹 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
🔹 องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน (ที่ได้การรับรองแล้ว) ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

👉👉👉หากมีความสนใจในการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้อย่างอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

📥📑สามารถเขียนโครงการเสนอมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 📝🔍💵💰

รายละเอียดและเเนวทางตามเอกสารประชาสัมพันธ์
-------------------------------
🔸กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
🔸กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
🖱http://www.socialfund.dsdw.go.th/
🔸สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเองได้แล้ว
17/09/2020

ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเองได้แล้ว

ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง

#ไทยคู่ฟ้า โอ้โห So EASY!!! อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา
.

เพราะวันนี้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" โดยทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ
.

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

รายละเอียดการลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดย : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
17/09/2020

รายละเอียดการลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดย : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เว็ปไซส์ : https://csg.dcy.go.th

พมจ. ระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง's cover photo
17/09/2020

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง's cover photo

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
12/09/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 63

✔️✔️นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ facebook ท้องถิ่นไทย นั้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้

✔️✔️ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน เมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วนต่อไป (ภายในเดือน กันยายน 2563) ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวจาก facebook กรมบัญชีกลาง อย่างใกล้ชิด หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

26/05/2020
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ที่เปราะบาง
เป็นใครและมีอะไรบ้าง ..

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ มาตรการ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย

1)เด็กแรกเกิด – 6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน

2)ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน

3)ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

รวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน 13,143,079 คน

โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน
เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษาคม – กรกฎาคม 2563

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา
งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท และจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

*ผู้ได้รับสิทธิ์นี้ ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา5,000บาท
*เข้าบัญชีที่เคยยื่นไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
26/05/2020

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

⚠️รู้ยัง เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 เข้าวันที่ 29 พ.ค. นี้‼️

📌มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดย
✅ จ่ายครั้งเดียว
✅ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

🔴สามารถแบ่งได้ดังนี้

1) คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2) คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

🔰 ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

✳️ ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

บัตรคนพิการ ทำอะไรได้บ้างนะ?1.เบี้ยคนพิการ📌เดือนละ 800 บาท📌 ยื่นรับได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน1...
12/05/2020

บัตรคนพิการ ทำอะไรได้บ้างนะ?

1.เบี้ยคนพิการ
📌เดือนละ 800 บาท
📌 ยื่นรับได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.1 หากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขต
1.2 กรณีอยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

2.สิทธิรักษาพยาบาล (มีบัตรประจำตัวคนพิการ + ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = บัตรทองกรณีผู้พิการ)
📌บริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่ง
📌ฟื้นฟูสมรรถภาพ (การบำบัดต่าง ๆ)
📌อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ขาเทียม เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์เสริม

3.ลดหย่อนค่าโดยสาร
📌 MRT ฟรีทุกสถานี
📌BTS ฟรีทุกสถานี

4.บริการด้านการศึกษา
📌 จัดบริการด้านการศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียน จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.ส่งเสริมอาชีพ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพอิสระ
📌 ได้รับการส่งเสริมด้านสื่อ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

6.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
📌 เหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท

8.ให้กู้ยืมเงิน
📌 อายุ 20 ปีบริบูรณ์
📌 รายละไม่เกิน 60,000 บาท
📌 รายละไม่เกิน 5 ปี
📌 ไม่คิดดอกเบี้ย

9.สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ที่จะลดหย่อนได้ ได้แก่
📌 คนพิการ
📌 ผู้ดูแล
📌 นายจ้าง
📌 ผู้ให้บริการสาธารณะ
📌 ผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือคนพิการ
📌 ผู้บริจาค

บัตรคนพิการ ทำอะไรได้บ้างนะ?

1.เบี้ยคนพิการ
📌เดือนละ 800 บาท
📌 ยื่นรับได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.1 หากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขต
1.2 กรณีอยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

2.สิทธิรักษาพยาบาล (มีบัตรประจำตัวคนพิการ + ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = บัตรทองกรณีผู้พิการ)
📌บริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่ง
📌ฟื้นฟูสมรรถภาพ (การบำบัดต่าง ๆ)
📌อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ขาเทียม เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์เสริม

3.ลดหย่อนค่าโดยสาร
📌 MRT ฟรีทุกสถานี
📌BTS ฟรีทุกสถานี

4.บริการด้านการศึกษา
📌 จัดบริการด้านการศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียน จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.ส่งเสริมอาชีพ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพอิสระ
📌 ได้รับการส่งเสริมด้านสื่อ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

6.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
📌 เหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท

8.ให้กู้ยืมเงิน
📌 อายุ 20 ปีบริบูรณ์
📌 รายละไม่เกิน 60,000 บาท
📌 รายละไม่เกิน 5 ปี
📌 ไม่คิดดอกเบี้ย

9.สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ที่จะลดหย่อนได้ ได้แก่
📌 คนพิการ
📌 ผู้ดูแล
📌 นายจ้าง
📌 ผู้ให้บริการสาธารณะ
📌 ผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือคนพิการ
📌 ผู้บริจาค

05/05/2020
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

🔴อธิบดี พก. ชี้แจงกรณี “ข่าวปลอม จ่าย 2,000” เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19

📌วันนี้ (5 พ.ค. 63) เวลา 17.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่าในกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความระบุว่า “ผู้ใดรู้จักผู้พิการ หรือ ญาติผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลผู้พิการ กรุณาบอกต่อๆ ให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ พร้อมกับให้นำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเงิน จำนวน 2,000 บาท โดยให้ช่วยส่งต่อๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ”

📌ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) “ขอย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

☎️อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร 0 2354 3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2106 9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.

////////////////////////////////

🔴อธิบดี พก. ชี้แจงกรณี “ข่าวปลอม จ่าย 2,000” เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19

📌วันนี้ (5 พ.ค. 63) เวลา 17.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่าในกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความระบุว่า “ผู้ใดรู้จักผู้พิการ หรือ ญาติผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลผู้พิการ กรุณาบอกต่อๆ ให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ พร้อมกับให้นำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเงิน จำนวน 2,000 บาท โดยให้ช่วยส่งต่อๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ”

📌ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) “ขอย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

☎️อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร 0 2354 3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2106 9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.

////////////////////////////////

05/05/2020
กระทรวงสาธารณสุข

📌พก. เชิญรับชม

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
❗️ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
💥ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด
#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

038-694141

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rayong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ ________________________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ขอส่งการ์ดสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกๆท่านนะ ครับ/คะ
ถามอ่านค่ะแต่ไม่ตอบค่ะ
เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน #66ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนไปตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปี62ทำไมไม่มีรายชื่อ ส่วนคนลงเดือนสิงหาคมปี62ทำไมได้แล้วไม่เข้าใจ😑😑
สวัสดีค่ะ ถ้าอยากตรวจสอบรายชื่อว่าเข้าระบบหรือผ่านที่จะได้รับสิทเงินหนุนเด็ก ต้องทำใจค่ะ รายเก่า นครศรีธรรมราช
พลาดไม่ได้... 📍17 - 21 สิงหาคมนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ ช้อปสินค้าผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 2019 💢พิเศษ 👉17 สิงหาคม เวลา 17.00 น. พบกับการแสดงแฟชั่นโชว์สถดตระการตา นำโดย ดารานางแบบสาวชื่อดัง คุุณคุณกรีน อัษฎาพร 👉 18 สิงหาคม เวลา 16.00 น. พบกับการแสดงมินิคอนเสริต์ของหนุ่มหล่อเสียงดี คุณกัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ #เคียงกัน #ระยะทำใจ ‼️ไม่ต้องไปไกลถึงล้านนาตะวันออก เรายกความงามไปให้ท่านถึงที่ เตรียมไป🛒🛍ช้อปแบบสบายๆ และมีสไตล์แบบล้านนาตะวันออก แล้วพบกันเจ้า..... https://www.youtube.com/watch?v=keNMidjz25o&feature=youtu.be #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ #ระยอง #CentralplazaRayong
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าตั้งแต่เดือน พ.ค.61 #เวปก็ไม่มี_จนท_มาตอบสักคน #Inbox_ก็ไม่อ่าน ต้องติดต่อที่ไหนเหรอคะ..ถึงจะได้คำตอบ !!
อยากทราบว่าวันนี้เงินอุดหนุนจะเข้าไหมค่ะ
ขออนุญาตใช้ช่องทางนี้แจ้งข้อมูลถึงท่านสักเล็กน้อย ...กล่าวคือผมเป็นผู้ใช้เส้นทางผ่านสี่แยกทับมา ทุกวัน ได้พบเหตุการณ์ชายผู้หนึ่ง (ซึ่งดูลักษณะจากภายนอกน่าจะเป็นผู้พิการเพราะต้องใช้ไม้ค้ำยันเวลาเดิน) ใช้พื้นที่บริเวณแยกดังกล่าวขายสินค้าในช่วงจังหวะไฟแดง และหลายครั้งเช่นกันที่เห็นชายผู้นี้ล้มลงใกล้ๆกับยานพาหนะที่จอดรอสัญญาณไฟนี้ และใกล้ๆกับช่วงเวลาการเริ่มสัญญาณไฟเขียว .. กรณี ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งต่อชายผู้นี้และผู้ขับขี่ยวดยานผ่านไปมาได้ โดยง่าย...จึงคิดเห็นว่าทาง พม.ซึ่งมีบทาทหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะมีช่องทางใดหรือไม่ในการช่วยเหลือผู้พิการรายนี้ให้สามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่เสี่ยงอันตราย เช่นนี้
ขอความช่วยเหลือด้านทุนผู้พิการประเภท 3 หน่อยครับ.
ขอเบอร์หน่อยค่ะ