ตำรวจจราจร สภ.เมืองระยอง

ตำรวจจราจร  สภ.เมืองระยอง เป็นการช้วยเหลือประชาชน และให้ข้อมูลๆต่างๆ

ขอขอบคุณบริษัทฮอนด้าปิยะ ระยองได้สนับสนุนมอบหมวกนิรภัยและจัดอาหารเครื่องดื่มที่ อร่อยมากๆที่ร้าน แบลลินี่ เบค แอนด์ บรู ...
01/12/2021

ขอขอบคุณ
บริษัทฮอนด้าปิยะ ระยอง
ได้สนับสนุนมอบหมวกนิรภัยและจัดอาหารเครื่องดื่มที่ อร่อยมากๆที่
ร้าน แบลลินี่ เบค แอนด์ บรู โดยท่าน
พ.ต.ท.สุรพล จิตรักษ์ รอง.ผกก.จร. สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ต.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
พร้อมงาน ตำรวจ จราจร สภ.เมืองระยอง รับมอบครับ

ทำความเข้าใจ”2กฎหมายความเร็ว”ที่แตกต่าง(ทำไม)*ตำรวจให้ซิ่ง100-110ด่วนขวาสุดห้ามต่ำกว่า90*สปีดทางหลวงขวาสุดไม่เกิน120ห้าม...
26/11/2021

ทำความเข้าใจ”2กฎหมายความเร็ว”ที่แตกต่าง(ทำไม)
*ตำรวจให้ซิ่ง100-110ด่วนขวาสุดห้ามต่ำกว่า90
*สปีดทางหลวงขวาสุดไม่เกิน120ห้ามต่ำกว่า100
*ทางพิเศษ90กทพ.อัพขึ้นพื้นราบ110ลอยฟ้า100
*”ศักดิ์สยาม” แนะประชาชนดูป้ายจะได้ไม่สับสน
*สรุป”อีก240วันถนน4เลนทั่วไทยเหยียบได้100”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ.2522 โดยนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงและจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด240วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประมาณวันที่25ก.ค.65 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎกระทรวงที่ออกมาน่าจะทำให้เกิดความสับสนกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกต่างจากกฎกระทรวง(คมนาคม)ที่กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนดซึ่งลงนามโดยนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64

ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเริ่มให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน120 กม.ต่อชม.ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.64 บนทางหลวงบางสายที่ได้ปรับปรุงสภาพทางกายภาพให้มีความพร้อมด้านความปลอดภัยรองรับความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.

ขอหยิบยกตัวอย่างเฉพาะการใช้ความเร็วสำหรับรถส่วนบุคคล กฎกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ช่องขวาสุดใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กม.ต่อชม.และห้ามใช้ความเร็วต่ำกว่า100กม.ต่อชม. บนทางหลวงที่กำหนด(มีช่องจราจรทิศทางละ2ช่อง มีแบริเออร์แบ่งทิศทางจราจรและไม่มีจุดกลับรถพื้นราบ)

ขณะที่กฎกระทรวงตามพ.ร.บ.จราจร กำหนดรายละเอียด อาทิ ทางเดินรถนอกเขตเมืองรถส่วนบุคคลให้ใช้ความเร็วไม่เกิน90กม.ต่อชม.หากจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องขึ้นไปและมีเกาะกลางถนนให้ใช้อัตราความเร็วรถส่วนบุคคลไม่เกิน100กม.ต่อชม.

ในส่วนของการขับรถบนทางพิเศษและทางเดินรถอยู่ในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำให้ใช้ความเร็วรถส่วนบุคคลได้ไม่เกิน100กม.ต่อชม. ทั้งนี้หากอยู่ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่3ช่องขึ้นไปให้ช่องขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า90กม.ต่อชม.เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ส่วนการขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษและทางเดินรถในระดับพื้นดินให้ใช้อัตราความเร็ว ไม่เกิน110กม.ต่อชม. และหากจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่3ช่องขึ้นไปให้การขับรถในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า90กม.ต่อชม.

กรณีที่มีการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)ให้ใช้อัตราความเร็วตามที่กฎกระทรวงนั้นกำหนด

โดยสรุปคืออีก240 วันถนน4เลนที่มีช่องจราจรทิศทางละ 2 ช่องทางนอกเขตเมืองทั่วประเทศสามารถใช้ความเร็วรถส่วนบุคคลสูงสุดได้ไม่เกิน100 กม.ต่อชม. ยกเว้นทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ประกาศใช้ความเร็วได้สูงสุดไม่เกิน 120 กม.ต่อชม.

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า การใช้ความเร็วรถบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทขอให้ผู้ใช้ทางพิจารณาการใช้อัตราความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคล ตามป้ายจราจรและประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

เพื่อปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน โดยในปี 64 ได้ประกาศใช้ความเร็วรถยนต์ในช่องจราจรขวาสุดได้เพิ่มขึ้นจากสูงสุด90 กม.ต่อชม. เป็น 120 กม.ต่อชม. เป็นระยะทางกว่า 170 กม. แล้ว ส่วนปี 65จะเพิ่มเติมอีก 9 เส้นทาง ระยะทาง 138 กม.

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้ประชาชนใช้ความเร็วรถได้ 120 กม.ต่อชม. ในช่องขวาสุดบางเส้นทางทาง ทล. และ ทช. ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้อัตราความเร็วรถมาโดยตลอดนอกจากนี้ก่อนเข้า และออกเขตใช้ความเร็วได้ 120 กม.ต่อชม. ก็มีป้ายแจ้งเตือนด้วย จะเดินหน้าเร่งรัดเฟสที่3 ต่อไป

รายงานข่าวจากกทพ.แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้หารือกับตำรวจถึงการออกฎกระทรวง โดยวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่าทางด่วนที่เป็นทางยกระดับให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 100 กม.ต่อชม.

ส่วนทางด่วนที่เป็นพื้นราบให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 110 กม.ต่อชม. ขณะนี้ กทพ. และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ บีอีเอ็มอยู่ระหว่างเตรียมปรับปรุงป้ายจราจร ให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราความเร็วใหม่
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใช้ผู้ใช้ทางทราบ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240วันก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

กทพ.ไม่ต้องแก้ไขกฎหมายเนื่องจาก พ.ร.บ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 (มาตรา 42)กำหนดให้นำ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาใช้บังคับแก่การจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม ปัจจุบันในเขตเมืองจำกัดความเร็วรถทั่วไปไม่เกิน 80 กม./ชม. ส่วนนอกเขตเมือง จำกัดความเร็วไม่เกิน 90กม./ชม.ดุลพินิจการบังคับใช้ รวมทั้งการเปรียบเทียบปรับเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากวันนี้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางผ่านแยกหนองสนม ทำให้มีการจราจรติดขัดสะสม งานจราจร ส...
21/11/2021

เนื่องจากวันนี้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางผ่านแยกหนองสนม ทำให้มีการจราจรติดขัดสะสม งานจราจร สภ.เมืองระยอง จึงได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้รถที่มาจากถนนสาย 36 ผ่านแยกต้นทางรัก แยกระยองเลค เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแยกหนองสนม ไปกลับรถที่จุดกลับรถโฮมโปร เพื่อให้รถมีชะลอตัวเข้าถนนท่าบรรทุก เพราะถนนท่าบรรทุกมีเพียง2เลนสวนกันเท่านั้น และรถที่มาจากชายทะเล ผ่านแยกนางยักษ์ แยกท่าบรรทุก ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปกลับรถหน้าศาลเยาวชนจังหวัดระยอง ทั้งนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน คาดการณ์ว่าเวลา 18.00 น.ของวันนี้ (21 พ.ย. 2564) ถ้าปริมาณรถน้อยลง ไม่มีรถติดสะสม จะเปิดสัญญาณไฟจราจรแยกหนองสนมให้เป็นปกติ จึงขอกราบขอภัยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยครับ หรือว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดระยองสามารถแนะนำได้เลยนะครับ ขอบพระคุณครับ
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง

เนื่องจากวันนี้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางผ่านแยกหนองสนม ทำให้มีการจราจรติดขัดสะสม งานจราจร สภ.เมืองระยอง จึงได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้รถที่มาจากถนนสาย 36 ผ่านแยกต้นทางรัก แยกระยองเลค เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแยกหนองสนม ไปกลับรถที่จุดกลับรถโฮมโปร เพื่อให้รถมีชะลอตัวเข้าถนนท่าบรรทุก เพราะถนนท่าบรรทุกมีเพียง2เลนสวนกันเท่านั้น และรถที่มาจากชายทะเล ผ่านแยกนางยักษ์ แยกท่าบรรทุก ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปกลับรถหน้าศาลเยาวชนจังหวัดระยอง ทั้งนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน คาดการณ์ว่าเวลา 18.00 น.ของวันนี้ (21 พ.ย. 2564) ถ้าปริมาณรถน้อยลง ไม่มีรถติดสะสม จะเปิดสัญญาณไฟจราจรแยกหนองสนมให้เป็นปกติ จึงขอกราบขอภัยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยครับ หรือว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดระยองสามารถแนะนำได้เลยนะครับ ขอบพระคุณครับ
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง

แจ้งเพื่อทราบWalk in วัคซีนโควิด
21/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
Walk in วัคซีนโควิด

แจ้งเพื่อทราบ
Walk in วัคซีนโควิด

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.พรัชต์ศรุตวัชรธนโยธินผกก.สภ.เมืองระยอง,พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์รองผกก.จร.ฯ,พ.ต....
19/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564

พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต
วัชรธนโยธิน
ผกก.สภ.เมืองระยอง,
พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์
รองผกก.จร.ฯ,
พ.ต.ท.อธิวัฒน์
อภิวุฒิชัยกิตต์ สว.จร.ฯ,
พร้อมกำลังตำรวจจราจร อส.จร. สภ.เมืองระยอง ออกอำนวยความสะดวกการจราจรงานลอยกระทง ในเขต เวลานี้

แจ้งเพื่อทราบแจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยห้ามเล่น ดอกไ...
19/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
แจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยห้ามเล่น ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ในลักษณะที่จะสร้างความหวาดกลัวและก่อความเดือนร้อนรำคาญหรืออันตรายแก่ผู้อื่น การยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร การแต่งกายไม่ควรประดับของมีค่า หรือทรัพย์สินติดตัวไปจำนวนมากเพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ ให้ระมัดระวังการใช้บิการโป๊ะ ท่าเทียบเรือ หรือพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังเพื่อมิให้ถูกหลอกลวงไปในทางที่มิชอบ หรือประพฤติตนไม่สมควร รวมถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง และสวมหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์
5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 23 ก.ค.55 เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 กำหนดห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ และหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 42 ให้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.พรัชต์ศรุตวัชรธนโยธินผกก.สภ.เมืองระยอง,พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์รองผกก.จร.ฯ,พ.ต....
19/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564

พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต
วัชรธนโยธิน
ผกก.สภ.เมืองระยอง,
พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์
รองผกก.จร.ฯ,
พ.ต.ท.อธิวัฒน์
อภิวุฒิชัยกิตต์ สว.จร.ฯ,
ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ จราจร สภ.เมืองระยอง ออกอำนวยความสะดวกการจราจร ในเขต เวลานี้

แจ้งเพื่อทราบ จราจร สภ.เมืองระยอง วันนี้ 12 พ.ย.2564 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธินผกก. สภ.เมืองระย...
12/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
จราจร สภ.เมืองระยอง
วันนี้ 12 พ.ย.2564
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธินผกก. สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองระยองและ
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
สั่งการให้
-ร.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ กุณโฮงรอง.สว.จร.เมืองระยอง ร้อยเวร60 พร้อมกำลังจราจร ฟังคำชีแจ้ง กวดขันวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง ชาวระยอง

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์  สว.จร.สภ.เมืองระยอง  ร.ต.อ.พงษ์ศัก...
10/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.

พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รองสว.จร.สภ.เมืองระยอง
พร้อมกำลัง ว.4 ตรวจการจราจร ตลาดวัดลุ่ม ร่วมกับ
นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองและคณะ พบปะแม่ค้าประชาชนเพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป การจราจร ระดับ 1 เหตุการณ์ปกติ

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 8 พ.ย. 2564 พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์  สว.จร.สภ.เมืองระยองสั่งการให้  ร.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ กุณ...
08/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 8 พ.ย. 2564

พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
สั่งการให้
ร.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ กุณโฮง รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ว.4 ตามข้อร้องเรียนตรวจการจราจรหน้าตลาดวัดลุ่ม ว.20 รถจอดซ้อนคัน 4 ราย การจราจร ระดับ 1 รายงานเหตุการณ์ปกติ

07/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 7 พ.ย.64 เวลา 11.45 เมืองระยองพ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
สั่งการให้ 618 อส.จร.137 ว.4 สัญญานไฟ แยกตะพง การจราจร เข้า ออก ระดับ 1 คล่องตัว

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์  สว.จร.สภ.เมืองระยอง  ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รอ...
05/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ร่วม ม.6111ให้ความช่วยเหลือรถ จยย.เสียเป็นแม่ค้าได้ทำการส่งของที่จะนำไปทำอาหารขายที่บ้านพักและตามช่างมาแก้ไขรถ จยย.ต่อไป

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์รองผกก.จร.สภ.เมืองระยอง ,พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตต์ สว.จร....
03/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564

พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์
รองผกก.จร.สภ.เมืองระยอง ,
พ.ต.ท.อธิวัฒน์
อภิวุฒิชัยกิตต์
สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจจราจร สภ.เมืองระยอง นำกำลังว.4 ประจำจุดรับผิดชอบและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน เวลานี้

แจ้งเพื่อทราบ
01/11/2021

แจ้งเพื่อทราบ

แจ้งเพื่อทราบ

แจ้งเพื่อทราบสภาพนำ้ท่วมถนนสายกลางทุ่ง รถเล็กห้ามผ่านน่ะคับถึงฝากระโปรง ออกวัดกรอกยายชา
23/10/2021

แจ้งเพื่อทราบ
สภาพนำ้ท่วมถนนสายกลางทุ่ง รถเล็กห้ามผ่านน่ะคับถึงฝากระโปรง ออกวัดกรอกยายชา

แจ้งเพื่อทราบพอดีมีเรื่องรบกวนให้ ตามหา เจ้าของ บัตร เอทีเอม เขาลืมไว้ ในช่องเสียบครับ พอดีผมกำลังจะทำกดเงิน ในช่วง เวลา...
21/10/2021

แจ้งเพื่อทราบ
พอดีมีเรื่องรบกวนให้ ตามหา เจ้าของ บัตร เอทีเอม เขาลืมไว้ ในช่องเสียบครับ พอดีผมกำลังจะทำกดเงิน ในช่วง เวลา 16.30 จึงเห็น
ตู้ กสิกรไทย หน้า S&E หนองแฟบ ครับ ไม่อยากให้เขา ไปเสียเงินทำใหม่ เสียดายเงิน ติดต่อมาได้ครับ

21/10/2021

แจ้งเพื่อทราบ
ถนนสายล่างรถเล็กไม่ควรผ่าน น้ำท่วมสูง

21/10/2021

แจังเพื่อทราบ
ขนาดนี้
ฝนตกหนักในเขตพื้นที่เมืองระยอง
จุดไหน บริเวณไหน มีน้ำท่วมขังแจ้งมาได้นะครับ
ตำรวจ จราจร สภ.เมืองระยอง
ยินดีรับใช้

ขอให้ทำงานแคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆท่านตำรวจไทย
13/10/2021

ขอให้ทำงานแคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆท่าน
ตำรวจไทย

ขอให้ทำงานแคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆท่าน
ตำรวจไทย

แจ้งเพื่อทราบสภ.เมืองระยองวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยองพ.ต.ท.โกศล เ...
08/10/2021

แจ้งเพื่อทราบ
สภ.เมืองระยอง
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ภายใต้อำนวยการ
พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รองผกก.สส.สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.
สภ.เมืองระยอง
ชุดสืบสวน สภ.เมืองระยอง จับกุมตัว
นายเกื้อกูลหรือกั๊ก ต่อแก้ว อายุ 24 ปี

พร้อมด้วยของกลาง 1.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่นเอ-50 สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง
2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก ไอ สีแดง หมายเลขทะเบียน จษท-452 ชลบุรี
3.เสื้อยืดแขนสั้นสีเขียว จำนวน 1 ตัว
4.การเกงขาสั้นสีดำ จำนวน 1 ตัว

ข้อหา“ลักทรัพย์ผู้อื่น โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร”

จึงนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพเดียว ร้อยความหมายทรงพระเจริญฯ
07/10/2021

ภาพเดียว ร้อยความหมาย

ทรงพระเจริญฯ

ภาพเดียว ร้อยความหมาย

ทรงพระเจริญฯ

ขอแสดงมุทิตาจิต กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองระยอง ที่เกษียณอายุด้วยครับผมงานจราจร สภ.เมืองระยอง
29/09/2021

ขอแสดงมุทิตาจิต กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองระยอง ที่เกษียณอายุด้วยครับผม

งานจราจร สภ.เมืองระยอง

26/09/2021

แยกบ้านแลง 36
จราจร อำนวยความสะดวกอยู่ครับ กรุณาขับช้าๆครับ

แจ้งเพื่อทราบ     วันนี้ 26/9/64 พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ์ สว.จราจร สภ.เมืองระยอง สั่งการให้เมืองระยอง60 พร้อ...
26/09/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 26/9/64 พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ์ สว.จราจร สภ.เมืองระยอง
สั่งการให้
เมืองระยอง60 พร้อมกำลังสำรวจน้ำถ่วมขัง ภายในเขต

1.แยกราษฏร์อุทิศ หนองมหาด ยังไม่มีน้ำถ่วมขัง

2.แยกบ้านแลง36 ก่อนถึงแยกบ้านแลงขาออกเมือง มี น้ำถ่วมขังเป็นระยะทาง 100 เมตร รถเล็กผ่านได้ ครับ

แจ้งเพื่อทราบวันนี้(26ก.ย.64) พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง  พร้อมด้วย พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ...
26/09/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้(26ก.ย.64) พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง
พร้อมด้วย พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ์ สว.จร.ฯ , ชี้แจงมอบหมายข้อราชการและการปฏิบัติให้แก่ ข้าราชการตำรวจได้ตรวจจำนวน การแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม อุปกรณ์ประจำกาย ฯลฯ และเน้นย้ำให้ทุกนายสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยสวมใส่อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด ได้ปล่อยแถวให้ไปประจำจุดแต่เวลานี้

แจ้งเพื่อทราบวันนี้(16ก.ย.64) พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง  พร้อมด้วย พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ...
16/09/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้(16ก.ย.64) พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง
พร้อมด้วย
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิติ์ สว.จร.ฯ , สภ.เมืองระยอง อบรมชี้แจงมอบหมายข้อราชการและการปฏิบัติให้แก่ ข้าราชการตำรวจ
ได้ตรวจจำนวน การแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม อุปกรณ์ประจำกาย ฯลฯ และเน้นย้ำให้ทุกนายสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยสวมใส่อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด ได้ปล่อยแถวให้ไปประจำจุดแต่เวลานี้

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดของ พ.ต.ท.อธิ...
09/09/2021

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดของ
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงสมหวังในสิ่งที่เจ้านายตั้งใจ และคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการสาธุ สาธุ

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดของ
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงสมหวังในสิ่งที่เจ้านายตั้งใจ และคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการสาธุ สาธุ

แจ้งเพื่อทรทบวันนี้ 7 กันยายน 2564  ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง    ว.4 ตรวจการการจราจรแยกบ้านแ...
07/09/2021

แจ้งเพื่อทรทบ
วันนี้ 7 กันยายน 2564
ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง
ว.4 ตรวจการการจราจรแยกบ้านแลงสาย36 มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย รถยังสามารถผ่านได้ การจราจรคล่องตัว เหตุการณ์ปกติ

เรียน ผู้บังคับบัญชาวันนี้  7 ก.ย.  2564ร.ต.ท.ชูชาติ  สวิง พร้อมกำลัง ว.41. การจราจรแยกราษฏรอุทิศมีน้ำท่วมขัง รถเล...
07/09/2021

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 7 ก.ย. 2564

ร.ต.ท.ชูชาติ สวิง
พร้อมกำลัง ว.4
1. การจราจรแยกราษฏรอุทิศมีน้ำท่วมขัง รถเล็กสามารถผ่านได้
2. บขส.ในศูนย์การค้าสาย 4 รถเล็กผ่านได้ครับ

ชาวบ้าน เดือดร้อน ตำรวจ จราจร สภ.เมืองระยอง ยินดีรับใช้ครับผม
06/09/2021

ชาวบ้าน เดือดร้อน
ตำรวจ จราจร
สภ.เมืองระยอง
ยินดีรับใช้ครับผม

แจ้งเพื่อทราบวันนี้ 31 สิงหาคม 2564  เมือง 60   ว.4 เหตุ รถบรรทุกน้ำทำถังนัำร่วง กีดขวางการจราจรขาออกเมืองระยอง 2 ช่อ...
31/08/2021

แจ้งเพื่อทราบ
วันนี้ 31 สิงหาคม 2564
เมือง 60
ว.4 เหตุ รถบรรทุกน้ำทำถังนัำร่วง กีดขวางการจราจรขาออกเมืองระยอง 2 ช่องทาง บริเวณแยกหนองสนม การจราจร ระดับ 2 เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งเพื่อทราบจังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 12446/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว...
30/08/2021

แจ้งเพื่อทราบ
จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 12446/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 👉 มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.
🔴 การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตรการนี้มีผลจนถึง 14 กันยายน 2564 🔶 ยกเว้น บุคคลที่เดินทางเพื่อการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น 👉 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

🟡 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถพิจารณาให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ แต่ต้องเป็นไปตามหน่วยงานงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็น

🟡 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน
👉 การบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้บริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ
👉 สถานที่เปิด มีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
👉 และให้ใช้มาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยเช่นกัน

🟢 สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม แต่งผม เปิดดำเนินการได้

🟡 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย ให้เปิดให้บริการเฉพาะนวดเท้า

🟡 ตลาดนัดเปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

🟡 ชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

🔶 ห้ามจัดให้มีการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่

🟡 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้น บางกิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังนี้
👉 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการ และให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
👉 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า
🚫 สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

🟡 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

🟡 การเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ โดยไม่มีผู้ชมในสนาม และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

🟡 การใช้เส้นทางคมนาคม การเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ไปยังพื้นที่อื่นสามารถทำได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น หากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตาม ศบค.กำหนด

🔴 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนรวมมากกว่า 25 คน ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) ข้อ 4 และข้อ 5 👉 กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด

ที่อยู่

สภ.เมืองระยอง
Rayong
21000

เบอร์โทรศัพท์

191

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตำรวจจราจร สภ.เมืองระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ตำรวจจราจร สภ.เมืองระยอง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rayong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รัก
คุนตำรวจมาจับเด็กแว๊นอยู่หน้าวัดน้ำคอก อยู่เป็นแก๊งเลยประมาน40-50คันได้
รบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยครับผม แยกไฟแดงโรงทรายทางไปบ้านแลง ไม่ติดครับไม่ทราบว่า เสียหรือไม่ เกรงว่าพรุ่งนี้เช้าจะเกิดอันตรายครับผม ขอบคุณครับ
อยากให้ไปดูน่อย #ติดมากๆๆๆๆ
https://www.facebook.com/111987142291739/posts/1777953345695102/?app=fbl เขาฝากมาแชร์ครับ
ตรงซอยต้นทางรักวันนี้ น้ำท่วมขัง รถวิ่งไม่ได้เลย ระวัง!!😰 โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง พรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังก่อนไปทำงานจ้า😱😲😵
เห็นจอดมา2วันปิดบังที่พักผู้โดยสารถนนสุขุมวิทหน้าขนส่ง
เกาะกลอยรถติดไฟแดงหนักยาวมากเลยโรงสีมิตรชาวนาช่วยแก้ไขด่วนครับ
กะบังบิน ไม่มีทะเบียนมาเป็นปี แต่งซิ่ง ควันดำ วิ่งเร็ว และฝ่าไฟแดงบ่อยครั้ง วันที่ 5 ตค.2019 06:18 น. ฝ่าไฟแดงแยก PMY ครับ รบกวนทางคุณตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยครับ เกรงว่าจะมีอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นสักวันครับ
"ตำรวจมืออาชีพ" ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองระยอง ช่วยเหลือประชาชนทันที บริเวณแยกไฟแดงข้าง รพ.ระยอง ช่วงเวลา 13.40 น. ของวันที่ 4 ต.ค.62