ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Sam Khok

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Sam Khokรวมรายชื่อ เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 06/04/20
  ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA2020) ทางเว็บไซต์
  > เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป
 • 02/07/20
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  > เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป
 • 02/07/20
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  > เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป