Clicky

สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.น

สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.น โทรศัพท์ 034-325195

เปิดเหมือนปกติ

14/05/2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

โดยในปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบสายงานป้องกันปราบปราม ได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ จัดกำลังสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด เน้นการตรวจตราร้านอาหาร สถานบริการบันเทิง บริเวณสถานีขนส่งต่าง ๆ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้กวดขันจับกุมหากปรากฏการกระทำผิดชัดเจน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติให้เรียบร้อย

รองโฆษก ตร. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดตามมาตรการสาธารณสุข สวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ และพกแอลกอฮอล์เจล ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะใช้วิธีการสวดมนต์อยู่ที่บ้าน และเข้าร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และให้ระมัดระวังการใช้ช่องทางโซเชียลอื่น ๆ โดยห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หรือเลขบัญชีธนาคารอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม's post
29/04/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม's post

หน้าหลัก
28/04/2022
หน้าหลัก

หน้าหลัก

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

28/04/2022

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่

๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ที่เว็ปไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

27/04/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

#ร่วมลงนามถวายพระพร
#สืบสานรักษาต่อยอด

https://www.facebook.com/100066386485800/posts/331648692391344/

https://www.facebook.com/100064362948184/posts/361048996050529/

26/04/2022

โปรดติดตามกำหนดการพิธีพุทธาภิเษก และ เทวาภิเษก ต่อไป

Photos from Police TV by UCI Media's post
26/04/2022

Photos from Police TV by UCI Media's post

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
24/04/2022

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 3's post
24/04/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 3's post

เสียงจากภูเขา
22/04/2022
เสียงจากภูเขา

เสียงจากภูเขา

กว่าจะมาเป็นกาแฟสักแก้ว ลองชม vdo clip เรื่อง เสียงจากภูเขา เล่าเรื่องกาแฟ สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณรัตนาภรณ์ ส.....

14/04/2022

“9 วิธีปลอดภัยไร้กังวล”
ใน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา เพราะเราตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องทุกท่าน จึงขอแนะนำ 9 วิธี ใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

08/04/2022

ตร. เชิญชวนฝากบ้านไว้กับตำรวจ ผ่านแอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน 4.0” เพื่อป้องกันอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชน “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระดมกำลังตำรวจออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกดูแลประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ชีวิต ทรัพย์สิน และการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงป้องกันการเกิดเหตุโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ระหว่างวันที่ 8 - 17 เมษายน 2565 “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” โดยให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถขอรับบริการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” แล้วลงทะเบียนกรอกข้อมูล
2. เลือกหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ (สถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน)
3. เลือกเมนู “ฝากบ้าน” แล้ว กดเลือก “ฝากบ้านของฉัน”
4. กรอกรายละเอียดคำร้อง
5. ตรวจสอบคำร้อง ผ่านเมนู “ข้อมูลของฉัน”

นอกจากการดำเนินโครงการฝากบ้านผ่านแอปพลิเคชันแล้ว สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงความจำนงค์ด้วยการยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจที่บ้านของท่านอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

1. การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ให้ทำการปิดล็อกประตู และหน้าต่างให้เรียบร้อย และไม่ควรละทิ้งเด็ก หรือผู้สูงอายุให้อยู่บ้านเพียงลำพัง หากต้องออกจากบ้านหลายวันติดต่อกัน ก็ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

2. ระวังการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ ขณะออกไปทำธุระนอกบ้าน ท่องเที่ยว หรือเล่นน้ำสงกรานต์ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า หรือวางทรัพย์สินไว้ในรถ ซึ่งเป็นการจูงใจให้คนร้ายก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้

3. อย่าหลงเชื่อกลุ่มคนร้ายที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ เข้ามาเพื่อขอรับบริจาค หรือขอรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ทั้งมาติดต่อที่บ้าน หรือทางออนไลน์ อย่ามอบหรือโอนเงินอย่างเด็ดขาด และไม่เปิดช่องทางให้คนร้ายที่แฝงตัวมาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ประปา เข้ามาในบริเวณบ้านพักอาศัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายเกี่ยวกับทรัพย์ การรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดงาน ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล และเหตุอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีความตั้งใจปฏิบัติงาน และให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ หากพบเห็นการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณารีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

07/04/2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในหนังสือสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การก่อความไม่สงบเรียบร้อย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ยังไม่น่าไว้วางใจ
เพื่อให้การป้องกันปราบปราบอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาวดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้
ให้ บช.น., ภ.1 - 9, บช.ก., บช.ปส., บช.ทท., สตม., บช.สอท. และ บช.ตชด. จัดทำแผน / มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์มากที่สุด โดยให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไป และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2565 เน้นความผิดเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง อาวุธปืนและเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด และสถานบริการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการหลอกลวงออนไลน์ ด้านการเงินและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สินค้าที่ผิดกฎหมาย ตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไปแล้ว และให้สถานีตำรวจทุกแห่งจัดสายตรวจทุกประเภทออกตรวจตราสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้คำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ปฏิบัติและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ให้จัดทำ “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2565 เพื่อเสริมการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรมที่โดยปกติตำรวจได้ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นทางเลือกที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
อีกทางหนึ่ง ประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยการลงทะเบียนผ่าน Application “OBS” หรือสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการฯได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหัวหน้าสถานีตำรวจต้องประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโครงการฯนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมในการอำนวยความสะดวกการจราจร เช่น รถยกหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถ กรณีมีเหตุรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยมอบหมายให้ตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการในจัดการจราจรบนถนนทางหลวง และให้ตำรวจท้องที่เป็นหน่วยสนับสนุนในกรณีอำนวยความสะดวกการจราจรในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงพิจารณาเส้นทางกำหนดเป็นช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) เส้นทางที่ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง ในการเร่งระบายการจราจร ทั้งกำชับให้กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดในข้อหาหลักที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อการจราจร เช่น การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร หรือตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ส่วนการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แต่พื้นที่ให้นำสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สภาพปัญหา มาใช้ในการกำหนดแผนเพื่อหาทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาต้องการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แจ้งสภาพปัญหาการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือในขณะใช้เส้นทาง สามารถแจ้งมายังตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สายด่วนหมายเลข 1193 หรือหากพบกระทำผิดกฎหมาย ต้องการแจ้งเบาะแส แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนหมายเลข 191 ได้ตลอด 24 ชม.

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

07/04/2022

เช็กเลย! 77 จุดทั่วประเทศ
“ตำรวจ” จับมือ “อาชีวะ” เปิดจุดเช็กรถฟรี – ซ่อมรถให้
โครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565”

ตร. ผนึก สอศ. ทำโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565”
ดึงทักษะ พลังบวก “อาชีวะ” ตั้งจุดบริการเช็กรถฟรี - ซ่อมให้ 77 แห่งทั่วประเทศ

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ปีนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันพุธที่ 13 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน เป็นวันหยุดสงกรานต์ประจำปี ทำให้สงกรานต์นี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องวันเสาร์ และอาทิตย์ รวม 5 วัน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เตรียมแผนระดมกำลังตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้จำนวนรถที่เดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานคร จะมากกว่าสงกรานต์ปี พ.ศ.2564 ถึง 3 แสนคัน โดยคาดปริมาณรถมากถึง 6.7 ล้านคัน
มาตรการสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชน คือการดูแลทุกเส้นทางจราจรให้ปลอดภัย เดินทางสะดวก บริหารจัดการการจราจรไม่ให้ติดขัด บังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการดูแลอำนวยความสะดวกบริการประชาชนในทุกเส้นทาง ภายใต้ชื่อโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565”
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ร่วมมือกับ โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมทำโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565” ดึงพลังด้านบวกของกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ที่มีทักษะ มีฝีมือ และที่สำคัญมีจิตอาสา มาช่วยกันร่วมสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม โดยตั้งจุดบริการประชาชน ตรวจเช็กสภาพรถ ซ่อมแซมยานพาหนะในเบื้องต้น ตามจุดต่างๆ 77 แห่ง ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน 2565
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ช่วยงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำโครงการนี้
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ฯ เผยว่า โครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565” ไม่เพียงแค่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เท่านั้น โครงการดี ๆ นี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เปลี่ยนค่านิยมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มอาชีวะ เรื่องศักดิ์ศรีของสถาบันฯ ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องในทางที่ผิด แต่ส่งเสริมให้รักสถาบันด้วยการสร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ให้สถาบันในทางที่ดี
2. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาต้นแบบ สร้าง “ไอดอล” ให้กับรุ่นน้อง ผ่านการทำกิจกรรมดี ๆ กระตุ้นให้แสดงออกถึงศักยภาพและความถนัดของตัวเอง
3. สร้างแรงบันดาลใจให้มีทัศนคติเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ฯ เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน จะเริ่มตั้งจุดบริการทั่วประเทศ 77 แห่ง จังหวัดละ 1 แห่ง ทั้งในกทม. และ 76 จังหวัด แต่ละจุดจะให้บริการตรวจเช็กสภาพรถ เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกล รวมทั้งตรวจเช็กซ่อมแซมกรณีรถเสียระหว่างทาง ทำให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นกรณีต้องเปลี่ยนอะไหล่ทางทีมนักเรียนอาชีวะจะแนะนำให้โดยเจ้าของรถต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีประชาชนรถเสียระหว่างทาง หากประสานไปยังตำรวจ ตำรวจในพื้นที่จะประสานไปยังนักเรียนอาชีวะจิตอาสาในโครงการฯ ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ส่งต่อตรวจเช็ก ซ่อมแซมเพื่อให้เดินทางต่อได้ หรือในกรณีรถเสียถึงขั้นจำเป็นต้องส่งเข้าศูนย์ฯ หรืออู่มาตรฐาน ก็จะช่วยซ่อมแซมเบื้องต้น อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในจุดบริการ ทั้ง 77 แห่ง ตำรวจจะจัดเครื่องดื่ม อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ ไว้คอยบริการประชาชนระหว่างรอรับบริการด้วย

โครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565” เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการตรวจเช็กรถ ช่างซ่อมรถจิตอาสา พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 แห่ง ดังนี้

เขตรับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจนครบาล
1. กรุงเทพมหานคร – ปั๊มปตท. รามอินทรา กม.14 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 1
2. ชัยนาท – จุดพักรถอู่ตะเภา (ขาขึ้นไปนครสวรรค์) ริมทางสายเอเชีย อ.มโนรมย์
3. นนทบุรี – ปั๊มปตท. ไทรใหญ่
4. ปทุมธานี – ปั๊มปตท. เชนตระกูล ถนนราชพฤกษ์ กม.35
5. พระนครศรีอยุธยา – จุดบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงวังน้อยสนับทึบ ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย
6. ลพบุรี – หน้าวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
7. สมุทรปราการ – บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์เปอเรชั่น จำกัด อ.บางบ่อ
8. สิงห์บุรี – บริเวณหน้าสำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี
9. สระบุรี - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานสระบุรี ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
10. อ่างทอง – ร้านอ่างทองแทรคเตอร์ 9910 ถ.สายเอเชีย อ.เมือง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 2
11. จันทบุรี – ด้านหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
12. ฉะเชิงเทรา - ปั๊มบางจาก ถ.สิริโสธร อ.บ้านโพธิ์
13. ชลบุรี – หน้าปั๊มปตท. (สหกรณ์การเกษตรบางละมุง) ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง
14. ตราด – ปั๊มปตท. ตรงข้ามแขวงการทางตราด อ.เมือง
15. นครนายก – ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จว.นครนายก สี่แยกศูนย์พระเทพ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง
16. ปราจีนบุรี - ปั๊มปตท. ถ.สุวรรณศร อ.เมือง
17. ระยอง – ปั๊มปตท. สมาพันธ์พัฒนา ถ.สาย 36 อ.เมือง
18. สระแก้ว - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 3
19. ชัยภูมิ - ปั๊มปตท. ถ.ชัยภูมิ – บ้านเขว้า อ.เมือง
20. นครราชสีมา – ปั๊มปตท. ประเสริฐสินปิโตรเลียม ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง
21. บุรีรัมย์ – ปั๊มปตท. ถ.โชคชัย – เดชอุดม อ.นางรอง
22. ยโสธร – หน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ.เมือง
23. ศรีสะเกษ – หน้าวิทยาลัย อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
24. สุรินทร์ - ปั๊มปตท. ถนนโชคชัย – เดชอุดม อ.ปราสาท
25. อุบลราชธานี – บริษัท อุบล - ตระการ ปิโตรเลียม จำกัด อ.เมือง
26. อำนาจเจริญ – หน้าวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 4
27. กาฬสินธุ์ – ปั๊มโนนตาล ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง
28. ขอนแก่น – ศูนย์ประตูเมือง หน้าสวนสาธารณะประตูเมือง
29. นครพนม – หมวดทางหลวงนครพนม บ้านดอนนายาง ถ.นิตโย อ.เมือง
30. บึงกาฬ – หน้าแขวงการทางบึงกาฬ
31. มหาสารคาม - ปั๊มปตท. อิสาณบริการ อ.เมือง
32. มุกดาหาร – ปั๊มปตท. ศูนย์ไหม อ.เมือง
33. ร้อยเอ็ด - ปั๊มปตท. ถั่วจั่วกี่ อ.เมือง
34. เลย - ปั๊มปตท. นาหนอง อ.เมือง
35. สกลนคร – ปั๊มปตท. ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
36. หนองคาย – ศูนย์ O-TOP หนองคาย ถ.มิตรภาพ หนองคาย – อุดรธานี อ.เมือง
37. หนองบัวลำภู – ปั๊มปตท. บ้านหว้าทอง ถ.อุดร – เลย อ.เมือง
38. อุดรธานี – ปั๊มปตท. ถนนนาดี อ.เมือง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 5
39. เชียงราย - วัดร่องขุ่น อ.เมือง
40. เชียงใหม่ - กองพลทหาราบที่ 7 อ.แม่ริม
41. น่าน - ปั๊มปตท. ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
42. พะเยา - หน้าสถานีตำรวจทางหลวงพะเยา
43. แพร่ – สามแยกช่อแฮ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง
44. แม่ฮ่องสอน – อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
45. ลำปาง - ปั๊มปตท. ตรงข้ามสนามกอล์ฟเขลางค์ อ.เมือง
46. ลำพูน - ลานหน้าร้านกาแฟ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 6
47. กำแพงเพชร – หน้าสำนักงานฝ่ายก่อสร้าง 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน
48. ตาก - ปั๊มพีที สาขาบ้านตาก อ.บ้านตาก
49. นครสวรรค์ – บริเวณจุดพักรถหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง
50. พิจิตร – หน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี อ.วชิรบารมี
51. พิษณุโลก – บริษัท ศรีสุธาออยล์ จำกัด ถ.วงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ อ.เมือง
52. เพชรบูรณ์ – หน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ (องค์พระใหญ่) อ.เมือง
53. สุโขทัย – หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง
54. อุตรดิตถ์ - ปั๊มปตท. ถ.สายเอเชีย พิษณุโลก – เด่นชัย อ.เมือง
55. อุทัยธานี – วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อ.เมือง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 7
56. กาญจนบุรี – หน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน
57. นครปฐม – หจก.อุดมชัยวิทย์ (สำนักงานใหญ่) ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน
58. ประจวบคีรีขันธ์ – ปั๊มปตท. ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง
59. เพชรบุรี – ป้อมตำรวจ แยกท่าศาลา ถ.เพชรเกษม อ.บ้านลาด
60. ราชบุรี - ปั๊มปตท. ต.อ่างทอง อ.เมือง
61. สุพรรณบุรี – ปั๊มปตท. ถ.กรุงเทพฯ - ชัยนาท อ.เมือง
62. สมุทรสงคราม – บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ถ.พระราม 2
63. สมุทรสาคร - ปั๊มปตท. ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด อ.เมือง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 8
64. กระบี่ – หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่
65. ชุมพร - ห้องอาหารคุณสาหร่าย อ.ท่าแซะ
66. นครศรีธรรมราช - ปั๊มปตท. ต.ปากพูน อ.เมือง
67. พังงา - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดพังงา
68. ภูเก็ต – ด่านตรวจภูเก็ต ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง
69. ระนอง – ปั๊มพีที ถ.เพชรเกษม อ.เมือง
70. สุราษฎร์ธานี - ปั๊มเชลล์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

เขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 9
71. ตรัง – หน่วยบริการประชาชน สภ.ห้วยยอด สี่แยกอันดามัน
72. นราธิวาส – หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุไหงโก-ลก
73. ปัตตานี – ปั๊มพีที ปาวาปิโตรเลียม อ.สายบุรี
74. พัทลุง – DR ออร์โต้คาร์ อ.เมือง
75. ยะลา - หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา
76. สงขลา - ปั๊มปตท. ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
77. สตูล - ปั๊มปตท. ละงู อ.ละงู

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 7 ต.สามพราน
Sam Phran
73110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.น:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sam Phran

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พวกระยำจัญไร ยิงปืนขึ้นฟ้ากันเยอะมาก ขอดูน้ำยาตำรวจสามพรานหน่อยนะ อย่าดีแต่โฆษณาผลงานผ่านเฟสบุ๊ค ทำงานกันหน่อย
สวัสดีค่ะ👋👋👋 โพสนี้จากแม่ค้าคนนึงนะค้ะ ใครรู้จักคนที่อยู่นี้👇และเบอร์โทรนี้👇 📌รบกวนสกิดเค้าทีค่ะ อย่าสั่งของเก็บปลายทางเล่นได้มั้ย เสียเวลาแม่ค้าออนไลน์หลายคนมาก 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 ที่อยู่👉(บ้านตึก2ชั้นสีควันบุหรี่) 145 ม.7 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 0930703347 🖕🖕ป่วยเป็นประสาทก๊ไปรักษา อย่ามาเดือดร้อนคนอื่นเขา🖕🖕
ตำรวจทำไรได้ กินนอนรับส่วยพอสบาย
คนโกงเยอะใากใร สามพราน
คุนจับผู้ร้ายเปนไกม
สวัสดีค่ะ เพจนี่หลอกขายโทรศัพท์โดนกันเยอะ หลายคนเเล้วค่ะ
ขอสอบถามหน่อยได้ไหมค่ะ
https://youtu.be/ullbl36Ka1w ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
พี่ตำรวจช่วยจับหน่อย ชื่อ. สาริณี เทพศิริ ได้หนีคาวมผิด หมายสาร. ช้อโกง ค้ายาเสพติด. ตอนนี้ยังหลบหนียุในนครปฐม พี่ตำรวจใช่น้องด้วยน่ะจ๊ะ
แจ้งเบาะแสพ่อค้าขายยาอำสามพราน
https://youtu.be/ullbl36Ka1w ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
จับด่วนๆ