Clicky

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน งานโรคติดต่อ,งานโรคอุบัติใหม่,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,งานระบาดวิทยา,งานSRRT,งานEPI

รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,อุจจาระร่วง,อหิวาตกโรค ฯลฯ)และโรคอุบัติใหม่(ไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ 2009,ฯลฯ) งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานวัณโรค งานระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (SRRT) งานEPI

เปิดเหมือนปกติ

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย🔹ในพื้นที่ 111 ราย🔸เมือง 43 ราย🔸บางบ่อ 8 ราย🔸บางพลี 31 ราย🔸...
02/12/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย
🔹ในพื้นที่ 111 ราย
🔸เมือง 43 ราย
🔸บางบ่อ 8 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 3 ราย
🔸พระสมุทรฯ 4 ราย
🔸บางเสาธง 22 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 29 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดส...
01/12/2021

📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 21

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดส...
01/12/2021

📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 20

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย🔹ในพื้นที่ 118 ราย🔸เมือง 59 ราย🔸บางบ่อ 3 ราย🔸บางพลี 32 ราย🔸พระปร...
01/12/2021

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย
🔹ในพื้นที่ 118 ราย
🔸เมือง 59 ราย
🔸บางบ่อ 3 ราย
🔸บางพลี 32 ราย
🔸พระประแดง 7 ราย
🔸พระสมุทรฯ 4 ราย
🔸บางเสาธง 13 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 22 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 119 ราย🔹ในพื้นที่ 88 ราย🔸เมือง 38 ราย🔸บางบ่อ 2 ราย🔸บางพลี 29 ราย🔸...
30/11/2021

วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 119 ราย
🔹ในพื้นที่ 88 ราย
🔸เมือง 38 ราย
🔸บางบ่อ 2 ราย
🔸บางพลี 29 ราย
🔸พระประแดง 13 ราย
🔸พระสมุทรฯ 3 ราย
🔸บางเสาธง 3 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 31 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย🔹ในพื้นที่ 117 ราย🔸เมือง 51 ราย🔸บางบ่อ 6 ราย🔸บางพลี 31 ราย...
29/11/2021

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย
🔹ในพื้นที่ 117 ราย
🔸เมือง 51 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 11 ราย
🔸พระสมุทรฯ 15 ราย
🔸บางเสาธง 3 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 156 ราย🔹ในพื้นที่ 128 ราย🔸เมือง 54 ราย🔸บางบ่อ 3 ราย🔸บางพลี 32 รา...
28/11/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 156 ราย
🔹ในพื้นที่ 128 ราย
🔸เมือง 54 ราย
🔸บางบ่อ 3 ราย
🔸บางพลี 32 ราย
🔸พระประแดง 16 ราย
🔸พระสมุทรฯ 12 ราย
🔸บางเสาธง 11 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 28 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน เสาร์ ที่ 2ึ7 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 150 ราย🔹ในพื้นที่ 118 ราย🔸เมือง 54 ราย🔸บางบ่อ 6 ราย🔸บางพลี 31 ราย...
27/11/2021

วัน เสาร์ ที่ 2ึ7 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 150 ราย
🔹ในพื้นที่ 118 ราย
🔸เมือง 54 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 6 ราย
🔸พระสมุทรฯ 16 ราย
🔸บางเสาธง 5 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 214 ราย🔹ในพื้นที่ 161 ราย🔸เมือง 75 ราย🔸บางบ่อ 6 ราย🔸บางพลี 21 ราย🔸...
26/11/2021

วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 214 ราย
🔹ในพื้นที่ 161 ราย
🔸เมือง 75 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 21 ราย
🔸พระประแดง 28 ราย
🔸พระสมุทรฯ 10 ราย
🔸บางเสาธง 21 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 53 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 206 ราย🔹ในพื้นที่ 171 ราย🔸เมือง 93 ราย🔸บางบ่อ 4 ราย🔸บางพลี 22 ร...
25/11/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 206 ราย
🔹ในพื้นที่ 171 ราย
🔸เมือง 93 ราย
🔸บางบ่อ 4 ราย
🔸บางพลี 22 ราย
🔸พระประแดง 16 ราย
🔸พระสมุทรฯ 6 ราย
🔸บางเสาธง 30 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 35 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 235 ราย🔹ในพื้นที่ 171 ราย🔸เมือง 86 ราย🔸บางบ่อ 8 ราย🔸บางพลี 37 ราย🔸พ...
24/11/2021

วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 235 ราย
🔹ในพื้นที่ 171 ราย
🔸เมือง 86 ราย
🔸บางบ่อ 8 ราย
🔸บางพลี 37 ราย
🔸พระประแดง 11 ราย
🔸พระสมุทรฯ 16 ราย
🔸บางเสาธง 13 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 64 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 3 ราย

📝ตามที่ ได้มีการขออนุญาต ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ⛩เรื่อง การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจ...
23/11/2021

📝ตามที่ ได้มีการขออนุญาต ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

⛩เรื่อง การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 🎆
ในวันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2564 รวม 12 วัน 12 คืน

มติที่ประชุม เห็นควร ❌ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน ‼️
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 🦠 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

#งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์2564
ุทรปราการ
#สมุทรปราการเราต้องรอด
#แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#แอดมินหล่อสปอร์ตใจดีสมุทรปราการรายงาน🤔
❤️🧡💛💚💙💜🤍🤎💝💘💖💗💓❤️

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 128 ราย🔹ในพื้นที่ 106 ราย🔸เมือง 49 ราย🔸บางบ่อ 2 ราย🔸บางพลี 22 รา...
23/11/2021

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 128 ราย
🔹ในพื้นที่ 106 ราย
🔸เมือง 49 ราย
🔸บางบ่อ 2 ราย
🔸บางพลี 22 ราย
🔸พระประแดง 15 ราย
🔸พระสมุทรฯ 11 ราย
🔸บางเสาธง 7 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 22 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 3 ราย

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 164 ราย🔹ในพื้นที่ 140 ราย🔸เมือง 53 ราย🔸บางบ่อ 11 ราย🔸บางพลี 29 ร...
22/11/2021

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 164 ราย
🔹ในพื้นที่ 140 ราย
🔸เมือง 53 ราย
🔸บางบ่อ 11 ราย
🔸บางพลี 29 ราย
🔸พระประแดง 14 ราย
🔸พระสมุทรฯ 18 ราย
🔸บางเสาธง 15 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 24 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน อาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 246 ราย🔹ในพื้นที่ 172 ราย🔸เมือง 70 ราย🔸บางบ่อ 10 ราย🔸บางพลี 30 ...
21/11/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 246 ราย
🔹ในพื้นที่ 172 ราย
🔸เมือง 70 ราย
🔸บางบ่อ 10 ราย
🔸บางพลี 30 ราย
🔸พระประแดง 29 ราย
🔸พระสมุทรฯ 7 ราย
🔸บางเสาธง 26 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 74 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 210 ราย🔹ในพื้นที่ 183 ราย🔸เมือง 81 ราย🔸บางบ่อ 13 ราย🔸บางพลี 41 รา...
20/11/2021

วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 210 ราย
🔹ในพื้นที่ 183 ราย
🔸เมือง 81 ราย
🔸บางบ่อ 13 ราย
🔸บางพลี 41 ราย
🔸พระประแดง 18 ราย
🔸พระสมุทรฯ 18 ราย
🔸บางเสาธง 12 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 27 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 227 ราย🔹ในพื้นที่ 171 ราย🔸เมือง 82 ราย🔸บางบ่อ 16 ราย🔸บางพลี 37 รา...
19/11/2021

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 227 ราย
🔹ในพื้นที่ 171 ราย
🔸เมือง 82 ราย
🔸บางบ่อ 16 ราย
🔸บางพลี 37 ราย
🔸พระประแดง 10 ราย
🔸พระสมุทรฯ 11 ราย
🔸บางเสาธง 15 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 56 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย🔹ในพื้นที่ 154 ราย🔸เมือง 74 ราย🔸บางบ่อ 7 ราย🔸บางพลี 31 ...
18/11/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย
🔹ในพื้นที่ 154 ราย
🔸เมือง 74 ราย
🔸บางบ่อ 7 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 10 ราย
🔸พระสมุทรฯ 8 ราย
🔸บางเสาธง 24 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 33 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

น พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 251 ราย🔹ในพื้นที่ 197 ราย🔸เมือง 82 ราย🔸บางบ่อ 20 ราย🔸บางพลี 52 ราย🔸พร...
17/11/2021

น พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 251 ราย
🔹ในพื้นที่ 197 ราย
🔸เมือง 82 ราย
🔸บางบ่อ 20 ราย
🔸บางพลี 52 ราย
🔸พระประแดง 13 ราย
🔸พระสมุทรฯ 14 ราย
🔸บางเสาธง 41 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 54 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

น อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 165 ราย🔹ในพื้นที่ 128 ราย🔸เมือง 59 ราย🔸บางบ่อ 13 ราย🔸บางพลี 27 ราย🔸...
16/11/2021

น อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 165 ราย
🔹ในพื้นที่ 128 ราย
🔸เมือง 59 ราย
🔸บางบ่อ 13 ราย
🔸บางพลี 27 ราย
🔸พระประแดง 12 ราย
🔸พระสมุทรฯ 5 ราย
🔸บางเสาธง 12 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 37 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 3 ราย

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 168 ราย🔹ในพื้นที่ 120 ราย🔸เมือง 59 ราย🔸บางบ่อ 5 ราย🔸บางพลี 25 ราย...
15/11/2021

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 168 ราย
🔹ในพื้นที่ 120 ราย
🔸เมือง 59 ราย
🔸บางบ่อ 5 ราย
🔸บางพลี 25 ราย
🔸พระประแดง 10 ราย
🔸พระสมุทรฯ 6 ราย
🔸บางเสาธง 15 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 48 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣🔰ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ จะย้ายที่ทำการ ไป สวนสาธารณะป้อมปีกกา และเป...
15/11/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣

🔰ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ จะย้ายที่ทำการ ไป สวนสาธารณะป้อมปีกกา และเปิดทำการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นี้นะครับ

Link เพจ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา 📲https://www.facebook.com/profile.php?id=100071394444576

☎️ 066-1210838

วัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย🔹ในพื้นที่ 210 ราย🔸เมือง 98 ราย🔸บางบ่อ 24 ราย🔸บางพลี 34 ร...
14/11/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย
🔹ในพื้นที่ 210 ราย
🔸เมือง 98 ราย
🔸บางบ่อ 24 ราย
🔸บางพลี 34 ราย
🔸พระประแดง 17 ราย
🔸พระสมุทรฯ 10 ราย
🔸บางเสาธง 27 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 40 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 251 ราย🔹ในพื้นที่ 211 ราย🔸เมือง 68 ราย🔸บางบ่อ 25 ราย🔸บางพลี 48 ราย🔸พ...
13/11/2021

วัน เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 251 ราย
🔹ในพื้นที่ 211 ราย
🔸เมือง 68 ราย
🔸บางบ่อ 25 ราย
🔸บางพลี 48 ราย
🔸พระประแดง 27 ราย
🔸พระสมุทรฯ 12 ราย
🔸บางเสาธง 31 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 40 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

ไทยร่วมใจฯ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 3สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเริ่มลงทะเบียน 12 พ.ย. 64 เวลา 08.0...
12/11/2021

ไทยร่วมใจฯ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 3
สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เริ่มลงทะเบียน 12 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ฉีด 14 - 15 พ.ย. 64

ที่มา : ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok

วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 205 ราย🔹ในพื้นที่ 168 ราย🔸เมือง 84 ราย🔸บางบ่อ 7 ราย🔸บางพลี 36 ราย🔸พร...
12/11/2021

วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 205 ราย
🔹ในพื้นที่ 168 ราย
🔸เมือง 84 ราย
🔸บางบ่อ 7 ราย
🔸บางพลี 36 ราย
🔸พระประแดง 7 ราย
🔸พระสมุทรฯ 14 ราย
🔸บางเสาธง 20 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 37 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 262 ราย🔹ในพื้นที่ 220 ราย🔸เมือง 82 ราย🔸บางบ่อ 20 ราย🔸บางพลี 50 รา...
11/11/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 262 ราย
🔹ในพื้นที่ 220 ราย
🔸เมือง 82 ราย
🔸บางบ่อ 20 ราย
🔸บางพลี 50 ราย
🔸พระประแดง 13 ราย
🔸พระสมุทรฯ 14 ราย
🔸บางเสาธง 41 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 42 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย

วัน พุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 233 ราย🔹ในพื้นที่ 184 ราย🔸เมือง 78 ราย🔸บางบ่อ 12 ราย🔸บางพลี 34 ราย🔸พระ...
10/11/2021

วัน พุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 233 ราย
🔹ในพื้นที่ 184 ราย
🔸เมือง 78 ราย
🔸บางบ่อ 12 ราย
🔸บางพลี 34 ราย
🔸พระประแดง 7 ราย
🔸พระสมุทรฯ 11 ราย
🔸บางเสาธง 42 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 49 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 3 ราย

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย🔹ในพื้นที่ 138 ราย🔸เมือง 66 ราย🔸บางบ่อ 5 ราย🔸บางพลี 35 ราย🔸พร...
09/11/2021

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
🔹ในพื้นที่ 138 ราย
🔸เมือง 66 ราย
🔸บางบ่อ 5 ราย
🔸บางพลี 35 ราย
🔸พระประแดง 8 ราย
🔸พระสมุทรฯ 4 ราย
🔸บางเสาธง 20 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 60 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 219 ราย🔹ในพื้นที่ 162 ราย🔸เมือง 80 ราย🔸บางบ่อ 14 ราย🔸บางพลี 33 ราย🔸พ...
08/11/2021

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 219 ราย
🔹ในพื้นที่ 162 ราย
🔸เมือง 80 ราย
🔸บางบ่อ 14 ราย
🔸บางพลี 33 ราย
🔸พระประแดง 12 ราย
🔸พระสมุทรฯ 1 ราย
🔸บางเสาธง 22 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 57 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 216 ราย🔹ในพื้นที่ 172 ราย🔸เมือง 79 ราย🔸บางบ่อ 9 ราย🔸บางพลี 37 ราย🔸พระ...
08/11/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 216 ราย
🔹ในพื้นที่ 172 ราย
🔸เมือง 79 ราย
🔸บางบ่อ 9 ราย
🔸บางพลี 37 ราย
🔸พระประแดง 6 ราย
🔸พระสมุทรฯ 8 ราย
🔸บางเสาธง 33 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 44 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 4 ราย

วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย🔹ในพื้นที่ 166 ราย🔸เมือง 86 ราย🔸บางบ่อ 11 ราย🔸บางพลี 38 ราย🔸พระ...
06/11/2021

วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
🔹ในพื้นที่ 166 ราย
🔸เมือง 86 ราย
🔸บางบ่อ 11 ราย
🔸บางพลี 38 ราย
🔸พระประแดง 4 ราย
🔸พระสมุทรฯ 10 ราย
🔸บางเสาธง 17 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 197 ราย🔹ในพื้นที่ 166 ราย🔸เมือง 86 ราย🔸บางบ่อ 11 ราย🔸บางพลี 38 ราย🔸พระ...
06/11/2021

วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 197 ราย
🔹ในพื้นที่ 166 ราย
🔸เมือง 86 ราย
🔸บางบ่อ 11 ราย
🔸บางพลี 38 ราย
🔸พระประแดง 4 ราย
🔸พระสมุทรฯ 10 ราย
🔸บางเสาธง 17 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 31ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย

วัน ศุกรฺ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 244 ราย🔹ในพื้นที่ 207 ราย🔸เมือง 89 ราย🔸บางบ่อ 20 ราย🔸บางพลี 47 ราย🔸พระ...
05/11/2021

วัน ศุกรฺ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 244 ราย
🔹ในพื้นที่ 207 ราย
🔸เมือง 89 ราย
🔸บางบ่อ 20 ราย
🔸บางพลี 47 ราย
🔸พระประแดง 11 ราย
🔸พระสมุทรฯ 16 ราย
🔸บางเสาธง 24 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 37 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 215 ราย🔹ในพื้นที่ 184 ราย🔸เมือง 81 ราย🔸บางบ่อ 9 ราย🔸บางพลี 52 ราย🔸พ...
04/11/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 215 ราย
🔹ในพื้นที่ 184 ราย
🔸เมือง 81 ราย
🔸บางบ่อ 9 ราย
🔸บางพลี 52 ราย
🔸พระประแดง 4 ราย
🔸พระสมุทรฯ 13 ราย
🔸บางเสาธง 25 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 31 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย

ที่อยู่

19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ถนนสุขุมวิท
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย
🔹ในพื้นที่ 111 ราย
🔸เมือง 43 ราย
🔸บางบ่อ 8 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 3 ราย
🔸พระสมุทรฯ 4 ราย
🔸บางเสาธง 22 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 29 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย
📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 21

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
📣 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 20

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 140 ราย
🔹ในพื้นที่ 118 ราย
🔸เมือง 59 ราย
🔸บางบ่อ 3 ราย
🔸บางพลี 32 ราย
🔸พระประแดง 7 ราย
🔸พระสมุทรฯ 4 ราย
🔸บางเสาธง 13 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 22 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 1 ราย
วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 119 ราย
🔹ในพื้นที่ 88 ราย
🔸เมือง 38 ราย
🔸บางบ่อ 2 ราย
🔸บางพลี 29 ราย
🔸พระประแดง 13 ราย
🔸พระสมุทรฯ 3 ราย
🔸บางเสาธง 3 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 31 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย
🔹ในพื้นที่ 117 ราย
🔸เมือง 51 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 11 ราย
🔸พระสมุทรฯ 15 ราย
🔸บางเสาธง 3 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย
วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 156 ราย
🔹ในพื้นที่ 128 ราย
🔸เมือง 54 ราย
🔸บางบ่อ 3 ราย
🔸บางพลี 32 ราย
🔸พระประแดง 16 ราย
🔸พระสมุทรฯ 12 ราย
🔸บางเสาธง 11 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 28 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย
วัน เสาร์ ที่ 2ึ7 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 150 ราย
🔹ในพื้นที่ 118 ราย
🔸เมือง 54 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 31 ราย
🔸พระประแดง 6 ราย
🔸พระสมุทรฯ 16 ราย
🔸บางเสาธง 5 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 214 ราย
🔹ในพื้นที่ 161 ราย
🔸เมือง 75 ราย
🔸บางบ่อ 6 ราย
🔸บางพลี 21 ราย
🔸พระประแดง 28 ราย
🔸พระสมุทรฯ 10 ราย
🔸บางเสาธง 21 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 53 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 2 ราย
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 206 ราย
🔹ในพื้นที่ 171 ราย
🔸เมือง 93 ราย
🔸บางบ่อ 4 ราย
🔸บางพลี 22 ราย
🔸พระประแดง 16 ราย
🔸พระสมุทรฯ 6 ราย
🔸บางเสาธง 30 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 35 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 0 ราย
วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 235 ราย
🔹ในพื้นที่ 171 ราย
🔸เมือง 86 ราย
🔸บางบ่อ 8 ราย
🔸บางพลี 37 ราย
🔸พระประแดง 11 ราย
🔸พระสมุทรฯ 16 ราย
🔸บางเสาธง 13 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 64 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 3 ราย
📝ตามที่ ได้มีการขออนุญาต ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

⛩เรื่อง การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 🎆
ในวันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2564 รวม 12 วัน 12 คืน

มติที่ประชุม เห็นควร ❌ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน ‼️
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 🦠 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

#งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์2564
ุทรปราการ
#สมุทรปราการเราต้องรอด
#แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#แอดมินหล่อสปอร์ตใจดีสมุทรปราการรายงาน🤔
❤️🧡💛💚💙💜🤍🤎💝💘💖💗💓❤️
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)

คณะกรรมการสภานักเรียน Suankularb Witay งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปร เทศบาลตำบลบางเสาธง สำนักงาน กสทช.เขต 11 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปรา ช่างกุญแจบางพลี 087 488 4333 ช่างกุญแจบางปู 087-488-4333 โรงเรียนนายเรือ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ BNT ส่องสว่าง เคียงข้างคุณ ThaiMMTC Creative Lab Center - CLC สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรา