กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน งานโรคติดต่อ,งานโรคอุบัติใหม่,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,งานระบาดวิทยา,งานSRRT,งานEPI รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,อุจจาระร่วง,อหิวาตกโรค ฯลฯ)และโรคอุบัติใหม่(ไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ 2009,ฯลฯ) งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานวัณโรค งานระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (SRRT) งานEPI

เปิดเหมือนปกติ

08/10/2021

📢📢ประกาศจากโรงพยาบาล เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ขึ้นไป สำหรับ
** ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
** ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca💉
1. คนไทย...นำบัตรประชาชนมาแสดง
2. ต่างชาติ...นำบัตรสีชมพู หรือ พาสปอร์ต
**เพื่อไม่ให้เสียเวลา เตรียมเอกสารมาให้พร้อม หากเอกสารไม่พร้อมจะไม่ได้ฉีดวัคซีน

**บริษัทหรือนายจ้างที่ส่งต่างชาติมา ต้องมีล่ามมาด้วย และเขียนที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ที่จะฉีดมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน##

วัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 576 ราย🔹ในพื้นที่ 458 ราย🔸เมือง 242 ราย🔸บางบ่อ 52 ราย🔸บางพลี 97 ราย🔸พระปร...
08/10/2021

วัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 576 ราย
🔹ในพื้นที่ 458 ราย
🔸เมือง 242 ราย
🔸บางบ่อ 52 ราย
🔸บางพลี 97 ราย
🔸พระประแดง 21 ราย
🔸พระสมุทรฯ 22 ราย
🔸บางเสาธง 24 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 118 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 8 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 795 ราย🔹ในพื้นที่ 676 ราย🔸เมือง 309 ราย🔸บางบ่อ 79 ราย🔸บางพลี 161 ราย🔸พ...
07/10/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 795 ราย
🔹ในพื้นที่ 676 ราย
🔸เมือง 309 ราย
🔸บางบ่อ 79 ราย
🔸บางพลี 161 ราย
🔸พระประแดง 41 ราย
🔸พระสมุทรฯ 40 ราย
🔸บางเสาธง 46 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 119 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 18 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 602 ราย🔹ในพื้นที่ 471 ราย🔸เมือง 229 ราย🔸บางบ่อ 25 ราย🔸บางพลี 94 ราย🔸พระประแ...
06/10/2021

วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 602 ราย
🔹ในพื้นที่ 471 ราย
🔸เมือง 229 ราย
🔸บางบ่อ 25 ราย
🔸บางพลี 94 ราย
🔸พระประแดง 57 ราย
🔸พระสมุทรฯ 25 ราย
🔸บางเสาธง 41 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 131 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 8 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 577 ราย🔹ในพื้นที่ 446 ราย🔸เมือง 213 ราย🔸บางบ่อ 27 ราย🔸บางพลี 111 ราย🔸พระ...
05/10/2021

วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 577 ราย
🔹ในพื้นที่ 446 ราย
🔸เมือง 213 ราย
🔸บางบ่อ 27 ราย
🔸บางพลี 111 ราย
🔸พระประแดง 54 ราย
🔸พระสมุทรฯ 22 ราย
🔸บางเสาธง 19 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 131 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 8 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย🔹ในพื้นที่ 315 ราย🔸เมือง 161 ราย🔸บางบ่อ 29 ราย🔸บางพลี 54 ราย🔸พระป...
04/10/2021

วัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย
🔹ในพื้นที่ 315 ราย
🔸เมือง 161 ราย
🔸บางบ่อ 29 ราย
🔸บางพลี 54 ราย
🔸พระประแดง 35 ราย
🔸พระสมุทรฯ 18 ราย
🔸บางเสาธง 18ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 67 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 4 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 760 ราย🔹ในพื้นที่ 596 ราย🔸เมือง 232 ราย🔸บางบ่อ 65 ราย🔸บางพลี 175 ราย🔸พร...
03/10/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 760 ราย
🔹ในพื้นที่ 596 ราย
🔸เมือง 232 ราย
🔸บางบ่อ 65 ราย
🔸บางพลี 175 ราย
🔸พระประแดง 30 ราย
🔸พระสมุทรฯ 36 ราย
🔸บางเสาธง 58 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 164 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 8 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน เสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 646 ราย🔹ในพื้นที่ 546 ราย🔸เมือง 223 ราย🔸บางบ่อ 71 ราย🔸บางพลี 120 ราย🔸พระป...
02/10/2021

วัน เสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 646 ราย
🔹ในพื้นที่ 546 ราย
🔸เมือง 223 ราย
🔸บางบ่อ 71 ราย
🔸บางพลี 120 ราย
🔸พระประแดง 47 ราย
🔸พระสมุทรฯ 24 ราย
🔸บางเสาธง 61 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 100 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 861 ราย🔹ในพื้นที่ 675 ราย🔸เมือง 325 ราย🔸บางบ่อ 41 ราย🔸บางพลี 176 ราย🔸พระป...
01/10/2021

วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 861 ราย
🔹ในพื้นที่ 675 ราย
🔸เมือง 325 ราย
🔸บางบ่อ 41 ราย
🔸บางพลี 176 ราย
🔸พระประแดง 55 ราย
🔸พระสมุทรฯ 39 ราย
🔸บางเสาธง 39 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 186 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 11 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 765 ราย🔹ในพื้นที่ 640 ราย🔸เมือง 271 ราย🔸บางบ่อ 16 ราย🔸บางพลี 205 ราย...
30/09/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 765 ราย
🔹ในพื้นที่ 640 ราย
🔸เมือง 271 ราย
🔸บางบ่อ 16 ราย
🔸บางพลี 205 ราย
🔸พระประแดง 33 ราย
🔸พระสมุทรฯ 54 ราย
🔸บางเสาธง 61 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 125 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 587 ราย🔹ในพื้นที่ 505 ราย🔸เมือง 244 ราย🔸บางบ่อ 28 ราย🔸บางพลี 128 ราย🔸พระป...
29/09/2021

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 587 ราย
🔹ในพื้นที่ 505 ราย
🔸เมือง 244 ราย
🔸บางบ่อ 28 ราย
🔸บางพลี 128 ราย
🔸พระประแดง 23 ราย
🔸พระสมุทรฯ 47 ราย
🔸บางเสาธง 35 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 82 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 8 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 722 ราย🔹ในพื้นที่ 619 ราย🔸เมือง 310 ราย🔸บางบ่อ 20 ราย🔸บางพลี 170 ราย🔸พ...
28/09/2021

วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 722 ราย
🔹ในพื้นที่ 619 ราย
🔸เมือง 310 ราย
🔸บางบ่อ 20 ราย
🔸บางพลี 170 ราย
🔸พระประแดง 36 ราย
🔸พระสมุทรฯ 21 ราย
🔸บางเสาธง 62 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 103 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 607 ราย🔹ในพื้นที่ 512 ราย🔸เมือง 196 ราย🔸บางบ่อ 25 ราย🔸บางพลี 140 ราย🔸พ...
27/09/2021

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 607 ราย
🔹ในพื้นที่ 512 ราย
🔸เมือง 196 ราย
🔸บางบ่อ 25 ราย
🔸บางพลี 140 ราย
🔸พระประแดง 35 ราย
🔸พระสมุทรฯ 55 ราย
🔸บางเสาธง 61 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 95 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 16 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 713 ราย🔹ในพื้นที่ 598 ราย🔸เมือง 278 ราย🔸บางบ่อ 35 ราย🔸บางพลี 148 ราย🔸...
26/09/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 713 ราย
🔹ในพื้นที่ 598 ราย
🔸เมือง 278 ราย
🔸บางบ่อ 35 ราย
🔸บางพลี 148 ราย
🔸พระประแดง 43 ราย
🔸พระสมุทรฯ 40 ราย
🔸บางเสาธง 54 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 115 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 11 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 738 ราย🔹ในพื้นที่ 557 ราย🔸เมือง 271 ราย🔸บางบ่อ 10 ราย🔸บางพลี 158 ราย🔸พร...
25/09/2021

วัน เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 738 ราย
🔹ในพื้นที่ 557 ราย
🔸เมือง 271 ราย
🔸บางบ่อ 10 ราย
🔸บางพลี 158 ราย
🔸พระประแดง 41 ราย
🔸พระสมุทรฯ 26 ราย
🔸บางเสาธง 51 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 181 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 7 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน ศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 758 ราย🔹ในพื้นที่ 629 ราย🔸เมือง 267 ราย🔸บางบ่อ 31 ราย🔸บางพลี 186 ราย🔸พร...
24/09/2021

วัน ศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 758 ราย
🔹ในพื้นที่ 629 ราย
🔸เมือง 267 ราย
🔸บางบ่อ 31 ราย
🔸บางพลี 186 ราย
🔸พระประแดง 52 ราย
🔸พระสมุทรฯ 25 ราย
🔸บางเสาธง 68 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 129 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 12 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

**หมายเหตุ มีการปรับยอด หายป่วยสะสม และ กำลังรักษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 991 ราย🔹ในพื้นที่ 851 ราย🔸เมือง 409 ราย🔸บางบ่อ 57 ราย🔸บางพลี 202 ราย...
23/09/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 991 ราย
🔹ในพื้นที่ 851 ราย
🔸เมือง 409 ราย
🔸บางบ่อ 57 ราย
🔸บางพลี 202 ราย
🔸พระประแดง 52 ราย
🔸พระสมุทรฯ 52 ราย
🔸บางเสาธง 79 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 140 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 15 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พุธ ที่ 22 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 910 ราย🔹ในพื้นที่ 737 ราย🔸เมือง 332 ราย🔸บางบ่อ 35 ราย🔸บางพลี 167 ราย🔸พระ...
22/09/2021

วัน พุธ ที่ 22 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 910 ราย
🔹ในพื้นที่ 737 ราย
🔸เมือง 332 ราย
🔸บางบ่อ 35 ราย
🔸บางพลี 167 ราย
🔸พระประแดง 75 ราย
🔸พระสมุทรฯ 58 ราย
🔸บางเสาธง 70 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 173 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 4 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 858 ราย🔹ในพื้นที่ 712 ราย🔸เมือง 314 ราย🔸บางบ่อ 46 ราย🔸บางพลี 144 ราย🔸...
21/09/2021

วัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 858 ราย
🔹ในพื้นที่ 712 ราย
🔸เมือง 314 ราย
🔸บางบ่อ 46 ราย
🔸บางพลี 144 ราย
🔸พระประแดง 74 ราย
🔸พระสมุทรฯ 48 ราย
🔸บางเสาธง 86 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 146 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 10 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 942 ราย🔹ในพื้นที่ 756 ราย🔸เมือง 280 ราย🔸บางบ่อ 21 ราย🔸บางพลี 265 ราย🔸...
20/09/2021

วัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 942 ราย
🔹ในพื้นที่ 756 ราย
🔸เมือง 280 ราย
🔸บางบ่อ 21 ราย
🔸บางพลี 265 ราย
🔸พระประแดง 54 ราย
🔸พระสมุทรฯ 64 ราย
🔸บางเสาธง 72 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 186 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 13 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,030 ราย🔹ในพื้นที่ 912 ราย🔸เมือง 404 ราย🔸บางบ่อ 104 ราย🔸บางพลี 213 ...
19/09/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,030 ราย
🔹ในพื้นที่ 912 ราย
🔸เมือง 404 ราย
🔸บางบ่อ 104 ราย
🔸บางพลี 213 ราย
🔸พระประแดง 87 ราย
🔸พระสมุทรฯ 46 ราย
🔸บางเสาธง 58 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 118 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 12 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน เสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,018 ราย🔹ในพื้นที่ 798 ราย🔸เมือง 337 ราย🔸บางบ่อ 26 ราย🔸บางพลี 271 ราย...
18/09/2021

วัน เสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,018 ราย
🔹ในพื้นที่ 798 ราย
🔸เมือง 337 ราย
🔸บางบ่อ 26 ราย
🔸บางพลี 271 ราย
🔸พระประแดง 60 ราย
🔸พระสมุทรฯ 49 ราย
🔸บางเสาธง 55 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 220 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,110 ราย🔹ในพื้นที่ 864 ราย🔸เมือง 361 ราย🔸บางบ่อ 92 ราย🔸บางพลี 214 ราย...
17/09/2021

วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,110 ราย
🔹ในพื้นที่ 864 ราย
🔸เมือง 361 ราย
🔸บางบ่อ 92 ราย
🔸บางพลี 214 ราย
🔸พระประแดง 75 ราย
🔸พระสมุทรฯ 39 ราย
🔸บางเสาธง 83 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 246 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 14 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,455 ราย🔹ในพื้นที่ 1,206 ราย🔸เมือง 353 ราย🔸บางบ่อ 101 ราย🔸บางพลี 5...
16/09/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,455 ราย
🔹ในพื้นที่ 1,206 ราย
🔸เมือง 353 ราย
🔸บางบ่อ 101 ราย
🔸บางพลี 506 ราย
🔸พระประแดง 72 ราย
🔸พระสมุทรฯ 50 ราย
🔸บางเสาธง 124 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 249 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 18 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,351 ราย🔹ในพื้นที่ 1,082 ราย🔸เมือง 381 ราย🔸บางบ่อ 57 ราย🔸บางพลี 321 ราย...
15/09/2021

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,351 ราย
🔹ในพื้นที่ 1,082 ราย
🔸เมือง 381 ราย
🔸บางบ่อ 57 ราย
🔸บางพลี 321 ราย
🔸พระประแดง 135 ราย
🔸พระสมุทรฯ 47 ราย
🔸บางเสาธง 141 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 269 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 20 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 811 ราย🔹ในพื้นที่ 644 ราย🔸เมือง 283 ราย🔸บางบ่อ 68 ราย🔸บางพลี 86 ราย🔸พ...
14/09/2021

วัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 811 ราย
🔹ในพื้นที่ 644 ราย
🔸เมือง 283 ราย
🔸บางบ่อ 68 ราย
🔸บางพลี 86 ราย
🔸พระประแดง 51 ราย
🔸พระสมุทรฯ 45 ราย
🔸บางเสาธง 111 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 167 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 11 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 443 ราย🔹ในพื้นที่ 417 ราย🔸เมือง 228 ราย🔸บางบ่อ 1 ราย🔸บางพลี 75 ราย🔸พ...
13/09/2021

วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 443 ราย
🔹ในพื้นที่ 417 ราย
🔸เมือง 228 ราย
🔸บางบ่อ 1 ราย
🔸บางพลี 75 ราย
🔸พระประแดง 40 ราย
🔸พระสมุทรฯ 42 ราย
🔸บางเสาธง 31 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 26 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 19 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 832 ราย🔹ในพื้นที่ 646 ราย🔸เมือง 278 ราย🔸บางบ่อ 20 ราย🔸บางพลี 238 ราย...
12/09/2021

วัน อาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 832 ราย
🔹ในพื้นที่ 646 ราย
🔸เมือง 278 ราย
🔸บางบ่อ 20 ราย
🔸บางพลี 238 ราย
🔸พระประแดง 73 ราย
🔸พระสมุทรฯ 24 ราย
🔸บางเสาธง 13 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 186 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 6 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน เสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,308 ราย🔹ในพื้นที่ 1,069ราย🔸เมือง 381 ราย🔸บางบ่อ 103 ราย🔸บางพลี 314 ร...
11/09/2021

วัน เสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,308 ราย
🔹ในพื้นที่ 1,069ราย
🔸เมือง 381 ราย
🔸บางบ่อ 103 ราย
🔸บางพลี 314 ราย
🔸พระประแดง 86 ราย
🔸พระสมุทรฯ 84 ราย
🔸บางเสาธง 101 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 239 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 12 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,037 ราย🔹ในพื้นที่ 992 ราย🔸เมือง 372 ราย🔸บางบ่อ 76 ราย🔸บางพลี 146 รา...
10/09/2021

วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,037 ราย
🔹ในพื้นที่ 992 ราย
🔸เมือง 372 ราย
🔸บางบ่อ 76 ราย
🔸บางพลี 146 ราย
🔸พระประแดง 99 ราย
🔸พระสมุทรฯ 50 ราย
🔸บางเสาธง 154 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 140 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 14 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,197 ราย🔹ในพื้นที่ 992 ราย🔸เมือง 414 ราย🔸บางบ่อ 86 ราย🔸บางพลี 228 ...
09/09/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,197 ราย
🔹ในพื้นที่ 992 ราย
🔸เมือง 414 ราย
🔸บางบ่อ 86 ราย
🔸บางพลี 228 ราย
🔸พระประแดง 142 ราย
🔸พระสมุทรฯ 79 ราย
🔸บางเสาธง 43 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 205 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 32 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 955 ราย🔹ในพื้นที่ 726 ราย🔸เมือง 358 ราย🔸บางบ่อ 31 ราย🔸บางพลี 205 ราย🔸พระ...
08/09/2021

วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 955 ราย
🔹ในพื้นที่ 726 ราย
🔸เมือง 358 ราย
🔸บางบ่อ 31 ราย
🔸บางพลี 205 ราย
🔸พระประแดง 73 ราย
🔸พระสมุทรฯ 17 ราย
🔸บางเสาธง 42 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 229 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 23 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,140 ราย🔹ในพื้นที่ 947 ราย🔸เมือง 239 ราย🔸บางบ่อ 281 ราย🔸บางพลี 123 ร...
07/09/2021

วัน อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,140 ราย
🔹ในพื้นที่ 947 ราย
🔸เมือง 239 ราย
🔸บางบ่อ 281 ราย
🔸บางพลี 123 ราย
🔸พระประแดง 86 ราย
🔸พระสมุทรฯ 42 ราย
🔸บางเสาธง 176 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 193 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 11 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

วัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 🕧😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 868 ราย🔹ในพื้นที่ 606 ราย🔸เมือง 253 ราย🔸บางบ่อ 10 ราย🔸บางพลี 151 ราย🔸...
06/09/2021

วัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 🕧
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 868 ราย
🔹ในพื้นที่ 606 ราย
🔸เมือง 253 ราย
🔸บางบ่อ 10 ราย
🔸บางพลี 151 ราย
🔸พระประแดง 89 ราย
🔸พระสมุทรฯ 74 ราย
🔸บางเสาธง 29 ราย
🔰รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 262 ราย🔰
◾️ผู้เสียชีวิต 5 ราย
***หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ
02 395 1300 - 4
02 395 1600 - 4

ที่อยู่

19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ถนนสุขุมวิท
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

้เดพ้กพ
เดือนมีนาคมนี้ สามารถจัดประชุมสามัญหมู่บ้านได้หรือไม่ค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ ที่โรงเรียนมีนักเรียน ๑ คนคิดโควิด-19 จากผู้ปกครองที่ทำงานอยู่จ.สมุทรสาครโรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่าง โดยติดต่อโรงพยาบาลมาสอบสวนโรค แยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมาตรวจพร้อมให้กักตัว ๑๔ วันผลออกมาไม่มีผู้ติดเชื้อ โรงเรียนพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดแล้วและหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ แต่ได้รับผลกระทบมากมายที่ทำงาน ชุมชน หมู่บ้าน ครอบครัวของเด็ก ผู้ปกครองพากันหวาดกลัวว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งจะนำพาเชื้อมาให้ บุตรหลาน พี่น้องของครูของเด็กต้องถูกสั่งให้หยุดงาน หยุดเรียน ขอความอนุเคราะห์ให้มาตรวจเชิงรุกที่โรงเรียนได้หรือไม่คะ หากต้องการให้มีการตรวจต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
หากเดินทางจากจังวัดบุรีรัมย์ไปยังสมุทรปราการ ไม่ทราบว่ามีมาตรการอะไรไหมคะ รบกวนผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
อยากให้พิจารณาให้เปิดร้านนวด สปา ได้เถอะครับ เพราะกรุงเทพเเละหลายๆที่ก็สั่งเปิดเเล้ว ร้านนวดเเละสปา เดือดร้อนมากจริงๆครับ แล้วยิ่งที่อื่นเปิดเเละเราเปิดไม่ได้ ธุรกิจจะไปไม่ได้กัน เพราะหมอนวด หรือ ลูกค้าเค้าก็ไปร้านอื่น รบกวนพิจารณาอีกครั้งนะครับ เพราะร้านทำผม ทำเล็บ ก็เปิดได้ เเต่ร้านนวดเปิดไม่ได้ ทั้งๆที่ใกล้ชิดเช่นเดียวกัน เเละไม่เคยมีข่าวใครติดจากร้านนวดเลยนะครับ ฝากพิจารณาด้วยครับ
คลินิกความงาม เปิดได้ยังครับ ฝากดูแลทีครับ คนตกงานขาดรายได้ในส่วนนี้เยอะ ยอดเป็น 0 แล้วนะครับ
📌รีรัน การแถลง ศบค.สมุทรปราการ วันนี้📌 " ศบค. จังหวัดสมุทรปราการ แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ และรายงานการปฏิบัติงาน/ดำเนินการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ แพร่ภาพสดจาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น." https://www.facebook.com/365759603451998/posts/4180609475300306/
อยากทราบรายละเอียดการเดินทางข้ามจังหวัดจากเชียงใหม่เข้าสมุทรปราการค่ะ ต้องมีเอกสารรับรองแล้วต้องกักตัวไหมคะ (เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่-สุวรรณภูมิ) ขอคำแนะนำและขั้นตอนการปฏิบัติหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏🙏
มีความ สุขดีมาอยู่ที่.จ.นี้ตั้วแต่24ธ.ค.มืดมาถึงอยู่กับคุณแม่นิตย์750/756ลิขิต4(ด่าน24/1)วันที่14เช้าจะไปแล้วนะจ๊ะ
ขอข้อมูลค่ะ กรณีที่สถานประกอบการ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และแจ้งต่อกรมควบคุมโรคระบาดแล้ว หลังจากนั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรค่ะ และสถานประกอบการ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้เมื่อไหร่ค่ะ