โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน, หน่วยงานราชการ, 600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ, Samut Prakan.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เรื่อง แนวปฏิบัติหลังการสอบกลางภาคของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
23/12/2021

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติหลังการสอบกลางภาคของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติหลังการสอบกลางภาคของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น...
14/12/2021

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิ์สัตย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนดาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิ์สัตย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนดาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประกาศ เรื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
11/12/2021

ประกาศ เรื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
30/11/2021

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564และตารางการมาเรียนที่โรงเรี...
27/11/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
และตารางการมาเรียนที่โรงเรียน เดือน ธันวาคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตา...
18/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตามโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมีท่านผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข รองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยมีครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อ สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครท่านอื่นๆ คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 💉💉

ประกาศการรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ชนิด วัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
17/11/2021

ประกาศการรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ชนิด วัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เข็มที่ 1 และ นักเรียนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
11/11/2021

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตาม...
04/11/2021

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตามโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยมีครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อ สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครท่านอื่นๆ คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 💉💉

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง การรับวัคซีน เข็มที่ 2 (วัคซีน Pfizer) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-...
02/11/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การรับวัคซีน เข็มที่ 2 (วัคซีน Pfizer) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 1 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การรับวัคซีน เข็มที่ 2 (วัคซีน Pfizer) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 1 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

Photos from โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ's post
29/10/2021

Photos from โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ's post

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามโค...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมีท่านผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข รองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยมีครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อ สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครท่านอื่นๆ คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 💉

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย(รอบเก็บตก...
24/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย(รอบเก็บตก)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3วัน...
24/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤

เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

19/10/2021
พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน

ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
"หนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน"

https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180

พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายวิสูตร ยอดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และ นางนงค์นุช ภูมี รองผู้อำนวยการโร...
13/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายวิสูตร ยอดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และ นางนงค์นุช ภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข...
13/10/2021

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามโค...
12/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมีท่านผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข รองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนบ่างบ่อ โดยมีครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อ สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครท่านอื่นๆ คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 💉

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี
06/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 25...
05/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป
18/09/2021

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

🎤ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
18/09/2021

🎤ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาค...
18/09/2021

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

08/09/2021
07/09/2021
31/08/2021
ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย - Google Dr

ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1wfv40Bou0H_vHJP1JjOhhDu-X6qMQ50_?usp=sharing

ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการวิทยา  อรุณแสงฉานในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
28/08/2021

ขอแสดงความยินดี
ท่านผู้อำนวยการวิทยา อรุณแสงฉาน

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดี
ท่านผู้อำนวยการวิทยา อรุณแสงฉาน

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

23/08/2021
รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน (50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6    นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค...
20/08/2021

รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน
(50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ซึ่ง มีขั้นตอนการดูผลการเรียนดังนี้

1. เข้า Google แล้วค้นหา พิมพ์ SGS
2. เลือก Sign In – SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
3. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
4. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
5. เลือกตกลง

การแก้ไขผลการเรียนกลางภาค
เมื่อทราบผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน
ขอให้นักเรียนติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ภายใน 23 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 นี้

รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน
(50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ซึ่ง มีขั้นตอนการดูผลการเรียนดังนี้

1. เข้า Google แล้วค้นหา พิมพ์ SGS
2. เลือก Sign In – SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
3. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
4. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
5. เลือกตกลง

การแก้ไขผลการเรียนกลางภาค
เมื่อทราบผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน
ขอให้นักเรียนติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ภายใน 23 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 นี้

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน    ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตาร...
20/08/2021

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตารางเรียน
ดังนั้นขอ ให้นักเรียนดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1cgQ5hE_7M3zDA_OKDp9IAuD9v9TgUfu8

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตารางเรียน
ดังนั้นขอ ให้นักเรียนดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1cgQ5hE_7M3zDA_OKDp9IAuD9v9TgUfu8

17/08/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เนื่องจากในขณะนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ระบบส่งเกียรติบัตรออนไลน์นั้นไม่สามารถดำเนินส่งเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ได้ครบทุกคน
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงจัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าทดสอบทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ทางเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
https://drive.google.com/drive/folders/1RfvcC0aA_siyNkNXwCfSnnu_VM1h60am?usp=sharing
ในวันถัดไปหลังจากส่งแบบทดสอบ

ขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยครับ

16/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมทำแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2564 โดยมี 2 หัวข้อ ดังนี้
1. การวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
https://forms.gle/ox8Yz8fEP2fbZynf7
2. การวัดความรู้มิติสัมพันธ์ด้านตัวเลข
https://forms.gle/xQG3CjhJyS4h3ZcLA

หมายเหตุ: หากทำแบบทดสอบผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ทางเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
https://drive.google.com/.../1RfvcC0aA_siyNkNXwCfSnnu...
ในวันถัดไปหลังจากส่งแบบทดสอบ

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไ...
14/07/2021

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์
ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

✍️เรียนออนไลน์อีกครั้ง เริ่มในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์
ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

✍️เรียนออนไลน์อีกครั้ง เริ่มในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
Samut Prakan
10550

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623301276

เว็บไซต์

http://www.lka.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คุณครู กุลนิษฐ์ สุขเกษม ติดเงินเป็นจำนวน 3,000 หนีความรับผิดชอบ เจตนาตั้งใจโกง บล็อคหนีหาย
ประกาศ​หาเจ้าของกระเป่าค่ะพอดีเจอตกหลนที่หน้าอำเภอบางบ่อคะช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะ​ 064452836 แม่ของเด็กชายจิราวัฒ์​ โตรุ่ง​ ขอบคุณ​มาก​คะ
อัพเดทให้หน่อยครับตกลงเปิดเทอมวันที่14หรือเลื่อนครับ
ต้องให้(ทางโรงเรียนทำอีเมล์ให้ดู.ช.นพดลยาสุขแล้วล่ะจะใด้เรียนทางออนไล
ร.ร.เปิดวันไหน
มีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนที่ทำความดีอยู่แล้วได้รับทราบครับ โครงการ สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม มีทุนรางวัลมอบให้ด้วยนะครับเชิญชวนทุกคนส่งคลิปการสร้างความดีที่ทำเป็นประจำ จำนวนไม่ต่ำกว่า8ความดี เป็นความดีที่ทำกับครอบครัว7ความดีความดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม1ความดี อ่านข้อมูลตามเกณฑ์แล้วส่งให้ทันเวลานะครับเด็กๆ สู้ๆครับผม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ
ประชาสัมพันธ์ วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ
สมัครเสร็จแล้วจะต้องอะไรอีกค่ะ
จะเอาลูกมาเรียนที่นี้จะยังรับไหมค่ะ