โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน, หน่วยงานราชการ, 600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ, Samut Prakan.

เปิดเหมือนปกติ

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี
06/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 25...
05/10/2021

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤
เรื่อง การขยายเวลาการแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป
18/09/2021

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

🎤ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
18/09/2021

🎤ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาค...
18/09/2021

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

🎉ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

08/09/2021
07/09/2021
31/08/2021
ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย - Google Dr

ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1wfv40Bou0H_vHJP1JjOhhDu-X6qMQ50_?usp=sharing

ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการวิทยา  อรุณแสงฉานในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
28/08/2021

ขอแสดงความยินดี
ท่านผู้อำนวยการวิทยา อรุณแสงฉาน

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดี
ท่านผู้อำนวยการวิทยา อรุณแสงฉาน

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

23/08/2021
รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน (50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6    นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค...
20/08/2021

รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน
(50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ซึ่ง มีขั้นตอนการดูผลการเรียนดังนี้

1. เข้า Google แล้วค้นหา พิมพ์ SGS
2. เลือก Sign In – SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
3. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
4. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
5. เลือกตกลง

การแก้ไขผลการเรียนกลางภาค
เมื่อทราบผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน
ขอให้นักเรียนติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ภายใน 23 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 นี้

รายงานผลการเรียนกลางภาคเรียน
(50 คะแนน) ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนกลางภาค

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ซึ่ง มีขั้นตอนการดูผลการเรียนดังนี้

1. เข้า Google แล้วค้นหา พิมพ์ SGS
2. เลือก Sign In – SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
3. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
4. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
5. เลือกตกลง

การแก้ไขผลการเรียนกลางภาค
เมื่อทราบผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน
ขอให้นักเรียนติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ภายใน 23 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 นี้

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน    ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตาร...
20/08/2021

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตารางเรียน
ดังนั้นขอ ให้นักเรียนดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1cgQ5hE_7M3zDA_OKDp9IAuD9v9TgUfu8

✏️ประกาศแจ้ง เรื่องตารางเรียน
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเพื่อเป็นการทบทวนตารางเรียน
ดังนั้นขอ ให้นักเรียนดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1cgQ5hE_7M3zDA_OKDp9IAuD9v9TgUfu8

17/08/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เนื่องจากในขณะนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ระบบส่งเกียรติบัตรออนไลน์นั้นไม่สามารถดำเนินส่งเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ได้ครบทุกคน
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงจัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าทดสอบทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ทางเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
https://drive.google.com/drive/folders/1RfvcC0aA_siyNkNXwCfSnnu_VM1h60am?usp=sharing
ในวันถัดไปหลังจากส่งแบบทดสอบ

ขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยครับ

16/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมทำแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2564 โดยมี 2 หัวข้อ ดังนี้
1. การวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
https://forms.gle/ox8Yz8fEP2fbZynf7
2. การวัดความรู้มิติสัมพันธ์ด้านตัวเลข
https://forms.gle/xQG3CjhJyS4h3ZcLA

หมายเหตุ: หากทำแบบทดสอบผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ทางเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
https://drive.google.com/.../1RfvcC0aA_siyNkNXwCfSnnu...
ในวันถัดไปหลังจากส่งแบบทดสอบ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. 📌จะมีกิจกรรมแนะให้ฟรี TCAS65 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ของโรงเรีย...
12/08/2021

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.
📌จะมีกิจกรรมแนะให้ฟรี TCAS65 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นะคะ
รูปแบบกิจกรรม : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
✏️step 1 : เด็กๆจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนการจัดกิจกรรมผ่านลิ้งค์นี้ https://forms.gle/n1WjLympjFouWFyp7 หรือ QR code ตามรูปแนบ
✏️step 2 : เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยเมื่อคลิกเข้ามายังลิ้งค์ซูม จะต้องกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านลิ้งค์ https://zoom.us/j/94208584882 หรือ QR code ตามรูปแนบ โดยเปิดให้เช็คชื่อพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมได้

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

๑๒  สิงหาคม​  ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ...
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🎤🎤ขอแสดงความชื่นชม 🎤🎤เด็กชายสุขวัฒ แก้วเจริญ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์จากเ...
01/08/2021
เก๋งซิ่งเสียหลักจมคลอง เด็ก 14 โดดลงน้ำช่วยคนขับออกมาได้

🎤🎤ขอแสดงความชื่นชม 🎤🎤
เด็กชายสุขวัฒ แก้วเจริญ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จากเหตุการณ์ รถเก๋งซิ่งเสียหลักจมคลอง และนักเรียนและเพื่อนโดดลงน้ำช่วยคนขับออกมาได้ ปลอดภัยเป็นผู้ที่กล้าหาญและจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ควรได้รับการสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนของชาติสืบไป
https://www.dailynews.co.th/news/111958/

วีรบุรุษก็แค่คนที่บังเอิญอยู่ตรงนั้น เด็ก 14 ปี​ นั่งเล่นกับเพื่อนเห็นเก๋งเสียหลักชนต้นไม้พุ่งจมคลอง จึง.....

💡💡ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์💡💡เรื่องการวัดผลการพัฒนาของผู้เรียนตามตัวชี้วัด🎤ให้นักเรียนเข้าวัดผลตามตารางสอน...
31/07/2021

💡💡ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์💡💡เรื่องการวัดผลการพัฒนาของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
🎤ให้นักเรียนเข้าวัดผลตามตารางสอนการเรียนออนไลน์ของแต่ละห้องเรียน🎤

💡💡ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์💡💡เรื่องการวัดผลการพัฒนาของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
🎤ให้นักเรียนเข้าวัดผลตามตารางสอนการเรียนออนไลน์ของแต่ละห้องเรียน🎤

🎤🎤🎤ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ LOGO 100 ปียุวกาชาติไทย นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถแสกน อ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ พร้...
30/07/2021

🎤🎤🎤ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ LOGO 100 ปียุวกาชาติไทย นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถแสกน อ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ พร้อมสมัครได้นะคะ 🎤🎤🎤

🎤🎤🎤ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ LOGO 100 ปียุวกาชาติไทย นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถแสกน อ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ พร้อมสมัครได้นะคะ 🎤🎤🎤

✍️โครงการสอนออนไลน์ นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) : สสวท
26/07/2021
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14

✍️โครงการสอนออนไลน์ นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) : สสวท

บทเรียนออนไลน์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร...

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไ...
14/07/2021

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์
ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

✍️เรียนออนไลน์อีกครั้ง เริ่มในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

✨ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้นักเรียนได้พักทบทวนภาระงาน/การบ้าน และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ โดยจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์
ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

✍️เรียนออนไลน์อีกครั้ง เริ่มในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

🎤🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
02/07/2021

🎤🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

🎤🎤ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ : เจ็บจากโควิดก็เกินพอ อย่าเจ็บต่อเพราะพนัน
01/07/2021

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ : เจ็บจากโควิดก็เกินพอ อย่าเจ็บต่อเพราะพนัน

ทุกวันนี้ยังเจ็บไม่พออีกหรือ?
เจ็บจากโควิดก็เกินพอ อย่าเจ็บต่อเพราะพนัน
ในช่วงนี้ที่กระแสฟุตบอลยูโร 2020 กำลังจะเริ่มขึ้นนั้น อยากขอให้ทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับพนัน เพราะมีแต่เสียกับเสีย เสียทั้งเงิน เวลา และอนาคต
ติดตามเรื่องราวได้ที่...http://ssss.network/2f8ay
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

30/06/2021
การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ...
27/06/2021

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ...
26/06/2021

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

🚭26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก🚭
26/06/2021

🚭26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก🚭

🚭26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก🚭

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ...
25/06/2021

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 25...
25/06/2021

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

📎ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ ขอความร่วมมือให...
24/06/2021

📎ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตราการอย่างเคร่งครัด

📎ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตราการอย่างเคร่งครัด

ผอ. ไพรัตน์ ก้อนทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการและคณะ ประเมินผลงานการเลื่...
24/06/2021

ผอ. ไพรัตน์ ก้อนทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการและคณะ ประเมินผลงานการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการ ว21 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

🎤🎤ประกาศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤  เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการแจกเงินค่าเครื่องแบบตามโครงการสนับสนุ...
21/06/2021

🎤🎤ประกาศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการแจกเงินค่าเครื่องแบบตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาโรงเรียนมาตามรายละเอียดที่กำหนดให้ในตาราง ดังนี้

🎤🎤ประกาศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์🎤🎤 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการแจกเงินค่าเครื่องแบบตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาโรงเรียนมาตามรายละเอียดที่กำหนดให้ในตาราง ดังนี้

13/06/2021
11/06/2021

ที่อยู่

600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
Samut Prakan
10550

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623301276

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ​หาเจ้าของกระเป่าค่ะพอดีเจอตกหลนที่หน้าอำเภอบางบ่อคะช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะ​ 064452836 แม่ของเด็กชายจิราวัฒ์​ โตรุ่ง​ ขอบคุณ​มาก​คะ
อัพเดทให้หน่อยครับตกลงเปิดเทอมวันที่14หรือเลื่อนครับ
ต้องให้(ทางโรงเรียนทำอีเมล์ให้ดู.ช.นพดลยาสุขแล้วล่ะจะใด้เรียนทางออนไล
ร.ร.เปิดวันไหน
มีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนที่ทำความดีอยู่แล้วได้รับทราบครับ โครงการ สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม มีทุนรางวัลมอบให้ด้วยนะครับเชิญชวนทุกคนส่งคลิปการสร้างความดีที่ทำเป็นประจำ จำนวนไม่ต่ำกว่า8ความดี เป็นความดีที่ทำกับครอบครัว7ความดีความดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม1ความดี อ่านข้อมูลตามเกณฑ์แล้วส่งให้ทันเวลานะครับเด็กๆ สู้ๆครับผม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ
ประชาสัมพันธ์ วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ
สมัครเสร็จแล้วจะต้องอะไรอีกค่ะ
จะเอาลูกมาเรียนที่นี้จะยังรับไหมค่ะ
⏰เหลือเวลาไม่มากแล้ว สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เหลือแค่ 20 คนนะคะในการลงทะเบียนสมัครเรียน 👉🏻ถ้าใครไม่สะดวกมาที่โรงเรียนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของทางสถาบัน หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100025199291963 คลิกกรอกใบสมัครเลยจ้า !!!!! https://docs.google.com/…/1Bhdy5BQf_p_o3IoyVF1_zd…/viewform… 👉🏻ส่งข้อมูลทางInbox Facebookเรียบร้อยแล้ว สามารถโอน 👉🏻ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์จองที่เรียน 📌และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแจ้งรายละเอียด ผ่านทางช่องทางการติดต่อของทางโรงเรียนนะคะ �✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ✅LINE : 0638055464 ☎️เบอร์ติดต่อ : 0638055464 หรือ Inbox Facebook