สำนักงาน กสทช.เขต 11 สมุทรปราก

สำนักงาน กสทช.เขต 11 สมุทรปราก สำนักงาน กสทช.เขต 11 สมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต ...
27/10/2021

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 นายอามานฯ นตป. ก3 และนางสาวณัฐริการ์ฯ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตจอมทอง และผู้ประกอบการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน (ในวันพุธที่ 3 พ.ย 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร) ตามที่ได้ประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและแบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสื่อสารรับผิดชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 26 ต.ค 64 นั้น
ผลการตรวจความเรียบร้อยในการจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเส้นทางเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงาม ผู้ประกอบการสื่อสารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 นายอามานฯ นตป. ก...
25/10/2021

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 นายอามานฯ นตป. ก3 และนางสาวณัฐริการ์ฯ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พร้อมด้วยนายมาณะ ฯ ผชน.9 ฟขก. (การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ) ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ (สืบเนื่องจากการ Tweeted “Bangkok Dreaming”ของ Russell Crowe) เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ระยะทางรวม 492 เมตร บนเสาไฟฟ้าจำนวน 30ต้นโดยมีผู้ประกอบการฯให้ความร่วมมือส่งทีมงานเข้าดำเนินการ รวม 63 คน โดยเริ่มจากปากซอยถนนซอยเชื่อมระหว่างถนนเพชรบุรี และถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เริ่มจากแบ่งทีมงานออกเป็น3 ทีมทีม 1 นำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ทีม 2 ติดคอนพาดสายสื่อสาร และทีม 3 นำสายสื่อสารเข้าคอนฯไปพร้อมๆกันตลอดระยะทาง โดยวันนี้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 และวันที่ 29 ต.ค 64 ภภ.เขต 11 จะลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ต่อไป

23/10/2021
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น.สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตจอมทอง กฟน.และผู้ประกอบการสื่อสารโทรค...
20/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น.
สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตจอมทอง กฟน.และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณเส้นทางเสด็จฯ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดย นายพงศกรฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 นายณัฐธัญฯ หน.ง...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00น.
สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดย นายพงศกรฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 นายณัฐธัญฯ หน.งานตรวจสอบและกำกับดูแล และ นายสมชายฯ หน.งานอำนวยการ เข้าพบ หน.สำนักงาน ปภ. จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือ ทำความเข้าใจแผนการประสานงาน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (แผนแม่นำ้ 5 สาย) ของ สำนักงาน กสทช. และรวมถึงแจ้งบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เขต ในการดำเนินการตามแผน และทำความเข้าใจผังข่ายสื่อสาร กองอำนวยการ ปภ.จังหวัด/หน่วยงานราชการ/ประชาชน และผังข่ายสื่อสารสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และซักซ้อมความเข้าใจกับสถานีควบคุมข่ายในกรณีเ...
14/10/2021

# เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และซักซ้อมความเข้าใจกับสถานีควบคุมข่ายในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงาน กสทช.เขต 11 พนักงาน ภภ.เขต 11 จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมข่าย ดังนี้
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 นำโดยนายพงศกรฯ ผภภ.เขต 11 นายสมชายฯ นนผ.ก1 นายพิทักษ์พงศ์ฯ นตป.ก3 และนายศิรศิษศ์ฯ นตป.ก3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคาร บก.ภ.จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 27 ถ.ประโคนชัย(ศรีสมุทร) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โดยทางสถานีฯ มีการใช้งานผ่านระบบ ต่างๆดังนี้
1)ระบบ Repeater 145.700 MHz , 145.100 MHz (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2)ระบบ echolink ใช้งานได้ตามปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ มีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการติดต่อข่าวสารแจ้งเหตุต่างๆ
ต่อมา เวลา 10.00น. ทีมงาน เขต 11 ได้รับเชิญจาก พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข่ายสื่อสาร บก.ภ.สมุทรปราการ และศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 สมุทรปราการ และเข้าพบท่าน พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้ นายณัฐธัญฯ หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล และนา...
14/10/2021

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้ นายณัฐธัญฯ หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล และนายสมชายฯ หน.งานอำนวยการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตามบัญชา อภภ. 1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ผลการการตรวจสอบความพร้อม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 138/7 ถ.นนทบุรี-ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 พิกัด 13.881225, 100.498126
โดยทางสถานีฯ มีการใช้งานผ่านระบบ ต่างๆดังนี้
1.ระบบ Repeater 145.6625 MHz , 145.0625 (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2.ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ
3.ระบบ APRS ความถี่ 144.300MHz โดย Rast มาติดตั้งให้ใช้งาน และใช้งานได้ปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรีมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณกุศลเพื่อติดต่อข่าวสารกันได้อย่างทันท่วงที

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี ได้แจ้งขอรับการสนันสนุน เครื่องวิทยุคมนาคม เ...
14/10/2021

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี ได้แจ้งขอรับการสนันสนุน เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้น
สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้พิจารณาแล้วได้มอบของกลางเครื่องวิทยุคมนาคม CB245 และสายอากาศ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ที่สิ้นสุดคดีแล้ว เพื่อจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ให้ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางพลี จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง โดยกระผม และนายสมชาย ขวัญจิตร์ นนผ.ก๑ เป็นตัวแทนมอบให้กับนายธงชัย วิเศษบุบผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ พร้อมทั้งประกอบเครื่อง แนะนำวิธีการใช้งาน และแจ้งให้มาขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ ภภ.เขต ๑๑ ก่อนการใช้งาน ต่อไป

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิ...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

08/10/2021
ทรงพระเจริญ
08/10/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ร้องเรียน
07/10/2021

ร้องเรียน

ร้องเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี กสทช. 🇹🇭
07/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี กสทช. 🇹🇭

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี กสทช. 🇹🇭

#โปรดระวัง
28/09/2021

#โปรดระวัง

24/09/2021

📢 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ทุกราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC NT และ 3BB ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวง โดยตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้ให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการ หลอกลวง เว็บพนันออนไลน์ หรือลามกอนาจารทันที

จากการติดตามสถานการณ์ของสำนักงาน กสทช. พบว่า ปัญหาเรื่อง SMS หลอกลวง เว็บพนันออนไลน์ หรือลามกอนาจารลดลง แต่มิจฉาชีพได้เปลี่ยนวิธีการจากการใช้ SMS เป็นการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของประชาชนเพื่อหลอกลวงโดยตรง สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพพวกนี้ และให้ข้อมูลส่วนตัวไปจนอาจทำให้สูญเสียทรัพย์

สำหรับการที่มิจฉาชีพเปลี่ยนมาใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อหลอกลวงประชาชนโดยตรง ทำให้สำนักงานฯ กับโอเปอเรเตอร์สามารถตรวจสอบการกระทำความผิดได้ชัดเจน เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มิจฉาชีพใช้สามารถตรวจสอบจากการลงทะเบียนได้ว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ และถือเป็นหลักฐานที่ระบุต้นทางที่มา

📌 สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีโทรศัพท์หลอกลวงเข้ามาให้โทรแจ้งร้องเรียนมาที่ Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือโทรแจ้ง Call Center ของค่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่ หากมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงของมิจฉาชีพที่โทรเข้ามาหลอกลวงยิ่งเป็นการดี ทำให้สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการตามกฎหมาย และประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพเหล่านั้นได้

สำหรับปัญหา SMS หลอกลวง สำนักงาน กสทช. กับโอเปอเรเตอร์ทุกรายยังคงดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งไว้กับประชาชนก่อนหน้านี้ โดยให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการ หลอกลวง เว็บพนันออนไลน์ หรือลามกอนาจาร ทันที และให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเร่งตรวจสอบและกำกับดูแลกันเองอย่างเคร่งครัด ให้มีการแชร์ข้อมูล SMS หลอกลวงระหว่างกัน และกำหนดเป็น Blacklist เพื่อให้ทุกค่ายดำเนินการบล็อก SMS ดังกล่าวจากผู้ส่งรายเดียวกันได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวนับว่าได้ผล เห็นได้จากการที่มิจฉาชีพเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อหลอกลวงประชาชนโดยตรง

📱 “สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ กดลิงค์ที่มากับ SMS ที่มีข้อความหลอกลวง อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำคัญ ไปกับใครง่ายๆ ขอให้ตรวจสอบที่มาของ SMS หรือต้นสายของโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหลอกลวงอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ ทำให้สูญเสียทรัพย์” นายไตรรัตน์ กล่าว

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ทำงานด้วยกันอย่างปลอดภัย อย่าลืมใส่ใจป้องกันปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T
21/09/2021

ทำงานด้วยกันอย่างปลอดภัย อย่าลืมใส่ใจป้องกัน
ปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T

ทำงานด้วยกันอย่างปลอดภัย อย่าลืมใส่ใจป้องกัน
ปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. เขต 11
09/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. เขต 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. เขต 11

📢 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 😷ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564#StaySafeSt...
02/09/2021

📢 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 😷
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564
#StaySafeStillConnect
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

📢 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 😷
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564
#StaySafeStillConnect
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12/08/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#ประชาสัมพันธ์
08/08/2021

#ประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์

📢 ระบบย้ายค่ายเบอร์เดิม ขอปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2564 📱#ป...
08/08/2021

📢 ระบบย้ายค่ายเบอร์เดิม ขอปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2564 📱

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

📢 ระบบย้ายค่ายเบอร์เดิม ขอปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2564 📱

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

#มาตรการ ช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการเรียนออนไลน์ #สำนักงาน กสทช.
05/08/2021

#มาตรการ ช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการเรียนออนไลน์
#สำนักงาน กสทช.

#มาตรการ ช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการเรียนออนไลน์
#สำนักงาน กสทช.

🌐 “4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ” 🌐ร่วมระลึกถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของชาติ ในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำป...
04/08/2021

🌐 “4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ” 🌐

ร่วมระลึกถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของชาติ ในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2564 📩📱💻

----------------------------------------------------------------
กสทช. องค์กรอิสระของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

🌐 “4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ” 🌐

ร่วมระลึกถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของชาติ ในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2564 📩📱💻

----------------------------------------------------------------
กสทช. องค์กรอิสระของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

27/07/2021
📣 รวมเบอร์สายด่วนโทรฟรีทุกเครือข่าย
25/07/2021

📣 รวมเบอร์สายด่วนโทรฟรีทุกเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์
18/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
13/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Photos from สำนักงาน กสทช. ภาค 4's post
07/07/2021

Photos from สำนักงาน กสทช. ภาค 4's post

ทรงพระเจริญ
04/07/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

02/07/2021

PROCHECK : เช็กทุกโปรที่ขายอยู่ก่อนใช้งาน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
📲Scan QR Code หรือ 💻เข้าเว็บไซต์ https://procheck.nbtc.go.th

#PROCHECK
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ประชาสัมพันธ์ Line Official Accountสำนักงาน กสทช. เขต 11
01/07/2021

ประชาสัมพันธ์
Line Official Account
สำนักงาน กสทช. เขต 11

ประชาสัมพันธ์
Line Official Account
สำนักงาน กสทช. เขต 11

ที่อยู่

211,213,215, ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623951061

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กสทช.เขต 11 สมุทรปรากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าผมอยากติดต่อสอบถามและร้องเรียนต้องทำยังไงครับ พอดีผมย้ายมาอยู่ หมู่บ้านเอื้ออาทร คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ต้องการให้ทางบริษัท ทรูเข้ามาติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต ซึ่งตัวผมเองได้ติดต่อทั้งทางโครงการคือ นิติที่ดูแล และทางการเคหะปทุมธานี ซึ่งเขาบอกว่าทางทรูได้รับอนุญาติเข้าพื้นที่แล้ว แต่ติดที่การไฟฟ้า ซึ่งผมให้ทางทรูเข้าไปติดต่อแล้ว ทางทรูเองก็แจ้งกลับมาว่า ทางการไฟฟ้ายินยอมให้เข้าไปติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ แต่ล่าสุดทางทรูได้แจ้งว่า ทาง TOT ไม่ยอมให้เข้าไม่ทราบเพราะเหตุอะไร ถึงไม่ให้เข้า คือทางประชาชนไม่มีสิทธ์เลือกใช้ระบบอะไรนอกจากของทางราชการเลยหรือครับ มันเพราะเหตุอะไร ถึงมีการปิดกั้นประชาชนในการเลือกใช้งานบริการครับ