Clicky

มูลนิธิร่วมกตัญญู

มูลนิธิร่วมกตัญญู เรามาจากประชาชน เราเป็นของประชาชน ?

เปิดเหมือนปกติ

1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ กันทะ หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู...
01/02/2023

1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ กันทะ หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย นคร 25, นายสุริยชาติ สกลวารี นคร 53, นายไกรศร ทองเมือง นคร 46, นายธนากร ปานโด๊ะ นคร 64 นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ซอยเสรีไทย 71 เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

#แผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย
#มูลนิธิร่วมกตัญญู

คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมงานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม ช่ว...
01/02/2023

คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมงานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม ช่วยบรรเทาภัยหนาว ณ หมู่บ้านป่าไม้ อาข่าพัฒนา ต.แม่ อ.พาน จ.เชียงราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมงานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู มอบถุงยังชีพและผ้าห่มจำนวน 150 ชุด พร้อมมอบเงินเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนท่านละ 500 บาท และมอบขวัญถุงให้กับเด็ก ๆ คนละ 200 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภัยหนาว ณ หมู่บ้านป่าไม้ อาข่าพัฒนา ต.แม่ อ.พาน จ.เชียงราย

#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#ภัยหนาว
#บิณฑ์บรรลือฤทธิ์
#เชียงราย #ถุงยังชีพ #กู้ภัย

ประมวลภาพ "วันแห่งการให้" ปีที่ 10 มูลนิธิร่วมกตัญญู และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  #มูลนิธิร่วมกต...
31/01/2023
ประมวลภาพ "วันแห่งการให้" ปีที่ 10 มูลนิธิร่วมกตัญญู และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรด

ประมวลภาพ "วันแห่งการให้" ปีที่ 10 มูลนิธิร่วมกตัญญู และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) #มูลนิธิร่วมกตัญญู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ พ....

#โรงเรียนหนองแซงวิทยา#จังหวัดสระบุรีมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยา...
30/01/2023


#โรงเรียนหนองแซงวิทยา
#จังหวัดสระบุรี

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิฯ จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี ให้การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) , การช่วยเหลือผู้มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ(Choking) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่คณะนักเรียนที่มาเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองแซงวิทยา จ.สระบุรี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ พี่เลี้ยงกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนประมาณ 100 คน การอบรมเน้นความสำคัญในขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินสถานการณ์ การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือและความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

#เด็กนักเรียนไทยต้องทำCPRเป็น
#มูลนิธิร่วมกตัญญู

มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันแห่งการให้ ปีที่ ๑๐" และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  พร้อม...
30/01/2023

มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันแห่งการให้ ปีที่ ๑๐" และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พร้อมนำถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่มกันหนาว มามอบให้กับประชาชน และ มอบให้กับน้องๆ ชาวเขาชนเผ่าไทยใหญ่, เผ่าจีน, เผ่าลาหู่, เผ่าอาข่า, เผ่าม้ง ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 29 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์-คุณภาวิณี ปาลวัฒน์ ผู้จัดการและรองผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณท็อป-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิฯ, คุณไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิฯ, คุณมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ และ คุณหน่อย-อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ ดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และ อาสาสมัครมูลนิธิ-สมาคม เครือข่ายต่างๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมภารกิจ "งานวันแห่งการให้ ปีที่ ๑๐" และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งในงานดังกล่าว ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เตรียมถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ไปจนถึง ม.31 ของ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 1,550 ครัวเรือน และ มอบให้กับน้องๆ ชาวเขาชนเผ่าไทยใหญ่, เผ่าจีน, เผ่าลาหู่, เผ่าอาข่า, เผ่าม้ง อีกจำนวน 38 ครัวเรือน

วันที่ 29 ม.ค.66 ที่สำนักงานบางพลี มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมายคณะทำงาน เชิญคณะกร...
30/01/2023

วันที่ 29 ม.ค.66 ที่สำนักงานบางพลี มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมายคณะทำงาน เชิญคณะกรรมการอาสาสมัครฯ เขตบก.น.ใต้, หัวหน้าสน., หัวหน้าชุดอาสาสมัครฯ เขตบก.น.ใต้ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการทำงานในพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่ 12 สน.เขต บก.น.ใต้ ประกอบด้วย
1.สน.ท่าเรือ
2.สน.ทองหล่อ
3.สน.คลองตัน
4.สน.พระโขนง
5.สน.บางนา
6.สน.อุดมสุข
7.สน.ประเวศ
8.สน.ลาดกระบัง
9.สน.ร่มเกล้า
10.สน.ฉลองกรุง
11.สน.จระเข้น้อย
12.ส.ทล.ทับช้าง

เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และทำความเข้าใจการทำงานในรูปแบบของอาสาสมัครให้สอดคล้องกับการทำงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

29/01/2023
Photos from นทีคลับ ชุดกู้ภัยทางน้ำ มูลนิธิร่วมกตัญญู's post
26/01/2023

Photos from นทีคลับ ชุดกู้ภัยทางน้ำ มูลนิธิร่วมกตัญญู's post

26/01/2023

ไปโรงเรียนไหนก็ฮิต...
อบรมเสร็จแล้ว ก็ต้องเอนเตอร์เทนกันหน่อย!!!

#ทรงอย่างแบด
#เปเปอร์เพลน

ผงะศพทารกน้อยเพศชาย ถูกทิ้งคาห้องน้ำ รพ. สลดร่างยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ - ข่าวสด
26/01/2023
ผงะศพทารกน้อยเพศชาย ถูกทิ้งคาห้องน้ำ รพ. สลดร่างยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ - ข่าวสด

ผงะศพทารกน้อยเพศชาย ถูกทิ้งคาห้องน้ำ รพ. สลดร่างยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ - ข่าวสด

ผงะศพทารกน้อยเพศชาย ถูกทิ้งคาห้องน้ำ รพ. สลดร่างยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ ตร.เร่งตรวจกล้องวงจรปิด หาตัวผู้กระท.....

#เด็กนักเรียนต้องทำCPRเป็นวันที่ 24 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ให้การอบรมหลักสูตรกา...
25/01/2023

#เด็กนักเรียนต้องทำCPRเป็น

วันที่ 24 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ให้การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR and Choking) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ จำนวนประมาณ 500 คน

การเรียนการสอน แบ่งเป็น ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการปูพื้นความรู้ขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการ เน้นวิธีการขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงเบอร์โทรฉุกเฉิน

และอีกส่วนต่อมาคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพิ่มเติมในส่วนวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เน้นการปฏิบัติที่ถูกต้อง, การช่วยเหลือผู้มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) และ การปฐมพยาบาล รวมถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บที่ถูกต้อง ถูกวิธี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

#มูลนิธิร่วมกตัญญู

25/01/2023
เพจแฟนบอลลิเวอร์พูลในไทย ทำบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ขอให้ทีมหงส์แดง ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลังพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ย่...
25/01/2023
เพจแฟนบอลหงส์แดงในไทยทำบุญ หวังสะเดาะเคราะห์ให้ลิเวอร์พูล

เพจแฟนบอลลิเวอร์พูลในไทย ทำบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ขอให้ทีมหงส์แดง ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลังพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่

#แอดมินก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลครับ
#สาธุ

เพจแฟนบอลลิเวอร์พูลในไทย ทำบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ขอให้ทีมหงส์แดง ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลังพวกเ.....

#ยกระดับมาตรฐานนักกู้ภัยทางน้ำ#กองเรือพิษณุโลกโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ทำการในเรือ และการใช้เครื่องยนต์เรือ พร้อมใบประกาศน...
25/01/2023

#ยกระดับมาตรฐานนักกู้ภัยทางน้ำ
#กองเรือพิษณุโลก

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ทำการในเรือ และการใช้เครื่องยนต์เรือ พร้อมใบประกาศนียบัตร ของมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.พิษณุโลก โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ วัดท่ามะปราง จ.พิษณุโลก

บรรยากาศเช้านี้ที่สำนักงานบางพลี ประชาชนหลั่งไหลมาทำบุญกันไม่ขาดสาย เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ตรุษจีน 2566บริจาคด้ว...
22/01/2023

บรรยากาศเช้านี้ที่สำนักงานบางพลี ประชาชนหลั่งไหลมาทำบุญกันไม่ขาดสาย เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ตรุษจีน 2566

บริจาคด้วยตนเองได้ที่
#มูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้ง 3 สำนักงาน
🚫ไม่มีวันหยุด
📌สนง.บางพลี 08.00-19.00 น.
📌สนง.กล้วยน้ำไท 08.00-19.00 น.
📌สนง.พระราม 4 (วัดหัวลำโพง) ตลอด 24 ชั่วโมง

#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#ตรุษจีน2566

เมื่อเวลาตี 1.15 น. ตามเวลาฤกษ์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนต่างพากันมากราบไหว้ เทพเจ้า "ไฉ่สิ่งเอี๊ย" เทพเจ้าที่เชื...
21/01/2023

เมื่อเวลาตี 1.15 น. ตามเวลาฤกษ์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนต่างพากันมากราบไหว้ เทพเจ้า "ไฉ่สิ่งเอี๊ย" เทพเจ้าที่เชื่อกันว่าจะช่วยประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ และถือว่าเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่ โดยช่วงหัวค่ำมาทำบุญเสริมทานบารมี ตามความเชื่อที่มีมายาวนาน

#สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  #งานวันวิชาการ  #ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล#โรงเรียนเซนต์ดอมินิกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 256...
21/01/2023

#สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
#งานวันวิชาการ #ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล
#โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เบื้องต้นเชิงสาธิต เรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)" เนื่องในงานวันวิชาการ “ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล” โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

🤷‍♂️สำหรับการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ป.1-ม.6 ประกอบด้วย ENGLISH ARCADE วาดเครื่องลายคราม วัฒนธรรมอาหารจีน สีน้ำจากธรรมชาติ D.I.Y. MY STUFF เรื่องกล้วย ๆ TIME TO TRAVEL ฯลฯ นิทรรศการ STEM PLUS อาทิ CIRCLE FAN กังหันลมแสนสนุก ECOSYSTEM โมเดลบ้านรักษ์โลก ฯลฯ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก #สาธิตการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต () #จากมูลนิธิร่วมกตัญญู แนะนำวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กิจกรรมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาธิตหุ่นยนต์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

"#ซินเจียยู่อี่ #ซินนี้ฮวดใช้"มูลนิธิร่วมกตัญญู ขอเชิญทุกท่านไหว้สักการะ "เจ้าพ่อเขาตก องค์ที่ 3" เพื่อเสริมบารมี ความเป...
21/01/2023

"#ซินเจียยู่อี่ #ซินนี้ฮวดใช้"
มูลนิธิร่วมกตัญญู ขอเชิญทุกท่านไหว้สักการะ "เจ้าพ่อเขาตก องค์ที่ 3" เพื่อเสริมบารมี ความเป็นสิริมงคล การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง พร้อมเชิญทำบุญโลงศพสะเดาะเคราะห์ เสริมทานบารมี
#ตรุษจีน2566

#กำลังพลกองทัพภาค1วันนี้ 20 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐ...
20/01/2023


#กำลังพลกองทัพภาค1

วันนี้ 20 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิฯ สนับสนุนศอญ.จอส.พระราชทาน ในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED and Choking) ให้กับกำลังพลและครอบครัว กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

🔶สำหรับการจัดการอบรมได้จัดให้มีวิทยากรจากศอญ.จอส.พระราชทาน และจิตอาสา 904 ซึ่งมี พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา รองผอ.ศอญ. จอส.พระราชทาน /ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือกำลังพล, ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตราย ที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบางกรวย อบรมให้ความรู้หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid Course)  ณ โรงเรียนวั...
20/01/2023

อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบางกรวย อบรมให้ความรู้หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid Course) ณ โรงเรียนวัดเมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2566 ทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบางกรวย อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid Course ) แก่ น้องๆ นักเรียน จำนวน 26 คน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการบรรยาย และให้นักเรียนฝึกทดลองปฏิบัติกับหุ่นจำลอง เช่น การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น (Cardio pulmonary Resuscitation : CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) รวมถึงการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดค้างอยู่ในลำคอหรือกีดขวางหลอดลม (Choking) ทั้งในเด็กทารก, และผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

#โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินแ...
19/01/2023


#โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิฯ ให้การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการช่วยเหลือผู้มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ ภายใต้โครงการ "สถานศึกษาปลอดภัย" แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ ปีที่ 6 จำนวนประมาณ 300 คน การอบรมเน้นความสำคัญในขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินสถานการณ์ การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือและความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

#เด็กนักเรียนไทยต้องทำCPRเป็น
#มูลนิธิร่วมกตัญญู

เช้าข่าว 7 สี - เปิดภาพระทึกเมื่อคนขับรถเก๋งคันหนึ่งเกิดหลับในขณะขับรถอยู่บนทางด่วน ชนขอบทางหวิดร่วง คนขับบาดเจ็บเล็กน้อ...
19/01/2023
เปิดภาพระทึก คนขับหลับในบนทางด่วน ขับรถเก๋งชนขอบทางหวิดร่วง

เช้าข่าว 7 สี - เปิดภาพระทึกเมื่อคนขับรถเก๋งคันหนึ่งเกิดหลับในขณะขับรถอยู่บนทางด่วน ชนขอบทางหวิดร่วง คนขับบาดเจ็บเล็กน้อย และเคราะห์ดีไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

นี่คือเหตุระทึกที่เกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ บนทางด่วนพิเศษศรีรัช ขาเข้าบริเวณทางลงถนนพระราม 4 หัวลำโพง ในภาพจะเห็นรถเก๋งสีขาว ขับมาด้วยความเร็ว และพุ่งตรงไปที่ขอบทาง ก่อนที่รถจะเหินขึ้นไปค้างอยู่บนราวสะพานทางด่วน เกือบร่วงหล่นลงด้านล่าง

เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน 2 พร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบ พบสภาพรถเก๋งด้านหน้าพังเสียหาย ภายในพบชาย 1 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

สอบถามเบื้องต้นให้การว่า กำลังขับรถกลับบ้านพัก พอถึงที่เกิดเหตุเกิดหลับในจนรถเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เคราะห์ดีที่ขับรถมาเพียงลำพัง และระหว่างเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์คันอื่น ๆ เจ้าหน้าที่จึงประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง และประสานรถยกนำรถออกจากพื้นที่ จากนั้นจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เช้าข่าว 7 สี - เปิดภาพระทึกเมื่อคนขับรถเก๋งคันหนึ่งเกิดหลับในขณะขับรถอยู่บนทางด่วน ชนขอบทางหวิดร่วง คน.....

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดส่งวิทยากรเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ สอนเด็กๆ ในการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี
19/01/2023
มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ส่ง จนท.อาสาสมัคร วิทยากรที่ปฏิบัติการจริง สอนเด็กๆในการช่วยชีวิต

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดส่งวิทยากรเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ สอนเด็กๆ ในการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 18 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิร่วมกตัญ....

เรายังคงอยู่กันที่งานวันเด็กแห่งชาติ พี่ไทด์ เอกพัน นำทีมเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่งความสุข พร้อมมอบของขวัญมากมายแก่...
19/01/2023

เรายังคงอยู่กันที่งานวันเด็กแห่งชาติ พี่ไทด์ เอกพัน นำทีมเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่งความสุข พร้อมมอบของขวัญมากมายแก่เด็กๆ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่มัสยิดอีกอม่าตุ้ลอิสลาม (โรงกระโจม) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พี่ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เดินทางมาพร้อมของขวัญวันเด็ก จากผู้ใหญ่ใจดี มีทั้งรถจักรยาน จำนวน 33 คัน , เครื่องเขียน สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และเงินค่าขนมคนละ 200 บาท มาร่วมกับจิตอาสาของชุมชน เพิ่มเติมในส่วนของรางวัล พร้อมประกอบกิจกรรมเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่งความสุข มอบของขวัญมากมายและเงินค่าขนมแก่เด็กๆ ที่มาในงาน

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดตั้งโรงครัวสนามร่วมกตัญญู เนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานด้านหน้า กองพลทหารม้า...
19/01/2023

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดตั้งโรงครัวสนามร่วมกตัญญู เนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานด้านหน้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยจัดตั้งโรงครัวสนามร่วมกตัญญู ผลิตอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมเครื่องดื่ม, และไส้กรอก S&P เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน, ผู้ปกครองและเด็ก ที่คาดว่าจะมาร่วมกิจกรรม กว่า 20,000 คน ได้รับประทานอาหาร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ลานด้านหน้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธินใน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงบ่าย ท่านพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้เข้ามายี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมงานมูลนิธิฯ และภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัยของกองทัพบก และการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการแสดงบนเวที
มูลนิธิร่วมกตัญญู ขอขอบคุณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้

#มูลนิธิร่วมกตัญญู #โรงครัว #บริการอาหารฟรี #วันเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มู...
19/01/2023

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิฯ สนับสนุนศอญ.จอส.พระราชทาน ในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED and Choking) ให้กับกำลังพลและครอบครัว กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

🔶สำหรับการจัดการอบรมได้จัดให้มีวิทยากรจาก ศอญ.จอส.พระราชทาน และจิตอาสา 904 ซึ่งมี พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา รองผอ.ศอญ. จอส.พระราชทาน /ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือกำลังพล, ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตราย ที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมในในพิธีเปิด "งานมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด : รวมพลังส...
18/01/2023

คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมในในพิธีเปิด "งานมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด : รวมพลังสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ถิ่นดอกลำดวน ครั้งที่ 2" ที่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

วันนี้ 18 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด : รวมพลังสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ถิ่นดอกลำดวน ครั้งที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเยียวยา และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด มอบเป็นของขวัญปีใหม่และกำลังใจแก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ และดำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน(การบูรณาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนา “คนเมืองศรี ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มูลนิธิร่วมกตัญญู ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งนี้ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรด้านสังคม ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) จำนวน 8 องค์กร มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 180 ราย มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 50 ครอบครัว มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 27 ครอบครัว มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 30 ครอบครัว มอบพันธุ์ปลา จำนวน 10 ครอบครัว และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิร่วมกตัญญูแก่ผู้ประสบภัย 200 ชุด

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่สื่อมวลชนนายฐิติกร เศวตนันทน์ รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย นายอัญวุฒิ ...
18/01/2023

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่สื่อมวลชน

นายฐิติกร เศวตนันทน์ รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย นายอัญวุฒิ โพธิ์อำไพ นคร 45 รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายชลอ เสือกระจ่าง นคร 58 เจ้าหน้าที่น.เขต และคณะ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้แก่สื่อมวลชน แขนงต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นอย่างดี

18/01/2023
รายงานสถานการณ์ทีมนักประดาน้ำกู้ภัย ชุดนทีส่วนกลาง ยังคงค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ บนเรือบรรทุกน้ำมัน จ.สมุทรสงคราม ...
17/01/2023

รายงานสถานการณ์

ทีมนักประดาน้ำกู้ภัย ชุดนทีส่วนกลาง ยังคงค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ บนเรือบรรทุกน้ำมัน จ.สมุทรสงคราม อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 19.20 น. มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทีมนักประดาน้ำกู้ภัย ชุดนทีส่วนกลาง เข้าร่วมสนับสนุนค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไห...
17/01/2023

เมื่อเวลา 19.20 น. มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทีมนักประดาน้ำกู้ภัย ชุดนทีส่วนกลาง เข้าร่วมสนับสนุนค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ บนเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ชื่อเรือ สมูธซี 22 ณ บริษัท รวมมิตรด็อคยาร์ด จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหายจำนวน 5 ราย ตามการร้องขอของมูลนิธิสว่างเบญจธรรม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่, นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, กอ.รมน.จังหวัด ส.ส., ป้องกันเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, มูลนิธิสว่างเบญจธรรม, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อค้นหาผู้สูญหายอยู่ในขณะนี้

Cr.ภาพ อบต.แหลมใหญ่

เพิ่มเติม กรณีรถบรรทุกแก๊สรั่วไหล บางนา-ตราด ก.ม.7 ทำการปิดวาล์วได้เป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างแยกย้ายรถดังกล...
17/01/2023

เพิ่มเติม กรณีรถบรรทุกแก๊สรั่วไหล บางนา-ตราด ก.ม.7 ทำการปิดวาล์วได้เป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างแยกย้ายรถดังกล่าว

ด่วน!! ร่วมกตัญญู ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบรถบรรทุกแก๊สรั่วไหล ถนนบางนา-ตราด กม.7 ช่องเลนด่วน ขณะนี้ปิดการจราจร
17/01/2023

ด่วน!! ร่วมกตัญญู ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบรถบรรทุกแก๊สรั่วไหล ถนนบางนา-ตราด กม.7 ช่องเลนด่วน ขณะนี้ปิดการจราจร

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กณ  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี“รู้หน้าที่ มีวิ...
16/01/2023

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็ก
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็ก ปี 2566

วันเด็กปีนี้ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 พี่ท็อป - บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้นำจักรยาน 50 คัน พร้อม นม ขนมอร่อยๆ และเสื้อสวยๆ ไปมอบให้นักเรียนที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนนป่าหญ้าคา (ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา) ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งที่นี้มี นักเรียน จำนวน นร. 70 คน ชาย 33 คน หญิง 37 คน มีจักรยานปั่นมา รร. 15 คน และบางส่วนเดินทางด้วยรถโรงเรียน ที่ได้รับจาก โครงการ ฮึบไทยแลนด์ JOEY BOY
บรรยากาศความสนุกสนานในวันเด็กปีนึ้ เด็กๆได้รับเสื้อการกุศล ของพี่บิณฑ์ และยังได้ออกมาร่วมการแสดงออกในการเล่นเกมส์ และเต้นตามจังหวะเพลง ก่อนจะเข้าแถวรับเงินค่าขนมพร้อมรับถังนมขนม ขนกลับบ้านกันไปชุดใหญ่ ทั้งนี้พี่บิณฑ์ ยังมอบให้เด็กๆ ในหมู่บ้านที่มาร่วมชมกิจกรรมด้วยอีก 20 คน
ก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมนูไก่ทอด ส้มตำ พี่บิณฑ์ และแฟนคลับ ได้ช่วยกันตักอาหารถาดให้เด็กๆ พร้อมเครื่องดื่ม โอวัลติน นมสด นมชมพู จาก ชาชักป๋านม
ช่วงบ่าย พี่บิณฑ์ ได้ให้น้องๆ ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 2-3 , ป. 1 - ป. 6 ได้เลือกจักรยานตามแบบ และสี ที่ตัวเองชอบ พี่บิณฑ์ ได้นำน้องๆ ลองปั่นจักรยานรอบโรงเรียน สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก ถือเป็นของขวัญวันเด็ก ที่ทำให้ความฝันหลายคนเป็นจริง จักรยานคันแรกในชีวิตของหนู ...

#จักรยานคันแรกของหนู 🥰💚
.
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนเติมเต็มความสุขให้เด็กๆ ในวันเด็กปีนี้
.
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ดร.ไก่ มัทนาปวีณ์
ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารสายการบิน Nokair
บ.เซียวบุ่นเส่ง 2008 จก.
ครัวข้าวนิ่ม ชาชักป๋านม วิเชียรทราเวล
หจก.อุบลเจริญศรี (จำหน่ายจักรยาน)
ขนมตั้งตัว by Jeab
แฟนคลับ Bhin TV , เพจบิณฑ์บรรลือฤทธิ์
.
14/1/66

มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ครื่องมือกู้ภัยชนิดต่างๆ เนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
15/01/2023

มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ครื่องมือกู้ภัยชนิดต่างๆ เนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณกองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยจัดนิทรรศการ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยชนิดต่างๆ พร้อมให้น้องๆ ได้ทดลองฝึกด้วยตนเอง ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของขวัญจากทางมูลนิธิฯ ที่เตรียมไว้แจกตามฐานปฏิบัติการต่างๆ โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ บริเวณกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดแสดงสาธิตการค้นหาวัตถุระเบิด การแสดงของขบวนพาเหรดและวงดุริยางค์เหล่าทัพ การบริการอุปกรณ์เครื่องเด็กเล่น รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล

#วันเด็กแห่งชาติ
#รู้หน้าที่ #มีวินัย #ใฝ่ความดี

15/01/2023

เมื่อเพลงโปรดของแฟนคลับฟันน้ำนมดังขึ้น..ภาพน่ารักๆ ก็ปรากฏเช่นนี้แล
#วันเด็กแห่งชาติ
#กองบัญชาการกองทัพไทย
#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#ทรงอย่างแบด

14 มกราคม 2566 คุณรัตนา สมสกุลร่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบหมายให้นางทะนิเทศ กันทะ และชุดเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ร...
14/01/2023

14 มกราคม 2566 คุณรัตนา สมสกุลร่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบหมายให้นางทะนิเทศ กันทะ และชุดเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานเขตคลองเตย พร้อมแจกอาหารปรุงสำเร็จในงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
# ขอขอบคุณอาสาสมัคร จุดบางรัก 25 ท่าเรือ 33 ที่ร่วมภารกิจในวันนี้
#รู้หน้าที่ #มีวินัย #ใฝ่ความดี

14/01/2023
14/01/2023

สด!!! งานวันเด็กแห่งชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย

ปชส. เชิญชวนท่านผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่ เต็นท์มูลนิธิร่วมกตัญญู ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ นะคะ...มีลุ้นรับของขวัญจากทีมพี่ๆ ร่วมกตัญญูมากมาย ค่ะ

#ร่วมกตัญญูพวกเราจะไม่ทอดทิ้งกัน✌️✌️ คุณแม่รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง (ประธานฯ) คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ (ผู้จัดการฯ) มอบหมายให้ ...
11/01/2023

#ร่วมกตัญญูพวกเราจะไม่ทอดทิ้งกัน✌️✌️
คุณแม่รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง (ประธานฯ) คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ (ผู้จัดการฯ) มอบหมายให้ นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว (พบ.13) นายธนเดช อุบลรัตน์ (นคร43) พร้อมพี่น้องเจ้าหน้าที่ น.เขต, น.พยาบาล เข้าให้การช่วยเหลือ นาย เลิศชัย แซ่อึ้ง (นคร49) เจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพ หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวเฉียว สาเหตุเส้นเลือดในสมองตีบฉับพลัน หลังได้รับการรักษาในเบื้องต้นระยะหนึ่ง เจ้าตัวยังคงมีภาวะอาการอ่อนแรงร่างกายซีกซ้าย ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังคงต้องกลับไปพักฟื้นรักษาตัวที่บ้านพักในพื้นที่ปทุมธานี ในการนี้ทางผู้บังคับบัญชา และ พี่น้องเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาตัว และ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อไว้ใช้จ่ายในการพักฟื้นรักษาตัวที่บ้านพักต่อไป....

ขอพวกเราส่งกำลังใจให้♥️บิ๊ก(นคร49) ให้หายป่วยโดยเร็ววัน และ สามารถกลับมาปฎิบัติหน้าที่รับใช้สังคมได้ปกติปลอดภัยด้วยนะครับ
-ช่องทางติดต่อ 099-468-7055 (ภรรยา นคร49 )

#มูลนิธิร่วมกตัญญู🇹🇭
#พวกเราจะไม่ทอดทิ้งกัน_RKU

ที่อยู่

มูลนิธิร่วมกตัญญู 19 หมู่ 13 ต. บ
Samut Prakan
10540

เบอร์โทรศัพท์

+6627510944

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิร่วมกตัญญูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิร่วมกตัญญู:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Prakan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

✍️✍️ โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ
โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิชาการ อาสาสมัคร นักกู้ภัยทางน้ำ ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจด้านการกู้ภัยทางน้ำ

เข้าร่วมประชุม วิพากษ์ร่างหลักสูตรและระดมสมองเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำสำหรับประเทศไทย"

✍️ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
🕛 เวลา 8.30 - 12.00น.
📍ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
📍 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงแรม ร่วมประชุมออนไลน์ที่ https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me624710cb17a9b8c72ce0e27bd8f4f55

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ หัวหน้าโครงการ
📩 [email protected]

✍️ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/PQEoLJUXJDQhXXxS9
น่าสงสารมากวอนพูดใจบุญช่วยเหลือ
เป็นตาอิโตนเด้พ่อแม่พี่น้อง
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครอง(ตามรูปภาพ)ให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง พระองค์(ร.10)ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่อง ของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จนสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปฏิรูปประเทศไทย โดยการตั้งเมือง"ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10)พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชนราษฎร
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา คุณดาเว็ต กาดิสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์คนใหม่ของ ICRC พร้อมด้วยคุณบุณฑริก จำปาไทย เจ้าหน้าที่ล่ามของเรา ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยได้รับโอกาสพิเศษเพื่อเข้าสังเกตการณ์ในระหว่างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเข้าพบในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวเบื้องต้น ยังได้มีการพูดคุยถึงขอบเขตการทำงานของมูลนิธิ ตลอดจนความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

On April 30, 2022 the ICRC Forensic Specialist, Davette Gadison and Interpreter, Boondarik Jampathai met with Ruamkatanyu Foundation for an introductory meeting and tour of the foundation and ongoing training that weekend. The meeting touch upon the broad scope of work and initiatives of the foundation, as well as future engagement and collaboration.
ดีใจกับนางแพงที่มีคนเอารถเข็นมาให้แล้ว มีผู้ใหญ่ใจดี ฝากมาถามข่าว
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครอง(ตามรูปภาพ)ให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง พระองค์(ร.10)ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่อง ของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จนสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปฏิรูปประเทศไทย โดยการตั้งเมือง"ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครอง(ตามรูปภาพ)ให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง พระองค์(ร.10)ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่อง ของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จนสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปฏิรูปประเทศไทย โดยการตั้งเมือง"ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
x

Samut Prakan บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า-Amos หมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส พรีเม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพล Sarasas Witaed Suvarnabhumi School : Swsb RTP Cyber Village สภ.บางพลี อุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาประหยัด มาจุ่ม ชบา & เตี่ยวไก่ บุฟเฟ่ KNIGHT TECHNICAL,CoLtd TrueCoffee At MegaBangna คอมพาส อิมพิเรียล สำโรง โรงเรียน วัดบางโฉลงใน คณะกรรมการนักเรียน ราชวินิต สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร AI診股 สนามฟุตบอล The Primary Bangna - ซอย ม ราม2