Clicky

สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี

สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์

เปิดเหมือนปกติ

“ พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MO...
03/06/2022

“ พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 17:00 น.
• นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประธานในพิธี
• นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
• นายมานพ เข็มเล็ก ปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์
• คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ รองประธาน กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย์
• นายสำราญ ราษฎร์นิยม สาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์
• นายปราโมทย์ ช้อยบำเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ในคลองบางปลากด
• นายวันเฉลิม เอี่ยมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด/ประธานชุมชนคลองห้าง
• พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์
• พ.ต.ท.บุญเกื้อ ดาราตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์
• พ.ต.ท.ฐากร เขียนสอาด สวป.ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน
• พ.ต.ท.ฤาชัย ทะวะ สวป.ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน
• พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ฯ ทนท.หน.จร.ฯ
• ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยทีมงานชุดปฏิบัติการ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน และคณะกรรมการคุ้ม ที่ปรึกษาคุ้ม

ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี จนท.สาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านลัดดา1 ชุมชนคลองห้าง(คลองท้าย) หมู่ที่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ ( 3 มิ.ย.2565 ) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทนท.หน.จร.สภ.พร...
03/06/2022

วันนี้ ( 3 มิ.ย.2565 ) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทนท.หน.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ ร.ต.อ.วีระพันธ์ บุญหนัก รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ อาสาสมัคร อาจารย์ นักเรียน ร.ร.ป้อมนาคราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ รวม 30 นายร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมจิตอาสาขีดสีตีเส้น บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้จัดทำโครงการเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร...
30/05/2022

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้จัดทำโครงการเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการ ล้างเครื่องปรับอากาศ ณ จุดบริการประชาชนแหลมฟ้าผ่า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สภ. พระสมุทรเจดีย์ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ธนูเพชร ฉมาฤกษ์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง...
30/05/2022

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
สภ. พระสมุทรเจดีย์ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ธนูเพชร ฉมาฤกษ์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวปฯ(ทนท.หน.จร.) ร.ต.อ.วีระพันธ์ บุญหนัก รอง สว.จร.ฯ ร.ต.อุดมพยัคฆ์ มีธรรม รอง สว.จร.ฯเข้าอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจรและการขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาและชุมชนขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ปลอดบุหรี่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

เรียน ผู้บังคับบัญชาสภ.พระสมุทรเจดีย์ภ.จว.สมุทรปราการตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร...
29/05/2022

เรียน ผู้บังคับบัญชา

สภ.พระสมุทรเจดีย์
ภ.จว.สมุทรปราการ

ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551

สภ.พระสมุทรเจดีย์ โดย พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อส.ตร.(อาสาสมัครตำรวจบ้าน) ขึ้น และในวันนี้อาทิตย์ที่
29 พ.ค.65 ได้ดำเนินการ ดังนี้

-08.30 น.ลงทะเบียน อส.ตร.
-แจกเสื้อที่ใช้ในการเข้าฝึกอบรม
-ภาคทฤษฎี วิทยากร บรรยายความรู้ กฏหมายอาญา กฎหมายจราจร ความรู้การเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
-ภาคปฏิบัติ ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน
-คัดเลือกประธาน อส.ตร.โดยการโหวตของสมาชิก อส.ตร.
-12.00 น.รับประทานอาหารร่วมกัน

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
-เก็บข้อมูล อส.ตร.ไว้ในระบบ ตรวจสอบได้
-มอบวุฒิบัตร
-มอบบัตรประจำตัว อส.ตร.ตามระเบียบ ตร.
-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
-ฝึกอบรมทุก 2 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผ.ก....
23/05/2022

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผ.ก.ก.ฯ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ฯ(ทนท.หน.จร.)ร.ต.อ.อุดม พยัคมีธรรม รอง.สว.(จร)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ พ.60 ขณะออกตรวจสภาพการจราจร ในพื้นที่ ถึงบริเวณ สามแยกเจดีย์ พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน 1ฒข3719 กทม จอดอยู่ในช่องทางที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุล มุ่งหน้าไปทางสามแยกเจดีย์ จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงช่วยกันเข็นรถคันดังกล่าวให้พ้นการกีดขวางการจราจร จากการสอบถามผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ทราบว่ารถยนต์น้ำมันหมดจึงได้ประสานรถจักรยานยนต์รับจ้างไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ จึงทำให้สามารถเดินทางต่อไปได้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป...
20/05/2022

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.(ทนท.หน.จร.)ขณะที่ ร.ต.ท. ชัยวิรัตน์ ศรีทอง รอง.สว.(จร).สภ.พระสมุทเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดกลับรถปากซอยถนนสุขสวัสดิ์ 92 (ซอยปริ้น) เป็นจุดที่ไม่มีทางม้าลายให้คนข้าม ได้ให้ความช่วยเหลือ หญิงกับเด็กที่ ปั่นจักรยานเพื่อข้ามถนน จากถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก มายังฝั่งถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้า ให้ข้ามไปได้อย่างปลอดภัย

จากกรณีลักตัดสายไฟ ทำให้ประชาชนบริเวณวัดแค และบริเวณใกล้เคียง ต.ปากคลองบางปลากด ต.ในคลองบางปลากดบางส่วน ไม่สามารถใช้น้ำป...
17/05/2022

จากกรณีลักตัดสายไฟ ทำให้ประชาชนบริเวณวัดแค และบริเวณใกล้เคียง ต.ปากคลองบางปลากด ต.ในคลองบางปลากดบางส่วน ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ นั้น
สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้เข้าไปตรวจสอบเหตุดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่าเป็นชายไม่ทราบชื่อ เข้ามาลักตัดสายไฟ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.เครื่องสูบน้ำบริเวณข้ามคลองบางปลากด(ฝั่งวัดแค) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 เวลาประมาณ 09.52 น.
2.เครื่องสูบน้ำบริเวณใกล้ปากซอยวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 เวลาประมาณ 06.02 น
- ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบตัวคนร้ายที่เข้ามาลักสายไฟดังกล่าว จึงได้เข้าจับกุมตัว พร้อมทั้งเรียกผู้เสียหาย (การประปานครหลวง) เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หัวหน้างานจราจร ฯ...
14/05/2022

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หัวหน้างานจราจร ฯ
วันที่ 13 พ.ค. 65 เวลาประมาณ 19.30 น. ขณะที่ ร.ต.อ.วีระพันธ์ บุญหนัก รอง สวป.ช่วยงานจราจรสภ.พระสมุทรเจดีย์ ร้อยเวรจราจร ออกตรวจการจราจรในเขตรับผิดชอบ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ ว่ามีประชาชนขอความช่วยเหลือเนื่องจากระบบไฟแบตเตอรี่ขัดข้องสตร์าทไม่ติด บริเวณหน้าบริษัทสายไฟฟ้ายาซากิ ถนนสุขสวัสดิ์ ขาออก จึงได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือ จนทำให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

08/05/2022

#ความรู้สึกจากใจไม่คิดว่าท่านให้เกียรติขนาดนี้

ทุกคนย่อมความใฝ่ฝันเช่นเดียวกับ ด.ต.ธรรมรัตน์ สุขเก่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อายุ 53 ปี ได้รับการอบรมเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเข้ารับการอบรม ด.ต.ธรรมรัตน์ ตัดชุดเครื่องแบบกากีคอแบะ (ใช้สำหรับพิธีประดับยศ) เตรียมไว้

แต่เมื่อถึงวันพิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ต. ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 67 นาย ที่ บก.ภ.จว.สมุทรปราการ ขาดเพียง ด.ต.ธรรมรัตน์ ไม่ได้ไปร่วมพิธีตามความใฝ่ฝัน เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

“ อยากไปอย่างเขาได้เจอเพื่อน ๆ ที่อบรมรุ่นเดียวกัน อยากเจอเพื่อน ๆ ไม่ได้ไปเสียใจ แต่ก็ทำใจกลัวไปเป็นภาระของคนอื่น “ ด.ต.ธรรมรัตน์ กล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้า

ด.ต.ธรรมรัตน์ เล่าว่า ก่อนวันประดับยศเพียง 1 วัน ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ ติดต่อแจ้งว่าวันรุ่งขึ้น พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 จะเดินทางมาที่บ้านพัก เพื่อประดับยศให้ ๆ แต่งชุดเครื่องแบบกากีคอแบะ รอไว้ ตอนนั้นในใจคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหรอจะทำอย่างไร ไม่อยากให้ท่านเห็นสภาพของผมเราป่วยเราเป็นแบบนี้ แต่ท่านมาเราก็ดีใจ

วันรุ่งขึ้น ด.ต.ธรรมรัตน์ เตรียมตัวแต่เช้าได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบกากีคอแบะตามความตั้งใจที่ใฝ่ฝันไว้ รอรับ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ เดินทางมาประดับยศให้กับ ว่าที่ ร.ต.ต.ธรรมรัตน์ โดยระหว่างประดับยศบนบ่าทั้งสองข้าง พล.ต.ท.จิรพัฒน์ กล่าวว่า “ เราพี่น้องตำรวจ เราจะไม่ทิ้งกัน ให้กำลังใจ ต้องรักกัน “

คำพูดนี้ทำให้ ว่าที่ ร.ต.ต.ธรรมรัตน์ น้ำตาคลอ ยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ซึ่ง พล.ต.ท.จิรพัฒน์ มอบกระเช้าและเงินเพื่อเป็นกำลังใจ ก่อนเดินทางกลับ

แต่ความในใจที่ ว่าที่ ร.ต.ต.ธรรมรัตน์ อยากจะบอกผู้บังคับบัญชาที่เดินทางมาประดับยศ แต่ไม่ได้บอกเพราะความปลาบปลื้มและตื่นเต้น โดยอยากบอกว่า “ เกรงใจมากที่ท่านให้เกียรติเราขนาดนี้ ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร กราบขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาก เราไม่คิดว่าท่านให้เกียรติขนาดนี้ รู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งภูมิใจมาก ๆ “.

ขอส่งกำลังใจให้กับ ว่าที่ ร.ต.ต.ธรรมรัตน์ สุขเก่า รอง สว.(ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอแสดงความยินดีกับผู้หมวดคนใหม่ สวมชุดเครื่องแบบกากีคอแบะ ติดดาวบนบ่าได้ตามความใฝ่ฝัน.

ขอบคุณภาพ :: เจ้าของภาพ , ตำรวจภูธรภาค 1
#ดาวแปดแฉก

06/05/2022

📌คุณพี่แก๊งค์คอลเซนเตอร์ คุณพี่เนี๋ยะ...จะอ้างไปทุกหน่วยงานไม่ได้นะคะ😉

👉สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถูกแอบอ้างจากแก๊งค์คอลเซนเตอร์โทรศัพท์หลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก สปสช. หรือจากสายด่วน สปสช. 1330

📌สปสช. จะโทรหาประชาชนในกรณีเดียวเท่านั้นคือเมื่อบุคคลนั้นลงทะเบียนเข้ารับการดูแลในระบบ Home Isolation และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการ อีกทั้งการโทรหาผู้ป่วยก็จะไม่สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากผู้ป่วยได้แจ้งข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว‼

👺ช่วงนี้เราจะเห็นแก๊งคอลเซนเตอร์พัฒนารูปแบบการหลอกลวงโดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ตำรวจ ปปส. ไปรษณีย์ กสทช. และล่าสุดคือ สปสช. ซึ่งมักหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหลังบัตรประชาชน ฯลฯ หรือหนักกว่านั้นคือหลอกให้โอนเงินเลย

👉ดังนั้นขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังตัว อย่าหลงเชื่อ หากไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ก็อาจโทรสอบถามไปยังหน่วยงานนั้นๆ โดยตรงได้เลย เพื่อความชัวร์ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อพวกมันนะคะ💪🙂

==========================
ติดตาม PCT POLICE เพื่อรู้ทันความคิดของโจรออนไลน์
โทรปรึกษาสอบถาม 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ ได้ที่
https://www.thaipoliceonline.com/

วันนี้ ( 5 พ.ค.2565) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่สำเร็...
05/05/2022

วันนี้ ( 5 พ.ค.2565) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปี 2565 ณ ภ.จว.สมุทรปราการ และเดินทางมาประดับยศให้แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.ธรรมรัตน์ สุขเก่า รอง สว.(ป.)สภ.พระสมุทรเจดีย์ ที่ป่วย ไม่สามารถไปร่วมพิธีประดับยศได้ ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์

จากคลิปที่รถกระบะ 2 คัน ได้จอดกลางถนนไล่ทำร้ายกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน เวลาประมาณ 15.30 น. บริเวณปากซอยทับทิม ถน...
28/04/2022

จากคลิปที่รถกระบะ 2 คัน ได้จอดกลางถนนไล่ทำร้ายกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน เวลาประมาณ 15.30 น. บริเวณปากซอยทับทิม ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
วันนี้ 28 เมษายน 2565 พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ติดตามตัวผู้ที่อยู่ในคลิปดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกัน เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา ประมาณ 16:00 น ร.ต.อ.วีระชัย พุ่มแก้ว รอง.สว.จร สภ.พระสมุทรเจดีย์ปฏิบัติหน้าที่ พ60 ขณะออกตรวจส...
28/04/2022

วันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา ประมาณ 16:00 น ร.ต.อ.วีระชัย พุ่มแก้ว รอง.สว.จร สภ.พระสมุทรเจดีย์ปฏิบัติหน้าที่ พ60 ขณะออกตรวจสภาพการจราจรถนนสุขสวัสดิ์ข้าเข้า ถึงบริเวณปากซอยท่าทรายครูเอียด หมู่2 ต.ใน ในคลองบางปลากด พบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิสีเทา ทะเบียน ตณ 1084 กทม.จอดอยู่เปิดฝากระโปงหน้าไว้ จึง ได้จอดรถเข้าไปสอบถาม ผู้ขับขี่แจ้งว่า รถสตาร์ทไม่ติด น่าจะ มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ทำให้สตาร์ทไม่ติด จึงได้นำ power bank สำหรับสตาร์ทรถ ไปทำ พ่วงแบตเตอรี่ ทำให้รถสามารถสตาร์ทติด และเดินทางต่อไปได้

คณะ กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ นำโดย ดร.ประสิทธิ์กาญจนศักดิ์ชัย/ประธาน กต.ตร.ฯ ร่วมมือกับข้าราชการตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ป...
27/04/2022

คณะ กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ นำโดย ดร.ประสิทธิ์กาญจนศักดิ์ชัย/ประธาน กต.ตร.ฯ ร่วมมือกับข้าราชการตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างจุดพักคอยให้กับประชาชนสำหรับหลบแดดหลบฝน หรือเป็นที่นั่งพักในการมาติดต่อราชการ บริเวณด้านข้างสถานีตำรวจ

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล...
27/04/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลาประมาณ 11.30 น. ร.ต.อ.อุดม พยัฆมีธรรม รอง.สว.(จร)สภ.พระสมุทรเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่ พ.60 ได้รับแจ้งจ...
26/04/2022

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลาประมาณ 11.30 น. ร.ต.อ.อุดม พยัฆมีธรรม รอง.สว.(จร)สภ.พระสมุทรเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่ พ.60 ได้รับแจ้งจากสื่อสารพระสมุทรแจ้งว่าประชาชนขอความช่วยเหลือเหตุรถยนต์เครื่องยนต์ขัดข้องสตาร์ทไม่ติดที่ถนนสุขสวัดิ์-นาเกลือ หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับ ด.ต.สมชาย ว่องธัญยการ ผบ.หมู่ จร. พ.601 เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบ รถยนต์ยี่ห้อ อิซูซุ สีเขียว ทะเบียน 5 ง 8619 กทม จอดอยู่ที่เกิดเหตุจึงได้ทำการพ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทรถ และสตาร์ทติดเดินทางต่อไปได้

ห้ามพลาดกับรายการ "ปั๊ดอยากเล่า น้องอยากแชร์"เมื่อพี่ใหญ่แห่ง สตช. "พี่ปั๊ด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร." หาโอกาสมา...
21/04/2022

ห้ามพลาดกับรายการ "ปั๊ดอยากเล่า น้องอยากแชร์"

เมื่อพี่ใหญ่แห่ง สตช. "พี่ปั๊ด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร." หาโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องตำรวจทั่วประเทศ พร้อมเผยทุกที่มาของโครงการที่เพิ่งคว้ารางวัลจากการประชุมสุดยอดตำรวจโลก World Police Summit 2022 พร้อมคำแนะนำดี ๆ ในฐานะ #พี่ชาย

พบกัน ใน Facebook Fanpage: ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

อย่าพลาดเชียวล่ะ
ยิ่งถ้าคุณเป็นตำรวจ คุณจะยิ่งพลาดไม่ได้ เพราะคุณจะคุยกับเขา ม่ายยยรู้เรื่องงงงง

#ปั๊ดอยากเล่าน้องอยากแชร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#สมาร์ทเซฟตี้โซน

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ และ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สว.จร.ฯ วันนี้ 8 เมษายน 2565 ...
08/04/2022

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ และ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สว.จร.ฯ วันนี้ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.อุดม พยัคมีธรรม รอง.สว.(จร)และ ด.ต.สมชาย ว่องธัญญการ ผบ.หมู่(ป)ช่วยงานจราจร สภ.พระสมุทรเจดีย์ ขณะออกปฏิบบัติหน้าที่ได้พบรถยนต์เก๋ง สีขาว ทะเบียน 1 กส 7356 กรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาระบบเครื่องยนต์(หม้อน้ำแตก) ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ บริเวณ ถ.สุขสวัสดิ์ ขาออก จุดหน้าโรงกระจก อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อช่างมาซ่อมและนำรถเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายให้พ้นกีดขวางการจราจร เพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้

สงกรานต์นี้! "เที่ยวอุ่นใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ"
05/04/2022

สงกรานต์นี้! "เที่ยวอุ่นใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ"

ตอนที่ 4 โดนลวนลามทำไงดี | จะบอกใครได้นะ ลิงค์ : https://youtu.be/IuZpKzVjMow
04/04/2022
โดนลวนลาม ทำไงดี? Ep.4 จะบอกใครได้บ้างนะ

ตอนที่ 4 โดนลวนลามทำไงดี | จะบอกใครได้นะ
ลิงค์ : https://youtu.be/IuZpKzVjMow

เมื่อเด็กถูกลวนลามไปแล้ว ไม่เพียงแต่ตัวเด็ก ครู ผู้ปกครอง ต้องคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรม แล้วเราจะบอกใครไ....

ตอนที่ 3โดนลวนลามทำไงดี | เจอแล้วบล็อกเลยดีไหม ลิงค์ : https://youtu.be/0lCGXLeioaw
03/04/2022
โดนลวนลาม ทำไงดี? Ep.3 เจอแล้วบล็อคเลยดีไหม?

ตอนที่ 3โดนลวนลามทำไงดี | เจอแล้วบล็อกเลยดีไหม
ลิงค์ : https://youtu.be/0lCGXLeioaw

เราไม่ควรรับเพื่อนแปลกหน้าตั้งแต่แรก แต่ถ้ารับไปแล้ว พลาดไปแล้ว เขาเอาภาพเปลือย ภาพหลุดของเราไปแล้ว จะท....

ด้วย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศพดส.ตร.ได้จัดทำ...
02/04/2022
โดนลวนลาม ทำไงดี? Ep.2 รู้ไว้ปลอดภัยกว่า

ด้วย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศพดส.ตร.ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น เพื่อแนะนําขั้นตอน วิธีการในการติดต่อและช่องทางขอความช่วยเหลือของ ศพดส.ตร. และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแอนิเมชั่นมีด้วยกัน 4 ตอน พากย์เสียงภาษาไทยพร้อมคําบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทั้ง 4 ตอน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

ตอนที่ 2 โดนลวนลามทำไงดี | รู้ไว้ปลอดภัยกว่า
ลิงค์ : https://youtu.be/3RsYxpiZTqA

คนแปลกหน้าไว้ใจไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็อย่าได้ประมาทกับคนใกล้ตัว ทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าว ครู ผู้ปกครอง ล่ว....

ด้วย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศพดส.ตร.ได้จัดทำ...
01/04/2022
โดนลวนลาม ทำไงดี? Ep.1 Ticac ช่วยได้นะ

ด้วย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศพดส.ตร.ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น เพื่อแนะนําขั้นตอน วิธีการในการติดต่อและช่องทางขอความช่วยเหลือของ ศพดส.ตร. และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแอนิเมชั่นมีด้วยกัน 4 ตอน พากย์เสียงภาษาไทยพร้อมคําบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทั้ง 4 ตอน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

ตอนที่1 โดนลวนลามทำไงดี | TICACช่วยได้นะ
ลิงค์ : https://youtu.be/2Sb03ci5Yv4

เมื่อถูกลวนลาม คนร้ายมักจะขู่เด็กไว้ว่า อย่าไปบอกใคร แล้วจะต้องทำยังไงกันล่ะ เรามีคำตอบ===============================================...

สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีทุกท่านครับ https://www.youtube.com/watch?v=XNLX_-lMfM...
01/04/2022
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีทุกท่านครับ

สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีทุกท่านครับ https://www.youtube.com/watch?v=XNLX_-lMfMI

พิธีประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี แก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
31/03/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบข้อมูลรถที่ถูกเคลื่อนย้าย - https://ipcs.police.go.th/index.php
29/03/2022

ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบข้อมูลรถที่ถูกเคลื่อนย้าย - https://ipcs.police.go.th/index.php

สภ.พระสมุทรเจดีย์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์"โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์" ง่ายๆ โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครง...
28/03/2022
ขั้นตอนการฝากบ้านกับตำรวจ ( เริ่มวันที่ 8 เมษายน - 15 เมษายน 2565 )

สภ.พระสมุทรเจดีย์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
"โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์" ง่ายๆ
โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ โดยยื่นคำร้องผ่านแอพพลิเคชั่น OBS สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store.
ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/details
ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/bgs-police4-0/id1547563994

📣ขั้นตอนการฝากบ้านกับตำรวจ ( เริ่มวันที่ 8 เมษายน - 17 เมษายน 2565 )
https://www.youtube.com/watch?v=mgEeaX2cPVU

วิธีการใช้งาน OBS & Police 4 0 เดรดิต BANGKOK GLOBAL SOFTWARE - https://www.youtube.com/channel/UCvL7cdS-D3lj9Rn3ksHtq_w

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนพ.ต.ท.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หน.จร.ฯ...
23/03/2022

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนพ.ต.ท.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หน.จร.ฯ วันนี้ (23 มี.ค. 65 ) เวลาประมาณ 08.00 น. ขณะที่ ร.ต.ท.ชัยวิรัตน์ ศรีทอง รอง สว.(จร.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ ออกตรวจการจราจรในเขตรับผิดชอบ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ ว่ามีรถบรรทุก 6 ล้อ จอดเสียอยู่ บริเวณถนนประชาอุทิศ มุ่งหน้าสาขลา ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ฯ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบรถคันดังกล่าวตามที่รับแจ้งจอดเสียอยู่ในลักษณะกีดขวางการจราจรจึงได้ทำการข่วยเข็ญไปไว้ข้างไหล่ทางและได้สอบถามถึงสาเหตุ ทราบว่ารถคันดังกล่าวระบบเพลาชำรุด จึงได้ประสานช่างซ่อมรถเพื่อนำเครื่องมือมาซ่อมแซมจนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนพ.ต.ท.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หน.จร.ฯ...
17/03/2022

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนพ.ต.ท.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ฯ , พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ หน.จร.ฯ วันนี้ (17 มี.ค. 65 ) เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะที่ ร.ต.อ.อุดม พยัคฆ์มีธรรม รอง สวป.ช่วยงานจราจรสภ.พระสมุทรเจดีย์ ร้อยเวรจราจร ออกตรวจการจราจรในเขตรับผิดชอบ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ - ป้อมพระจุล พบรถจักรยานยนต์ของประชาชนจอดเสียอยู่บริเวณตลาดตรอกถั่วงอก จึงได้เข้าสอบถามพบว่า รถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติด จึงได้ตรวจสอบระบบหัวเทียนและทำการหาน้ำยามาฉีดทำความสะอาด แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ จนทำให้ให้สามารถขับขี่ต่อไปได้

ที่อยู่

Samut Prakan
10290

เบอร์โทรศัพท์

6624627888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เข้ากลุ่มมึงได้ป่าวล่ะคะ
มูลนิธิกระจกเงา ฟาดไม่หยุด แต่ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ เงียบเลยนะคะ ร้องไห้แย้วววว

Thanks the Mirror Foundation for helping us republicize the story.
พี่ ๆ อาสาสมัครที่ดูแลหมาจรจัด และ หมูป่า ทุกท่านใจเย็นนิดนะคะ นัชญ์ไม่ได้นิ่งดูดายต่อสัตว์แน่นอนค่ะ เราช่วยคนเสร็จแล้ว สัตว์คือประเด็นแรกที่เราจะช่วยอยู่แล้วค่ะ

ตอนนี้นัชญ์กำลังคุยกับคุณเก๋ ชลลดา จาก The Voice (เสียงจากเรา)
คุณโรเจอร์ จาก สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย Thai Animal Guardians Association
ว่าเราจะทำยังไงดี กับตรงนี้

นัชญ์เข้าใจว่าทั้งหมาและหมูอดข้าวมาตั้งแต่เมื่อวาน จนเช้านี้เพราะพอเกิดเหตุเขาก็ปิดพื้นที่ไม่ให้คนเข้าเลย ไม่ให้มีการเข้าไปให้อาหาร มื้อเย็นนี้ก็ยังไม่มีคำตอบ

เท่าที่ฟังจากนักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่า หมูป่าเขาจะแจกให้คนที่สนใจนำไปเลี้ยง แต่ห้ามนำไปกิน ส่วนสุนัขอาจจะให้อยู่พื้นที่เดิม แต่ยังหารือเรื่องคนที่จะมารับผิดชอบดูแลส่วนนี้อยู่ นี่แค่ครึ่งวันเช้า ให้เวลาเขาประชุมกันหน่อยนะคะ

นัชญ์ทราบเรื่องอาสาสมัครที่จะรวมตัวกันไปประท้วงที่ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ แล้วค่ะ แต่จะบอกว่า ตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ เรื่องของสัตว์จรจัดในพื้นที่ เป็นเรื่องของพื้นที่โดยตรง คงเป็นของ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ถ้า เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า หรือไม่ งงเรื่อง เทศบาลกับ อบต อยู่ ฝากคนที่เชี่ยวชาญพื้นที่ให้คำตอบด้วยนะคะว่าต้องไปที่ไหน ถ้าจะไปน่าจะกดดันหาคำตอบที่นี่ค่ะ

แต่นัชญ์แนะนำให้ใจเย็นกันนิด ให้ราชการเขาประชุมกันหน่อย รอให้เขามีคำตอบ ถ้าหมดเวลาราชการ เราค่อยออกมากันเนอะ เดี๋ยวนัชญ์ไปด้วย

#ที่นี่สมุทรปราการ
#เจ้าหน้าที่หายล้อมคอกโดยแท้

I hope that all the volunteers taking care of the homeless dogs, cats and the wild pigs should be a little patient as I will definitely not neglect the stray animals. Once I help this particular person, I'll be taking care of the remaining animal matters.

I'm currently talking with Ms. Chonlada from The Voice program and Mr. Roger from the Thai animal conservation committee called "Thai Animal Guardians Association" of what we should proceee next.

I understand that both the dogs and wild pigs are not receiving sufficient amounts of food but as the incident occurred they have not recieved any food as none was able to access the premise to allocate them food aid.

From what I have heard from the news media, they said that the wild pigs would be given for people interested to raise them but they are not allowed to be turned into food for consumption. As for the homeless dogs, they will remain to be in the same areas, but I still look for people responsible to take care of these stray dogs.

I have acknowledged the volunteers who gathered to protest at the police station already but the police have claimed that they are not directly involved as the homeless animals in the areas are being taken care of by the district office. As for the remaining matter, if it involves the district municipality or not, we would have to see further, I will have to leave this matter with someone specialized in this area to let me know of what further procedures and where should this procedure be implemented. Please leave me the message here in the chat.

I recommend everyone to take a step back a little and allow the involved public officials to discuss over the matter a little prior to coming out to protest. Given the deteriorating results, I may join it as well.
https://youtu.be/ullbl36Ka1w
ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
https://youtu.be/ullbl36Ka1w
ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
รู้สึก ดีๆ กับตำรวจแบบนี้จัง ที่พึ่งของประชาชน
คือแบบไหนครับ
รบกวนแวะไปดูแถวสะพานบางปลากดหน่อยครับคุณตำรวจ จอดรถกันแน่น บนทางเท้ายังจอด คนต้องลงไปเดินบนถนนแล้วครับ เปิดอู่.ซ่อมรถก็ซ่อมกันบนถนน มันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
รบกวนส่งตำรวจจราจรไปดูแถวสะพานบางปลากดหน่อยครับ มีอูาซ่อมรถ ซ่อมรถบนถนน มีรถจอดบนทางเท้า หน้า บ.สยามชาญจนคนต้องเดินบนถนนจอดรถกันจนถึงบนสะพาน มัยอาจเกิดอุบัตืืเหตุได้นะครับ
ท่านผู้กำกับครับ ผมแจ้งความเรื่องฉ้อโกงไว้เมื่อ 19 มีนาคม 64 ไม่มีการสอบปากคำเพิ่มเติมเลยครับ
ทำอะไกันคะมีหน้าที่ยิ่งใหญ่สักขนาดไหนกัน.. ถึงไม่รุ้จริยธรรมและขรรยาบรรนการทำงานอย่าดุถุกพระนักจันไรแท้ๆ
ทำไมเคสนี้ ไปแจ้งความ ถึง ไม่รับแจ้งความครับ จะ 2 เดือนล่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกล Nhek Kolab สำนักงาน กสทช.เขต 11 จังหวัดสมุทรปราการ Thung Khru เขตทุ่งครุ งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร CMG EX สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุท เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา คณะกรรมการสภานักเรียน Suankularb Witay ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคจากกา หน่วยกู้ชีพ เทศบาลเมืองแพรก