สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร

สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้วโดยมี🔸ร.ต.อ.พนม ระวังพรมราช บางแก้ว...
09/01/2022

วันที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ร.ต.อ.พนม ระวังพรมราช บางแก้ว 2-0
🔸ด.ต.วิรยุธ อ่อนทา บางแก้ว 404
🔸ด.ต.สุภินานนท์ ดีขุนทด บางแก้ว 121
🔸ด.ต.ปัญญา มีแก้ว บางแก้ว 121

🚓ได้ออกตรวจพื้นที่ พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จอดเสียพ่วงรถขาด บริเวณถนนเทพรัตน ขาเข้า กม.11 ช่องคู่ขนาน จึงดำเนินการให้การช่วยเหลือ เรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์ซ่อมต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 07.15 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
09/01/2022

วันที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 07.15 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ส.ต.ต.อนาวิน คุ้มศรีวัย บางแก้ว 633
🔸ส.ต.ต.ทศพล แก้วนาวี บางแก้ว 635

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว ว่า รถบรรทุกดินทำดินตกหล่น ภายในซอยเมืองแก้ว(บางนา-ตราด66) ถนนเทพรัตน ขาเข้า กม.7 จึงได้ไปตรวจสอบ และประสานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางแก้ว ทำความสะอาดพื้นถนนให้สะอาดเรียบร้อย การจราจรภายในซอยใช้ได้ปกติ

📍สถานที่เกิดเหตุ ซอยเมืองแก้ว(บางนา-ตราด66) ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 21.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
07/01/2022

วันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 21.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ร.ต.อ.ไวพจน์ กลัดทอง บางแก้ว 60
🔸ด.ต.พิชเยศ เดชแฝง บางแก้ว 615
🔸ส.ต.ต.อนาวิน คุ้มศรีวัย บางแก้ว 633
🔸ส.ต.ต.ทศพล แก้วนาวี บางแก้ว 635

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว ว่า รถกระบะบรรทุกสูง ชนคานกั้นความสูง จุดกลับรถ ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ตรวจสอบพบคานกั้นความสูง สภาพชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดตกหล่นพ้นกีดขวาง และอำนวยความสะดวกการจราจรจนคล่องตัว

📍สถานที่เกิดเหตุ จุดกลับรถ ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 18.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
06/01/2022

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 18.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว
โดยมี

🔸ร.ต.ท.เลิศรัตน์ สถาปนรัตน์กุล บางแก้ว 614

🚓ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบรถนั่งส่วนบุคคล จอดเสียระบบเครื่องยนต์ บริเวณถนนเทพารักษ์ ขาออก กม.9 จึงได้ร่วมกับพลเมืองดี ทำการลากจูงนำพ้นกีดขวาง และประสานรถยก พร้อมกับช่างให้มาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.เทพารักษ์ กม.9 ขาออก ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 11.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
05/01/2022

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 11.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ส.ต.ต.ราชัน โสภาภาค บางแก้ว 631

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว ว่า รถบรรทุกชน คานกั้นความสูง จุดกลับรถ ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ตรวจสอบพบคานกั้นความสูง สภาพชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จึงได้ช่วยเหลือ ซ่อมแซม เบื้องต้นใช้การได้ การจราจรคล่องตัว

📍สถานที่เกิดเหตุ จุดกลับรถ ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 12.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร....
30/12/2021

วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 12.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ด.ต.เจนวิทย์ จันทร์เรือง บางแก้ว 616
🔸ด.ต.พิชัย อ่ำทอง บางแก้ว 618
🔸ส.ต.อ.โรจนวิทย์ กุณโฮง บางแก้ว 625
🔸ส.ต.ต.ราชัน โสภาภาค บางแก้ว 631

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว ประชาชนขอความช่วยเหลือ ภายในซอยเมืองแก้ว(บางนา-ตราด66) ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ตรวจสอบพบรถนั่งส่วนบุคคลจอดเสียระบบเครื่องยนต์ จึงได้ช่วยเหลือเบื้องต้น ติดต่อช่างและประสานรถยกดำเนินการต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ซอยเมืองแก้ว ถ.เทพรัตน ขาเข้า กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันนี้ 29 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร....
29/12/2021

วันนี้ 29 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ร.ต.อ.ไวพจน์ กลัดทอง บางแก้ว 61
🔸ด.ต.พิชัย อ่ำทอง บางแก้ว 618
🔸ส.ต.ท.กฤษณะ สุบินดี บางแก้ว 628

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว ประชาชนขอความช่วยเหลือ จุดกลับรถ กม.13 ถ.เทพรัตน ขาออก ตรวจสอบพบรถนั่งส่วนบุคคลจอดเสียระบบเครื่องยนต์ จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายนำพ้นกีดขวาง และประสานรถยกดำเนินการต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ จุดกลับรถ กม.13 ถ.เทพรัตน ขาออก ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

29/12/2021

ภายใต้นโยบาย
"ปีแห่งความปลอดภัย หรือ Happy Safety Year 2022"
ของท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย ในพิธีเปิดโครงการ Smart
safety zone 4.0 ระยะที่ 2
ในวันที่ 15 มกราคม 2565
แล้วคนไทยจะเกิดความ"เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งประเทศ"
#เซฟตี้โซน
#SmartSafetyZoneChainat
#สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว
#ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
#ตำรวจภูธรภาค1

วันนี้ 28 ธ.ค. 64 เวลา 15.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้วโดยมี🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผก...
28/12/2021

วันนี้ 28 ธ.ค. 64 เวลา 15.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว
🔸ส.ต.อ.วานิชย์ สิทธิวงศ์ บางแก้ว 623
🔸ส.ต.ต.พงศกร พลยาง บางแก้ว 634
🔸ส.ต.ต.ทศพล แก้วนาวี บางแก้ว 635

🚓ได้กลับจากการทำกิจกรรมจิตอาสา พบรถแท็กซี่จอดเสียอยู่บริเวณทางยกระดับสุวรรณภูมิสาย 3 มุ่งหน้า ถ.เทพรัตน ขาเข้า ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นกรณีเครื่องยนต์ดับและสตาร์ทไม่ติด จึงดำเนินการนำรถชิดขอบทางด้านซ้าย พ้นกีดขวาง และประสานช่างมาให้การช่วยเหลือต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ทางขึ้นยกระดับสุวรรณภูมิสาย 3 มุ่งหน้า ถ.เทพรัตน ขาเข้า ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 26 ธ.ค.64 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้มีรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7263 ราชบุรี เกิดเหตุถังน้ำมันรถรั่วซึม ท...
26/12/2021

วันที่ 26 ธ.ค.64 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้มีรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน 81-7263 ราชบุรี เกิดเหตุถังน้ำมันรถรั่วซึม ทำให้น้ำมันรั่วลงบนพื้นทาง ระยะทางประมาณ 100
เมตร บริเวณถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) คู่ขนาน กม.10 ขาเข้า ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทำให้
อาจเกิดอันตรายกับการสัญจรของยานพาหนะคันอื่นๆ
ส.ต.อ.โรจนวิทย์ กุณโฮง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว ได้นำกรวยยางมาวางเพื่อเป็น
แนวป้องกันอุบัติเหตุและเป็นจุดสังเกตุเห็นของยานพาหนะคันอื่นๆ และร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางแก้ว
ช่วยกันทำความสะอาดคราบน้ำมัน โดยนำทรายมาโรยซับคราบน้ำมันและใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพผิวการจราจรไช้การได้เป็นปกต

ตร. "เตือนภัย"ช่วงเทศกาลหยุดยาว แนะ 4 ข้อ ป้องกันการโดนหลอกผ่านโซเชียลhttps://www.js100.com/en/site/post_share/view/1128...
25/12/2021
ตร. เตือนภัยช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ อาจมีมิจฉาชีพสร้างข่าวปลอม หลอกเอาทรัพย์สินหรือข้อ

ตร. "เตือนภัย"ช่วงเทศกาลหยุดยาว แนะ 4 ข้อ ป้องกันการโดนหลอกผ่านโซเชียล
https://www.js100.com/en/site/post_share/view/112874
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3102015
https://www.komchadluek.net/news/498271
https://www.innnews.co.th/news/criminal/news_260510/
https://siamrath.co.th/n/308394
https://siamrath.co.th/n/308394

          พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลหยุดยาว อาจมีมิจฉาชี...

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post
24/12/2021

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post

สภ.บางแก้ว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์"โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่" ง่ายๆ โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้า...
24/12/2021

สภ.บางแก้ว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
"โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่" ง่ายๆ
โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ โดยยื่นคำร้องผ่านแอพพลิเคชั่น OBS สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store.
ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/details...
ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/bgs-police4-0/id1547563994...

สภ.บางแก้ว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
"โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่" ง่ายๆ
โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ โดยยื่นคำร้องผ่านแอพพลิเคชั่น OBS สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store.
ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/details...
ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/bgs-police4-0/id1547563994...

วันนี้ 24 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร....
24/12/2021

วันนี้ 24 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี

🔸ด.ต.เจนวิทย์ จันทร์เรือง บางแก้ว 616
🔸ส.ต.ต.ราชัน โสภาภาค บางแก้ว 631

🚓ได้ออกตรวจการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ พบรถบรรทุกจอดเสียอยู่ช่องทางหลัก ถนนเทพรัตน ขาเข้า กม.12 เบื้องต้นเป็นระบบเกียร์ไม่ทำงาน นำพ้นกีดขวาง และประสานรถยกให้การช่วยเหลือต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.เทพรัตน ขาเข้า ช่องทางหลัก กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post
22/12/2021

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post

ร.ต.ท.เลิศรัตน์ สถาปนรัตน์กุล บางแก้ว 614 ให้ความช่วยเหลือรถบรรทุก6 ล้อ ว.18 ระบบไฟเครื่องยนต์ดับ ถนนเทพารักษ์ขาเข้าจุดก...
18/12/2021

ร.ต.ท.เลิศรัตน์ สถาปนรัตน์กุล บางแก้ว 614 ให้ความช่วยเหลือรถบรรทุก6 ล้อ ว.18 ระบบไฟเครื่องยนต์ดับ ถนนเทพารักษ์ขาเข้าจุดกลับรถฮีโน่ กม.11 พร้อมพลเมืองดีช่วยลากจูงชิดขอบทางด้านพ้นกีดขวางรอช่างมาดำเนินการต่อ

วันนี้ 16 ธ.ค. 2564 เวลาประมาณ 10.15 น.  ด.ต.พิชเยศ เดชแฟงบางแก้ว 615  ส.ต.อ.วานิชย์ สิทธิวงศ์ บางแก้ว 623ว 4 ให้การช่...
16/12/2021

วันนี้ 16 ธ.ค. 2564 เวลาประมาณ 10.15 น.
ด.ต.พิชเยศ เดชแฟงบางแก้ว 615
ส.ต.อ.วานิชย์ สิทธิวงศ์ บางแก้ว 623
ว 4 ให้การช่วยเหลือและอำนวยการจราจร กรณีรถนั่งส่วนบุคคล ว 18 ล้อยางหลังด้านซ้ายรั่ว ถนนเทพรัตนช่องทางหลักขาเข้า กม.12+500 ดำเนินการให้การช่วยเหลือสามารถเดินทางไปต่อได้ การจราจรรถน้อยคล่องตัว

วันนี้ 12 ธ.ค. 64 เวลา 19.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร....
12/12/2021

วันนี้ 12 ธ.ค. 64 เวลา 19.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี
🔸ด.ต.เจนวิทย์ จันทร์เรือง บางแก้ว 616

🚓ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางแก้ว กรณีประชาชนขอความช่วยเหลือ รถนั่งส่วนบุคคลจอดเสียบริเวณช่องทางหลัก ถนนเทพรัตน ขาออก จึงได้ไปตรวจสอบ พบว่ารถคันดังกล่าวจอดเสีย เบื้องต้นเป็นระบบปั้มน้ำมันไม่ทำงาน และประสานรถยกให้การช่วยเหลือต่อไป

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.เทพรัตน ขาออก ช่องทางหลัก กม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันนี้ 11 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร....
11/12/2021

วันนี้ 11 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี
🔸ส.ต.ท.กฤษณะ สุบินดี บางแก้ว 628
🔸ส.ต.ต.อนาวิน คุ้มศรีวัย บางแก้ว 633

🚓ให้การช่วยเหลือและอำนวยการจราจร รถบรรทุกน้ำมันหมด นำพ้นกีดขวาง และดำเนินการเร่งระบายรถติดค้างเรียบร้อย การจราจรคล่องตัว

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

10/12/2021

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ถูกคนร้ายหลอกซื้อของที่ร้านแล้วส่งสลิปปลอมมาให้ มาแจ้งความไว้กับร้อยเวร ตอนนี้ได้รับเงินชดใช้คืนแล้วค่ะ🥰

🙏🙏ขอบคุณ สภ.บางแก้ว ที่ให้ความสำคัญคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากนะคะ

🙏🙏ขอขอบพระคุณท่าน🙏🙏
- พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
- ร.ต.ท.พงศกร ฟุ้งเดช (ร้อยเวรเจ้าของคดี)
- ขอบคุณชุดสืบสวนสภ.บางแก้วที่ทำงานกันอย่างรวดเร็วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ🙏

วันนี้ 9 ธ.ค. 64 เวลา 15.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
09/12/2021

วันนี้ 9 ธ.ค. 64 เวลา 15.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี
🔸ส.ต.ท.กฤษณะ สุบินดี บางแก้ว 628
🔸ส.ต.ต.ราชัน โสภาภาค บางแก้ว 631

🚓ให้การช่วยเหลือและอำนวยการจราจร รถบรรทุกระบบเกียร์ขัดข้อง นำพ้นกีดขวางการจราจรและเรียกช่างมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

📍สถานที่เกิดเหตุ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08/12/2021
www.smartsafetyzone.police.go.th

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "Smart Safety Zone 4.0 เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน"

วันนี้ 6 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.ส...
06/12/2021

วันนี้ 6 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ
🔹พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
🔹พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว

โดยมี
🔸ส.ต.อ.วานิชย์ สิทธิวงศ์ บางแก้ว 623
🔸ส.ต.ต.ทศพล แก้วนาวี บางแก้ว 635
🚓ให้การช่วยเหลือและอำนวยการจราจร รถบรรทุก 6 ล้อ ยางหน้าด้านขวารั่ว ถนนเทพรัตนขาเข้า กม.7 ดำเนินการให้การช่วยเหลือเรียบร้อย การจราจรรถน้อยคล่องตัว

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้วผกก.สภ.บางแก้ว,พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผก...
03/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้วผกก.สภ.บางแก้ว,พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว,พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน จึงได้มอบหมายให้ ส.ต.อ.ปิยะพงษ์ นามเย็นเจริญ ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางแก้ว , ส.ต.อ.วานิชย์ สิทธิวงศ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางแก้ว ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าว ได้พบหญิง(ไม่ทราบชื่อ)จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย ในช่องทางหลักถนนเทพรัตน ขาเข้า กม.11 จึงเข้าไปสอบถามรับแจ้งว่า รถยนต์ยางแตก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้ง 2 นาย จึงให้การช่วยเหลือโดยการนำยางอะไหล่มาเปลี่ยนให้

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post
02/12/2021

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ's post

ถ้ารถท่านไม่เฟี้ยว อย่าคิดเลี้ยวหนี CBR"สภ.บางแก้ว จับกุมแก๊งค์ ฮิโซกะ ยึดรถยนต์แต่งและจักรยานยนต์กว่า 20 คัน"#งานป้องกั...
02/12/2021

ถ้ารถท่านไม่เฟี้ยว อย่าคิดเลี้ยวหนี CBR

"สภ.บางแก้ว จับกุมแก๊งค์ ฮิโซกะ ยึดรถยนต์แต่งและจักรยานยนต์กว่า 20 คัน"

#งานป้องกันปราบปราม สภ.บางแก้ว
#ขอบคุณภาพข่าวจาก น้าหนวดนิวส์

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 64 ) เวลา 06.30 - 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว , พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแ...
01/12/2021

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 64 ) เวลา 06.30 - 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว , พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว
พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว ควบคุมการปฏิบัติ พร้อมกำลังข้าราชการตำรวจงานจราจร , อาสาจราจร
อำนวยความสะดวกการจราจร ภายในซอย บางนา - ตราด 66(ซอยเมืองแก้ว) โดยมีโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เปิดการเรียนการสอนวันแรก ซึ่งมีนักเรียนมาเข้าเรียนประมาณ 2,000 คน(50 % ของนักเรียนทั้งหมด)
สภาพการจราจรโดยรวมเคลื่อนตัวได้ดี

25/11/2021
โครงการจิตอาสา  วันนี้( 3 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิ โสภณ รอง ผกก...
03/11/2021

โครงการจิตอาสา

วันนี้( 3 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิ โสภณ รอง ผกก.ปฯ พ.ต.ท. สมบัติ โชติไพรัตน์ สวป.ฯ พ.ต.ท.พิษณุ คำนุ สวป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา สภ.บางแก้ว ได้ออกตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจ โดยมอบสิ่งของให้ นายจารุกิตติ์ ยะชะระ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 40/160 หมู่ 10 ซอยรัตนธานี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี ด.ญ.ณัฐธิดา ยะชะระ อายุ 14 ปี บุตรสาว เป็นผู้ดูแล

โครงการจิตอาสา=======================  วันนี้(28 ตุลาคม 2564)เวลา09.00น.นำโดยพ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว พ.ต.ท....
28/10/2021

โครงการจิตอาสา
=======================

วันนี้(28 ตุลาคม 2564)เวลา09.00น.
นำโดย
พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว
พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิ โสภณ รอง ผกก.ฯ
พ.ต.ท.ภาสกร มังกรแก้ว รอง.ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ สว.จร.ฯ
พ.ต.ท. สมบัติโชติไพรัตน์ สวป.ฯ
พ.ต.ท.พิษณุ คำนุ สวป.ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจ โดยนำมอบสิ่งของมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนคลองกระทุ่ม
ม.4 ต. บางโฉลง อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนภายในหมู่บ้านธนาซิตี้

ผลการปฏิบัติงานสืบสวน สภ.บางแก้ว ครับ
18/10/2021

ผลการปฏิบัติงานสืบสวน สภ.บางแก้ว ครับ

ผลการปฏิบัติงานสืบสวน สภ.บางแก้ว ครับ

วันนี้ 17 ต.ค. 64 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว พร้อมประธาน กต.ตร. พร้อมคณะ กต.ตร. สภ.บางแก้ว พร้อม...
17/10/2021

วันนี้ 17 ต.ค. 64 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว พร้อมประธาน กต.ตร. พร้อมคณะ กต.ตร. สภ.บางแก้ว พร้อมหัวหน้างานทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจ สภ.บางแก้ว

ร่วมพิธี " วันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564"

ทำกิจกรรม ดังนี้
1.เคารพธงชาติ อ่านสาส์น ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ นำกล่าวปฏิญานตนและอุดมคติตำรวจ
2.ทำการสักการะบูชาไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่
3.นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฉันภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.บางแก้ว
4.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

สุดท้ายนี้.
พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ได้กล่าวขอขอบคุณในสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ความทุ่มเท ความเสียสละ รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการตำรวจ สภ.บางแก้ว ทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราได้สานต่ออุดมการณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปด้วยกัน

🚦ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./...
12/10/2021

🚦ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร. ได้แถลงผลงานการปฏิบัติ​ในภาพรวม​ ในการปราบปรามการแข่งรถในทางที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในทุกมิติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปข.ตร.) ได้เข้มงวด กวดขัน ปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังมาโดยตลอด

ที่ผ่านมา สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหา กว่า 1 ล้านราย พร้อมร่วมผลักดันแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) ในประเด็นความผิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถในทาง เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุ และยังจับมือกับ Youtuber ที่มีชื่อเสียง จัดทำคลิปวิดีโอให้ผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลิกพฤติกรรมแข่งรถในทางสาธารณะ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึงข้อกฎหมาย และมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม https://policetalks.com/2021/10/10/13831/

ที่อยู่

99/99 ม.13 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
Samut Prakan
10540

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานเข้า หนักมาก ขับต่อไม่ได้ จอดสนิท ขอขอบคุณ คุณตำรวจสภ. บางแก้ว สมุทรปราการ ทุกท่าน ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ถูกคนร้ายหลอกซื้อของที่ร้านแล้วส่งสลิปปลอมมาให้ มาแจ้งความไว้กับร้อยเวร ตอนนี้ได้รับเงินชดใช้คืนแล้วค่ะ🥰 🙏🙏ขอบคุณ สภ.บางแก้ว ที่ให้ความสำคัญคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากนะคะ 🙏🙏ขอขอบพระคุณท่าน🙏🙏 - พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว - ร.ต.ท.พงศกร ฟุ้งเดช (ร้อยเวรเจ้าของคดี) - ขอบคุณชุดสืบสวนสภ.บางแก้วที่ทำงานกันอย่างรวดเร็วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ🙏
หายครบ48ชม.แล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน.นอนที่ไหนยุ่งกัดมั้ย.ไม่รู้ได้กินข้าวกินน้ำหรือป่าวเป็นห่วงมากๆเลยจ้ะ..(ร้องไห้)(ร้องไห้)(ร้องไห้)(ร้องไห้)(ร้องไห้)(ร้องไห้)(ร้องไห้)0972143815ใครเจอเเจ้งด้วยคะ
ขออนุญาตแชร์ค่ะ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอและฝากติดตามกันค่ะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทนนุ้ยพิน
ขออนุญาตแชร์ค่ะ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอและฝากติดตามกันค่ะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทนนุ้ยพิน
เมืองเชียงกง ท้ายซอย4 มีกินเหล้า มั่วสุม เปิดเพลงเสียงดังแทบทุกวัน รบกวนพี่ๆช่วยเข้ามาดูหน่อยคับ
รถเมล์ไม่สามารถเข้าป้ายได้ ทำยังไงดีครับ
ขออนุญาตแชร์ค่ะ กฎหมายที่น่ารู้และน่าสนใจมานำเสนอให้ติดตามกันค่ะ https://youtu.be/zuNtJNJUqiM #สืบสวน#สอบสวน#อุเทน นุ้ยพิน
https://youtu.be/zuNtJNJUqiM ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
รบกวนคุณตำรวจจราจร เข้ามาดูให้หน่อยครับจอดรถกีดขวางการจราจร พิกัดหน้าปากซอยพัฒนาชุมชนซอย10 ศรีด่าน22
ชำระตั้งแต่เช้า 8:16 น. ทำไมเที่ยงแล้ว 12:00น. ยังไม่ปลดล็อคล้อให้ .... ปลดให้ไวเหมือนตอนล็อคหน่อยซิค่ะ .... คุณตำรวจเพื่อประชาชน
ป้ายคอนโดหน้าคอนโดลุมพินี รอท่านมาช่วยแก้ไข