งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร

งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร ข่าวสารการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร งานอารักขาพืช ในจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“ต้น...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ต้นแบบแห่งความดี”

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ต้นแบบแห่งความดี”

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการทำมะม่วงนอกฤดู พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค/แมลง ณ แปลงเ...
13/10/2021

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการทำมะม่วงนอกฤดู พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค/แมลง ณ แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัตลักษณ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

23/07/2021
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองสวนตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองสวนตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
17/02/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
21/01/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
21/01/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

เกษตรปากน้ำ's cover photo
25/12/2020

เกษตรปากน้ำ's cover photo

13/11/2020
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

https://fb.watch/1KtSuOlwHK/

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ ตลาดทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
12/11/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์จ้า !!!
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกับ ตลาดทิพย์นิมิตร จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีจุดจำหน่ายและระบายสินค้าที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเป็นสินค้าเกษตรจาก กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นของดีและของเด่นมากกว่า 50 รายการ จากทั่วทุกภาค จึง ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีใจรักการช็อปสินค้า ร่วมช็อปได้ตั้งแต่ในวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แล้วพบกันครับ !!!!

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
31/07/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดเผยว่าในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายอย่างเบ็ดเสร็จและครบถ้วน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตร การมอบปัจจัยการผลิต เช่น การมอบพันธุ์กล้าพืชผักสวนครัว การมอบพันธุ์ปลา การมอบปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ธงฟ้า การสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เป็นการสร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้เข้ารับการบริการสามารถรับบริการอย่างเบ็ดเสร็จและครบถ้วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

31/07/2020
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นตำบลบางน้ำผึ้ง ประจำปี 2563

17/07/2020
อัตลักษณ์ผลไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ

"มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ" ออกอากาศ ช่อง 5 รายการ อัตลักษณ์ผลไม้ไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 - 11.40 น.

https://www.youtube.com/watch?v=BB7ZZ1FVkp0&t=11s

มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ของดี “เมืองปากน้ำ” ออกอากาศ ททบ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

15/07/2020

เชิญชวน !!
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ปี 2563

“มาร่วมงานกันเยอะๆ นะครับ”

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
24/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

นิตยสารฟ้าใหม่..
เผยแพร่ความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ

เครดิต : อบจ.นิวส์ ฟ้าใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
16/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ นายสรรพสิทธิ์​ สิงห์ปี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ร่วมติดตาม​ประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน​ ระดับเขต ณ ศดปช.อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี

Prakan Market
15/06/2020

Prakan Market

📢📢ช้อปเลยจร้าาา ตลาดเกษตรกร ทุกวันจันทร ์อังคาร สัปดาห์ที่1และ3ของเดือน ณ ข้างกรมที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
🌻#โปรพิเศษ 🌻ซื้อสินค้าครบ50บาทได้คูปอง1ใบ สะสมครบ6ใบรับไปเลยกระเป๋าผ้าตลาดเกษตรกร จำนวน1ใบ รีบหน่อยนะคะ กระเป๋าผ้ามีจำนวนจำกัดคร้า😘😘😘

11/06/2020
Prakan Market
11/06/2020

Prakan Market

15-16 มิถุนายน 63 นี้ เจอกันที่เดิมนะ...ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

#ตลาดเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
10/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว เพื่อเฝ้าระวังพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
10/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวการบริหารจัดการผลไม้และประชาสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์ (ภาคตะวันออกและภาคใต้) ได้รับเกียรติจากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวร่วมกับตัวแทนเกษตรกรจากภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
09/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบไข่ไก่จำนวน 5100 ฟอง ให้แก่นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดหาสิ่งของอุปโภค และบริโภค "ตู้ปันสุข" พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมนำสิ่งของบริจาคใส่ไว้ในตู้ปันสุขด้วย ซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

Prakan Market
01/06/2020

Prakan Market

เปิดเเล้วจ้า ตลาดเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ มาพร้อมคูปองปันน้ำใจจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้านภัยโควิด-19
**มอบให้ลูกค้าตลาดเกษตรกรของเรา เพียงท่านซื้อสินค้าและหยิบคูปอง 1 ใบ มีค่าเท่ากับ 10 บาท นำมาเป็นส่วนลดซื้อสินค้าได้ ทุกร้านมีคูปองไว้บริการ 1 คน ต่อ1 คูปอง**
จำนวนจำกัดนะคะ มีของกินอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะ

ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ทางนี้ได้เลยนะครับ
15/05/2020

ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ทางนี้ได้เลยนะครับ

ตรวจสิทธิ เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลิกที่นี่ http://savefarmer.oae.go.th/

#ตรวจสอบการโอนเงิน ธ.ก.ส. : https://agri.baac.or.th/

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถตรวจสอบ ได้ที่
#ด้านพืช : http://farmer.doae.go.th/
#ด้านประมง : https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/
#ด้านปศุสัตว์ : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
#ยางพารา : http://www.rubber.co.th/gir/index/

คำถามที่พบบ่อย “การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับการเยียวยา COVID-19”
09/05/2020

คำถามที่พบบ่อย
“การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับการเยียวยา COVID-19”

Photos from เกษตรปากน้ำ's post
01/05/2020

Photos from เกษตรปากน้ำ's post

เปิดแล้ว!! ตลาดเกษตรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ส่งถึงบ้านเลยจ้าhttps://www.facebook.com/209771979200772/posts/15181111...
01/05/2020
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดแล้ว!! ตลาดเกษตรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ส่งถึงบ้านเลยจ้า

https://www.facebook.com/209771979200772/posts/1518111171700173/?sfnsn=mo

เปิดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของดี ราคาโดน อุดหนุนเกษตรกรตัวจริง เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้านคุณ

คลิกเลย 👇

01/05/2020
ประชาสัมพันธ์...ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร ฟรี!!!     ทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร ...
23/04/2020

ประชาสัมพันธ์...ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร ฟรี!!!

ทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่าย ในช่วงวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563

รับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 เท่านั้น

เกษตรกรท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ในภาพได้เลยนะครับ

28/01/2020
เกษตรปากน้ำ's cover photo
15/01/2020

เกษตรปากน้ำ's cover photo

บรรยากาศการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหว...
08/01/2020

บรรยากาศการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถ.ศรีสมุทร ซ.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2389-2344

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

http://www.samutprakan.doae.go.th/html/indexmain.htm

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด