สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทร

04/01/2024
วันที่ 1 มกราคม 2567 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสา...
01/01/2024

วันที่ 1 มกราคม 2567 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้
อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่
1. โรงพยาบาลเอกชัย
2. โรงพยาบาลมหาชัย 1
3. โรงพยาบาลมหาชัย 3
4. โรงพยาบาลเจษฎา 1
5. โรงพยาบาลเจษฎา 2
6. โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร
7. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่
1. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
3. โรงพยาบาลมหาชัย 2

อำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สนง.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร
1 มกราคม 2567

จังหวัดสมุทรสาครแนะนำประชาชน รับมือสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ในวันที่ 3 - 7 มกราคม 2567 ค่าฝุ่น PM2.5 จะเกินค่า...
01/01/2024

จังหวัดสมุทรสาครแนะนำประชาชน รับมือสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ในวันที่ 3 - 7 มกราคม 2567 ค่าฝุ่น PM2.5 จะเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท...
01/01/2024

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ต. สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และนายไพรวัลย์ มาโนตร์ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดสมุทรสาคร
ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
1. จุดตรวจตำบลบ้านแพ้ว ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. กม.17 อำเภอบ้านแพ้ว
2. จุดตรวจตำบลสวนหลวง ถนนพุทธสาคร บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ฝั่งขาออกอำเภอกระทุ่มแบน
3. ด่านชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

สนง.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร
1 มกราคม 2567

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้...
31/12/2023

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเยี่ยมด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ช่วงเวลา 20.00 – 22.00 น. ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้
1. ตำบลอำแพง หน้าที่ทำการ อบต.อำแพง
2. ตำบลเจ็ดริ้ว,ตำบลหลักสอง หน้าตู้สายตรวจแยกไฟแดงตำบลเจ็ดริ้ว
3. ตำบลเกษตรพัฒนา,ตำบลคลองตัน หน้าตู้สายตรวจ รร.วัดคลองตัน
4. ตำบลหนองบัว หน้าตู้สายตรวจประจำตำบลหนองบัว
5. ตำบลหนองสองห้อง หน้าตู้สายตรวจวัดปทุมทอง
6. ตำบลโรงเข้ หน้าตู้สายตรวจตำบลโรงเข้
7. จุดตำบลยกกระบัตร บริเวณสามแยกยกกระบัตร หมู่ที่ 5

สนง.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร
31 ธันวาคม 2566

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัสมุท...
31/12/2023

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่า
ราชการจังหวัสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของส่วนกลางนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาครและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัด ดำเนินการดังนี้
1. ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจด่านตรวจในบริเวณที่มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และดำเนินการอย่างเข้มข้นในการ เรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งให้ควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณสถานที่จัดงาน
2. เนื่องจากวันนี้ทุกพื้นที่จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและจัดงานรื่นเริง โดยในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านให้เพิ่มความเข้มงวดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้มาตรการเชิงรุก
“เคาะประตูบ้าน” เข้าไปพูดคุย แนะนำ ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และใช้กลไก “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” เพื่อตักเตือน ป้องปราม ยับยั้งผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ขอให้สถานประกอบการดูแลแรงงานไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
3. ให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ตรวจสอบพนักงานขับรถของสถานประกอบการในพื้นที่ ไม่ให้ทำงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าจาก การทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
4. ให้จังหวัดเข้มงวดกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
5. ให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จิตอาสา และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

#ขับขี่ปลอดภัย #เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

ปภ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่จุดเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เก็บข้อมูลวางแนวป้องกัน
31/12/2023

ปภ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่จุดเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เก็บข้อมูลวางแนวป้องกัน

จากกรณีที่มีอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบ 4 ล้อ พุ่งชนเข้ากับ…

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เ...
30/12/2023

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของส่วนกลางนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
1. ในช่วงวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 1 มกราคม 2567 ให้เพิ่มความเข้มข้น
ในมาตรการเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อควบคุมผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่
2. ให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เน้นพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
3. ให้จังหวัดนำข้อมูลจากระบบ e - Report มาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้...
30/12/2023

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้
1. เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท.กม.17 (บริษัท อุดมชัยออยล์ จำกัด) ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน
2. เวลา 14.30 น. ณ บริเวณสี่แยกสวนส้มถนนบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน (หน้าจุดตรวจ ประจำ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม)

สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร
30 ธันวาคม 2566

อปท.ร่วมกับ อปพร.จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2567
30/12/2023

อปท.ร่วมกับ อปพร.จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2567

วันที่ 30 ธ.ค.66 ร.ต.สัณฐิติ…

 #รู้ทันภัยกับปภปภ. เน้นย้ำ...🎉ปีใหม่นี้ ‼️ดื่มไม่ขับ‼️🍻❌🚘ดื่มต้องไม่ขับ ขับต้องไม่ดื่มมาร่วมสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยด้วย...
30/12/2023

#รู้ทันภัยกับปภ
ปภ. เน้นย้ำ...🎉ปีใหม่นี้ ‼️ดื่มไม่ขับ‼️
🍻❌🚘
ดื่มต้องไม่ขับ ขับต้องไม่ดื่ม
มาร่วมสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกันนะคะ
#ปภ #ดื่มไม่ขับ #ขับขี่ปลอดภัย
#ปีใหม่ #ความปลอดภัยทางถนน
#ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
#อุบัติเหตุทางถนน
☎️สายด่วน 1784 / 043-514097
🔶YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ต่อเนื่องวันที่ 30 ธันวาคม 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับท้องที่ อปพร. และภาคีเครือข่า...
30/12/2023

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ต่อเนื่องวันที่ 30 ธันวาคม 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับท้องที่ อปพร. และภาคีเครือข่าย จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฝ้าระวังตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สนง.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร
30 ธันวาคม 2566

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและ...
29/12/2023

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดังนี้
ด่านที่ 1 ด่านชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ บริเวณสามแยกหน้าศาลพันท้ายนรสิงห์
ด่านที่ 2 ด่านชุมชนตำบลคอกกระบือ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง ทต.คอกกระบือ
ด่านที่ 3 ด่านชุมชนตำบลบ้านเกาะ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง อบต.บ้านเกาะ
ด่านที่ 4 ด่านชุมชนตำบลท่าทราย บริเวณหน้าหมู่บ้านวันดี
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ด้วยความเข้มแข็ง

#สัญจรปลอดภัย #เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

 #ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2567      วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรส...
29/12/2023

#ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2567

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 (ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เวลา 13.30 น. ณ จุดตรวจตำบลบางโทรัด ถนนพระราม 2 (ขาออก) บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ก่อนถึงวัดเกตุมฯ
2. เวลา 14.30 น. ณ จุดตรวจสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3. เวลา 15.00 น. ณ จุดตรวจสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพชรเกษม 95 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#สัญจรปลอดภัย #เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมคณะปลัดอำเภอบ้านแพ้ว แ...
29/12/2023

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมคณะปลัดอำเภอบ้านแพ้ว และสมาชิก อส.อ.บ้านแพ้ว ที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ จุดตรวจสถานีบริการน้ำมัน ปตท.กม.17 ตำบลบ้านแพ้ว และจุดตรวจสี่แยกไฟแดง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ตำรวจ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มและได้กล่าวทักทาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
พร้อมนี้ ได้มีการออกตรวจเยี่ยมเยียนตลาด แจ้งเตือนห้ามจำหน่ายพลุ ปะทัดอันตราย และตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อรักษาความเรียบร้อยภายในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติเรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 -12.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต...
29/12/2023

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 -12.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดังนี้
จุดที่ 1 จุดตรวจตำบลโคกขาม ถนนเอกชัย หมู่ 4 บริเวณป้อมตำรวจก่อนถึงหมู่บ้านเบญจทรัพย์
จุดที่ 2 จุดตรวจทางน้ำ ท่าเรือภัตตาคารรับลม เทศบาลนครสมุทรสาคร
จุดที่ 3 จุดตรวจตำบลบางโทรัด ถนนพระราม 2 (ขาออก) บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ก่อนถึงวัดเกตุมฯ
จุดที่ 4 ด่านชุมชนตำบลชัยมงคล บริเวณปากทางเข้า อบต.ชัยมงคล (ป้อมตำรวจ)
นอกจากนี้ในจุดที่ 1 จุดตรวจตำบลโคกขาม ได้มีการเรียกตรวจรถจักรยานยนต์ พร้อมกับมอบหมวกนิรภัยจำนวน 30 ใบ โดยการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรโคกขาม ให้กับประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแต่มีสภาพหมวกนิรภัยที่เก่าและไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สูงสุด

รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2566   “วันที่ 26 ธันวาคม วันป้องกันอุบ...
27/12/2023

รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2566
“วันที่ 26 ธันวาคม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนร่วมรำลึกถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ได้เกิดเหตุการณ์ธรณีภัยพิบัติสินามิขึ้นในหลายประเทศ รวมถึง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติและอุบัติภัย รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อให้การลดความสูญเสียจากภัยพิบัติให้บังเกิผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธ...
21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวพัฒนาวรรณ นิมิตรพันธ์ นักวิขาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ นายจักรี เชื้อบ้านเกาะ หัวหน้าฝ่าย
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายคณฑี ธนิกกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ รวมพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พบว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สามารถใช้การได้ และรับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเป็นประจำ

อย่างไรก็ตามคณะที่ร่วมตรวจเยี่ยมมีข้อแนะนำว่าให้มีการตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณใกล้ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติดังกล่าว ที่มีสภาพอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอ...
19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนการประชุมได้กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 ซึ่งประธานการประชุมได้อ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2566 และได้ร่วมยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งมีการมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวด “องค์กรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2566

ในการประชุมข้างต้นได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีค่าเป้าหมายแนะนำคือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 17 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ไม่เกิน 16 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 ราย

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ เรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน และศูนย์อำนวยความสะดวกทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 รวมทั้งมาตรการการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2567 ซึ่งประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ 1) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร แจ้งไปยังผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง/บูรณะถนนหรือสะพาน ขอให้หยุดการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งคืนพื้นผิวจราจร ปรับทัศนียภาพบริเวณข้างทาง/เกาะกลางถนนไม่ให้บดบังการสัญจร และทำความสะอาดให้เรียบร้อย 2) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณข้างทางในพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขให้แล้วเสร็จ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันให้จัดทำป้ายแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ และ 3) แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและวางแผนการสัญจรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง “น้ำทะเลหนุนสูง” ช่วงระหว่างวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2566 โดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม 2

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผ...
18/12/2023

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายสกล ศักดิ์กำจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) น.ส.นภาลี ถาวร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม พ.จ.ต.พิระ โชคบุญเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นางทัตพร คงเพชร ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการประชุมข้างต้น ได้มีการแจ้งแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ทั้ง 7 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านคมนาคมขนส่ง 2.มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งแจ้ง 3.มาตรการควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง 4.มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 5.มาตรการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ 6.มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ 7. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามมาตรการ รายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “PM 2.5 สมุทรสาคร ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 10.00 น. โดยให้รายงานครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 และมีการรายงานการเตรียมการและแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของชุดมาตรการต่าง ๆ โดยมติที่ประชุมข้างต้น ให้มีการบูรณาการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรกในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ในช่วงที่สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และมีแนวโน้มรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

16/12/2023
5 วิธี ป้องกันฝุ่น PM2.5
15/12/2023

5 วิธี ป้องกันฝุ่น PM2.5

15/12/2023
https://siamrath.co.th/n/500187
14/12/2023

https://siamrath.co.th/n/500187

วันที่ 14 ธ.ค.2566 ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ราย....

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายผล ดำธรรม) ได้ลงนามในแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังห...
14/12/2023

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายผล ดำธรรม) ได้ลงนามในแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด และกำหนดจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.ปภ.จ.สค
14 ธันวาคม 2566

ที่อยู่

เศรษฐกิจ
Samut Sakhon
74000

เบอร์โทรศัพท์

+6634426424

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด