สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร Fanpage

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร Fanpage ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร Fanpage, หน่วยงานราชการ, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร, Samut Sakhon.

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้...
21/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร🐟🐟🐟🐟

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับความเมตตาจาก พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) มีการประสานพลัง 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นเวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ติดตามตัวอย่างผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ บ้านหนองรี หมู่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมและให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาครร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่...
21/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาครร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับความเมตตาจาก พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร่วมประชุมติดตามฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนายอำเภอเป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอประสานพลังภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม

จากนั้นเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามตัวอย่างผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ บ้านโคกหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village และมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมและให้ข้อมูลในครั้งนี้

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#พช.สมุทรสาคร Clear & Clean

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566🐟🐟🐟🐟วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 ...
20/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566🐟🐟🐟🐟

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566โดยปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว ณ ชายฝั่งทะเล บริเวณสะพานสายรุ้ง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#พช.สมุทรสาคร Clear & Clean
#นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานตามยุทธศาตร์กรมฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร🐟🐟🐟🐟 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00...
20/09/2023

🐟🐟🐟🐟 กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานตามยุทธศาตร์กรมฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร🐟🐟🐟🐟

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้ข้อมูลในการติดตามงานของกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้นเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน มีผลต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างไร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

20/09/2023

OTOP MIDYEAR 2023 ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”

นัดช้อปพร้อมกัน 23 กันยายน - 1 ตุลาคม อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


#กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาครประกาศความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุขด้วยงานอัตลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนตำบลคลองตัน อำเภอบ...
19/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาครประกาศความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุขด้วยงานอัตลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว🐟🐟🐟🐟

วันที่ 19 กันยายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนากรใหม่ จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ด้วยงานอัตลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการจัดนิทรรศการและประกาศผลความสำเร็จของโครงการรับชมนิทรรศการผลความสำเร็จของครัวเรือนสัมมาชีพตำบลคลองตัน ทั้ง5 หมู่ ได้แก่ หมู่1 การทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่2การทำน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกกุ้งเสียบ หมู่3 การทำพริกแกง หมู่4 การทำกล้วยฉาบ และหมู่5 การทำไข่เค็ม ทั้งนี้ได้รับการสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ร่วมถึงทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
& Clean
#นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร

📸 ภาพ/ข่าว สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 14  กันยายน 2566 เว...
15/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุธีร์ มั่งมี นายอาทร พิมชะนก และนายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2,3,4 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินโครงการฯ และมุมมองของผู้ตรวจราชการกรมต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ณ เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ 3 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ตรวจรับงาน รวมทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่เขตตรวจราชการ ให้สามารถขับเคลื่อนงานและบูรณาการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
1.การบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในการ "พลิกโฉม” ประเทศไทย สู่ "สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
2.การบรรยาย หัวข้อ มุมมองเชิงธุรกิจกับการพัฒนา OTOP ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก
3.กิจกรรมนำเสนอผลสำเร็จและแนวคิดการขับเคลื่อนงานภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชนและมุมมองของผู้ตรวจราชการกรม ต่อกระบวนการพัฒนางาน


#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม...
14/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 17.00 พระครูวิจารณ์ ธุรกิจ (ม.ร.ว.เฉลิม ลดาวัลย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร/กรมการพัฒนาชุมชน

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 14 กันยายน 2566 ...
14/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอานันท์ ปวงกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินกิจการหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 การสำรวจการประกอบกิจการหอพักในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 การจัดการประชุมเรื่อง พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ให้กับผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2566🐟🐟🐟🐟วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น...
13/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2566🐟🐟🐟🐟

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Comference) ครั้งที่ 8/2566

ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ประชุมร่วมรับทราบการดำเนินงาน มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) การตรวจสอบเอกสารลูกหนี้รายโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมอบรมการเสริมทักษะงานศาสนพิธี สำนักงานวัฒนธรรมสมุทรสาคร 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นา...
13/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมอบรมการเสริมทักษะงานศาสนพิธี สำนักงานวัฒนธรรมสมุทรสาคร 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างทักษะงานพิธี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีจิตสำนึกความเป็นไทย ตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติงานในพิธีที่ถูกต้อง ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากร และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม และมอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมฯในครั้งนี้ด้วย

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมเสนอโครงการของบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568🐟🐟🐟🐟 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณ...
13/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมเสนอโครงการของบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568🐟🐟🐟🐟

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์(401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการของบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ และได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจะเป็นงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร มียอดจำหน่ายและรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข กิจกรรม เอามื้อสามัคคี วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 12 กันยายน 25...
12/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข กิจกรรม เอามื้อสามัคคี วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 12 กันยายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกขาม” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในชุมชน พร้อมทั้งได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ณ วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 12 กันยายน 2566 เว...
12/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด และได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด จำนวน 30 คน จากนั้นได้มอบหมายให้ นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555” และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด ระเบียบเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบ ด้วยอัตลักษณ์...
11/09/2023

🐟🐟🐟🐟ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบ ด้วยอัตลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายและพัฒนากรบรรจุใหม่ปี 2564 – 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลคลองตัน พื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ณ ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลคลองตัน โดยการดำเนินการส่งเสริมอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านในตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งหลังการฝึกอบรมจะเกิดกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายต่อไป

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินการโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ และโครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตร...
11/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินการโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ และโครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบตรวจทานให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ มีความถูกต้อง มีคุณภาพ พร้อมให้สาธารณชนได้รับทราบผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ได้ และการดำเนินการโครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#พช.สมุทรสาคร Clear & Clean
#นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร

📸 ภาพ/ข่าว CDD บ้านแพ้ว

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Sakhon Seafood Festival 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ...
09/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Sakhon Seafood Festival 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน อาหารทะเล Sakhon Seafood Festival พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมชมร้านค้าภายในงาน

งานอาหารทะเล Sakhon Seafood Festival มีร้านอาหารทะเลและร้านอาหารอื่น ๆ จากสมุทรสาคร มากกว่า 50 ร้านค้า ให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร และเชื่อมโยงกับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) ซึ่งจะสามารถดึงรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้น

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร/สนง.ประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566  🐟🐟🐟🐟วันที่ 8 กันยายน 2...
08/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กพิเศษ และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จากนั้นเวลา 13.00 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567 - 2568 โดยให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้แทนสมาชิก และลงคะแนนเลือกผู้แทนของกลุ่ม ณ ห้องประชุมนรสิงห์ 2 โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร สานพลังประชารัฐและภาคีเครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาด ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน🐟🐟🐟🐟 วันที่ 7 กันยายน 2566 เวล...
07/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร สานพลังประชารัฐและภาคีเครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาด ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน🐟🐟🐟🐟

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดอาหารปลอดภัย โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำรองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดอาหารปลอดภัย โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยและตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ตลาดนัดอาหารปลอดภัย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ซึ่งมีร้านค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา กลุ่มเรือประมงจำลอง กลุ่มวิสาหกิจอาหารทะเลแปรรูปบ้านชายทะเลรางจันทร์ กลุ่มวิสาหกิจบ้านกระซ้าขาว กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี กลุ่มวิสาหกิจบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจบ้านกลางคลองตาปลั่ง กลุ่มวิสาหกิจบ้านคลองสำโรง และสินค้าจากตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อไป

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร เสริมแกร่งผู้นำชุมชนและพัฒนากรบรรจุใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ตำบลคลองตัน 🐟🐟🐟...
07/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร เสริมแกร่งผู้นำชุมชนและพัฒนากรบรรจุใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ตำบลคลองตัน 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลคลองตัน และพัฒนากรบรรจุใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลคลองตัน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ด้วยอัตลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ตามกรอบแนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ตำบลคลองตัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ตำบลคลองตัน 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น...
06/09/2023

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข ตำบลคลองตัน 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกลไกทีมปฏิบัติการตำบลคลองตัน มีการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ตำบลคลองตัน เป็นต้นแบบของการพัฒนางานพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลคลองตัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมการประกวด CD KM AWARD เฟ้นหาสุดยอดคนเก่ง พช.🐟🐟🐟วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ นวลน...
06/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมการประกวด CD KM AWARD เฟ้นหาสุดยอดคนเก่ง พช.🐟🐟🐟

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดองค์ความรู้และทักษะในงานพัฒนาชุมชน (CD KM AWARD) โดยมีการแบ่งปันองค์ความรู้ในการทำงานที่สามารถเป็นต้นแบบในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน รวมถึงแสดงศักยภาพและทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมการประกวด การเขียนแผนที่ความคิด Mind Mapping และการนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดร่วมส่งบุคลากรร่วมประกวดจำนวนมาก

จากนั้น เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันพัฒนาชุมชน 2566 ครั้งที่ 12 วาระครบรอบ 61 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2023) ได้แก่
1. รางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ
2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3. รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน
4. รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับดีเด่น
5. รางวัลข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)

ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานได้ชื่นชมกันในครั้งนี้ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร/กรมการพัฒนาชุมชน

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ในงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566 (CD DAY 2023)”🐟🐟🐟🐟วันที่ 4 กันยาย...
04/09/2023

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ในงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566 (CD DAY 2023)”🐟🐟🐟🐟

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ งานวันพัฒนาชุมชน 2566 ครั้งที่ 12 วาระครบรอบ 61 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2023) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน บุคคล กลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน และบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 😎 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
1. รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด (ผู้นำ อช.) จำนวน 2 รางวัล
4. รางวัลกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 รางวัล
5. รางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 1 รางวัล

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou

📸ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634411717

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร Fanpage:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด