สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

.         ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมตำแหน...
15/11/2021

. ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมตำแหน่ง
...พนักงานทั่วไป...

. ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมตำแหน่ง
...พนักงานทั่วไป...

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ
05/11/2021

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญกา...
04/11/2021

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีศาลจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ จำเลยในความผิดฐานปล่อยสัตว์ดุร้ายในประการที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน (สุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์ 5 ตัว) ซึ่งเป็นข่าวอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอศาล ประกอบการพิจารณาต่อไป

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีศาลจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ จำเลยในความผิดฐานปล่อยสัตว์ดุร้ายในประการที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน (สุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์ 5 ตัว) ซึ่งเป็นข่าวอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอศาล ประกอบการพิจารณาต่อไป

26/10/2021
05/10/2021
10/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
🔊🔊🔊🔊🔊📢📢📢📢📢 https://forms.gle/N4p6vPK5xm7D4pJb9ประกาศการรายงานตัวในเดือนกันยายน 2564 ให้กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ดังกล่าวนะคะ ...
05/09/2021
คป.12 ก แบบบันทึกการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้

🔊🔊🔊🔊🔊📢📢📢📢📢
https://forms.gle/N4p6vPK5xm7D4pJb9
ประกาศการรายงานตัวในเดือนกันยายน 2564 ให้กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ดังกล่าวนะคะ ส่วนเรื่องการทำงานบริการสังคมและการรายงานตัวครั้งสุดท้ายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ 😊 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อในวันเวลาราชการที่หมายเลข
034-413966 และ 034-413967
มือถือ 0655242730

คำชี้แจง: .ให้ท่านกรอกข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรายงานตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ.....

🔊🔊🔊🔊🔊📢📢📢📢📢 https://forms.gle/8twdsKDZWy7b5wB26ประกาศการรายงานตัวในเดือนสิงหาคม 2564 ให้กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ดังกล่าวนะคะ ...
08/08/2021
คป.12 ก แบบบันทึกการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้

🔊🔊🔊🔊🔊📢📢📢📢📢
https://forms.gle/8twdsKDZWy7b5wB26
ประกาศการรายงานตัวในเดือนสิงหาคม 2564 ให้กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ดังกล่าวนะคะ ส่วนการรายงานตัวครั้งสุดท้ายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ 😊 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อในวันเวลาราชการที่หมายเลข
034-413966 และ 034-413967
มือถือ 0655242730

คำชี้แจง: .ให้ท่านกรอกข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรายงานตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ.....

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีการรายงานตัวในเดือนกรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลใน QR CODE https://form...
23/07/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีการรายงานตัวในเดือนกรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลใน QR CODE

https://forms.gle/8twdsKDZWy7b5wB26

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีการรายงานตัวในเดือนกรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลใน QR CODE

https://forms.gle/8twdsKDZWy7b5wB26

22/07/2021

แจ้ง ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบ ท่านใดที่มีกำหนดนัดรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดใหม่ราษฎร์นุกูล อำเภอบ้านแพ้ว ให้เลื่อนกำหนดนัดรายงานตัวออกไปก่อน
โดยให้ท่านไปรายงานตัวอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ตามวันที่ระบุไว้ในสมุดนัด ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
❤️❤️❤️❤️❤️
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ คุมประพฤติสมุทรสาครเป็นห่วง

ประกาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
20/07/2021

ประกาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

#ขอบพระคุณจากใจจากชาวคุ้มประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
19/07/2021

#ขอบพระคุณจากใจจากชาวคุ้มประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

#ขอบพระคุณจากใจจากชาวคุ้มประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

14/07/2021
.      คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและวินัยจราจร      วันที่ 8 กรกฎ...
08/07/2021

. คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและวินัยจราจร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ พร้อมพนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและวินัยจราจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสมุทรสาคร (วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและช่องทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่นตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

. คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและวินัยจราจร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ พร้อมพนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและวินัยจราจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสมุทรสาคร (วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและช่องทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่นตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

คุมประพฤติสมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวและชุมชนนางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทร...
07/07/2021

คุมประพฤติสมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวและชุมชน

นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ ประสานเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน เข้าทำการจับกุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และมีพฤติกรรมเป็นภัยร้ายแรงต่อครอบครัวและชุมชน เพื่อนำตัวส่งสถานที่ควบคุมตัว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุมประพฤติสมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวและชุมชน

นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายวิโรจน์ บัวเงิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ ประสานเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน เข้าทำการจับกุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และมีพฤติกรรมเป็นภัยร้ายแรงต่อครอบครัวและชุมชน เพื่อนำตัวส่งสถานที่ควบคุมตัว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกัลยา ภม...
06/07/2021

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกัลยา ภมร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะเพียงพอเลี้ยงชีพ ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนา และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไก่ดีตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่นตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกัลยา ภมร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะเพียงพอเลี้ยงชีพ ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนา และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไก่ดีตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่นตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สำนักงานคุมพฤติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการเตือนจากศูนย์ EM CC กรณีผู้ถูกคุมผิดเงื่อนไข ในก...
18/06/2021

สำนักงานคุมพฤติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการเตือนจากศูนย์ EM CC กรณีผู้ถูกคุมผิดเงื่อนไข ในการออกนอกพื้นที่
ตรวจสอบพบว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนของระบบ GPS ของอุปกรณ์ติดตามตัว
จึงได้แนะนำผู้ถูกคุมความประพฤติให้เดินทางไปสำนักงาน คุณประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ติดตามตัวดังกล่าว

สำนักงานคุมพฤติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการเตือนจากศูนย์ EM CC กรณีผู้ถูกคุมผิดเงื่อนไข ในการออกนอกพื้นที่
ตรวจสอบพบว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนของระบบ GPS ของอุปกรณ์ติดตามตัว
จึงได้แนะนำผู้ถูกคุมความประพฤติให้เดินทางไปสำนักงาน คุณประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ติดตามตัวดังกล่าว

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)...
18/06/2021

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นายเลอพงษ์ จันทร์ทอง อาสาสมัครคุมประพฤติพร้อมพนักงานคุมประพฤติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข ปัญหาตามสภาพและความต้องการ ของผู้ถูกคุมรายดังกล่าว

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นายเลอพงษ์ จันทร์ทอง อาสาสมัครคุมประพฤติพร้อมพนักงานคุมประพฤติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข ปัญหาตามสภาพและความต้องการ ของผู้ถูกคุมรายดังกล่าว

18/06/2021
การประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานประพฤติจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพฤหัสที่...
17/06/2021

การประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ
สังกัดสำนักงานประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

16/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
08/06/2021
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครครัโยธิน อำ...
07/06/2021

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครครัโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครครัโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานทำโดยให้ผู้กระทำผิดที่ ว่างานหรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจลักษณะ หรือรับจ้างทั่วไปท...
04/06/2021

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานทำ
โดยให้ผู้กระทำผิดที่ ว่างานหรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจลักษณะ หรือรับจ้างทั่วไปที่ต้องการ มีรายได้ประจำโดยการทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร กรมคุมประพฤติจึงขอความร่วมมือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการสำรวจผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทำงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามข้อมูลจากผู้กระทำผิดและตอบในแบบสำรวจ ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้การสำรวจมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามมาที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ 034-413966-7

02/06/2021
02/06/2021
18/05/2021
05/05/2021
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการประกวดท...
05/05/2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
จัดโครงการประกวดทำอาหาร “street food สร้างอาชีพ”
ด้วยกรมคุมประพฤติมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงจัดให้มีการแข่งขันประกวดทำอาหาร
เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสได้แสดงฝีมือในการทำอาหารและฝึกทักษะการทำอาหารที่ถูกต้อง
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการทำอาหารไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของกรมคุมประพฤติ

03/05/2021
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมทำงานบริ...
03/05/2021

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดแข่งขันประกวดทำอาหาร ”Street Food สร้างอาชีพ” ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ที่อยู่

923/588 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย
Samut Sakhon
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034413967

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พี่รุ้งพา​ผู้ถูกคุมความประพฤติ​ทำงานบริการสังคมอยู่ที่นี่นะคะ​ ใครมาไม่ถูก​ กด​จีพีเอส​ตามมาได้เลยคะ​ รอๆๆๆๆ
เปิดทำการวันใหนบ้างครับ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร - ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ 10 ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - หากพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 - โปรดแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 โทร 025176624 - หรือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมคุมประพฤติ โทร 021414769
พีครับผมอยาก ถาม หน่อยผมจบการบำบัด จากศูนย์สาธารณะสุข 35 หัวหมาก แล้วระบบออนไลน์ไปแล้วแล้วต้องรับเอกสารที่ กรมประพฤติหรือป่าว