ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

8 ธันวาคม 2563          นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้...
08/12/2020

8 ธันวาคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิชาการ และบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณฐานกลศาสตร์ และฐานนาฬิกาแดด เคลื่อนย้ายต้นเฟื่องฟ้าจัดรูปทรงให้สวยงามมากขึ้นเหมาะกับการถ่ายรูป เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการต่อผู้มารับบริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรม...
07/12/2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมมากมายมาร่วมสนุกด้วยกันทางวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะ ทางความคิด เนื่องในเทศกาล Mahachai night market ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 4-6 ธันวาคม ประจำปี 2563 ณ CentralPlaza Mahachai จ.สมุทรสาคร เวลาจัดกิจกรรม 14.30 – 21.00 น.

4 ธันวาคม 2563        นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชกา...
07/12/2020

4 ธันวาคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็น “วันดินโลก”ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เวลา 09.30น.

3 ธันวาคม 2563  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินี จ...
07/12/2020

3 ธันวาคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินี จันใจ๋ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และบุคลากร จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สติปัญญา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพัฒนาการ ณ โรงเรียนวัดนาคราช สมุทรปราการ

1 ธันวาคม 2563  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางประภากร ไหล...
01/12/2020

1 ธันวาคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางประภากร ไหลล้น หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พนักงานราชการ และบุคลากร จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สติปัญญา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพัฒนาการ ณ โรงเรียนวัดปากลัด สมุทรสงคราม

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
30/11/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

#ดวงจันทร์ ขณะ 18:10 น. 30.11.2020

กำลังเกิด #จันทรุปราคาเงามัว
สังเกตด้วยตาเปล่าค่อนข้างยาก
ออกมาชมจันทร์กันครับ

30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้ให้การตอนรับคณะเยี่ยมชมจา...
30/11/2020

30 พฤศจิกายน 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้ให้การตอนรับคณะเยี่ยมชมจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเเห่งญี่ปุ่น (JICA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายหัวข้อภาพรวมการปฏิบัติงาน และการทำกิจกรรม จากวิทยากรนำชม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรา...
30/11/2020

30 พฤศจิกายน 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

27/11/2020
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Rerun : "สนุกกับความเฉื่อย"
ความเฉื่อยในทางฟิสิกส์คืออะไรอธิบายด้วยกิจกรรม "ไพ่หลุดเหรียญหล่น" จากนั้น มาร่วมสนุกและลุ้นไปกับกิจกรรม "ดึงผ้าท้า 10 กระป๋อง"

"สนุกกับความเฉื่อย"

ความเฉื่อยในทางฟิสิกส์คืออะไรอธิบายด้วยกิจกรรม "ไพ่หลุดเหรียญหล่น" จากนั้น มาร่วมสนุกและลุ้นไปกับกิจกรรม "ดึงผ้าท้า 10 กระป๋อง"

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
25/11/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

25/11/2020
พบฟอสซิลวาฬสายพันธุ์ใหม่ ข่าวค่ำ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 #NBT2HD

พบฟอสซิลวาฬสายพันธุ์ใหม่ ข่าวค่ำ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 #NBT2HD

ทีมนักธรณีวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจขุดค้นโครงกระดูกวาฬเกือบสมบูรณ์ทั้งตัว หลัง....

17/11/2020
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

"สนุกกับการลอยการจม"

มาสนุกกับเรื่องของการลอยการจม พร้อมไขข้อสงสัย ใคร ๆ ก็ลอยน้ำได้จริงหรือ ? เชิญรับชมกันได้เลยครับ

17/11/2020

มนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์มาแล้วจริงหรือ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
11/11/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

02/11/2020
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

เกมคณิตคิดสนุก ตอน รวมมิตรเกมคณิต ตอนที่ 1 (ชั่ง ๆ ตวง ๆ)

มาสนุกคิดกับเกมคณิตที่เกี่ยวกับการชั่งและการตวงในเกม "หาเหรียญปลอม" และเกม "ตวงน้ำ"

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิท...
30/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ค่าย 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีนักเรียนเข้าค่าย จำนวน 163 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

28/10/2020

Candles the series by kru beer
EP.3 "Fancy Gel Candle"
ไปชมกันเล้ยยยยยย👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

21/10/2020

Candles the series by kru beer
EP.2 "soy wax candle"
ไปชมกันเล้ยยยยยย👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

15 ตุลาคม 2563        นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นาง...
15/10/2020

15 ตุลาคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา โพธิอนุศิษย์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงานกล่าวตอนรับ พร้อมด้วยราชการ พนักราชการ และบุคลากรจัดกิจกรรมนำชมฐานการเรียนรู้ รร.อนุบาลสมฤดี
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ระหว่างที่ 15 – 16 ต.ต 63 เวลา 9.00 น

14/10/2020

Candles the series by kru beer
EP.1 "water candle"
Cr.YouTube.com#lining girl

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's cover photo
01/10/2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's cover photo

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's cover photo
01/10/2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's cover photo

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ประจำเดือน #ตุลาคม 2563ออกอากาศ #ช่วงเช้า เวลา 10.00 -10.10 น. #ช่วงบ่าย เวลา 13.30 -13.40 น. รอติดต...
29/09/2020

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ประจำเดือน #ตุลาคม 2563
ออกอากาศ #ช่วงเช้า เวลา 10.00 -10.10 น. #ช่วงบ่าย เวลา 13.30 -13.40 น. รอติดตามชมกันนะคะ

29/09/2020
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการตำเเหน่ง นักวิเคราะห์นโยบา...
29/09/2020

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
ตำเเหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบาย เเละเเผน 1 ตำเเหน่ง
นักวิชาการศึกษา 2 ตำเเหน่ง
นักวิชาการการเงิน เเละบัญชี 1 ตำเเหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 1 ตำเเหน่ง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำเเหน่ง
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล(ธุรการ) 2 ตำเเหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำเเหน่ง
พนักงานบริการ(คนสวน) 1 ตำเเหน่ง
พนักงานบริการ(เเม่บ้าน) 1 ตำเเหน่ง
ยามรักษาความปลอดภัย 2 ตำเเหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 21 - 30 กันยายน 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันเเละเวลาราชการ)
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
หรือส่งใบสมัครทาง [email protected]
โทร 063-161-5928
โทรสาร 034-452-122

24 กันยายน 2563      นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายสุ...
24/09/2020

24 กันยายน 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายสุริยา ทุดปอ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และบุคลากร จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิยาทาน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น Coding Game เปิดโลกใต้เลนส์ ภาพยนตร์วิทยาศาตร์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสหกรณ...
23/09/2020

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล จ.สมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรมค่ายเดย์โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำหรับช่วงชั้นประถม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครน ภาพรวมกิจกรรม

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
12/09/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
11/09/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
31/08/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
31/08/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post
31/08/2020

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร's post

ที่อยู่

สมุทรสาคร
Samut Sakhon
74000

เบอร์โทรศัพท์

+66631615928

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Sakhon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลาก่อนนะ
ระบายสีดาวเสาร์​กันคร้า#SCISSK
มีโอกาสจะไปเยี่ยมอาจารย์,ดูงานครับผม
10มิถุนายน2562 #Lukakimchu
10มิถุนายน2562 #Lukakimchu
กิจกรรม 10 ม.ค.62