กรมที่ดิน Fanpage

กรมที่ดิน Fanpage เพจฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมที่ดินใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของกรมที่ดิน ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

29 ก.ค. 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 7/2564 โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิ...
31/07/2021

29 ก.ค. 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 7/2564 โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี ผู้บริหาร และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบเครือข่าย Web Conference ณ ห้องประชุม 1 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...
28/07/2021
กรมที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด...

28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรกรมที่ดิน และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน : http://doltel.dol.go.th/king10/
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน        ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home ...
23/07/2021

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home (WFH) ขั้นสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้ปรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กรมที่ดินจึงของดการให้บริการ Call Center (0 2141 5555) ตามมาตรการดังกล่าวระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการให้บริการไปที่หมายเลข ☎ 06 4586 3945 (ตลอดเวลา) และ☎ 06 4586 3935 (เฉพาะเวลาราชการ)
📌เปิดให้บริการรูปแบบ Call Center อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home (WFH) ขั้นสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้ปรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กรมที่ดินจึงของดการให้บริการ Call Center (0 2141 5555) ตามมาตรการดังกล่าวระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการให้บริการไปที่หมายเลข ☎ 06 4586 3945 (ตลอดเวลา) และ☎ 06 4586 3935 (เฉพาะเวลาราชการ)
📌เปิดให้บริการรูปแบบ Call Center อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

23/07/2021
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564นิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับส...
22/07/2021

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 79
ในหัวข้อ " Executive Forum บทบาทผู้นำกับการนำพาองค์กร
ฝ่าวิกฤติ Covid-19 "
ณ ห้องประชุม อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 79
ในหัวข้อ " Executive Forum บทบาทผู้นำกับการนำพาองค์กร
ฝ่าวิกฤติ Covid-19 "
ณ ห้องประชุม อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

กรมที่ดิน ให้บริการ Application SmartLands ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รายการสนามเป้าเที่ยงวัน ทา...
21/07/2021
กรมที่ดิน ให้บริการ Application SmartLands ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

กรมที่ดิน ให้บริการ Application SmartLands ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

รายการสนามเป้าเที่ยงวัน ทาง ททบ.5 วันเสาร์ที่ 17 ก.ค.64
เวลา 12.20-12.45 น.
#ทำธุรกรรมง่ายๆ #ผ่านมือถือ

กรมที่ดิน ให้บริการ Application SmartLands ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รายการสนามเป้าเที่ยงวัน ทาง ททบ....

21/07/2021
13/07/2021
Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน        ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home ...
12/07/2021

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home (WFH) ขั้นสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้ปรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กรมที่ดินจึงของดการให้บริการ Call Center (0 2141 5555) ตามมาตรการดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 - 26 กรกฎาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการให้บริการไปที่หมายเลข ☎ 06 4586 3945 (ตลอดเวลา) และ☎ 06 4586 3935 (เฉพาะเวลาราชการ)
📌เปิดให้บริการรูปแบบ Call Center อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีมติให้ส่วนราชการ Work From Home (WFH) ขั้นสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้ปรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กรมที่ดินจึงของดการให้บริการ Call Center (0 2141 5555) ตามมาตรการดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 - 26 กรกฎาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการให้บริการไปที่หมายเลข ☎ 06 4586 3945 (ตลอดเวลา) และ☎ 06 4586 3935 (เฉพาะเวลาราชการ)
📌เปิดให้บริการรูปแบบ Call Center อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย พร้...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฎิบัติงานผ่านระบบ Web Conference ในประเด็น
- ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
- การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
- Application บริการประชาชน
- การสะสางสารบบที่ดิน
- การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน 3 ส่วน
- การสะสางงานค้างออกโฉนดที่ดินสืบเนื่องจากส.ค.1 (ตามโครงการ สนส.)
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยมี นายวิชัย หนูเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ...
09/07/2021

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้อาคาร
"เปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น."
📌ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ☎ 06 4586 3945

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้อาคาร
"เปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น."
📌ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ☎ 06 4586 3945

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"ฉบับวันที่ 16- 30 มิถุนายน 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 12https://spapp.dol.go.th/ebook_tra...
08/07/2021

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 16- 30 มิถุนายน 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 12
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no12/mobile/index.html#p=1

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 16- 30 มิถุนายน 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 12
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no12/mobile/index.html#p=1

กรมที่ดินพัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) เพื...
08/07/2021
E - LandsAnnouncement

กรมที่ดินพัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนสะดวก สบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บรรยายหลักสูตรนักบริหารการทูต(นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ในหัว...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บรรยายหลักสูตรนักบริหารการทูต(นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บรรยายหลักสูตรนักบริหารการทูต(นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 : นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทาง...
07/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 : นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในการกิจของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 กรมที่ดิน

🔖โปรโมชั่น ‼ เดือนกรกฎาคมสั่ง 5 ตัวขึ้นไป ส่งฟรีทันทีเสื้อโปโล 120 ปี กรมที่ดิน รุ่น Limited Edition ล็อตสุดท้าย พร้อมส่...
06/07/2021

🔖โปรโมชั่น ‼ เดือนกรกฎาคม
สั่ง 5 ตัวขึ้นไป ส่งฟรีทันที
เสื้อโปโล 120 ปี กรมที่ดิน รุ่น Limited Edition ล็อตสุดท้าย พร้อมส่ง ตัวละ 300 บาท
(สั่งไม่ถึง 5 ตัว ค่าส่งตัวละ 20 บาท)
สนใจติดต่อ ☎ 02 141 5592 - 3
Fax. 02 143 9004

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานนำการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ...
06/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานนำการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่ (Site visit) ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน
โดย กรมที่ดิน รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน โครงการ”บอกดิน”เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(รายหมวด) หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน เข้าร่วม บันทึกเทปถวายพร...
06/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน เข้าร่วม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

03/07/2021
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจราชการสำนักงานที่ดินทั่วประเทศผ่านระบบ Web Conference จ...
03/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจราชการสำนักงานที่ดินทั่วประเทศผ่านระบบ Web Conference จังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางก...
03/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

02/07/2021

เรื่อง เเจ้งบอกดิน 2 เพื่อทราบความคืบหน้าครับเพื่อนๆ fb ของผม

โครงการบอกดิน 2 ปี 2564 สิ้นสุดระยะเวลาการับแจ้งตำแหน่งที่ดิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนแล้วนะครับ มีผู้เข้ามาแจ้งตำแหน่งที่ดินเพื่อรับการตรวจสอบ จำนวนประมาณ 442,924 รายครับ ขอเวลาประมวลผลสักนิดครับ ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเบื้องต้นที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปครับ ที่ https://bokdin2.dol.go.th

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน ร่วมบริจาคสี่งของ...
29/06/2021

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดิน ร่วมบริจาคสี่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (รายได้จากการให้เช่าบูชาองค์พญาครุฑ รุ่น"รวยในแผ่นดิน" เนื่องในวันครบรอบ 120 ปี กรมที่ดิน ) ให้แก่นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสนับสนุนแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งทำหน้าที่ให้การรักษาแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

กรมที่ดิน ดำเนินการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี...
25/06/2021

กรมที่ดิน ดำเนินการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมที่ดินจึงได้ กำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสนับสนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามยุทธการฯ ตลอดจนติดตาม กวดขัน สอดส่องดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และรายงานให้กรมที่ดินทราบเป็นประจำภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
- ให้ทุกสำนัก/กอง กลุ่ม/ศูนย์ ปฏิบัติตามยุทธการฯ ตลอดจนติดตาม กวดขัน สอดส่องดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเด็ดขาด และรายงานให้กรมที่ดินทราบเป็นประจำภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง

กรมที่ดิน ดำเนินการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมที่ดินจึงได้ กำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสนับสนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามยุทธการฯ ตลอดจนติดตาม กวดขัน สอดส่องดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และรายงานให้กรมที่ดินทราบเป็นประจำภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
- ให้ทุกสำนัก/กอง กลุ่ม/ศูนย์ ปฏิบัติตามยุทธการฯ ตลอดจนติดตาม กวดขัน สอดส่องดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเด็ดขาด และรายงานให้กรมที่ดินทราบเป็นประจำภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง

25/06/2021

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่แต่ในบ้าน ไม่เดินทางหากไม่จำเป็น หรือทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 แต่หลายคนยังจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อติดต่อทำธุระเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมด้านที่ดินต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีวิธีตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่ง่ายกว่านั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์หรือบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินง่าย ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จึงได้พัฒนาระบบบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตขึ้น หรือที่เรียกว่า “LandsMaps” โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง และบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้วันนี้การค้นหาตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกว่า 84 ล้านครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง มีวิธีการใช้งานง่ายเพียงกรอกเลขโฉนดที่ดิน อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล ครับ

นอกจากนี้กรมที่ดินได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มฟังก์ชันดี ๆ ที่เปิดให้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาอีกมากมาย เช่น รองรับการเข้าใช้งานได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 200,000 ครั้ง แสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน และมีระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตและมีระบบลงทะเบียนผ่าน Social (Google Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business) ซึ่งกรมที่ดิน คาดหวังว่า “LandsMaps” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายและห่างไกลจากโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” หรือ “SMARTLANDS” ได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ครับ https://www.matichon.co.th/publicize/news_2794638

ขอเชิญพี่น้องชาวดินทุกท่านติดตามอ่านหนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"ในรูปแบบ E-Book ได้ทาง เว็บไซต์กรมที่ดิน หมวดเมนู...
24/06/2021

ขอเชิญพี่น้องชาวดินทุกท่าน
ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ในรูปแบบ E-Book ได้ทาง เว็บไซต์กรมที่ดิน หมวดเมนู "เอกสารเผยแพร่" หัวข้อ หนังสือพิมพ์ "ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
https://www.dol.go.th/Pages/samphanland.aspx
หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 11
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no11/mobile/index.html#p=1

ขอเชิญพี่น้องชาวดินทุกท่าน
ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ในรูปแบบ E-Book ได้ทาง เว็บไซต์กรมที่ดิน หมวดเมนู "เอกสารเผยแพร่" หัวข้อ หนังสือพิมพ์ "ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
https://www.dol.go.th/Pages/samphanland.aspx
หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 11
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no11/mobile/index.html#p=1

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหล
Samut Sakhon
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621415555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมที่ดิน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมที่ดิน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

กรมที่ดิน Department of Lands

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องนัดก่อนล่วงหน้านึงอาทิตย์
คับ
ท่านอธิบดีกรมที่ดิน นายนิสิต จัยทร์สมวงษ์ ที่นับถือครับผมอยากทราบและขอความเมตตาจากท่านเนื่องจากว่าทางครอบครัวของกระผมได้มีหนังสือติดตามเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดินฝ่ายรังวัดมายังกรมที่ดินเมื่อเดือนตุลาคม2563แล้วจนบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบผมจึงขอให้ท่านช่วยตามเรื่องให้ทางกระผมด้วยเจ้าของเรื่องชื่อนางผดุง นิลคำ25/3 ม1. ต.สถาน. อ.เชียงของ.จ.เชียงราย 57140. ขอให้ท่านช่วยติดถามด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับ
8-9 ธันวาคม 2563 เปิดทำการนะคะ
หะลอดตีนมาได้แต่จะลอดทุกวันมั้ยบี
ไปโอนห้องชุดที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายครอบครองไม่ครบ 5 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพราะ 2% หรือไม่
เมื่อไหร่รางวัดจะออกมาตรวจสักทียื่นเรื่องปีกว่าเเล้ว
สมุดเหลือง ที่ดินนี้คือแบบไหนครับ
เรียนถามท่านสมาชิกในเพจ หรือ ท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง.... ...อยากทราบว่า ในกรณีที่มีการซื้อขายบ้านมือสอง ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองที่รัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจ ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เหลือ 0.01% เราจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการตัวนี้หรือไม่ครับ
ช่วงนี้เว็ปกรมที่ดิน (เว็ประบบค้นหารูปแปลงที่ดิน) ล่ม และใช้งานติดขัดบ่อยมาก ไม่ทราบว่าการปิดระบบซ่อมแซมในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา(15 สิงหาคม) คืบหน้าไปถึงระดับใดแล้วครับ ? เนื่องจากช่วงนี้ มีหน่วยงานที่ต้องใช้งานเว็ปไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน แต่การเปิดใช้งานเว็ป เป็นไปอย่างไม่สะดวกนัก ล่มบ้าง , ใช้งานไป ก็ล่ม , เป็นๆ หายๆ บ่อยมาก (ในช่วงหลังๆ มานี่) ทำให้การทำงาน ไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องได้ จึงขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการทำงานของเว็ปไซต์ ช่วยดำเนินการเพื่อให้เว็ประบบค้นหาแปลงที่ดิน กลับมาใช้งานได้ดีตามปกติด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
ระบบค้นรูปแปลงที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เวปล่มบ่อยมากครับ ฝากพิจารณาแก้ไขด้วยนะครับ
ทำไมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่โคราชบริการได้แย่มากพูดจาไม่ดีเลย