กรมที่ดิน Fanpage

กรมที่ดิน Fanpage เพจฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมที่ดินใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของกรมที่ดิน ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

15/10/2021
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บันทึกเทปรายการข่าวเช้าหัวเขียว ทางไทยรัฐทีวี ช่อง...
14/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บันทึกเทปรายการข่าวเช้าหัวเขียว ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และเนชั่นทีวี ช่อง 22 ในประเด็นกรมที่ดิน "คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2564 สู่การพัฒนาการบริการเพื่อประชาชนด้วยมาตรฐานสากล และแผนการขับเคลื่อนกรมที่ดินสู่มาตรฐานระดับสากล ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพ...
14/10/2021

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และนำรายได้สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...
13/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหารกรมที่ดินร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมที่ดิน

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคั...
12/10/2021

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

12/10/2021
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ถวายโฉนดที่ดินให้แก่พระเทพรัตนมุนี ผู้...
11/10/2021

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ถวายโฉนดที่ดินให้แก่พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และคณะร่วมในพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  กรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบ...
11/10/2021

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบและติดตามผลการตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดินและผู้ตรวจราชการกรมที่ดินร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

11/10/2021
11/10/2021
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระท...
09/10/2021

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินและคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน โรงครัว และรถผลิตน้ำดื่ม ณ วัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร พ...
09/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฎิบั.ติงานผ่านระบบ Web Conference
โดยมี นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ นายวิชัย หนูเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

08/10/2021
08/10/2021
Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาดม 2564เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำก...
08/10/2021

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาดม 2564
เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะปิดอาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
เพื่อยกระดับดวามปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ใช้อาคาร
เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 1 ตุลาดม 2564
เวลา 08.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถติดต่อได้ที่
06 45863945

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาดม 2564
เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะปิดอาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
เพื่อยกระดับดวามปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ใช้อาคาร
เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 1 ตุลาดม 2564
เวลา 08.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถติดต่อได้ที่
06 45863945

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชกา...
06/10/2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรมที่ดินได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของ คทช.จังหวัด จำนวน 203 พื้นที่ 52 จังหวัด โดยขอให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดจัดประชุม คทช.จังหวัด และตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ส่งให้กรมที่ดินโดยเร็ว และให้เร่งรัดดำเนินการสำรวจพื้นที่หรือลงพื้นที่คัดเลือกบุคคล รวมทั้งสร้างกระบวนการรับรู้และทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ และในเรื่องเดินสำรวจออกโฉนดทีดิน ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง อย่าให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ เช่นป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน หารือแนวทางวิธีปฏิบัติการจดจำนองร่วมกับธนาคารอาคารสงเ...
06/10/2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน หารือแนวทางวิธีปฏิบัติการจดจำนองร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมที่ดิน

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธ...
06/10/2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและแสดงความเห็นกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

06/10/2021
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนากรมที่ดิน 2565 ตามนโย...
06/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนากรมที่ดิน 2565
ตามนโยบาย “ก้าวต่อไม่หยุด...กรมที่ดิน 2565 : DOL 2022”

ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน มีแนวทางที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด จำนวน 7 โครงการ จะเป็นงานนวัตกรรมต่อยอดสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใส

โครงการแรก การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท่านที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ใดๆ ก็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

โครงการที่สอง การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อการบริการ 2 ประเภท คือ 1. การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน 2. การตรวจสอบหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นการบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถชำระค่าใช้จ่ายการบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน จะเป็นงานนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย

โครงการที่สาม การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps กรมที่ดินจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps ให้เป็นช่องทางหลักเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นด้วย

โครงการที่สี่ แอพพลิเคชั่น CondoMaps ระบบค้นหาตำแหน่งอาคารชุด/ห้องชุด แบบ 3 มิติ แอพพลิเคชั่นตัวใหม่นี้ จะเป็นการพัฒนาต่อจากแอพพลิเคชั่น Landsmaps ซึ่งเป็นบริการของที่ดินพื้นราบ แต่ CondoMaps จะเป็นบริการแสดงตำแหน่งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิห้องชุดทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นนวัตกรรมอีกงานที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลอาคารห้องชุด ให้เป็นระบบ สร้างความสะดวกสบายให้ประชาชน และเป็นการสร้างศักยภาพของภาครัฐให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

โครงการที่ห้า การยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ โครงการนี้จะทำให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรังวัดในที่ดินทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สามารถยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบออนไลน์ และในวันรังวัดท่านก็เดินทางไปที่ที่ดินได้เลย ทำให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

โครงการที่หก การรับชำระค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ประชาชนที่รับบริการด้านการรังวัดที่ดิน สามารถเลือกที่จะชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเมื่อประชาชนชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที เป็นอีกโครงการที่ลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของภาครัฐมากขึ้น

โครงการที่เจ็ด โครงการสุดท้าย การออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน จะเป็นงานที่ช่วยสร้างตัวชี้วัด (KPI) ให้กับกรมที่ดินและประชาชน ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการจะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน นับแต่วันทำการรังวัด โดยที่ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินครอบครองและทำประโยชน์ และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 7 โครงการ จะเป็นนวัตกรรมที่กรมที่ดินจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประชาชน เป็นเสมือนเป้าหมายในการพัฒนาในปีหน้า เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ สร้างความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพิ่มมาตรฐานการทำงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐ และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

04/10/2021

เรื่อง “ก้าวต่อไม่หยุด....กรมที่ดิน 2565 : DOL 2022”

วันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆ อยากมาบอกเพื่อนๆ ครับ ในปีหน้านี้ กรมที่ดินมีงานที่เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด 7 โครงการ ครับ จะเป็นงานนวัตกรรมต่อยอดสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสครับ

โครงการแรก การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท่านที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ใดๆ ก็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

โครงการที่สอง การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อการบริการ 2 ประเภท คือ 1. การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน 2. การตรวจสอบหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นการบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถชำระค่าใช้จ่ายการบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน จะเป็นงานนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย

โครงการที่สาม การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps กรมที่ดินจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps ให้เป็นช่องทางหลักเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นด้วย

โครงการที่สี่ แอพพลิเคชั่น CondoMaps ระบบค้นหาตำแหน่งอาคารชุด/ห้องชุด แบบ 3 มิติ แอพพลิเคชั่นตัวใหม่นี้ จะเป็นการพัฒนาต่อจากแอพพลิเคชั่น Landsmaps ซึ่งเป็นบริการของที่ดินพื้นราบ แต่ CondoMaps จะเป็นบริการแสดงตำแหน่งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิห้องชุดทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นนวัตกรรมอีกงานที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลอาคารห้องชุด ให้เป็นระบบ สร้างความสะดวกสบายให้ประชาชน และเป็นการสร้างศักยภาพของภาครัฐให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

โครงการที่ห้า การยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ โครงการนี้จะทำให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรังวัดในที่ดินทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สามารถยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบออนไลน์ และในวันรังวัดท่านก็เดินทางไปที่ที่ดินได้เลย ทำให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

โครงการที่หก การรับชำระค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ประชาชนที่รับบริการด้านการรังวัดที่ดิน สามารถเลือกที่จะชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเมื่อประชาชนชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที เป็นอีกโครงการที่ลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของภาครัฐมากขึ้น

โครงการที่เจ็ด โครงการสุดท้าย การออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน จะเป็นงานที่ช่วยสร้างตัวชี้วัด (KPI) ให้กับกรมที่ดินและประชาชน ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการจะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน นับแต่วันทำการรังวัด โดยที่ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินครอบครองและทำประโยชน์ และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 7 โครงการ จะเป็นนวัตกรรมที่กรมที่ดินจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประชาชน เป็นเสมือนเป้าหมายในการพัฒนาในปีหน้า เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ สร้างความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพิ่มมาตรฐานการทำงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐ และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

“สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนคำมั่นหมายของผม ที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนครับ”

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทยก...
04/10/2021

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยงานกาชาดฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

04/10/2021

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ร่วมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับมอบเกียรติบัตร ในรางวัลชมเชย ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแ...
04/10/2021

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 30 กันยายน 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมส่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอก...
01/10/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมส่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 กันยายน 2564 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมส่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ กระทรวงมหาดไทย

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินปิดให้บริการ์ในวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ...
01/10/2021

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ปิดให้บริการ์ในวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด : ปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ใช้อาคาร
เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาดม 2564
เวลา 08.00 น.
ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่
06 4586 3945

Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ปิดให้บริการ์ในวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด : ปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการชั่วคราวเพื่อพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ใช้อาคาร
เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาดม 2564
เวลา 08.00 น.
ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่
06 4586 3945

เปิดประสบการณ์...ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage Touc...
01/10/2021

เปิดประสบการณ์...ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage Touch screen รู้ครบเรื่องที่ดิน…ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เปิดประสบการณ์...ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage Touch screen รู้ครบเรื่องที่ดิน…ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหารร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้...
30/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหารร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน facebookคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ให้แก่สำนักงานที่ดิน จำนวน 76 แห่ง แบ่งเป็น รางวัลระดับเป็นเลิศ (โล่สีทอง) ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา รางวัลระดับก้าวหน้า (โล่สีเงิน) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี และรางวัลระดับพื้นฐาน (โล่สีฟ้า) อีกจำนวน 73 แห่ง
ทั้งนี้กรมที่ดินได้นำนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ภายใต้หลักการ ๓ ด้าน
1. ด้านสถานที่ : เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน โดยมี สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สถานที่จอดรถเพียงพอ มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร Free Wifi มีจุดบริการผู้สูงอายุ พระภิกษุและผู้พิการ เป็นกรณีพิเศษ
2. ด้านบุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ด้านงานที่ให้บริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความง่าย และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน เช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน E-Qlands ในการนัดหมายจดทะเบียนและรังวัดล่วงหน้า การค้นหาประกาศออนไลน์ผ่านระบบ E–LandsAnnouncement มีระบบ [email protected] สำหรับให้ประชาชนติดตามงาน และมีมาตรฐานเวลาที่ชัดเจน เป็นต้น

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหล
Samut Sakhon
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621415555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมที่ดิน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมที่ดิน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

กรมที่ดิน Department of Lands

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องนัดก่อนล่วงหน้านึงอาทิตย์
คับ
ท่านอธิบดีกรมที่ดิน นายนิสิต จัยทร์สมวงษ์ ที่นับถือครับผมอยากทราบและขอความเมตตาจากท่านเนื่องจากว่าทางครอบครัวของกระผมได้มีหนังสือติดตามเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดินฝ่ายรังวัดมายังกรมที่ดินเมื่อเดือนตุลาคม2563แล้วจนบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบผมจึงขอให้ท่านช่วยตามเรื่องให้ทางกระผมด้วยเจ้าของเรื่องชื่อนางผดุง นิลคำ25/3 ม1. ต.สถาน. อ.เชียงของ.จ.เชียงราย 57140. ขอให้ท่านช่วยติดถามด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับ
8-9 ธันวาคม 2563 เปิดทำการนะคะ
หะลอดตีนมาได้แต่จะลอดทุกวันมั้ยบี
ไปโอนห้องชุดที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายครอบครองไม่ครบ 5 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพราะ 2% หรือไม่
เมื่อไหร่รางวัดจะออกมาตรวจสักทียื่นเรื่องปีกว่าเเล้ว
สมุดเหลือง ที่ดินนี้คือแบบไหนครับ
เรียนถามท่านสมาชิกในเพจ หรือ ท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง.... ...อยากทราบว่า ในกรณีที่มีการซื้อขายบ้านมือสอง ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองที่รัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจ ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เหลือ 0.01% เราจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการตัวนี้หรือไม่ครับ
ช่วงนี้เว็ปกรมที่ดิน (เว็ประบบค้นหารูปแปลงที่ดิน) ล่ม และใช้งานติดขัดบ่อยมาก ไม่ทราบว่าการปิดระบบซ่อมแซมในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา(15 สิงหาคม) คืบหน้าไปถึงระดับใดแล้วครับ ? เนื่องจากช่วงนี้ มีหน่วยงานที่ต้องใช้งานเว็ปไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน แต่การเปิดใช้งานเว็ป เป็นไปอย่างไม่สะดวกนัก ล่มบ้าง , ใช้งานไป ก็ล่ม , เป็นๆ หายๆ บ่อยมาก (ในช่วงหลังๆ มานี่) ทำให้การทำงาน ไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องได้ จึงขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการทำงานของเว็ปไซต์ ช่วยดำเนินการเพื่อให้เว็ประบบค้นหาแปลงที่ดิน กลับมาใช้งานได้ดีตามปกติด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
ระบบค้นรูปแปลงที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เวปล่มบ่อยมากครับ ฝากพิจารณาแก้ไขด้วยนะครับ
ทำไมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่โคราชบริการได้แย่มากพูดจาไม่ดีเลย