ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโ, เลขที่ 120 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง, Samut Sakhon.

เปิดเหมือนปกติ

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระเมตตา ประชาไทย ไม่รู้สิ้น
ทั้งแผ่นดิน ทรงโอบเอื้อ เพื่อสยาม
พระกรุณา นำผาสุก ทุกเขตคาม
เทิดพระนาม นบบูชา อภิวันทน์

ป่าชายเลน ทะเลไทย ได้รักษา
ชาวประชา อยู่เย็น เป็นสุขสันต์
ป่ารักน้ำ น้ำรักป่า พึ่งพากัน
ไทยคงมั่น ด้วยบุญญา พระบารมี

เฉลิมพระชนม์ พรรษา มาบรรจบ
ศิระนบ น้อมไตรรัตน์ สวัสดิ์ศรี
เทพบันดาล พระชนม์ยืน ชื่นชีวี
ปวงข้าฯ นี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์เป็น ศูนย์รวมใจ ไทยทั่วหล้า
คือมิ่งขวัญ ปวงประชา สง่าศรี
ประชาราษฎร์ เป็นสุข ทุกธานี
พระบารมี ยิ่งใหญ่ หาใดปาน

ทำความดี ด้วยหัวใจ อุ่นไอรัก
ไทยประจักษ์ ทรงสร้างไว้ ให้สืบสาน
ทั้งรักษา ต่อยอด ยั่งยืนนาน
ดั่งสายธาร พระเมตตา ปกธานี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ถวายพระพร ภูวนาถ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วปฐพี
ประทานพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26/07/2021

"มารู้จักกันหน่อย วันป่าชายเลนโลก"

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน (International Day For The Conservation of the Mangrove Ecosystem) หรือ วันป่าชายเลนโลก
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันป่าชายเลนโลก

25/07/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันเข้าพรรษา

24/07/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งคือพระธรรม และพราหมณ์โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในโลก จึงเกิดพระสงฆ์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี วันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันอาสาฬหบูชา

13/07/2021

“๑๓ กรกฎาคม ทรงพระเจริญ”
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

04/07/2021

“๔ กรกฎาคม ทรงพระเจริญ”

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

26/06/2021

“ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
21/06/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
20/06/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

16/06/2021

"นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๓"
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล คล้ายกับนกอีก๋อยใหญ่มากแต่ปากเรียวกว่า ขณะบินมองเห็น ขนใต้ปีกมีลายขีดสีน้ำตาลเข้มกระจาย ถิ่นอาศัย หาดเลน หาดทรายชายฝั่ง นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_362/d_18950
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #พวกเราชาวทะเล #dmcrth #dmcrknowledge #นกทะเล

16/06/2021

"นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๔"
นกปากแอ่นหางดำ ปากเรียวตรง โคนปากสีชมพู ปลายปากดำ คิ้วสีขาว หัว คอ และอกสีน้ำตาล ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลมีขอบขนสีอ่อน ตะโพกสีขาว หางสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน หาดทรายชายฝั่ง นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เนินทรายในทะเล
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_362/d_18951
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #พวกเราชาวทะเล #dmcrth #dmcrknowledge #นกทะเล

16/06/2021

"นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๕"
นกปากแอ่นหางลาย คล้ายกับนกปากแอ่นหางดำ แต่ไม่มีแถบสีขาว ที่ปีกในขณะบิน ปากเรียวตรง โคนปากสีชมพู ปลายปากดำ คิ้วสีขาว หัว คอ และอกสีน้ำตาลอ่อน ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เนินทรายในทะเล
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_362/d_18952
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #พวกเราชาวทะเล #dmcrth #dmcrknowledge #นกทะเล

16/06/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๑๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day โดยเต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปเมื่อ ๑๓๐ ล้านปีก่อนในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั่วโลกพบ ๗ ชนิด สำหรับในน่านน้ำไทยพบมากถึง ๕ ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวค้อน ปัจจุบันเต่ามะเฟืองได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน ส่วนเต่าทะเลอีก ๔ ชนิด อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒
ที่มา https://conserveturtles.org/june-16th-is-world-sea-turtle-day/
เรียนรู้เรื่องเต่าทะเล : http://km.dmcr.go.th/th/c_6
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันเต่าทะเลโลก

11/06/2021

"นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๑"
ท่านทราบหรือไม่ นกที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพย้ายถิ่นในช่วงฤดูหนาว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ นกป่า นกน้ำ นกชายเลน และนกทะเล ซึ่งมีรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ชนิด
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_256/d_18882
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #พวกเราชาวทะเล #dmcrth #dmcrknowledge #นกทะเล

11/06/2021

"นก ไม่นก มารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๒"
เพื่อนๆ สงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมนกต้องอพยพย้ายถิ่น? ทั้งนี้ ก็เพื่อค้นหาแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์จนกว่าฤดูหนาวจะผ่านพ้นไป จึงจะอพยพกลับไปยังถิ่นอาศัยเดิม และเริ่มต้นฤดูผสมพันธุ์อีกครั้ง
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_256/d_18882
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #พวกเราชาวทะเล #dmcrth #dmcrknowledge #นกทะเล

07/06/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้วันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันทะเลโลก
📌 หัวข้อการรณรงค์ปีนี้คือ The Ocean : Life and Livelihoods : รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน
📌 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปีนี้จึงไม่เน้นการจัดงานที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยเปลี่ยนมาจัดงานแบบออนไลน์
📌 การประกวดคำขวัญ : ประกาศผล https://www.facebook.com/DMCRTH/photos/a.1977583225622498/3903731553007646
📌 สารคดีวันทะเลโลก (โปรดติดตามจากเพจกรม ทช. ในโพสต์ถัดไปกันนะครับ)
📌 กิจกรรม DMCRChallenge (เต้น cover ผ่านแอป Tiktok) : ประกาศผล (โปรดติดตาม ประกาศผลเวลา ๑๐.๐๐ น. นะครับ)
📌 ของขวัญที่ไม่มีใครอยากได้รับ https://www.youtube.com/watch?v=aUTtuLfgZLk&t=1s
📌 การจัดกิจกรรมในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.dmcr.go.th/calendarAll
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันทะเลโลก

05/06/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมดูแลรักษาโลก รักษาทะเล ให้สวยและสมบูรณ์อยู่คู่กับพวกเราตลอดไป
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันสิ่งแวดล้อมโลก

03/06/2021

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น้อมเกล้า ประจงจบ นบเกศี
พระบรม ราชินี ศรีสยาม
น้ำพระทัย พระเมตตา สง่างาม
ทั่วเขตคาม ปกประชา พระบารมี
พระสถิต เป็นมิ่งขวัญ ประชาราษฎร์
ทุกรอยบาท เคียงองค์ พระทรงศรี
เสียงแซ่ซ้อง สนองคุณ บุญบารมี
ทั่วธานี ศรีสง่า ประชาไทย
ศุภมงคล เฉลิมพระชนม พรรษา
พระทรงปราศ พระโรคา พลาดิศัย
เชิญไตรรัตน์ มิ่งมงคล ดลอำไพ
ถวายพระพรชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

26/05/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา วันพระใหญ่ที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง ๓ ประการคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้แล้วยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรม ทช. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยสามารถขอรับกล้าไม้ป่าชายเลนได้จากสำนักงาน ทช. ในพื้นที่ชายฝั่งได้ทั้ง ๒๔ จังหวัด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่ตั้งของสำนักงาน ทช. ได้ที่ https://www.dmcr.go.th/department
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ #วันวิสาขบูชา

10/05/2021

"วันป่าชายเลนแห่งชาติ กรมทะเลเชิญรับกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี"
เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล ป้องกันรักษา และปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้ป่าชายเลนได้เอื้อประโยชน์ สร้างความสุข สร้างรายได้ ให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยติดต่อขอรับกล้าไม้ป่าชายเลนไปปลูกด้วยกันฟรีที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑-๑๐ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทั่วประเทศ
Click : ที่ตั้งสำนักงาน https://www.dmcr.go.th/department

10/05/2021

“๑๐ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ"

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลน และทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าว ณ บริเวณสวนจิตรลดา ความตอนหนึ่งว่า "...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกัน อนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป..." ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในการปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าชายเลน คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันป่าชายเลนแห่งชาติ

10/05/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันพืชมงคล พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีบำรุงขวัญและเป็นอาณัติสัญญาณว่าได้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพืชผล โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งของชาวไทย
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันพืชมงคล

05/05/2021

“๕ พฤษภาคม ทรงพระเจริญ”
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

04/05/2021

ทรงพระเจริญ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

29/04/2021

“๒๙ เมษายน ทรงพระเจริญ”
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

22/04/2021

“๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก”

ให้โลกเราสวย พวกเราต้องช่วยกัน
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันคุ้มครองโลก

06/04/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันจักรี (Chakri Memorial Day) วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

05/04/2021

“๕ เมษายน ทรงพระเจริญ”
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

02/04/2021

“๒ เมษายน ทรงพระเจริญ”
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แ...
31/03/2021

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน มีการสาธิตการทำอาหาร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากพืชป่าชายเลนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯที่ 2 (สมุทรสาคร)

26/02/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุ ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์

02/02/2021

“วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ๒ กุมภาพันธ์”
World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตั้งตามชื่อสถานที่จัดประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ป้องกันและยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก
ประเทศไทย เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำดับที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยได้เสนอ “พรุควนขี้เสี้ยน” ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย และลำดับที่ ๙๔๘ ของโลก ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นทะเบียน จำนวน ๑๕ แห่ง คือ
๑. พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
๓. ดอนหอยหลอด
๔. ปากแม่น้ำกระบี่
๕. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
๖. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)
๗. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง
๘. อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์
๙. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
๑๐. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
๑๑. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
๑๒. กุดทิง
๑๓. เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช
๑๔. เกาะระ เกาะพระทอง จ.พังงา
๑๕. แม่น้ำสงครามตอนล่าง จ.นครพนม
#ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

16/01/2021

“๑๖ มกราคม วันครูแห่งชาติ”

รำลึกพระคุณครู ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ สำหรับในปี ๒๕๖๔ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันครูแห่งชาติ

ที่อยู่

เลขที่ 120 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง
Samut Sakhon
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634498262

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Sakhon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การนำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้และปลูกป่าชายเลน มีกิจกรรมอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ