โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภ? วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ช่วงบ่ายทางเทศบาลตำบลบ้านธิได้เข้ามาพ้นยากันยุงภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือด...
18/08/2023

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ช่วงบ่ายทางเทศบาลตำบลบ้านธิได้เข้ามาพ้นยากันยุงภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันจักสานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางว...
15/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันจักสานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประปีการศึ...
15/08/2023

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 ในรายการต่าง ๆ โดยมีนายนิรันดร ปาละมา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันนี้ครูวิทยา ตะนันกลาง ได้นำนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง...
28/07/2023

วันนี้ครูวิทยา ตะนันกลาง ได้นำนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดงานวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย ๒๕๖๖ สุนทรียแห่งเสียงเพลง ครื้นเครงตัวละคร...
28/07/2023

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดงานวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย ๒๕๖๖ สุนทรียแห่งเสียงเพลง ครื้นเครงตัวละครวรรณคดี วรรณกรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรันดร ปาละมา เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ และฝ่ายบริหาร คณะครูแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี
โดยกิจกรรมในครั้งมีประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี ร้องเพลง มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัล การประกวดแต่งโครงสี่สุภาพ กลอนแปด และวาดภาพตัวละครในวรรณคดี วรรณกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา อำเภอบ้านธิ ณ โรงเรียนบ้านห้วย...
28/07/2023

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา อำเภอบ้านธิ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ นำโดยนายนิรันดร ปาละมา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันนี้ช่วงเช้าตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วม โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา ...
08/07/2023

วันนี้ช่วงเช้าตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วม โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สภานักเรียน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ได้รับการประเมินสภาต้นแบบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...
07/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สภานักเรียน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ได้รับการประเมินสภาต้นแบบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ พร้อมคณะ
โดยมีการต้อนรับจากนายนิรันดร ปาละมา ผู้อำนวยกการโรงเรียน นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงานบริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ผลงานการจัดบอร์ดจองแต่ละชั้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ "ป.พ.รวมพลัง ต้านภัยยาเสพติด" 🧡🖤
03/07/2023

ผลงานการจัดบอร์ดจองแต่ละชั้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ "ป.พ.รวมพลัง ต้านภัยยาเสพติด" 🧡🖤

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านธ...
30/06/2023

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านธิ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันวาดภาพ และจัดบอร์ดในหัวข้อ "ป.พ.รวมพลัง ต้านภัยยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด🎨⚽🏐
พร้อมกับมีวงดนตรีจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยามาร่วมเล่นดนตรีในครั้งนี้ด้วย🥁🎸🎶

เช้าวันนี้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖...
26/06/2023

เช้าวันนี้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมวางพวงมาลัย นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

📸 ครูณัฐวุฒิ (ครูนิก)

เย็นวันนี้คณะครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่อำเภอบ้านธิ ⚽
14/06/2023

เย็นวันนี้คณะครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่อำเภอบ้านธิ ⚽

เย็นวันนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมงาน“สืบฮีตสานฮอยเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ณ วั...
11/06/2023

เย็นวันนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมงาน
“สืบฮีตสานฮอยเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ณ วัดดอยเวียง

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 สภานักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลต...
11/06/2023

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 สภานักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านธิ

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เป็นวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดนมีนายนิรันดร ปาละมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่า...
11/06/2023

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เป็นวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดนมีนายนิรันดร ปาละมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหารงานทั้ง 5 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม

พานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละชั้น สวยงามไม่แพ้กัน มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป
08/06/2023

พานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละชั้น สวยงามไม่แพ้กัน มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 และการผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนชั้นม.1 ชั้นม.4 คณะครูที่ย้ายมาใหม่ และการมอบเกียรติบัตรคร...
08/06/2023

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 และการผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนชั้นม.1 ชั้นม.4 คณะครูที่ย้ายมาใหม่ และการมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นด้านต่างๆ

📣แจ้งสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน    เนื่องในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.- 12.00 น.เป็นวันประชุมผู้ปกครอง...
08/06/2023

📣แจ้งสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
เนื่องในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.- 12.00 น.เป็นวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองมาประชุมตามวันเวลาที่กำหนดด้วย

วันนี้ครูไพรรัตน์และครูกานต์นิธิ ได้นำสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กับหน่วยพระราชทานเพื่อทำฝ่ายชะลอน้ำ
02/06/2023

วันนี้ครูไพรรัตน์และครูกานต์นิธิ ได้นำสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กับหน่วยพระราชทานเพื่อทำฝ่ายชะลอน้ำ

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา "ไม่เอา ไม่สนับสนุน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า" 🚭 ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นวัน...
01/06/2023

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา "ไม่เอา ไม่สนับสนุน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า" 🚭 ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น

วันงดสูบบุหรี่โลก🚭🙅‍♂️🙅‍♀️

31/05/2023

"ลาบจิ้นควาย"เป็นภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวล้านนา ลาบจิ้นควาย ถือเป็น ราชาแห่งลาบ เพราะแผ่นดินล้านนาเป็นดินแดนแห่งควาย คำว่า “ล้านนา” ซึ่งความหมายตรงตัว อาจจะหมายถึงดินแดนหรือพื้นที่ที่มีนาจำนวนมาก สะท้อนถึงที่ราบและมีน้ำมากตามมาด้วยการมีควายจำนวนมากในอดีตควายถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของคนล้านนา ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ เป็นสัตว์ทุ่นแรงทั้งในการทำการเกษตรและการเดินทาง ดังนั้น ในการฆ่าควายสักตัวหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ต้องบอกกล่าวทุกคน หรือในระยะหลังจะเรียกว่าการ"ตกปุ้น”(แบ่งเป็นกองๆ) โดยความเชื่อของชาวล้านนาเชื่อว่าการกินลาบจิ้นควาย จะทำให้มีโชคลาภ ซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้ยากแล้ว

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้วยการอนุรักษ์การกินลาบควายซึ่งเป็นภูมิปัญญาอาหารของชาวท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
#ราชาแห่งลาบ
#ลาบจิ้นควาย
ีๆที่บ้านฉัน
#สภานักเรียนระดับประเทศ
#สภานักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ช่วงเช้าของวันนี้สภานักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกในชุมชน
31/05/2023

ช่วงเช้าของวันนี้สภานักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกในชุมชน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นวัน"งดสูบบุหรี่โลก" ทางสภานักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แ...
31/05/2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นวัน"งดสูบบุหรี่โลก" ทางสภานักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และรณรงค์การงดสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน🚭🙅‍♂️🙅‍♀️

30/05/2023

ประกาศสำหรับนักเรียน📌
วันพรุ่งนี้ให้จัดตารางเรียนของวันศุกร์มาเรียนและนำวันพุธไปเรียนวันศุกร์แทน (เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น) 📖
#การแต่งกายชุดลูกเสือถูกระเบียบ🐯

📣แจ้งสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและรถตู้ประจำทาง ให้ใช้เส้นทางการเดินรถตอนเช้าและตอนเย็นตามแผนผังนี้ สีแดง = รถตู้ประจำทางแล...
26/05/2023

📣แจ้งสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและรถตู้ประจำทาง ให้ใช้เส้นทางการเดินรถตอนเช้าและตอนเย็นตามแผนผังนี้
สีแดง = รถตู้ประจำทางและผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น
สีเหลือง = รถจักรยานยนต์นักเรียน
สีเขียว = คณะครูและบุคลากร

23/05/2023

แจ้งสำหรับนักเรียน📌
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 จะมีการแจกชุดพละให้กับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ใหม่ หรือนักเรียนที่มีการสั่งเพิ่ม ในคาบชุมนุม

เช้าวันนี้มีตำรวจจาก สภ.บ้านธิมาให้มาประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งแหตุด่วน เหตุร้าย 191 และภัยจากคอลเซ็นเตอร์
23/05/2023

เช้าวันนี้มีตำรวจจาก สภ.บ้านธิมาให้มาประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งแหตุด่วน เหตุร้าย 191 และภัยจากคอลเซ็นเตอร์

เช้าวันนี้มีการแนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่ นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม ครูพลศึกษา (ครูแบงค์) ย้ายมาจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม
22/05/2023

เช้าวันนี้มีการแนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่ นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม ครูพลศึกษา (ครูแบงค์) ย้ายมาจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

เช้าวันนี้มีการแนะนำครูใหม่ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 ท่าน 1.นายวิทยา ตะนันกลาง ครูภาษาไทย ย้า...
19/05/2023

เช้าวันนี้มีการแนะนำครูใหม่ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 ท่าน
1.นายวิทยา ตะนันกลาง ครูภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2.นายวัชรินทร์ ผาด้านประเสิรฐ ครูสังคมศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้จัดการต้องรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่     นายณัฐพล น...
19/05/2023

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้จัดการต้องรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
นายณัฐพล นิ่มวิบูลย์สม ครูพละศึกษา (ครูแบงค์ )ย้ายมาจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา พร้อมกับทางคณะครูจากโรงเรียนแม่ตืน
นายวัชรินทร์ ผาด่านประเสริฐ ครูสังคมศึกษา
นายวรรษพล มะหลีแก้ว (ครูบอม) ครูคอมพิวเตอร์

วันนี้ทางโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ใหม่ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา นำโดยผู้อำนวยนิรันดร ป...
16/05/2023

วันนี้ทางโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ใหม่ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา นำโดยผู้อำนวยนิรันดร ปาละมา รองผู้อำนวยการทรงยศ เอี่ยมสุกใส และหัวหน้าฝ่ายบริหาร และได้ความช่วยเหลือจากสภานักเรียนเป็นจราจรโบกรถให้กับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมปฐมนิเทศ

วันนี้สภานักเรียนเก็บขยะและแยกขวดน้ำทุกเย็น ทำความสะอาดห้องน้ำชายและหญิง ซ่อมแซมประตูหรือของชำรุดในห้องน้ำตามนโยบายของพร...
16/05/2023

วันนี้สภานักเรียนเก็บขยะและแยกขวดน้ำทุกเย็น ทำความสะอาดห้องน้ำชายและหญิง ซ่อมแซมประตูหรือของชำรุดในห้องน้ำตามนโยบายของพรรค เพื่อให้โรงเรียนสะอาดและเรียบร้อยหน้าใช้หน้าอยู่มากขึ้น

เช้าวันนี้ครูคอมพิวเตอร์คนใหม่ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนครั้งแรก   นายวรรษพล มะหลีแก้ว ชื่อเล่นครูบอม ย้ายมาจากโรงเรียนบ้า...
16/05/2023

เช้าวันนี้ครูคอมพิวเตอร์คนใหม่ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนครั้งแรก
นายวรรษพล มะหลีแก้ว ชื่อเล่นครูบอม ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกับแนะนำครูใหม่ในภาคเรียนที่ 2 นางสาวนิรุตา จุสิงห์ ครูแตงกวา ครูคณิตศาสตร์ และนักศึกษาทดลองสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาฟิสิกส์นางสาวอังคณา กลิ่นเจริญ ครูพลอย

เช้าวันนี้ฤกษ์ดีมงคล ท่านผู้อำนวยการนิรันดร ปาละมา รองผู้อำนวยการทรงยศ เอี่ยมสุกใส หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู พร้อมใจกัน...
16/05/2023

เช้าวันนี้ฤกษ์ดีมงคล ท่านผู้อำนวยการนิรันดร ปาละมา รองผู้อำนวยการทรงยศ เอี่ยมสุกใส หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู พร้อมใจกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน

15/05/2023

📣ประกาศจากทางโรงเรียน
พรุ่งนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 พร้อมกับนักเรียนใหม่ ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนที่เรียบร้อยมาโรงเรียน พร้อมพาผู้ปกครองมาด้วยทุกคน

📌ประกาศจากร้านแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคูปองเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้ออาการ เครื่องดื่มและขนม
14/05/2023

📌ประกาศจากร้านแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคูปองเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้ออาการ เครื่องดื่มและขนม

14/05/2023

ประกาศ!!📣
พรุ่งนี้ให้นักเรียนใส่ชุดพละที่เรียบร้อยมาโรงเรียน นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ให้ใส่ชุดพละจากโรงเรียนเดิมมาก่อน
*ควรมาโรงเรียนก่อน 07.45 น.

14/05/2023

📣แจ้งสำหรับนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้นักเรียนนำกระเป๋ามาโรงเรียนทุกคน เพราะทางโรงเรียนจะมีการแจกอุปกรณ์การเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนพบปะนักเรียนเพื่อชี้แจงกฏระเบียบเบื้องต้นให้กับนักเรียนและประธานชี้แจงนโยบายที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี...
12/05/2023

ฝ่ายกิจการนักเรียนพบปะนักเรียนเพื่อชี้แจงกฏระเบียบเบื้องต้นให้กับนักเรียนและประธานชี้แจงนโยบายที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้

พิธีไหว้ครู และรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
24/06/2021

พิธีไหว้ครู และรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

100 หมู่ 19
San Kamphaeng
51180

เบอร์โทรศัพท์

+5353501667

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน San Kamphaeng

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านธิ ตอนนี้สถานการณ์ Covid-19’มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวนมาก จึงขอร่วมบริจาค ณ ที่ โรงพยาบาลสนาม อ.บ้านธิ แชร์บุญ
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะ----ขอบคุณค่ะ
เที่ยวทิพย์!!
https://ngthai.com/news-activity/37935/virtual-tour-rock-park/
https://www.thaipost.net/main/detail/116107
hi
Bun
#รับงานทำกุญแจนอกสถานที่.0871850945
#รับงานกลอนประตูรถยนต์
#รับเปลี่ยนถ่านรีโมทรถยนต์
#รับเปลี่ยนถ่านนาฬิกา
#กุญแจรถหายทำให้ได้
#รับเปิดห้องถ้าลืมกุญแจ
#รับเปิดรถยนต์ถ้าลืมกุญแจในรถ
0871850945 #โทรเลยครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา "วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 244 5691 http://comsci.sci.dusit.ac.th/ (เว็บหลักสูตรฯ วิทย์-คอม)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS
**รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562
**รอบที่ 4 (Admission) รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562
เผื่อคุณครูมีบุตร - หลานสนใจ อยากจะส่งเสริมให้เก่งคอมพิวเตอร์ ส่งมาเรียนและขัดเกลาจิตใจกับเรานะครับ วิทย์-คอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเสนอให้เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับบุตร-หลานของทุกท่าน
ขอบคุณอาจารย์และน้องๆ มัธยม 6 เป็นอยางมากค่ัะที่มีจิตอาสามาช่วยกู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้..ขอบคุณท่านผอ.และคณาจารย์โรงเรียนที่ผลิตเยวชนคนกล้ามาช่วยเรา...ทางเราขอชมเชยและขอบคุณอีกครั้ง....ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งไขึ้นไปค่ะ😊😊😊😊
ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://www.facebook.com/DigitalBizLPRU/ รหัสการรับสมัคร 423 รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี61 สมัครเรียนปริญญาตรี วันจันทร์-ศุกร์ หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ม.6,ปวช,ปวส,กศน. และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน รวมไปถึง "เด็กซิ่ว" ทุกสถาบัน คอร์สเรียนตามใจผู้เรียน พิเศษ!!ค่าเทอมเท่าเดิม! รวมกลุ่มเรียนกับเพื่อน 20 คนขึ้นไป สามารถกำหนดเวลาเรียนได้ตามใจ จะเรียนวันไหน เวลาไหน ก็จัดได้หมด #มหาวิทยาลัยอินดี้สำหรับคนมีของ #เด็กซิ่วทั้งหลายใครไม่รักแต่เรารับน้าาาาาา #สมัครเรียนโทร.099-5254978พี่เมย์
** สมัครเรียนพร้อมรับทุน 20,000 บาท ถึง 30/4/61 นี้!!
** บริการระบบกู้เรียน กยศ/กรอ (ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่)
ขออภัยมา ณ ที่นี้หากข้อความสร้างการรบกวนยังเพจท่าน
รับสมัครนักเรียนม.4วันที่เท่าไหร่ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศิริราช ปีการศึกษา 2561" สำหรับผู้จบ ม.6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า เป็นหลักสูตร PN 1 ปี ค่าเทอมไม่แพง จบแล้วเข้าทำงานที่ รพ.ในสังกัดม.มหิดล มีรายได้มั่นคงแน่นอน คนที่จบสายวิทย์ใช้โควตาสอบเรียนต่อพยาบาลได้ รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 27 กพ - 30 มี.ค. 61 สมัครที่ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/pn.siriraj หรือ โทร.02-4196465 หรือ 02-4196466
#}