Clicky

จิตอาสาภาคเหนือ

จิตอาสาภาคเหนือ ชวนกันมาติดตาม เพจ จิตอาสาภาคเหนือ ?

เปิดเหมือนปกติ

มณฑลทหารบกที่ 310 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับทหารผ่านศึกพลตรี อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /ผู้อำนวยก...
17/03/2023

มณฑลทหารบกที่ 310 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับทหารผ่านศึก

พลตรี อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 จัดชุดช่าง และจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ สำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านให้กับนายภาณุวัฒน์ บุญทิม ทหารผ่านศึกในกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้าน ตัวบ้านและทางเดิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพระราชสมภพปฐมกษัตริย์แห่งราชวง...
17/03/2023

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพระราชสมภพปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ( 20 มีนาคม 2566)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ปริมาณโลหิต ทั้งหมด 2,250 ซีซี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำไปช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายกองทัพบก

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 นำ รด. จิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรนำเด็กนักเรียนข้ามถนนในพื้นที่ จว.น่า...
17/03/2023

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 นำ รด. จิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรนำเด็กนักเรียนข้ามถนนในพื้นที่ จว.น่าน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสา 904 ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการรับเด็กนักเรียนข้ามถนนบริเวณโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการมารับเด็กนักเรียนในการเดินทางกลับบ้านในแต่ละวัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชน เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

#หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38

มณฑลทหารบกที่ 36 มอบบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ...
17/03/2023

มณฑลทหารบกที่ 36 มอบบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นายแสวง พึ่งเมือง ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ บุคคลคนไร้ที่พึ่ง มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน มณฑลทหารบกที่ 36 ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน ภาคประชาชนทุกภาคส่วน และชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 36 ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างและชุดช่างในการดำเนินการ สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ในการตรวจสุขภาพและบริการประชาชนในชุมชน และโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 36 ได้มอบพันธุ์ปลา และพันธุ์ผัก เพื่อใช้เป็นการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพต่อไป

☆หน่วยทหารลำปาง เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัยพายุลมร้อน พื้นที่ตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร และตำบลเสริมซ้าย อำเภอเ...
17/03/2023

☆หน่วยทหารลำปาง เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัยพายุลมร้อน พื้นที่ตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร และตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32,ชุดหมอเดินเท้า โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง,ฝ่ายปกครองอำเภอห้างฉัตร,เทศบาลตำบลเมืองยาว และประชาชนจิตอาสา ร่วมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากวาตภัยพายุลมร้อน พื้นที่ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งจัดถุงยังชีพ ยาสามัญประจำสามัญประจำบ้าน นำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย อีกทั้ง จัดกำลังพลจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สร้างความรักความศรัทธาของหน่วยทหาร ที่มีความห่วงใย ต่อพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัย ชาวจังหวัดลำปาง

#กองทัพบก จิตอาสา สร้างบ้านด้วยใจ ห่วงใยประชาชนกองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลั...
17/03/2023

#กองทัพบก จิตอาสา สร้างบ้านด้วยใจ ห่วงใยประชาชน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับ นาย เลา พรมใต้ อายุ 72 ปี ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกกมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 โดยงบประมาณการสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันดำเนินการสร้างบ้านได้ประมาณ 50 %

"ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน" นายทหาร มทบ.34 กำลังกลับบ้านพบรถเก๋งพลิกคว่ำ วิ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุ้มเด็กแรกเกิด...
17/03/2023

"ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน" นายทหาร มทบ.34 กำลังกลับบ้านพบรถเก๋งพลิกคว่ำ วิ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุ้มเด็กแรกเกิดออกจากรถ ก่อนชาวบ้าน กู้ภัย นำผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่ง รพ.พาน
-------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ร้อยตรี สิทธิชัย ชื่นบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 34 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 34 ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบรถเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง ห่างจาก โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน ระยะทาง 200 เมตร มีรถเก๋ง หมายเลขทะเบียน ขข 9651 เชียงราย ประสบอุบัติเหตุ พลิกคว่ำ จึงได้เข้าไปทำการช่วยเหลือ พบมีคนติดอยู่ในรถ จำนวน 4 คน ซึ่งในนั้นมีเด็กแรกเกิด อายุ ประมาณ 1-2 เดือน ติดอยู่ภายในรถ จึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ออกมาจากรถ และ ผู้ประสบเหตุอีก 3 คน ชาวบ้านบริเวณดังกล่าว พร้อมหน่วยกู้ภัยช่วยกัน นำผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถยนต์ที่ประสบเหตุ และนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างปลอดภัย

🔴 VTR : โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566ณ บริเวณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหา...
17/03/2023
ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง66 R5

🔴 VTR : โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566ณ บริเวณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานครฯ 📱

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาอุตรดิตถ์ พาเที่ยว พากิน ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์...
17/03/2023
🔴!!!Live!!! จิตอาสาอุตรดิตถ์ พาเที่ยว พากิน ณ อนุสาวรีย์ท่านพระยาพิชัยดาบหัก

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาอุตรดิตถ์ พาเที่ยว พากิน
ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์
📍 https://www.youtube.com/live/orVawQk0bHM?feature=share

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

🔴!!!Live!!! จิตอาสาอุตรดิตถ์ พาเที่ยว พากิน ณ อนุสาวรีย์ท่านพระยาพิชัยดาบหัก💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904...

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาทำแนวกันไฟ ณ วัดป่านันทบุรี ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน 📍 https://www.youtube.com/live/xvpY681...
17/03/2023
🔴!!!Live!!! จิตอาสาทำแนวกันไฟ ณ วัดป่านันทบุรี

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาทำแนวกันไฟ
ณ วัดป่านันทบุรี ต.ผาสิงห์
อ.เมืองน่าน จว.น่าน

📍 https://www.youtube.com/live/xvpY6811jaw?feature=share

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

🔴!!!Live!!! จิตอาสาทำแนวกันไฟ ณ วัดป่านันทบุรี ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน 💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้...

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำยม ณ หมู่ที่ 3ต.สบสาย อ.สูงเม่น จว.แพร่📍 https://www.youtube.com/live/y95Q2...
17/03/2023
🔴!!!Live!!! จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำยม ณ หมู่ที่ 3

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำยม ณ หมู่ที่ 3
ต.สบสาย อ.สูงเม่น จว.แพร่

📍 https://www.youtube.com/live/y95Q2fNa35o?feature=share

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

🔴!!!Live!!! จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำยม ณ หมู่ที่ 3💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subsc...

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาพา เที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชอ.เมือง จว.พะเยา📍 https://www.youtube.com/...
17/03/2023
🔴!!!Live!!! จิตอาสาพา เที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาพา เที่ยวชม
โครงการทหารพันธุ์ดี
ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
อ.เมือง จว.พะเยา

📍 https://www.youtube.com/live/W8NX66Ikc08?feature=share

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

🔴!!!Live!!! จิตอาสาพา เที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้...

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาสายมู พาเที่ยวชมณ วัดบ้านมะเกลือ ตามรอยเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จว.นครสว...
17/03/2023
🔴!!!Live!!! จิตอาสาสายมู พาเที่ยวชมณ วัดบ้านมะเกลือ ตามรอยเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาสายมู พาเที่ยวชม
ณ วัดบ้านมะเกลือ ตามรอยเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จว.นครสวรรค์
📍 https://www.youtube.com/live/zTFxOORPLbk?feature=share

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

🔴!!!Live!!! จิตอาสาสายมู พาเที่ยวชมณ วัดบ้านมะเกลือ ตามรอยเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี...

ชุด ArmyBarberDelivery มณฑลทหารบกที่ 38 ออกให้บริการตัดผมฟรี ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยก...
16/03/2023

ชุด ArmyBarberDelivery มณฑลทหารบกที่ 38 ออกให้บริการตัดผมฟรี ตามโครงการ อำเภอยิ้ม

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดจิตอาสาพระราชทาน ชุด Army Barber Delivery ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนและนักเรียน จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ครอบครัว ภารกิจนี้จึงเป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.สันติสุข จ.น่าน ...
16/03/2023

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.สันติสุข จ.น่าน #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 และชุดแพทย์เดินเท้าจาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย, เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และกล่องยาเวชภัณฑ์ ให้กับ นายจาว่า แซ่เฮ้อ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 4 คน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดอัคคีภัย เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา ในการนี้ได้มอบเงินบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ยังชีพ และให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยเป็นภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก

มณฑลทหารบกที่ 31 นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ทำดีด้วย การบริ...
16/03/2023

มณฑลทหารบกที่ 31 นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ทำดีด้วย การบริจาคโลหิต” และจัดกิจกรรมพิเศษ “CP Blood Donation Day” ประจำภาค ลดภาวะขาดแคลนโลหิตในช่วงฤดูร้อน

พลตรี สาธร ศิริยานน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 นำกำลังพล,ทหารจิตอาสา,ข้าราชการและ จิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ทำดีด้วย การบริจาคโลหิต” และจัดกิจกรรมพิเศษ “CP Blood Donation Day” ประจำภาค ลดภาวะขาดแคลนโลหิตในช่วงฤดูร้อน โดยมี นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่8 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 45,000 ซีซี

“รวมพลังจิตอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ” #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมภาคีเครือข่าย รวมพลังจิตอาสาร่วมสร...
16/03/2023

“รวมพลังจิตอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ” #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมภาคีเครือข่าย รวมพลังจิตอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ ณ วัดป่าปัญญาวุธาราม อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 38 , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ,ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน และประชาชนจิตอาสา บูรณาการร่วมสร้างแนวกันไฟ รอบแนวเขตวัด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ สะดวกในการควบคุมไฟ เป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่า เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า รวมถึงเป็นเส้นทางเดินปฏิบัติจิตภาวนาแก่พระสงฆ์ ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ว่างเปล่า สร้างพื้นที่สีเขียว ณ วัดป่าปัญญาวุธาราม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#กองทัพบก จิตอาสา ต่อเติมสร้างฝัน สร้างบ้านให้ประชาชนกองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จ...
16/03/2023

#กองทัพบก จิตอาสา ต่อเติมสร้างฝัน สร้างบ้านให้ประชาชน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับ นาย เลา พรมใต้ อายุ 72 ปี ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกกมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 โดยงบประมาณการสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันดำเนินการสร้างบ้านได้ประมาณ 40 %

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ภาค 3 ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ...
16/03/2023

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ภาค 3 ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/ 65 , นายเมธา โรจนาวิจิตร ปลัดอำเภอเสริมงาม/ผู้แทนนายอำเภอเสริมงาม,สัสดีอำเภอเสริมงาม,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุข, ชุดหมอเดินเท้าจาก พยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยได้นำถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งบริโภคจำเป็น พร้อมไข่ไก่ น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ.แม่เมาะ ผ้าห่ม และชุดยาสามัญประจำบ้าน อันแสดงออกถึงความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆทั้ง หมอกควันและสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเป็นกำลังใจ จำนวน 3 ครอบครัว ทั้งนี้ผู้ได้รับมอบต่างขอบคุณในการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของหน่วยทหารและส่วนต่างๆ สร้างขวัญและกำลังใจอย่างดียิ่ง

รางวัลของคนดีก่อนวันปิดเทอม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ณ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อำเภอเ...
16/03/2023

รางวัลของคนดีก่อนวันปิดเทอม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ณ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการสร้างฝัน สานความสุขให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ได้มีจักรยานไว้ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม จึงมอบหมายให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ เป็นตัวแทนส่งมอบความปรารถนาดีนี้ ตลอดจนร่วมสร้างความสุขรอบด้านทั้งนักเรียน ครอบครัว รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นคนดีให้กับนักเรียนในโรงเรียน และในชุมชน

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปมอบจักรยาน จำนวน 2 คัน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสบแม่ทำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช. อภิวิชญ์ การิยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ด.ญ. ชมพูนุช ก๋าแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่่งคณะครูได้หารือและคัดเลือกโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

พร้อมนี้ยังได้มอบหนังสือการ์ตูนเพื่อเสริมทักษะการอ่าน สร้างสมาธิ และเพื่อความเพลิดเพลิน ช่วยด้านพัฒนาการของเด็กเยาวชน โดยมี นายเมธา โรจนวิจิตร ปลัดอำเภอเสริมงาม/ผู้แทนนายอำเภอเสริมงาม สัสดีอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู-ผู้ปกครอง , ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.,ชป.กร. ร.17 พัน.2 ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สร้างสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

#กองทัพบก #กองทัพภาคที่3 #มทบ32 #จักรยานสานฝันปันสุขกองทัพบก

มณฑลทหารบกที่ 38 จัด ชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์​ บ้านน้ำรี...
16/03/2023

มณฑลทหารบกที่ 38 จัด ชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์​ บ้านน้ำรีพัฒนา​ ต.ขุนน่าน​ อ.เฉลิมพระเกียรติ​ จว.น่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ​ (ฝายแบบหินก่อ)​

มณฑลทหารบกที่ 38 โดยชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ​ ภูพยัคฆ์​ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ​ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, กองร้อยทหารพรานที่ 3209, สถานีตำรวจภูธร,เฉลิมพระเกียรติ, การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ​ และราษฎรบ้านน้ำรีพัฒนา​ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ​(ฝายแบบหินก่อ)​ ณ​ บริเวณลำห้วยน้ำช้าง​ บ้านน้ำรีพัฒนา​ หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน 5 ฝาย​ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค​ บริโภค​ การเพาะปลูกทางการเกษตร​ การเลี้ยงสัตว์และปรับความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่​ ฯ​ มีราษฎรได้รับผลประโยชน์​ จำนวน​ 14​ ครอบครัว

จิตอาสาอำเภอสบปราบ รด.จิตอาสา จับมือร่วมกับส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างฝายชะลอน้ำรับภัยแล้ง ลำห้วยแม่หีตศูนย์อำน...
16/03/2023

จิตอาสาอำเภอสบปราบ รด.จิตอาสา จับมือร่วมกับส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างฝายชะลอน้ำรับภัยแล้ง ลำห้วยแม่หีต

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ, พระภิกษุสงฆ์ วัดแม่กัวะ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลแม่กัวะ, นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม, นักเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่หีต หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดการบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอ...
16/03/2023

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดการบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพัฒนาแก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 , รุ่นที่ 4/62 , รุ่นที่ 5/63 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 , รุ่นที่ 3/62 , รุ่นที่ 4/63 จัดการบรรยายขยายผลเรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จำนวน 5 จังหวัด (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) รวมทั้งสิ้น 243 คน ตามโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี หัวข้อบรรยายและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย , ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและของประเทศ, พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” , รู้ทันสื่อเทคโนโลยี เตือนภัย Cyber และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ , วิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 , ฝึกทำ CPR ขั้นพื้นฐานต่อชีวิตผู้ป่วยหยุดหายใจฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

ซึ่ง ผู้ฟังบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและของประเทศ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและรู้ถึงความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

สร้างบ้าน สร้างใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 12 จัดกำลังพลจิ...
16/03/2023

สร้างบ้าน สร้างใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 12 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝน ให้ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ และเพื่อให้ได้อยู่อาศัย มีการดำรงค์ชีวิตที่ดีขึ้น ณ บ้านของ นายสุเดช สุขใจ บ้านเลขที่ 104/2 ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จว.พ.ร.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองพันทหารม้าที่ 12
#กองพลทหารม้าที่ 1
#ค่ายพระยาไชยบูรณ์

จิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดบรรยายให้ความรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำลังพล...
16/03/2023

จิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดบรรยายให้ความรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กำลังพลจิตอาสา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 และ หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 1/65 จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญ ในการจัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ร่วมกับ อำเภอเชียงดาว ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักสงฆ์สัมมานะ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน สร้างบ้านผู้พิการ และผู้ยากไร้  กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองสรรพสวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จั...
15/03/2023

ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน สร้างบ้านผู้พิการ และผู้ยากไร้

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองสรรพสวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพล จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมกับประชาชนที่มีจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมบ้าน ให้กับ นางเสนียด ทองแดง ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ เป็นวันที่ 3 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปีกองทัพภ...
15/03/2023

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี

กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี โดยมี เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 และคณะข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศการบริจาคโลหิตเต็มเป็นไปด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมใจของการเป็นผู้ให้ ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ให้ความสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มโลหิต เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่น

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 50 นาย ในกิจกรรมดังกล่าว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้...
15/03/2023

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้ง ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นเก็บกักน้ำไว้และให้พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ในห้วงหน้าแล้งที่จะมาถึงอีกด้วย

“Army Barber Delivery ”ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดจิตอาสาพระราชทาน Army Barber Delivery บริการต...
15/03/2023

“Army Barber Delivery ”
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดจิตอาสาพระราชทาน Army Barber Delivery บริการตัดผมฟรีเด็กนักเรียนในพื้นที่อ.ภูเพียง จ.น่าน #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดจิตอาสาพระราชทาน Army Barber Delivery บริการตัดผมฟรีเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุเพื่อช่วยดูแลทรงผมในห้วงฤดูร้อน ก่อนปิดภาคเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน เป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายการตัดผมครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง , โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ โรงเรียนบ้านไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างการทำความดีช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 38 หน่วยทหารพื้นที่จังหวัดน่าน รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตำรวจ จว.น่าน ตชด.3...
15/03/2023

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 38 หน่วยทหารพื้นที่จังหวัดน่าน
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตำรวจ จว.น่าน ตชด.324 ปภ.น่าน อบจ.น่าน บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันพระราชสมภพ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี 20 มี.ค.66 ที่ ข่วงเมืองน่าน หน้าค่ายสุริยพงษ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสากรมทหารพรานที่ 32 ,กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ,กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ,โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324, กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันพระราชสมภพ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี 20 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ ใบไม้ ฉีดล้างถนน และฉีดล้างพ่น เพื่อลดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM.2.5) ณ ข่วงเมืองน่าน และหน้าค่ายสุริยะพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พื้นที่หน้าค่าย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพบก ในการเป็นทหารพระราชา

จิตอาสาจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเขาหลวง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ...
15/03/2023

จิตอาสาจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเขาหลวง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ พันเอก สุรการณ์ ฉิมกูล หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 , ท้องถิ่นอำเภอทัพทัน , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี , เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี , และจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม จิตอาสาทำแนวกันไฟบริเวณเขาหลวง ณ เขาหลวง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการโดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 37 คน โดยระหว่างทำกิจกรรม ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

"มาเยี่ยมด้วยห่วงใยเพื่อนทหารผ่านศึก"มณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพในพื้นที่ จ...
15/03/2023

"มาเยี่ยมด้วยห่วงใยเพื่อนทหารผ่านศึก"
มณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพในพื้นที่ จ.น่าน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกน่าน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์, รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกน่าน และแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่ ร่วมตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ และพิการทุพพลภาพ โดยได้มอบ ผ้าห่มกันหนาว, สิ่งของอุปโภคบริโภค, ยา,เวชภัณฑ์ และเมล็ดพันธุ์ผักและผักสดจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและ ครอบครัว จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. พลทหาร สุวิน ทุเปี้ย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว
2. นายหมู่ใหญ่ หย่วน ยอดรักษ์ อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง
3. พลฯ จ่าม กติยศ อายุ 73 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 31หมู่ที่ 13 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง

โดย โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน พร้อมตรวจสุขภาพ แนะนำกายภาพบําบัด การดูแลสุขภาพร่างกาย และแนะนำให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความซาบซึ้งและอบอุ่นใจที่กองทัพบกไม่ทอดทิ้งทหารผ่านศึก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ...
15/03/2023

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ และ เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีถ้อย เยาวชนสภาองค์กรชุมชน เยาวชนสภาเด็ก 7 ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรม 72 พรรษา 72 ฝาย ตามโครงการรวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” Road to World Soil Day ( เส้นทางสู่วันดินโลก ) การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 29 ฝาย และจะทำให้ครบตามเป้าหมายในทุกตำบล และหมู่บ้านต่อไป บริเวณ ต้นน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#กองทัพบก จิตอาสา ต่อเติมสร้างฝัน สร้างบ้านให้ประชาชนกองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จ...
14/03/2023

#กองทัพบก จิตอาสา ต่อเติมสร้างฝัน สร้างบ้านให้ประชาชน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับ นาย เลา พรมใต้ อายุ 72 ปี ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกกมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 โดยงบประมาณการสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันดำเนินการสร้างบ้านได้ประมาณ 20 %

จิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ผู้นำชุมชน มอบน้ำดื่มและช่วยขนย้ายสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัย ใน...
14/03/2023

จิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ผู้นำชุมชน มอบน้ำดื่มและช่วยขนย้ายสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอวังทอง

กำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือ โดยขนย้ายสิ่งของและมอบน้ำดื่ม บก.ทท. จำนวน 360 ขวด ให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านพังเสียหาย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตัน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ขนย้ายสิ่งของ มอบน้ำดื่มสะอาด บ...
14/03/2023

จิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ขนย้ายสิ่งของ มอบน้ำดื่มสะอาด บรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 กำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าช่วยเหลือบ้าน นายสุทัศน์ สายโสภา ซึ่งเกิดอัคคีภัย โดยขนย้ายสิ่งของและช่วยฉีดน้ำเพื่อดับเพลิง ทั้งนี้หน่วยได้มอบน้ำดื่ม บก.ทท. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตัน ณ บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

ช้างคลาน
San Kamphaeng

เบอร์โทรศัพท์

+6655242859

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จิตอาสาภาคเหนือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จิตอาสาภาคเหนือ:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท


San Kamphaeng บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

**อ่านให้เข้าใจ**
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือเรียกว่าระบอบ "ราชาธิปไตย" หมายความว่า "อำนาจสูงสุด" คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของทุกคน ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยเล่นการเมืองเกินขอบเขต ประชาธิปไตยเกินขอบเขตอำนาจอธิปไตยของประชาชน จากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี ไม่ใช่เป็นการประท้วงแค่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง เพื่อหาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์(ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่องจะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบ"สงครามเย็น" โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่ต้องแก้ไข ในหลวงวชิราลงกรณ์ (ร.10) พระองค์ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกัน ทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทยที่จะต้องแก้ไขและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน(กบฏ) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5) ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9 ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ)
ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะใช้อำนาจสูงสุด (อำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์) ตั้งเมือง "ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์และประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อแก้ปัญหากบฏที่เกิดขึ้น เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน ป้องกันการเล่นการเมืองเกินขอบเขตของประชาชน และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป
...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
[ ประมวลภาพบรรยากาศ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ]

ขอบคุณภาพ จิตอาสาภาคเหนือ
บงบ
บใงยใ
โครงการจิตอาสา ตรวจสุขภาพฟรี ..โดยเริ่มที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมียงเชียงใหม่ ..ชุมชนไหนสนใจแจ้งมาได้ครับ ติดต่อกำนันโหน่ง
จิตอาสาพระราชทาน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนำประชาชนจิตอาสา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณะครู จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ เก็บขยะ ณ วัดไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทำให้บริเวณวัดไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย 18 ต.ค.62
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470256573067860&id=100002506249364