Clicky

จิตอาสาภาคเหนือ

จิตอาสาภาคเหนือ ชวนกันมาติดตาม เพจ จิตอาสาภาคเหนือ กันนะคาบ เราจะโชว์ผลงาน จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ

เปิดเหมือนปกติ

“ จิตอาสาร่วมใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ”พันโท กนิษฐพจน์ ย้อยฝอย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วยกำลัง...
27/04/2022

“ จิตอาสาร่วมใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ”

พันโท กนิษฐพจน์ ย้อยฝอย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน, องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้าน ให้กับ นางนาหย่อ จะเคอ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจน เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 196 หมู่ 8 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31

" จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชา กู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน"ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานม...
27/04/2022

" จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชา กู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน"

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 และให้กับ ร้อยตรี เพียร พุ่มพวง ณ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ต้องการเลือดเร่งด่วน เพื่อทำการผ่าตัด กรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)บริจาครวมทั้งหมด 800 ซี.ซี.

#จิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริ...
27/04/2022

#จิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 และเพื่อเป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ห้วงวิกฤตสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 3,600 ซีซี

ศอป.โครงการปางสังกะสี สร้างฝายชะลอน้ำ บ.ศรีคีรีรักษ์ สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าต้นน้ำพยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ผู้บัญชาการมณฑ...
27/04/2022

ศอป.โครงการปางสังกะสี สร้างฝายชะลอน้ำ บ.ศรีคีรีรักษ์ สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าต้นน้ำพยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ ศอป.โครงการปางสังกะสี ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วจ.3 (ปางสังกะสี) และราษฎรบ้านศรีคีรีรักษ์ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ บ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี) หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

#กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกั...
27/04/2022

#กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ,ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอลับแล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะใบไม้, ตัดหญ้า, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล...
27/04/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์
#ร่วมลงนามถวายพระพร
#สืบสานรักษาต่อยอด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ อำเภอปาย นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เหตุการ...
27/04/2022

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ อำเภอปาย นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง ณ บ้านป่าซาง (บ้านบริวาล) ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพล ร่วมกับ นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นายพิเชษฐ พุ่มนวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงเหนือ , จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง ณ บ้านป่าซาง (บ้านบริวาล) บ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ปี 2565 และในส่วนของอำเภอปายได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 857,600 บาท มีพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าซาง (บ้านบริวาล) บ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

#แล้งน้ำแต่น้ำใจเต็มล้น กองทัพบก แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้งกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อ...
26/04/2022

#แล้งน้ำแต่น้ำใจเต็มล้น กองทัพบก แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้กับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบประปาชำรุดใช้งานไม่ได้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแลฯ ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคณะครู, นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินจัดกิจกรรมของทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าวจำนวน 2 เที่ยว จำนวน 20,000 ลิตร ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ได้เข้าช่วยเหลือในทุกโอกาส

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ...
26/04/2022

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 และช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด 19

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 และช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตวไรัส โควิด -19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้ วิดีโอคอล ให้กำลังใจแก่กำลังพลที่มาบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีกำลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 24 นาย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งหมด 10,800 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพบก

“ มีแล้วแบ่งปัน“ มณฑลทหารบกที่ 33  จับมือ เกษตรกร อำเภออมก๋อย นำผลผลิตทางการเกษตร พร้อมผัก ผลไม้ จากมูลนิธิโครงการหลวง ก...
26/04/2022

“ มีแล้วแบ่งปัน“ มณฑลทหารบกที่ 33 จับมือ เกษตรกร อำเภออมก๋อย นำผลผลิตทางการเกษตร พร้อมผัก ผลไม้ จากมูลนิธิโครงการหลวง กว่า 15 ตัน - ตั้งรถครัวสนามปรุ่งอาหาร แจกประชาชน ลดค่าครองชีพจากผลไวรัส โควิด - 19

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ มีแล้วแบ่งปัน“ ร่วมกับ เกษตรกร อำเภออมก๋อย ร่วมสนับสนุนพืชผลทางการเกษตร จำนวน 12,000 กิโลกรัม และพืชผัก ผลไม้ จากมูลนิธิโครงการหลวง อีกจำนวน 3,000 กิโลกรัม รวมเป็นจำนวน 15 ตัน โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนรถบรรทุกในการขนย้าย และจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ในห้วงเวลานี้

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ยังได้จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารสดปรุงสุกใหม่ จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดินทางมารับพืชผัก และ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมอำนวยความสะดวก โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนมารับพืชผักรวมจำนวน 750 ราย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดทหารจิตอาสาและกำลังพล บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบป...
26/04/2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดทหารจิตอาสาและกำลังพล บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และกำลังพลนายทหารชั้นประทวน ดำเนินการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ นายอุดม ใจปินตา ซึ่งป่วยเป็นโรคไสติ่งอักเสบ และทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด มีอาการไอเลือดออกจากช่องปาก และมีความจำเป็นใช้โลหิตเพื่อเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ปริมาณโลหิต จำนวน 1,750 ซีซี.

ซึ่งจากการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กำลังพลทุกนายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครอบครัวของ นายอุดม ใจปินตา จะลดความทุกข์ มีความสุขจากการได้รับโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาโรคดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยต่อชีวิต และลมหายใจให้กับผู้ประสบภัย เพื่อพี่น้องไทยทุกคน โดยในการนี้ ครอบครัวของผู้ป่วย ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้คลายความทุกข์ที่เก็บกลั้นไว้ภายในใจ ซึ่งจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประสบปัญหากับการหาโลหิตมาใช้รักษาคุณพ่อ โดยได้ทำการหาโลหิตจากหลากหลายช่องทาง ทั้งญาติพี่น้อง คนรู้จัก ก็ไม่สามารถได้รับโลหิตตามจำนวนที่ต้องการได้ จนเกิดความเครียด และสับสนเป็นอย่างมาก จนกระทั่ง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ให้คำแนะนำว่ามี ทหารค่ายเม็งรายมหาราช มีกำลังพลและให้การสนับสนุนบริจาคโลหิตให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนอยู่ตลอด จึงได้มาขอรับรับการสนับสนุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37ดำเนินการให้ด้วยความเร่งด่วน ทำให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตที่ยากลำบากนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณพี่ๆ ทหารทุกท่าน ที่ช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ครอบครัวมีความรู้สึกขอบคุณ ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

#เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

“จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูแล้ง”  กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทา...
26/04/2022

“จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูแล้ง”


กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดใส่ภาชนะบรรจุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูแล้ง จำนวน 12,000 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร...
26/04/2022

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูร ศิริวิบูลยราชกุมาร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จาก กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ต่าฝึกรบพิเศษประตูผา ร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งหมด 1,200 ซี.ซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูร ศิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565

และ เพื่อให้การช่วยเหลือ นายพัฒน์ สุจำนงค์ อายุ 68 ปี ​ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยหนัก ICU แผนกอายุรกรรมชาย ชั้น 6 ตึกสิทธิเกษม และผู้ที่จำเป็นต้องให้เลือดเป็นการเร่งด่วน ณ คลังเลือดโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้การรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤตและกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติ

ทั้งนี้ยังเป็นการบริจาคสำรองไว้ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการใช้โลหิตสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อีกด้วย

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #ชาวประชาประตูผาร่วมบริจาคโลหิต #ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่32
#กู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน

จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วม พัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน จ.เชียงใหม่ #  พลตรี  ยุทธช...
25/04/2022

จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วม พัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน จ.เชียงใหม่ #


พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน โดยสนับสนุน รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน ,รยบ.บรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 คัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมขุดลอกคลอง ต.ดอยหล่อ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดประโยชน์ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ช่วยกักน้ำได้ในฤดูแล้ง ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วม ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามการช่วยเหลือ มอบสิ่งของ ...
25/04/2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วม ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามการช่วยเหลือ มอบสิ่งของ เด็กชายผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จังหวัดตาก และ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่1/65 เดินทางเข้าเยี่ยมบ้าน ด.ช. สุกฤษฏิ์ เขตขาม (น้องเจมส์) ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สายตาผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนในระยะไกล พร้อมทั้งได้สอบถามข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ถุงยังชีพ ,ข้าวสาร ,น้ำมันพืช ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ,นม,ผงซักฟอก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และได้ติดตามการช่วยเหลือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดตาก เพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 จิตอาสา 904 อบต.แม่ท้อ ร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประ...
25/04/2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 จิตอาสา 904 อบต.แม่ท้อ ร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 310/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่น 1/65 , จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ และผู้นำชุมชน ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นบ้านของ นายบุญส่ง อุ้ยอินทร์ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพประเภท 3 ซึ่งที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม และมีความประสงค์ขอสนับสนุนกำลังพลเพื่อช่วยซ่อมแซมปรับปรุง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบายที่ว่า “กองทัพบกเคียงข้างประชาชน”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำทหารจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” ถวายเป็นพ...
25/04/2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 7 โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลนครเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลบ้านดู่, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35, โครงการชลประทานเชียงราย, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ มหาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง "ขุดลอกหนองป่าไคร้" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ณ หนองป่าไคร้ บ้านสันตาลเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง "ขุดลอกหนองป่าไคร้" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา รวมถึงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกทั้งเพื่อถวายสดุดีต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงกาลปัจจุบัน ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงสืบไป

ที่อยู่

ช้างคลาน
San Kamphaeng

เบอร์โทรศัพท์

+6655242859

เว็บไซต์

http://army3.rta.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จิตอาสาภาคเหนือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จิตอาสาภาคเหนือ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

[ ประมวลภาพบรรยากาศ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ] ขอบคุณภาพ จิตอาสาภาคเหนือ
บงบ
บใงยใ
โครงการจิตอาสา ตรวจสุขภาพฟรี ..โดยเริ่มที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมียงเชียงใหม่ ..ชุมชนไหนสนใจแจ้งมาได้ครับ ติดต่อกำนันโหน่ง
จิตอาสาพระราชทาน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนำประชาชนจิตอาสา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณะครู จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ เก็บขยะ ณ วัดไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ทำให้บริเวณวัดไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย 18 ต.ค.62 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470256573067860&id=100002506249364