Clicky

ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center

ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center, หน่วยงานราชการ, Phaholyothin Road, Saraburi.

เปิดเหมือนปกติ

🐴 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65 เวลา 1330- ศม.โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม.เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ ...
14/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65 เวลา 1330
- ศม.โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม.
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65
มียอดทหารใหม่ จำนวน 330 นาย จากหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 4 หน่วยฝึก ร่วมประกอบพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาใน ศม. มาเป็นสักขีพยาน เมื่อประธานสงฆ์แสดงธรรมแก่ทหารใหม่แล้ว ผบ.ศม.
ได้พบปะให้โอวาทแก่ทหารใหม่โดยให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 เพื่อเป็นหลักในการใช้ชีวิต, การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

“ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า” #พระดำรัสแรกเริ่มอันเป็นจุดกำเนิดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง...
09/12/2022

“ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า”
#พระดำรัสแรกเริ่มอันเป็นจุดกำเนิดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ
--
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโอลิส ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า) สูงถึง 2.27 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครล้นทะลักจนทำให้น้ำท่วมถนนสายสำคัญ โดยเฉพาะในเขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตบางพลัด เป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน ก่อเกิดปัญหาการจราจร เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกำแพงกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามาท่วมถนน
--
ทว่า การป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดเสมือนเป็นการกักน้ำเพื่อซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ได้รับความยากลำบาก ขณะที่พื้นที่ติดกัน ประชาชนที่ไม่ถูกน้ำท่วมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจึงรู้สึกขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความเครียด เพราะน้ำยิ่งท่วมสูงมากขึ้น ในที่สุดผู้ประสบอุทกภัยก็ออกมารื้อกระสอบทรายแนวกำแพงกั้นน้ำ ทำให้น้ำทะลักเข้ามาท่วมถนน เกิดการโต้เถียง ยื้อแย่งกระสอบทราย กลายเป็นการทะเลาะวิวาท
--
กระทั่งวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ขณะที่ข่าวเจ้าหน้าที่เผชิญหน้ากับประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมแพร่ภาพทางโทรทัศน์ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ” (ครั้งดำรงพระอิสสริยยศเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) ทอดพระเนตรอยู่ พระองค์จึงทรงมีรับสั่งว่า “ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า”
--
#ทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องเสด็จไปเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เอง และในคืนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่า “องค์ภา” จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน #เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานคำแนะนำและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและการป้องกัน รวมทั้งขอพระราชทานคำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติพระองค์และการพูดคุยกับราษฎรที่กำลังอยู่ในภาวะเครียด
--
และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยา” #เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม พระองค์ทรงออกไปรับน้ำใจของประชาชนที่ไม่ถูกน้ำท่วม แล้วนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบ #เพื่อนพึ่งพาซึ่งกันและกัน
--
และนี่คือ #ที่มาของโครงการอาสา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ร่วมกับกองอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย) #มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนพึ่งพากันในยามยาก เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในลักษณะของอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ต่อเนื่องเรื่อยมา
=============================
ที่มา: พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)
เครดิต เพจ Facebook : น้ำเงินเข้ม
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

09/12/2022
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอนชีวิตกับคำว่าพอเพียง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอนชีวิตกับคำว่าพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/543722627292950/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB

🐴 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 1130 - 1300 พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม. ได้นำกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาปรับย้ายเข้าหน่วย ฯ และม...
09/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 1130 - 1300 พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม. ได้นำกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาปรับย้ายเข้าหน่วย ฯ และมีประสงค์เข้ารับการทดสอบในหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของ รร.สพศ.ศสพ. ไปแนะนำในท่าว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำแหล่งสมาคมกีฬา พล.ม.2 รอ. จว.ส.บ. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และนำไปใช้ในการทดสอบฯ ต่อไป

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65เวลา 1330 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกพลประจำรถ หลักสูตร เตรี...
09/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65เวลา 1330
พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกพลประจำรถ หลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นกองหนุนฯ โดยมี รรก.ผอ.กศ.รร.ม.ศม. และคณะครูอาจารย์ ของกอ.ฝึกฯ รับการตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุป ประกอบด้วย
- การจัดการฝึกของกอ.ฝึกฯ
- การจัดการฝึกแผนกวิชายานยนต์ฯ
- การพบปะและให้กำลังใจ นสน. ที่เข้ารับการฝึกในแต่ละสถานีย่อย

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🔈เมื่อ 080900 ธ.ค. 65   🐴 ผบ.ม.พัน.22 ศม. /ผบ.นฝ.ทหารใหม่ที่ 4 ตรวจเยี่ยมการประเมินผลการฝึก สถานีที่ 4 การยิงปืนด้ว...
09/12/2022

🔈เมื่อ 080900 ธ.ค. 65
🐴 ผบ.ม.พัน.22 ศม. /ผบ.นฝ.ทหารใหม่ที่ 4 ตรวจเยี่ยมการประเมินผลการฝึก สถานีที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของทหารใหม่ ผลัด 2/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 (ม.พัน.22 ศม) โดยเน้นย้ำ เรื่อง
- ความปลอดภัย
- ความคุ้มค่า การใช้กระสุน
- ลักษณะท่าทางการยิงที่ถูกต้อง
อีกทั้งเตรียมมอบรางวัล ให้แก่ พลฯ ที่มีผลการยิงดีเยี่ยม
🖋วัตถุประสงค์ :เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ทหารใหม่

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อ 6 ธ.ค. 65, 1200 พ.อ. สมศักดิ์ รักษาแสงรอง ผบ.ศม.(1) พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเลี้ยง กรม นร.รร.ม...
07/12/2022

🐴 เมื่อ 6 ธ.ค. 65, 1200 พ.อ. สมศักดิ์ รักษาแสงรอง ผบ.ศม.(1) พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเลี้ยง กรม นร.รร.ม.ศม. และร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน กับทหารกองประจำการ
#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

วันนี้ในอดีต ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...
07/12/2022

วันนี้ในอดีต ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในรัฐบาลชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี โดยผู้วิ่งถือคบเพลิงคือ สมรักษ์ คำสิงห์ นำไฟไปจุดที่บุษบก ก่อนที่ไฟในบุษบกจะพุ่งไฟใส่กระถางคบเพลิง นอกจากนี้ทาทา ยัง ได้ขับร้องเพลง Reach for the Star มาสคอตของการแข่งขัน คือ ช้างไชโย และคำขวัญ “Friendship beyond Frontiers” มิตรภาพไร้พรมแดน

เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ มีประเทศต่างๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๔๑ ประเทศ จำนวน ๓๖ ชนิดกีฬา โดยใช้สนามแข่งขันหลัก คือ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต, ศูนย์กีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และศูนย์กีฬาเมืองทองธานี

โดยทัพนักกีฬาไทยแสดงความสามารถ คว้ามาได้ถึง ๒๔ เหรียญทอง ๒๖ เงิน ๔๐ ทองแดง ยอดรวม ๙๐ เหรียญ ครองอันดับ ๔ ของตาราง เป็นรองเพียง จีนที่ได้ ๑๒๙ ทอง เกาหลีใต้ ๖๕ ทอง และญี่ปุ่น ๕๒ ทอง

On 5 December 2022 A message from His Majesty King Charles III to His Majesty King Vajiralongkorn on the Thai Nation Day...
07/12/2022

On 5 December 2022 A message from His Majesty King Charles III to His Majesty King Vajiralongkorn on the Thai Nation Day.
As you celebrate the important occasion of your National Day, I would like to congratulate Your Majesty and to send my good wishes to the people of Thailand. As we overcome global heath challenges together, with determination and fortitude, may we look to better times in the future.
Charles R
-------
วานนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล มายัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ความว่า
ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติของราชอาณาจักรไทย หม่อมฉันขอถวายพระพรมายังใต้ฝ่าพระบาทด้วยใจจริง และขอส่งความปรารถนาดีมายังปวงชนชาวไทย ในขณะที่ประเทศของเราทั้งสองต่างมีความท้าทายทางด้านสาธารณสุขไปด้วยกันทั่วโลก ขอให้เราทั้งสองประเทศตั้งปณิธานร่วมกันและร่วมกันอดทนฝั่นฝ่า เพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) ชาร์ลส์ เร็กซ์

(Post by: Administrators Fanpage)
_____________________________________
#พระราชินีสุทิดา

#ทรงพระเจริญ #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
#ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

พระนาม “ภูมิพลอดุลเดช”หลักจากที่รัชกาลที่ ๙ ประสูติได้ไม่ถึง ๓ ชั่วโมง สมเด็จพระบรมราชชนกทรงรีบส่งโทรเลขถวายสมเด็จพระพัน...
07/12/2022

พระนาม “ภูมิพลอดุลเดช”
หลักจากที่รัชกาลที่ ๙ ประสูติได้ไม่ถึง ๓ ชั่วโมง สมเด็จพระบรมราชชนกทรงรีบส่งโทรเลขถวายสมเด็จพระพันวัสสาฯ ว่า “...ลูกชายเกิดเช้านี้ สบายดีทั้งสอง ขอพระราชทานนามทางโทรเลขด้วย...”
สมเด็จพระพันวัสสาฯ เสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และทรงมีลายพระหัตถ์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๗๐ เมื่อสมเด็จย่า ด้รับพระราชทานพระนามทางโทรเลขแล้ว โดยทรงกำกับตัวสะกดเป็นอักษรโรมันว่า “...Your son's name is Bhumibala Aduladeja...” ทำให้สมเด็จย่า ทรงเข้าพระทัยว่าได้รับพระราชทานนามพระโอรสว่า “ภูมิบาล” จึงได้สะกดภาษาอังกฤษในสูติบัตรว่า “Bhumibal”
จะสังเกตได้ว่าคำว่า “อดุลเดช” (ไม่มี ย ยักษ์) นั้นสะกดไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันซึ่งเขียนว่า “อดุลยเดช” (มี ย ยักษ์) อันที่จริงพระนามรัชกาลที่ ๙ เริ่มเขียน “อดุลเดช” (ไม่มี ย ยักษ์) แต่ต่อมาได้เขียนทั้ง ๒ แบบกลับไปกลับมา และในที่สุดก็นิยมใช้แบบที่ ๒ คืิอ “อดุลยเดช” (มี ย ยักษ์) มาจนถึงปัจจุบัน
พระนามรัชกาลที่ ๙ มาจากพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “มหิดลอดุลยเดช” รวมถึงรัชกาลที่ ๘ ด้วย
พระนามรัชกาลที่ ๘ อานันท + (มหิดล)
พระนามรัชกาลที่ ๙ ภูมิพล + (อดุลยเดช)
พระนาม “ภูมิพลอดุลเดช” มีความหมายว่า
คำว่า “ภูมิพล” มาจาก ภูมิ+พล
“ภูมิ” หมายความว่า “แผ่นดิน”
“พล” หมายความว่า “พลัง”
รวมกันแล้วหมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน”
คำว่า “อดุลยเดช” มาจาก อดุลย+เดช
“อดุลย” หมายความว่า “ไม่อาจเทียบได้”
“เดช” หมายความว่า “อำนาจ”
รวมกันแล้วหมายถึง “อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้”

เครดิต Facebook : Siriwattana Asunee Na Ayuttaya
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#รัชกาลที่9

🐴 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 0830-1200 - ศูนย์การทหารม้า โดย พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. ผู้แทน ผบ.ศม....
07/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 0830-1200
- ศูนย์การทหารม้า โดย พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. ผู้แทน ผบ.ศม. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 100 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดคลองเพรียว-เสาไห้ (ด้านหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส) อ.เมือง จว.ส.บ. เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการ จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นาย ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

กวก.ศม.(แผนกการฝึกฯ) ได้จัดกรรมการเข้าร่วมการฝึกเเละตรวจสอบร้อย ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 66 ณ ศฝยว.ทบ. โดยมีการป...
07/12/2022

กวก.ศม.(แผนกการฝึกฯ) ได้จัดกรรมการเข้าร่วมการฝึกเเละตรวจสอบร้อย ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 66 ณ ศฝยว.ทบ. โดยมีการปฏิบัติประจำวันที่ 5 ธ.ค. 65 ดังนี้
- ตรวจสภาพความพร้อมรบ
- ทดสอบความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่
- ตรวจสอบการปฏิบัติเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉิน (Hipshoot)
- ตรวจสอบ(ทางเทคนิค)การยิงด้วยกระสุนจริงในเวลากลางคืน

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.65 - ศูนย์การทหารม้า โดย ม.พัน.22 ศม. นำทีมสโมสรฮอกกี้กองทัพบก เข้าร่วมแข่งขันฮอกกื้ รายการเฟสติวอล ค...
07/12/2022

🐴เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.65
- ศูนย์การทหารม้า โดย
ม.พัน.22 ศม. นำทีมสโมสรฮอกกี้กองทัพบก เข้าร่วมแข่งขันฮอกกื้ รายการเฟสติวอล ครั้งที่ 48 ประเภทรุ่นทั่วไป (ประเภททีมชาย) ในระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค.65 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ
- ผลการแข่งขัน
🏆ชนะเลิศอันดับที่ 1
-ทีมสโมสรกองทัพบก
🏆รองชนะเลิศอันดับที่ 1
-ทีมสโมสรทหารอากาศ
🏆รองชนะเลิศอันดับที่ 2
-ทีม Dipo
-ทีม Bangkok Inter

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 0730-1200- ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้นำข้าราชการและกำลังพลในสัง...
02/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 0730-1200
- ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้นำข้าราชการและกำลังพลในสังกัดศูนย์การทหารม้า พร้อมทั้ง คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศม. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า โดยมีกิจกรรมดังนี้
- พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
- พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีวางพานพุ่ม
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ยอดกำลังพลบริจาคโลหิต 234 นาย ได้โลหิต 38,400 ซีซี

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴เมื่อ 300900-010830 พ.ย.65 รายงานการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 ม.พัน.22 ศม. ดังนี้- ได้ดำเนินการฝึกเดินทางไกลและการพักแรม...
01/12/2022

🐴เมื่อ 300900-010830 พ.ย.65 รายงานการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 ม.พัน.22 ศม. ดังนี้
- ได้ดำเนินการฝึกเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม ของทหารใหม่ผลัดที่ 2/65
- ปัจจุบัน ทหารใหม่ได้เดินทางกลับเข้าหน่วยฝึกฯ เป็นที่เรียบร้อย ทุกนายปลอดภัยจากการฝึก

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

" สวดมนต์ทุกวันพระ ฟังธรรมะหน้าที่รวมพล" 🐴 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1) เวลา 0800- ศูนย์การทหารม้า โดย พล...
01/12/2022

" สวดมนต์ทุกวันพระ ฟังธรรมะหน้าที่รวมพล"
🐴 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1) เวลา 0800
- ศูนย์การทหารม้า โดย
พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม.
เป็นประธานพิธี สวดมนต์หน้าที่รวมพลประจำวัน
เพื่อให้กำลังพลได้ฝึกสติ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และนำมาบูรณาการกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 กรม นร.รร.ม.ศม. เมื่อ 301800 พ.ย. 65 ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารมื้อเย็นของทหารกองประจำการ...
01/12/2022

🐴 กรม นร.รร.ม.ศม.
เมื่อ 301800 พ.ย. 65 ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารมื้อเย็นของทหารกองประจำการ เพื่อตรวจดูความเป็นอยู่ และความเรียบร้อย
อีกทั้งได้มอบอาหารพิเศษ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการ รายการอาหารดังนี้
- ไก่ทอด KFC 1 กล่อง (ไก่ทอด)
- DUNKIN DONUT (donut)
- น้ำอัดลม (น้ำอัดลม)

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. โดย พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ อจ.หน.วิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.ทำการสอนว...
01/12/2022

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. โดย พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ อจ.หน.วิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.ทำการสอนวิชาทหารม้า หลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 5 สคท.สปท. ณ ห้องเรียน 441 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปท. โดยมี นทน. จำนวน 120 นาย

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 1000ศูนย์การทหารม้า โดย ชป.กร.กรม นร.รร.ม.ศม. (พัน.นพศ.ฯ) ร่วมกับส่วนราชการปกครองท้องถิ่น...
01/12/2022

🐴 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 1000
ศูนย์การทหารม้า โดย ชป.กร.กรม นร.รร.ม.ศม. (พัน.นพศ.ฯ) ร่วมกับส่วนราชการปกครองท้องถิ่น นายก อบต.ท่าคล้อ และบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน ร่วมกิจกรรม"โครงการ ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย"ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย นาง สำลี โอภาพ

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

เมื่อ 30 พ.ย 65 ร.ต.ยุทธพงษ์ กระแสเทพ ผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พัน.บร.ฯ เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันบริการ กองบริการ...
01/12/2022

เมื่อ 30 พ.ย 65 ร.ต.ยุทธพงษ์ กระแสเทพ ผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พัน.บร.ฯ เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วย จนท.หน่วยฝึกฯ และทหารใหม่ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน น.ส.เจนจิรา พันธุ์พงษ์ ภรรยาของ พลฯ ดำรงค์ฤทธิ์ วงทา ที่คลอดบุตรชาย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 ทางหน่วยฝึกฯ ได้มอบชุดของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งเงินสวัสดิการ มอบให้กับครอบครัว

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🔈เมื่อ 301600 พ.ย. 65พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม ของทหารใหม...
01/12/2022

🔈เมื่อ 301600 พ.ย. 65
พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม ของทหารใหม่ผลัดที่ 2/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 ม.พัน.22 ศม.
🖋อีกทั้ง ได้กรุณามอบอาหารพิเศษ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้แก่ทหารใหม่ พร้อมมอบคำเเนะนำ การฝึกเดินทางไกลเเละพักเเรม ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 โดยเน้นย้ำ ถึงความสำคัญของวิชาป้อมสนามเพื่อนำติดตัวไปใช้ในอนาคต
ณ พื้นที่สนามฝึกขับยานยนต์ล้อและยานยนต์สายพาน ศม.

#ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม
#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้กรุณาจัดสวัสดิการ มอบไข่ไก่ และบะหมี่กึ่...
01/12/2022

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้กรุณาจัดสวัสดิการ มอบไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับกำลังพล จำนวน 168 นาย ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของ บก.ศม. ประจำเดือน พ.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ภายใน บก.ศม. ไว้สำหรับบริโภคภายในครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวกำลังพล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยอย่างใกล้ชิด ตอบสนองงานตามนโยบายของกองทัพบก..

#การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับกำลังพลของหน่วย
#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

๒๕ พฤศจิกายน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที...
29/11/2022

๒๕ พฤศจิกายน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ "พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รัชกาลที่๖

29/11/2022
วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รัชกาลที่๖

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/890187325480169/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพฝีพระหัตถ์ ‘กระต่ายหมายจันทร์...
29/11/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพฝีพระหัตถ์ ‘กระต่ายหมายจันทร์ฉาย’ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ส.ค.ส.พระราชทาน ปีเถาะ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ กระต่าย และสุนัขเพื่อนรักที่ชอบแหงนหน้ามอง “จันทร์ฉาย” ด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุข สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องราวว่า “ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน”

พร้อมพระราชทานพรว่า “กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา สองสหายและจันทรามาอวยชัย”

29/11/2022

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยในทุกวาระโอกาส ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ ทรงเล็งเห็นวัฒนธรรมของเครื่องนุ่งห่ม อันเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ผ่านฉลองพระองค์ อันทำให้เกิดความภาคภูมิใจของพสกนิกรในท้องถิ่นเหล่านั้น ดั่งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในขอบเขตประเทศไทยมีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์อยู่รวมกัน ทั้งที่เป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอาศัยในพื้นที่เฉพาะ ที่อาศัยตามพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูงมีไม่น้อยกว่า ๒๐ จังหวัด จำนวนมากกว่า ๑๓ ชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง เมี่ยน(เย้า) ม้ง อาข่า ลีซู ลาหู่(มูเซอ) มีทั้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบ เช่น ชนเผ่าย้อ กะเลอ กลุ่มคนเหล่านี้ยังคงเป็นกลุ่มที่รักษาวัฒนธรรมและดำรงรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชนเผ่าและแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน
.
ความต่างทางชาติพันธุ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรสยามประเทศมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ได้หล่อหลอมให้เป็นอารยธรรมนั้น เกิดจากการลื่นไหลตามกระแสของการปกครอง จนกลายเป็นพหุวัฒนธรรม ลวดลายที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าย่อมถือว่าเป็นศิลปะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ที่อนุรักษ์กรรมวิธีในการทอผ้าแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการผสมผสานลวดลายที่ทอจากมือของแม่บ้าน ความสวยงามของผ้าทอพื้นเมืองแต่ละผืนย่อมมีความแตกต่างกัน อย่างผ้าบางผืนซ่อนกรรมวิธีของการทอเอาไว้ในลวดลายหรือขณะที่ทอผ้าอยู่ก็มี นี่จึงเป็นที่มาของเรื่องราวผ้าทางชาติพันธุ์
-----
Her Majesty Queen Suthida of Thailand be a role model in her attire with Thai Silk all occasions.Her Majesty foresaw the culture of clothing a local identity through her dress which caused the pride of those local people. According to Her Majesty's aspirations to continue, preserve, and build upon on the Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother.
In Thailand. There are many ethnic groups living together. Both large groups and small groups scattered living in specific areas, living in mountainous areas and plateaus, there are at least 20 provinces, More than thirteen tribes such as Karen, Mien (Yao), Hmong, Akha, Lisu, Lahu (Muser), both live in the plains, such as Yo, Ka Le, these groups are still a group that preserves their culture and Preserve the unique way of life of the tribe and different from other groups is clearly.
Ethnic differences in the Kingdom of Siam has for a long time. It's has molded into that civilization caused by the flow of the government to become multicultural. And the patterns that appear on the fabric are considered to be an art that reflects that causes the cultural identity. Preserving the traditional weaving process by combining patterns woven by the hands of housewives. The beauty of each local woven fabric is different. For example, some fabrics hide the process of weaving in the pattern or while weaving. This is the origin of ethnic fabric stories.

(Post by: Administrators Fanpage)
_____________________________________
#พระราชินีสุทิดา

#ทรงพระเจริญ #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
#ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

https://www.facebook.com/HermajestyQueenSuthida109/videos/584415133489434/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 1830อศจ.ศม. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กรม นร.รร.ม.ศม. โดย รอง ผบ.ศม....
29/11/2022

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 1830
อศจ.ศม. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กรม นร.รร.ม.ศม. โดย รอง ผบ.ศม. ได้กรุณาเน้นย้ำให้อบรมในเรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกต้องตามคำสั่ง ทบ.ที่ 2/2557, การไหว้พระสวดมนต์ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อเตรียมการรับตรวจและ การปฏิบัติศาสนพิธีในเบื้องต้น

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🔈เมื่อ 281530 - 281630 พ.ย. 65 ม.พัน 22 ศม. ได้ให้กำลังพลสวนสนามออกกำลังกายเป็นส่วนรวม โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้กล้ามเนื้อข...
29/11/2022

🔈เมื่อ 281530 - 281630 พ.ย. 65 ม.พัน 22 ศม. ได้ให้กำลังพลสวนสนามออกกำลังกายเป็นส่วนรวม โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้กล้ามเนื้อขา และหน้าท้อง ณ โรงรถ ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม. มีจำนวนยอดทั้งสิ้น 184 นาย
🖋วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจให้แก่กำลังพล ให้มีความพร้อมในการฝึก และสวนสนามต่อไป

#สวนสนาม
#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 1300                                   พล.ต. จิรวัฒน์ น...
29/11/2022

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 1300 พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. กรุณาเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง 3 บก.ศม. (ชั้นบน) จำนวน 7 นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ ผบ.นขต.ศม. ร่วมพิธีฯ

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 0900ศม. โดย พ.อ. สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(1) เป็นประธานพิธีอบรมศีลธรรมฯ ประจำเดือน พ...
29/11/2022

🐴 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 0900
ศม. โดย พ.อ. สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(1) เป็นประธานพิธีอบรมศีลธรรมฯ ประจำเดือน พ.ย.65
ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะกับศาสตร์พระราชา" บรรยายธรรมโดย พระครูสังฆรักษ์ ทรงพล อาจาโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งสาริกา
มียอดกำลังพลเข้ารับการอบรมศีลธรรมฯ จำนวน ทั้งสิ้น 150 นาย

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

ผลการแข่งขัน รายการ Princess's Cup Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแข่งขันขี่ม้ากองพลทหารม้าที...
29/11/2022

ผลการแข่งขัน รายการ Princess's Cup Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแข่งขันขี่ม้ากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า
ผลการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย.65

CLASS 3 : Royal Stable Unit Dressage’s Elementary

1.นาย กฤตภาส มากหลาย
กับม้า กันตพร ได้ลำดับที่ 4

ผลการแข่งขันวันที่ 23 พ.ย. 65

CLASS 4 : Royal Stable Unit Dressage’s Novice

1.นาย กฤตภาส มากหลาย
กับม้า กันตพร ได้ลำดับที่ 3

CLASS 6 :Princess's Cup Dressage’s Military Team ได้ลำดับที่ 3

1.พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล กับม้า เทพวิทย์

2.ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า ทวีเดช

3.จ.ส.อ.พงศักศักดิ์ เทียมสิงห์ กับม้า กันตพร

4.ส.ท.ปณวัฒน์ บุญศรี กับม้า ก้ามปู

ผลการแข่งขันวันที่ 24 พ.ย. 65

CLASS 11 :Maxwin 6-Bar Competition

1.ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า เทพอักษร ได้ลำดับที่ 2

ผลการแข่งขันวันที่ 25 พ.ย. 65

CLASS 14:Royal Stable Unit Jumping Open 60 cm.

1.ศรัณย์วุฒิ ศรีทา กับม้า รวี
ได้ลำดับที่ 1

2.ชญาญ์นินท์ เล้าสมรุ่งเรือง กับม้า ข้าวขวัญ ได้ลำดับที่ 2

CLASS 16:Royal Stable Unit Jumping Open 80 cm.

1.ชญาญ์นินท์ เล้าสมรุ่งเรือง กับม้า รณภู ได้ลำดับที่ 1

2.ศรัณย์วุฒิ ศรีทา กับม้า ข้าวควบ
ได้ลำดับที่ 2

3.ชญาญ์นินท์ เล้าสมรุ่งเรือง กับม้า ข้าวขวัญ ได้ลำดับที่ 6

CLASS 18:Royal Stable Unit Jumping Open 100 cm.

1.ศรัณย์วุฒิ ศรีทา กับม้า ข้าวควบ
ได้ลำดับที่ 5

ผลการแข่งขันวันที่ 26 พ.ย. 65

CLASS 21:Royal Stable Unit Jumping Open 70 cm.

1.ปานชีวา บังเกิดผล กับม้า ขวัญ
ได้ลำดับที่ 2

ผลการแข่งขันวันที่ 27 พ.ย. 65

CLASS 26:Royal Stable Unit Jumping Open 80-90 cm.

1.ชญาญ์นินท์ เล้าสมรุ่งเรือง กับม้า รณภู ได้ลำดับที่ 1

2.ปานปวีณ์ บังเกิดผล กับม้า ขวัญ
ได้ลำดับที่ 2

CLASS 27:Royal Stable Unit Jumping Open 100 cm.

1.ศรัณย์วุฒิ ศรีทา กับม้า ข้าวควบ
ได้ลำดับที่ 2

CLASS :28 Princess's Cup Jumping Military Team 110 cm ได้ลำดับที่ 2

1.พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล กับม้า เทพวิทย์

2.ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า เทพอักษร

3.จ.ส.อ.พงศักศักดิ์ เทียมสิงห์ กับม้า กัลยาณี

4.ส.ท.ปณวัฒน์ บุญศรี กับม้า ข้าวโพดคั่ว

🐴 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 1300-1700 พัน.บร.กบร.ศม. ได้ส่ง พลฯ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล ทหารกองประจำการ ผลั...
28/11/2022

🐴 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 1300-1700 พัน.บร.กบร.ศม. ได้ส่ง พลฯ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของ ทบ.ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดโครงการ "Million Gifls Million Smiles ปีที่ 13 "ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ" เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และรอยยิ้มให้แก่เด็ก และเยาวชน ด้วยการจัดหาของขวัญ นำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ จชต.ห้วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

☀️ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. นำกำลังพล ชป.พัน.บร.กบร.ศม. ลงพื้นที่ ประชาสัมพัน...
25/11/2022

☀️ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.กบร.ศม.
นำกำลังพล ชป.พัน.บร.กบร.ศม. ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ.โดยเฉพาะโครงการ "One Stop Service" , การรับสมัคร นตท.ในส่วน ทบ. ตลอดจนการรับสมัครพลทหารออนไลน์ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จว.ส.บ. ซึ่งมีนักเรียนในระดับ ม.3, ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

☀️ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 เวลา 0900 พ.อ.พนาชัย ไผ่นาค นปก.ประจำ ศม.เป็นผู้แทน ผบ.ศม.เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวา...
25/11/2022

☀️ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 เวลา 0900 พ.อ.พนาชัย ไผ่นาค นปก.ประจำ ศม.เป็นผู้แทน ผบ.ศม.เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตตะสิริ รอง ผวจ.สระบุรี เป็นประธาน

#ศูนย์การทหารม้า

#ค่ายอดิศร

ที่อยู่

Phaholyothin Road
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636220277

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การทหารม้า Cavalry Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun