กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท, 89 หมู่ 8 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, Saraburi.

เปิดเหมือนปกติ

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืด
08/11/2019

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

วันที 8 พฤศจิกายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.ท่าคล้อได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืด (ยืดชีวิตพิชิตโรค) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลท่าคล้อหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯตำบลท่าคล้อ จ...
26/06/2019

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯตำบลท่าคล้อ จัดโครงการเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ นำโดย นายทนงยุทธ จันทกูล ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อพร้อมคณะ ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน กลุ่มอปพร.อสม. และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคไข้เลือดออก และเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มาในฤดูฝน

อบรมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
26/02/2019

อบรมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

ช่วงบ่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นกิจกรรมรำโทน วันนี้เป็นการไหว้ครูเอาฤกษ์เอาชัยกันค่ะ
07/02/2019

ช่วงบ่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นกิจกรรมรำโทน วันนี้เป็นการไหว้ครูเอาฤกษ์เอาชัยกันค่ะ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ ได้เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ รุ่นที่ 2 โดยได้รับการสน...
07/02/2019

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ ได้เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ รุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ และดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนาม โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ ได้เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ รุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ และดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนาม โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้จัดโค...
27/06/2018

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้จัดโครงการเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ นำโดย นายทนงยุทธ จันทกูล ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อพร้อมคณะ ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน กลุ่มอปพร.อสม. และประชาชนทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแ...
25/06/2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 08.30 - 10.30 น. เดินรณรงค์ต้นขบวณ ณ วัดท่าสบก หมู่ที่ 2
เวลา 10.45 - 11.30 น. เดินรณรงค์ต้นขบวณ ณ หน้าโรงเรียนวัดท่าคล้อ หมู่ที่ 10
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เดินรณรงค์ต้นขบวน ณ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า หมู่ที่ 7

มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้า และคาถาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะ🐶🐱
28/03/2018

มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้า และคาถาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะ🐶🐱

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้จัดโครงการรณรงค์และอบรมอาสาสมัครเพื่อป...
23/03/2018

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้จัดโครงการรณรงค์และอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๗ คน

มาออกกำลังกายกันนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี
27/07/2017

มาออกกำลังกายกันนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยออกกำลังกายทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ค่ะ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. อ...
27/06/2017

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. อปพร. โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนตำบลท่าคล้อ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

เชิญชวนประชาชนตำบลท่าคล้อ อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน ...
09/11/2016

เชิญชวนประชาชนตำบลท่าคล้อ อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ👫👬👭👪

มารู้จัก โรคไข้ซิก้ากันค่ะ
21/09/2016

มารู้จัก โรคไข้ซิก้ากันค่ะ

แคลอรี่จากเครื่องดื่มคู่ใจแก้วโปรดของคนออฟฟิศ☕
12/09/2016

แคลอรี่จากเครื่องดื่มคู่ใจ
แก้วโปรดของคนออฟฟิศ☕

เพราะลูกคือคนสำคัญ...
07/09/2016

เพราะลูกคือคนสำคัญ...

9 โภชนาการดีสำหรับวัยเกษียณค่ะ ^^
29/08/2016

9 โภชนาการดีสำหรับวัยเกษียณค่ะ ^^

7 คุณลักษณะ ของคนอายุยืน มีดังต่อไปนี้ค่ะ ...
24/08/2016

7 คุณลักษณะ ของคนอายุยืน มีดังต่อไปนี้ค่ะ ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙇
12/08/2016

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙇

สวัสดีวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะ^^ช่วงนี้หน้าฝนแล้ว เรามารู้จัก 6 โรคที่มากับหน้าฝนกันเถอะค่ะ👎☺
06/08/2016

สวัสดีวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะ^^
ช่วงนี้หน้าฝนแล้ว เรามารู้จัก 6 โรคที่มากับหน้าฝนกันเถอะค่ะ👎☺

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ...
05/08/2016

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและความสำคัญสุขภาพของตนเอง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าคล้อ's cover photo
01/02/2016

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าคล้อ's cover photo

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าคล้อ
01/02/2016

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าคล้อ

ที่อยู่

89 หมู่ 8 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
Saraburi
18110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036-715427

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด