Clicky

โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง

โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง , Public Services & Government, สถานีรถไฟสระบุรี, Saraburi.

เปิดเหมือนปกติ

Big Cleaning Day (14 ธันวาคม  65) เวลา 19.30 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถ...
14/12/2022

Big Cleaning Day
(14 ธันวาคม 65) เวลา 19.30 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝุ่นละออง โดยมี ทีมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทีมผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ จังหวัด สระบุรี

ร่วมสนันสนุนเครื่องดื่ม และผ้าเย็น ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ กับทางเทศบาลเมืองสระบุรี
14/12/2022

ร่วมสนันสนุนเครื่องดื่ม และผ้าเย็น ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ กับทางเทศบาลเมืองสระบุรี

Big Cleaning Day (07 ธันวาคม  65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถ...
14/12/2022

Big Cleaning Day
(07 ธันวาคม 65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝุ่นละออง โดยมี ทีมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทีมผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ จังหวัด สระบุรี และพื้นที่การทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม

Photos from ข่าวระบบคมนาคมขนส่ง's post
12/12/2022

Photos from ข่าวระบบคมนาคมขนส่ง's post

ประกาศ
10/12/2022

ประกาศ

Photos from ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย's post
06/12/2022

Photos from ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย's post

Big Cleaning Day (23 พ.ย.65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝ...
24/11/2022

Big Cleaning Day
(23 พ.ย.65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝุ่นละออง โดยมี ทีมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทีมผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ จังหวัด สระบุรี และพื้นที่การทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม

Big Cleaning Day (16 พ.ย.65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝ...
21/11/2022

Big Cleaning Day
(16 พ.ย.65) เวลา 19.00 น. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝุ่นละออง โดยมี ทีมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทีมผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณ ถนนหน้าตลาด และพื้นที่การทำงาน สถานีรถไฟ สระบุรี เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม

วัดตลิ่งชัน สระบุรี มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสระบุรีใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาตลอด...
05/11/2022

วัดตลิ่งชัน สระบุรี มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสระบุรีใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะและขอพรสิ่งศักด์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจธุระ ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกภาระและทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทางบริษัท CIVIL จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดตลิ่งชันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่สำคัญของชุมชน

04/11/2022

สถานีน้ำตก เดิมชื่อ "สถานีท่าเสา"

ด้วยสถานีท่าเสาในทางรถไฟสายกาญจนบุรี เป็นชื่อพ้องกับสถานีท่าเสาในทางสายเหนือ ฉะนั้นเพื่อความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยและกรมศิลปากรให้เปลี่ยนชื่อสถานี "ท่าเสา" ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี เป็นสถานี "น้ำตก" เพราะในบริเวณห่างจากสถานีประมาณ 1 กม. มีน้ำตกเขาพัง (ไทรโยคน้อย)อยู่ 1 แห่ง ใช้อักษรย่อว่า "าต." ชื่อภาษาอังกฤษว่า "NAM TOK" ตั้งแต่วันที่ 08 เมษายน 2496

ขอบคุณภาพถ่าย คุณวันชัย ห่อรัตนาเรือง

04/11/2022
Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post
02/11/2022

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post

02/11/2022

สถานีกาญจนบุรี

Photos from ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย's post
02/11/2022

Photos from ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย's post

Photos from Saraburi สระบุรี's post
02/11/2022

Photos from Saraburi สระบุรี's post

02/11/2022

ประกาศ...เรื่องปิดถนนลอยกระทงสระแก้ว‼️

Photos from เรารัก"ลพบุรี"'s post
02/11/2022

Photos from เรารัก"ลพบุรี"'s post

Mobile uploads
02/11/2022

Mobile uploads

28/10/2022

แผนที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามทางรถไฟเฉียงกับไทวัสดุ

เนื่องจากตลาดสดย่านสถานีรถไปสระบุรี เป็นแหล่งจับจ่ายสินค้า ทางบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด(มหาชน) ต้องการให้ประชาชนผู้...
27/10/2022

เนื่องจากตลาดสดย่านสถานีรถไปสระบุรี เป็นแหล่งจับจ่ายสินค้า ทางบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด(มหาชน) ต้องการให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้มีถนนที่ใช้ในการเดินทางสะอาด โดยส่งทีมงานล้าง

19/10/2022

18 ต.ค. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เช้านี้ 10 ม.95 ซ.ม.
19 ต.ค. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เช้านี้ 10 ม.34 ซ.ม.

ระดับลดลง 0.61 ม.⬇️

Cr.ข้อมูลจากฝ่ายป้องกันฯทม.สบ

Photos from Saraburi สระบุรี's post
19/10/2022

Photos from Saraburi สระบุรี's post

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประจำเดือนตุลาคม  ชุมชน รถไฟร่วมพัฒนา และ ชุมชน อุไรรัตน์   # ขออนุญาตบุคคลที่อยู่ในรูปภา...
18/10/2022

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประจำเดือนตุลาคม
ชุมชน รถไฟร่วมพัฒนา และ ชุมชน อุไรรัตน์ # ขออนุญาตบุคคลที่อยู่ในรูปภาพลงสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

Photos from ข่าวรถไฟ's post
16/10/2022

Photos from ข่าวรถไฟ's post

16/10/2022

15 ต.ค. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เช้านี้ 12 ม.78 ซ.ม.
16 ต.ค. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เช้านี้ 12 ม.22 ซ.ม.

ระดับลดลง 0.56 ม.⬇️

Cr.ข้อมูลจากฝ่ายป้องกันฯทม.สบ

16/10/2022

#อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โพสต์เฟซบุ๊ก วันนี้ #ลมหนาว พัดมาแล้ว อุณหภูมิล่าสุด ณ เวลานี้ 16.2 องศาเซลเซียส

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2565
14/10/2022

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2565

14/10/2022

วันนี้(14 ต.ค.65) ถนนช่วงสะพานดำ สามารถผ่านได้แล้ว

ภาพและข้อมูลโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประจำเดือนตุลาคม  ชุมชน เทศบาลเก่า และ ชุมชนตลิ่งชัน (ท่าเยี่ยมหมู่ที่ 1)  # ขออนุญาตบุคค...
14/10/2022

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประจำเดือนตุลาคม ชุมชน เทศบาลเก่า และ ชุมชนตลิ่งชัน (ท่าเยี่ยมหมู่ที่ 1) # ขออนุญาตบุคคลที่อยู่ในรูปภาพลงสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าปฎิบัติงานกำจัดวัชพืชที่ลอยมาสะสมบริเวณราวสะพานอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลให้น้ำไหลอย...
07/10/2022

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าปฎิบัติงานกำจัดวัชพืชที่ลอยมาสะสมบริเวณราวสะพานอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลให้น้ำไหลอย่างชะลอตัว ทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วน การดำเนินงาน สามารถนำวัชพืชขึ้นจากน้ำได้เป็นจำนวนมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ และจะดำเนินการปฎิบัติงานดังกล่าวฯ ในวันต่อไป จนกว่าสถานการณ์น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนจะดีขึ้น

06/10/2022

ขอประชาสัมพันธ์งดใช้เส้นทางสะพานดำ เนื่องจากมีเครื่องจักร กำลังดำเนินการจัดการผักตบชวาภายในคลองเพียว เพื่อเร่งการระบายน้ำ

ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อวานนี้ กรมการขนส่งทางรางได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ครั้งที่...
30/09/2022

เมื่อวานนี้ กรมการขนส่งทางรางได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย

โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร งานโยธาจาก 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 9 สัญญา เตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้ว ปัจจุบันความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 15 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2569 และโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน EIA คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี 2565 และจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2572

บริษัท  ซีวิล  เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้นำรถแมคโครช่วยเปิดทางน้ำ นำก้อนปูนที่มา ขวางปิดทางน้ำบริเวณปากท่อออก เพื่อเ...
30/09/2022

บริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้นำรถแมคโครช่วยเปิดทางน้ำ นำก้อนปูนที่มา ขวางปิดทางน้ำบริเวณปากท่อออก เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ ฝั่งทางทิศตะวันตก

กิจกรรม CSR ชุมชนเขาคูบา
24/09/2022

กิจกรรม CSR ชุมชนเขาคูบา

บริษัท CIVIL ร่วมทำการวางท่อส่งน้ำกับทาง อบต.ตลิ่งชัน
24/09/2022

บริษัท CIVIL ร่วมทำการวางท่อส่งน้ำกับทาง อบต.ตลิ่งชัน

โครงการฯ 4-7 ร่วมกิจกรรม "1 โครงการ 1 กิจกรรม" โดยดำเนินการ CSR บ้านคุณยาย ชุมชนตลิ่งชัน จัดทำรั้วบ้านใหม่ และจัดอุปกรณ์...
24/09/2022

โครงการฯ 4-7 ร่วมกิจกรรม "1 โครงการ 1 กิจกรรม" โดยดำเนินการ CSR บ้านคุณยาย ชุมชนตลิ่งชัน จัดทำรั้วบ้านใหม่ และจัดอุปกรณ์ของใช้ประจำวัน

🚅🚅คืบหน้า‼️โครงการรถไฟความเร็วสูงของไทย ~~~~~~~~~~~~~~~🛑โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1  กรุงเทพ - นครราชสีมา...
24/09/2022

🚅🚅คืบหน้า‼️โครงการรถไฟความเร็วสูงของไทย
~~~~~~~~~~~~~~~
🛑โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพ - นครราชสีมา

เริ่ม 2560 - เสร็จ 2569
ระยะทาง 253 กิโลเมตร

ตลอดเส้นทาง มีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา-สระบุรี-ปากช่อง และนครราชสีมา
————————————
🛑โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 2 นครราชสีมา - หนองคาย

เริ่ม 2565 - เสร็จ 2571
ระยะทาง 356 กิโลเมตร

เฟส 2 นครราชสีมา-หนองคาย
ผ่าน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี และหนองคาย
————————————
🛑โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ “ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา”

เริ่ม 2562 - เสร็จ 2572
ระยะทาง 220 กิโลเมตร

แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และ ระยอง

มีสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง-สถานีกลางบางซื่อ-สถานีมักกะสัน-สถานีสุวรรณภูมิ - สถานีฉะเชิงเทรา-สถานีชลบุรี-สถานีศรีราชา-สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา

ที่มา : www.thaigov.go.th

ประกาศ เบี่ยงการจราจร (ชั่วคราว) จุดตัด 3 บริเวณทางข้ามทางรถไฟศูนย์ราชการ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต โครงสร้าง...
23/08/2022

ประกาศ เบี่ยงการจราจร (ชั่วคราว) จุดตัด 3 บริเวณทางข้ามทางรถไฟศูนย์ราชการ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต โครงสร้างสะพานยกระดับรถไฟความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

ขออภัยในความไม่สะดวก

บมจ.ซีวิลเอนจิเนียริง ร่วมกัมกับเทศบาลตะกุด ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในบริเวณริมทางรถไฟ หมู่ 6 บ้านกล้วย เพื่อนำเสนอคว...
23/08/2022

บมจ.ซีวิลเอนจิเนียริง ร่วมกัมกับเทศบาลตะกุด ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในบริเวณริมทางรถไฟ หมู่ 6 บ้านกล้วย เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดสะพานข้ามทางรถไฟตาลเดี่ยวในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565เพื่อดำเนินกา...
27/07/2022

ประกาศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
แจ้งปิดสะพานข้ามทางรถไฟตาลเดี่ยว

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต โครงสร้างสะพานยกระดับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน และประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร โปรดใช้เส้นทางอื่น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ที่อยู่

สถานีรถไฟสระบุรี
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66818942273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

Public Services & Government อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

สกายเมดคลีนิค/Rungnapa Chaithep/ทีมณดา Blue Sky Video ปลวกแดง 21140 COWAY cnx A.N.C North Tech เชียงใหม่ แท็กซี่สมุย 24ชม.Taxi Samui 24Hrs.095-4123526 คลินิกแพทย์แผนไทยติกิจฉาเว นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมื วัดบุญเกิด Sitharin Huahin ไปรษณีย์ไทย บางปะกง202 - พิมพาว K.JAN Collagen: ส่งฟรีทั่วโลก เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by Kru P'Kate สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสก สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ