Clicky

หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกี

หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปรชาชน

เปิดเหมือนปกติ

ท.ทหาร ...คนนิยม
13/12/2022
ท.ทหาร ...คนนิยม

ท.ทหาร ...คนนิยม

นักเรียนทหารไม่ได้มีดีแค่การฝึกอย่างเดียว แต่พวกเราได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ นอกเหนือความสามาร....

07/12/2022
หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. โดย พ.ต.วสันต์. วัสสา ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.ได้ร่วมพิธีวันพระราชสมภพ ร.9...
07/12/2022

หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. โดย พ.ต.วสันต์. วัสสา ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.ได้ร่วมพิธีวันพระราชสมภพ ร.9 วันพ่อ วันชาติ และวันดินโลก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
07/12/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

น้อง ๆ ท่านใดสนใจ สมัครได้ครับ
09/11/2022

น้อง ๆ ท่านใดสนใจ สมัครได้ครับ

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 จำนวน 2,190 นาย (ทหารกองประจำการ 1,760 นาย บุคคลเรือน 430 นาย)

-ประเภทการรับสมัคร
1.บุคคลเรือน อายุ 18-22 ปี (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2544 - 2548)
2.ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2542 - 2548)
3.พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2542 - 2548)
4.อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2542 - 2548)
5.ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ปลดจากกองประจำการทุกเหล่าทัพ) ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2542 - 2548)

-เริ่มสมัครตั้งแต่ 8 พ.ย.65 - 6 ม.ค.66
-สมัครได้ที่ https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/
-สอบภาควิชาการ 12 ก.พ.66
-ศึกษาระเบียบการสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

05/10/2022

แจ้งน้องทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2545 และมี ใบสำคัญ (แบบ สด.9) แล้ว ให้มารับหมายเรียกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ธ.ค.65 นะครับ ซึีงจะต้องตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในวันที่ 4 เม.ย.66 ที่หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในวัน เวลา ราชการ
สำหรับรายชื่อได้ส่งให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ได้ประกาศแจ้งลูกบ้านของต้นแล้ว สงสัยสอบถามผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านได้ครับ

น้องๆ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2545 และมีใบสำคัญแล้ว (สด.9) ไปรับหมายเรียกได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระ...
08/09/2022

น้องๆ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2545 และมีใบสำคัญแล้ว (สด.9) ไปรับหมายเรียกได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครับ

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี's post
03/09/2022

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี's post

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเป็นทหารกองประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 น้อง ๆ ท่านใดสนใจเริ่มสมัครได้เลยนะครับทางเวปไ...
29/08/2022

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเป็นทหารกองประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 น้อง ๆ ท่านใดสนใจเริ่มสมัครได้เลยนะครับทางเวปไซด์ ดังกล่าว หรือ สมัครได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0863804412 พ.ต.วสันต์ วัสสา สัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

24/08/2022

ธงชาติไทย หรือ “ธงไตรรงค์” ที่ประกอบไปด้วยสีแดง ขาว และน้ำเงิน คือสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทย
ธงชาติไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ธงไตรรงค์ ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยธงไตรรงค์นี้มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และประกอบไปด้วย 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เป็นที่มาของชื่อ (ไตร แปลว่า สาม + รงค์ แปลว่า สี) ภายในผืนธงแบ่งเป็น 5 แถบ ตรงกลางเป็นสีน้ำเงิน ถัดมาเป็นสีขาว และสีแดงที่ด้านนอกสุด แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของแถบสีอื่น

แถบสีของธงชาติชาติไทยสื่อความหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) โดยเริ่มใช้เป็นธงประจำชาติอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย แสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

ความเป็นมาของธงชาติไทย
ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าธงสยามหรือธงชาติไทยนั้นมีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ตามหลักฐานที่มีนั้นพบว่า ในอดีตประเทศไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ ระหว่างปี พ.ศ. 2199-2325 นั้นประเทศไทยเคยใช้ธงพื้นแดงล้วนเป็นสัญลักษณ์เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นมีวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อย ๆ จนถึงระหว่างปี พ.ศ. 2352-2394 มีการเริ่มใช้ช้างเผือก ซึ่งสัตว์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมรูปจักรสีขาว มาเป็นสัญลักษณ์ที่กลางธง เพื่อใช้สำหรับเรือหลวง เนื่องจากประเทศไทยได้ช้างเผือก 3 เชือก ส่วนเรือราษฎรใช้ธงสีแดงอย่างเดิม

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงมีพระราชดำริว่า ธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่น ๆ ทำให้แยกได้ยาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง

เมื่อปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือเพราะประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี 3 สี จึงให้มีแถบสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เรียกว่า ธงไตรรงค์ (ธงสามสี) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ ดังนี้

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ธงไตรรงค์ ได้รับการประกาศใช้เป็นธงประจำชาติของไทยมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) โปรดเกล้าฯ กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้ชัดเจน แต่ก็ครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของรัชกาลที่ 6 เอาไว้ด้วย ดังนี้

สีแดง หมายถึง ชาติ (ประชาชน)
สีขาว หมายถึง ศาสนา (ไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะ)
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
ซึ่งเราได้ใช้ความหมายนี้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

========
ขอบคุณข้อมูลจาก: เว็ปtwinkl

15/08/2022

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของอเมริกาเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชทานสัมภาษณ์ นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามว่า...
"...ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก ไม่ทรงยิ้มเลย ?..."
ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับส่งว่า
"...นั่นไง… ยิ้มของฉัน..."
แสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภาณ และพระราชอารมณ์ขันอันล้ำลึกของพระองค์ท่าน ทำให้เป็นที่รักของประชาชนอเมริกันโดยทั่วไป ในวันที่เสด็จฯ รัฐสภาคองเกรส เพื่อทรงมีพระราชดำรัสต่อสภา จึงทรงได้รับการถวายการปรบมืออย่างกึกก้องและยาวนานหลายครั้ง
ดวงประทีปในชีวิต
นักข่าวต่างประเทศเคยถามว่าที่ออกเยี่ยมเยียนราษฎรนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือ ซึ่งก็ตอบไปว่า...
"...เหนื่อยไม่ได้เพราะบ้านเมืองของเรามีคนยากจนรอความช่วยเหลืออีกมากมายก่ายกอง พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง ให้ข้าพเจ้าดูแลเกี่ยวกับครอบครัว ความจริงแล้วตัวเองไม่มีหัวหรอกที่จะไปคิดสงเคราะห์สตรี แต่รับสั่งว่าให้ดูแลครอบครัว ข้าพเจ้าก็เลยดูไปว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร
ในเรื่องเกี่ยวกับพระราชภาระอันหนัก บางครั้งเมื่อฉันเกิดเหนื่อยขึ้นมาฉันเคยคิดว่าน่าจะได้ไปพักผ่อน ณ สถานที่บางแห่ง เช่น ฮาวายสักระยะหนึ่ง แต่แล้วพระเจ้าอยู่หัวก็มักรับสั่งกับฉันว่าจะทอดทิ้งประชาชนไปจริงๆหรือในยามที่บ้านเมืองกำลังลำบากอยู่เช่นในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเสียสละมากกว่าฉัน พระองค์ท่านทรงเป็นดวงประทีปที่ให้ความสว่างแก่ฉันตลอดมา..."
#ส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
______________________________

#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ที่มา : เพจนิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม

Photos from ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล's post
29/07/2022

Photos from ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล's post

Photos from ใต้ร่มฉัตร's post
28/07/2022

Photos from ใต้ร่มฉัตร's post

Photos from ทหารหลังกองพัน's post
28/07/2022

Photos from ทหารหลังกองพัน's post

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
27/07/2022

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

25/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีมแอดมินขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นต้นแบบของ "กษัตริย์นักปฏิบัติ" สามารถติดตามบทความเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในความสำคัญของการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา มาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ด้วยทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้โอกาสได้เรียนรู้วิชาการต่างๆที่จะนำมาใช้ประกอบอาชีพพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ต้องสร้างพื้นฐานของผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑.ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒.พื้นฐานชีวิต อุปนิสัย ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม
๓.มีอาชีพ มีงานทำ
๔.เป็นพลเมืองดี
รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร จึงนับได้ว่าทรงมีพระบรมราชคุณูปการยิ่งแก่วงการศึกษาไทย
นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทาน ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจ ให้นักเรียน นักศึกษามีความมานะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น
-----
On the occasion of His Majesty the King's 70th Birthday Anniversary The admin team would like to be a part. in honoring His Majesty the King who is a model of "Pragmatic of the King" can follow articles in honor of His Majesty the King all July 2022.
His Majesty King Vajiralongkorn has recognize the importance of quality human resources of the country through education since His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn and foresees that education will provide an opportunity to learn various academic subjects that will be used for career development and self-improvement which will be beneficial to oneself and society leading to the development of the nation. His Majesty the King has a royal policy in education It is necessary to establish the basics of learners in all four areas:
1. The right attitude towards the people
2. Basic life, character, stable, strong, virtuous
3. Have a career.
4. Be a good citizen
including the development of quality and educational standards at all levels according to the curriculum Therefore, it can be considered that His Majesty has the greatest royal contribution to the Thai education circle. In addition, His Majesty the King has graciously bestowed degrees, certificates, scholarships and awards for students of all levels to support and encourage students to have more effort in their studies.

(Post by: Administrators Fanpage)
_____________________________________
#ในหลวงวชิราลงกรณ
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#มหาจักรีบรมราชวงศ์

#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง

25/07/2022

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

#จอมทัพไทย
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รวงผึ้งรวมใจ
#70พรรษาพระราชาของปวงชน

25/07/2022

สืบสานพระราชปณิธาน “ผ้าไทย” ทรัพย์แผ่นดิน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงพลิกฟื้นผ้าไทย จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์ของคนทั่วโลก ที่ทรงคุณค่าและงดงามอันประเมินค่ามิได้ เป็นดั่งทรัพย์ของแผ่นดิน
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสังเกตหญิงชาวบ้านที่มารอรับเสด็จนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่ ที่มีความสวยงาม พระองค์ทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งและทรงเล็งเห็นคุณค่าความงดงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่น จึงทรงไต่ถามจนได้ความว่า ชาวบ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้ใช้เองในทุกครัวเรือน
พระองค์จึงมีพระราชดำริ ควรส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ชาวบ้านทอผ้าส่งถวาย พระองค์ทรงรับซื้อ ทำให้เกิดการฟื้นฟูและส่งเสริมหัตถกรรมทอผ้า นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ปัจจุบันผ้าไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ และยังเป็นที่กล่าวขานและชื่นชมจากคนทั่วโลก พสกนิกรชาวไทยรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
ที่มา : เพจพระลาน

ส่งน้อง ๆ ทหารผลัด 1/65 อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.จำนวน 25 นาย ครบทุกคน
01/05/2022

ส่งน้อง ๆ ทหารผลัด 1/65 อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.จำนวน 25 นาย ครบทุกคน

เรียบร้อยสมบูรณ์ การตรวจเลือกฯ ปี65 อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. ขอบคุณท่านนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าที่อำเภอทุกท่า...
11/04/2022

เรียบร้อยสมบูรณ์ การตรวจเลือกฯ ปี65 อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. ขอบคุณท่านนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าที่อำเภอทุกท่าน

สถานที่พร้อมแล้ว พรุ่งนี้เจอกันครับน้องๆ ทหารกองเกิน9 เมษายน 2565
08/04/2022

สถานที่พร้อมแล้ว พรุ่งนี้เจอกันครับน้องๆ ทหารกองเกิน
9 เมษายน 2565

31/03/2022

ข้อดีของการเป็นทหารเกณฑ์

Photos from หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี's post
23/03/2022

Photos from หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี's post

20/03/2022
เน้นย้ำและย้ำเตือนการปฏิบัติครับ#ตรวจเลือกทหาร65การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 วันที่ ...
19/03/2022
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เน้นย้ำและย้ำเตือนการปฏิบัติครับ
#ตรวจเลือกทหาร65

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 วันที่
9 เมษายน 2565 ผู้ที่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก ได้แก่
1. ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2544 อายุ 21 ปี
2. ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2536 – 2543 อายุ 22 – 29 ปี…ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี
หลักฐานที่จะนำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
3. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
4. วุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
ขอให้ทหารกองเกิน ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
�และ ขอเชิญชวนทหารกองเกิน ที่สนใจร้องขอ (สมัคร) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :�- หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 086-3804412 พ.ต.วสันต์ วัสสา สัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆทหารกองเกินที่จะมาตรวจเลือกฯ ในวันที่ 9 เม.ย.65 ดำเนินการตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับ
18/03/2022

ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆทหารกองเกินที่จะมาตรวจเลือกฯ ในวันที่ 9 เม.ย.65 ดำเนินการตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับ

14/03/2022
14/03/2022

วัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจเลือกของจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีเจอกันวันที่ 9 เม.ย.65 เวลา 07.00 น.นะครับน้องๆ
14/03/2022

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีเจอกันวันที่ 9 เม.ย.65 เวลา 07.00 น.นะครับน้องๆ

เอกสารที่ต้องนำมาตรวจเลือกฯครับ
02/03/2022

เอกสารที่ต้องนำมาตรวจเลือกฯครับ

02/03/2022

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 65 ในวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เริ่มตั้งแต่ 07.00 น.เป็นต้นไป

การเกณฑ์ทหารปี 65 สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาแล้ว หรือไม่ประสงค์จะผ่อนผันแล้ว ตาม ม.29(3) สละสิทธิผ่อนผัน ไม่เกิน 12.00น.
02/03/2022

การเกณฑ์ทหารปี 65 สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาแล้ว หรือไม่ประสงค์จะผ่อนผันแล้ว ตาม ม.29(3) สละสิทธิผ่อนผัน ไม่เกิน 12.00น.

ทบ.ปลื้มโชว์พลทหารฝาแฝด! ชวนชายไทยที่มีความมุ่งมั่น เสียสละสมัครพลทหารออนไลน์
07/01/2022
ทบ.ปลื้มโชว์พลทหารฝาแฝด! ชวนชายไทยที่มีความมุ่งมั่น เสียสละสมัครพลทหารออนไลน์

ทบ.ปลื้มโชว์พลทหารฝาแฝด! ชวนชายไทยที่มีความมุ่งมั่น เสียสละสมัครพลทหารออนไลน์

ทบ.โชว์พลทหารฝาแฝดตัวอย่างสมัครพลทหารออนไลน์ ย้ำเดินหน้าหาคนที่ใช่ใจอยากเป็นทหารยอดผู้สมัครล่าสุด 5,400 คน

27/12/2021

แจ้งเตือนกันอีกครั้ง ก่อนหมดเวลา
สมัครได้ถึงวันที่ 5 ม.ค. 65 นี้!!

หากอาชีพทหาร คือ ความฝันของคุณ
โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

#กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน "กองทัพบก" จำนวน 3,080 อัตรา แบ่งเป็น
1. นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 อัตรา
2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา
3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา
4. ทหารอาสา(อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 300 อัตรา

One stop service
คลิกเดียวจบ...ครบทุกการสอบ

📌 https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/

ด่วน!!! สมัครได้ถึง 5 ม.ค. 65

#ระบบสมัครสอบออนไลน์กองทัพบก

24/12/2021

“ทหารอาสา” สัญญาจ้าง 4 ปี
อัตราสำหรับ “นายทหารสัญญาบัตร”

จะเปิดรับสมัคร วันที่ 10 ม.ค. 65 แล้วนะ

ทหารกองหนุน/กำลังพลสำรอง ที่มีคุณวุฒิการศึกษา “ระดับปริญญาตรี” ที่สนใจสมัคร อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะ

ไปที่ www.tdc.mi.th

เมื่อ 231400 ธ.ค.64 สด.จว.ส.บ.ตรวจเยี่ยม หน่วย สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.
23/12/2021

เมื่อ 231400 ธ.ค.64 สด.จว.ส.บ.ตรวจเยี่ยม หน่วย สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่านใดผ่านไป-มา ดูรายละเอียดได้ครับ
20/12/2021

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่านใดผ่านไป-มา ดูรายละเอียดได้ครับ

17/12/2021
Photos from สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์'s post
14/12/2021

Photos from สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์'s post

13/12/2021

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกีย
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636275916

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน Public Relations. Khaokai องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ