Clicky

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ส

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ส แสดงเรื่องราวกิจกรรมงานแพทย์แผนไท?

เปิดเหมือนปกติ

#แพทย์แผนไทย และ #แพทย์แผนจีน #จังหวัดสระบุรี🎉🎉 "มอบของขวัญปีใหม่ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ" 🎉🎉📣📣ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน เ...
04/01/2023

#แพทย์แผนไทย และ #แพทย์แผนจีน #จังหวัดสระบุรี

🎉🎉 "มอบของขวัญปีใหม่ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ" 🎉🎉

📣📣ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน เข้ารับบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน

การฟื้นฟูสุขภาพ เช่น
- การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
- การให้บริการหัตถการแพทย์แผนไทย (นวดไทย,ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร,เผายา,สุมยา ฯลฯ )และแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม,ครอบแก้ว ฯลฯ)
- การจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามอาการต่างๆ

สามารถสอบถามหน่วยบริการใกล้บ้านท่านตามข้อมูลด้านล่างนี้

แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน จังหวัดสระบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน 🥰

29/12/2022

ขับขี่ปลอดภัย พกยาไทย อุ่นใจช่วยบรรเทา
#เมืองสมุนไพร

Wellness Center #เมืองสมุนไพร#สระบุรี
26/12/2022

Wellness Center
#เมืองสมุนไพร

#สระบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  ได้จัดประกวดพื้นที่ต้...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  ได้จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัมพร ระดมสุทธิศาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาเป็นประธานกรรมการในการคัดเลือก
ซึ่งมีหน่วยบริการเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 17 แห่ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทในระดับจังหวัดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในระดับเขตสุขภาพที่ 4และระดับประเทศต่อไป

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส...
29/11/2022

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานการถ่ายโอน รพ.สต.
Palliative Care,IMC และกัญชาทางการแพทย์ ณ จังหวัดสกลคร - นครพนม

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในการพิจารณาการให...
17/11/2022

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในการพิจารณาการให้อนุญาตจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้ากัญชา 
#กัญชา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ที...
09/11/2022

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา)
ผ่านระบบออนไลน์ Line Official
โดยสามารถแสกน QR code หรือ ค้นหา
#กัญชา #สระบุรี

สระบุรี ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการปัองกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ต่อยอดนโยบายอาหารเป็นยา#อาหารเป็นยา   #สระบุรี #เมืองส...
08/11/2022

สระบุรี ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการปัองกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ต่อยอดนโยบายอาหารเป็นยา

#อาหารเป็นยา #สระบุรี #เมืองสมุนไพร

28/10/2022

แพทย์แผนไทยสระบุรี “เอ๊ะ...อ๋อ”
EP.1 มาทำความรู้จักการรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
รพ.หนองแค จ.สระบุรี

ห้ามพลาด‼️‼️  28 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. เรามีนัดกันที่ Facebook Live 🎦 แพทย์แผนไทยสระบุรี "เอ๊ะ...อ๋อ" EP.1 มาทำความร...
27/10/2022

ห้ามพลาด‼️‼️ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรามีนัดกันที่ Facebook Live 🎦 แพทย์แผนไทยสระบุรี "เอ๊ะ...อ๋อ"

EP.1 มาทำความรู้จักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน รพ.หนองแค

แล้วมาพบกันนะคะ 😁😁

วันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และน้อมรำลึก ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั...
25/10/2022

วันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เนื่องในสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และน้อมรำลึก ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๓"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี

ขอเชิญชวน ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ยาสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ การทำหัตถการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเป็นยา
ณ โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี
#แพทย์แผนไทย #สระบุรี

อุทกภัย ยาสมุนไพรช่วยได้ นะค่ะ#น้ำท่วมสระบุรี#สระบุรีบ้านเรา#น้ําท่วม#น้ําท่วมปี2565
07/10/2022

อุทกภัย ยาสมุนไพรช่วยได้ นะค่ะ
#น้ำท่วมสระบุรี
#สระบุรีบ้านเรา
#น้ําท่วม
#น้ําท่วมปี2565

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม(กัญชา) เพื่อการค้าขอให้ผู้ประกอบการทุก...
26/09/2022

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ที่จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม(กัญชา) เพื่อการค้า
ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่าน
มายื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบ
ได้ที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
(ในเวลาราชการ)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่QR codeนะคะ
#กัญชา

#อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี
05/09/2022

#อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี

เปิดให้บริการแล้วนะ....#สระบุรี#เมืองสมุนไพร#ยาสมุนไพร
04/09/2022

เปิดให้บริการแล้วนะ....
#สระบุรี
#เมืองสมุนไพร
#ยาสมุนไพร

งานสนุก อาหารอร่อย งานมหกรรมอาหารเป็นยา จังหวัดสระบุรี#อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี#สระบุรี#ตลาดหัวปลี
02/09/2022

งานสนุก อาหารอร่อย
งานมหกรรมอาหารเป็นยา จังหวัดสระบุรี
#อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี
#สระบุรี#ตลาดหัวปลี

มหกรรมอาหารเป็นยา ใกล้เข้ามา แล้ว นะค่ะพบกัน เสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ ตลาดหัวปลี สระบุรี ค่ะ
02/09/2022

มหกรรมอาหารเป็นยา ใกล้เข้ามา แล้ว นะค่ะ

พบกัน เสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ ตลาดหัวปลี สระบุรี ค่ะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารเป็นยา วิถีชุมชน เพื่อคนสระบุรีวันที่ 3 กันยายน 2565เวลา 9.00-17.00น.ณ ตลาดหัวปลี OTOP co...
24/08/2022

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารเป็นยา วิถีชุมชน เพื่อคนสระบุรี
วันที่ 3 กันยายน 2565
เวลา 9.00-17.00น.
ณ ตลาดหัวปลี OTOP complex พุแค จ.สระบุรี

👉ภายในงานพบกับร้านค้า จำหน่ายอาหาร เมนูชูสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากมาย พร้อมแจกพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร
และเสวนาวิชาการ อาหารเป็นยา สร้างสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ

อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี#อาหารเป็นยา#สระบุรี
19/08/2022

อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี

#อาหารเป็นยา
#สระบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมอาหารเป็นยา#อาหารเป็นยา #สระบุรีบ้านเรา  #อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี  #ตลาดหัวปลี
19/08/2022

ประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมอาหารเป็นยา
#อาหารเป็นยา #สระบุรีบ้านเรา #อาหารเป็นยาวิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี #ตลาดหัวปลี

01/08/2022
Music Delivery เดินทางมามอบความสุขแบบสุนทรียนุรักษ์ที่ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี

อาหารเป็นยา วิถีชุมชนเพื่อคนสระบุรี
สุนทรีย์ด้านอาหาร และ สุขภาพ
Music Delivery เดินทางมามอบความสุขแบบสุนทรียนุรักษ์ที่ตลาดหัวปลี
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2T&v=1101056610512681

อาหารเป็นยา วิถี​ชุมชน​ เพื่อคนสระบุรี
12/07/2022

อาหารเป็นยา วิถี​ชุมชน​ เพื่อคนสระบุรี

#กัญชา​ #ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม #สระบุรี #กัญชาเสรี
14/06/2022

#กัญชา​ #ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม #สระบุรี #กัญชาเสรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีจัดประชุมถอดบทเรียนการสำรวจสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ สระบุรีณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเ...
10/06/2022

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีจัดประชุมถอดบทเรียนการสำรวจสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ สระบุรี
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อาหารเป็นยา วิถีชุมชน เพื่อคนสระบุรี#อาหารเป็นยา#สมุนไพร
10/06/2022

อาหารเป็นยา วิถีชุมชน เพื่อคนสระบุรี
#อาหารเป็นยา


#สมุนไพร

ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลัสเตอร์​อุตสาหกรรม​เมืองส​มุนไพรจังห​วัดสระบุรี#เมืองสมุนไพร#สระบุรี
07/06/2022

ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลัสเตอร์​อุตสาหกรรม​เมืองส​มุนไพรจังห​วัดสระบุรี


#เมืองสมุนไพร
#สระบุรี

รับคณะเยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลัสเตอร์​อุตสาหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี #เมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี
07/06/2022

รับคณะเยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลัสเตอร์​อุตสาหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี
#เมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

01/06/2022

กลับมาแล้วจ้า…
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2565
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีฮอลล์ 11 - 12 และ ห้องประชุมฟินิกซ์ 2 - 6
#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19

01/06/2022

กลับมาแล้วจ้า…
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2565
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีฮอลล์ 11 - 12 และ ห้องประชุมฟินิกซ์ 2 - 6
#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19

กลับมาแล้วจ้า…มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกแห่ง...
01/06/2022

กลับมาแล้วจ้า…

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2565
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีฮอลล์ 11 - 12 และ ห้องประชุมฟินิกซ์ 2 - 6
#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมหารือเตรียมความ...
20/05/2022

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับ
คณะตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) แบบบูรณาการ
(ประชุมสัญจร) โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมหารือ
#เมืองสมุนไพร

10/05/2022
อาการหลังโควิด ปรึกษาแพทย์แผนไทยและสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี#อาการหลังโควิด  #สระบุรี #แพทย์...
03/05/2022

อาการหลังโควิด ปรึกษาแพทย์แผนไทย
และสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี
#อาการหลังโควิด

#สระบุรี #แพทย์แผนไทย
#สมุนไพร #ยาไทย #สุมยา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคล...
28/04/2022

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมโดย พญ.คณางค์ ถู...
20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมโดย พญ.คณางค์ ถูกฤทัย ผอ.รพ.หนองโดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ และกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระพุทธบาท โดยมี พญ.ชนิดา สยมฎรุจินันท์ รองผอ.รพ.พระพุทธบาท บุคลากรแพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการวางแนวทางในการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมโดย นพ.สมชาติ สุจริตรังษี ผอ.รพ...
19/04/2022

วันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมโดย นพ.สมชาติ สุจริตรังษี ผอ.รพ.หนองแค และ พญ.คณางค์ ถูกฤทัย ผอ.รพ.หนองโดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกัญชาทางการแพทย์ รวมไปถึงประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท) ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ

พลิกโฉมสระบุรี#เมืองทางผ่าน #สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ#ภูมิปัญญา​ และ #สมุนไพร #สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน
07/04/2022

พลิกโฉมสระบุรี
#เมืองทางผ่าน #สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
#ภูมิปัญญา​ และ #สมุนไพร #สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน

31/03/2022

#ฟ้าทะลายโจร #โควิด19เราต้องรอด
🌿 วัตถุดิบ...จากแหล่งปลูกที่ปลอดภัย
🏢 สู่ โรงผลิต...ที่ได้มาตรฐาน GMP
🏥 สร้างความเชื่อมั่น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

ขอบคุณทีมงานและสถานที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.สระบุรี
โรงพยาบาลหนองโดน
@สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสร
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636223118

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา