ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี บริการหนังสือ วารสาร นิตยสารฯ อินเตอร์เน็ต Free WiFi

เปิดเหมือนปกติ

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co....
02/11/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563อ่านเพิ่มเติม https://www.sanook.com/campu...
27/10/2020

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม https://www.sanook.com/campus/910912/

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/...
26/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.t...
25/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/...
23/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆ ปี ประชาชนคนไทย ทั้งชาติ ถือเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างไม่มีเสื่อมคลาย วาระวันคล้ายว...
22/10/2020

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆ ปี ประชาชนคนไทย ทั้งชาติ ถือเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างไม่มีเสื่อมคลาย วาระวันคล้ายวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคต เป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง ที่จะเทิดพระเกียรติ พระปิยมหาราช ไว้ตลอดกาลนาน.
อ่านเพิ่มเติม ข้อมูลจาก http://event.sanook.com/day/piyamaharat/

ขอขอบคุณ คุณปิลันธร มั่นพันธ์พานิชย์นำหนังสือใหม่ มาบริจาคให้กับทางห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดนเพื่อหมุนเวียนให้บริการทั้...
20/10/2020

ขอขอบคุณ คุณปิลันธร มั่นพันธ์พานิชย์
นำหนังสือใหม่ มาบริจาคให้กับทางห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
เพื่อหมุนเวียนให้บริการทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th...
20/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยเกล...
20/10/2020

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
อ่านเพิ่มเติม https://hilight.kapook.com/view/143844

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.t...
18/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/...
17/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.t...
15/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย
14/10/2020

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/ne...
14/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/...
13/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

น้อมรำลึกถึง พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9พ่อไม่ได้ไปไหนพ่ออยู่ในใจเสมอในความสูงต่ำล้ำเลอในน้ำตาเอ่ออาลัย       ในฟ้าในดินย...
12/10/2020

น้อมรำลึกถึง พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พ่อไม่ได้ไปไหน
พ่ออยู่ในใจเสมอ
ในความสูงต่ำล้ำเลอ
ในน้ำตาเอ่ออาลัย
ในฟ้าในดินยินดี
ในทุกทุกที่ที่ให้
ในความห่างไกลแสนไกล
และในความใกล้ชิดกัน
พ่อมาเตือนให้ได้รู้
มาอยู่แม้ในความฝัน
ในความปรีดาสารพัน
ในความโศกศัลย์ลึกซึ้ง
พ่อไม่ได้ไปไหน
พ่อยังอยู่ให้คิดถึง
ในโลกอลวนอลอึง
มีพ่อเป็นหนึ่งในใจ

แต่งโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

09/10/2020
หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/n...
09/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.t...
08/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

08/10/2020
หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/new...
07/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/n...
06/10/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

อ่านหนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co...
02/10/2020

อ่านหนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน..

📝ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดนขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับเกียรติบัตรออนไลน์📬ได้ที่👉 https://forms.gle/9FjMdVArDBSSdAvt9
01/10/2020

📝ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับเกียรติบัตรออนไลน์📬
ได้ที่👉 https://forms.gle/9FjMdVArDBSSdAvt9

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th/n...
30/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ฉบับวันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน..

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co.th...
23/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co...
22/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co...
21/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co....
19/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co....
18/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ร...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ร่วมกับครูกศน.ตำบลดอนทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรม
1.เกมส่งเสริมการอ่านอักษรไขว้
2.หนังสือจิ๋ว เรียนรู้เรื่องโรค ผ่าน QR Code
3.ให้บริการกระเช้าหนังสือเคลื่อนที่

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคลิกอ่านได้ที่👇https://www.thairath.co....
15/09/2020

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์ ฉบับวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คลิกอ่านได้ที่👇
https://www.thairath.co.th/newspaper
หนังสือพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้ที่ 👇
https://www.matichon.co.th/home
🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

EventPass
14/09/2020

EventPass

💡 #รู้หรือไม่ 🌧🌱 ที่เราได้กลิ่นดินหลังฝนตก 👉 มีชื่อเรียกว่า #เพทริคอร์ มักเกิดช่วงฝนหยุดตกใหม่ ๆ 💧 เกิดมาจาก #น้ำมันบางชนิด ที่พืชสร้างขึ้นสะสมไว้ เมื่อฝนตกน้ำก็ชะล้างน้ำมันนั้นให้ฟุ้งในอากาศ 💨 อีกสาเหตุหนึ่งมาจากสารเคมีในแบคทีเรียเตรปโตมายซีสที่อยู่ในดิน เมื่อกลิ่นทั้งสองลอยขึ้นในอากาศและรวมตัวกัน ✨ ทำให้เกิดกลิ่นที่หลาย ๆ คนชอบนั่นเอง 🍃 เพราะให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก 😍
.
#Eventpass #Eventpasslifestyle #ฝนตก #กลิ่นฝน #ฝน #หน้าฝน #ฤดูฝน #วิทยาศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #ความรู้รอบตัว

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036397292

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆได้ที่นี่เลยนะคะ