ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เปิดเหมือนปกติ

13/08/2021

เลขาธิการ สพฉ. สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

จากที่เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ได้มีผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขนำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาออกกฏหมาย เพื่อหาทางป้องกันและคุ้มครองผู้ปฎิบัติการ ตลอดจนนักวิชาการที่ทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 นั่น

วันนี้ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สพฉ. ในฐานะที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆด้านการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งดูแลผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในทุกระดับ เห็นด้วยที่ควรจะต้องมีการออกมาตรการในการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติการเหล่านี้ เนื่องจากการทำงานในขณะนี้เป็นการทำงานแข่งกับเวลา โรคโควิด 19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ บางเรื่องไม่ได้เขียนไว้ในกฎระเบียบหรือมาตรฐานเดิมว่าจะต้องทำอย่างไร มีแค่ข้อมูลความเห็นทางวิชาการ แต่ก็ต้องทำ เพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องฉุกเฉินขณะนี้ มีผู้ป่วยมากเกินทรัพยากร เมื่อไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ แม้อยากจะรักษาแต่แพทย์พยาบาลที่ทำงานอาจต้องจำใจปฏิเสธ หรือ อาสามัครที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 แล้วพบว่าหัวใจหยุดเต้น กฎหมายเดิมบอกว่าต้องช่วยปั้มหัวใจ แต่ทำให้เสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของละอองฟอย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมก็ไม่แนะนำให้ทำซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจจะขัดต่อกฎหมายเดิม

“ตอนนี้มีอาสาสมัครจำนวนมากที่มาร่วมปฎิบัติการกับ สพฉ. ในการขนส่งผู้ป่วยโควิด 19 ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าข่ายบางคนมีแค่ผลยืนยันด้วย Rapid Antigen test Kit ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ 100 % ว่าติดเชื้อ แต่มีความต้องการเดินทางไปรักษาหรือกลับภูมิลำเนา ก็ต้องจัดรถเดินทางไปส่ง และเสี่ยงต่อการปะปนกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานก็อาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมายได้ในภายหลัง ผมจึงสนับสนุนให้มีมาตรการในการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงอาสาสมัครของทุกหน่วยงานที่เสียสละมาทำหน้าที่ตรงนี้” เลขาธิการสพฉ. กล่าว

05/08/2021

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอแจ้งให้ทราบว่า ตราสัญลักษณ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้ COVID-19 หรือ SCOT อนุญาตให้ใช้สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษที่ขึ้นทะเบียนกับ สพฉ.ในการบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใดใช้ตราสัญลักษณ์นี้เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้ป่วย หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากการได้รับอนุญาตจาก สพฉ. ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

13/07/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๔

06/07/2021

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสดุดีวีรบุรุษนักผจญเพลิง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพอส กรสิทธิ์ ราวพันธ์ อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยา ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากกรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก ในซอยกิ่งแก้ว

#ผู้กล้าอาสาไทย

1668
21/05/2021

1668

📣‼ กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ Call Center
ในการหาเตียง ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิด 19
อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

จากเบอร์ 📞 0-2079-1000 เป็นเบอร์สายด่วน 📞 1668
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ให้บริการหาเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น.
ทั้งนี้ การบริการผู้ป่วยโควิด 19 ในส่วนอื่น ๆ ที่อาคารนิมิบุตร
ยังดำเนินการเช่นเดิม

cr. กรมการแพทย์

20/05/2021
16/05/2021

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ขอเชิญเครือข่าย SCOT ทั่วประเทศ
ร่วมส่งภาพการทำงานของทีมพร้อมรายละเอียด
ในการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19
มายังแฟนเพจสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(ทางช่องทาง Inbox)

เราจะนำภาพของทุกท่าน เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบต่อไป

#ทีมประเทศไทย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #SCOT #SpecialCovid19OperationTeam

22/04/2021

สพฉ.เร่งระดมรถพยาบาล สนับสนุนขนย้ายผู้ป่วย COVID-19

จากกรณีที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการปฏิบัติการ หรือสนับสนุนเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Hospitel หรือโรงพยาบาลสนามให้ได้ครบทุกรายนั้น

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า ทาง สพฉ. ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และปลัด สธ.ประธาน EOC ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ กรมการแพทย์ สปสช.และศูนย์เอราวัณ กทม. ในการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากบ้านไปยังโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานต่างๆ

โดย สพฉ.ได้มีการประสานหน่วยงานเครือข่ายที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team (SCOT) ของมูลนิธิต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงรถพยาบาลของบริษัทรถพยาบาลเอกชนต่างๆ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติการ ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นการไปรับจากบ้านนำส่งโรงพยาบาล ตามที่ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานครร้องขอการสนับสนุน โดยในวันนี้ตนได้เร่งให้ทุกหน่วยงานใน สพฉ. ดำเนินการ ประสาน ศูนย์เอราวัณ กรมการแพทย์ และ สปสช. เพื่อให้การสนับสนุนในการลำเลียงผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน

สำหรับกรณีที่มีประชาชนที่ได้รับวัดซีนไปแล้วมีความกังวลกับอาการผลข้างเคียง เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า หากผู้รับวัคซีนรายใด ที่มีอาการไม่สบายหลังจากรับวัคซีน สามารถโทร.ขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีอาการฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #โควิด19

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
17/04/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

17/04/2021

สายด่วนฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด-19

1.เจ็บป่วยฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา
2.อาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19
3.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันขอรับการนำส่งไปโรงพยาบาล

ติดต่อ สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเตียงรองรับผู้ป่วย โควิด-19

- กรมการแพทย์ (ทุกวัน 08.00-22.00) โทร 1668
- สปสช. (ทุกวัน 24 ชั่วโมง) โทร 1330
- ศูนย์เอราวัณ (ทุกวัน 24 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่ กทม.) โทร 1646

#โควิด19 #เจ็บป่วยฉุกเฉิน #1669 #สพฉ

03/04/2021

เพจสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนักดับเพลิงกู้ภัย รวมถึงประชาชน ที่เสียชีวิตในเหตุการเพลิงไหม้และอาคารถล่ม ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กทม. ในเช้าวันนี้
และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย กู้ชีพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จค่ะ

01/04/2021
สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) ในสาขา ...
13/03/2021
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาส

สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) ในสาขา นักปฎิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเ.....

Photos from Zoomสระบุรี's post
08/03/2021

Photos from Zoomสระบุรี's post

ท่านใดเดินทางไป ตลาดสุชาติ-ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 64 ถึง 12 ก.พ.64 ให้สัง...
13/02/2021

ท่านใดเดินทางไป ตลาดสุชาติ-ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 64 ถึง 12 ก.พ.64 ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

ท่านใดเดินทางไป ตลาดสุชาติ-ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 64 ถึง 12 ก.พ.64 ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

ฝากประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ประชาชนชาวสระบุรี หากโทรสายด่วน1669 ไม่ติด อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ให้โทรเบ...
24/01/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ประชาชนชาวสระบุรี หากโทรสายด่วน1669 ไม่ติด อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ให้โทรเบอร์ 082-199-6226 , 061-403-8881

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital
19/01/2021

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️ประกาศ⚠️

ติดตามสถานการณ์จังหวัดสระบุรีได้ที่ 🌍 https://sri.hdc.moph.go.th/covid19

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศได้ที่ 🌍
https://covid19.moph.go.th/#/portal
หรือ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
และได้ที่ Line Official : รู้ทันกันโรค
โทร. 1422

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
06/01/2021

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง3
06/01/2021

เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง3

❤ ขอบคุณจากหัวใจ! ฮีโร่ชุดขาว ทีม MERT รพ.พะเยา อาสาเป็นกำลังเสริม เดินทางไปปฏิบัติงานช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.สนาม สมุทรสาคร


นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะ ร่วมส่งและให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency Response Team) ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

นำทีมโดย แพทย์หญิงเอม สิรวราภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) รพ.พะเยา และพยาบาล เภสัชกร เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย พร้อมทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) รพ.เชียงคำ อีก 5 ราย ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน

❤ ขอเป็นกำลังใจให้ทีม MERT ทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ รพ.พะเยา

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
04/01/2021

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

เมื่อสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง สพฉ.ขอให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
02/01/2021

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
30/12/2020

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

23/12/2020
Khaosod - ข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ไม่เชื่อหรอกว่าไปรับคนป่วย! ขวางรถฉุกเฉินจนได้เรื่อง สุดท้ายเรื่องจบสลดถึงขั้นสูญเสีย #จุดเกิดเหตุ

26/11/2020

แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ให้ ปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุสื่อสารที่อยู่ติดกัน (channel spacing) จาก 25 kHz เป็น 12.5 kHz
โดยใช้ความถี่กลาง (center frequency)เป็นค่าเดิม ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 เมื่อดำเนินเรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อแจ้งสำนักงาน กสทช. ต่อไป

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
21/10/2020

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

สพฉ.ออกประกาศคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมนุม
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยในหลายพื้นที่หลายจังหวัด มีการชุมนุมปิดเส้นทางการจราจรทางบกทำให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการฉุกเฉินในส่วนของการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไม่อาจใช้เส้นทางเดินรถตามสภาวะปกติได้ เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินมีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรที่ให้บริการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงประกาศให้คำแนะนำให้ผู้ขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติตามประกาศที่แนบมานี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เปิดทางให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือรถพยาบาลให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ และแม้ในช่วงสถานการณ์ชุมนุม ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังสามารถใช้บริการ 1669 ได้ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง.
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/11264?group=10

"พี่ใหญ่" หรือนางจันทร์สม อินภิรมย์ ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นพนักงานรับส่งวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกเมื่อราวสี่สิบปีท...
14/10/2020

"พี่ใหญ่" หรือนางจันทร์สม อินภิรมย์ ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นพนักงานรับส่งวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกเมื่อราวสี่สิบปีที่แล้ว
แม้จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย แต่ด้วยอาวุโสที่มากกว่าเพื่อน
ทำให้พนักงานวิทยุของกรมทางหลวงทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่า 100 หน่วยงาน
พากันเรียกขานเธอว่า "พี่ใหญ่"

กล่าวกันว่า "พี่ใหญ่" เป็นพนักงานวิทยุที่มีความรับผิดชอบสูงยิ่ง
ทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ว่าได้ เพราะมีวิทยุติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำธุระส่วนตัวใดๆ ไม่เว้นแม้แต่ยามนอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังการรับส่งข่าวของ "พี่ใหญ่" ที่รับฟังข่าวและผ่านข่าวให้หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
และอยู่ในเขตคุกคามของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
จึงมีรับสั่งถามพลตรีประถม บุรณศิริ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่า
"พี่ใหญ่" คือใคร และรับสั่งให้ศูนย์สื่อสารสวนจิตรลดา ส่งวิทยุชมเชยการปฏิบัติงานของ "พี่ใหญ่"

วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2516 ขณะที่ "พี่ใหญ่" และพนักงานวิทยุกรมทางหลวงในภาคเหนือปฏิบัติงานอยู่นั้น
ก็ได้ยินเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังมาจากเครื่องรับ
"พิษณุโลก พิษณุโลก"
"พี่ใหญ่" ยังมิได้ขานตอบ เนื่องจากเสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
"พี่ใหญ่ พี่ใหญ่"
เมื่อเสียงเดิมเรียกมาอีก คราวนี้ "พี่ใหญ่" จึงขานรับ
"ตอบค่ะ ไม่ทราบว่าจากหน่วยไหนคะ"

"จากเดโชชัย 1"
คราวนี้ "พี่ใหญ่" ถึงกับชะงัก เธอเรียกทุกศูนย์ให้รีบบิดคลื่นไปช่อง 12 โดยด่วน
ระหว่างนั้นเธอรวบรวมความกล้าถามย้ำอีกครั้งว่า
"จากเดโชชัย 1 นะ"

ผู้ฟังทุกคนเงียบกริบเพื่อรอฟังคำตอบจากปลายทาง
ทว่าในหัวใจทุกดวงเต้นระทึกเหมือนจะหลุดออกมาจากอก
เพราะทราบดี "เดโชชัย 1" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!
แทนคำตอบ "เดโชชัย 1" พระราชทานพรปีใหม่ด้วยพระสุรเสียงอันทำให้ผู้ฟังขนลุกซู่
"สวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคน
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สวัสดี"..

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
09/10/2020

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

เลขาธิการสพฉ. ชื่นชม “น้องมุก” นักศึกษาช่วยโบกรถให้ทางรถพยาบาล เตรียมเดินหน้าเปิดรับ “อาสาฉุกเฉินชุมชน”ทั่วประเทศ เชื่อคนไทยทุกคนพร้อมเป็นจิตอาสา
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)เปิดเผยว่า หลังจากโซเชียล มีเดียมีการแชร์คลิปนักศึกษาหญิงคนหนึ่ง วิ่งลงบนถนนพร้อมกับช่วยโบกรถแต่ละคัน เพื่อเปิดทางให้รถพยาบาล นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทัน โดยในคลิปจะเห็นภาพน้องนักศึกษายกมือไหว้ของคุณรถทุกคันที่ช่วยเปิดทางให้ ซึ่งทราบภายหลังว่า นักศึกษาคนดังกล่าว คือ น้องมุก หรือ นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เปิดเผยถึงการลงไปช่วยเหลือดังกล่าวว่า เป็นเพราะเคยมีประสบการณ์ คุณยายเสียชีวิตระหว่างทางตอนนำส่งโรงพยาบาล จึงอยากช่วยให้ใครก็ตามที่อยู่บนรถพยาบาล ไปถึงโรงพยาบาลได้ทันและปลอดภัยในที่สุด
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมน้องมุก และอยากจะชวนให้เข้ามาเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 160,000 คน เฉพาะในเขตกทม.ประมาณ 4,500 คน ซึ่งการเป็นอฉช.นั้น อาสาสมัคร จะได้รับการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ป่วย ซึ่งหากอฉช.เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาฉุกเฉินที่จะออกไปช่วยสังคมร่วมกันทำความดีมากขึ้น

06/10/2020
Ch7HD News

Ch7HD News

#ชื่นชมช่วยแชร์ น้องเป็นใครไม่รู้แหละ แต่น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆ
.
ชื่นชม นศ.สาว หัวใจนางฟ้า ❤️ โดดลงถนนรีบโบกเคลียร์ทางรถติด เพื่อให้รถฉุกเฉินได้ไปส่งผู้ป่วยได้ทันเวลา👏
.
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/441844
.
#นักศึกษา #หัวใจนางฟ้า #เปิดทางรถฉุกเฉิน #โบกรถติด
#7HDร้อนออนไลน์
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

ตำรวจทางหลวง
03/10/2020

ตำรวจทางหลวง

📍มีการก่อสร้างวงเวียนและสะพานข้ามแยกเสาไห้ ทล.362 (เส้นบายพาสสระบุรี)🚧มีการวางเบริเออร์ บริเวณแยกสัญญาณไฟทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้รถใช้ทางเดินรถได้ฝั่งละ 1 ช่องทางเท่านั้น รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 1,080 วัน

💯กรุณาดูทางเลี่ยงได้ที่รูปแนบมาให้ครับ

....ในทาง เราจะเป็นทุกอย่างให้คุณ...

🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️#ตำรวจทางหลวง

29/09/2020
WorkpointTODAY

WorkpointTODAY

อัปเดตความรู้การปฐมพยาบาล เพราะความเชื่อการปฐมพยาบาลแบบเดิมๆ อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและเป็นการเพิ่มภาระให้แพทย์พยาบาลได้ มาเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องกับ ว่าที่ร้อยตรีการันต์ ศรีวัฒนบูรพา หัวหน้างานสื่อสารองค์การ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
ติดตาม workpointTODAY ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี's cover photo
17/09/2020

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี's cover photo

ที่อยู่

ถนน เทศบาล 4
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636212470

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ