การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ช่วงเวลาการตอบกลับลูกค้าผ่านทาง Facebook 08.30-17.00 น.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่: 24/01/65เวลา 06.33 น. TLC3YB-01 T/R 1 ครั้ง T/L Distance Relay โชว์ CG โซน 1 ระยะทาง 14.12 กม. IFB =5452 A IFG =...
24/01/2022

วันที่: 24/01/65
เวลา 06.33 น. TLC3YB-01 T/R 1 ครั้ง T/L Distance Relay โชว์ CG โซน 1 ระยะทาง 14.12 กม. IFB =5452 A IFG =5884 A
เวลา 06.33 น. TLC3YB-02 T/L
เวลา 06.33 น. PKE09VB-01 T/R 2 ครั้ง T/L โชว์เฟส G/T IFG = 1,260 A (ใต้ไลน์สายส่ง)
เวลา 06.39 น. PKE08VB-01 T/R 2 ครั้ง T/L โชว์เฟส G/T IFG = 912 A (ใต้ไลน์สายส่ง)

โหลด 124 MW สภาพอากาศปกติ
สายส่งช่วง สฟ.ท่าลาน 3 - สฟ.พระพุทธบาท 2 ไฟดับ
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ: สฟ.พระพุทธบาท 2 ,บ.โรงปูนซีเมนต์(ท่าหลวง) ,บ.มาก๊อตโต้, บ.เอเซียซีเมนต์ , บ.คาล์กิลล์ มีทส์ ,บ.สยามปูนซีเมนต์ขาว
หมายเหตุ รอบเดือนนี้ทริปไป 1 ครั้ง ตลอดทั้งปีทริป 1 ครั้ง

สาเหตุรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าบริเวณแยกบ้านทรัพย์ชะอม เขาวง
การดำเนินการ
เวลา 06.39 น. นำ สฟ.พระพุทธบาท2 ฝาก สฟ.ข้างเคียงได้ปกติ

เวลา 09.22 น. จ่ายไฟให้ บ.มาก๊อตโต้ ได้ปกติ

วันที่: 22/01/65 เวลา 17.32 น. SRE09VB-01 T/R 2 ครั้ง T/L โชว์เฟส BC/T (ไฟดับ) โหลด 4.00 MW สภาพอากาศปกติ สาเหตุเกิดจากช...
22/01/2022

วันที่: 22/01/65 เวลา 17.32 น. SRE09VB-01 T/R 2 ครั้ง T/L โชว์เฟส BC/T (ไฟดับ) โหลด 4.00 MW สภาพอากาศปกติ สาเหตุเกิดจากช๊อตนกบริเวณอาคารพานิชย์หน้าบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด ทำให้สายไฟแรงสูงขาด 3 เส้น มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ 3,692 ราย ปัจจุบันดำเนินการต่อสายและจ่ายไฟคืนระบบแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5433529613343134/
14/01/2022

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5433529613343134/

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ดังนี้
1. PEA Smart Plus
2. Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
3. Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
5. PEA e-Pay

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่: 23/12/64 เวลา 12.00 น.- SRB06YB-01 T/L Distance relay โชว์ CG IF C=8842 ,G=9045 โซน 2 ระยะทาง 9.55 กม. โหลด 46 M...
23/12/2021

วันที่: 23/12/64 เวลา 12.00 น.
- SRB06YB-01 T/L Distance relay โชว์ CG IF C=8842 ,G=9045 โซน 2 ระยะทาง 9.55 กม. โหลด 46 MW.
- TDA02VB-01VB-01 T/R 2 ครั้ง โชว์ G/T โหลด -4.59 MW. (ระบบ 22 เควี ใต้แนวสายส่ง)
สภาพอากาศปกติ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ (สายส่งช่วง สฟ.สระบุรี2-สฟ.ตาลเดี่ยว-สฟ.สระบุรี6 ไฟดับ ครั้งที่ 2 ของเดือน ครั้งที่ 8 ของปี)
มี บ.ไฟน์เม็ททัล ,บ.อินเตอร์เน็ต ,บ.วนชัย ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ได้รับผลกระทบไฟดับ
เวลา 12.08 น. นำโหลด สฟ.ตาลเดี่ยว ,สฟ.สระบุรี6 ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ฝาก สฟ.ข้างเคียง ได้ปกติ
ปัจจุบันคงเหลือ บ.ไฟน์เม็ททัล ,บ.อินเตอร์เน็ต ,บ.วนชัย ที่ยังได้รับผลกระทบไฟดับ

วันที่: 23/12/64 เวลา 12.00 น.
- SRB06YB-01 T/L Distance relay โชว์ CG IF C=8842 ,G=9045 โซน 2 ระยะทาง 9.55 กม. โหลด 46 MW.
- TDA02VB-01VB-01 T/R 2 ครั้ง โชว์ G/T โหลด -4.59 MW. (ระบบ 22 เควี ใต้แนวสายส่ง)
สภาพอากาศปกติ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ (สายส่งช่วง สฟ.สระบุรี2-สฟ.ตาลเดี่ยว-สฟ.สระบุรี6 ไฟดับ ครั้งที่ 2 ของเดือน ครั้งที่ 8 ของปี)
มี บ.ไฟน์เม็ททัล ,บ.อินเตอร์เน็ต ,บ.วนชัย ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ได้รับผลกระทบไฟดับ
เวลา 12.08 น. นำโหลด สฟ.ตาลเดี่ยว ,สฟ.สระบุรี6 ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ฝาก สฟ.ข้างเคียง ได้ปกติ
ปัจจุบันคงเหลือ บ.ไฟน์เม็ททัล ,บ.อินเตอร์เน็ต ,บ.วนชัย ที่ยังได้รับผลกระทบไฟดับ

วันที่: 13/12/64 เวลา 08.02 น.- SRB06YB-01 T/R 1 ครั้ง Distance relay โชว์ BC IF B=20270 ,C=19830 โซน 1 ระยะทาง 4.07 กม....
13/12/2021

วันที่: 13/12/64 เวลา 08.02 น.
- SRB06YB-01 T/R 1 ครั้ง Distance relay โชว์ BC IF B=20270 ,C=19830 โซน 1 ระยะทาง 4.07 กม. โหลด 51 MW.
- SRB01VB-01 T/R 2 ครั้ง TL โชว์ ABC/T IF A=4670 ,B=5360 ,C=4900 โหลด 1.6 MW. (ระบบ 22 เควี ใต้แนวสายส่ง)
สภาพอากาศลมแรง อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ (สายส่งช่วง สฟ.สระบุรี2-สฟ.ตาลเดี่ยว ไฟกระพริบ ครั้งที่ 1 ของเดือน ครั้งที่ 7 ของปี)
มี บ.ไฟน์เม็ททัล ,บ.อินเตอร์เน็ต ,บ.วนชัย ได้รับผลกระทบไฟกระพริบ
เวลาเดียวกัน
- TDA01YB-01 T/L อยู่ระหว่างพนักงานเดินทางเข้าตรวจสอบรายละเอียดรีเลย์ สภาพอากาศลมแรง (สายส่งช่วง สฟ.ตาลเดี่ยว-สฟ.สระบุรี6-SPP บ.กัลฟ์ตลิ่งชัน ไฟดับ)
มี สฟ.ตาลเดี่ยว ,สฟ.สระบุรี6 ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
เวลา 08.07 น. นำโหลด สฟ.ตาลเดี่ยว ,สฟ.สระบุรี6 ,บ.โคห์เลอร์ ,บ.ไทเปอร์อ๊อคไซด์ ฝาก สฟ.ข้างเคียง ได้ปกติ ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5303304256365671/
10/12/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5303304256365671/

10​ ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทย

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5293869177309179/
07/12/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5293869177309179/

ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA สระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ...
05/12/2021

PEA สระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายศักดิ์ชัย เสือม่วง รองผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มีพระสงฆ์และสารเณรรับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

ข่าว/ภาพ : นักข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5286333454729418/
05/12/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5286333454729418/

5 ธันวาคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA สระบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564        วันนี้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายกัมพล ดำเนินศิลป์ ผู้จัด...
29/11/2021

PEA สระบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564

วันนี้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายกัมพล ดำเนินศิลป์ ผู้จัดการ PEA สระบุรี นำผู้บริหารและพนักงาน PEA สระบุรี PEA เสาไห้ และ PEA หนองแซง ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564(วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564) ณ โรงเรียน วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน และมอบนำดื่ม หลอดไฟฟ้า LED หนังสือ พัดและแก้วน้ำดื่ม รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับนักเรียนและคณะบุคลากรครูโรงเรียนวัดต้นตาล โดยมีนางสาววิชชุดา แจ่มเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) เป็นตผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : นักข่าว PEA สระบุรี

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5250330631663034/
24/11/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5250330631663034/

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า อาจเสียค่าปรับและมีความผิดตามกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5243264942369603/
22/11/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5243264942369603/

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่: 19/11/64 เวลา 17.54 น.เกิดไฟฟ้าดับบริเวณแยกพระพุทธฉาย หนองปลาไหล และบริเวณใกล้เคียง สาเหตุ สวิตซ์ใบมีด SRE5S-04 ...
19/11/2021

วันที่: 19/11/64 เวลา 17.54 น.
เกิดไฟฟ้าดับบริเวณแยกพระพุทธฉาย หนองปลาไหล และบริเวณใกล้เคียง สาเหตุ สวิตซ์ใบมีด SRE5S-04 พระพุทธฉาย ช็อตนก หางปลาขาด 2 เฟส (A,B) ไฟลุกไหม้ ทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดบริเวณหน้าปั๊ม ปตท.ปากข้าวสารอีก1จุด 2 เฟส A,B การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีได้เร่งแก้ไขและสามารถจ่ายไฟได้บางส่วน เวลา18.36 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ปัจจุบันยังคงเหลือจุดที่สายขาด ตั้งแต่ตรงข้ามศูนย์มาสด้า ถึงหน้ากรม 4 ช่างกำลังดำเนินการต่อสายอยู่คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5229979110364853/
18/11/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5229979110364853/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือ “งดปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อความปลอดภัย

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มีการปล่อยโคมลอย ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น แต่หากมีการปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง ย่อมมีโอกาสที่โคมลอยจะลอยไปติดหรือตกลงมายังอุปกรณ์ของระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การส่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ทันที ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย รวมถึงบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน หรือดอกไม้เพลิง ใกล้แนวเสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
หากท่านพบเห็น โคมลอยติดค้างบนสายไฟฟ้ากรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ หมายเลข 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการกรีนออฟฟิต
09/11/2021

ขอประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการกรีนออฟฟิต

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5187559044606860/
05/11/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5187559044606860/

PEA บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้
- http://installment.pea.co.th
- แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
- http://www.pea.co.th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA สระบุรี เปิดบริการจุดชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 PEA สระบุรี เปิดบริการ ชำระค่ากร...
01/11/2021

PEA สระบุรี เปิดบริการจุดชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 PEA สระบุรี เปิดบริการ ชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 -15.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าไฟฟ้า มีการกำหนดการให้บริการดังนี้
- รับเฉพาะเงินสด
- รับชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 1 บิล
- โปรดเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า
- โปรดเตรียมเงินให้พอดีกับค่าไฟฟ้า
#ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแลกอฮอล์ เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน# Covid -19 อย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ. นักข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 256...
28/10/2021

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5144711612224937/
23/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5144711612224937/

วันปิยมหาราช
23​ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต​
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ​ ผู้บริหาร​ พนักงาน​และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

19/10/2021
19/10/2021
https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5116831601679605/
14/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5116831601679605/

PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้

- ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
- ชำระค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
- ขอขยายเขตไฟฟ้า
- ขอติดกลับมิเตอร์
- ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
- ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
- สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
- แจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
- ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail PEA Website Facebook Twitter Youtube Instagram
- สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
- สมัครหรือดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...
13/10/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นายศักดิ์ชัย เสือม่วง รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาเพื่อถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที
ณ บริเวณอาคารสำนักงาน ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
ในการนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5112472295448869/
13/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5112472295448869/

13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post
08/10/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5096721273690638/
08/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5096721273690638/

ทรงพระเจริญ
๘ ตุลาคม
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่

609 ถนน พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036318097

เว็บไซต์

http://www.pea.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติพื้นที่นะค่ะอยากจะถามว่าวันนี้ไฟฟ้าเป็นอะไรมากใหมค่ะกูร้อนจะตายอยู่แล้วพวกมึงซ่อมแซมไฟฟ้าอะไรกันนักหนาพวกมึงรู้ใหมว่ากูร้อนผ้ากูก็ยังไม่ได้ปั่นกูรอไฟฟ้าเมื่อไหร่พวกมึงจะซ่อมเสร็จซักทีว่ะไฟฟ้ามันอะไรกูเห็นพวกมึงซ่อมแซมกันบ่อยเหลือเกินนะกูล่ะรำคาญจริงๆพวกมึงเป็นอะไรมากใหมเวลาเค้าสังสรรค์ปีใหม่กันพวกมึงทำไมไม่ซ่อมแซมไฟฟ้ากันงานก็หยุดยาวตั้ง4วันทำไมไม่ซ่อมกันเข้าไปกูเบื่อไฟฟ้าสระบุรีจริงๆมึงจะซ่อมแซมหัวควยอะไรนักหนาว่ะมึงรู้ใหมว่ากูร้อน
แจ้งไฟฟ้าดับ ถนนเทศบาล 4 ซอยโรงพยาบาลสระบุรี เวลา 7.15น
วันนี้ไฟดับนานมากครับ.. #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระบุรี
ฝนตกริดเดียวไฟดับคืออะไร แล้วทำไมดับนานมาก ช่วยทำงานกันหน่อย ขณะนี้ 21.35 น ร้อนจะตายก่าแล้ว
แจ้งจากพระยาทดหมู่ที่ 1 จากการสังเกตช่วงโควิดและมีการ work from home ได้เคยแจ้งว่ากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมีอาการไฟฟ้าตก แสงสว่างจากหลอดไฟกระพริบ ในช่วงประมาณ เดือนกันยายน-ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อแจ้งแล้วทางการไฟฟ้ามีการแจ้งว่าจะตรวจสอบและปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมบำรุง แต่หลังจากการดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้ โดยแต่ละวันจะมีกระแสไฟดับและติดใหม่ทันทุกวัน โดยวันนี้และเมื่อวาน 28-29 ตุลาคม 2564 เกิดขึ้นเวลา 07.42 นาฬิกา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนได้ จึงเรียนมาเพื่อท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรุณาดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาวิธีแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว เพื่อคุณภาพการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานปกติต่อไป
ค่าไฟมันขึ้นค่าอะไรคับ...เดือนที่แล้วใช้มากกว่าเดือนนี้...ทำไมค่าไฟเดือนนี้มันแพงกว่าเยอะเลย...ไม่เห็นมีแจ้ง
จะดับก็ไม่ดับ
ถนนเทศบาล4ซอย1 หน้ารพ.สระบุรี ไฟฟ้าดับอีกแล้วครับ ท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยดูให้หน่อยคับ ผมจะหุงข้าว
ต.หนองปลาไหลไฟดับอีกแล้วครับ ทุกวัน พังพอดีแอร์ เครื่องใช้ไฟฟา ทำไมไม่แก้ปัญหานี้ให้จบสิ้นสักทีครับ
ช่วยแก้ไขไฟฟ้ดับบ่อย ต.หนองปลาไหลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เครื่องใช้ไฟฟ้พังหมดครับ ดับบ่อยแบบนี้
หนองปลาไหล ไฟดับ และดับบ่อยมาก เพราอะไรครับ ผมอยู่มาแต่เกิด ดับทุกเดือน เดือนละหลายรอบ เพราะอะไร ดับนานด้วยแต่ละครั้ง คนออกกะจากการทำงานเขาต้องการพักผ่อน มาเจอแบบนี้ ผมอยู่ที่อื่นไม่เคยเจอแบบนี้ครับ วันนี้วันที่ 3/9/10 ดับอีก เวลา 09.30