การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ช่วงเวลาการตอบกลับลูกค้าผ่านทาง Facebook 08.30-17.00 น.

เปิดเหมือนปกติ

ขอประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการกรีนออฟฟิต
09/11/2021

ขอประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการกรีนออฟฟิต

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5187559044606860/
05/11/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5187559044606860/

PEA บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้
- http://installment.pea.co.th
- แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
- http://www.pea.co.th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA สระบุรี เปิดบริการจุดชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 PEA สระบุรี เปิดบริการ ชำระค่ากร...
01/11/2021

PEA สระบุรี เปิดบริการจุดชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 PEA สระบุรี เปิดบริการ ชำระค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Drive Thru เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 -15.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าไฟฟ้า มีการกำหนดการให้บริการดังนี้
- รับเฉพาะเงินสด
- รับชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 1 บิล
- โปรดเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า
- โปรดเตรียมเงินให้พอดีกับค่าไฟฟ้า
#ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแลกอฮอล์ เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน# Covid -19 อย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ. นักข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 256...
28/10/2021

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

PEA สระบุรี เปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทาง Drive Thru รับชำระครั้งละ 1 บิล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5144711612224937/
23/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5144711612224937/

วันปิยมหาราช
23​ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต​
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ​ ผู้บริหาร​ พนักงาน​และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

19/10/2021
19/10/2021
https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5116831601679605/
14/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5116831601679605/

PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้

- ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
- ชำระค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
- ขอขยายเขตไฟฟ้า
- ขอติดกลับมิเตอร์
- ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
- ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
- สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
- แจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
- ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail PEA Website Facebook Twitter Youtube Instagram
- สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
- สมัครหรือดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...
13/10/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นายศักดิ์ชัย เสือม่วง รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาเพื่อถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที
ณ บริเวณอาคารสำนักงาน ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
ในการนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5112472295448869/
13/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5112472295448869/

13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post
08/10/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5096721273690638/
08/10/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5096721273690638/

ทรงพระเจริญ
๘ ตุลาคม
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5042276125801820/
21/09/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5042276125801820/

⚠️เตือนระวังภัยจากพายุฤดูฝน 🌪
หากพบพายุฝนลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด อันตราย ‼️อย่าเข้าใกล้

🔸️โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
🔸️ ห้ามก้าวเท้าลงจากรถ ใช้วิธีกระโดดตัวลอยลงพื้น
🔸️ เดินออกจากตัวรถโดยเท้าทั้งสองข้างชิดกัน
🔸️ ห้ามส่วนใดของร่างกายโดนตัวรถ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

💜การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
🧡การไฟฟ้านครหลวง MEA
💛การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT

วันที่: 21/09/64 เวลา 09.24 น. เกิดไฟฟ้าดับเส้นทางค่ายพระพุทธฉาย(กรม 4) หนองปลาไหล บ้านจาน สาเหตุเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูง...
21/09/2021

วันที่: 21/09/64 เวลา 09.24 น. เกิดไฟฟ้าดับเส้นทางค่ายพระพุทธฉาย(กรม 4) หนองปลาไหล บ้านจาน สาเหตุเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดจำนวน 2 จุด
1.บริเวณบ้านภูบั้งไฟพระพุทธฉาย ระยะห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า 5 กิโลเมตร
2.บริเวณวัดพระพุทธฉายระยะห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า 7 กิโลเมตร สาเหตุมาจากช๊อตลิง
และสามารถจ่ายไฟคืนได้ทั้งหมดในเวลา 12.12 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5029524600410306/
17/09/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/5029524600410306/

⚠️เตือนระวังภัยจากพายุฤดูฝน🌪
หากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพายุฤดูฝน
🔸️ติดตามพยากรณ์อากาศ
🔸️ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง
🔸️ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น
🔸️พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
🧡การไฟฟ้านครหลวง MEA
💛การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT
💜การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

16/09/2021
01/09/2021
https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4969367359759364/
29/08/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4969367359759364/

PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

- เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
- ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย
- ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่: 21/08/64 เวลา 20.53 น. SRA06VB-01 T/R 2 ครั้ง โชว์เฟส AG/T โหลด 12.00 MW IFA = 3,305 A สภาพอากาศปกติ อยู่ระหว่าง...
21/08/2021

วันที่: 21/08/64 เวลา 20.53 น. SRA06VB-01 T/R 2 ครั้ง โชว์เฟส AG/T โหลด 12.00 MW IFA = 3,305 A สภาพอากาศปกติ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ (ไฟกระพริบ)

ปัจจุบันพบสายแรงสูงขาดบริเวณซอยโรงพยาบาลสระบุรี กำลังดำเนินการย้ายโหลดบางส่วน และต่อสายที่ขาดต่อไปครับ

#ทีมช่างจะเร่งดำเนินการให้จ่ายไฟคืนระบบให้ได้โดยเร็วครับ

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4929090743787026/
16/08/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4929090743787026/

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 / 1.1.2 และ 1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
1. ให้ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเก่าสุดก่อน และเลือกค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนถัดไปตามลำดับ
2. กรณีมีค่าธรรมเนียมขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ หรือ ค่าต่อกลับมิเตอร์ จะต้องชำระเงินพร้อมกับค่าไฟฟ้าที่เกินกำหนดการแจ้งเตือนทั้งหมด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระได้ที่ แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศเลื่อนการเปิดชำระเงิน ณ PEA Shop สาขาห้างสรรสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
06/08/2021

ประกาศเลื่อนการเปิดชำระเงิน ณ PEA Shop สาขาห้างสรรสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศเลื่อนการเปิดชำระเงิน ณ PEA Shop สาขาห้างสรรสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เนื่องด้วยปัจจุบัน สถานการ์ Covid-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้พนักงานหลายท่านต้องปฏิบัติงานภายในที่พัก(work from home)...
03/08/2021

เนื่องด้วยปัจจุบัน สถานการ์ Covid-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้พนักงานหลายท่านต้องปฏิบัติงานภายในที่พัก(work from home) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศดับไฟวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
01/08/2021

ประกาศดับไฟวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

ประกาศดับไฟวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

31/07/2021
https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4875160942513340/
29/07/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4875160942513340/

PEA เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบ E-Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่าน e-Service ช่องทางการลงทะเบียนขอรับบริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- สแกน QR Code
- ลงทะเบียนผ่าน PEA Smart Plus
- https://eservice.pea.co.th/etax/authen

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4871672956195472/
28/07/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4871672956195472/

28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4869153886447379/
27/07/2021

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/4869153886447379/

PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

● เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
● เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
● ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย
● ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
● ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้เอง เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
● หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรรีบแจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่

609 ถนน พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036318097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งจากพระยาทดหมู่ที่ 1 จากการสังเกตช่วงโควิดและมีการ work from home ได้เคยแจ้งว่ากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมีอาการไฟฟ้าตก แสงสว่างจากหลอดไฟกระพริบ ในช่วงประมาณ เดือนกันยายน-ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อแจ้งแล้วทางการไฟฟ้ามีการแจ้งว่าจะตรวจสอบและปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมบำรุง แต่หลังจากการดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้ โดยแต่ละวันจะมีกระแสไฟดับและติดใหม่ทันทุกวัน โดยวันนี้และเมื่อวาน 28-29 ตุลาคม 2564 เกิดขึ้นเวลา 07.42 นาฬิกา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนได้ จึงเรียนมาเพื่อท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรุณาดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาวิธีแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว เพื่อคุณภาพการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานปกติต่อไป
ค่าไฟมันขึ้นค่าอะไรคับ...เดือนที่แล้วใช้มากกว่าเดือนนี้...ทำไมค่าไฟเดือนนี้มันแพงกว่าเยอะเลย...ไม่เห็นมีแจ้ง
จะดับก็ไม่ดับ
ถนนเทศบาล4ซอย1 หน้ารพ.สระบุรี ไฟฟ้าดับอีกแล้วครับ ท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยดูให้หน่อยคับ ผมจะหุงข้าว
ต.หนองปลาไหลไฟดับอีกแล้วครับ ทุกวัน พังพอดีแอร์ เครื่องใช้ไฟฟา ทำไมไม่แก้ปัญหานี้ให้จบสิ้นสักทีครับ
ช่วยแก้ไขไฟฟ้ดับบ่อย ต.หนองปลาไหลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เครื่องใช้ไฟฟ้พังหมดครับ ดับบ่อยแบบนี้
หนองปลาไหล ไฟดับ และดับบ่อยมาก เพราอะไรครับ ผมอยู่มาแต่เกิด ดับทุกเดือน เดือนละหลายรอบ เพราะอะไร ดับนานด้วยแต่ละครั้ง คนออกกะจากการทำงานเขาต้องการพักผ่อน มาเจอแบบนี้ ผมอยู่ที่อื่นไม่เคยเจอแบบนี้ครับ วันนี้วันที่ 3/9/10 ดับอีก เวลา 09.30
ไฟตกบ่อยมากโทรไปที่ไรบอกจะตรวจสอบให้อย่างเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะพังหมดแล้วครับ ทำไรหน่อยตกบ่อยกว่าฝนซะอีก
22/08/64 ชุมชนหลังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ไฟตกทั้งวันเกิดอะไรครับ หรือมีเหตุขัดข้องจุดไหนควรแจ้งให้ทาง อบต.ปากข้าวสาร ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งลูกบ้านให้เตรียมตัว ระบบวงจรไฟฟ้าอื่นๆในบ้านเสียหายนะครับแบบนี้ รอบที่แล้วระบบแผงวงจรตู้เย็นผมก็เสีย ปัญหาเพราะไฟตก ไฟกระชากนี้แหละครับ
ซอยโรงพยาบาล ไฟดับ จะแก้ไขนานมั้ย
ไฟดับตอนสามทุ่มที่ซอย1หน้าโรงพยาบาลสระบุรี เกิดอะไรขึ้นคับการไฟฟ้า ชี้แจงหน่อย