Clicky

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ช่วงเวลาการตอบกลับลูกค้าผ่านทาง Facebo

เปิดเหมือนปกติ

วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
23/10/2022

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน...
13/10/2022

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู#กราดยิงหนองบัวลําภู#...
06/10/2022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู

#กราดยิงหนองบัวลําภู
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

20/09/2022

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
2. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
3. กรณีใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
4. กรณีใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

สำหรับ กรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้ส่วนลดค่า Ft

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

20/09/2022

📣📣 รู้หรือไม่? ก่อนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับ PEA 📣📣

✅ ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. ยื่น : ผู้ใช้ไฟยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อที่ PEA และยื่นขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2. ตรวจสอบ : PEA ตรวจสอบเอกสารและเทคนิค (มีค่าใช้จ่าย)
3. เชื่อมต่อ : เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

20/09/2022

PEA ตอบสนองนโยบายข้อสั่งการ มท.1 ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยจากไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดที่อาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตอบสนองนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยประชาชนและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในบ้าน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรณีมีไฟรั่วหรือไฟช็อต โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งบ้านที่ไม่สามารถระบายน้ำฝนออกได้ทัน จนเกิดน้ำท่วมบ้าน

นอกจากนี้ ควรติดตั้งสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าจับต้องมอเตอร์สูบน้ำขณะเครื่องทำงานเป็นอันขาด หากจำเป็นต้องจับให้ปลดปลั๊กหรือคัตเอาต์ออกก่อนทุกครั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณโล่งแจ้ง มีแดดส่องและโดนน้ำฝน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เช่น กริ่งประตู หากมีรอยแตกชำรุดเสียหาย หรือพบสายไฟมีรอยฉีกขาด ควรเปลี่ยนใหม่ ควรเลือกสวิตช์กริ่ง ประตูแบบที่มีฝาครอบปิด พร้อมยาแนวซิลิโคนรอบสวิตช์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดขณะกดกริ่งช่วงฝนตก

หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือ หรือ ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
#ก้าวสู่ปีที่62ไฟฟ้าอัฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

20/09/2022

PEA แนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในฤดูฝนมักมีลมกรรโชกแรง เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัย มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้

● เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เมื่อจะนำไปใช้งานควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
● เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะความต้านทานของผิวหนังที่เปียกชื้นจะลดลงมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
● ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย
● ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
● ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้เอง เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
● หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรรีบแจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 4
20/09/2022
PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 4

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 4

หากเกิดน้ำท่วม ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูงและสับสวิตช์เบรกเกอร์ลง เพื่อความปลอดภัยPEA Safety for All ด้วยความ...

20/09/2022

📣📣 PEA เพิ่มช่องทางใหม่ LINE Official Account สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เพียง

⚡️ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวนติดตาม PEA LINE Official Account เพียงค้นหาชื่อ เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PEA สาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า บริการต่างๆของ PEA

🎁✨ นอกจากนี้ PEA ยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นรับรางวัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และเตรียมพบกับสติกเกอร์ไลน์ PEAThailand WATT-D ทาง PEA LINE Official Account เร็วๆ นี้

📌 สามารถกดติดตามได้ที่ >>> https://lin.ee/3Q1ACbm
LINE Official Account (LINE OA) :

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

Watt-D by PEA
20/09/2022
Watt-D by PEA

Watt-D by PEA

"Watt-D (วัตต์-ดี)" Mascot ตัวใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตัวแทนผู้นำความสว่างสู่อนาคต เจ้าหนูฮีโร่ที่มาพร้อมกับค.....

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 3
20/09/2022
PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 3

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 3

ติดตั้ง RCD เพื่อป้องกันไฟรั่วPEA Safety for All ด้วยความปรารถนาดีจาก PEA หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้ง...

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 2
20/09/2022
PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 2

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 2

ซื้อปลั๊กพ่วงที่มี CIRCUIT BREAKERPEA Safety for All ด้วยความปรารถนาดีจาก PEA หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งเจ้....

20/09/2022

✨✨ PEA DIGITAL TRANSFORMATION VISIONS ✨✨

20/09/2022

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงอาจเสียค่าปรับและมีความผิดทางกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง และ ทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 1
20/09/2022
PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 1

PEA Safety for All ชุด ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด ตอนที่ 1

อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียวPEA Safety for Allด้วยความปรารถนาดีจาก PEAหากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟ.....

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

20/09/2022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019 แห่งแรกของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019 จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรมมาตรฐานสากล ISO56002:2019 Innovation Management System จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ CEN/TS 16555-1:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินงานด้านนวัตกรรมแบบหนึ่งที่ถูกใช้อยู่ในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้สามารถเป็นมาตรฐานที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของระบบการจัดการนวัตกรรมของ PEA ที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมมีความโดดเด่นและชนะเลิศรางวัลในระดับนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สำหรับการทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม การแบ่งระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) การจัดสรรทรัพยากรเวลาให้กับการจัดทำนวัตกรรม ความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดทำงานวิจัยต่างๆ การสื่อสารและขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ผ่านการประกวดนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก

การดำเนินงานตามระบบการจัดการนวัตกรรมมาตรฐาน ISO56002:2019 Innovation
Management System ทำให้ PEA สามารถบรรลุเป้าหมายตาม Innovation Road Map ระยะสั้นปี 2565ยกระดับมาตรการการจัดการนวัตกรรมทั้งโครงสร้างและระบบ ในงานด้านนวัตกรรม ธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Innovation Standardization) ตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ปี 2565-2569 ซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการด้านนวัตกรรมให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้องค์กรปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเพื่อศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Photos from PEA N.1 Mini Marathon #10's post
20/09/2022

Photos from PEA N.1 Mini Marathon #10's post

20/09/2022

📌 ประกาศอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของสถานี PEA VOLTA ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


#ครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
20/09/2022

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

📣📣 PEA แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกินไฟเท่าไหร่ ใน 1 ชั่วโมง💦 เครื่องปั๊มน้ำ 150 - 200 วัตต์ ชั่วโมงละ 60-80 สตางค์🍞🥕🍅...
01/09/2022

📣📣 PEA แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกินไฟเท่าไหร่ ใน 1 ชั่วโมง

💦 เครื่องปั๊มน้ำ 150 - 200 วัตต์ ชั่วโมงละ 60-80 สตางค์

🍞🥕🍅🥦 ตู้เย็น (7-10คิว) 70 - 175 วัตต์ ชั่วโมงละ 28-58 สตางค์

🚿เครื่องทำน้ำอุ่น 3,000 - 5,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12-20 บาท

♒️ เครื่องฟอกอากาศ 2 - 25 วัตต์ ชั่วโมงละ 0.8-10 สตางค์

🆒 เครื่องปรับอากาศ 1,200 - 3,300 วัตต์ ชั่วโมงละ 5-13 บาท

💡 หลอดไฟ LED T8 16 วัตต์ ชั่วโมงละ 6.4 สตางค์

💻 notebook 40 - 65 วัตต์ ชั่วโมงละ 16-26 สตางค์

📺 ทีวี 80 - 180 วัตต์ ชั่วโมงละ 32-72 สตางค์

📱ชาร์จมือถือ 6 วัตต์ ชั่วโมงละ 2.4 สตางค์

👔👗 เตารีด 750 - 2,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 3-8 บาท

🧺 เครื่องซักผ้า 3,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12 บาท

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA แนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศเตือนให้เฝ้าระว...
01/09/2022

PEA แนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน จากสถานการณ์ฝนตกบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และคาดว่าสถานการณ์จะถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซึ่งหลายพื้นที่มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วม อาทิ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะและมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง ดังนี้

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด
- กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง
- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2-3 เมตร เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/100064545825672/posts/431926965635494/
18/08/2022

https://www.facebook.com/100064545825672/posts/431926965635494/

📣📣 ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อชำระบิลค่าไฟฟ้าของ PEA

🔻 บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet
🔻 บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

https://www.facebook.com/100064545825672/posts/431517739009750/
18/08/2022

https://www.facebook.com/100064545825672/posts/431517739009750/

PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง จะทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัย PEA มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้

● เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

● เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

● ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

● ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้เอง เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูด

● หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้รีบแจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ทำพิธีเปิดกิจกรรม "ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบส...
09/08/2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ทำพิธีเปิดกิจกรรม "ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารหนาแน่นบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วัดทองพุ่มพวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายกัมพล ดำเนินศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายเสถียร ดวงจำปา พลังงานจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เพื่อให้สายสื่อสารที่ติดตั้งบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
***************
ข่าว/ภาพ แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417791553715702&id=100064545825672
28/07/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417791553715702&id=100064545825672

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่

609 ถนน พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636230095

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขับ EV มาสระบุรี ชาร์จได้ที่ลีลาวดีรีสอร์ท 🚙🔌

ลีลาวดีรีสอร์ท สระบุรี พร้อมให้บริการลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าแล้ว 🤩

🌟 บริการใหม่ 🌟 จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดย PUPAPLUG
📍สถานีชาร์จอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าห้องฟิตเนสค่ะ
✅ ใช้งานง่าย แค่สแกน QR Code หน้าเครื่องชาร์จ เพื่อชำระเงิน แล้วชาร์จได้เลย 👍🏻
✅ รับประกันคุณภาพโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 👍🏻

🙏🏻 ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งค่ะ

#รถยนต์ไฟฟ้า #สถานีชาร์จรถไฟฟ้าสระบุรี #จุดชาร์จรถไฟฟ้า #จุดชาร์จรถไฟฟ้าสระบุรี
ไฟดับแต่ตี1โทรแจ้งแล้ว เงียบ พอเช้าโทรอีก บอกไม่มีใครแจ้ง นี่10.00 ไฟยังไม่มา ระบบแย่มาก เส้นห้วยบง ห้วยแร่ หลังปั้ม ปตท. สามชาย พยายามโทรอีก โทรไม่ติด เหมือนยกหูโทรสับออก😟😟😟😟😟
แจ้งไฟดับครับตอนนี้ ม.7หนองปลาไหล ม.บ้านป่าไม้พระฉาย
หนองน้ำเขียวไฟดับ
สอบถามครับผมจ่ายเงินช่องทางไดร์ทูแล้ว เกิดมีใบแจ้งจาก การไฟฟ้าว่าค้างชำระต้องจ่ายใหม่หรือครับ ทำไมการไฟฟ้าไม่มีกล้องวงจรปิดหรือครับแค่ตรวจสอบในระบบแล้วว่าไม่มียอด ก็ในเมื่อยอดมันไม่เข้าระบบจะมีได้อย่างไรครับ กล้องวงจรปิดก็ไม่มีให้ดูแบบนี้คนทำมาหากินกว่าจะหาได้แต่ล่ะบาทครับ ไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมให้หรือคับ อยากทราบว่าทางผมต้องทำอย่างไรบ้างครับนอกจากจ่ายเงินใหม่อย่างเดียวครับ เดือดร้อนน่ะครับประชาชนเดือดร้อนครับ
จ่ายไฟมาเกินเครื่องไฟฟ้าเสียหมด ค่าไฟก็แพงใครรับผิดชอบครับ
เกิดอะไรขึ้นครับโทรไปก็ไม่รับ
ไฟฟ้าดับมีใครมีเบอร์โทรแจ้งไหมคะ โทรแต่ 1129 มีแต่ระบบอัติโนมัติ จนป่านนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาเลย
ไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟมาเกิน บ้านผมไฟไหม้ ได้แจ้งไฟฟ้าไปหลายวันแล้ว รอให้มาทำไฟให้ จนตอนนี้จะครบอาทิตย์แล้ว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดการให้ผมเลย
พวกมึงจ่ายไฟกันยังไงว่ะจ่ายไฟก็ไม่ทั่วถึงพวกมึงนี้แย่มากๆเนาะการไฟฟ้าสระบุรีนี้แย่มากๆดับบ่อยมากไม่รู้จะดับห่าเหวอะไรนักหนาแทนที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกลับแย่ลงเหมือนเคยอีสัสพวกมึงไม่เคยเห็นใจชาวบ้านว่าเค้าจะอยู่ยังไงร้อนจะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว
00.00 ไฟดับ วัดลาดเขาปูน ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ดับไม่มีสาเหตุ ด้วยจะมีใครช่วยมาดูแล แถวนี้บ้างไหมง้าบ
ค่าไฟมันขึ้นค่าอะไรคับ...เดือนที่แล้วใช้มากกว่าเดือนนี้...ทำไมค่าไฟเดือนนี้มันแพงกว่าเยอะเลย...ไม่เห็นมีแจ้ง
x

Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเร อบต.หนองย่างเสือ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ สภ.เมืองสระบุรี สปสช.เขต 4 สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  ก เทพธรณี ปุ๋ยดีขั้นเทพ อาหารเ