Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กำลังอยู่ในช่วงการสร้างและปรับปรุงหน้าเพจ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เปิดจุดให้บริการประชาชน ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อเป็นการป้องกันและลด...
29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เปิดจุดให้บริการประชาชน ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) โดยมีนางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย ตำบลท่ามะปราง พร้อมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง นำอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลังมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรกลับภูมิลำเนาครับ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...
29/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ถนนสายโป่งมงคล - หนองสองห้อง หมู่ที่ 3 บ้านโป่งมงคล ตำบลท่ามะปราง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณและแสดงความจงรักภักดีของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีจิตอาสา 904 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า/โรงเรียนวัดท่ามะปราง/โรงเรียนวัดโป่งมงคล/โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าสระบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ1 (ท่ามะปราง) รพสต.ท่ามะปราง/รพสต.โป่งก้อนเส้า บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (โรงฟักแก่งคอย) บริษัท ประภาศิริออยล์ จำกัด (สระบุรี) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตำบลท่ามะปราง ร่วมกันช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้...
17/12/2022

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

สามารถร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ กล่าวเปิดโครงการ อบต.ท่ามะปรางสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยรองนายกขวั...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ กล่าวเปิดโครงการ อบต.ท่ามะปรางสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยรองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท , ประธานสภาวีรยุทธ ลาวงค์ , ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลท่ามะปรางหมู่ที่ 1-2 เข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ พร้อมถังรับมอบถังขยะเพื่อทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทชั้...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 ให้กับส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลการประเมิน ITA ผลการประเมิน AA จำนวน 71 หน่วยงาน

08/12/2022

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📢

เนื่องด้วยรถเก็บขยะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จะดำเนินการซ่อมตัวถังเก็บขยะ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดเก็บขยะในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยจะสามารถกลับมาดำเนินการเก็บขยะได้อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ครับ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยผู้นำช...
05/12/2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลท่ามะปราง ร่วมทำบุญใส่บาตรและปล่อยปลาจากกรมประมง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ...
05/12/2022

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้ รองนายกประภาศิริ  จึงพัฒนกิจ...
24/11/2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้ รองนายกประภาศิริ จึงพัฒนกิจ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

21/11/2022

📣 ประกาศรับสมัครคนงาน 📣

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง รับสมัครคนงาน ประจำรถขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง

- อัตราจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

- ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางครับ

ภาพกิจกรรมวันงานลอยกระทง ประจำปี 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและเพื่อสืบสานประ...
10/11/2022

ภาพกิจกรรมวันงานลอยกระทง ประจำปี 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและเพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสนุกสนาน รื่นเริง ให้กับพี่น้องตำบลท่ามะปรางครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ.วัดท่ามะปรางต.ท่ามะปรางอ.แก่...
31/10/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ.วัดท่ามะปรางต.ท่ามะปรางอ.แก่งคอยจ.สระบุรี วันอังคารที่8พฤศจิกายน2565
เชิญรับชมและร่วมกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
-รับฟังดนตรี
-การแสดงของนักเรียน
-การประกวดกระทง
-พร้อมกิจกรรมลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) ทั้ง 5 ด้าน องค์การบร...
28/10/2022

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) ทั้ง 5 ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้รับผ่านการประเมิน แต่ละด้านดังนี้
ด้านที่ 1 : การบริหารจัดการ ผลการประเมิน ร้อยละ 81.54
ด้านที่ 2 : การบริหารงานบุคคลแลกิจการสภา ผลการประเมิน ร้อยละ 90.00
ด้านที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการคลัง ผลการประเมิน ร้อยละ 81.59
ด้านที่ 4 : การบริการสาธารณะ ผลการประเมิน ร้อยละ 99.18
ด้านที่ 5 : ธรรมาภิบาล ผลการประเมิน ร้อยละ 84.00

รวมคะแนนทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 91.76

#เราทำงานด้วยความโปร่งใส #ตรวจสอบได้

23 ตุลาคม 2565 "วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข...
23/10/2022

23 ตุลาคม 2565 "วันปิยมหาราช"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ธ สถิตในดวงใจตราบนิจ...
13/10/2022

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง พร้อมด้วย สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจก...
11/10/2022

นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง พร้อมด้วย สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกจ่ายเก้าอี้สุขา พร้อมถุงยังชีพแก่ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้สุขา ในพื้นที่ตำบลท่ามะปรางครับ

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยพนักงาน อบต. และผ...
03/10/2022

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยพนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุต้นไม้ล้มขวางทางสัญจร บริเวณหมู่ที่ 2 ทางไปโรงเรียนวัดท่ามะปราง โดยให้ช่วยกันดำเนินการตัดต้นไม้ที่กรีดขวางการจราจรออก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรเส้นทางดังกล่าวครับ

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 📢สำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะลงเทียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านแอปพล...
30/09/2022

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 📢

สำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะลงเทียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" 2) ลงทะเบียน ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

👨‍👩‍👧คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 👨‍👩‍👧

1.เป็นบิดา มารดา หรือบุคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
3.อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
4.ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

📌ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก"

ระบบ ios ดาวโหลดผ่าน App Store >> https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%81/id1600209029?l=th

ระบบ Android ดาวโหลดผ่าน Paly store
ดาวน์โหลด ระบบ Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dcy.app

📑 เอกสารประกอบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็ก 📑

**ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA ก่อน พร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

2.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

*** การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ.ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

📌 ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียน ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

📑 เอกสารประกอบรับลงทะเบียน 📑

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
4.บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
6.สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่ง ของผู้รับรองคนที่1 และผู้รับรองคนที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงาน พมจ.) หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดทำ "โครงการเกษตรกรตัวน้อย" ขึ้น เพื่ือเป็นการเพิ่มทักษะด...
28/09/2022

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดทำ "โครงการเกษตรกรตัวน้อย" ขึ้น เพื่ือเป็นการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ด้านธรรมชาติใกล้ตัว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้สนุกสนานกับการทำการเกษตร แล้วยังทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยการที่ให้เด็กอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่อบอุ่นและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติมากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และเหมาะสมกับวัย

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรท้อง...
26/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา ใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ให้สามารถนำหลักธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรพร้อมกับนำหลักคุณธรรมไประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้...
21/09/2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังได้พบปะรวมกลุ่มกัน สร้างความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีภายในชุมชนอีกด้วย

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่ามะปราง คอยอำนว...
05/09/2022

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่ามะปราง คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ธกส. สาขาแก่งคอย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลท่ามะปราง ลงพื้นที่รับลงทะเบียนนอกสถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง โดยจัดให้แต่ละหมู่บ้านลงทะเบียนตามวันที่ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ประชาชน หมู่ 1
วันพุธที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ประชาชน หมู่ 2
วันศุกร์ที่ 9 และ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ประชาชน หมู่ 3
วันอังคารที่ 13 - วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ประชาชน หมู่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ประชาชน หมู่ 5

โดยในช่วงบ่าย นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย
เข้ามาตรวจเยี่ยมและทักทายประชาชนที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาทักษะปั้นอาชีพ เสริมรายไ...
05/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาทักษะปั้นอาชีพ เสริมรายได้ ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ" ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้รับความร่วมมมือจากประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลท่ามะปราง 2) ตำบลชะอม 3) ตำบลชำผักแพว และ 4) ตำบลห้วยแห้ง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการสอนทักษะอาชีพพื้นฐานการผลิต 4 กลุ่ม คือ 1) น้ำยาล้างจาน 2) สบู่เหลว 3) สกรีนกระเป๋าผ้า และ 4) เหรียญโปรยทาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ มอบหมายให้ รองนายกประภาศิริ จึงพัฒนกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมของกองสว...
30/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกอุทิศ แก้วประดับ มอบหมายให้ รองนายกประภาศิริ จึงพัฒนกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม ในโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เวลา 08.30 - 15.00 น. เพื่อให้สตรีภายในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างความรักและความสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 1) การใช้ Facebook เพื่อการตลาด 2) กิจกรรมเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพร และ 3) การให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับสตรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมประชุมการฝึกศูนย์บัญช...
30/08/2022

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกั...
26/08/2022

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุต้นไม้ล้มขวางทางสัญจร บริเวณหมู่ที่ 4 โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดต้นไม้ที่กรีดขวางการจราจรออก เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022" เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทร...
26/08/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022" เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยในวันนี้ได้ปล่อยตัวนักกีฬาจากหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เดิน-วิ่ง ไปบนสะพานรัตนมรรคา ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมถนนมิตรภาพข้ามอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว เข้าศาลากลางจังหวัด ไปกลับตัวฝั่งสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่าน ระบบ Line Official MOI RUN 2022 โดยระบบจะเปิดรับสมัครและชำระเงิน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
สำหรับระยะที่เปิดรับสมัครมี 3 รูปแบบ ได้แก่ Fun run 5 กม. มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ช่องทางการสมัคร: Line official MOI RUN 2022 และชำระเงินทางช่องทางที่กำหนด ค่าสมัคร 600 บาท ทุกระยะทาง

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้กองช่าง เข้าไปซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนบ...
25/08/2022

นายกอุทิศ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มอบหมายให้กองช่าง เข้าไปซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะปราง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ที่สัญจรไปมาครับ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ลงพื้นที่เข้าพบบ้านเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง...
25/08/2022

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ลงพื้นที่เข้าพบบ้านเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5

24/08/2022

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระค่าเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) 📢

เรียน พี่น้องชาวตำบลท่ามะปราง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5
ท่านใดที่ยังค้างชำระค่าเก็บขยะ ให้มาติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการครับ เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางยังมีรายชื่อผู้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 036-715-044 หรือสามารถฝากชำระมากับทางรถเก็บขยะของอบต. เลยก็ได้ครับ

วันที่ 17/8/65 เวลา 19.20 น. นายกอุทิศ แก้วประดับ รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมตรวจสอบการติดตั้งห...
17/08/2022

วันที่ 17/8/65 เวลา 19.20 น. นายกอุทิศ แก้วประดับ รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมตรวจสอบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขต ภายในชุมชนหมู่ที่ 1 (ซอยบ้านผู้ใหญ่มิตร) ได้เกิดกระแสไฟบริเวณฟิวส์ลุกไหม้ และได้ประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ให้เข้าแก้ไขโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านครับ

วันที่ 17/8/65 นายกอุทิศ แก้วประดับ มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง อบต.ท่ามะปราง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูม...
17/08/2022

วันที่ 17/8/65 นายกอุทิศ แก้วประดับ มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง อบต.ท่ามะปราง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ร่วมดำเนินการปักเสาพาดสายไฟให้กับวัดท่ามะปราง เพื่อปรับภูมิทัศน์และขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใช้ในที่ดินที่วัดซื้อเพิ่มด้านหลังวัด

นายกอุทิศ แก้วประดับ รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท และรองนายกประภาศิริ จึงพัฒนกิจ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญใส่บาตรเช้า...
12/08/2022

นายกอุทิศ แก้วประดับ รองนายกขวัญชัย อินทร์ประสาท และรองนายกประภาศิริ จึงพัฒนกิจ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญใส่บาตรเช้า และได้นำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ขอพร...
12/08/2022

12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางสมัยสามัญ สมัย...
11/08/2022

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขั้นที่1(ขั้นรับหลักการ) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่2 ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการและพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ...
02/08/2022

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้รับคะแนน ITA เท่ากับ 96.58 คะแนน ระดับผลคะแนน คือ AA ครับ

#เราทำงานด้วยความโปร่งใส #ตรวจสอบได้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 28 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...
28/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 28 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่า...
27/07/2022

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะปราง ร่วมกับโรงฟักแก่งคอยครับ

วันที่ 27/7/65 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง พร้อมด้วยผู้นำชุมตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25...
27/07/2022

วันที่ 27/7/65 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง พร้อมด้วยผู้นำชุมตำบลท่ามะปราง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางครับ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ คุณชมพูนุช อ่อนตา โดยนำรถเข็นท...
27/07/2022

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ คุณชมพูนุช อ่อนตา โดยนำรถเข็นที่ชำรุด ส่งไปซ่อมที่กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ได้นำกลับมาส่งมอบให้ที่บ้านครับ

ที่อยู่

266/1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอ
Saraburi
18110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ RTP CYBER Village สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อิ่มบุญ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Pa Hin Nga ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบ ฝากขายบ้านและที่ดิน เขตเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเช SN. Internet Cafe