แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก แขวงทางหลวงสระบุรี, ต.ดาวเรือง, Saraburi.

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหินกอง#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหินกอง
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าร่องขนาน
บนทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.86+500 (ขาเข้า กทม.)
ตอน หนองแค-หินกอง

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหนองแค#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหนองแค
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
บนทางหลวงหมายเลข 33
ที่ กม.91+000 – กม.93+000
เป็นช่วงๆ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงสระบุรี#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 ...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงสระบุรี
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานเคลียร์ริ่งภายในสำนักงาน
บนทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.4+780

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงมวกเหล็ก#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงมวกเหล็ก
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานซ่อมผิวทางด้วย Hotmix
บนทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.24+700 – กม.29+500
ขาออก กทม. ตอน ซับบอน-มวกเหล็ก

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงพระพุทธบาท#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ ...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงพระพุทธบาท
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานเก็บเศษวัสดุและตักดินข้างเขิบ
เกาะกลาง บนทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.129+900 – กม.130+020
ขาออก กทม.

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลว...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าไหล่ทาง
บนทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.114+000 – กม. 118+000
ขาเข้า กทม.

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงแก่งคอย#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 ...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงแก่งคอย
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณสะพานต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.11+339

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โ...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หน่วยงานไฟฟ้า#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ล...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หน่วยงานไฟฟ้า
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 โยงสายไฟ สาย 3022
กม.11,12

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หน่วยงานต้นไม้และสวน#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หน่วยงานต้นไม้และสวน
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานวางแผ่นยางพารา
สาย 1 กม.111+700 ม.เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหินกอง#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 1...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหินกอง
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าร่องขนาน
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค-หินกอง
ที่ กม.93+000 (ขาเข้า กทม.)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหนองแค#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 1...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหนองแค
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
ทางหลวงหมายเลข 33
ที่ กม.95+000 - กม.97+000 เป็นช่วงๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงสระบุรี#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ ...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงสระบุรี
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานถากหญ้าและเก็บทำความสะอาดเกาะขนาน
ทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.7+600 ขาออก กทม.

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงมวกเหล็ก#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงมวกเหล็ก
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าร่องกลาง
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก
ที่ กม.31+200-กม.33+200

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงพระพุทธบาท#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงท...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงพระพุทธบาท
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3020
ที่ กม.5+000-6+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงแก่งคอย#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ ...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงแก่งคอย
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสะพานต่างระดับแก่งคอย
ทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.11+339

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทาง...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.118+000-กม.121+500 ขาเข้ากทม.

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-1...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดย...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หน่วยงานไฟฟ้า#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หน่วยงานไฟฟ้า
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานเปลี่ยนโคมซ่อมหลอด
ทางหลวงหมายเลข 3041
ที่ กม.0

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หน่วยต้นไม้และสวน#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพ...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หน่วยต้นไม้และสวน
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานวางแผ่นยางพารา ม.เฉลิมฯ
ทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.111+700

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงแก่งคอย#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ล...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงแก่งคอย
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3224
ที่ กม.6+700 - กม.2+000 ด้านซ้าย

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหนองแค#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพ...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหนองแค
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
ทางหลวงหมายเลข 33
ที่ กม.98+000 - กม.100+000 เป็นช่วงๆ

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหินกอง#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพ...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหินกอง
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานขุดลอกร่องระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 1
ตอนหนองแค-หินกอง
ที่ กม.82+400 ขาเข้า กทม.

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงมวกเหล็ก#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงมวกเหล็ก
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานขัดทำความสะอาดแบริเออร์
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก
ที่ กม.28+200 - กม.28+500 ขาออก กทม.

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงพระพุทธบาท#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงพระพุทธบาท
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานถากหญ้าและตักดินข้างเขิบเกาะกลาง
ทางหลวงหมายเลข 3020
ที่ กม.8+386 - กม.8+486 ด้านซ้ายทาง

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงสระบุรี#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ล...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงสระบุรี
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าและเก็บทำความสะอาดเกาะะกลาง
ทางหลวงหมายเลข 3188
ที่ กม.0+020 - กม.5+388 เป็นช่วงๆ

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงท...
17/11/2021

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.119+000 - กม.122+200 ขาเข้า กทม.

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหนองแค#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 ...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหนองแค
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานปรับซ่อมผิวทางด้วย Hot Mix
ทางหลวงหมายเลข 33
ที่ กม.95+000 - กม.106+000 เป็นช่วงๆ

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหล...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง
ทางหลวงหมายเลข 21
ที่ กม.0+000-กม.0+357

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงหินกอง#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 ...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงหินกอง
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าร่องขนาน
ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน หนองแค - หินกอง
ที่ กม.88+450 (ขาออก กทม.)

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงมวกเหล็ก#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 1...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงมวกเหล็ก
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานซ่อมผิวทางด้วย hotmix
ทางหลวงหมายเลข 2
ตอนซับบอน-มวกเหล็ก
ที่ กม.28+000 - กม.28+500 ขาเข้า กทม.

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงพระพุทธบาท#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงพระพุทธบาท
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3020
ที่ กม.4+000-5+000

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หมวดทางหลวงสระบุรี#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หมวดทางหลวงสระบุรี
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานถากหญ้าและเก็บทำความสะอาดเกาะขนาน
ทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.7+400 ขาออก กทม.

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #หน่วยงานต้นไม้และสวน#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ ...
16/11/2021

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#หน่วยงานต้นไม้และสวน
#แขวงทางหลวงสระบุรี #สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
🚧 งานติดตั้งแผ่นยางพาราบนบาริเออร์
ทางหลวงหมสยเลข 3022
ที่ กม.0+900-กม.1+050

ที่อยู่

ต.ดาวเรือง
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-3621-1105

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,3661,331,3551,304,33,1,362,21,225,11,12,126,125,1357 ⏰ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด จะดำเนินการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำหนัก 60 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงงานไฟฟ้าแม่มเาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่มเาะ จังหวัดลำปาง (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/8298 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 ตุลาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3994 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตากที่ 1
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 3020,310,1,362,366,3196,311,11,32,3008,3212,3327,3328,3329,352 ⏰ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอรสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Segment CrossBeam น้ำหนัก 45 ตัน จาก โรงหล่อ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างรถไฟทางค฿่สายเหนือ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/466 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 หมดอายุวันที่ 18 มกราคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3970 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า แขวงทางหลวงชัยนาท แขวงทางหลวงอยุธยา
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 1,9,32,21,11,12,309,362,224,225,126,101,121,118,117,125,1310,1034,1275 ⏰ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 28 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท โชคประยงค์ - คลอง19 ขนส่ง จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถแบคโฮ น้ำหนัก 60 ตัน จาก บริษัท โชคประยงค์ - คลอง19 ขนส่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/6015 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หมดอายุวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3907 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท โชคประยงค์ - คลอง 19 ขนส่ง จำกัด 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงแพร่ ขท.แพร่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงตากที่ 1
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 1,362,9,338,4,376,37 ⏰ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท รถเจาะไทย จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถแบคโฮ น้ำหนัก 55 ตัน จาก บริษัท รถเจาะไทย จำกัด ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/7842 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 หมดอายุวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3896 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท รถเจาะไทย จำกัด 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงเพชรบุรี แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์-หัวหิน แขวงทางหลวงชุมพร แขวงทางหลวงระนอง ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 3,3611,3702,7,9,1,32,346,340,333,357,3460,3195,322,3551,304,33,305,3051,3222,2,362,32,334,368,3064,3195 ⏰ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักร น้ำหนัก 35-80 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/2617 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 หมดอายุวันที่ 23 มีนาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3316 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564** แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบรีที่ 2 แขวงทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่2 อู่ทอง แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงอ่างทอง ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 3611,3702,331,7,9,1,32,334,368,3064,3195,357,321,3342,3086,3551,304,33,340,346, ⏰ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน 📌เนื่องจาก บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักร น้ำหนัก 35-80 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยบ่อพลอย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/2617 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 หมดอายุวันที่ 23 มีนาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3315 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว 🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏 🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น 🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564** แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่1แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงปทุมธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี แขวงทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่2 อู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1 แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงนครปฐม ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง